Zřícení věže Notre-Dame předpovězeno ve filmu? Podívejte se na podivnou souvislost
16. dubna 2019 Redakce AC24 Ze světa neprehlednete videa 88497 3
Uživatel sociální sítě Youtube upozorňuje na pozoruhodné souvislosti zřícení věže slavného chrámu Notre-Dame v Paříži, které je ukázáno ve filmu Pet Goat 2. Níže i další video, které se zabývá snímky od Disneyho.

 

 
 
 
 

 
sdílet na Facebooku sdílet na Twitteru sdílet na Google Plus sdílet na VKontakte

Hello World

Facebook komentáře
Disqus komentáře
Komentáře registrovaných uživatelů

Napište vlastní názor


EP
Eduard Piovarči
17. dubna 2019

No je to zaujímavé cele toto dianie v poslednej dobe vo svete. Ľudia sa stále viac obávajú vojny

Uvnitř katedrály nejsou nijak velké škody, zničena je podle všeho jen dřevěná výbava lavic a klenba centrální lodě

Emmanuel Macron už využil situace a vyzval k ukončení protestů Žlutých vest, národ se prý má sjednotit a znovu vybudovat katedrálu Notre-Dame. Protestní demonstrace opravdu mohou polevit a ustat, protože politickým tématem č. 1 v celé Francii bude renovace a obnova shořelé katedrály. Je těžké říct, jestli se jednalo o práci francouzských tajných služeb s cílem odvést pozornost veřejnosti od demonstrací Žlutých vest k jinému zástupnému problému ve společnosti, tedy k obnově shořelé katedrály, ale vzhledem k souvislostem se obávám, že to nakonec s Emmanuelem Macronem nic společného mít nebude.

Porovnání před a po požáru, zřícená klenba centrální lodě katedrály.

Zajímavé jsou i záběry zevnitř katedrály, kde není mnoho škod. Inferno řádilo pouze na nebesích katedrály a klenbový strop s hořícími sutinami se dolů propadl jen v centrální lodi katedrály, křídla katedrály mají podle všeho klenby nepoškozené. Právě nad centrální klenbou bylo zřejmě ohnisko a zdroj celého požáru.

Požár kostela sv. Sulpicia v Paříži před necelým měsícem potvrzuje, že se jedná pouze o pokračování vzkazů s odkazem na Templáře a biblická proroctví o příchodu Krále Židů. Ježíš Kristus byl totiž pro Židy jedním z jejich proroků a Římany byl označen za jejich Krále, INRI – Ježíš Nazaretský, Král Židů.

Záběr zevnitř katedrály Notre-Dame, škody se nezdají příliš vysoké.

Jezero ohně na nebesích katedrály je podobenstvím z Bible a falešní proroci, o kterých se v Bibli píše na každém kroku, to jsou globalisté, což jsou pouze převlečení světoví sionisté. Falešně hlásají lepší svět, který bude ale horší, hlásají svobodnější trh, který je ale více spoutaný, hlásají lásku, ale přitom vraždí všechny, kteří mají jiný názor. Hlásají svobodu slova, ale umlčují na sociálních sítích každého, kdo napíše cokoliv, co není po jejich. Falešní proroci řídí svět.

https://aeronet.cz/news/katedrala-notre-dame-byla-zapalena-uz-jako-druha-krestanska-stavba-v-poradi-za-posledni-mesic-parizska-policie-dosud-marne-patra-po-zharich-z-kostela-sv-sulpicia-kde-probihalo-nataceni-sifry/


40
AZ
Antonín Zelenka
17. dubna 2019

Středověk, paradoxní svými projevy a s mnoha matoucími znaky, předkládá svým obdivovatelům k úvaze zcela zvláštní protimluv. Jak smířit nesmiřitelné? Jak uvést v soulad svědectví historických faktů s tím, o čem vypovídají umělecká díla středověku?

 

Kronikáři nám onu neblahou epochu líčí v těch nejtemnějších barvách. Po řadu staletí nejde než o vpády, války, hladomory a epidemie. A přece památky – věrní a upřimní svědkové těchto mlhavých dob -, nenesou žádné stopy podobných pohrom. Právě naopak, vypadají, jako by je s nadšením, daným mocnou inspirací ideálu a víry, vystavěl lid, jenž je šťasten, že žije uvnitř kvetoucí a výtečně organizované společnosti.

 

Máme pochybovat o pravdivosti historických zpráv, o autentičnosti událostí, o nichž nás spravují, a spolu s lidovou moudrostí věřit, že šťastné národy nemají dějiny? Je to možné, pokud, aniž bychom odmítli Dějiny jako takové, v relativním nedostatku konfliktů nebudeme spatřovat ospravedlnění temnoty středověku.

