Sebevražda díky psychiatrii a psychofarmakům? Před důsledky varuje aktuální výstava v Praze
20. září 2019 Redakce AC24 Z domova neprehlednete videa 214216 4
Na otevření výstavy Psychiatrie: pomoc nebo hrozba? v pražském Kulturním domě Ládví se přijela podívat i paní Jana, která šest let sledovala, jak její vnučku tyto medikamenty ničí.

 
 
loading...
 

„Psychofarmaka Lucince předepsali, když jí bylo šest, kvůli tomu, že usínala ve škole. Tehdy ji to tak zpomalilo, že musela opakovat první třídu. V té době to měla doma s rodiči dost komplikované a bolestné. Byla svěřena do péče sestře matky a my si ji brali v létě a na víkendy. Před třemi měsíci si její pěstounka někde přečetla, že by jí ty léky mohly ubližovat, a tak je vysadila. Lucinka se chovala jako drogově závislá, úplně šílela. Hrozila nám, že vyskočí z okna. Až nyní začínáme pozorovat dílčí zlepšení a jakýsi návrat k normálu,“ popsala zkušenost pro Novinky s dnes třináctiletou vnučkou paní Jana.


Foto: Státní ústav pro kontrolu léčiv

„Společným rysem případů byly šokující vedlejší účinky po konzumaci léků. Od doby, kdy začaly být tyto preparáty dětem v Česku předepisovány, tedy od roku 1997, vzrostl jejich objem ze 110 tisíc na tři miliony 175 tisíc denních dávek v roce 2018. Každé čtvrté dítě u nás má poruchu chování. To ovšem neznamená, že je nemocné,“ říká Zbyněk Svadba z Komise pro lidská práva.

 
 
sdílet na Facebooku sdílet na Twitteru sdílet na Google Plus sdílet na VKontakte

Hello World

Facebook komentáře
Disqus komentáře
Komentáře registrovaných uživatelů

Napište vlastní názor


IB
Isabell Beveridge
21. září 2019

Komentář byl odstraněn z důvodu nevhodného obsahu.


00
AZ
Antonín Zelenka
21. září 2019

Školstvo a zdravotníctvo, pedagogika a učivo, podobne ako v prípade kultúrnej výstavy je možné obhliadať. Výstava je zväčša zahájená spoločenským príhovorom. Je to jednoducho úvod do spoľahlivosti názornosti, skutočnosti náhľadu, spoločnosti zaujatosti a vzájomnosti, skutočnosti rozhrania, teda rozhrania skutočnosti.

 

Objednávateľ, poverovateľ, užívateľ, teda priorita prístupu spolupráce na kontakte, súvisí s informačnými skupinami, alebo súvisí s finančnými komunitami, alebo podľa istých priorít v súvislosti s riadením kontaktu pod spoluprácou. Ale akou spoluprácou?

 

Priorita svetonázorová (náklad), chronologická (rozklad), faktografická (sklad), ekonomická (preklad), prostriedky nepriamej likvidácie (príklad). Pokiaľ je cieľom človeka naozaj nahliadnuť dovnútra, kto a čo naozaj sme, potom všímavé pozorovanie musí vyvstať v mysli ako hlavný činiteľ. Človek je potom ako vedec, ktorý prevádza prísne a dôkladné pozorovanie predmetu svojho výskumu. Akonáhle je dostatočné, dostáva úplný detailný obrázok o jeho povahe. To je moment, keď sa všímavosť transformuje na vhľad.

 

Vo vedeckej činnosti vhľadu vedec pozoruje s koncentrovaným vedomím vedecké predmety, napríklad zdvíhanie/klesanie centra moci, spočívanie v tvare a jeho merateľnú komunikáciu, iritáciu, konštrukčné predstavy, pravý prostriedok k postoju/ľavý prostriedok k postoju, atď. a skoro objaví, že všetky tieto javy (vrátane pozorujúcej mysli) sú len procesy, ktoré sa objavujú a rýchlo miznú. Vedec si uvedomí, že všetky tieto procesy sú premenlivé (nestále), za hranicami individuálnej kontroly, a neprinášajú trvalé uspokojenie. Vo vedeckej činnosti vhľadu to tiež znamená ukončenie oddanosti falošnej identifikácii s identitou a návrat k pôvodnej skutočnosti tak to je.

 

Mnohé pracovné pozície už nebudú tak žiadané ako v súčasnosti, na druhej strane mnohé nové vzniknú. Postupne si „firmy“ vyberajú pracovníkov na určité projekty vo forme ,,dodávateľov“ a neprijímajú ich nastálo. Od ľudí na týchto pracovných pozíciách sa do budúcnosti očakáva kreativita, kritické myslenie, flexibilita, originalita a iniciatíva. Počuli ste už niekedy o vedomom žití? V posledných rokoch sa to stáva neuveriteľne populárnym. To všetko vďaka nespočetnému množstvu vedeckých výskumných štúdií, ktoré hovoria o jeho pozitívnych stránkach.

 

Rôzne prostredia majú rôzne rozhrania. V literatúre sa často spomínajú ako rôzne záhady alebo tajné učenia. Klasifikácie zákazov a obmedzení môžu mať rôzne rozhrania, napríklad, v žiadnom prípade sa informácia nemôže považovať, nemenne zostávať zachovaná podľa klasifikácie, alebo ostávať bez odtajnenia s cieľom: zakryť porušovania práva, neefektívnosť alebo administratívnu chybu; zabrániť spochybneniu osoby, organizácie, inštitútu alebo agentúry; obmedziť hospodársku súťaž; alebo zabrániť alebo oddialiť uvoľnenie informácií, ktoré nevyžadujú ochranu v záujme národnej bezpečnosti. V čom spočíva ale záhada alebo tajné učenie?

