Většina korespondenčních hlasů v kraji Wayne v Michiganu pocházela psychiatrické nemocnice pro těžce mentálně postižené
25. listopadu 2020 Redakce AC24 Ze světa vyber redakce 28934 1
Včera datová analytička Sarah Eaglesfield tweetovala o zajímavých skutečnostech, které odhalila při zkoumání dat o voličích z kraje Wayne v Michiganu během voleb z listopadu 2020. (Foto: Twitter)

 

 
 
 
 

Podle 100Percent Fed Up její data zatím zkoumala korespondenční hlasy z michiganského kraje Wayne, kde byly učiněny stovky místopřísežných výpovědí od očitých svědků o volebních podvodech a zastrašování placených volebních pracovníků a činitelů a o přítomnosti demokratických aktivistů v TCF centru, kde se zpracovávaly hlasy osobně nepřítomných voličů.

 

V tweetu od Eaglesfield se píše:

V pořadí korespondenční volby v kraji Wayne v Michiganu většinu hlasů během #Election2020 poskytli:

1. Psychiatrická nemocnice (@NedStaebler jste to vy?)

Tento komentář směřující na Ned Staeblera je v odkazu na jeho virální video vyvolávající vztek ve Volební radě Republikánů kraje Wayne, kteří minulý týden odmítli volby v kraji certifikovat.

2. Bytové domy (ale bez jakýchkoliv čísel bytů)

3. Ženský klášter

4. ČTYŘI SEZÓNY pečovatelský dům (opravdu!)

5. Poradenské centrum pro bezdomovce

Dnes Sarah Eaglesfield vystavila data, která použila k získání informací, které na Twitter vystavila včera. Pošťuchovala michiganskou státní tajemnici Jocelyn Benson (která trvá na tom, že v kraji Wayne nebyly žádné volební podvody nebo zastrašování narušitelů hlasování), Trumpova právníka Sidney Powella, prezidenta Trumpa i Joe Bidena.

RE čís. 1: Psychiatrická nemocnice, která podle výzkumu Eaglesfield poskytla v kraji Wayne nejvíce korespondenčních hlasů

Největší podíl korespondenčních hlasů získal kraj Wayne z Psychiatrické nemocnice Waltera P. Reuthera, která poskytuje léčbu, péči a služby dospělým s těžkým mentálním postižením. 97 pacientů v tomto zařízení buď požádalo o hlasování, nebo jsou registrováni jako hlasující v nepřítomnosti a 78 zjevně hlasovalo.

Z webu Michigan.gov: Psychiatrická nemocnice Waltera P. Reuthera poskytuje léčbu, péči a služby dospělým s těžkým mentálním postižením.

Jelikož to dotyčné psychiatrické zařízení pečuje o ty se závažným mentálním postižením, mělo by se vyšetřit, jakou duševní schopnost ti voliči měli a zda ty hlasy nebyly potenciálně zneužity. Chápu, že v Michiganu se žádné testování pro způsobilost volit nedělá, ač státní zákony jeho uplatnění umožňují.

RE čís. 1: Bytové domy (ale bez čísel bytů)

Nejvíce ohromující v databázi kraje Wayne je to, že neexistuje žádné porovnání dat s polem poštovních adres. To je nedostatek softwaru, který lze zneužít k podvodným účelům. Některé adresy např. byly napsány pomocí zkratky státu a některé s celým názvem státu.

Některé měly čísla domů uvedená v odděleném poli; některé je měly připojené k názvu ulice. V jednom případě bylo políčko směrovacího čísla využito k poznámce, že ta adresa je nesprávnou adresou.

Stejný problém existuje s polem adresa bydliště, kde není stanoven formát pro čísla bytů nebo studií. Čísla bytů jsou často uváděna s „č.“, někdy jako „b.“ někdy jako „Byt“, což znamená, že stejné číslo ve stejném boku se může do systému uložit jako odlišné, což voličům umožňuje dostat více než jedno volební číslo.

Uvádím jeden příklad člověka se stejným křestním jménem, prostředním jménem, adresou a rokem narození, kterému přidělili odlišná čísla voliče, hlasoval dvakrát a byl dvakrát započten, měl svoji adresu uloženou v obou následujících formátech.

PIO BOX 32910 FORT ST POST OFFICE, DETROIT, MI 48323

PO BOX 32910, DETROIT, MI 48232-0910

Kvůli nedostatkům ve formátech adres je těžké poskytnout důkladnou analýzu korespondenčních hlasů. Příklady lze nalézt např. v bytových domech jako The Pavillion (1 Lafayette Plaisance St), kde někteří obyvatelé číslo bytu ani neposkytli.

RE čís. 1: Ženský klášter

V případě Feliciánských sester v Livonii, které bohužel v květnu 2020 přišly o 13 svých sester v důsledku COVID-19, všechny jejich zesnulé už byly z datové sady odstraněny.

Katolické jeptišky v Michiganu i v jiných státech veřejně vystoupily na podporu prezidenta Trumpa, takže je divné, že jména zesnulých sester byla ze seznamu voličů Michiganu odstraněna, zatímco mrtví voliči z celého státu Michigan v seznamech voličů zůstali.

