Starožitný počítač ročník 1973 předpovídá, že v roce 2020 začne proces konce světa
30. listopadu 2019 Redakce AC24 Ze světa neprehlednete videa 19012 2
Zkáza z minulosti? Program zvaný „svět jedna“ běží na starožitném počítači MIT (ten počítač vypadá jako něco z archivního filmu Dharma Iniciative) předpovídá konec civilizace. (Foto: Youtube)

 
 
loading...
 

Na počítač dohlížel ředitel světové banky a Římského klubu. Obrat k propadu civilizace vedoucí k jejímu konci začíná kolem roku 2020, tj. na videu v čase 3:20.

Na tomto videu uvidíte muže diskutujícího o zrození globalismu – diskutuje o podrývání suverenity národů, což začíná na značce 4:57.

Tak nějak v roce 2020 začnou být podmínky na planetě značně kritické. Jestli s tím nic neuděláme, propadne se kvalita života na nulu. Znečištění dosáhne takové závažnosti, že už bude lidi zabíjet, což následně povede k vymírání obyvatelstva na úroveň nižší než v roce 1900. V této fázi, kolem let 2040 až 2050, civilizovaný život tak, jak jej známe, přestane existovat.

Model použitý v této zprávě se už ukázal být, že je mimo realitu.

Dnes je to ovšem daleko horší

Populační růst nadále roste. V roce 1980 tu byly 4,5 miliardy let. V roce 2020 tu bude 7,6 miliardy lidí. Zpráva uvádí, že růst se zastaví kolem roku 2000. Kvalita života se zvýšila. Je to kvůli technologii a kvůli globálním ekonomickým změnám.

Posun od Západních zemí 1. světa přinesl dramatické zvýšení v zemích 2. a 3. světa. Podívejme se na Indii, Čínu a Brazílii mezi lety 1960 až 2020.

Znečištění se přesunulo z 1. světa Západních zemí do zemí 3. světa (latinské/jižní Ameriky) stejně jako do Číny a Indie. Dosažitelné zdroje ve zprávě vykazují lehký propad oproti průběhu modelu. Čistá voda a zemědělská půda od roku 2000 rychle klesá. Díky odlesnění, agrokombinátům (Monsanto/Bayer) a geneticky modifikovaným potravinám.

Bez čisté vody a na živiny bohatých potravin se lidská populace rychle propadne. Proto elitáři a technokraté (Must, Bezos, Zuckerberg) tlačí na transhumanismus a na opuštění planety Země, aby si udělali odtrženou civilizaci na Marsu.

 

 
 
Loading...
sdílet na Facebooku sdílet na Twitteru sdílet na Google Plus sdílet na VKontakte

Hello World

Facebook komentáře
Disqus komentáře
Komentáře registrovaných uživatelů

Napište vlastní názor


EP
Eduard Piovarči
30. listopadu 2019

Je to síce kritické ale stále strašenie.

Niekomu chaos a destabilizácia veľmi vyhovuje viď USA a Izrael. Pre destabilizáciu vo svete robia USA všetko možné aj nemožné

Za každú cenu chcú zastaviť plynovody z Ruska do Európy napríklad. Prevraty v južnej amerike, prevrat na Ukrajine Implementovaný terorizmus v Líbyii a v Sýrii. Moc sa ponáhlajú a tlačia na pílu preto že vedia že im ostáva málo času.

Ľudia sa prebúdzajú a vidia kto je tu škodná

https://aragonit11.blogspot.com/2019/01/normal-0-21-false-false-false.html


30
AZ
Antonín Zelenka
30. listopadu 2019

Zameriavanie () (sa) (si)

 

 

Zaostrovací prístup – dva kroky: Miesto je zaostrené ako prvé a objekt je druhý

 

Teraz diskutujme o prístupe zamerania (technika zaostrovania) pri zameriavaní () (sa) (si) na príbehový stav. V zaostrovacom prístupe sú DVA KROKY.

 

Ako sa môžeme zamerať na miesto, kde existuje koncepčný príbeh?

 

Ako sa môžeme sústrediť na koncepčný príbeh?

