Znepokojivé experimenty prováděné vládou a úřady, kterým média nedávala pozornost
28. prosince 2017 Redakce AC24 Ze světa 10161 0
thumbnail
Vlády jsou lidé, kteří vedou společnost, a očekáváme od nich, že budou přistupovat k důstojnosti každého s vysokou úctou. Avšak po těchto pěti příšerných a kontroverzních experimentech vedených těmito lidmi věříme, že vy bojovníci za spravedlnost, byste už příště, až s nimi přijdete do styku, o nich už mohli smýšlet jinak.

 

 

Jedním z takových experimentů je Projekt QKHILL TOP. Stejně jako je duševně těžké to vůbec vyslovit, je tento projekt o získání vstupu do lidské mysli a o manipulaci jeho myšlenek. Aby to bylo ještě horší, studovala CIA nasazování pradávných čínských technik vymývání mozků známých v čínštině jako „his-nao“.

Články webu phinnweb.org popisují různé použité metody, kdy „bombardování lásky“ a slovní týrání patřily k určitým klíčovým rysům. Tento projekt dále postoupil i za tyto techniky vymývání mozků a přistoupil k ilegálním prostředkům jako používání drog takových, jako je LSD.

5 nejznepokojivějších a nejméně etických experimentů na lidech

Další experiment je podobný proslulému experimentu prováděnému Dr. Stanley Milgramem, v němž De. Lauretta Bender experimentovala pomocí terapie elektrošoků na dětech, které trpěly „autistickou schizofrenií.“

Její experimenty nepřinesly žádné ovoce, jelikož ty děti se pak chovaly ještě agresivněji a násilněji a jedno dokonce upadlo skoro do katatonického stavu. Při svých experimentech dávala šoky 100 dětí od 3-12 let a později byla za své hyenistické skutky i odsouzena.

10 nejhorších experimentů pod záštitou americké vlády

Další z děsivých studií je asi prováděná v roce 1939 Dr. Wendellem Johnsonem využívající pozitivní a negativním terapii řeči na skupině dětí, aby se dostali k podstatě koktání.

Některé z těch dětí, kterým se dostalo negativní terapie výslovnosti, zůstaly koktat do konce života, což vedlo k intenzivnímu a drtivému psychickému utrpení a poškození. Johnson udržel ten experiment v tajnosti déle než 70 let, až do roku 2001, kdy se za něj University of Iowa formálně omluvila.

Další studie, která se prováděla na zjevně nevinných lidských bytostech, byla Studie syfilidy z Tuskegee, jíž se účastnily stovky chudých mužů afro-američanů. Všichni ti muži po dobu 40 let (1932-1972) trpěli syfilidou, tj. sexuálně přenosnou nemocí, říkali jim ale, že se léčí se „špatnou krví“, tj. se stavem, který měl však původ v té syfilidě. I když už byl v roce 1947 zaveden penicilin, nedostalo se žádnému z těchto mužů jakékoliv léčby, což vedlo až v roce 1997 k omluvě prezidenta Billa Clintona.

Poslední z těchto příběhů, který je ale stejně jen špičkou ledovce, protože i tak před znalostí veřejnosti zůstává dodnes mnoho takových skryto, je „Nutriční studie“ Venderbilt.

Americká Služba veřejného zdraví vystavila 820 těhotných žen radioaktivnímu železu z tzv. „vitaminových nápojů“.

Řekli jim, že tyto nápoje dodají jejich dětem ohromně na zdraví, ale nikdy je neinformovali o pravých záměrech této studie.

Tento experiment vedený Dr. Paul Haunem se zaměřoval na to, jak rychle se to radioaktivní železo dostane do placenty. Avšak jelikož je radiace pro ta děťátka značně nebezpečná, tak to vedlo k 7 mrtvým dětem v důsledku různých rakovin a leukémie. Ty ženy samotné dostaly z tohoto „vitaminového nápoje“ vyrážky, podlitiny, anémii a padání vlasů kromě ještě spousty dalších symptomů.

Vláda má svoji silnou veřejnou stranu, má ale i pochybnou soukromou stranu. Je na nás, abychom si zjistili, co je správně a co špatně, a bojovali za právo mít možnost zabránit nespravedlnostem, jako jsou tyto.

Zdroj: rt.com

 
sdílet na Facebooku sdílet na Twitteru sdílet na Google Plus sdílet na VKontakte

Facebook komentáře
Komentáře registrovaných uživatelů

Napište vlastní názor