Zcela nový rozhovor s českou odbornicí na koronavir. Vznikl uměle v laboratoři? Z těchto informací mrazí
18. března 2020 Redakce AC24 Z domova 3043865 7
Česká molekulární bioložka Soňa Peková v novém rozhovoru poukazuje na pozoruhodné fungování laboratorního výzkumu a zhodnocení současného problému s koronavirem pod názvem COVID-19. (Foto: Youtube)

 

 
 
 
 

Zkrácená verze:

 
sdílet na Facebooku sdílet na Twitteru sdílet na Google Plus sdílet na VKontakte

Hello World

Facebook komentáře
Disqus komentáře
Komentáře registrovaných uživatelů

Napište vlastní názor


EP
Eduard Piovarči
19. března 2020

Keď sa pozriete na čísla v Taliansku je to strašné 475 ľudí zomrelo za posledný deň.

Celkom zomrelo 18. 3. 2020 962 ľudí vo vojne toľko ľudí za deň nepadne

Niekto vymyslel beštiálny plán obetí bude desaťtisíce a možno státisíce

https://aragonit11.blogspot.com/2020/03/koronavirus-je-to-horsie-ako-sme-si.html


00
ML
mary lawrence
19. března 2020

Komentář byl odstraněn z důvodu nevhodného obsahu.


00
AZ
Antonín Zelenka
19. března 2020

Strach

 

"Strach je všade. Je to toto všetko okolo nás. Dokonca i tu na tomto mieste. Môžeš ho vidieť keď pozeráš von oknom alebo keď zapneš telku. Môžeš ho cítiť keď ideš do práce, keď ideš do kostola, keď platíš svoje dane. To je svet, ktorý bol postavený pred tvoje oči, aby ťa oslepil pred videním pravdy. Že si otrokom. Ako každý si bol narodený s vedomím. Narodený do väzenia, ktoré nemôžeš cítiť alebo ochutnať alebo sa ho dotknúť – do väzenia tvojho vedomia. Žiaľ Bohu, nikomu sa nedá povedať čo Strach je – každý to musí uvidieť sám pre seba. Skúšam oslobodiť tvoje vedomie. Ale ja ti môžem len ukázať dvere. Ty si ten, kto má do nich vstúpiť..."/Morfeus – film Matrix/

 

Rada bezpečnosti je jeden ze šesti orgánů Organizace spojených národů (OSN), který je odpovědný za zajištění světového míru a bezpečnosti. Do jeho kompetence v rámci OSN také patří rozhodování o přijetí nových členů, či schvalování změn Charty OSN. Zatímco usnesení ostatních orgánů jsou ve vztahu k členským státům OSN pouze doporučující, rezoluce Rady bezpečnosti jsou závazné a Rada může jejich splnění vynucovat i silou.

 

Rada je složená z 15 členů. Nejvýznamnější postavení má pět stálých členů, kterým náleží právo veta. Zbylých deset členů má spíše podpůrnou a reprezentativní funkci, jsou voleni na dvouleté období Valným shromážděním OSN s ohledem na zeměpisné zastoupení.

 

Zástupci všech členských zemí Rady bezpečnosti musejí být stále přítomni v newyorském sídle OSN, aby se Rada mohla v případě potřeby kdykoliv sejít ke svému zasedání. Předsednictví v radě se střídá po měsíci, podle abecedního pořádku anglických názvů zemí.

 

Nejvýznamnější zvláštní pravomocí stálých členů RB OSN je neomezené právo veta, kdy kterýkoliv z nich může zablokovat jakékoliv rozhodnutí RB OSN. Toto veto nelze žádným způsobem obejít.

 

Reforma Rady bezpečnosti OSN zahrnuje pět klíčových oblastí: kategorizace členství, otázka práva veta pěti stálých členů, místní reprezentace, velikost a systém fungování rozšířené Rady, vztahy mezi RB a OSN. Členské státy, místní skupiny a různá zájmová sdružení členských států zaujaly odlišné pozice a návrhy jak Radu bezpečnosti reformovat.

 

Jakákoliv reforma Rady bezpečnosti bude vyžadovat souhlas nejméně dvou třetin členských zemí a dále souhlas všech pěti stálých členů, kteří disponují právem veta.

 

https://pokroks.wordpress.com


00
EP
Eduard Piovarči
19. března 2020

Antoníne strach netreba mať treba to prečkať samozrejme emóciam sa človek vždy neubráni.

