Varování politikům: jakýkoli nátlak na plošnou vakcinaci přípravkem, je biologickým pokusem a tedy zločinem proti lidskosti
27. prosince 2020 Redakce AC24 Z domova vyber redakce, neprehlednete videa 411299 12
Varování politikům: jakýkoli nátlak na plošnou vakcinaci přípravkem, který ani nemá hotové klinické zkoušky, je biologickým pokusem a tedy zločinem proti lidskosti.... (Foto: Raimond Spekking)

 

 
 
 
 

Minulý týden Státní úřad pro kontrolu léčiv (SÚKL) začal posílat jednotlivým zdravotnickým zařízením a lékárnám tento dokument ZDE, který se týká vakcín od společností Pfizer/BioNTech (jejich název je ,,Comirnaty 500“), jejichž vakcíny koncem roku začínají proudit do České republiky. V lednu a únoru jich mají dorazit miliony kusů. Jenže sám SÚKL porušil zákon a vlastní pravidla.

Úkoly SÚKLu jsou takové

,,Každý hromadně vyráběný léčivý přípravek podléhá před uvedením na trh v České republice registraci. V rámci registračního procesu se posuzuje dokumentace, ve které budoucí držitel registračního rozhodnutí prokazuje bezpečnost, účinnost a kvalitu přípravku. Posuzují se také indikace, kontraindikace, dávkování přípravku, klasifikace pro výdej, ale i příbalová informace pro pacienta a návrh textů na obal léčivého přípravku. Součástí rozhodnutí o registraci je i souhrn údajů o přípravku (SPC), který slouží lékařům a zdravotnickým odborníkům jako klíčový zdroj informací o léčivém přípravku.“

Jelikož chybí dokumentace o prokázání bezpečnosti, účinků a kvality přípravku, stejně jako údaje o kontraindikacích ( strana čtyři dokumentu ), takže SÚKL takový přípravek neměl vůbec zaregistrovat. Vakcína podle ( strany 17/18 ) dokumentu nemá pro Evropskou unii finální schválení, ale pouze podmínečné schválení a farmaceutická společnost BioNTech jako partner Pfizeru musí do července 2021 dodat podklady pro konečné schválení, přičemž závěrečnou klinickou studii musí Pfizer dodat evropské lékové agentuře do konce roku 2023. V Evropské unii se bude očkovat, tedy podle plánu Evropské komise, přes 300 milionů obyvatel vakcínou, která bude mít klinické studie hotové až v prosinci 2023. Jinými slovy, z obyvatel EU se stanou pokusné subjekty experimentu daleko většího, než prováděli nacisté v omezených prostorách koncentračních a vyhlazovacích táborů.

Zrekapitulujeme si současnou situaci, v jakém v kontextu je propaganda okolo očkování prováděna:

