Mohlo vůbec zastupitelstvo Prahy 6 rozhodovat o soše maršála Koněva?
16. September 2019 Redakce AC24 Z domova 8366 2
„Rozhodnutí Zastupitelstva Prahy 6, iniciované jejím starostou Kolářem, je zřejmě protizákonné, neboť zastupitelé  rozhodli o věcech, které jsou mimo jejich vlastnictví a kompetence," míní dlouholetý zeměměřič nyní ve výslužbě Ludvík Smýkal.

 
 
loading...
 

„Socha maršála Koněva stojí na pozemku, který má parcelní číslo č.2114/5, má  výměru 309 m2 a druh pozemku je ostatní plocha/jiná plocha. Pozemek je vedený na listu vlastnictví 877 pro katastrální území  Bubeneč, obec Praha," napsal Ludvík Smýkal.

Na uvedeném LV je mj. uvedeno

Vlastnické právo: Hlavní město Praha ....
Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce: Městská část Praha 6,....

Způsob ochrany nemovitosti:
Památková zóna - budova, pozemek v památkové zóně

Památkově chráněné zemí

Snímek stránky Nahlížení do katastru s přílušnou informací o pozemku, na kterém je umístěna socha maršála Koněva. 

„Z výše uvedeného vyplývá, že nedávné rozhodnutí Zastupitelstva Prahy 6, iniciované jejím starostou Kolářem, je zřejmě protizákonné, neboť rozhodli o věcech, které jsou mimo jejich vlastnictví a kompetence," upozornil zeměměřič Ludvík Smýkal.

„Vlastní-li pozemek p.č.2114/5 v k..Bubeneč obec Hl.m.Praha, lze oprávněně předpokládat, že je též vlastníkem movité věci na ní umístěné a znázorněné v mapě katastru nemovitostí - sochy maršála Koněva.

O zrušení, příp. změně, způsobu ochrany nemovitosti nerozhoduje Zastupitelstvo Prahy 6, ani její starosta Kolář, ale příslušné orgány státní správy," míní Ludvík Smýkal.

 
 
sdílet na Facebooku sdílet na Twitteru sdílet na Google Plus sdílet na VKontakte

Hello World

Facebook komentáře
Disqus komentáře
Komentáře registrovaných uživatelů

Napište vlastní názor


ME
Marcia Espinoza
17. September 2019

Komentář byl odstraněn z důvodu nevhodného obsahu.


00