 

Klasifikácie zákazov a obmedzení môžu mať rôzne rozhrania, napríklad, keď elektrón prechádza cez jednu štrbinu, prejavuje sa ako častica, to znamená, že nám ukazuje svoje diskrétne vlastnosti. Keď sa otvorí druhá štrbina, elektrón sa začne chovať ako vlna a kreslí na obrazovku interferenčný obraz, ktorý je vlastný len vlnám, ale nie časticiam. Pokiaľ by u obrazovky stála osoba, potom sa výsledný obraz z dvoch štrbín nezmení, pokiaľ je človek odvrátený, ale akonáhle by sa pozrel na štrbiny, elektróny by okamžite stratili svoje vlnové vlastnosti a začali sa zobrazovať ako diskrétne stopy častíc, to znamená, že na obrazovke sa zobrazia dve štrbiny!

 

Akonáhle by človek zrak odvrátil, elektróny znovu získajú vlnové vlastnosti a opäť sa začne ukazovať interferenčný obraz. Takže osoba zmenila púhym pohľadom povahu elektrónu z vlny na časticu, informácie na peniaze a späť.

 

Keďže kreditno-finančný systém je prostriedkom spojenia množstva administratívne samostatných hospodárskych jednotiek do celostnosti národného hospodárstva, tak riadenie samoreguláciou je v tejto celostnosti možné, ak v systéme finančného opisu hospodárskej činnosti sa podarí odhaliť prostriedky riadenia.

 

Mnohé užité vedy majú vo svojej skladbe oddiel s názvom teória podobnosti. V každej z nich teória podobnosti odpovedá na otázku: akou kombináciou veličín je potrebné násobiť (prípadne deliť)* reálne namerané (alebo menované) parametre objektu na to, aby jeho charakteristiky bolo možné porovnať s charakteristikami iného objektu analogického určenia; alebo s charakteristikami toho istého objektu, ale v iných časových okamihoch. Inými slovami — teória podobnosti je osnovou pre prijatie technických a riadiacich riešení s jasne predvídateľnými výsledkami, vrátane hodnotenia bezpečnosti. *význam tohto vzťahu je v tom, že v dôsledku „úroku na pôžičke alebo inde odvedeného dlhu“, úroveň cien rastie rýchlejšie, než kúpyschopnosť väčšiny obyvateľstva dokonca aj v prípade rastu výroby a nominálnych príjmov spoločnosti (zdôrazňujeme: nominálnych, nie reálnych, lebo tie klesajú)*. Konkrétne tento vzťah demonštrujú reformátori, ako stabilnú vlastnosť ich ekonomickej politiky.

 

No práve rozhraničenie «ohlásenia — zamlčania» podmieňuje štýl podania informácie a objem „publikácií alebo výpovedí o hocakej problematike. Vedenie tejto hranice je podmienené nie až tak subjektivizmom autorov textu alebo človeka, vystupujúceho s ústnou rečou, ako videním a chápaním sveta (svetonázorom)* toho auditória, ktorému sa predpokladá vysvetliť konkrétnu problematiku; t.j. najefektívnejšie rozhraničenie «ohlásenia — zamlčania» je podmienené auditóriom a problematikou takými, aké oni sú.

 

Ako už bolo skôr povedané, pojmy, ktoré oddeľujú alebo odcudzujú ich nositeľov, zbytok spoločnosti vo väčšine nechápe v režime «rozumie sa to samo sebou». No práve možnosť chápania niečoho v režime «samo sebou» rozumenie odkrýva možnosť stručnosti v osvetlení tej ktorej problematiky.", a takto žiarila tamtá hviezdička, „«Stručnosť je sestrou talentu» iba vtedy, ak v kultúre spoločnosti, v psychike ľudí sa nachádza svetonázorová osnova – videnie sveta – pre automaticky-podvedomé «samo sebou» rozumenie a chápanie toho, čo je v krátkosti povedané alebo ukázané na základe všeobecne uznaných pojmov, ktoré zabezpečujú bezproblémové vzájomné chápanie sa v komunikácii dostatočne širokého okruhu ľudí na princípe «samo sebou» rozumenie.

 

Každú otázku a jej spätosť so sprievodnou a ju zahŕňajúcou objemnejšou problematikou možno vysvetliť v niekoľkých slovách, a možno ju vysvetliť v mnohozväzkovej monografii, ktorá bude zaujímavá vo svojej komplexnosti a detailnosti len pre jej autorov a neveľkú skupinu profesionálov, pracujúcich v tej istej oblasti. No ani stručnosť, ako bolo skôr ukázané, negarantuje vznik záujmu a chápania podstaty dotknutých otázok u dostatočne veľkej časti auditória.

 

Je to ako s jedlom, ktoré je medicína, je to ako s jedením, ktorý je liek. Zdravý rozumný človek, ktorý si nabral polievku do lyžičky, si ju vkladá do úst, nie do nosa alebo do oka. Je tam istá dôležitosť, nosný princíp alebo základná priorita.

 

časť 00003 _ Lekcie z Energetiky - Jitro kouzelníků, aneb, jak se to stejně dozvíte


00
MB
michelle braunstein
23. září 2019

Komentář byl odstraněn z důvodu nevhodného obsahu.


00
EP
Eduard Piovarči
24. září 2019

Farmaceutom ide o predaj návykových liekov. Vedlajšie účinky prie liečení depresií a psychických chorôb sú alarmujúce

https://aragonit11.blogspot.com/2019/07/druha-istrijska-akcia-v-roku-2019-4-az.html


00