Putin pronesl tato vážná slova a naléhá na Evropany, aby se bránili dřív, než bude pozdě
16. května 2017 Redakce AC24 Ze světa 227702 1
thumbnail
Ruský prezident Vladimir Putin vyzval lid Evropy, aby povstal k boji proti globalistické agendě, než bude příliš pozdě. ... Putin promlouvající v roce 2016 na proslulé Valdajské konferenci, vyzval Evropu ke snahám o sebezáchovu vlastní záchranou před zlem globalistické agendy:
 
 
loading...

Další výzva pro ruskou národní identitu je spojená s procesy, které sledujeme mimo Rusko. K tomu patří zahraniční politika, morální a další aspekty. Vidíme, že spousta euro-atlantických států nastoupila na takovou cestu, kdy popírají nebo zavrhují své vlastní kořeny včetně svých křesťanských kořenů, které tvoří základnu Západní civilizace.

V těchto zemích se popírá tato morální základna i jejich veškerá tradiční identita – národní, náboženská, kulturní a dokonce i sexuální identita se buď popírá, nebo aspoň relativizuje. Jejich politici zachází s rodinami s mnoha dětmi jako s právně na roveň s homosexuálními partnerstvími; víra v Boha je na roveň víře v Satana. Tyto excesy a přehánění politické korektnosti v těchto zemích opravdu vedou k vážným úvahám o legitimizaci stran, které prosazují pedofilii.

Lidé v mnoha evropských státech jsou ve skutečnosti za svou náboženskou příslušnost zostouzeni a ve skutečnosti se o ní bojí mluvit. Křesťanské svátky a oslavy se ruší nebo „neutrálně“ přejmenovávají, jako by bylo hanbou, že ten svátek je křesťanský. Těmito metodami se skrývají hlubší morální hodnoty těchto oslav.

A tyto země se pokouší tento model v globálním měřítku vnutit jiným národům. Jsem hluboce přesvědčen, že to je přímá cesta k degradaci a k zprimitivnění kultury. To vede na Západě k hlubší demografické a morální krizi.

Co může být větším dokladem o morální krizi lidské společnosti na Západě než ztráta jejích reproduktivních funkcí? A dnes už téměř všechny „rozvinuté“ Západní země nejsou schopné reprodukčně přežít, a to ani za pomoci migrantů.

Bez morálních hodnot zakořeněných v křesťanství a v dalších světových náboženstvích, bez pravidel a morálních hodnot, které se formovaly a vyvíjely v průběhu tisíciletí, ztratí lidé nevyhnutelně svou lidskou důstojnost a stanou se z nich křupani. A my si myslíme, že je správné a přirozené křesťanské morální hodnoty hájit a uchovávat.

Člověk musí respektovat práva každé menšiny na sebeurčení, ale spolu s tím se nemůže a nesmí pochybovat o právech většiny.

Spolu s tím, jak se na Západě rozehrávají tyto procesy na národní úrovni, tak pozorujeme pokusy na mezinárodní úrovni vytvořit unipolární, unifikovaný model světa, relativizovat a odstranit instituce mezinárodních práv a národní suverenity. V takovém unipolárním, unifikovaném světě není místo pro suverénní státy. Takový svět potřebuje pouze vazaly.

Z historické perspektivy by takovýto unipolární svět znamenal vzdání se své vlastní identity a Bohem stvořené rozmanitosti.

 
 
Loading...
sdílet na Facebooku sdílet na Twitteru sdílet na Google Plus sdílet na VKontakte

Hello World

Facebook komentáře
Disqus komentáře
Komentáře registrovaných uživatelů

Napište vlastní názor


HM
Himanshu mishra
26. listopadu 2018
Play the most amazing and mind twisting Mahjong connect online  game with all unlocked level on our website which you will play online without any pay and download.
00