Vidíte barevnou fotografii? Pak vás váš mozek oklamal
1. září 2019 Redakce AC24 Ze světa 43536 6
Optické iluze nám dokazují, jak snadno dokážeme oklamat náš mozek. Nejnovějším trendem, který se šíří internetem, je optická iluze, která váš mozek podněcuje k tomu, abyste černobílý obrázek viděli barevně.

 
 
loading...
 

Na první pohled skutečně barvy vidíte, ale pokud se lépe podíváte, uvědomíte si, že fotografie je černobílá. Jak to? Vysvětluje portál Science Alert.

Tato technika se nazývá "barevná iluze asimilace mřížky" a vytvořil ji digitální umělec a softwarový vývojář Oyvind Kolasa jako vizuální experiment. Pomocí selektivní barevné mřížky umístěné na černobílý obrázek se ve výsledku získá barevný efekt.

Podle optického vědce Barta Andersona z univerzity v Sydney efekt, který vidíme na této iluzi není vůbec neobvyklý.

Mřížka podle něj způsobí, že se "zprůměruje" s černobílým pozadím a tuto barvu pak přikládáme vybrané části obrázku. Jinými slovy, náš mozek vnímá barvu mřížky a pro usnadnění vnímání si barvu doplní i dovnitř mřížky.

Při bližším prohlížení však mozek "pochopí", že tu vizuálně něco nesedí. Iluze se dá vytvořit i pomocí teček či čar, ale při mřížce je efekt nejviditelnější.

 
 
sdílet na Facebooku sdílet na Twitteru sdílet na Google Plus sdílet na VKontakte

Hello World

Facebook komentáře
Disqus komentáře
Komentáře registrovaných uživatelů

Napište vlastní názor


AZ
Antonín Zelenka
1. září 2019

(4)

 

Základná dobrota aleja spočívania vyrovnanosti (upekkā)

 

Rozvinutím rozjímania sa rozvinutie ponoru do divu štítu obraznosti,

 

si spočívaním vyrovnania ku všetkým: si je

 

vyrovnaním k tým čo rešpektujem,

 

vyrovnaním k tým čo mi je drahocenné,

 

vyrovnaním k tým čo mi je obyčajné,

 

vyrovnaním k tým čo mi je ubližovaním. Rozplynutím sa halením

 

ohradím medzi rôznymi akosi ľudské:

 

si ostanem vyrovnaním ku všetkým bez odlíšenia.

 

Štyri témy. Dokážete postrehnúť, čo ich spája?

 

Základná dobrota aleja spočívania vyrovnanosti, to je v prvom rade pochopenie, že videná a čítaná a znejúca (skutočnosť) a oslovujúc si nositeľa (deja) pozná a vie, a keď sa bude neustále a stále privádzať do mysle, zrodí sa v svojom svete.

 

Mentalita sa objavuje ako sled mentálnych priebehových dejov, poskladaných z rozličných druhov vedomia.

 

Prenesené zobrazenie:

 

1. zadná časť priestoru (najďalej od pozorovateľa), op. popredie: dekorácia v pozadí javiska, pozadie obrazu; anat. očné pozadie; ustúpiť do pozadia i pren. nevystupovať aktívne

 

2. (neznáme) predpoklady, okolnosti javu, deja ap.: pozadie únosu, spoločenské pozadie hry

 

Sú tam priebehové deje (napr. vid, zrak, videnie, sluch, počutie, atď.), ktoré poznávajú objekty videné prostredníctvom oka, priebehový dej, ktorý poznáva objekt počutý prostredníctvom ucha, atď., a sú tam priebehové deje, ktoré poznávajú objekt, ktorý si zobrala myseľ.

 

Ovplyvňujú schopnosť priestoru - Prenesené zobrazenie:

 

1. Schopnosť priestoru pôsobiť. 2. Pôsobiť priestorom schopnosti. 3. Priestor schopnosti pôsobiť. 4. Priestor pôsobenia schopnosti. 5. Domáca úloha: popíšte a vysvetlite prenesené zobrazenie medzi schopnosťou a spôsobilosťou.

 

Šesť mapovaní - Prenesené zobrazenie:

 

To je spôsob, ako si je tam vždy (počas celého času, celú dobu) poznávanie prostredníctvom šiestich schopností (schopnosti ohľadom zraku, sluchu, čuchu, chute, telesného dotyku, subjekt-objekt mysle).

 

Priechod prechodu a prechod priechodu - Prenesené zobrazenie:

 

Ale medzi tými mentálnymi priebehovými dejmi sa objavuje bezpočet skrytých vedomí. Nie je tu čas (teraz), aby bolo vysvetlené skryté vedomie, okrem toho, že keď sa objaví, nieje si prítomné (nie je tam) žiadne poznávanie žiadneho prítomného (súčasného) objektu.

 

Príprava pola neurčitosti - Prenesené zobrazenie:

 

Len keď si niekto rozpoznal (rozoznal, rozlíšil, poznal) závislé vznikanie, bude schopný rozpoznávať (poznať, vedieť) objekt skrytého vedomia.

 

(4)

 

Základná dobrota aleja spočívania vyrovnanosti (upekkā)

 

Rozvinutím rozjímania sa rozvinutie ponoru do divu štítu obraznosti,

 

si spočívaním vyrovnania ku všetkým: si je

 

vyrovnaním k tímu rešpekt skladaním,

 

venovať pozornosť, všímať si, dať si pozor,

 

vyrovnaním k tímu drahocennosť skladaním,

 

venovať precítenosť, si všímať, precítením si dať,

 

vyrovnaním k tímu obyčajnosť skladaním,

 

nezáujem venovať precítenosť, si všímať, precítením si dať,

 

vyrovnaním k tímu ubližovanie skladaním,

 

venovať sa blíženiu, sa všíma, blížením sa dať. Rozplynutím sa halením

 

ohradím medzi rôznymi akosi ľudské:

 

si ostanem vyrovnaním ku všetkým bez odlíšenia.

