Patříte mezi ně? Máte rádi konspirační teorie? Patříte mezi „indigové děti“
30. října 2016 Redakce AC24 Ze světa 31551 0
thumbnail
Podle amerických psychologů je čím dál více a více lidí, zvláště dětí označovaných za „indigové lidi“ – což znamená, že vidí svět úplně jinak. Rysy indigových lidí jsou podobné těm, které často spatřujeme u ‚konspiračních teoretiků‘, to znamená, že zpochybňují autority a mají od přirozenosti zvídavou povahu. Learning-mind.com hlásí:

 
 
loading...
 

Indiga nejsou žádný nový jev, objevují se po desetiletí, a tak je mezi námi i spousta indigových dospělých. Přečtěte si následující příznaky, abyste zjistili, jste-li jedním z nich.

1. Vždy potřebujete vědět proč

Indigoví dospělí zřídka přijímají věci ‚jen protože‘; mají silnou potřebu pochopit, ‚proč‘ k nim došlo. Indiga kladou o věcech otázky neustále a snaží se pochopit smysl za tím, proč se věci rozvíjejí právě takto. Indiga by mohla zvláště klást otázky kolem nerovnosti, utrpení, nenávisti a válek, protože nechápou, co pohání lidskou nelidskost k člověku.

2. Nesnášíte zbytečně autoritářské režimy

Jednou z věcí, kterou Indiga často zpochybňují, je autorita. Je tomu tak, protože nevěří, že akceptovaná moudrost je vždy správná. Indiga to mohla mít ve škole těžké, protože se hádala o zavedených způsobech, jak se věci dělají.

Často se na ně může pohlížet jako na hádavé a potížisty, což však nemusí nutně znamenat, že potíže způsobují, oni prostě jen nezůstávají potichu, když vidí nespravedlnost a nerovnost.

Z tohoto důvodu se Indiga často stávají apatickými ke konvenčním politickým a sociálním systémům. Místo toho se soustřeďují na ty starodávné systémy, pokouší se dělat změny nově jako je sdílení svých názorů přes nové mediální formy, vstupují do aktivit v environmentálních projektech nebo pracují v profesích, co něco léčí.

3. Nesnášíte pohled na utrpení jiných

Indigovým dospělým dělá velké těžkosti snášet utrpení jiných, protože mají velice empatické povahy. Z tohoto důvodu se mohou Indiga vyhýbat přílišnému sledování zpráv – nikoliv protože by je nezajímalo, co se děje ve světě, ale protože o to mají až přílišnou starost. Sledování utrpení nevinných lidí kvůli hladu, válce nebo přírodním katastrofám je pro Indigo traumatické a tyto pocity se zhoršují, když je příčinu utrpení možno odvrátit, jako v případech války nebo zneužití zdrojů velkými korporacemi. Indiga se často vyhýbají násilným médiím obecně, protože úroveň jejich empatie je tak vysoká, že sledování skličujících scén jim způsobuje citové utrpení.

4. Máte velkou náklonnost ke zvířatům

Indigoví dospělí mají často velkou náklonnost ke zvířatům. Když mohou, tak zvířata zachraňují nebo podporují zvířecí charity. Indiga milují trávení času v přírodě a užívají si péče o zahradu i domácí květiny. Často rovněž milují sledování dokumentů o chování zvířat a krásách planety, kterou s nimi sdílíme. Indiga nevěří, že zvířata jsou v tomto světě méně důležitá než lidé, protože chápou, že vše je provázané a my všichni jsme si rovni a vzájemně na sobě závislí.

 

5. Máte pocit existenčního zoufalství

Mnoho indigových dospělých v životě pociťovalo deprese, pocity bezmoci a zoufalství. Tyto pocity mohly začít ve věku teenagerů a od té doby se vracet. Tyto pocity jsou často způsobeny faktem, že Indiga prostě nechápou, proč si lidé vzájemně ubližují, přezírají Matku Přírodu nebo kladou na první místo moc a zisk. Indiga mají často pocit, že nezapadají do společnosti, která občas vypadá chladná a bezohledná. Mohou shledávat budování vztahů jako nesnadné, jelikož jim dělají těžkosti vztahy s jinými a děsí je, když si o nich lidé myslí, že jsou ‚divní‘. Neradi soudí ostatní nebo o nich šíří pomluvy a často je nezajímají materiální věci nebo populární kultura. Jakmile Indiga najdou důvod, mohou pracovat na dosažení pozitivních změn ve světě, což ten pocit zoufalství často rozpustí.

6. Měli jste nějaké neobvyklé spirituální zážitky

Indigoví dospělí často od raného věku ke značnému údivu své rodiny a přátel rozvíjí zájem o psychické nebo duchovní jevy. U indigových dětí není neobvyklé, když mají touhu navštívit náboženskou budovu nebo kázání, i když byly vychovány v nenáboženských rodinách. Tento zájem se nadále rozvíjí, i když Indiga dosáhnou dospělosti.

Indigoví dospělí mají otevřenou mysl ke spiritualitě a náboženství, kde za nimi spatřují jen lásku a světlo, místo aby akceptovali náboženská dogmata. Indiga mohla mít zážitky spatření bytostí z jiných světů jako duchů, strašidel nebo andělů. Také mohou mít mnohé zážitky ‚blaha‘ a pociťovat vnímání jiných dimenzí a paralelních realit.

Indiga mohou rovněž zažívat problémy v materiálním světě, jako neschopnost nosit hodinky, neboť si se jim vždy zastavují, mít problémy s počítači a dalšími technologiemi, které se chovají v jejich přítomnosti divně, nebo kolem sebe nacházet často světla, která se i mihotají nebo se rozprskávají. Indiga mají často zvláštní náklonnost k času 11:11 a často si při pohledu na hodinky všímají, že k tomu došlo.

7. Cítíte silnou potřebu najít svůj smysl života

Indigoví dospělí často cítí sžíravou touhu najít a naplnit svůj smysl života. Mohou pociťovat silnou potřebu dosáhnout změny světa a zanechat ho jako lepší místo. Není to však pro ně vždy snadné najít ten smysl ve společnosti, ve které žijeme. Ve společnosti, která si cení tvrdé práce, finančního a sociálního úspěchu, politické moci a konzumerismu, kde se Indiga často cítí jako selhavší. To může vést ke frustraci v nitru indigových osob, které pociťují hlubokou potřebu naplnit svůj potenciál, ale nemohou najít struktury, které by je v jejich touze podpořily.

Naučit se poslouchat svoji intuici může být prvním krokem, který je třeba, aby indigoví dospělí učinili k dosažení svého smyslu života. Jejich intuice je přivede k lidem s podobnými hodnotami a ke zdrojům informací, které je na jejich cestě podpoří. Když se indigový dospělý může naučit zpochybňovat sociální normy své kultury a společnosti a usilovat o hlubší smysl a význam, tak může začít ze své vnímavosti smyslu začít těžit a prospívat z toho.

Indigoví dospělí mohou ve světě svým zvláštním darem dosáhnout skutečnou změnu. Pokud si myslíte, že jste Indigo, tak dost stojí za to prozkoumat dimenze vašeho duchovního rozvoje, aby vám umožnily vynést své unikátní dary světla a lásky do světa.

 
 
sdílet na Facebooku sdílet na Twitteru sdílet na Google Plus sdílet na VKontakte

Hello World

Facebook komentáře
Disqus komentáře
Komentáře registrovaných uživatelů

Napište vlastní názor