Revoluční Teslova turbína, kterou vám popíše sám vynálezce Nikola Tesla
25. dubna 2019 Redakce AC24 Ze světa 36582 6
Nikola Tesla se nezabýval jen elektřinou. Mezi jeho vynálezy patří například i mimořádně účinná turbína, schopná i při malých rozměrech poskytovat ohromný výkon. Její fungování vám přiblíží sám Nikola Tesla v článku z roku 1911.

 

 
 
 
 

Vnitřek nové Teslovy turbiny. - klikněte pro zobrazení detailu

 

Vnitřek nové Teslovy turbiny.

Nejnovější Teslův vynález

Potvrdí-li se zprávy oznamované americkými časopisy o nejnovějším vynálezu Teslově, stáli bychom před velikým převratem ve stavbě motorů.

Tesla, jemuž vlastně vděčíme za dnešní bezdrátovou telegrafii, a jehož principielní práce o užití elektrické energie sloužily mnoha vynálezcům za podklad jejich prací, sestrojil — tak zní zprávy — turbinu nové soustavy, při níž na 1 HP její výkonosti přejde prý jen 0 05 kg vlastní váhy stroje a hodí se prý stejně pro pohon parou i vodou, vzduchem i všemi plyny, které snad chemicky nepoškozují material turbiny. Obíhajíc v opačném směru může sloužiti za čerpadlo.

Poslyšme, co o ní praví sám vynálezce:

„Dosáhl jsem toho, co bylo od vynalezení parní síly snem všech konstruktérů činných v mechanice: Sestavení dokonalého rotačního stroje, který vykoná práci nejméně pětadvacektrát takovou jako jiný nejlehčí stroj jiné soustavy, stejně těžký s mojím.

Při konstrukci svého stroje využil jsem dvou vlastností všech kapalin a plynů, dávno sice známých, ale nepovšimnutých, totiž přilnavosti a soudržnosti. Necháme-li spadnout kapku vody na lehce nakloněnou kovovou desku, kapka steče, avšak určité množství vody zůstane na desce tak dlouho, dokud se nevypaří neb není setřeno.

Kapka vody může svoji podobu a velikost změnit, avšak přec co do vlastností zůstane kapkou, dokud její součástky nejsou odděleny násilím. To je vlastnost všech kapalin a slove soudržností; vyniká zvláště u těžkých olejů. Právě tato soudržnost spolu s přilnavostí jsou příčinou tření překážejícího lodi při plavbě vodou a vzducholodi při letu vzduchem. Všechny kapaliny mají tyto vlastnosti spolu s plyny a parou, které jsou také tekutinami.

Přistupme k pokusu.

Zmíněná kovová deska měj podobu hladkého kotouče nasazeného na vodorovné hřídeli, a s ní budiž ponořena do nádržky s tekutinou. Co se stane, počne-li se otáčet deska ta, poháněna jakoukoli silou? Kapalina, v níž se deska točí, jest uvedena v pohyb souhlasný se směrem otáčení desky, poněvač v přiléhající části k desce přilíná, a tato část strhuje ostatní vrstvu, s níž souvisí, dík své soudržnosti.“

 

Teslova turbina na 200 HP. - klikněte pro zobrazení detailu

Teslova turbina na 200 HP.

Toť asi princip odstředivého čerpadla na vodu nebo na vzduch (ventilátoru), jehož kotouče jsou bez lopatek, a v němž se tekutina (voda, vzduch) dopravuje po hladkých kotoučích od osy na obvod jen svojí přilnavostí k nim. A téže vlastnosti využitkovává Tesla i opačně; je-li tlaková voda, stlačený vzduch nebo napjatá pára vpouštěna do soustavy takovýchto hladkých kotoučů uvede je v pohyb.

Pokusná parní turbina, kterou Tesla sestrojil a kterou vidíme na obrázku, sestává v podstatě z řady hliníkových kotoučů namontovaných na hřídeli ve vzdálenostech po 1,5 mm od sebe. Pokusný tento stroj vážil 180 kg při rozměrech 500 x 875 x 1500 mm a konal práci 200 HP; na 1 HP přišla tedy váha 0 9 kg.

Zpotřeba páry činila 17 kg pro 1 HP za hodinu, tedy hodně mnoho; hřídel konala 9000 obrátek za minutu.