 

Niekedy analytik alebo analytička na ceste k rovnováhe zistia, že je zložité vnímať dych. Nie je tomu preto, že už ďalej nedýchajú: je to preto, že je dych jemný, a nie sú s ním ešte dôverne známy. Takže by si mal/mala len držať myseľ na bode dotyku s kľudnou a bystrou (bdelou, živý postreh) mysľou. Ak sa stane pre neho/ňu zložitým vnímať dych, potrebujú učiniť nie viac než vedieť (stav poznania), že stále dýchajú. Potom, s trpezlivosťou a všímavosťou, postupne bude schopný/schopná poznať jemný (sotva znateľný) dych. Ak bude znovu a znovu skúšať, zvykne si na sústredenie sa naň. Bude to pre nich veľmi nápomocné rozvinúť hlboké sústredenie.

 

Je sedem druhov osôb, ktoré nedýchajú: mŕtva osoba, plod v maternici, utopená osoba, osoba v bezvedomí, osoba v štvrtom rozvinutí sa ponoru do divu štítu obraznosti, osoba v dosiahnutí ukončenia konštrukčného skladania, a existencia prekračujúca krásou a kľudom naozaj zázračné svety. Premietajte si skutočnosť, že nie ste jedným z tých siedmich, že práve preto stále dýchate, a že je to len vaša všímavosť, ktorá si ešte nie je pre vás dostatočne silná, aby ste videli veľmi jemný dych. Takže by ste si mali len udržiavať svoju pozornosť na mieste, kde ste naposledy videli dych, a čakali naň, kým sa neobjaví.

 

Krása pokoja

 

Kľud je život vo svojej plnosti

 

Sme v okamihu ako vietor.

 

Všetko je „teraz“ - neustále sa mení ako vietor. Vietor fúka po celú dobu ... od jemného šepotu vánku po hurikán. Niekedy je chladný jemný vánok; inokedy je to silný vietor, inokedy je to víchrica.

 

Inokedy sa z neho stane búrka a inokedy hurikán:

 

medzi nimi je pohyb a v strede sú vždy chvíle pokoja.

 

Tanečnica z vetra je stále v tichej chvíli a zobrazuje milosť a krásu:

 

rytmus a rovnováha ...

 

Vietor, perfektný tanečník je v absolútnom pokoji, v dokonalej rovnováhe a harmónii s divom vesmíru.

 

Hudobník vytvára dych berúce melódie z hĺbky pokoja, zatiaľ čo prúdi cez jeho flautu alebo sa odráža z hĺbky jeho bytia.

 

Hudba plepletu duší vždy vychádza z pokoja a spája sa s absolútnym pokojom.

 

- Príroda je stála v pokoji v kľude

 

- Vesmír je stály a harmonický v kľude

 

- Srdce všetkej hmoty je upokojené v kľude

 

- Život je upokojený v kľude

 

- Všetky formy života sú upokojené uprostred zjavného chaosu ... v kľude

 

Je to paradox ...

 

Nemá otázka je, ako človek môže byť pokojný alebo dosiahnuť toto ticho kľudu s prírodou v turbulentnom a roztrhanom svete?

 

Odpoveď je, že neexistuje okamžitá tabletka alebo rýchle riešenie.

 

Človek musí začať tým,

 

že sa navráti k prírode. Buďte v prírode pozorovaním a počúvaním. Nalaďte sa na šušťanie vetra, piesne vtákov, teplo a farby slnečných lúčov, počúvanie morských vĺn, videnie horskej krajiny. Sledujte striedanie ročných období.

 

Všetko v prírode sa deje v pokoji - či už ide o zrod nového života alebo o hromadné ničenie a chaos.

 

Z pokoja sa vynára všetko. Základom všetkého je prázdnota - kľud. Nekonečným zdrojom všetkého je prázdnota - kľud a táto prázdnota - kľud je všetko hlboké ticho.

 

Keď sme upokojení,

 

Spájame sa s prírodou, vesmírom a absolútnym.

 

Ideme s vetrom; lietame s letáčikmi, plávame s vlnami, stojíme so stromami, povstávame a zapadáme slnkom a mesiacom.

 

Meníme sa s ročnými obdobiami; tečieme riekami, žiarime hviezdami a plávame odrazom hviezd.

 

Už nie sme oddelení od vesmíru; stávame sa zjednotenými so všetkým vo vesmíre, žiariacimi v kráse a zázraku vesmíru.

 

Náš život sa stáva veľmi jednoduchým a sme v raji.

 

Krása pokoja je neopísateľná; treba ho počúvať, cítiť a prežívať; má sa žiť v zázraku vesmíru. Kľud je všetko:

 

je to láska, radosť, mier, energia, sila ... Je to život ...

 

Kľud je život v jeho plnosti.

 

časť 00001 _ Lekcie z Energetiky - Úvod do rekonštrukčnej energetiky a psychologickej bioniky


00
S࿘
s0lari ࿘☯࿗
1. září 2019

Americkí vedci znovuobjavili omaľovánku?

