Čas neexistuje. Nikdy neexistoval a nikdy existovat ani nebude
11. května 2019 Redakce AC24 Ze světa 46652 1
Čas neexistuje. Nikdy neexistoval a nikdy existovat ani nebude. Základním principem vesmíru je, že všechno existuje právě teď a tady. Čas ve skutečnosti neexistuje a kvantová fyzika to dokazuje. Věci jsou buď před vámi anebo za vámi, stejně jako je to s vesmírem. Myslet si, že čas plyne kolem nás, je stejně hloupé, jako si myslet že kolem nás plyne vesmír. Spekulace o času vznikly zhruba před sto lety, kdy Einsteinova Teorie relativity znegovala myšlenku, že čas je mezinárodní konstanta. Jedním z důsledků je fakt, že minulost, přítomnost a budoucnost nejsou absolutní. (Foto: PDU)

 
 
loading...
 

Podle Einsteina není možné, že by se někdy dva lidé shodli na jednom „teď“.

Výsledkem je obrázek známý jako „zablokovaný vesmír“. Cokoli, co se děje zrovna „teď“ můžete označit červenou tečkou, ale co odlišuje umístění této tečky od jiného místa ve vesmíru? Minulost nebo budoucnost nejsou vpravo a vlevo.

Někdo říká, že pokud porozumíme našemu vědomí, pak i lépe porozumíme času. Vědomí je bezforemné, neviditelné pole energie s nekonečnou dimenzí a potencionálem. Jde o substrát existence, který nezávisí na čase ani místě. Vztah mezi časem a vědomím má z lidského hlediska limity, ale ve skutečnosti to tak není.

Neexistuje nic jako čas

Julian Barbour, britský fyzik, řeší problematiku času ve fyzice a kosmologii celkem radikálně: Nic jako čas neexistuje.

„Jak žijeme, prožíváme pohyb skrze několik ‚teď‘ za sebou, ale otázkou je, co jsou zač?“ Podle Barboura je „teď“ všechno ve vesmíru. „Máme utkvělou představu, že všechno je s něčím spojené, ale já jsem v tomto abstraktní. Podle mě existuje jen ‚teď a tady‘.“

Minulost je de facto naše iluze, protože každé „teď“ obsahuje jakési záznamy (vzpomínky) v naší mysli. „Jediným důkazem minulosti je naše paměť, ale paměť je stálá struktura neuronů v mozku. Minulost planety je zase dokazována ruinami a fosiliemi, ale opět jde jen o skladbu minerálů. Není žádná minulost, jenom o ní existuje důkaz.“

Čas není něco, co by existovalo mimo vesmír. Neexistují žádné velké hodiny, které by tikaly za nekonečnem. Většina z nás se kloní k Newtonovu názoru: „Absolutní, pravý a matematický čas je ten přírodní. Plyne samovolně nehledě na nic.“ Ale Einstein dokázal, že čas je součástí vesmíru a že naše hodiny neměří něco, co je na vesmíru nezávislé.

Slovo „mechanika“ používané v termínu „kvantová mechanika“ indikuje něco předvídatelného, známého, uchopitelného. Kvantový vesmír, ve kterém pak žijeme, se tak může zdát jako něco mechanického a lineárního, a ať už to chceme přijmout nebo ne, není to tak. Jde spíš o nekonečné množství možných lineárních akcí.

V kvantové mechanice mohou být všechny částice hmoty a energie popsány jako vlny. Ty mají jednu neobvyklou vlastnost: Jejich nekonečné množství může existovat na jednom a tom samém místě.

Současné světové paradigma je, že pokud něco nemůže být vysvětleno, zanalyzováno a podrobně zdokumentováno, pak je to nesmysl. A pokud přijdete se spirituálním vysvětlením, pak jste blázen. Věda říká: „Pokud chybí vědecký důkaz, pak to nemá smysl řešit. Pokud to nemůžete dát do nějaké krabičky se štítkem, pak na to zapomeňte. Anebo najděte tu krabičku a štítek, kterým to můžete označit.“ Není to svazující dogma pro vývoj lidstva?

Podle fyziky je váš život popsán jako série různých událostí: vy jako miminko, vy při snídaní nebo vy při čtení těchto vět atd. A každá tato událost nehybně existuje v určitém časovém úseku. Čas de facto vytváříme tím, že si myslíme, že to samé já, co ráno jedlo snídani, teď čte i tento článek.

