Svět se nemůže obracet zády ke globalizaci a Čína nebude
22. listopadu 2020 Redakce AC24 Ze světa 7539 1
Čínský prezident Xi Jinping se 19. listopadu uchýlil na video, aby se vyjádřil k dialogu CEO Asijsko-pacifické ekonomické spolupráce (APEC). (Foto: VCG)

 

 
 
 

Xi ve svém projevu zdůraznil, že globalizace je nezvratná a slíbil, že „nebude obracet kurz nebo se stavět proti historickému trendu ‚vylučováním‘ nebo utvářením malých kroužků za účelem udržení ostatních mimo hru.“ Dále zdůraznil, že „žádná země se nemůže rozvíjet tím, že bude držet své dveře zavřené“ a že Čína bude i nadále usilovat o dohody o svobodném obchodu s ostatními zeměmi. Tento komentář přichází po podepsání Regionálního ekonomického partnerství (RCEP) minulý týden, což je obchodní dohoda napříč regionem, která se označuje za „největší v historii“ a první svého druhu v Asii.

Proč na tomto proslovu záleží? I přes průlom svobodného obchodu, existují na světě pořád země, které čím dál více přichází s protekcionismem jako se zbraní a mají „politiku národní bezpečnosti“ prosazující stažení z globalizace a zlořečí svobodnému a mnohostrannému obchodu. Některé konkrétně prosazují odvracení se od Číny s tvrzením, že s takovými zeměmi by měla být menší integrace kvůli ideologickým a politickým důvodům.

V první řadě podle toho postupovaly Spojené státy za administrativy Donalda Trumpa, ale i jiným se taková idea líbila. Nikdo z nich však není realistický. Zvýšená propojenost a ekonomická účast je jedinou cestou vpřed vedoucí k vyšší prosperitě a proto ji Čína bude i nadále prosazovat.

„Globalizace“ se může jevit jako děsivý jev. Jde o výraz, který ač je to zavádějící, získal negativní konotaci. V první řadě kvůli faktu, že u určitých subjektů, zejména na Západě, vyvolávají zážitky z měnícího se světa pocit ztráty bezpečí. Globalizace však není temná konspirace nebo zlovolné spiknutí, nýbrž proces, během něhož se svět stává čím dál více vzájemné propojený a vzájemně závislý, protože pokroky technologií z něj dělají velice provázený prostor.

Kontejnerová loď vyplouvá z čínského hlubokovodního přístavu Yangshan v Šanghaji, 23. března 2020. /VCG

Před staletími, před vynálezem moderní dopravy, mohla cesta na hřbetě koně z Londýna do Skotska trvat týden. Plavba do Ameriky na lodi? Měsíc. A cesta do tak vzdálené země jako Čína? Ta ještě déle. Ovšem ve světě, ve kterém žijeme dnes, jsou všechny tyto cesty realizovatelné během jediného dne a ta první za hodinu.

V globalizovaném světě tedy to, co bylo „vzdálené“ už vzdálené není. To, co mohlo být problémem jedné země, ale už není jen „jejich problémem,“ nýbrž to může být i naším problémem. To má závažné důsledky pro vývoj toho, co by šlo popsat jako „mezinárodní společenství,“ neboť země jsou čím dál více propojenější a vzájemně provázanější. Trhy a ekonomiky se překrývají a prosperita jedné země se promítá do druhé. Pokud jedna velká ekonomika kýchne, může celá světová ekonomika ulehnout se zápalem plic. Je tudíž nutností, aby spolupráce mezi národy narůstala a pro bezpečnost, prosperitu atd. se budovaly „společné cesty“. Představa, že globalizaci by šlo zvrátit, aniž by to mělo těžké dopady, není dobrý nápad.

