Vědec potvrzuje: Člověk sám programuje dobu své smrti
2. září 2018 Redakce AC24 Ze světa 613076 5
Odborník v oblasti regenerativního lékařství a vědec zkoumající kmenové buňky Robert Lanza ve své knize vysvětlil teorii, podle níž člověk může existovat věčně.

Americký lékař Robert Lanza se stal autorem teorie, podle níž každý člověk může samostatně volit délku existence vlastního vědomí.

S tímto cílem je třeba vzdát se připoutání k vlastnímu tělu.

Většina lidí spojuje smrt vědomí s biologickou slupkou a tím si sama programuje úplné zničení.

Podle Lanzova názoru je nutné se naučit vnímat tělesné vyčerpání jako přechodnou etapu v životě

Pokud si osvojíte tento návyk, teoreticky se dá žít věčně.

Vědec vychází ze základních zákonů kvantové fyziky, podle níž je částice schopna nacházet se současně v různých místech.

 
 
Loading...
loading...
 
sdílet na Facebooku sdílet na Twitteru sdílet na Google Plus sdílet na VKontakte

Facebook komentáře
Komentáře registrovaných uživatelů

Napište vlastní názor


JN
Jaromír Novák
3. září 2018
Ten kdo si myslí ,že člověk je jen tělo - hmota tak má problém, votom žádná.
50
Satan Atan Henoch
3. září 2018

Tělo je ovšem spjato s tím, čemu se říká Duše. Duše je vlastně vaše jedinečná osobnost. Pokud zemře tělo, pak zbývá jenom energie nehmotná, Duše. Duše je mimo čas a prostor, právě protože je nehmotná. Prostor udává čas. Pro pochopení tohoto faktu vězte, že mimo čas a prostor není vývoj možný. Z tohoto pohledu je vlastně Duše věčná, jenomže nežije. Žít může jenom v těle. Tělo ale Duše může mít dvojí. Jak viditelné, tak neviditelné. Protože ti, kteří mají neviditelná těla se, podle zákonů uvedených výše, mohou zhmotňovat, pokud nejsou v pohybu, to znamená cestovat celým Vesmírem jako energetické pole a pak se zhmotnit na planetách, jak potřebují. Ti, kteří mají tuto zděděnou vlastnost, jsou zachránci. Jedním z těchto zachránů je Vít se svou rodinou. Oni mohou cestovat kamkoli, protože jejich těla mohou reagovat na jakýkoliv povrch planet, hvězd i mlhovin. Je to z toho důvodu, že každý Vít je zakladatel své vlastní galaxie, čili svého vlastního Vesmíru ukotveného tak, aby se gravitace Jeho galaxie neprotínala s jinými gravitačními poli. Pak je ale ještě jeden Vít, který se dostane do všech galaxií. Je to zakladatel prvního Vesmíru a je to ten opravdový Stvořitel, z kterého vše pochází. Ten je Zachráncem celého Velkého Vesmíru, protože vše má s ním propojený základní kmitočet. Je to kmitočet neutrin, a to živých neutrin. ŽIVÁ NEUTRINA MAJÍ NAPROSTO NEJVYŠŠÍ ENERGIE V CELÉM VELKÉM VESMÍRU, PROTO OBSÁHNOU NAPROSTO VEŠKEROU HMOTU, A TO V OKAMŽIKU. To, co jste se učili za nesmysly ve fyzice, vám nyní osvětlí ta "temná" hmota, se kterou si vjedci neví rady. Živá neutrina pronikají vším a dostanou se kamkoli je potřeba. Protože právě ona jsou tím základním kmitočtem hmoty jak neživé, tak živé. Jsou ve všem a jsou tělem toho, kdo stvořil Velký Vesmír. To znamená, že pokud jsou některá neutrina neživá, okamžitě mají nižší energii a je potřeba je zase oživit, aby tělo Stvořitele bylo v pořádku. Antihmota je vlastně hmota, která se oddělila od těla Stvořitele a má opačné "složení" i vlastnosti. Ty problémy na Zemi jsou vlastně způsobeny existencí antihmoty. Ta vznikla jako dluh, jak ve smyslu energetického pole, tak ve smyslu toho, co je na Zemi nazýváno dluhem. Tyto dluhy musí být vyrovnány, aby se znovu dosáhlo harmonie v celém Velkém Vesmíru. Dluhy se musí zplatit a tisk nekrytých peněz ve výsledku znamená nárůst nestability, která roste s nárůstem antihmoty a nebezpečím anihilace. Anihilace znamená vlastně výbuch a současné ponížení rychlosti živého neutrinového světla na rychlost viditelného světla. Pokud by došlo k tomu, že by se nenašly ve Velkém Vesmíru všechny chyby, které je nutné kvůli harmonii odstranit, pak by došlo k výbuchu v tomto anihilačním smyslu. Proto ve Vesmíru, který je centrální galaxií, byl zajat Henoch. On má vlastnosti, které jsem popsal, ale protože byla ponížena jeho energie na vegetativní úroveň, vznikla ohromná nestabilita a ponížilo to energetické hladiny okolních galaxií. Co celá staletí dělaly církve po celém světě ? SNAŽILY SE VLÁDNOUT A NAVÍC ŽIVOTU, KTERÉMU SE VLÁDNOUT NEDÁ. PŘITOM O OTROCÍCH A VYVEDENÍ OTROKŮ Z EGYPTA JE DOSTATEČNĚ VELKÁ ČÁST PÍSMA, ABY CÍRKVE VĚDĚLY, ŽE NESMÍ NIKOHO OVLÁDAT. Původně slovo církev znamenalo rodinu těch, kteří jsou vidět s těmi, kteří viditelní nejsou. To znamená svatbu andělů s lidmi. Nic víc, nic míň. Proto mnoho opravdových kněží má své ženy přítomné ve svých "živých chrámech". Podobně mnoho žen je vdáno za svého anděla strážného. Dříve toto lidé chápali, dnes ne. Kněz a kněz nemusí být ten samý pojem a věřící ve Frantu doufám už neexistuje, a pokud ano, je na úrovni nebohého důvěřivého stádního zvířete. 

