Tato dívka díky vzácné mutaci necítí bolest, hlad a ani potřebu spát
18. srpna 2019 Redakce AC24 Ze světa neprehlednete videa 16824 1
Představte si, že byste nikdy nebyli hladoví, žízniví, ani byste necítili potřebu spát. Zní to jako splněný sen, pravdou však je, že je to hotová noční můra. (Foto: Youtube)

 
 
loading...
 

Tělo nám totiž vysílá signály, když nejsou naplněny jeho potřeby. Když jsme hladoví, je čas doplnit živiny, když jsme žízniví, tělu chybí tekutiny a když nás něco bolí, je to signál, že se něco děje a je třeba s tím něco udělat.

Kdyby nám tělo tyto signály nevysílalo, brzy by nás zmohlo vyčerpání a dehydratace. Naneštěstí, následkem genetické odchylky žije přesně takovým životem Olivia Farnsworth.

Nepotřebuje jíst, spát a dokonce necítí ani bolest. Právě díky tomu si vysloužila přezdívku bionické dívka.

Olivia se narodila s chromozomální odchylkou a i když se na první pohled zdálo, že je vše v pořádku, opak byl pravdou. Její máma si všimla, že jako dítě nikdy neplakala a i když malé děti prospí většinu dne, Olivia byla výjimkou.

Dokázala probdít i tři dny a tři noci a nejevila přitom známky únavy, ani zájem o jídlo. Kromě toho, když ji srazilo auto, postavila se na nohy a odešla z místa nehody, aniž uronila jedinou slzu.

Ačkoliv mohla utrpět vážné poranění, naštěstí se jí nic vážného nestalo. Vzhledem k tomu, že ji nic nebolí, nemá důvod bát se a částečně jí chybí pud sebezáchovy zdravého jedince.

Dnes má Olivia 7 let a i když se čas od času vyskytne člověk, který není hladový, nepotřebuje spát nebo necítí bolest, lékaři si myslí, že ona je jediným člověkem na světě, u kterého se projevují všechny symptomy chromozomální odchylky současně.

Oliviina matka, 32letá Niki Trepak, která má kromě Olivie další 4 děti říká, že onemocnění její dcery ovlivňuje celou rodinu.

Jedním z dalších následků jejího onemocnění jsou prudké výbuchy zlosti. V záchvatu dokáže Olivia udeřit svou mámu, ničit nábytek nebo komukoliv vynadat.

Vzhledem k tomu, že navenek se Olivia neliší od ostatních dětí, lidé na veřejnosti si myslí, že je záchvaty jsou způsobeny špatnou výchovou, nevědí, že je to součást onemocnění.

Zdroj: dailymail.co.uk

 
Loading...
sdílet na Facebooku sdílet na Twitteru sdílet na Google Plus sdílet na VKontakte

Hello World

Facebook komentáře
Disqus komentáře
Komentáře registrovaných uživatelů

Napište vlastní názor


AZ
Antonín Zelenka
19. srpna 2019

https://ac24.cz/-/zpravy-ze-sveta/7419-kdyz-vam-lekar-navrhne-vysetreni-na-mamografu-odpovezte-mu-nasledovne-radi-dr-ben-johnson

 

Keď meditujete, môžete regulovať svoje gény

 

 

Výskum začína osvetľovať zložité spojenie medzi chronickým stresom, zápalom, DNA a praxou všímavosti.

 

Ľudské telo je zložitý stroj, ktorý neustále pracuje - často bez nášho vedomého úsilia - na udržanie rovnováhy a podporu života. Naše srdcia, pľúca, obličky, črevá, pečeň, koža, mozog, chromozóm, RNA a DNA, každý orgán v tele sú v neustálom toku a činnosti od momentu narodenia. Stručne povedané, ľudské telo je zázrak.

 

V posledných rokoch je čoraz dôležitejšou otázkou pochopenie toho, aké genetické mechanizmy sú základom psychologického a fyzického zdravia. Toto je rozhodujúce, pretože nám pomáha pochopiť, či zásahy mysle a tela (angl. mind-body interventions, MBI), ako napríklad bdelosť, môžu zvrátiť molekulárne účinky chronického stresu a či môže MBI prispieť k prevencii chorôb.