RE čís. 4: Pečovatelský dům Čtyři sezóny

Po celém kraji je velký počet pečovatelských center starajících se o staré lidi. Analýza zjistila dva případy, kdy lidé v říjnu zemřeli, ale jejich hlasy byly přesto poslány a započteny. To není problematické samo o sobě, existuje ale několik pečovatelských center, na které padá podezření, buď že od obyvatel sbíraly hlasy už v den úmrtí (Pečovatelský dům Čtyři sezóny), nebo poslaly hlasy za více než jednu zesnulou osobu, která byla předtím v jejich péči (třeba dům Péče naděje).

RE čís. 4: Poradenské centrum pro bezdomovce

Snaha státu dostat k volbám všechny bezdomovce byla zjevně úspěšná, a získalo se mnoho hlasů od bezdomovců z poradenských center a od Samaritánů. Ač je nelze ověřit, jsou tato čísla v souladu s tím, co by bylo možno získat z kampaně uvědomělosti.

Eagelsfield kromě svých zjištění o korespondenčních voličích také zveřejnila další doklady o nedostatcích ohledně voličů, které objevila.

Datová sada kraje

Wayne Datová sada kraje Wayne byla získána od státní tajemnice Michiganu Jocely Benson. Obsahuje 613 091 řádků s daty, kdy každý představuje jeden hlas vhozený v kraji Wayne včetně osobních informací o voličích (takových jako jméno, adresa bydliště a rok narození). Je to jen částečná datová sada a neobsahuje data o všech voličích z kraje Wayne.

Otázky forenzní analýzy

Existuje řada otázek, které je třeba položit, aby pomohly určit integritu dat poskytnutých o volbách. Ač jeden faktor sám o sobě by nepoukazoval na proběhnuvší volební podvod, tak tyto otázky mohou pořád ještě pomoci určit nedostatky v počítačových systémech použitých v procesu počítání hladů i to, kde asi došlo k lidským chybám.

Ot. 1: Je míra odmítání na internetu v souladu s jinými roky?

Od. 1. V poskytnuté datové sadě bylo odmítnuto 7 700 hlasů, tj. míra odmítání 1,256 %. To je celostátně v Michiganu méně  než roku 2016 s mírou odmítání 2,02 % zjištěnou roku 2016 státní Asistenční volební komisí a volebním průzkumem. Ač to není důvod k okamžitým obavám, tak vzhledem ke zvýšené nepřítomnosti voličů, by se dalo čekat, že míra odmítnutí bude vyšší než v předchozích volbách a procedury odmítání voličů by se měly revidovat v auditu.

Ot. 2: Objevuje se identifikační číslo nějakého voliče (ID) v datové sadě více než jednou?

Jelikož každé ID voliče představuje unikátní osobu a každá osoba smí volit jen jednou, tak ID objevující se více než jednou by mělo být označené jako podezřelé.

Od. 2.

Celkem 1 104 ID voličů se v datové sadě objevuje více než jednou, kdy 4 ID voličů se objevují třikrát, a ID jednoho voliče se objevuje čtyřikrát.

Ač většina duplikovaných ID voličů byla zpracována správně, tak ta datová sada u těchto duplikátů zjevně ukazuje 21 chyb při zpracování. 10 voličů se stejným ID voliče, kteří hlasovali dvakrát, bylo zjevně i dvakrát započítáno, dva z nich si změnili adresu, jeden z nich byl zámořský volič. 5 voličů volilo dvakrát, ale započteni nebyli ani jednou. 6 voličů mělo své hlasy započteny více než jednou, jak je to podrobně uvedeno níže.

Ot. 3: Objevuje se nějaké ID číslo hlasování v datové sadě více než jednou?

Každé ID číslo hlasování představuje unikátní hlas, ID hlasu objevující se více než jednou by mělo být označeno jako podezřelé.

Od. 3. Celkem šest hlasů bylo podle poskytnuté datové sady započteno více než jednou. Z těch šesti byly čtyři započteny dvakrát, jeden byl započten třikrát a jeden byl započten čtyřikrát.

Ot. 4: Byly hlasy obdržené po termínu uzávěrky odmítnuty?

Michiganský odvolací soud vydal rozhodnutí, že voliči v Michiganu musí podat svým úředníkům hlasy v nepřítomnosti ve volební den, tj. 3. Listopadu, do 20:00 h, aby byly jejich hlasy započteny. Byly zpracovány i nějaké hlasy po tomto datu?

Od. 4.

Ukazuje se, že 13 hlasů bylo obdrženo až 4. Listopadu, z nichž bylo 11 odmítnuto a 2 byly přijaty.

Je možné, že poskytnutá datová sada mohla být vygenerována pomocí času UTC, což je 5 hodin před michiganským východním časem a to mohlo zapříčinit započtení dvou pozdních hlasů. Avšak není u toho uvedena žádná přesná časová značka a uvážíme-li, že existují doklady o tom, že některé hlasy obdržené 4. Listopadu mohly být zpracovány, tak je rovněž možné, že byly započteny i jiné hlasy, které přišly 3. Listopadu 2020 po 20:00 hod.

Zdroj: tgaw.com

 
sdílet na Facebooku sdílet na Twitteru sdílet na Google Plus sdílet na VKontakte

Hello World

Facebook komentáře
Disqus komentáře
Komentáře registrovaných uživatelů

Napište vlastní názor


EP
Eduard Piovarči
26. listopadu 2020

Tak doufejme že to čoskoro bouchne celý ten americký bordel

https://aragonit11.blogspot.com/2020/11/koronavirus-ma-vsetky-znaky-biologickej.html


00