Čo je na tom také kozmické, že keď farbami omaľujem čiernobielu fotku, tak ju moje oči uvidia ako farebnú? :)


00
RR
radim rulik
2. září 2019
jistěže je barevná... copak vy nevidíte ty barevné pruhy, tajtrdlíci? ;)
00
AZ
Antonín Zelenka
2. září 2019

(3)

 

Základná dobrota aleja spočívania blahopriania (muditā)

 

Rozvinutím rozjímania sa rozvinutie ponoru do divu štítu obraznosti,

 

si spočívaním vďakyplnosť ku všetkým: si

 

vďakyvzdaním k zdaru blaha tých čo rešpektujem,

 

vďakyvzdaním k zdaru blaha tých čo mi je drahocenné,

 

vďakyvzdaním k zdaru blaha tých čo mi je obyčajné,

 

vďakyvzdaním k zdaru blaha tých čo mi je ubližovaním. Rozplynutím sa halením

 

ohradím medzi rôznymi akosi ľudské:

 

si ostanem vďakyvzdaním k zdaru blaha všetkých bez odlíšenia.

 

Štyri témy. Dokážete postrehnúť, čo ich spája?

 

Základná dobrota aleja spočívania blahopriania, to je v prvom rade pochopenie, že videná a čítaná a znejúca (skutočnosť) a oslovujúc si nositeľa (deja) pozná a vie, a keď sa bude neustále a stále privádzať do mysle, zrodí sa v svojom svete.

 

Mentalita sa objavuje ako sled mentálnych priebehových dejov, poskladaných z rozličných druhov vedomia.

 

Ďalšia záležitosť - Prenesené zobrazenie:

 

Ďalšia záležitosť k postrehu je, že by ste si nemali zdôrazňovať charakteristiky štyroch elementov v dychu.

 

Znamená to, že by ste si nemali zdôrazňovať tvrdosť, členitosť, tiahu, mäkkosť, hladkosť a ľahkosť dychu, čo sú príznačné znaky (charakteristiky) elementu zeme. Nemali by ste si zdôrazňovať pohyb tečenia a zlučovania sa (súdržnosti) dychu, čo sú charakteristiky elementu vody.

 

Nemali by ste si zdôrazňovať teplo a chlad dychu, čo sú charakteristiky elementu žiary (ohňa). Nemali by ste si zdôrazňovať činnosť postrkovania a funkciu podopierania (nosná funkcia ~ funkcia podpery) dychu, čo sú charakteristiky elementu vetra.

 

Ak si zdôrazníte hocktorú z týchto príznačných znakov, ostatné príznačnosti sa stanú tiež viac a viac zrejmé vo vašom tele a budú vyrušovať vaše sústredenie. To, čo by ste mali spraviť je, len poznať dych samotný.

 

Mali by ste poznať celý dych (dych ako celok), ako všeobecný koncept (pojatie, ponímanie, istá abstraktná alebo všeobecná idea (predstava, pojem) odvodená alebo odvodzovaná zo špecifických situácií, okamžité zobrazenie samozrejmosti zobrazenia okamžitosti), namiesto zdôrazňovania si niektorého (niektorej) špecificky (zvláštnej) príznačného znaku (charakteristiky).

 

Tak, ako meditujete na dlhý a krátky dych týmto spôsobom - spôsobom ako neustále vnímate informačnú vrstvu, môže sa objaviť div štítu obraznosti.

 

Čo je to div štítu obraznosti? Pochopiť čo to je div štítu obraznosti, najprv potrebujete pochopiť niečo o materialite a mentalite: hmota a myseľ.

 

Materialita sa skladá z pod atomárnych častíc ~ konštrukčný zhluk elementárnych fyzikálnych bodov, teda sa skladá zo zdrojových zhlukov. Zdroj znamená v jednom prípade Ráz a znamená materialitu, a zhluk znamená zväzok, preto je to pod atomárny zhluk skutočne základnej materiality. Napríklad, osmica zväzku je zhluk ôsmych druhov materiality: element zeme, element vody, element ohňa, element vetra, farba, vôňa, príchuť (chuť), základná živina (nutričný, alebo vyživovací, či výživový základ).

 

Mentalita sa objavuje podobným spôsobom, ako sledy mentálnych procesov, skladajúcich sa z rozličných druhov vedomia a ich mentálnych faktorov. A (ako sme už spomenuli v našom predhovore, časť 00001 _ Lekcie z Energetiky - Úvod do rekonštrukčnej energetiky a psychologickej bioniky), v ľudskom svete, sa mentalita objavuje v závislosti na materialite:

 

1. Vedomie oka sa objavuje v závislosti na oku a videniach (tvare, tvaroch).

 

2. Vedomie ucha sa objavuje v závislosti na uchu a zvukoch.

 

3. Vedomie nosa sa objavuje v závislosti na nose a vôňach (pachoch).

 

4. Vedomie jazyka sa objavuje v závislosti na jazyku a príchutiach (chutiach).

 

5. Vedomie tela sa objavuje v závislosti na tele a hmotnej aktivite (hmatové vnemy).

 

6. Vedomie mysle sa objavuje v závislosti na určitej materialite v srdci, ktorú nazývame, srdečné ložisko (základňa srdca, srdcová základňa). A pri objavovaní sa skoro každého vedomia, ktoré sa objavilo v závislosti na srdečnom ložisku, sa (si) tam vytvára nespočet (bezpočet, nevyčísliteľné množstvo) z mysle zrodených konštrukčných zhlukov. (Mentalita sa skladá z pod atomárnych častíc ~ konštrukčný zhluk elementárnych fyzikálnych bodov, teda sa skladá zo zdrojových zhlukov. Zdroj znamená v druhom prípade Obraz a znamená mentalitu, a zhluk znamená zväzok, preto je to pod atomárny zhluk skutočne základnej mentality)

 

Keď sa vaša všímavosť s dýchaním, rozvinie, a vaše sústredenie sa prehĺbi, vaša sústredená myseľ vytvára nespočetné (množstvo) pokolenia (generácií) z mysle zrodených konštrukčných zhlukov, ktoré sú roztrúsené skrz naskrz telom (úplne v celom tele).