  • VIR SE SMRTNOSTÍ 0,23% ( DLE WHO ) OHROŽUJE JEN JASNĚ VYMEZENÉ RIZIKOVÉ SKUPINY
  • MÍSTO OCHRANY RIZIKOVÝCH SKUPIN SE PRONÁSLEDUJÍ ZDRAVÍ OBČANÉ ( TESTOVÁNÍ, TRASOVÁNÍ, UZÁVĚRY, LIKVIDACE ŽIVNOSTÍ I PRACOVNÍCH MÍST, VAKCINACE MÍSTO IMUNITY )
  • ZNEUŽÍVÁ SE NOUZOVÝ STAV, KTERÝ MÁ SLOUŽIT JEN PRO SITUACE VÁŽNÉHO OHROŽENÍ, NIKOLI PRO SEZÓNNÍ VĚCI: DNES JSOU TO CHŘIPKY V CHŘIPKOVÉ SEZÓNĚ, ZÍTRA TO BUDE MRÁZ V ZIMĚ…
  • LÉK, KTERÝ LZE POUŽÍT I PROTI COVIDU, EXISTUJE 50 LET A JMENUJE SE ISOPRINOSINE: JE TO AŽ 100% PREVENCE VZNIKU ONEMOCNĚNÍ A 70% ÚSPĚŠNÁ LÉČBA STŘEDNÍHO A TĚŽKÉHO PRŮBĚHU JIŽ NEMOCNÝCH. DÁLE JSOU K DISPOZICI ANTIVIROTIKA
  • MÍSTO VYZKOUŠENÝCH LÉČEB PRO CÍLOVÉ SKUPINY SE PROPAGUJE VŠEOBECNÁ APLIKACE EXPERIMENTÁLNÍ VAKCÍNY, KTERÁ BUDE MÍT HOTOVÉ KLINICKÉ STUDIE AŽ V PROSINCI 2023
  • FAKT, ŽE VAKCÍNA MŮŽE ZAMEZIT VZNIKU ONEMOCNĚNÍ COVID-19 NEZNAMENÁ, ŽE ZAMEZÍ VIRU SARS-COV-2 VE VSTUPU DO ORGANISMU A JEHO PŘESUNU NA DALŠÍ SUBJEKT. JE TEDY ZHOLA NESMYSLNÉ HOVOŘIT O „ODPOVĚDNOSTI ZA OSTATNÍ“ ANEBO DOKONCE NA ZÁKLADĚ (NE)PODSTOUPENÍ VAKCINACE NĚKOMU DÁVAT BONUSY NEBO PROTIÚSTAVNĚ ODEBÍRAT ZÁKLADNÍ PRÁVA
  • OMEZOVÁNÍ CESTOVÁNÍ A POHYBU ( ČI JEJICH PODMIŇOVÁNÍ VAKCINACÍ ) BY MĚLO SMYSL V SITUACI, KDY BY SE NĚJAKÁ VYSOCE SMRTNÁ NEMOC ŠÍŘILA LOKÁLNĚ ( NAPŘ. AFRICKÁ ŽLUTÁ ZIMNICE ) Z DŮVODU, ABY SE NEDOSTALA DO DALŠÍCH REGIONŮ A ZEMÍ. V SITUACI, KDY SE JEDNÁ „JEN“ O NOVÝ CHŘIPKOVÝ VIRUS, KTERÝ JE JIŽ PO CELÉM SVĚTĚ, ŽÁDNÉ OMEZOVÁNÍ CESTOVÁNÍ A POHYBU NEMÁ SMYSL

Z výše uvedeného je zřejmé, že se politici, kteří se experimentu, jeho propagace a vymáhání jakkoli zúčastní, tedy osoby veřejné moci jednající jménem státu, dopouští podle mezinárodního práva zločinu proti lidskosti.

Zločinem podle mezinárodního práva rozumíme chování těch fyzických osob, které v postavení státního orgánu způsobily, že jejich chování je přičteno státu jako porušení jus cogens a toto porušení pak je kvalifikováno jako mezinárodní zločin státu samotného. Jedná se o odpovědnost jak státu, tak odpovědnost konkrétních fyzických osob.

Dokumenty Amerického úřadu pro kontrolu nakažlivých nemocí uvádí, že 2,79% lidí, kteří se zúčastnili tohoto pokusu utrpělo ihned ( v řádu max. dní  ) vážné zdravotní následky, které vyžadovaly nemocniční péči a dlouhodobou pracovní neschopnost

ZLOČINY PROTI LIDSKOSTI

Čl. 7 Statutu
Můžou být spáchány i bez souvislosti s ozbrojeným konfliktem (posun od Norimberku)
Musí být spáchány „jako součást rozsáhlého nebo systematického útoku zaměřeného proti civilnímu


Skutkové podstaty:
 vražda

 vyhlazování

 zotročování

 deportace nebo násilný přesun obyvatelstva

 zbavení svobody při porušení základních pravidel MP

 mučení

 znásilnění, sexuální otroctví, nucená prostituce, nucené těhotenství, sterilizace

 persekuce určité skupiny z politických, rasových, národnostních, etnických, kulturních,