Aby sme to prekonali musíme sa znehybniť ostať v karanténe a nekŕmiť beštiu ktorú na nás Elity vypustili ale nekŕmiť ani ten strach, ale celkom iste aj ten niekedy pomáha k zodpovednému chovaniu jedincov, ktorí sa chovajú často nezodpovedne a sebecky tak na tých ten strach nech spadne a nech ich vychováva keď to po dobrotky nejde


00
AZ
Antonín Zelenka
20. března 2020

Eduard. Čo to je strach? Kto sa bojí, má strach. Ako je báť sa? Báť sa znamená ohrozenie. Ako sa hrozí? Hrozí, že nebude zmrzlina. Hrozí, že nebude za čo vymeniť zmrzlinu. Hrozí zjedená zmrzlina. Kvôli zmrzline hrozí hlad. Hrozí dar zmrzliny. Hrozí neprítomnosť darcu alebo obdarovaných, daru.

 

Od pradávnych časov až do súčasnosti boli víťazný neohrození oslobodzovaní z kolobehu existencie utrpenia strachu a premenlivosti strachu skrz to, že sa v ich vedomí zrodila myšlienka smrti a pominuteľnosti.

 

Ako dosiahnuť smrť a pominuteľnosť strachu? Nositeľ strachu musí sám seba diagnostikovať. Musí sa hľadať, musí začať hľadať sám seba. Kde je nositeľ? V hlave, v prste, v nose, v bruchu?

 

Nositeľ seba nenachádza, nositeľ () (sa) (si) nevlastní. Je to neosobné. Ak postrehnete nedostatky kolobehu existencie strachu, nebude potrebovať žiadneho iného učiteľa strachu. Musíte do strachu, musíte do toho čo je neosobné, vstúpiť.

 

Keď vstúpite do strachu, začnete mžikové prehľadávanie a preverovanie. V neosobnom je nositeľ prázdny. Keď vstúpite do strachu, vstúpite do neosobného, vstúpite do prázdnoty. Ako objaviť prázdnotu?

 

Potrebujete technológiu a výcvik v technológii prázdnoty. Prázdnota znamená, že nič nechýba a nič nieje navyše. Do prázdnoty niet čo vložiť, niet čo vybrať, niet čo pridať, niet čo odobrať. Prázdnota je dokonalá a nezničiteľná, je víťazná, je šťastím, skutočným.

 

Obyvatelia biednych sfér strachu žijú krátko, čelia rôznemu nebezpečenstvu, pohybujú sa nezmyselne a kolísavo a poslušní svojim popudom a chtíčom sú až do vyčerpania osamotení v svojej nutkavosti; nedostáva sa im vytrvalosti, zatiaľčo ich lenivosť a rozpadlosť sú preveliké – ako by ani nežili! Aké je to smutné!

 

Jediným koreňom všetkého víťazstva je sebadôvera. Keď z vnútra tvojej bytosti vyrastie neochvejná dôvera vo vlastnú neosobnú prázdnu víťaznú podstatu, oslobodíš sa od všetkých nedokonalostí a chýb. Takto je vyložená dokonalá viera, niet čo vložiť, niet čo vybrať, niet čo pridať, niet čo odobrať.

 

Tam kde je zrodenie prirodzené, tam je smrť zrejmá. Vstúpením do prázdnoty strachu sa vstupuje do nesmrteľnosti a trpezlivosť. Tam kde je nesmrteľnosť prirodzená, tam je trpezlivosť zrejmá.

 

Trpezlivosť prekonávajúca smrť, je víťazstvo v pominuteľnosti. Radosť i utrpenie, zlo i dobro v súčasnom živote, to je všetko dôsledkom predchádzajúcich činov. Presvedčenie o tom, že nieje možné uniknúť ovociu svojich predchádzajúcich činov, je čosi skutočne podstatného. Dokonalý Víťaz neučí nič iného, než aké ovocie prináša ten či onen spôsob konania.

 

Pod predposledným a posledným obrázkom sa nachádzajú dva súbory – dve knihy v slovenčine – príručka operačného zdravotníka vo výcvikovom priestore bojového zásahu:

 

https://pokroks.wordpress.com/2020/03/19/journal-of-orthomolecular-corona-medicine-v-dvorane-slavy/


00
AZ
Antonín Zelenka
21. března 2020

„Šiesty zmysel“: Ako piloti ruských vzdušných síl pilotujú nočné lety

 

V posledných niekoľkých desaťročiach došlo v noci k celému radu nočných vojenských operácií po celom svete; to je len prirodzené, pretože bojové lietadlá radšej zaútočia prvým úderom za tmy, aby nečakane zasiahli ciele bez obáv z odplaty od nepriateľských protilietadlových systémov alebo bojových lietadiel.

 

Zápisník medzi-galaktického surfera


00