Vlastimil Podracký: Západ nebo Východ?
9. května 2018 Redakce AC24 Z domova 49075 20

 

 

Zemanova kauza ohledně novičoku chápaná jako vstřícnost Rusku, otevírá dnes téměř nutně otázku, kam patříme a jaké je naše místo ve světě. Zeman byl zvolen většinou národa, není to tedy nějaká okrajová záležitost. 

Jaká je orientace lidu?

Jak se zdá, vyjma globalisticky orientovaných intelektuálů a ideologicky prozápadně zaměřené garnitury, jak dokázala volba prezidenta Zemana, lidem nevadí východní orientace, pokud je vysvětlována jako výhodná a přirozená. Ve skutečnosti konfrontace Západ – Východ vyhrocená není, vyhrocenou ji dělá propaganda. Myslím, že většina lidí cítí nepravdivost propagandy a reagují nějakým lehkým příklonem k Východu. Přesto si stále mnoho lidí připomíná rok 1968 a spojuje jej s dnešním Ruskem, což je sice nesmysl, ale stále působí. 

EU se diskredituje především v oblasti jakéhosi záporného příkladu jednání s muslimy, kteří dělají velké problémy, se kterými se západní režimy nedovedou poradit. Další diskreditace je v oblasti vnucování jakýchsi pro normální lid zbytečných a nesmyslných ideálů, které nazýváme neomarxistické, které chtějí udělat z muže a ženy stejného tvora, homosexuálům dávají větší práva než normálním lidem a relativizují konzervativní hodnoty rodiny, neváží si práce, podporují příživnictví apod. Ale vůbec, nějaký morální vzor na Západě vidět není a to ani v kultuře. Americké akce ve světě jsou stále více nepochopitelné a vypadají jako jednání kovboje, který napřed střílí a potom myslí. Pro běžného člověka je Západ vzorem snad jen ekonomickým statusem. Dotace z EU jsou ovšem dobré a proto nelze z EU vystoupit.

Vyjma Ameriky a Anglie, západ nějakou srdeční záležitostí není. Američané se na Mnichovu nepodíleli a zasloužili se o zřízení našeho samostatného státu v r. 1918 a osvobození v r. 1945. Anglie bojovala proti nacistickému Německu a dovolovala našim odbojářům se toho zúčastnit. Jinak je ovšem historie vztahů ve střední Evropě přehlídkou odmítání, utlačování, nepřiznání státoprávních požadavků, válek, vyvražďování vesnic za druhé světové války. Co s tím?

Bohužel se v lidu zahnízdily dva módy chování k nositelům moci: Jeden bych nazval okázale demonstrované vazalství (jakási opravdová rektrální projekce), druhý skrývané podrývání a pošilhávání po antitezi. Češi jsou opravdu „smějící se bestie“, jak nás nazval Heydrich. Chybí opravdové sebevědomí. Myslím, že je dost lidí, kteří kdysi okázale projevovali vazalství k SSSR a kteří dnes neméně okázale se vazalsky chovají k USA nebo EU. Je to v povaze člověka, není to ani tak věcí hlubšího přesvědčení, spíše jen přesvědčení o nutnosti vazalství (co by na to řekli soudruzi? co by na to řekli partneři na Západě?). Viditelné vazalství je především v hlavních médiích. Oslavy osvobození americkou armádou v Plzni jsou okázalé, včetně opečovávání veteránů, oslavy jinde se buď nemedializují, nebo vůbec nejsou, protože tam byla osvoboditelkou Rudá armáda a její oslava, byť skromná, by nemusela, podle představ vazalů, být donátory, dodavateli dotací a západním establishmentem brána příznivě. Pokud se něco zmíní, není možné v žádném případě vyslovit název osvoboditele, tedy SSSR. Všimněte si toho trapného vazalství!

To samozřejmě přesvědčuje nevazaly, podrývače a smějící se bestie, aby zase příště volili lidi typu Zemana. Ten se nebojí říct pravdu. Konečně někdo ji říct musí, pokud ji neřekne nikdo z establishmentu, potom jsou tu ještě ruské weby..... 

Vazalové nebo partneři?