 

Ať již je tomu jakkoli, je nepopiratelné, že gotické stavby bez výjimky zrcadlí nesrovnatelný jas a klid, rozpínání a ušlechtilost. Posoudíme-li pozorněji obzvláště výraz v sochařství, rychle se přesvědčíme o pokojném charakteru a čistém klidu, jež vyjadřují jeho postavy.

 

Mistrovské dílo realistické školy, hluboce lidské a jisté svým provedením, vědomé si svých prostředků, nicméně neznalé bolesti, bídy, útisku nebo otroctví. Je to natolik pravda, že budete-li se sebevíce snažit zkoumat, vyptávat se gotického sochařství, nikdy nenaleznete zpodobení Krista, jehož výraz by prozrazoval reálné utrpění. Poznáte s námi, že latomi (kameníci) se ze všech sil snaží propůjčit svým ukřižovaným těžkou fisiognomii, aniž by se jim to vždy dařilo. Ty nejlepší, alespoň vyhublé, mají zavřena víčka a zdá se, že odpočívají. Výjevy Posledního soudu na našich katedrálách ukazují démony, kteří se šklebí a pitvoří, jsou ohavní, spíše však komičtí, než hrozní: a zatracenci, umrtvení proklatci, se vaří v hrnci na mírném ohni bez zbytečné lítosti a opravdové bolesti.

 

Tyto svobodné, mužné a zdravé obrazy takřka evidentně dokazují, že umělci středověku naprosto neznali stísňující divadlo lidské bídy. Pokud by lid trpěl a masy úpěly v neštěstí, památky by nám na to byly zachovaly vzpomínky. A dále, jak víme, umění, tento nejvyšší výraz zušlechtěného lidství, se může příznivě rozvíjet pouze pod ochranou stabilního a zajištěného míru. Tak jako věda by umění nemohlo rozvíjet svého génia v neklidném společenském ovzduší. Všechny nejvznešenější projevy lidského ducha jsou na tom stejně: revoluce, války a převraty jim nesvědčí. Vyžadují bezpečí, pramenící z řádu a svornosti, pak se rozvíjejí, rozkvétají a přinášejí užitek. Důvody takto silné nás vedou k tomu, abychom líčení událostí středověku, jak nám je předává Historie, přijímali jen se značnou obezřetností. Přiznáváme, že tvrzení o „řadě kalamit, pohrom a zkáz, nakupených za dobu sto čtyřiceti šesti let“ se nám zdá být opravdu přemrštěné. Jde o nevysvětlitelnou anomálii, neboť právě během této nešťastné Stoleté války, která se odehrála v letech 1337 až 1453, byly zbudovány ty nejskvostnější stavby našeho flamboyantního stylu. Šlo o kulminační bod, vrchol formy a smělosti, zázračnou fázi, v níž duch, božský plamen, vtiskl svou signaturu posledním výtvorům gotického myšlení.

 

Byla to epocha dokončování velkých bazilik; byly však vystavěny i jiné důležité památky kolejní nebo řádové církevní architektury: opatství v Solesmes, Čluny, Saint-Riquieru, la Chartreuse v Dijonu, Saint-Wulfran v Abbeville, Saint-Etienne v Beauvais atd. Vidíme ze země povstávat významné občanské stavby od Hospiců v Beaune až po Palais de Justice v Rouenu a radnici v Compiěgne; od paláců, vystavěných na řadě míst Jacquesem Coeurem, až k hradebním věžím svobodných měst Béthune, Douai, Dunkerque atd. V našich velkých městech se klikatí uličky ve svých úzkých řečištích pod seskupením arkýřových lomenic, vížek a balkónů, dřevěných vyřezávaných domů, kamenných obydlí s jemně zdobenými fasádami. A všude se pod záštitou cechů rozvíjejí řemesla; všude tovaryši soupeří ve zručnosti; všude soutěživost zmnožuje mistrovská díla. Universita připravuje skvělé studenty a její věhlas se šíří starým světem; slavní doktoři, osvícení učenci šíří a propagují blahodárný vliv vědy a filosofie; spagyrikové v tichu laboratoří kupí matérie, jež se později stanou základem naší chemie; velcí Adepti dávají skryté vědě nejzazší skutečnosti pravdě nový vzmach... Jaký zápal ve všech odvětvích lidské aktivity! A jaké bohatství, jaká plodnost, jaká důvěra v budoucnost probleskuje touhou stavět, tvořit, hledat a objevovat uprostřed nepřátelské invaze, v té nešťastné francouzské zemi, podrobené cizí vládě, která zakouší všech hrůz nekonečné války!

 

Opravdu, nechápeme...

Tím se vysvětlí, proč dáváme přednost spíše středověku, který odhalují gotické stavby, než epoše v podání historiků.