Jak patrno z těchto dat, nelze časopiseckým sensačním zprávám o technických vymoženostech vždy doslova věřiti, neboť ani u nás, ani v Americe, nepatří dosud všeobecné technické vzdělání k povinnostem žurnalisty, který pak následkem toho zprávy tohoto druhu přehání vždy do nemožnosti.

Přesto však plyne z toho, co je o Teslově vynálezu zaručeno, že nový tento princip turbiny je technicky upotřebitelným i ve větších rozměrech, a záleží na dalším jeho zdokonalování, aby se jím dosáhlo toho, co si Tesla, jak sám praví, učinil snem svého života, totiž motor, který při výkonnosti jdoucí do set koní váží jen tolik, že jej může unésti člověk v ruce.

Nikola Tesla na svém vynálezu ještě chvíli pracoval. Samotný patent na něj podal až v roce 1913, tedy dva roky po vyjití tohoto článku.

Zdroj historického článku: Epocha 1911, autor Š.

 
sdílet na Facebooku sdílet na Twitteru sdílet na Google Plus sdílet na VKontakte

Hello World

Facebook komentáře
Disqus komentáře
Komentáře registrovaných uživatelů

Napište vlastní názor


KK
ken koi
25. dubna 2019

Komentář byl odstraněn z důvodu nevhodného obsahu.


00
KK
ken koi
25. dubna 2019

Komentář byl odstraněn z důvodu nevhodného obsahu.


00
RK
Rudolf Kavan
25. dubna 2019
Nikola Tesla - Srb z Krajiny.
20
EP
Eduard Piovarči
25. dubna 2019

Teslova turbína             

Na začiatku 20.storočia zažíval piestový motor v automobiloch svoj obrovský rozmach. V snahe konkurovať týmto motorom vyvinul Tesla svoju vlastnú turbínu. Išlo o bezlopatkovú turbínu založenú na princípe trenia medzi prúdiacim palivom (voda, para) a povrchom rotoru turbíny. Keď Teslov vynález v roku 1909 testovali, výsledky boli viac ako ohromujúce. 60% efektivita. V porovnaní s dnešnými motormi, ktoré dosahujú asi 42%, bola Teslova turbína nadčasová. Avšak kvôli svetovému obchodu s ropou a plynom sa svet uberal smerom piestových motorov.

Súvisiaci obrázok

https://www.interez.sk/9-vynalezov-nikola-teslu-ktore-zmenili-svet-na-cele-desatrocia/

http://mve.energetika.cz/jineturbiny/tesla.htm

https://aragonit11.blogspot.com/2018/10/pieskova-sonda-sme-na-konci-12.html

 


30
AZ
Antonín Zelenka
25. dubna 2019

Budoucnost pozemské civilizace v dlouhém úseku závisí primárně na tom, jaké zařízení a technologie vyvine a bude používat.

 

Ty nejjednodušší otázky dokáží přivést do úzkých i nejuznávanější vědce. Pokud se zeptáte akademického fyzika, co je to elektrický proud, dostane se vám odpovědi která se učí na základní škole: „elektrický proud je usměrněný pohyb elektronů od záporného ke kladnému pólu“. Avšak když se téhož fyzika zeptáte, co je to elektron, co je to náboj, co je to kladný a záporný pól, a proč se elektrony pohybují směrem jakým se pohybují, odpoví pravděpodobně – to ví jen bůh. (Sám jsem se takovéto odpovědi dočkal, od mezinárodně uznávaného fyzika!). V podstattě, jediná věc ve vysvětlení elektrického proudu, která není postulátem, je koncept usměrněného pohybu.

 

V tomto nejjednodušším případě, výkladu fenoménu který dnes zná každé dítě, jsou čtyři koncepty které jsou bez dalčího vysvětlení. Čtyři postuláty jsou obsaženy v jedné větě, a nabízeny jako „přírodní zákon“. A toto zdaleka není osamocený případ – téměř všechny dnes přijímané tzv. fyzikální zákony jsou „tvrzení“ v podobném duchu.

 

Ukazuje se to být poněkud zajímavou situací, když kdykoliv když se někomu podaří najít nálepku či slovo, které může být přiřazeno nějakému jevu, „problém“ se považuje za vyřešen a na světě je nový vědecký objev / teorie. Ale co se děje ve skutečnosti je to, že je vytvořen termín bez skutečného obsahu, tudíž tvořící rozpor mezi termínem a obsahem.