Není jen na nás, být součástí Západu. Západ nás musí přijmout se všemi našimi odchylkami, ať si o nich myslí cokoliv, jinak totiž nemůžeme my přijmout Západ jako rovnocenný partner. Pokud budeme poklonkovat, budeme vždy bráni jako vazalové, na které je možno dupnout. Pokud budeme svébytní, potom sice můžeme mít nějaké problémy, ale nakonec nás jako partnery vezmou. Vidíme, že Poláci, byť se považují hlasitě za součást Západu, se vzpříčili přizpůsobovat, a chtějí si zachovat svébytnost. U nás to není hlasité, ale je to vidět spíše jen na internetu a na chování lidí při volbách, poohlížení se po Východě. Neustálé tvrzení, že se špatně chováme a nejsme úplně západní, je jen metoda, jak si nás podřídit jejich verzi a úplně akceptovat jejich představy, pro ně výhodné a nás podřizující.

Trapné je se podbízet a považovat jakýkoliv, byť sebemenší úsměv na Východ, za zradu. Takové podlézání znamená podřídit se bezpodmínečně verzím Západu, abdikovat na sebeprosazování. Tomu se staví Zeman svými provokacemi. Provokativní adorace Putinovských Nočních vlků je reakcí na vazalství a nedůstojné podlézání. Pokud by vazalství nebylo a vztahy by byly přirozené, nebyly by ani tyto provokace. 

Celá vazalská politika má dva směry. Jeden je americký, ve kterém se jedná o akceptaci americké politiky, kterou sice můžeme považovat za nepřesvědčivou, nicméně nás neohrožující, dovolující, abychom v jejím stínu nějak existovali nezávisle. Americký směr může být nebezpečný jen tím, že by nás zavedl do nějakého, pro nás nevýhodného a neakceptovatelného, válečného konfliktu. To bohudíky zatím nehrozí. Ale bude to tak stále? Bude nás stát z druhé strany oceánu, mající spoustu zájmů ve světě, stále hájit? A to i tam, kde se to úplně neslučuje s jeho zájmy? Bude nás hájit i proti nátlakům z EU?

Druhý směr vazalské politiky je evropsko-marxistický, jinak řečeno globalistický, sledující vytvořit evropský superstát a usilující zatratit naše tradiční představy o samostatné existenci, navíc vnucující zhoubný neomarxismus. Odtud pochází ony subverze vystupující proti národnímu sebevědomí. 

Hlavní vazalská témata

Vazalské chování proniká celou mediální koncepcí, chování k osvoboditelům jsem už zmínil. Neustálá diskreditace Ruska a propaganda proti němu je sice kontraproduktivní, ale neviděl bych ji jako podstatnou. 

Horší je zpochybňování existence našeho státu a národa, zpochybňování našeho slovanského původu a naší nezávislé historie. Jak bychom asi vypadali, kdybychom přijali vazalské postavení? Myslím si, že podobně tomu, co nám vnucovali za nacistické okupace. Viz dále:
  
Cyrilometodějská byzantská mise byla zbytečnou bezvýznamnou akcí, dokonce nebezpečnou jedině správnému vyspělému a kulturnímu státu - Francké říši, zatímco Byzanc byla zaostalá a barbarská. Slovanský církevní jazyk je nepřípustný, protože nás zavádí k zaostalému Východu, tedy k tehdejší Byzanci a k nesmírně zločinnému a zaostalému Rusku. Sv. Václav náš stát poddal Německu. Karlova univerzita byla první německou univerzitou, česká nebyla, české písemnictví neexistovalo. Husité byli bořitelé klášterů a lupiči (Hus jakoby neexistoval). Bílá Hora byla naší záchranou (o Komenském se mlčí). České národní obrození bylo zbytečné, ztratili jsme možnost se zařadit do velkého a významného německého národa. Palacký byl podvodník, který překrucoval dějiny. Jirásek si vymýšlel nesmysly. Masaryk byl zrádce císaře a zločinec, který měl na svědomí miliony mrtvých, protože prodlužoval válku. Byl to nemanželský syn židovského obchodníka. Legionáři byli jen několik zrádců, většina Čechů hrdinně a obětavě bojovala za císaře; Švejk je nepravdivý příběh. První republika byla neproduktivním útvarem a Češi utlačovali jiné národy, byla diktátorská a nechala střílet do dělníků. Rozbití Rakouska, kterým je vinen český odboj, vedlo k druhé světové válce. Za německé okupace jsme se měli dobře, naši lidé měli zaměstnání a rádi pracovali pro německou armádu. Beneš byl zrádce, který odmítl bojovat a poddal se Mnichovskému diktátu. Spolčil se se zločinným Stalinem a mařil německou obranu Evropy proti bolševismu, poslal na říšského protektora teroristy, kteří ho zavraždili. Po válce vyhnal nevinné sudetské Němce, hlavně ty hodné babičky, které přece za nic nemohly. 