Je tedy skutečně nezbytné truchlit nad tím, jak čas ubíhá? Einstein jedno řekl: „My, co věříme ve fyziku, víme, že rozdíl mezi minulostí, současností a budoucností je jen neúprosně vytrvalá iluze.“

Zdroj: discover.com, wokenmind.com

 
 
sdílet na Facebooku sdílet na Twitteru sdílet na Google Plus sdílet na VKontakte

Hello World

Facebook komentáře
Disqus komentáře
Komentáře registrovaných uživatelů

Napište vlastní názor


Satan Atan Henoch
10. července 2018

Pokud člověk nevnímá čas, nežije. Pokud nevnímá prostor, ale čas vnímá, pak je vidoucí. Pokud vnímá čas i prostor, žije na planetě, která nemá dualitu. Pokud vnímá jenom čas a ne prostor, pak žije na planetě, která je ve stavu nehmotném. Je to složitější. Do toho se ještě může započítat zakřivení prostoru a plochy. Život se totiž odehrává i jenom v myšlenkách, bez přítomnosti těla. Mluvíme o 1D. Pak je situace s vírem, válec hmoty stlačené do plochy válce. I tam žije život. Pak mluvíme o 2D. Život ve 3D zná každý a život ve 4D znamená život v prostoročase. Tam mohou jenom ti, kteří k tomu byli stvořeni jako Duše. Je to dědictví prvorozených Duší v prvorozeném těle. Jenom oni mohou opravit chyby , které se staly v minulosti. Dělá se to ale ze 3D a silou vlastních myšlenek a těla se přenáší lidé, kteří jsou vidoucí do časoprostoru, kde se stala nějaká chyba, se kterou je potřeba se nějak vypořádat. Těchto lidí je pouze dvanáct a pět nedospělých dětí. Jejich rodiče a prarodiče. Víc jich není. Pokud jen jednoho z nich zabijete, zhroutí se ta část Vesmíru, která k němu náleží. Křísit vidoucího se dá jedině po nastřádání obrovského množství energie. Pak teprve se může zapojit do práce na chybách minulosti. Proto jsou to lidé, kteří většinou dokáží zachránit sami sebe. Pokud by to tak nebylo, svět by neustále vybuchoval. Pokud by byl zabit ten, který představuje vodík a kyslík, celý vesmír, kde jsou tyto dva prvky vybouchne. Zůstane zase jenom otec, Matka a Henoch. Ti postavili Vesmír a museli by ho stavět znova. 

 

Vít


10
Satan Atan Henoch
10. července 2018

Pokud člověk nevnímá čas, nežije. Pokud nevnímá prostor, ale čas vnímá, pak je vidoucí. Pokud vnímá čas i prostor, žije na planetě, která nemá dualitu. Pokud vnímá jenom čas a ne prostor, pak žije na planetě, která je ve stavu nehmotném. Je to složitější. Do toho se ještě může započítat zakřivení prostoru a plochy. Život se totiž odehrává i jenom v myšlenkách, bez přítomnosti těla. Mluvíme o 1D. Pak je situace s vírem, válec hmoty stlačené do plochy válce. I tam žije život. Pak mluvíme o 2D. Život ve 3D zná každý a život ve 4D znamená život v prostoročase. Tam mohou jenom ti, kteří k tomu byli stvořeni jako Duše. Je to dědictví prvorozených Duší v prvorozeném těle. Jenom oni mohou opravit chyby , které se staly v minulosti. Dělá se to ale ze 3D a silou vlastních myšlenek a těla se přenáší lidé, kteří jsou vidoucí do časoprostoru, kde se stala nějaká chyba, se kterou je potřeba se nějak vypořádat. Těchto lidí je pouze dvanáct a pět nedospělých dětí. Jejich rodiče a prarodiče. Víc jich není. Pokud jen jednoho z nich zabijete, zhroutí se ta část Vesmíru, která k němu náleží. Křísit vidoucího se dá jedině po nastřádání obrovského množství energie. Pak teprve se může zapojit do práce na chybách minulosti. Proto jsou to lidé, kteří většinou dokáží zachránit sami sebe. Pokud by to tak nebylo, svět by neustále vybuchoval. Pokud by byl zabit ten, který představuje vodík a kyslík, celý vesmír, kde jsou tyto dva prvky vybouchne. Zůstane zase jenom otec, Matka a Henoch. Ti postavili Vesmír a museli by ho stavět znova. 

 

Vít

+ 1