Nová auditorská zpráva šokuje: Pentagon nemůže zaúčtovat chybějících 6,5 bilionu $ z Ústředí americké obrany
16. února 2017 Redakce AC24 Ze světa 7943 0
thumbnail
Nová zpráva Generálního inspektora Ministerstva obrany (DOD) Spojených států odhalila, že činitelé na obranných ústředích této země nejsou schopni zaúčtovat ohromujících 6,5 bilionu $ přidělených jim Kongresem, aby bránili tuto zemi. Obranné výdaje Spojených států během let rostou. V roce 2015 tato země údajně utratila asi 601 miliard $ za obranu, což je více než vydává dohromady následujících 7 zemí s nejvyššími obrannými výdaji.
 

Podle této zprávy vydané 26. července 2016 se činitelům Pentagonu a DOD nepodařilo řádně zaúčtovat transakce a data o penězích přidělených této agentuře jako součást obranného rozpočtu této země za více než sedm let.

VOJENSKÝ ROZPOČET USA PODLE PŘÍSLUŠNÝCH PŘIDĚLENÍ

Operace/údržba, vojenský personál, nákupy, výzkum a vývoj, obratové a správní fondy

Podle hlášení Free Thought Project od počátku roku 1996 jsou všechny federální agentury Spojených států – včetně Pentagonu – ze zákona povinny provádět pravidelné finanční audity.

Říká se však, že tomuto federálnímu zákonu se Pentagon nikdy nepodvolil. Tvrdí se, že tato agentura teď už po 20 letech nikdy nevyúčtovala, jak utratila, ty biliony dolarů, které jí k jejímu financování posílali daňoví poplatníci. Říká se, že Pentagon od té doby, kdy byl tento federální zákon schválen, nikdy neprovedl audit.

Generálnímu auditorovi tudíž nebylo jasné, jak má určit, za co utratili obranní činitelé této země ty biliony dolarů přidělené na války, techniku, personál, ubytování, zdravotní péči a nákupy. Citlivé dokumenty, které by měly ukázat průběhy transakcí s těmito penězi, podle Zprávy Generálního auditora chybí.

Podle předpisů týkajících se evidence peněžních výdajů, kterou by měl Pentagon vést, se zakládá výdajový doklad se sériovými čísly, daty transakcí a částkami výdajů. Tyto předpisy byly zavedeny, aby zajistily hladký průběh budoucích auditů a pomohly auditorům dovědět se, jak agentura tyto peníze vynakládala. Finanční a účetní služba obrany (DFAS), která slouží jako agentura DOD, co má na starosti všechny civilní i vojenské příslušníky Pentagonu, by měla tyto výdajové doklady mít zadokumentované. DFAS sídlí ve městě Indianapolis.

Americké vojenské výdaje v miliardách dolarů ve stálých cenách přepočtených podle hodnoty dolaru v roce 2011

Avšak zpráva Generálního auditora zjistila, že činitelé Pentagonu tyto postupy k hladkému vedení evidence zanedbávali. Tito činitelé nebyli schopni auditorům dodat dokumentaci ke svým transakcím za více než šest let, čímž auditorům zkomplikovali možnost dovědět se, k čemu bylo těch 6,5 bilionu $ použito.

Už předtím, než přišla tato zatracující zpráva auditora, odhalila ve speciálním vyšetřování Reuters, že zaměstnancům DFAS běžně nadřízení v Pentagonu říkají, aby přistupovali „nepodloženým změnám“, o který se běžně mluví jako o „záplatování“ čísel. Tato tisková agentura říká, že ty „záplaty“ v podstatě obnáší falšování finanční evidence, které se používá k tomu, aby se vytvořilo zdání, že vojenská finanční data sedí s daty ministerstva financí. To vytváří rozpory ve finančních datech, které nejde zaúčtovat, a činitelé Pentagonu tak mohou peníze určené pro oficiální řádné činnosti odklánět ve svůj vlastní prospěch.

Zpráva Generálního auditora vyšetřování Reuters potvrdila. Zpráva uvedla, že k mnoha problémům došlo i kvůli chybám zaúčtování. Tvrdí, že DAFAS se nepodařilo poskytnout potřebné podklady k zápisům nezbytné, aby bylo možno provést přesný audit výdajů a závazků Pentagonu.

„Armáda a personál DFAS adekvátně nedoložily 2,8 bilionu $ v úpravě třetího kvartálu a 6,5 bilionu $ úpravy roční uzávěrky provedené v datech Celkových financí Armády při konsolidaci finančního výkazu FY 2015. Tento audit jsme provedli podle obecně přijímaných standardů auditu ve veřejné správě,“ napsala ve zprávě asistentka Generálního inspektora pro finanční správu a reporting Lorin T. Venable.

Tato zpráva rovněž poukázala, že tisíce dokumentů, které by měly být ve složkách dokládajících výdaje Pentagonu, byly odstraněny a bez jakéhokoliv rozumného vysvětlení zmizely. Činitelé DFAS nemohly najít, kam byly tyto dokumenty přemístěny, nebo kdo to udělal.

Zpráva konstatuje: „DFAS nedokumentoval nebo jakkoliv nedoložil, proč Reportovací sytém ministerstva obrany … odstranil přinejmenším 15 513 z 1,3 milionů záznamů během 3. kvartálu 2015. V důsledku toho byla data použitá k přípravě kvartální závěrky třetího kvartálu FY 2015 a finanční výkazy roční závěrky nespolehlivá a postrádala adekvátní auditované doložení.“

Tato účetní pochybení a chybějící dokumenty podle kritiků jen zdůrazňují tu mizérii rozhodovacích procesů a systematickou korupci v celém obranném systému Spojených států podporovanou vládou.

Zatímco Pentagon a Ministerstvo obrany nemohou zaúčtovat 6,5 bilionu dolarů peněz daňových poplatníků, tak v roce 2014 údajně 47 milionů lidí – včetně více než 15 milionů dětí – žilo ve Spojených státech v chudobě.

Kritici říkají, že Spojené státy si libují v rozhazování peněz za nepotřebné obranné výdaje, které končí v kapsách zkorumpovaných činitelů, místo aby svým občanům zajistily lepší kvalitu života.

Loading...

sdílet na Facebooku sdílet na Twitteru sdílet na Google Plus sdílet na VKontakte

Facebook komentáře
Komentáře registrovaných uživatelů

Napište vlastní názor