Obrovské německé zločiny za druhé světové války nezpůsobil německý stát a Němci jako národ, ale nacionalismus, který byl v celé Evropě. Proto se nesmí připustit český nacionalismus a každý jeho projev nutno v zárodku potlačit. 

Sovětský svaz způsobil rozpoutání války. Sovětská armáda nás neosvobodila, ale vyměnila jeden totalitní režim za jiný, sovětští vojáci nic jiného nedělali, než znásilňovali ženy a kradli (o jejich zásluhách na porážce nacismu se nemluví, jejich oběti se zatajují). Zločiny komunismu se stále připomínají, zločiny nacismu se připomínají jen v případě Židů jako odstrašující příklad „evropského nacionalismu“. O totální válce na východě, vyvraždění stovek vesnic, o plánech na likvidaci slovanských národů, se nemluví. ATD. 

Dobře to poslouchejme, to se budou učit naši potomci v evropském superstátu, pokud to připustíme a nezachováme si dostatek suverenity. Už to vrabci štěbetají na okraji střechy a některé věci jsou už pronášeny médii zcela vážně, ne jako legrace. 

Samozřejmě, že obrozenecký národně nadšený výklad je mnohdy přehnaný a je zapotřebí jeho korekce. Tou ovšem není snaha o nivelizaci naší národní vůle v dějinách a akceptace nepřátelského jednání jako dobra.

Závěr. Nezbytnost pokračovat v tradiční verzi našich dějin

Je otázka, zda máme na výběr. Jakou máme volbu? Vazalové budou tvrdit, že není jiná než úplně podřízení, to konečně tvrdil kolaborant Moravec také. Druhou variantu mají jen katastrofickou: „To byste chtěli, aby zase přišla ruská vojska jako v r. 1968?“ 

Ale ona je varianta jiná. Snažit se o co největší nezávislost. Tady prostě musíme zůstat takoví, jací jsme, včetně určitých východních prvků, včetně pravdivé verze našich dějin, ve které nemáme jinou možnost než pokračovat. Naše západní hodnoty chápat v Masarykově pojetí, které je jakýmsi vrcholem vývoje, nikoliv ty dnešní deformované neomarxistické. Hledání těch nejbližších přátel ve slovanských národech je naše tradice (mluvím o národech, ne o režimech), tu nemůžeme opouštět, stejně jako tradice jiné. Hodnotově jsme západní národ navázaný nejvíce na angloamerickou verzi a tento vzor můžeme ostatním předávat. Jsme v tomto jako slovanský národ jedineční. 

Havel si sice zaslouží úctu jako protikomunistický bojovník, ale bohužel byl pod vlivem globalismu a na naši národní Masarykovskou verzi demokracie nenavázal. Protože jsme se zbavili tradic, nejsme schopni se sjednotit, jsme stále v rozkolu a bezideovém plácání nesmyslů. Neomarxistické globalistické orientace se musíme zbavit, protože je zhoubná, neustálé pokusy nás předělat na něco jiného, než jsme, je zničující především pro nás (možná záměrně). 

Musíme zachránit naši verzi Masarykovské demokracie, která obsahuje určité prvky úcty k autoritám, a dopracovat ji pro naši dobu. Jedině postavením naší autority a navázáním na tradice se vyloučí pošilhávání po Putinovi. To nejsou schopny učinit diskreditované politické strany, které si říkají demokratické, ale ve skutečnosti využily svého postavení k obrovským zločinům (solární tunel, kauza OKD apod.), ze kterých se nechtějí zodpovídat a proto podrývají jakoukoliv jinou vládu. Musí vzniknout nová Masarykovská demokratická, nezatížená strana, založená na početném členství, bez donátorů a oligarchických peněz a zájmů. Samozřejmě, že musí potrestat zloděje státních peněz a mafiány, ale hlavně je pojmenovat a vyloučit z politiky jejich politické spojence.