Náboženských a jiných důvodů, které MP nedovoluje

 nedobrovolné mizení osob

 apartheid

 jiné podobné nelidské činy, způsobující úmyslně velké utrpení

Skutkové podstaty:

 úmyslné zabití

 mučení nebo nelidské zacházení, včetně biologických pokusů

 úmyslné způsobení velkého utrpení nebo vážné tělesné újmy či poruchy zdraví

 rozsáhlé ničení a přivlastňování si majetku, které není ospravedlněno válenou potřebou

 nucení válečných zajatců nebo jiných osob, požívajících ochrany, ke službě ve vojsku

 svévolné zbavení válečného zajatce nebo jiné osoby, požívajících ochrany, práva na spravedlivé a řádné

Jak sami vidíte, tak to, co připravují naši politici pod vlivem globalistů a farmaceutických kartelů, splňuje hned šest skutkových podstat zločinu proti lidskosti. Něčeho se již dopustili a to hlavní je teprve před námi. Pokud myslí vážně některé své úvahy a budou na nich trvat i situaci, kdy budou již přímé škody na zdraví a životech jako následek této vakcinace ( zatím vyplouvají na povrch v USA, kde 3150 lidí z 112 807 očkovaných skončilo v dlouhodobé pracovní neschopnosti a v nemocnicích ), tak mohou politici svůj zločin proti lidskosti rozšířit o úmyslné zabití, případně o genocidu, pokud se škody na zdraví budou jevit jako ohrožující celou společnost.

Takže politici, máte poslední varování. Pak vykročíte na cestu, ze které pro vás už nebude návratu a nakonec budete mezinárodními elitami předhozeni davu, obětováni.

Daniel Novák

 
sdílet na Facebooku sdílet na Twitteru sdílet na Google Plus sdílet na VKontakte

Hello World

Facebook komentáře
Disqus komentáře
Komentáře registrovaných uživatelů

Napište vlastní názor


Edwin Eugene Aldrin
27. prosince 2020

Zastavení pandemie čínského viru je zločinem proti lidskosti?

 

Řekl bych, že kremlofašistické dezinformační weby svůj zákaz snad i chtějí... 


12
EP
Eduard Piovarči
28. prosince 2020

IVERMECTIN lacný liek proti Covidu

Prečo ho nechcú?

https://aragonit11.blogspot.com/2020/12/ivermectin-lacny-liek-proti-covidu.html


40
V2
Vaclav 2
28. prosince 2020

co myslíš? co ten člověk nad tebou za ty sračky dostává? 

na astronauta bych tipoval funkci tohoto patentu, podobných je přes dvěstě...

(A61B5/164)Patent US20030032870A1 – Metoda psychofyziologické detekce podvodu prostřednictvím analýzy mozkových funkcí

Předmětný vynález zahrnuje způsob, při kterém se od klamného jedince (lháře) vyžaduje provedení konkrétního kognitivního úkolu, aby se dosáhlo klamání, které se liší od kognitivního úkolu, který provádí pravdivý jedinec v reakci na stejné pokyny. Jsou měřeny psychofyziologické projevy kognitivního úkolu nebo zvýšené kognitivní aktivity spojené s úkolem. Mozkové vlny nebo jiná psychofyziologická data jsou poté analyzována, aby se rozlišily typy nebo úrovně kognitivní aktivity produkované kognitivním úkolem pro pravdivé a klamné jedince.


30
Edwin Eugene Aldrin
28. prosince 2020
Octuješ, Venoušku? 
00
EP
Eduard Piovarči
28. prosince 2020

Nuž Edvin je  chronický obdivovateľ západnej kapitalistickej spoločnosti napriek tomu že nás táto kultúra dostala tam kde dnes sme teda v hlbokom závoze totálneho spoločenského rozkladu. Obhajovať takúto spoločnosť je možné len vtedy ak si priamo zainteresovaný v jej korupčnom reťazci, alebo si fanatický veriaci v jediný možný systém ako v svoje božstvo.