Ale právě k tomu dochází. Někteří politici a určitá na síle nabývající hnutí šíří představu, že proces „globalizace“ a „integrace“ je z podstaty špatný a podvrací „identitu“ nebo bezpečnost dané země. Trumpova administrativa prezentuje globální ekonomiku jako hru s nulovým součtem, která dovoluje zemím jako Čína zisky na úkor Ameriky. V důsledku toho tato administrativa vedla obchodní války proti mnoha stranám, když proti nim zaváděla tarify a uvalovala na ně zákazy vývozu technologií. Tvrdili, že když to dělají, tak přivádí pracovní místa a prosperitu zpět do Ameriky, a že dát do rukou moc lidem, kteří usilují o zvrácení globalizace zpět do éry rozdělení Studenou válkou je přínosné. Taková izolacionistická politika by pro svět znamenala zpátečnické uvrhnutí zpět.

Čína sama bude nadále zastáncem globalizace a integrace. Bude nadále propagovat smlouvy o volném obchodu, zapojovat se do nich a zabezpečovat je a bude postupovat po cestě ekonomické otevřenosti, místo aby strhávala mosty. To „odvracení se“ není v ničím zájmu a lidstvo může na problémy, kterým dnes čelí, reagovat jen pomocí vize vylepšování mnohostranné spolupráce.

 
sdílet na Facebooku sdílet na Twitteru sdílet na Google Plus sdílet na VKontakte

Hello World

Facebook komentáře
Disqus komentáře
Komentáře registrovaných uživatelů

Napište vlastní názor


LF
Larry Fistingfield
24. listopadu 2020

Robotický CEP (RCEP) ztratil na účinnosti, NEÚČAST INDIE V PROGRAMU ČÍNSKÉHO MORDORU JE VÁŽNÝM NEÚSPĚCHEM ČÍNSKÉ STRATEGIE UKRADNI, CO MŮŽEŠ!

Výmlat 15 národů nestačí k ovládnutí světa, zatímco USA, Indie a Rusko vytvoří trojkoalici proti světovládným a vyhlazujícím choutkám reptilní Číny. Rusko na Severu jak Damoklův Meč nad hlavou čínského draka, indický kinžál zabodnutý do boku NWO bestie a USA podporující osvobozenecké hnutí v Evropě věstí rychlý konec čínského Palpatina Xi-Jinpina, je to počátek konce DEEP STATE a rozpad tradičního TRIGLAVU. RÁNA ZA RANOU DOPADÁ NA OKO ČÍNSKÉHO SAURONA, AŽ STŘÍBRNÝ PRSTEN MOCI NAJDE MÍR V LÁVĚ HORY OSUDU, ZAČÍNAJÍ POSLEDNÍ KŘEČE TÉ ČÍNSKÉ HYDRY!

POKUD CHCEŠ ZOTROČOVAT, POKUD CHCEŠ UZURPOVAT SVĚT, PROTOŽE JSI NESCHOPEN SÁM O SOBĚ PŘEŽÍT, PAK VYKRÁDÁŠ MOZKY VŠECH OKOLO, ZABÍJÍŠ JE NEJLÉPE JEJICH VLASTNÍMA RUKAMA SKRZE SKŘETY VE VLÁDÁCH, NENÍ TI SAMOZŘEJMĚ JEDNO, KDO JAK MYSLÍ, CO DĚLÁ, NESMÍŠ RISKOVAT, ŽE NĚKDO JINÝ PŘIJDE NA NĚCO PŘEVRATNÉHO, PROTOŽE VĚDĚNÍ JE MOC, LIDI VYVRAŽDÍŠ, VŠE OSTATNÍ LZE NAPROGRAMOVAT.  TY JSI JEDNIČKA, VŠICHNI OSTATNÍ NULY, TO JE GLOBALIZACE a nebudeš se ke své světovládě otáčet zády, 

ALE V JEDNOM MÁŠ PRAVDU:

ČÍNA NEBUDE !!!!!!!

Je to známá skutečnost, jak po duchovní, geofyzikální i geomorfologické stránce, vím to už 30 let, VŠECHNO PŘIJDE, JAK ZLODĚJ V NOCI !!!

 


00