Můžeme toho dosáhnout ve spojení s okolními národy. Zachovat si svoji svébytnost a přesvědčit svět, že tak je to nejlepší i pro ně. Tady asi nebude problém s USA a Ruskem, ale s EU, které prosazuje převážně německou vůli. Nám nezbývá, než být sami sebou, chovat se sebevědomě a nezávisle. Myslím si, že Poláci a Maďaři nám v tom mohou být příkladem. Tím ovšem nemyslím dokonale akceptovat polský a maďarský postoj, ale jejich metodu jednání s mocnými dnešní doby.

Vlastimil Podracký

 
sdílet na Facebooku sdílet na Twitteru sdílet na Google Plus sdílet na VKontakte

Facebook komentáře
Komentáře registrovaných uživatelů

Napište vlastní názor


JN
Jaromír Novák
9. května 2018

Za 1. Lahvoň si úctu nezaslouží ,neboť ta močůvka v které se teď začínáme pomalu ale jistě utápět je především jeho práce byl to nastrčený agent chazarssionistů k likvidaci českého národa a státnosti Bakalův koníček a hrdina možná tak pro pražskou kafilérku ,která se ani neskládá z české ,potažmo  slovanské krve ale v jejich žilách koluje protislovanský chazarský žlučovitý jed nahrávající fašizaci a vytvoření 4. Říše .

Za2. jediná šance je historická a to vrátit se ke knížeti Svatoplukovi a rozdělené pomyslné slovanské pruty opět splést a to ve spojení s Matkou Rusi , neboť ona nyní disponuje tou nejvyšší Boží ochranou.Aby Slované mohli převzít po anglosaských germánských hordách stěžejní úlohu v progresivním a mírovém vedení lidstva na této planetě ,primitivní silně materiélní musí ustoupit velkému do široka otevřenému srdci a tak se i stane přezevšechny překážky a podrazy ze strany psychopatických otrokářských utlačovatelů.


40
DD
Dagmar Dagmar
9. května 2018
Někde jsem četla, že pokud EU bude pokračovat ve své politice, tak do 20 let české etnikum bude minulostí. Takže ano, obrátit se jedině k matičce všech Slovanů - k balšoj Rassiji.
70
--
.lak *
9. května 2018

 Nuž, to je tu v režii kritických podáno jenom o loupežnících od pozvratu. Ale světe div se pořád razí heslo že bohatí nemusí krást. Tady to vymydlení hlav je neuvěřitelné a zřejmě rodiče aby ze svých státně systémových formantů neudělali terč tak je nechají v bludu či již s ním žijí. Ovšem tedy lhát nemusí protože těžení rent států je nový sport zbohatlíků úžerů okolí zlegalizováním za ochlokratizace právního prostředí různými způsoby manipulovaných řekněme třeba lobysty a ti na vrcholu si natisknou na cokoliv, kdykoliv na úkor všech nezavisle od scény politiků které zpravidla vodí jako kašpary kdy v eu je vyjímkou maďarský premiér ale to postavení si vybudoval se schopnými a ne se šašy kam vítr tam plášť a nepracuje ani pro sorošové thin tanky záměrů burzovních spekulací na celostní krize obluzovaných.