 

A kvôli vašemu sústredeniu, tie z mysle zrodené konštrukčné zhluky sú všetky luminiscenčné (svetielkujú svetle žiaria, jemne svetlé a žiariace až priezračne a jasne) a jasné (rozžiarené, svetlé až číre, trblietavé až priezračné, lesklé a brilantné, čiste jasné): to je ich farba. Znovu potom, element žiare (element ohňa) tých z mysle zrodených konštrukčných zhlukov tiež vytvára nespočetné (množstvo) pokolenia (generácií) teplotne zrodených konštrukčných zhlukov. Nie sú len roztrúsené vo vašom celom tele, ale tiež zvonka vašeho tela. A tiež sú luminiscenčné (svetielkujú svetle žiaria, jemne svetlé a žiariace až priezračne a jasne) a jasné (rozžiarené, svetlé až číre, trblietavé až priezračné, lesklé a brilantné, čiste jasné).

 

Luminiscencia a jasnosť tých nespočetných z mysle zrodených konštrukčných zhlukov a bezpočetných teplotne zrodených konštrukčných zhlukov vytvárajú svetlo umnosti (múdrosti) a div štítu obraznosti všímavosti s dýchaním. Div štítu obraznosti všímavosti s dýchaním je objektom (predmetom) rozvinutia rozjímania sa rozvinutie ponoru do divu štítu obraznosti všímavosti s dýchaním, ale tiež sa objavuje pred tým, než niekto dosiahne rozvinutie rozjímania sa rozvinutie ponoru do divu štítu obraznosti. A je to, to isté svetlo, ktoré je zodpovedné za čistú a jasnú pleť (pokožku) a schopnosti meditujúceho/meditujúcej, ktorý/ktorá rozvinie hlboké sústredenie až po rozvinutie rozjímania sa rozvinutie ponoru do divu štítu obraznosti.

 

Keď rozviniete meditáciu na štyri elementy, budete schopný vidieť váš div štítu obraznosti, že nie je ničím iným, než masa luminiscenčných a jasných konštrukčných zhlukov, mysľou zrodených a teplotou zrodených.

 

Rozvinúť meditáciu na štyri elementy je pre obyčajného, nezázračného človeka tak veľmi ťažko neopísateľne a neprirovnatelne namáhavé a zložité. Pretože chýba príslušný stupeň sústredenia sa, a sústredenia si. Je nutná príprava, odborný trik, aby sa to stalo jednoduchším ako je jednoduché.

 

Pri rozvoji všímavosti s dýchaním, dôležitou záležitosťou je, že by ste sa nemali sústreďovať na charakteristiky štyroch elementov vo vašom dychu. Nemali by ste sa sústreďovať na charakteristiky elementu zeme vo vašom dychu (tvrdosť, drsnosť, tiaž, mäkkosť, hladkosť alebo ľahkosť), nieto na charakteristiky elementu vody (tečenie a súdržnosť), nieto na charakteristiky elementu ohňa (teplo a zimu), nieto na charakteristiku elementu vetra (postrkovanie a podoprenie) vo vašom dychu.

 

Ak sa sústredíte na ľubovoľnú z tích charakteristík, aj ostatné sa stanú viac a viac zrejmé vo vašom tele, a bude to vyrušovať vaše sústredenie. To, čo by ste mali robiť, je len poznať dych. Mali by ste poznať dych ako všeobecný koncept (abstraktné – nekonkrétne spodobenie sprítomnenia).

 

Len keď si niekto rozpoznal (rozoznal, rozlíšil, poznal) závislé vznikanie, bude schopný rozpoznávať (poznať, vedieť) objekt skrytého vedomia.

 

(3)

 

Základná dobrota aleja spočívania blahopriania (muditā)

 

Rozvinutím rozjímania sa rozvinutie ponoru do divu štítu obraznosti,

 

si spočívaním vďakyplnosť ku všetkým: si

 

vďakyvzdaním k zdaru blaha tímu rešpekt skladaním,

 

venovať pozornosť, všímať si, dať si pozor,

 

vďakyvzdaním k zdaru blaha tímu drahocennosť skladaním,

 

venovať precítenosť, si všímať, precítením si dať,

 

vďakyvzdaním k zdaru blaha tímu obyčajnosť skladaním,

 

nezáujem venovať precítenosť, si všímať, precítením si dať,

 

vďakyvzdaním k zdaru blaha tímu ubližovanie skladaním,

 

venovať sa blíženiu, sa všíma, blížením sa dať. Rozplynutím sa halením

 

ohradím medzi rôznymi akosi ľudské:

 

si ostanem vďakyvzdaním k zdaru blaha všetkých bez odlíšenia.


00
AZ
Antonín Zelenka
5. září 2019

(2)

 

Základná dobrota aleja spočívania milosti (karunā)

 

Rozvinutím rozjímania sa rozvinutie ponoru do divu štítu obraznosti,

 

si spočívaním súcítenia ku všetkým:

 

súcítenie k tým čo rešpektujem,

 

súcítenie k tým čo mi je drahocenné,

 

súcítenie k tým čo mi je obyčajné,

 

súcítenie k tým čo mi je ubližovaním. Rozplynutím sa halením

 

ohradím medzi rôznymi akosi ľudské:

 

si ostanem milosť ku všetkým bez odlíšenia.

 

Štyri témy. Dokážete postrehnúť, čo ich spája?

 

Základná dobrota aleja spočívania milosti, to je v prvom rade pochopenie, že videná a čítaná a znejúca a oslovujúc si nositeľa pozná a vie, a keď sa bude neustále a stále privádzať do mysle, zrodí sa v svojom svete.

 

To, čo nazývame vrstvenie javov (alebo ilúzií), alebo to, čo nazývame zjavné vrstvenie v javoch (alebo ilúziách), súvisí so skutočnosťou kontemplácie (alebo rozjímania), teda premietania tela v tele, v skratke, kontemplácia tela v tele.