 

Predtým, ako budeme diskutovať o téme „ako sa zamerať na koncepčný príbeh“, najprv by sme sa mali naučiť techniku, ako sa zamerať na miesto, kde koncepčný príbeh existuje: techniku zaostrovania. Hovoríme teda, že miesto, na ktoré sa treba zamerať, je prvé (najskôr sa zamerať na miesto).

 

...

 

Ako keď ste divákom a prezerali ste si ho alebo ste ho niekde sledovali, môžete sa začať zameriavať na vybranú stranu / miesto. V tradičnom slova zmysle sa vám môže zdať čudná. (Táto technika sa podrobnejšie rozoberie neskôr v časti „Objekt priebehového stavu je druhý pri rozumnej reflexii“.) (Táto technika sa podrobnejšie rozoberie neskôr v časti „(Objekt príbehového stavu je druhý pri vnímanom odraze) Objekt príbehu (predmet príbehu) je druhým na znateľnom odraze“.)

 

Niektorí vedci ho pomenujú ako „zrakový (hľadiaci – zízací) prístup“. (hľadieť, zízať – ukradomky / nebadane, uprene niekam pozerať)

 

Počas postupu (v) koncentrácie (-cii) sa priebehový stav zvyčajne stáva pokojnejším a jemnejším. "Čím vyššia je fáza koncentrácie, tým jemnejší je príbeh." Príbeh sa v určitej fáze stane tak jemným, že sa vedec môže zmiasť ohľadom objektu. Ale priebeh je stále prítomný. Počas týchto časov môžu vedci uplatniť tento prístup „Miesto je prvé, ktoré je potrebné zaostriť, a objekt je druhý“ („Najskôr sa zamerajte na oblasť zaostrenia a potom po druhé na zámerný objekt“).

 

 

GENESYS: An Interactive Computer-Mediated Animation System

 

Poznáte Dvere (do) materiality (vstupný prah materiálnosti) a Dvere (do) mysle (vstupný prah mysle)?

 

Prianím je, aby ste sa naučili: Aby ste úplne porozumeli tomu, ako by ste sa mali zamerať na stranu / miesto (a objekt priebehu na tejto stránke (strana / miesto) )

 

- Zmyslové dvere a

 

- Predmety, ktoré narážajú na zmyslové dvere.

 

Ako vysvetľuje Samozrejmosť učenia skutočnosti, existuje šesť zmyslových dverí:

 

Dvere oka, Dvere ucha, Dvere nosa, Dvere jazyka, Dvere tela, Dvere mysle (spojitosť živosti (životné kontinuum))

 

Prvých päť zmyslových dverí je materialita a šieste zmyslové dvere, myseľ je mentalita. Prvých päť hmotných (v zmysle materiálnych – matéria / hmota) zmyslových dverí berie (reaguje) iba (na) svoje príslušné hmotné (materiálne) predmety, zatiaľ čo dvere duševnej (mentálnej) mysle berú týchto predchádzajúcich päť predmetov a svoje vlastné objekty (objekty Samozrejmosť učenia skutočnosti). Máme teda šesť typov objektov. (predmety patria do Samozrejmosť učenia skutočnosti)

 

Objekty farby (farebné objekty), Objekty zvuku, Objekty pachu, Objekty chute, Dotykové objekty (hmatateľné / hmatové objekty), Objekty Samozrejmosť učenia skutočnosti – objekt mysle.

 

Keď hmotné predmety narazia na dvere hmotného zmyslu, súčasne narazia na dvere mysle.

 

Na dvere zraku narazia farebné / viditeľné predmety; zvukové predmety narážajú na dvere ucha; na dvere nosa narážajú pachové predmety; chuť naráža na dvere jazyka; dotykové predmety (hmatateľné / hmatové objekty) narážajú na dvere tela a objekty Samozrejmosť učenia skutočnosti narážajú na dvere mysle.