https://www.youtube.com/watch?v=l_Egl43xhm0

https://www.youtube.com/watch?v=Lso8tRPcxNE

time 13:49 / 17:45 http://www.zvedavec.org/nazory-7576.htm


51
PJ
Petr Ježek
9. května 2018
K rozhodování o strategickém směřování naší země je třeba komplexních vědomostí, zejména o globální politice, o stavu a vývoje reálné ekonomiky a v neposlední řadě o socioekonomických supersystémech. O tom autor zjevně neví nic. Směřovat k masarykovské verzi republiky znamená návrat do historické fáze vývoje Evropy a světa, což je samo o sobě nesmyslné, i když dodnes platí ono "nebát se a nekrást" jak jsem sám na jedné manifestaci říkal do mikrofonu. Současné socioekonomické poznání umožňuje nepochybnou identifikaci systémově poruchového systému západní demokracie a jeho dočasné alternativy v podobě východních marxistických režimů. Podle tisícileté moudrosti, která říká, že kdo (se) neřídí, je řízen, je nezbytné naučit se socioekonomickému řízení (či spíše vedení) lidské národní společnosti a následně chápat řízení sociálních supersytémů na globální úrovni. Stačí si vzpomenout na staré římské "dejte lidem chléb a hry (aby se nám nepletli do elitářské vlády)", aby bylo jasné, na čem se zakládá antické pojetí demokracie přenesené do dnešní doby. Pro naši zemi je proto nezbytné směřovat k autentické nezávislosti opírající se o vědomou odpovědnou svobodu a uplatnění vědomostí ve prospěch celku, tedy celé populace naší země. Je nezbytné po dobu nedostatečného samořízení občanů podle společného mravního kodexu řídit společnost k budování bravnosti a jejím prostřednictvím k odpovědné správě vlasti a kvalifikované práci pro společnost a tím i pro samontné tvůrce. Takové prostředí je v přímém konfliktu se současným euroatlantickým schématem a naopak konvenuje moderní verzi historického mnohonárodnostního státu Velké Tartárie, která musela zmizet z paměti a dějin pro svůj ostrý kontrast s parazitním elitářským konceptem společnosti. Na teritoriu bývalé Velké Tartárie je budována současná Ruská Federace. Kdo zná základní zákony RF, snadno v nich objeví prostor pro národní svobodný život s jedinou systémovou povinností - ctít mravní zásady a právo RF. Perspektivou je proto spojenectví s RF na základě síly v jednotě a právu na vlastní národní kulturu při dodržování zásad míru, přátelství, vzájemně výhodného obchodu a nedestruktivní soutěže. Peníze nesmí být majetkem, ale pouze nástrojem směny, mají-li bezporuchově plnit svou funkci, přičemž mají být v objemu základní kulturní spotřeby k dispozici automaticky při pracovní aktivitě práceschopných a formou nároku pro práce neschopné. Ekonomickou stánku řeší ekonomickareforma.cz a vzhledem ke klíčovému významu ekonomiky i mnoho společenských problémů. Tímto způsobem se posiuluje lidská vzájemnost a kooperace a konkrence ustupuje do pozadí.
62
--
.lak *
10. května 2018
No nevím proč zrovna sociopatizační sněmovna když si patrně myslí že hlupáci jsou ovladatelní, sami jsou příkladem opaku protože jejich eskamotérské kousky by blbé nenapadli ani kdyby je mlátililaugh by měla zájem na chytrých otrocích IQ 100 když euálně stejně provádí výměnu obyvatelstva za afroaraby. 80 - 70 ale třeba jim poradil Putin mentální talmudírskou sebelikvidaci autoretard uaudát. Dlouho už mám podezření že zázrakům tam sypou nějaký žlabný sviňodebilin na absenci svědomí pokud nemají zmršené mozky bez funkcí nebo je profesně upravili hypotéčně třeba burešxomatózou.
10
J*
Janinna *
9. května 2018

No, nejdřív jsem se ani nechtěla přihlašovat, ale nedalo mi to.

Promiňte....je opravdu smutný, že jsou tady tři příspěvky a kdybych každému nedala po plusu, tak je u nich nula.

To už se nehodnotí tady plusem ani navzájem, nebo co? 

Nebo příspěvek Lubiho si snad plus nezasloužil, nebo co?

Nebo nedejbože, aby měl někdo víc plusů než druhý, nebo co?

Ani se nedivím, že to tady jde zu grunt.

Jakoby nestačilo jak to tady vypadá po nepodařeném rebrandingu:((   


60
--
.lak *
9. května 2018
https://www.youtube.com/watch?v=uoFb5WZnVAo  cheeky  Samá sranda žádné náboženství. Vaši euálníci bruselontr s důchodem od 50. a viagrou zadarmo inkvizice konqisty a své privilegianty co to tu zahydžábují kafíři, ďauři a nevěřící prašiví psi. https://www.youtube.com/watch?v=c9x4xX32LcM
50
J*
Janinna *
9. května 2018

:)) Ahoj:)) Tak já drobátko "odjinud":

K dnešnímu Dni velkého vítězství přeji všem lidem mírové nebe nad hlavou. 

Nejsilnější projev jednoho z největších vůdců světa:

https://youtu.be/I4tJnryqpz4 

Sovětští lidé vyhráli Velkou vlasteneckou válku pod vedením Josifa Vissarionoviče Stalina.

Je úžasné, jak mluví, jeho řeč je klidná, bez patosu.

Projev velkého vůdce, který si byl vždy jistý Vítězstvím, který ví za  jakou hroznou cenu ruský lid zničil fašistickou hydru.