 

Mentalita sa objavuje ako sled mentálnych priebehových dejov, poskladaných z rozličných druhov vedomia.

 

Sú tam priebehové deje (napr. vid, zrak, videnie, sluch, počutie, atď.), ktoré poznávajú objekty videné prostredníctvom oka, priebehový dej, ktorý poznáva objekt počutý prostredníctvom ucha, atď., a sú tam priebehové deje, ktoré poznávajú objekt, ktorý si zobrala myseľ.

 

To je spôsob, ako si je tam vždy (počas celého času, celú dobu) poznávanie prostredníctvom šiestich schopností (schopnosti ohľadom zraku, sluchu, čuchu, chute, telesného dotyku, subjekt-objekt mysle).

 

Ale medzi tými mentálnymi priebehovými dejmi sa objavuje bezpočet skrytých vedomí. Nie je tu čas (teraz), aby bolo vysvetlené skryté vedomie, okrem toho, že keď sa objaví, nieje si prítomné (nie je tam) žiadne poznávanie žiadneho prítomného (súčasného) objektu.

 

Čo to znamená? Zoberte si, napríklad, bolesť. Súhlasne (v súlade) s obyčajnou rečou, povieme, napríklad: ‘Mám bolesť v mojom kolene (Bolí ma moje koleno).’ Potom, súhlasne s Ultimátnou skutočnosťou, čo je tá ‘bolesť v kolene (bolestivé koleno)’? Je to bolestivé cítenie, v tomto prípade, telesná bolesť.

 

V závislosti na tele a hmatových vnemoch, sa objavuje vedomie tela: so stretom tých troch, je tam kontakt. Pretože kontakt, cítenie.

 

Keď si diskutujeme Vznešenú pravdu Pôvodu (Vzniku) Trápenia sa, popisuje sa kontakt, ktorý vzniká (povstáva) so stretom tela, hmatateľností (hmatových vnemov, to čoho je sa možné dotknúť), a vedomia tela ako telesného kontaktu; a cítenie, ktoré potom vzniká sa popisuje ako z telesného kontaktu zrodené cítenie. Takže, keď v súlade s obyčajnou rečou, ľudia hovoria, že majú bolesť (bolí ich), napríklad, v kolene (koleno), je to preto, pretože tam povstalo (vzniklo) bolestivé cítenie zrodené z telesného kontaktu.

 

Potom, čo to je z telesného kontaktu zrodené cítenie? Je to mentálny faktor. Povstáva spoločne s telesným kontaktom, ktorý je taktiež mentálny činiteľ. A tie obidve mentálne činitele povstávajú spoločne s vedomím tela. Vedomie tela, telesný kontakt, a z telesného kontaktu zrodené cítenie sú všetko mentálnymi javmi (fenomény, úkazy, divy). Ako sa vysvetlilo, povstávajú v závislosti na tele a hmatových vnemoch, ktoré sú obe materiálnymi javmi. Takže, keď povstane telesné cítenie, zahŕňa mentálne a materiálne javy.

 

Tak, ako prediskutujeme, keď budeme diskutovať prístupové sústredenie štyroch konštrukčných elementov, telo, prostredníctvom ktorého vedomie tela povstáva, je len telo priesvitnosti (prekódovacia (preklenovacia) priesvitka): jeden určitý (špecifický, konkrétny) druh (typ) materiálneho javu zahrnutého v tom, čo nazývame desiatkový konštrukčný zhluk tela. Sú rozložené (roztrúsené, rozprestrené, rozptýlené, roznesené, distribuované) skrz naskrz telom (úplne v celom tele), a to je dôvodom, prečo v súlade s obyčajnou rečou, úplne v celom tele môžeme cítiť dotyk hmatateľných objektov.

 

Hmatateľný objekt je jeden z troch druhov materiality: element zeme, element ohňa (žiare) alebo element vetra. Keď sa hmatateľný objekt opakovane zasiahne na tele priesvitnosti desiatkového konštrukčného zhluku tela v tom, čo nazývame koleno, zásah je prostredníctvom všetkých troch elementov, ale vedomie tela poznáva len jeden z nich, v súlade s inklináciou (náklonnosťou) alebo nadmernosťou (prílišnosťou).

 

Keď povstane telesná bolesť, je to zvyčajne kvôli nerovnováhe: tvrdosť elementu zeme je nadmerná, teplo alebo chlad elementu žiare je prílišné, alebo strkanie elementu vetra je nadmerné. Ale naraz (v jednom, v tom istom čase), len nadmernosť jedného elementu sa poznáva vedomím tela. A práve sme citovali odborné vysvetlenie, že vedomie tela povstáva spoločne s telesným kontaktom a cítenia zrodeného z telesného kontaktu. To je spôsob, ako si tam nastane to, čo v obyčajnej reči voláme ‘bolesť v kolene (bolestivé koleno)’.

 

Práve sme vysvetlili ‘bolesť v kolene (bolestivé koleno)’ v zmysle skutočne základnej reality. Takže sa vás teraz môžeme spýtať, je bolesť vlastne (v skutočnosti) v kolene? Nie, toto je len obyčaj reči, keďže bolesť je cítenie a cítenie je mentálny činiteľ, mentálny jav. Mentálne javy nepovstávajú vo vašom kolene, nieto vo vašom chrbte, nie vo vašej hlave, atď. Mentálne činitele povstávajú vždy a len v spojení s vedomím; a naopak, vedomie povstáva vždy a len v súvislosti (v spojení) s mentálnymi činiteľmi. Mentálny činiteľ telesná bolesť povstáva spoločne s vedomím tela, ktoré povstalo so zásahom hmatateľného objektu na priesvitnosti tela v tom, čo v obyčajnej reči nazývame ‘vaše koleno’.