Aj keď tvrdí že svet nie je čiernobiely Rusko je preňho jednoznačne to čierne presne podla rétoriky božstva ktoré má meno chamtivosť a mocibažnosť.

Ináč osobne proti nemu nič nemám je to vec prostredia v ktorom človek vyrastal a potom i výchovy a jeho spoločenského postavenia.

ale musím povedať že sa dosť zlepšil a dá sa s ním občas aj podiskutovať:-)

Napokon každý má právo na svoj názor aj keď sa nám nemusí páčiť

 


20
V2
Vaclav 2
28. prosince 2020
no edvin občas řekne něco k věci, ale to mu nějak nechtě uletí, on projevuje plně své sympatie s osobami a státy, co měly a mají za činnost jen násilí a vraždy, olizuje boty fašistickým kreaturám jako je bill, soroš a další. Tleská až nepříčetně kabalistickému bideno, nejradši by se účastnil v nastávajících válkách...minimálně jako poradce. Pentagon zaměstnává podle veřejných pramenů v propagaci šedesát tisíc lidí, a dalších odhadem až devadesát tisíc lidí na smlouvu po státech a mimo. Možná že je už angažován, to se zatím neví.
10
EP
Eduard Piovarči
28. prosince 2020
Súhlas je to napokon vec vojenskej propagandy a je teda zrejme pravdou že Pentagon si po celom svete platí svojich ľudí informátorov a propagátorov. Prachov majú ako je lístia na stromoch tak že je pre nich možné všetko. Ppeto sa nemožno čudovať tomu že má táto smrtonosná mašinéria tak fanatickych veriacich. Ľudia pre peniaze dokážu urobiť akúkoľvek šialenosť
00
V2
Vaclav 2
29. prosince 2020

na astronauta bych tipoval funkci tohoto patentu, podobných je přes dvěstě...

(A61B5/164)Patent US20030032870A1 – Metoda psychofyziologické detekce podvodu prostřednictvím analýzy mozkových funkcí

Předmětný vynález zahrnuje způsob, při kterém se od klamného jedince (lháře) vyžaduje provedení konkrétního kognitivního úkolu, aby se dosáhlo klamání, které se liší od kognitivního úkolu, který provádí pravdivý jedinec v reakci na stejné pokyny. Jsou měřeny psychofyziologické projevy kognitivního úkolu nebo zvýšené kognitivní aktivity spojené s úkolem. Mozkové vlny nebo jiná psychofyziologická data jsou poté analyzována, aby se rozlišily typy nebo úrovně kognitivní aktivity produkované kognitivním úkolem pro pravdivé a klamné jedince.


10
EP
Eduard Piovarči
30. prosince 2020

A ešte to majú aj patentované.

Realita kapitalizmu na západe je fakt strašná dokážu udržať akúkoľvel veľkú a kolosálnu lož a očividný podvod ako pravdu


00
LF
Larry Fistingfield
30. prosince 2020

Vážení spoluobčané, mí bratři!

VSTUPUJEME DO ZÁVĚREČNÉ FÁZE GLOBALISTICKÉHO HOLOKAUSTU, KDY JSOU LIDÉ OBĚTOVÁNÍ ČÍNSKÉMU VLÁDCI SVĚTA, RADY 911 PLUS ROTHSCHILD-ROCKEFELLER, WHO A SKUTEČNÝMI VYKONAVATELI MASOVÉHO VYHLAZENÍ BILL GATES, GAVI, PROGRAM COVAX. MÁ BÝT CELKEM VYHLAZENO 9 225 369 456 LIDÍ A VĚŘTE TOMU, ŽE ONI SE NEVZDAJÍ, ZBYLÁ 1 MILIARDA BUDE REDUKOVÁNA NA 500 MILIONŮ A VRAZI VRAHŮ NAKONEC ODSTRANĚNI.