Je zajímavé, že Putin podobně jako Stalin, vždy mluví klidně, tiše, téměř bez emocí.

Честь и слава Иосифу Виссарионовичу Сталину.

https://pp.userapi.com/c543104/v543104991/33cdc/pIDNWNWExhY.jpg = ten obrázek mi nejde vložit:((

Ovčáček:

Český národ by v případě vítězství nacistů čekala likvidace. Proto dnes s úctou poděkujme rudoarmějcům za osvobození!

 https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/994090661384261632

Čest a sláva památce padlým hrdinům.


60
--
.lak *
9. května 2018

Ano

 

..Nakliknout ikonku před notami, potom na URL a teprve vložit, potom vstoupit a ještě kliknou přidat, moc intuitivní to není, musí se to "očuchat.

No vidíš že to jde ale mne programátoři nezaskočí, zvlášť když vím že se mezi sebou zdupou jak jazykotajtrdlíci, jsou a ti nejdůležitejší nejvíc netýkavky. Pravou rukou do levé kapsy je bontón dydlace.


41
J*
Janinna *
9. května 2018

Áááá, díky zlatíčko:)) díky:)) "očuchala" jsem to a je tam. Sice na jiném místě než jsem chtěla, ale neva:))

Tak ještě něco - nesmrtelný pluk - v čele šel opět Putin:))

Když mrtví budou stát vedle živých.......

https://youtu.be/xanjOmJDg9k


50
JN
Jaromír Novák
9. května 2018

Ahoj Jani ,mám takový neblahý pocit ,že nás chtějí rozeštvat a někdo zatlačil na ac 24 aby znefunkčnila jednu z nejlepších part ,co se týče příspěvků a diskusí ,nenechme se tak jednoduše odradit ale něco mě tady začíná smrdět a to mám intuici docela spolehlivou a nejde si ani nevšimnout ,že mediální boj se vyhrocuje ,do propagandy se zapojuje Rotschild téměř osobně viz dnešní aeronet ,už i nasazený Soros a jeho mládežnické organizace jako člověk v plísni atd. jsou jim málo.

Foldynu vyprovokovali havloidi při vítání vlků ,to si asi četla a agent sionistů Hamáčik žádá  jeho omluvu,vše se vyostřuje ale my se jen tak nedáme ,je potřeba se nenechat znechutit o to jim jde.

 


31
J*
Janinna *
9. května 2018

Ahoj Lubi, jo s tím Foldynou jsem to četla. 

Dobře se ohradil, alespoň někdo kdo je u nás "rovnej":

Za co bych se měl omlouvat? Za to, že jsem vlastenec?  https://www.youtube.com/watch?v=wWLWh41qZcc


50
Wiloni .
9. května 2018

On to není jen Hamáček

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Komunista-Dolejs-uraduje-Rusti-motorkari-na-Olsanech-Zmatlanina-nacionalismu-a-stalinismu-Pietu-vidim-jinak-535038

 

Dokud budou na svých postech tito, tak jsou obě tyto strany nevolitelné.

 

Pokud jde o samotný formát zdejšího webu, tak většina lidí sem chodila prostě kvůli diskusi, o články nešlo.

Často se diskutovalo na jiné téma.

Jenže současný formát žádnou diskusi neumožňuje, protože příliv článků je natolik oběmný, že nemá smysl se podrobněji rozepisovat, jelikož stejně nemáte šanci po dni se k danému článku a diskusi vrátit (na druhé/třetí stránce archivu).

Takže toto se AC24 "povedlo".

Šach mat pro diskutující.

Pokud to bylo cílem, tak v klidu lze prohlásit Trumpovské "Mission Accomplished".


50
J*
Janinna *
9. května 2018

Ahoj Wiloni, přesně to samé jsem tady také před pár dny psala.

Ano, o články tady nikdy nešlo. Také mi to přijde, že hlavním cílem bylo zničení diskuse, která jen tak mimochodem činila tento web atraktivní.

To množství článků, kdy se ani jeden den nevejde na stránku hlavní, činí jakoukoliv diskusi bezpředmětnou.

Máš naprostou pravdu...šach mat pro diskutující. Smutné:((


40
Dedouch11 *
9. května 2018

Tak. Článek býval často impulzem, který vyprovokoval diskuzi a diskutéři házeli linky na informace skutečně zajímavé a hodnotné.