 

Objekty Samozrejmosť učenia skutočnosti sú všetky ostatné objekty (všetky objekty okrem predchádzajúcich piatich materiálnych typov objektov) na svete (teda vrátane konceptov), ktoré možno rozpoznať iba mysľou cez dvere mysle. Pre vedcov príbehového stavu je dôležité, aby si koncepčný priebeh narazil iba na dvere mysle (teda nie na ostatné), pretože koncepčný priebeh je jedným z nekonečného počtu koncepcií. Z tohto dôvodu možno koncepčný priebeh poznať iba mysľou cez dvere mysle (nie pocitmi (precitmi / počitkami) cez dvere tela).

 

Keď objekty narazia na (vstupný prah) dvere, (v jednom momente mysle) naraz sa odoberie iba jeden zo šiestich predmetov; súčasne nie je možné vziať dva predmety. Keď sa zachytí farebný objekt, zvuk a iné objekty sa nedajú zachytiť, a tak isto ani vtedy, keď sa zachytí zvukový objekt, nie je možné zachytiť farbu a iné objekty. Napríklad, keď sledujete televíziu, môžete si myslieť, že počúvate zvuk a súčasne vidíte obrázky v tom (istom) čase. Z hľadiska vyššej vedy Samozrejmosť učenia skutočnosti však nemôžete robiť oboje (súčasne) (videnie aj počúvanie) súčasne (v jednom momente mysle). Je to kvôli našej mimoriadne rýchlej mysli, že sme presvedčení (nepochopení), že videnie a počúvanie nastávajú súčasne.

 

Myseľ / vedomie: Samozrejmosť učenia skutočnosti vysvetľuje, že keď je myseľ bdelá, potom v jednom (za)cvaknutí (lusknutí) prstov vznikne a zmizne veľmi veľa tisíc miliónov vedomí.

 

V skutočnosti, keď vidíme, nemôžeme počuť a naopak. Podobne myseľ, ktorá vníma (pociťuje) dotykové objekty, nemôže (si vziať (na zreteľ) konceptuálny príbeh) konceptuálne zachovávať priebehový stav a naopak. Je to preto, že myseľ nemôže brať dva objekty súčasne. Táto znalosť je dôležitá pre vedcov priebehového stavu, ... Takíto vedci zameriavajúc sa cítia (stykové precity) dotykové pocity (zmysly dotykových predmetov) úmyselne alebo neúmyselne. Aj keď pre začínajúcich vedcov nie je ľahké zamerať sa iba na koncepčný priebehový objekt (bez vedomia pocitov (stykových precitov)), keď sa ich zručnosti a koncentrácia neskôr zlepšia, vedci sa musia (zamerať na miesto koncepčného priebehu aj na koncepčný príbeh / (celkovosť – celostnosť) celistvosť príbehového stavu).

 

...

 

Vedci, ktorí sedia dlho (vo svojom tele), pociťujú bolesť vo svojich telách a myslia si, že by ju nemohli ďalej znášať. V tej dobe je pre vedcov ťažké sústrediť sa na zámerný objekt, pretože myseľ nemôže brať dva objekty súčasne. Keďže bolestivé pocity narušujú koncentráciu, vedec by mal zmeniť svoju pozíciu, aby zmiernil bolesť. Keď vedec/vedkyňa oslobodia svoje telo od bolesti, mohli by si znova spomenúť a zvýšiť svoju všímavosť, aby sa zamerali na zameriavané objekty.

 

 

Dálkové nazírání jako zbraň v rukách světových mocností


00
EP
Eduard Piovarči
30. listopadu 2019

Je to síce kritické ale stále strašenie.

Niekomu chaos a destabilizácia veľmi vyhovuje viď USA a Izrael. Pre destabilizáciu vo svete robia USA všetko možné aj nemožné

Za každú cenu chcú zastaviť plynovody z Ruska do Európy napríklad. Prevraty v južnej amerike, prevrat na Ukrajine Implementovaný terorizmus v Líbyii a v Sýrii. Moc sa ponáhlajú a tlačia na pílu preto že vedia že im ostáva málo času.

Ľudia sa prebúdzajú a vidia kto je tu škodná

https://aragonit11.blogspot.com/2019/01/normal-0-21-false-false-false.html

+ 3