Seznamte se s magickou knihou „Ars Notoria“, o níž se říká, že vás naučí nadlidským schopnostem
17. dubna 2017 Redakce AC24 Ze světa 34025 0
thumbnail
Jsou známa povídání o určitých záhadných dávných textech, které svým čtenářům a přívržencům slibují schopnosti mimo hájemství běžných lidských bytostí. K dispozici je velké množství dokladů o tom, že lidé v minulosti silně investovali do magických schopností, které ty dávné bichle údajně nabízely, a existuje spousta středověkých dokumentů osvědčujících, co z toho fungovalo, a co ne. ...

 

 

Skryté síly Ars Notoria

Jednou z nejslavnějších z těchto údajně magických knih je Ars Notoria, dávný text, který tvrdí, že čtenáře naučí, jak zvládnout učení a vyvinout si perfektní paměť. Panují domněnky, že tato kniha byla napsána jako součást učebnice magie s informacemi o tom, jak vytvářet talismany a amulety a jak realizovat magické kletby. Tato kniha byla podle nejlepších odhadů sestavena mezi dvanáctým a třináctým stoletím jako kompilace několika autorů dohromady a kopie tohoto textu byly nalezeny v hebrejštině, řečtině a latině.

Ars Notoria je mezi magickými texty z raného a středního středověku téměř unikátní, protože se zaměřuje spíše na modlitby, meditace a slovní cvičení než na magická zaklínadla, lektvary a rituály. Kniha tvrdí, že bude-li uživatel postupovat podle těchto cvičení důkladně, tak se dopracuje k mistrovství v rétorice a k perfektní paměti i k moudrosti daleko za hranicemi schopností běžných lidských bytostí. Tvrdí se, že prostřednictvím Ars Notoria byla napříč propastmi věků předávána moudrost samotného krále Šalamouna.

V časech středověku neuměla většina lidí číst v žádném jazyce, natožpak v klasických jazycích jako latina, řečtina a hebrejština. V té době bylo docela běžné, že ani králové a královny neměli číst. Proto jedinými lidmi, kteří měli přístup k takovémuto druhu tajného vědění, byli mniši a kněží.

„… Notory Art odhalená Nejvyšším Stvořitelem Šalamounovi. Ve jménu Svaté a nerozdělitelné Trojice, otevřela to Nejsvětější umění znalosti, jsa zjevena Šalamounovi, když ji Nejvyšší Stvořitel předal přes své Svaté Anděly Šalamounovi u Chrámového Oltáře; aby tak tudíž mohl v krátké době poznat všechna Umění a Vědy, jak umění Svobodná, tak Dělná, se všemi jejich Schopnostmi a Dovednostmi: On jej tím náhle prodchl a byl rovněž naplněn vší moudrostí, aby tak mohl pronášet Svatá Mystéria těch Nejsvětějších slov…“ – Šalamounovo (umění poznávat) Notory Art

Jedním z lidí, kteří to zkoušeli, byl mnich ze čtrnáctého století jménem John z Mirigny. Avšak poté, co pečlivě procházet cvičeními v této knize, tak zjistil, že u sebe vyvolal strašlivé démonické vize a tento text opustil. Ten tvrdil, že sice získal všechen ten prospěch, který Ars  Notoria slibovala, radil ale, aby se nikdo nenořil do tajných mystérií obsažených v tomto textu lehkovážně jako do nabízených darů, neboť si to od praktikujícího vyžádá hodně vysokou daň.

„A pamatuj; že kdybys neměl tu knihu ve svých rukou nebo kdyby ti schopnosti, které v tom hledáš, nebyly dány; nebude účinek této práce tímto oslaben: ale pak musíš ta Zaříkadla pronášet dvakrát místo jen jednou: A co se týče těch dovedností vize a dalších předností, která ta Svatá Zaříkání poskytují; můžeš je prokázat a vyzkoušet, kdy a jak chceš.“ – Ars Notoria Šalamounovo Umění Poznávat

Kopii přeloženou Robertem Turnerem roku 1657 z latiny do angličtiny si můžete stáhnout ZDE.

Loading...
 
sdílet na Facebooku sdílet na Twitteru sdílet na Google Plus sdílet na VKontakte

Facebook komentáře
Komentáře registrovaných uživatelů

Napište vlastní názor