To, co sem teď redakce hrne pod tlakem (zbytečně velkým), je stejně zpravidla ze Sputniku (nebo i na něm), kam většina nás "konspirátorů" chodí a i to, znemožňuje nějakou rozvinutou diskuzi.


30
JN
Jaromír Novák
9. května 2018

Wiloni ,zřejmě v každý straně mají svýho zašitýho agenta trolíka , proto ,,demokracie ,,je nejlépe maskující systém veškerého svinstva,zvlášť ,když se tzv. zástupci lidu nechají povětšinou koupit temito psychográzly za jejich špinavý krvavý papírky po kterých skáčou jak slepice po flusu.


20
PE
Pátý Element
9. května 2018

00
Satan Atan Henoch
9. května 2018

Do mocenských cílů jak EU, tak Německa, či kohokoli jiného, zasáhne výbuch. Proto naše svébytnost závisí na naší připravenosti. Mějte na paměti, že Alfa a Omega jde od výbuchu k výbuchu vlivem nestability Země, která je potřeba zestabilnit. Jak se to dělá ? Stačilo by, kdyby přestal systém otrokářství státních systémů a svět se řídil přirozemými zákony typu Nezabiješ, nesesmilníš, nepokradeš, ale i neovládej jiné, ale sebe ovládat budeš. Vynechme toho Boha, ten je pro církve a soustřeďme se na dnešní nestabilitu a její uklidnění. To, že je prosazováno například, že muž je roven ženě a geyovi v občanských právech, je stejně "přirozené" jako že žena je rovna muži i lesbě. Další "přirozené" zákonodárství je komunikováno ve vyšších kruzích, aby bylo poté s velkým přesvědčováním v parlamentu přijato od nežen a nemužů. V této souvislosti se naskýtá otázka, kdy to bouchne a zbydou jenom lidé, to znamená muži a ženy a jejich děti ? Pokud si dáte do souvislosti to, co neženy a nemuži vnucují rodinám s dětmi, pak výbuch nejenom ve společnosti, ale i v přírodě, je nevyhnutelný. Nemuž, nežena a další ösexuální variace na toto bezpohlavní téma totiž způsobuje nesmírné utrpení rodin. Pokud byste znali alespoň něco málo o působení živých energií, pochopili byste, že takto se nedá žít. V celém Vesmíru je slyšet nářek lidí, ten se kumuluje tam, odkud zdroj moci vychází. Proto Amerika vybouchne. Tímto výbuchem začne Apokalypsa, která zase ustanoví rovnováhu v silách jak živých, tak neživých. Snažili jsme se ze všech sil uklidnit situaci ve světě. Nemuži, neženy a jiné varianty nelidí, nám to nedovolili. Jejich odpor k přirozenému životu je natolik silný, že zachráníme jenom opravdové rodiny, které nemají potřebu krást děti.

 

Ježíš


11
S1
Sirea 1
10. května 2018
"Anglie bojovala proti nacistickému Německu ..." ????? Tak ona ani veľni nebojovala... proti svojmu dieťaťu...až keď sa vzoprelo či bolo nútené... (Dozvieme sa, až sa vysvetlí kauza R. HESS!!! - odložené o 50 rokov - zasa!)
10
glossy diamond
10. května 2018

Najdete i jinde, ale aby to nezapadlo:

Nemáme jinou cestu jak nějakým způsobem komunikovat s autorem a správcem nové podoby diskuzí na AC24, než pomocí příspěvků pod jednotlivými články. Od zavedení nové normy se v různých debatách velmi často vyskytují více či méně věcné, ale nutno říci vždy korektní poznámky k podobě a chodu serveru AC24, zejména k možnostem vkládání příspěvků a strukturám debaty pod jednotlivými články. Sám jsem jich sem strčil aspoň 5. Chápu, že je jich v souhrnu hodně a jsou různě roztroušené, ale dají se vzhledem k rozsahu aktuálních diskuzí (okolo 10 příspěvků / článek) ve srovnání s dřívějším stavem (desítky, u vybraných témat i stovky příspěvků), docela dobře dohledat. A vzhledem k tomu, že písemné reakce technika ubyly a subjektivně nepozoruji žádný větší posun ve formování podoby AC24 a diskuzí, mohu nejen já říci s "mdlobnou jistotou", že na to sere Bílej Tesák.