 

Takže vo vašom kolene môžete kontemplovať len tie dve materiálne javy: priesvitnosť tela a hmatateľný objekt. A aby ste kontemplovali tie dve materiálne javy, potrebujete praktizovať prístupové sústredenie štyroch elementov pod časťou kontemplácia tela. Potom uvidíte, že tam nie je žiadne koleno, ale len masa (hromada) materiálnych zhlukov, vytvorených z rozličných druhov skutočne základnej materiality spojite sa objavujúcej a miznúcej si. Jeden z tých druhov základných konštrukčných zhlukov je desiatkový konštrukčný zhluk tela, a je vytvorený z desiatich druhov materiality, z ktorých desiaty je priesvitnosť tela. To je potom Kontemplácia tela v tele.

 

Ak chcete kontemplovať cítenie vzniknuté kvôli zásahu hmatateľného objektu na priesvitnom tele vo vašom kolene, potrebujete kontemplovať vznik bolestivého cítenia zrodeného z telesného kontaktu spoločne s telesným kontaktom a vedomím tela. Znamená to, že potrebujete kontemplovať vznik vedomia tela, s ktorým sú spojené mentálne činitele v mentálnych priebehových dejoch (procesoch), ktoré vznikajú poznávaním hmatateľných objektov.

 

Sú jedným druhom päť dverového procesu (vstupný päť prahový priebehový dej), takzvaný proces dvier tela (priebehový dej vstupného prahu tela). Sú nasledované bezpočtom iných mentálnych procesov (takzvané procesy dvier mysle (priebehové deje vstupného prahu mysle)), ktoré vznikajú poznávaním rovnakého (toho istého) objektu:

 

{ alebo v slovenskom jazyku tiež predmetu, tu nie je subjekt/objekt, tu nemá význam podmet/predmet, bavíme sa tu teraz o veciach a záležitostiach na úrovni v zmysle skutočne základnej reality, takže preto je nezosobnenie dôležité pre pochopenie, priamu realizáciu vhľadu, ktorého základom je úroveň sústredenia priamoúmerného seba neurčujúcej vlastnosti }

 

znova vedomie spolu s jeho mentálnymi činiteľmi, vrátane kontaktu a cítenia. Nedokážete čiste (jasne) kontemplovať vznikanie cítenia zrodeného z telesného kontaktu dovtedy, kým ste neschopný kontemplovať základné príčiny pre vznikanie, menovite zásah hmatateľného objektu na priesvitnom tele.

 

To je dôvodom, prečo pre kontemplovanie cítenia zrodeného z telesného kontaktu, najprv potrebujete praktizovať prístupové sústredenie štyroch konštrukčných elementov. Takže môžete pochopiť, že Kontemplovanie cítení v cíteniach vyžaduje, aby ste tiež kontemplovali telo v tele (prístupové sústredenie štyroch konštrukčných elementov), vedomie vo vedomí (telo vedomia), a mnohorakosti skutočnosti v mnohorakostiach skutočnosti (telesný kontakt a zvyšné mentálne činitele).

 

Avšak, ak kontemplujete prílišný (prílišnosť) element (-u) zeme, ohňa, alebo vetra vo vašom kolene ako bolestivé cítenie, vaše praktizovanie je ‘Kontemplovanie cítení v tele’. Pre takú kontemplácie nie je v odbornom jazyku výraz, pretože odborník neučí takú prax. Prečo nie? Pretože to je kontemplácia mentálnych javov ako materiálnych javov (rūpa∙dhamma). V súlade so skutočne základnou realitou, taká záležitosť nieje možná. Je to miešaná kontemplácia, a nie je to podklad všímavosti; nie je podľa schválených odborných učebných osnov.

 

Presne tak (ako sme to práve prediskutovali), podľa odborníka, človek nemôže dosiahnuť konštrukčný kľud len kontemplovaním tela v tele, alebo len cítenia v cítení, len vedomia vo vedomí, alebo len mentálnych činiteľov mnohorakosti skutočnosti v mnohorakosti skutočnosti: človek potrebuje kontemplovať všetky štyri podklady všímavosti, všetkých päť súdržností, ktoré korešpondujú (sú si súhlasné) s materialitou a tiež s mentalitou.

 

Vedomie oka, ucha, nosa, jazyka, a tela vzniká v závislosti na priesvitnosti desiateho druhu (dvier) materiality (materiálnosti) prislúchajúceho desiatkovému konštrukčnému zhluku oka/ucha/nosa/jazyka/tela. Ale všetky ostatné vedomia (ktoré obsahujú element mysle/vedomia mysle) vzniká v závislosti na materialite srdca desiatkového konštrukčného zhluku srdca.

 

Element mysle: vedomie päť dverového upriamenia (vedomie vstupného päť prahového upriamenia (upriamenia ~ upútania pozornosti, upriamenia pozornosti (venovať pozornosť, všimnúť si))) a vedomie prijímajúce ne/prospešné; element vedomia mysle: vedomie skúmania /podnetu /zaznamenania /samostatného procesu (samostatného priebehového deja).

 

Desiatkové konštrukčné zhluky tela, rodu, deviatkové konštrukčné zhluky života a osmičkové konštrukčné zhluky (konštrukčné zhluky osmice~ôsmych) sú rovnaké skrz naskrz šiestimi zmyslovými orgánmi (úplne tie isté v celých šiestich zmyslových orgánoch).

 

Rozvinúť prístupové sústredenie na štyri elementy je pre obyčajného, nezázračného človeka tak veľmi ťažko neopísateľne a neprirovnatelne namáhavé a zložité. Pretože chýba príslušný stupeň sústredenia sa, a sústredenia si. Je nutná príprava, odborný trik, aby sa to stalo jednoduchším ako je jednoduché.