PROŽÍVÁME DNY ZRADY, poznáte je i lehce tak, že se zvedají takové vichřice, orkány a tornáda jako anomálie počasí, které jsme nikdy nezažili. Vzpomínáte si na 15.3.1999, kdy Havel zakomponoval ČR do NATO? Jaké bylo počasí? Nevídaná vichřice zuřila po 3 dny, stejně tak jako 15.3.1939, když k nám přijížděli hitlerovci.

Bylo nám vštěpováno, že MNICHOV SE NEBUDE NIKDY OPAKOVAT, ŘÍKALO SE, ŽE UŽ NIKDY NENASTANE, A PŘECE STAČILO MÁLO A VŠECHNY OTROCKÉ VLÁDY MORDORU DĚLAJÍ TOTÉŽ, KONCENTRAČNÍ TÁBOR EVROPA JE JEHO VZOREM. BYLI VOLENI A ZRAZUJÍ, PRODÁVAJÍ SEBE A VŠECHNY ZA SLIB "ŽIVOTA VĚČNÉHO" V OTROCTVÍ REPTILŮ. BANDA PSYCHOPATŮ A PŘISLUHOVAČŮ TEMNOTY UVALILA STÍN BEZPRÁVÍ NA CELOU PLANETU, JSOU POŠLAPÁNY ZÁKLADNÍ ÚSTAVNÍ PRÁVA, SVOBODY OMEZENY NA NULU, ONI DOBŘE VĚDÍ, ŽE JEJICH ŽIVOT BRZY SKONČÍ, CHTĚJÍ CO NEJVÍC ZABÍT A CO NEJVÍC UŠKODIT.

SKUTEČNĚ CHCETE HRÁT JEJICH JEDNOSMĚRNOU HRU VAKCINÁČNÍHO HOLOKAUSTU OSVĚTIM? OSVÍTÍ VÁS KONEČNĚ VNITŘNÍ SVĚTLO VESMÍRU A POZNÁNÍ?

SHRN´ME SI ZÁSADNÍ FAKTA:

1, vakcinace je tak "dobrá" a zdraví prospěšná, že vláda ČR přijala mnichovské podmínky INDEMNITY VAKCÍNY- VAKCÍNY NEJSOU SOUDNĚ NAPADNUTELNÉ, JEJICH VÝROBCI NENESOU ODPOVĚDNOST ZA NÁSLEDKY A SAMI PROHLAŠUJÍ, ŽE ZEMŘETE NEBO BUDETE NEVYLÉČITELNÍ MRZÁCI DO 4 LET !!!

2, "nechejte se očkovat, naše FONDY NA ODŠKODNĚNÍ OBĚTÍ VAKCINACEM JIŽ NA ZAČÁTKU DOSÁHLY 200 MILIARD KORUN ČESKÝCH" A BUDOU SE ZVEDAT KAŽDÉHO PŮL ROKU O 100%

3, vakcinace je tak "dobrá" a zdraví prospěšná, že se počítá s navýšením sebevražd o 2000%. Všichni pohlaváři dostávají jen roztok glukozy a koloidního stříbra. Matovič, Macron a jiní se nechali raději infikovat COVID-19, než aby museli brát vakcínu.

4, "očkovalo se přeci i před 50 lety?" Ano, ale ve vakcínách nebyly přítomny jedy, na které okamžitě zahynulo 20% testovaných. Nebyla tam rtut´- Hg, hliník Al, kadmium, titan a jiné těžké kovy, MRC-5 potratová tkán´ embryí, nebyly tam přítomny mRNA a jiné usmrcující měniče DNA. ŽÁDNÝ Z IMUNOLOGŮ NEPOŽADOVAL PRÁVNÍ IMUNITU A NEPOTŘEBOVAL PO PODÁNÍ DEFIBRILÁTOR- ANAFYLAKTICKÝ ŠOK PEG VAKCÍNY PFIZER, KTERÝ ZPŮSOBUJE FIBRILACE A OKAMŽITÉ ZÁSTAVY SRDCE I JINÝCH ŽIVOTNĚ DŮLEŽITÝCH ORGÁNŮ aj.