 

Je vskutku snadné vyrobit všechny možné dokumenty, staré listiny s patinou, pergameny a pečeti archaického vzhledu, ba i skvělé knihy hodinek, s poznámkami na okrajích a s krásně propracovanými přeskami, bordurami a miniaturami. Montmartre dodá tomu, kdo po tom touží, a též podle nabídnuté ceny, neznámého Rembranta nebo autentického Tenierse. Obratný řemeslník ze čtvrti Halles zhotoví se vzletem a ohromujícím mistrovstvím malá egyptská božstva z masívního zlata nebo bronzu, zázračné imitace, o které se jistí antikváři pohádají. Kdo by se nepamatoval na tak slavnou tiáru ze Saítapherněs... Falzifikáty a padělky jsou tak staré, jako svět, a Historie, mající strach z prázdného místa ve chronologii, je tu a tam musela povolat na pomoc. Velmi učený jezuita ze XVII. století, otec Jean Hardouin, se nebál prohlásit za podvržené množství řeckých a římských mincí a medailí, ražených v epoše Renesance a zakopaných do země proto, aby „vyplnily“ široké mezery historie. Anatole de Montaiglon (Anatole de Montaiglon. Předmluva k Pařížským kuriozitám, reeditovaným dle původního vydání z roku 1716. Paříž, 1883.) nám říká, že Jacques de Bia roku 1639 publikoval jeden svazek in-folio, doprovázený rytinami a nazvaný: Francouzské rody, ilustrované památkami starých i moderních medailí, v němž je, jak říká, „více medailí vymyšlených, než skutečných“.

 

Létající Koberce a Světové Katedrály.pdf

https://drive.google.com/open?id=1Esy1vt-O_zaA69WoGclspFotxAzx5bQG

 


30
JJ
Janaz Janaz
17. dubna 2019
Vďaka za link. Stále viac ľudí si uvedomuje, že tzv. história , ktorú nám tlačili do hláv od školy, je len zbierkou bájok, polopráv a klamstiev.
20
EP
Eduard Piovarči
17. dubna 2019

No je to zaujímavé cele toto dianie v poslednej dobe vo svete. Ľudia sa stále viac obávajú vojny

Uvnitř katedrály nejsou nijak velké škody, zničena je podle všeho jen dřevěná výbava lavic a klenba centrální lodě

Emmanuel Macron už využil situace a vyzval k ukončení protestů Žlutých vest, národ se prý má sjednotit a znovu vybudovat katedrálu Notre-Dame. Protestní demonstrace opravdu mohou polevit a ustat, protože politickým tématem č. 1 v celé Francii bude renovace a obnova shořelé katedrály. Je těžké říct, jestli se jednalo o práci francouzských tajných služeb s cílem odvést pozornost veřejnosti od demonstrací Žlutých vest k jinému zástupnému problému ve společnosti, tedy k obnově shořelé katedrály, ale vzhledem k souvislostem se obávám, že to nakonec s Emmanuelem Macronem nic společného mít nebude.

Porovnání před a po požáru, zřícená klenba centrální lodě katedrály.

Zajímavé jsou i záběry zevnitř katedrály, kde není mnoho škod. Inferno řádilo pouze na nebesích katedrály a klenbový strop s hořícími sutinami se dolů propadl jen v centrální lodi katedrály, křídla katedrály mají podle všeho klenby nepoškozené. Právě nad centrální klenbou bylo zřejmě ohnisko a zdroj celého požáru.

Požár kostela sv. Sulpicia v Paříži před necelým měsícem potvrzuje, že se jedná pouze o pokračování vzkazů s odkazem na Templáře a biblická proroctví o příchodu Krále Židů. Ježíš Kristus byl totiž pro Židy jedním z jejich proroků a Římany byl označen za jejich Krále, INRI – Ježíš Nazaretský, Král Židů.

Záběr zevnitř katedrály Notre-Dame, škody se nezdají příliš vysoké.

Jezero ohně na nebesích katedrály je podobenstvím z Bible a falešní proroci, o kterých se v Bibli píše na každém kroku, to jsou globalisté, což jsou pouze převlečení světoví sionisté. Falešně hlásají lepší svět, který bude ale horší, hlásají svobodnější trh, který je ale více spoutaný, hlásají lásku, ale přitom vraždí všechny, kteří mají jiný názor. Hlásají svobodu slova, ale umlčují na sociálních sítích každého, kdo napíše cokoliv, co není po jejich. Falešní proroci řídí svět.

https://aeronet.cz/news/katedrala-notre-dame-byla-zapalena-uz-jako-druha-krestanska-stavba-v-poradi-za-posledni-mesic-parizska-policie-dosud-marne-patra-po-zharich-z-kostela-sv-sulpicia-kde-probihalo-nataceni-sifry/

+ 4