 

Debata o Všímavosti Dýchania’ vysvetľuje: ‘A tuná len jedným je vedomie nádychu, iným vedomie výdychu, iným znak vedomia. V skutku, v niekom, v ktorom nie sú tieto tri javy, taký niekto meditačný subjekt - nieto pohltenie ani prístup nedosiahne. Ale niekomu, v ktorom sú tieto tri javy, takému človeku meditačný subjekt – obidve prístup a pohltenie sa dosiahne.’

 

Len keď si niekto rozpoznal (rozoznal, rozlíšil, poznal) závislé vznikanie, bude schopný rozpoznávať (poznať, vedieť) objekt skrytého vedomia.

 

(2)

 

Základná dobrota aleja spočívania milosti (karunā)

 

Rozvinutím rozjímania sa rozvinutie ponoru do divu štítu obraznosti,

 

si spočívaním súcítenia ku všetkým:

 

cítenosť k tímu rešpekt skladaním,

 

venovať pozornosť, všímať si, dať si pozor,

 

cítenosť k tímu drahocennosť skladaním,

 

venovať precítenosť, si všímať, precítením si dať,

 

cítenosť k tímu obyčajnosť skladaním,

 

nezáujem venovať precítenosť, si všímať, precítením si dať,

 

cítenosť k tímu ubližovanie skladaním,

 

venovať sa blíženiu, sa všíma, blížením sa dať. Rozplynutím sa halením

 

ohradím medzi rôznymi akosi ľudské:

 

si ostanem milosť ku všetkým bez odlíšenia.


00
AZ
Antonín Zelenka
6. září 2019

(1)

 

Základná dobrota aleja spočívania milovaním láskavosť (mettā)

 

Rozvinutím rozjímania sa rozvinutie ponoru do divu štítu obraznosti,

 

si spočívaním s milovaním láskavosti ku všetkým

 

som: milovaním láskavosť k tým čo rešpektujem,

 

milovaním láskavosť k tým čo mi je drahocenné,

 

milovaním láskavosť k tým čo mi je obyčajné,

 

milovaním láskavosť k tým čo mi je ubližovaním. Rozplynutím sa halením

 

ohradím medzi rôznymi akosi ľudské:

 

si ostanem milovaním láskavosť ku všetkým bez odlíšenia.

 

Štyri témy. Dokážete postrehnúť, čo ich spája?

 

Základná dobrota aleja spočívania spočívania milovaním láskavosť, to je v prvom rade pochopenie, že videná a čítaná a znejúca (skutočnosť) a oslovujúc si nositeľa (deja) pozná a vie, a keď sa bude neustále a stále privádzať do mysle, zrodí sa v svojom svete.

 

Potrebujete najprv rozlíšiť dvere do mysle (vstupný prah mysle) (mano∙dvāra). Čože je to vstupný prah mysle (dvere do mysle)? Predtým sme spomínali, že ako sa v ľudskom svete objavuje mentalita v závislosti na určitej materialite v srdci, ktorú nazývame srdečné ložisko (základňa srdca). Tiež sme spomenuli, že medzi mentálnymi procesmi (priebehovými dejmi), ktoré rozoznajú (rozpoznajú) vid (to čo je zrak a vidí sa, to čo je videné), zvuk, vôňu (pach), atď., sa tam objavuje bezpočet skrytých vedomí.

 

Keď povstanú (objavia sa) tie nespočetne mnohé skryté vedomia, myseľ nedbá na žiaden súčasný objekt (prítomný objekt). V tom čase (vtedy) sa objavujúce skryté vedomia (množné číslo slova skrytosť) slúžia ako dvere mysle (vstupný prah mysle) (mano∙dvāra): nazývame to vstupný prah mysle skrytosti (dvere mysle skrytosti). Kvôli vašemu hlbokému sústredeniu sa, skrytosť sa javí (sa zjaví) ako jasné (tiež číre), lesklé (svietivé a žiarivé) zrkadlo vnútri vášho srdca. Tá zrkadlu podobná brilantnosť (oslnivosť, žiara, lesk, svietivosť, nádhera, skvelosť, veľký jas, trblet, zrkadlová priezrač) je materialita vytvorená prostredníctvom skrytého vedomia. Nie je to sama skrytosť, pretože skrytosť je mentalita. Mentalita nemá farbu.

 

Mentalita sa objavuje ako sled mentálnych priebehových dejov, poskladaných z rozličných druhov vedomia.

 

Na rozoznanie päť činiteľov rozvinutia ponoru do divu štítu obraznosti, potrebujete rozlíšiť vstupný prah mysle skrytosti, a potrebujete rozlíšiť div štítu obraznosti zostrojený čarotvornou neustálosťou všímavosti základnej dobroty dychu, ako sa objavuje v dverách mysle skrytosti. Keď si vidíte div štítu obraznosti objaviť sa v dverách mysle skrytosti, potom si rozlíšite päť činiteľov rozvinutia ponoru do divu štítu obraznosti v tej základnej dobrote divu štítu obraznosti.