 

Vedci nedávno urobili ďalší krok v štúdiu biologických mechanizmov MBI pomocou analýzy génovej expresie - skromného (decentne nenápadného) procesu, ktorý sa deje vo vnútri každej jednej z našich buniek, pomocou ktorého sa DNA sekvencie transkribujú (prepisujú zrkadlením) a prenášajú na proteíny. Vedci si kladú otázky ako: Môže MBI, ako meditácia ovplyvniť naše vyjadrovanie sa a vyjadrovanie si génov? Znamená to molekulárne zmeny v našom fyzickom zdraví? Ak áno, aké konkrétne sú tieto molekulárne zmeny a ako z nich máme úžitok?

 

Minulé leto sa vyvodzovacia analýza v informačnom médiu Frontiers of Immunology zamerala na zmeny v expresii génov vyvolané meditáciou a súvisiacimi postupmi. Autori, z laboratória výskumu mozgu, viery a správania na Coventry University a Donders Inštitútu pre výskum mozogu, rozpoznávania a správania, skúmali 18 rôznych štúdií génovej expresie (vyjadrovania sa a vyjadrovanie si génmi). Patria sem techniky MBI (zásahy mysle a tela) zahrňujúce pozornosť v zmysle všímavosti, jogu, Tai Chi, Qigong, relaxačné reaktívne cvičenia a reguláciu dychu. Verdikt bol jasný: Áno, meditačná prax je skutočne schopná zvrátiť účinky chronického stresu až na úroveň našich génov. (Napriek tomu je potrebné poznamenať, že tento výskum je stále v plienkach a všímavosť nie je náhradou za liek, ani vaše praktiky všímavosti nebudú predchádzať chorobám, pokiaľ sa nestanete majstrami daných MBI techník. Avšak, pravdepodobnosť, že keď sa budete zdokonalovať v zásahoch mysle a tela, sa bude krôčik po krôčiku, postupne približovať k hraniciam istoty úplnej zdravotnej sebestačnosti, s vyhliadkou na obzvlášť dlhý zdravý radostný šťastný život.) Predtým, ako sa pozrieme na výsledky štúdie, poďme sa krátko pozrieť na vedu o génovom vyjadrovaní sa a vyjadrovaní si výrazom vo význame.

 

Čo je génový výraz?

 

Génová expresia je proces, ktorým sa DNA sekvencie „exprimujú“ na proteíny. Exprimovať znamená v medicíne vyjadriť alebo prezentovať. Znamená to väčšinou, že sa nejaká štruktúra alebo znak bunky objaví na svojom povrchu, alebo, že sa prejaví vlastnosť nejakého génu. Rôzne úseky DNA kódujú rôzne aminokyseliny (stavebné kamene proteínov). Tieto úseky DNA sa v podstate kopírujú a prekladajú do proteínov, ktoré sú potrebné na fungovanie buniek.

 

Ako rýchlo alebo pomaly sa DNA sekvencia skopíruje a preloží na zodpovedajúci proteín, závisí od niečoho, čo sa nazýva transkripčný faktor. Niektoré transkripčné faktory zvyšujú rýchlosť transkripcie DNA - zvyšujú proces génovej expresie. Iné transkripčné faktory môžu spomaliť rýchlosť transkripcie DNA - znižujú rýchlosť génovej expresie.

 

Akože je tomu, že chronický stres + neregulovaná génová expresia = choroba

 

V zložitom svete génovej expresie existuje veľa vecí, ktoré môžu spomaliť alebo zrýchliť rýchlosť translácie DNA seqvencií do proteínov. Zoberme si jednoduchý príklad: Stres. Mnohí z nás počuli o „boji alebo úteku“, ktorý je vyvolaný stresujúcimi alebo hroziacimi udalosťami. Ak k tomu dôjde, adrenalín a noradrenalín sa vylučujú v našom tele. To zvyšuje produkciu transkripčných faktorov, ktoré zvyšujú génovú expresiu prozápalovej DNA, a tak vyvolávajú zápal v rôznych častiach nášho tela.

 

V príklade stresu má transkripčný faktor, ktorý spôsobuje zápal, vymyslený názov: Nuclear Factor Kappa B (NF-kB). Vedci sa tiež zaujímajú o NF-kB, pokiaľ ide o pochopenie toho, ako všímavosť, joga a iné MBI môžu zmierniť zápal a prípadne znížiť riziko niektorých chorôb.