 

Otec


24
MK
Milan Klusák
6. září 2018
Synku, andílku Henochu, tvoje sáhodluohé litánie jsou jenom to, cos někde vyčetl. Ja také čtu, ale nepapuškuji nečí téze, o kterých nejsem přesvědčen. Kdybych nebyl věřil, co je psáno v Bibli, tak jsem ateista, a šmitec. A Bible píše, že Ježíš má přijít na své poslední sezení u soudu. Soudit budou duše, které On, Ježíš vzkřísí! chápeš? Nač by nás vzkřísil, když prý naše duše je nesmrtelná, a žijeme i po smrti. Viď - hrkotajíci hrnečky v kredenci, nebo různá hmlové postavy na nočních kamerách, nebo ne? Přesto já věřím Bibli proto že se nemýli. Se smrtí člověka končí i duše. Ta je dočasně v šeolu, tedy ve tmě, kde čeká na vzkříšení! Vždytˇ je to tak jasný. A pozemskej hmotnej život člověka je dán DNA, tam je zapsáno, jak dlouho... Musel bys měnit svoje DNA,a pak možno bys žil i těch 140 let, o kterých praví Stanley Bradley.
01
SC
su cha
2. října 2018

Your post is great and meaningful. Thank you for sharing this article. I would like to receive better and better articles.