 

Keď práve začínate nacvičovať (praktizovať) rozvinutia ponoru do divu štítu obraznosti, nemali by ste tráviť príliš veľa času s rozpoznávaním činiteľov rozvinutia ponoru do divu štítu obraznosti, mali by ste sa zamerať na vchádzania (vstupovanie) do rozvinutia ponoru do divu štítu obraznosti na dlhý čas. Ale akonáhle ste schopný vstúpiť do rozvinutia ponoru do divu štítu obraznosti na dlhý čas, potrebujete rozvinúť päť brilantných zručností (vasī):

 

Prenesené zobrazenie:

 

1. zadná časť priestoru (najďalej od pozorovateľa), op. popredie: dekorácia v pozadí javiska, pozadie obrazu; anat. očné pozadie; ustúpiť do pozadia i pren. nevystupovať aktívne

 

2. (neznáme) predpoklady, okolnosti javu, deja ap.: pozadie únosu, spoločenské pozadie hry

 

Sú tam priebehové deje (napr. vid, zrak, videnie, sluch, počutie, atď.), ktoré poznávajú objekty videné prostredníctvom oka, priebehový dej, ktorý poznáva objekt počutý prostredníctvom ucha, atď., a sú tam priebehové deje, ktoré poznávajú objekt, ktorý si zobrala myseľ.

 

Majstrovstvo v upútaní pozornosti (āvajjana∙vasī): byť schopný ľahko si upriamiť pozornosť (venovať pozornosť, všimnúť si, upútať pozornosť s/na) na činitele rozvinutia ponoru do divu štítu čarotajnosti kdekoľvek a kedykoľvek si prajete.

 

Ovplyvňujú schopnosť priestoru - Prenesené zobrazenie:

 

1. Schopnosť priestoru pôsobiť. 2. Pôsobiť priestorom schopnosti. 3. Priestor schopnosti pôsobiť. 4. Priestor pôsobenia schopnosti. 5. Domáca úloha: popíšte a vysvetlite prenesené zobrazenie medzi schopnosťou a spôsobilosťou.

 

Majstrovstvo v dosiahnutí (majstrovstvo ponorenia) (samāpajjana∙vasī): byť si ľahko schopný dosiahnuť rozvinutia ponoru do divu štítu čarotajnosti kdekoľvek a kedykoľvek si prajete.

 

Šesť mapovaní - Prenesené zobrazenie:

 

To je spôsob, ako si je tam vždy (počas celého času, celú dobu) poznávanie prostredníctvom šiestich schopností (schopnosti ohľadom zraku, sluchu, čuchu, chute, telesného dotyku, subjekt-objekt mysle).

 

Majstrovstvo stanovenia (majstrovstvo v zotrvávaní v ponore) (adhiṭṭhāna∙vasī): byť si schopný ľahko udržať svoje rozvinutia ponoru do divu štítu čarotajnosti kdekoľvek, kedykoľvek, a na tak dlho, ako si prajete: jednu, dve, alebo tri hodiny, atď., v súlade s rozhodnutím o vyhradenom čase.

 

Priechod prechodu a prechod priechodu - Prenesené zobrazenie:

 

Ale medzi tými mentálnymi priebehovými dejmi sa objavuje bezpočet skrytých vedomí. Nie je tu čas (teraz), aby bolo vysvetlené skryté vedomie, okrem toho, že keď sa objaví, nieje si prítomné (nie je tam) žiadne poznávanie žiadneho prítomného (súčasného) objektu.

 

Majstrovstvo vo vynorení (vuṭṭhāna∙vasī): byť si schopný ľahko sa vynoriť z rozvinutia ponoru do divu štítu čarotajnosti kdekoľvek a kedykoľvek si prajete.

 

Príprava pola neurčitosti - Prenesené zobrazenie:

 

Len keď si niekto rozpoznal (rozoznal, rozlíšil, poznal) závislé vznikanie, bude schopný rozpoznávať (poznať, vedieť) objekt skrytého vedomia.

 

Majstrovstvo premietania si (paccavekkhaṇā∙vasī): byť si schopný ľahko premietať o činiteľoch rozvinutia ponoru do divu štítu čarotajnosti kdekoľvek a kedykoľvek si prajete. V praxi, toto si je to isté ako prvé majstrovstvo: majstrovstvo v upútaní pozornosti. Obidve sa objavujú v rovnakom procese (priebehovom deji) vstupného prahu mysle (dvier (do) mysle).

 

Odborník hovorí, že by sa človek nemal snažiť vojsť (ísť) do druhej sály rozvinutia ponoru do divu štítu čarotajnosti, predtým než si osvojí majstrovstvo prvej sály rozvinutia ponoru do divu štítu čarotajnosti týmito piatimi spôsobmi. Vysvetľuje, že ak si človek úplne neosvojí majstrovstvo prvej sály rozvinutia ponoru do divu štítu čarotajnosti, a pokúsi sa vojsť do vyšších sál rozvinutia ponoru do divu štítu čarotajnosti (sál - množné číslo od slova sála), stratí (schopnosť ohľadom) prvej sály rozvinutia ponoru do divu štítu čarotajnosti, taktiež nebude schopný dosiahnuť iné sály rozvinutia ponoru do divu štítu čarotajnosti. Človek stratí (schopnosť ohľadom) všetkých sál rozvinutia ponoru do divu štítu čarotajnosti.

 

(1)

 

Základná dobrota aleja spočívania milovaním láskavosť (mettā)

 

Rozvinutím rozjímania sa rozvinutie ponoru do divu štítu obraznosti,

 

si spočívaním s milovaním láskavosti ku všetkým

 

som: milovaním láskavosť k tímu rešpekt skladaním,

 

venovať pozornosť, všímať si, dať si pozor,

 

milovaním láskavosť k tímu drahocennosť skladaním,

 

venovať precítenosť, si všímať, precítením si dať,

 

milovaním láskavosť k tímu obyčajnosť skladaním,

 

nezáujem venovať precítenosť, si všímať, precítením si dať,

 

milovaním láskavosť k tímu ubližovanie skladaním,

 

venovať sa blíženiu, sa všíma, blížením sa dať. Rozplynutím sa halením

 

ohradím medzi rôznymi akosi ľudské:

 

si ostanem milovaním láskavosť ku všetkým bez odlíšenia.


00