Zkusím návrh: proč technik AC24, člověk k těmto věcem fundovaný a povolaný, nezaloží, aspoň po dobu určitou, samostatné příspěvkové "vlákno", kde budou moci centrálně sdělit své názory na nové fungování nejen registrovaní čtenáři a přispěvatelé? Pokud se budou opakovat některé připomínky, neznamená to, že jejich autoři nečtou předchozí, ale spíše že jde o problém, který otravuje více lidí.

Mě třeba momentálně otravuje to, že sem někdo okamžitě nacpe nějaké obrázky bez zřetelného významu či návaznosti na článek a další jouda sem cpe odkazy na pochybné weby. Zároveň nedochází k zobrazení některých vložených příspěvků nebo k jejich následnému zmizení. Též rád uvítám v editačním okně možnost automatické kontroly českého pravopisu, když už ji mám zavedenou ve Firefoxu kvůli podobným účelům. Též to pomůže některému z přispěvatelů, aby byly jeho filozofické úvahy a perly správněji podány a obecenstvem lépe pochopeny.

P.S. Temto dlouhý příspěvek radši napřed kopíruji do chránky, kdyby náhodou... To také nesvědčí o bezchybné činnosti nové tváře AC24, že?


31
DD
Dagmar Dagmar
9. května 2018
Někde jsem četla, že pokud EU bude pokračovat ve své politice, tak do 20 let české etnikum bude minulostí. Takže ano, obrátit se jedině k matičce všech Slovanů - k balšoj Rassiji.
+ 7

PJ
Petr Ježek
9. května 2018
K rozhodování o strategickém směřování naší země je třeba komplexních vědomostí, zejména o globální politice, o stavu a vývoje reálné ekonomiky a v neposlední řadě o socioekonomických supersystémech. O tom autor zjevně neví nic. Směřovat k masarykovské verzi republiky znamená návrat do historické fáze vývoje Evropy a světa, což je samo o sobě nesmyslné, i když dodnes platí ono "nebát se a nekrást" jak jsem sám na jedné manifestaci říkal do mikrofonu. Současné socioekonomické poznání umožňuje nepochybnou identifikaci systémově poruchového systému západní demokracie a jeho dočasné alternativy v podobě východních marxistických režimů. Podle tisícileté moudrosti, která říká, že kdo (se) neřídí, je řízen, je nezbytné naučit se socioekonomickému řízení (či spíše vedení) lidské národní společnosti a následně chápat řízení sociálních supersytémů na globální úrovni. Stačí si vzpomenout na staré římské "dejte lidem chléb a hry (aby se nám nepletli do elitářské vlády)", aby bylo jasné, na čem se zakládá antické pojetí demokracie přenesené do dnešní doby. Pro naši zemi je proto nezbytné směřovat k autentické nezávislosti opírající se o vědomou odpovědnou svobodu a uplatnění vědomostí ve prospěch celku, tedy celé populace naší země. Je nezbytné po dobu nedostatečného samořízení občanů podle společného mravního kodexu řídit společnost k budování bravnosti a jejím prostřednictvím k odpovědné správě vlasti a kvalifikované práci pro společnost a tím i pro samontné tvůrce. Takové prostředí je v přímém konfliktu se současným euroatlantickým schématem a naopak konvenuje moderní verzi historického mnohonárodnostního státu Velké Tartárie, která musela zmizet z paměti a dějin pro svůj ostrý kontrast s parazitním elitářským konceptem společnosti. Na teritoriu bývalé Velké Tartárie je budována současná Ruská Federace. Kdo zná základní zákony RF, snadno v nich objeví prostor pro národní svobodný život s jedinou systémovou povinností - ctít mravní zásady a právo RF. Perspektivou je proto spojenectví s RF na základě síly v jednotě a právu na vlastní národní kulturu při dodržování zásad míru, přátelství, vzájemně výhodného obchodu a nedestruktivní soutěže. Peníze nesmí být majetkem, ale pouze nástrojem směny, mají-li bezporuchově plnit svou funkci, přičemž mají být v objemu základní kulturní spotřeby k dispozici automaticky při pracovní aktivitě práceschopných a formou nároku pro práce neschopné. Ekonomickou stánku řeší ekonomickareforma.cz a vzhledem ke klíčovému významu ekonomiky i mnoho společenských problémů. Tímto způsobem se posiuluje lidská vzájemnost a kooperace a konkrence ustupuje do pozadí.
- 2