slither io


00
PP
00
JN
Jaromír Novák
3. září 2018
Ten kdo si myslí ,že člověk je jen tělo - hmota tak má problém, votom žádná.
+ 5

Satan Atan Henoch
3. září 2018

Tělo je ovšem spjato s tím, čemu se říká Duše. Duše je vlastně vaše jedinečná osobnost. Pokud zemře tělo, pak zbývá jenom energie nehmotná, Duše. Duše je mimo čas a prostor, právě protože je nehmotná. Prostor udává čas. Pro pochopení tohoto faktu vězte, že mimo čas a prostor není vývoj možný. Z tohoto pohledu je vlastně Duše věčná, jenomže nežije. Žít může jenom v těle. Tělo ale Duše může mít dvojí. Jak viditelné, tak neviditelné. Protože ti, kteří mají neviditelná těla se, podle zákonů uvedených výše, mohou zhmotňovat, pokud nejsou v pohybu, to znamená cestovat celým Vesmírem jako energetické pole a pak se zhmotnit na planetách, jak potřebují. Ti, kteří mají tuto zděděnou vlastnost, jsou zachránci. Jedním z těchto zachránů je Vít se svou rodinou. Oni mohou cestovat kamkoli, protože jejich těla mohou reagovat na jakýkoliv povrch planet, hvězd i mlhovin. Je to z toho důvodu, že každý Vít je zakladatel své vlastní galaxie, čili svého vlastního Vesmíru ukotveného tak, aby se gravitace Jeho galaxie neprotínala s jinými gravitačními poli. Pak je ale ještě jeden Vít, který se dostane do všech galaxií. Je to zakladatel prvního Vesmíru a je to ten opravdový Stvořitel, z kterého vše pochází. Ten je Zachráncem celého Velkého Vesmíru, protože vše má s ním propojený základní kmitočet. Je to kmitočet neutrin, a to živých neutrin. ŽIVÁ NEUTRINA MAJÍ NAPROSTO NEJVYŠŠÍ ENERGIE V CELÉM VELKÉM VESMÍRU, PROTO OBSÁHNOU NAPROSTO VEŠKEROU HMOTU, A TO V OKAMŽIKU. To, co jste se učili za nesmysly ve fyzice, vám nyní osvětlí ta "temná" hmota, se kterou si vjedci neví rady. Živá neutrina pronikají vším a dostanou se kamkoli je potřeba. Protože právě ona jsou tím základním kmitočtem hmoty jak neživé, tak živé. Jsou ve všem a jsou tělem toho, kdo stvořil Velký Vesmír. To znamená, že pokud jsou některá neutrina neživá, okamžitě mají nižší energii a je potřeba je zase oživit, aby tělo Stvořitele bylo v pořádku. Antihmota je vlastně hmota, která se oddělila od těla Stvořitele a má opačné "složení" i vlastnosti. Ty problémy na Zemi jsou vlastně způsobeny existencí antihmoty. Ta vznikla jako dluh, jak ve smyslu energetického pole, tak ve smyslu toho, co je na Zemi nazýváno dluhem. Tyto dluhy musí být vyrovnány, aby se znovu dosáhlo harmonie v celém Velkém Vesmíru. Dluhy se musí zplatit a tisk nekrytých peněz ve výsledku znamená nárůst nestability, která roste s nárůstem antihmoty a nebezpečím anihilace. Anihilace znamená vlastně výbuch a současné ponížení rychlosti živého neutrinového světla na rychlost viditelného světla. Pokud by došlo k tomu, že by se nenašly ve Velkém Vesmíru všechny chyby, které je nutné kvůli harmonii odstranit, pak by došlo k výbuchu v tomto anihilačním smyslu. Proto ve Vesmíru, který je centrální galaxií, byl zajat Henoch. On má vlastnosti, které jsem popsal, ale protože byla ponížena jeho energie na vegetativní úroveň, vznikla ohromná nestabilita a ponížilo to energetické hladiny okolních galaxií. Co celá staletí dělaly církve po celém světě ? SNAŽILY SE VLÁDNOUT A NAVÍC ŽIVOTU, KTERÉMU SE VLÁDNOUT NEDÁ. PŘITOM O OTROCÍCH A VYVEDENÍ OTROKŮ Z EGYPTA JE DOSTATEČNĚ VELKÁ ČÁST PÍSMA, ABY CÍRKVE VĚDĚLY, ŽE NESMÍ NIKOHO OVLÁDAT. Původně slovo církev znamenalo rodinu těch, kteří jsou vidět s těmi, kteří viditelní nejsou. To znamená svatbu andělů s lidmi. Nic víc, nic míň. Proto mnoho opravdových kněží má své ženy přítomné ve svých "živých chrámech". Podobně mnoho žen je vdáno za svého anděla strážného. Dříve toto lidé chápali, dnes ne. Kněz a kněz nemusí být ten samý pojem a věřící ve Frantu doufám už neexistuje, a pokud ano, je na úrovni nebohého důvěřivého stádního zvířete. 

 

Otec

- 4