 

Jeden z nejzářivějších příkladů rozporu mezi nálepkou/termínem a skutečným obsahem je koncept „Temné hmoty“.

 

Astrofyzici, kteří studovali pohyby kosmických těles, narazili na zajímavý fenomén. Aby se kosmická tělesa – planety, hvězdy a galaxie, pohybovaly (podle zákonů o pohybu kosmických těles) po trajektoriích, po kterých se pohybují, bylo by na to ve vesmíru zapotřebí 10x tolik hmoty, než kolik je pozorováno.

 

Jinými slovy, množství hmoty, které je známo moderní vědě, „tvoří“ pouze deset procent celkové hmoty ve vesmíru, nutné pro to, aby se vesmír choval tak, jak je jeho chování pozorováno.

 

Jen DESET PROCENT.

 

Galaxie, hvězdy, planety a další materiální objekty, by měly existovat v 10x větším zastoupení či hmotnosti než jsou pozorovány, aby se podle zákonů nebeské mechaniky mohly pohybovat způsobem, jakým se pohybují. Těchto 90 procent chybějící hmoty nemůžeme nazvat „malou odchylkou“ meření, naopak, je to absurdní rozpor. Velmi reálné objekty se pohybují po trajektoriích, které by vůbec neměly být možné! Toto jsou fakta, která sice moho být zamlčena, avšak nikoliv popřena.

 

Jak si moderní věda našla cestičku z této prekérní situace? Bylo nalezeno velmi „jednoduché“ řešení: vědci se dohodli, že chybějící hmotu označí termínem temná hmota, jež nemůže být nijak pozorována, změřena žádným technickým přístrojem ani poznatelná žádnými z pěti smyslů. A vše bylo „vyřešeno“ - 10 procent fyzické hmoty plus 90 procent temné hmoty dává dohromady požadovaných 100 procent objemu hmoty, který je ve vesmíru požadován, aby se pozorování kryla s teoriemi.

 

No není to velmi „pohodlné“ řešení tohoto rozporu?

 

Zbývá pouze jedna otázka: komu takovéto řešení prospěje.

 

Ale i zavedením tohoto řešení, moderní věda přiznává, že je v této otázce absolutně v temnotě. Ukazuje se že moderní věda není až tak vědou ve striktním smyslu slova, jelikžo vědci (ne všichni, je třeba říct) uznávají, že mají poznání jen o deseti procentech skutečnosti. A podle nich, toto (navíc nekopletní) poznání o 1/10 skutečnosti jim dává právo požadovat uznání jejich teorií jakožto pravdivého poznání o povaze vesmíru, a vystupovat jako experti s patentem na pravdu, jejichž slovo se nesmí zpochybňovat, neboť je to „vědecky ověřený fakt“.

 

Suggested Reading Newsletter April 2019 Issue 1.pdf

https://drive.google.com/open?id=1PNSmhf994f34_d-PW2v1vn2zWw9dyXoD

 


20
EP
Eduard Piovarči
26. dubna 2019

Vďaka pekný príspevok

Ale tú čiernu hmotu pridali kvôli gravitačným zákonom


10
EP
Eduard Piovarči
25. dubna 2019

Teslova turbína             

Na začiatku 20.storočia zažíval piestový motor v automobiloch svoj obrovský rozmach. V snahe konkurovať týmto motorom vyvinul Tesla svoju vlastnú turbínu. Išlo o bezlopatkovú turbínu založenú na princípe trenia medzi prúdiacim palivom (voda, para) a povrchom rotoru turbíny. Keď Teslov vynález v roku 1909 testovali, výsledky boli viac ako ohromujúce. 60% efektivita. V porovnaní s dnešnými motormi, ktoré dosahujú asi 42%, bola Teslova turbína nadčasová. Avšak kvôli svetovému obchodu s ropou a plynom sa svet uberal smerom piestových motorov.

Súvisiaci obrázok

https://www.interez.sk/9-vynalezov-nikola-teslu-ktore-zmenili-svet-na-cele-desatrocia/

http://mve.energetika.cz/jineturbiny/tesla.htm

https://aragonit11.blogspot.com/2018/10/pieskova-sonda-sme-na-konci-12.html

 

+ 3