5, Nikde jinde nebyly tak vysoké provize za smrt, napřiklad na Slovensku se infikovalo POMOCÍ ANTIGENNÍCH TESTŮ A PCR, PROTOŽE POČET NAKAŽENÝCH BYL TÉMĚŘ NULOVÝ, LETITÁ TOLERANCE OBYVATELSTVA K CHEMTRAILS SPREJOVÁNÍ VYÚSTILA V TO, ŽE SLOVENSKÁ VLÁDA KAŽDÝ DEN PO TESTOVÁNÍ ZA DOBRÝCH POVĚTRNOSTNÍCH PODMÍNEK ROZPRAŠOVALA DO ATMOSFÉRY NAD SLOVENSKEM PŘES 500 TUN COVID-19 AEROSOLU! VÝSLEDEK SE DOSTAVIL, STEJNĚ JAKO V ČR, V ŘÁDU NĚKOLIKA DNŮ, NAJEDNOU TO "HOUPLO" NA DESETITISÍCE PŘÍPADŮ.

6, PROČ TAK PTÁČKU PĚKNĚ ZPÍVAJÍ? PROTOŽE HO LAPAJÍ. Budete mít různé výhody, nebudete muset nosit roušku, kamkoliv se dostanete, ALE BUDE TO JEDNO, PROTOŽE UŽ BUDETE MRTVÍ! VIDÍTE KRÁSNĚ, KAM PATŘÍ MASMÉDIA, KDO TO KONTROLUJE A NYNÍ JDE O VÁŠ ŽIVOT. SAMI SI ODPOVĚZTE, CHCETE SPÁCHAT SEBEVRAŽDU VAKCÍNOU? CHCETE BÝT UTRACENI JAK NEPOTŘEBNÉ ZVÍŘE A POSLOUŽIT JAKO GENETICKÝ MATERIÁL REPTILNÍM (NEJEN) ČÍNSKÝM KLONOVAČŮM? OMRZEL VÁS ŽIVOT? SKUTEČNĚ?

CHRAN´TE ŽIVOTY SVÉ, SVÝCH BLIŽNÍCH, RODIN A VŠECH DOBRÝCH LIDÍ NAVZÁJEM, JE TO POSLEDNÍ, CO VÁM TADY JEŠTĚ ZBYLO, MYSLETE NA TO PŘI KAŽDÉM SVÉM NÁDECHU A VÝDECHU, ŽIVOT TOTIŽ NENÍ SAMOZŘEJMOST !!!


10
V2
Vaclav 2
31. prosince 2020

Larry... jak my tady říkáme..."Ausgezeichnet" 

Mám tady jedno video - pojednání od člověka, který se zabývá zvýšenou úmrtností a očkováním (bohužel německy)

Ten dokazuje na číslech, že nějvětší nárůst úmrtnosti byl vždy v dějinách jen a jen následek očkování a dalších podobných zásahů do lidského organismu, což se vždy tajilo. V tomto úseku dějin to bude zřejmě to samé. Jinak lze očekávat, že lidé tohoto typu budou mít co nejdříve nějakou nehodu.

V.


00
EP
Eduard Piovarči
31. prosince 2020
Skrátka toto je pekne šialený svet
00

Edwin Eugene Aldrin
27. prosince 2020

Zastavení pandemie čínského viru je zločinem proti lidskosti?

 

Řekl bych, že kremlofašistické dezinformační weby svůj zákaz snad i chtějí... 

- 2