 

Takže si teraz začíname kresliť mapu, ktorá zobrazuje vzťah medzi psychologickými nepriaznivými situáciami, génovou expresiou a rizikom choroby, a s cieľom presne určiť, kde praktiky všímavosti pracujú na zmiernení našich duševných a fyzických symptómov.

 

Stres a zápal sú vlastne adaptívne procesy, ktoré sa vyvinuli, aby nás chránili pred hroziacimi alebo náročnými udalosťami. Keď je stres veľmi silný alebo ak sa nikdy nezastaví a nemáme dobré mechanizmy zvládania, stáva sa zdravotným rizikom. Chronický stres nielen ovplyvňuje náš mozog zmenou konektivity a funkcie, ale tiež nás ovplyvňuje na genetickej úrovni. Vedci nazývajú túto genetickú zmenu CTRA (konzervovaná transkripčná reakcia na nepriazeň nepriaznivého stavu, angl. conserved transcriptional response to adversity), čo je ďalší efektný spôsob opisovania „neschopnosti zotaviť sa zo stresovej udalosti, pretože bola príliš dlhá alebo príliš intenzívna a teraz viedla k chronickému zápalu“.

 

CTRA sa bežne pozoruje u ľudí vystavených rôznym typom "protivníkov", ako sú úmrtie, diagnostika rakoviny, trauma a dokonca nízky sociálno-ekonomický stav. CTRA spôsobuje chronický zápal, ktorý zvyšuje riziko niektorých typov rakoviny, neurodegeneratívnych chorôb, astmy, artritídy, kardiovaskulárnych chorôb a psychiatrických porúch (napr. Depresie, PTSD). CTRA tiež znižuje antivírusové a protilátkové funkcie tela a zvyšuje náchylnosť na niektoré vírusové infekcie. Stručne povedané, keď sčítame chronický stres a zápal dohromady, existuje vysoké riziko chorôb súvisiacich so zápalom, infekcií, urýchleného biologického starnutia a skorej úmrtnosti.

 

MBI ako regulátory expresie zdravého génu (alebo: meditácia ako regulátor regulátorov)

 

Vo vyššie uvedenej veľkej odvodzovacej analýze, kde skúmali 18 rôznych štúdií DNA s cieľom nájsť kľúčové spojenie medzi meditačnými postupmi a zmenami v génovej expresii, našli presne nasledovné: konzistentný a pretrvávajúci výsledok, v ktorom 81% štúdií zistilo, že MBI môže znižovať hladiny NFKB, a tak zvrátiť účinky génovej expresie zápalu spôsobeného chronickým stresom. Medzi MBI v týchto štúdiách patrila všímavosť, joga, Tai Chi, Qigong, relaxačná reaktívna animácia a regulácia dychu. Niektoré z týchto praktík boli fyzické (meditácia v pohybe) a iné sedavé (meditácie v polohe). V štúdiách sa tiež použili rôzne experimentálne návrhy, zamerané na rôzne vekové skupiny a rôzne populácie (vrátane pacientov so syndrómom poruchy dráždenia čreva, nespavosťou v neskorom veku, rakovinou prsníka alebo únavou a opatrovateľmi pacientov s Alzheimerovou chorobou alebo demenciou).

 

Takže teraz začíname kresliť mapu, ktorá zobrazuje vzťah medzi psychologickými nepriaznivými situáciami, génovou expresiou a rizikom choroby, a to za účelom presne určiť, kde praktiky všímavosti pracujú na zmiernení našich duševných a fyzických symptómov - na emocionálnej a pocitovej úrovni, na premietanej mozgovej a kognitívnej úrovni a na úrovni genetického, molekulárneho a imunitného systému.

 

Keď sa naše bohatstvo psychologických a biologických poznatkov o postupoch všímavosti zvyšuje, pomáha nám to pochopiť mechanizmy práce konštrukčných zhlukov. Časom a praxou sa môžeme viac prispôsobiť potrebám našej fyzickej a duševnej pohody a veriť, že tieto praktiky môžu priniesť úžitok hlbokým spôsobom až po úroveň našej DNA. Kontaktovať sa s vlastnou DNA - Hyper zázračná energo-manipulačná neprekonateľne rýchla rádio-informačná čarodejnícka sieť sietí...

 

časť 00004 _ Vy sa pýtate, a mi odpovedáme - PSYCHOLOGICKÁ BIONIKA.pdf

https://drive.google.com/open?id=1e8wwTGsap6-ZvmGmtbsMMlNGSMvEhJ90

 


00