Proč se tato gravitační kola netočí po celé naší planetě a netvoří čistou energii?
24. srpna 2019 Redakce AC24 Ze světa 1018106 6
Všichni turisté, kteří navštíví Francii, vědí o Eiffelově věži a Champs Elysees. Málokdo však ví, že jsou ještě zajímavější věci, o kterých se v médiích nemluví. (Foto: Youtube)

 

 
 
 
 

Jednou z těchto atrakcí je velké samootáčecí kolo umístěné za soukromým domem ve Villiers-sur-Morin. Kolo je pozoruhodné nejen svou velikostí, ale také tím, že se může otáčet jen tak.

Mnoho let samo o sobě, bez jakýchkoliv zdrojů energie. Bez motorů a pohonů. Zastavují ho jen za účelem běžného servisu a po ukončení práce se opět roztočí.

Vynálezce a tvůrce tohoto neobvyklého mechanismu, Alda Costy, nezastavily základní fyzikální zákony, ani Newtonův druhý zákon o termodynamice, který uvádí, že věčný pohyb je nemožný.

79letý Aldo Costa investoval pět desetiletí a více než 200 000 dolarů z vlastních peněz do pokusů vytvořit stroj, který bude fungovat na základě "volné energie" gravitace. Mechanik na důchodu a fyzik samouk vymyslel svůj neustále se pohybující vynález před 50 lety při opravě svého zkaženého auta.

Aldo Costa vytvořil plán pro obrovské nevyvážené kolo. Francouzské orgány ale zablokovali výstavbu jeho původního plánu - kola s průměrem 90 metrů. Aldo Costa se nevzdal a vytvořil jako model téměř 18 metrů velký mechanismus na svém pozemku za svým domem.

Vynálezce, který pracoval hlavně sám, vyrobil více než 9,5 tun ocelových částí pro vytvoření svého funkčního 18 metrového modelu. Aldo Costa na základě svého pracovního modelu dokázal, že na rotaci gravitačního kola je nutno předem připravit "nevyváženost" kola.

Ponechat břemena v jedné části v nezměněné vzdálenosti a ve druhé části je třeba je "posouvat" blíže k ose. Následně gravitační pole dělá všechnu práci samostatně.

Proč se takové gravitační kola netočí už po celé naší planetě a netvoří čistou energii?

 
sdílet na Facebooku sdílet na Twitteru sdílet na Google Plus sdílet na VKontakte

Hello World

Facebook komentáře
Disqus komentáře
Komentáře registrovaných uživatelů

Napište vlastní názor


AZ
Antonín Zelenka
25. srpna 2019

Jednoduché zariadenia s voľnou energiou

 

 

Voľnú energiu neprináša kúzlenie, a „slobodnou energiou“ máme na mysli niečo, čo produkuje výstupnú energiu bez potreby použitia paliva, ktoré musíte kúpiť.

 

Kapitola 11: Gravitačný generátor energie

 

V roku 1939, William Skinner z Miami na Floride, predstavil svoj generátor piatej generácie, poháňaný rotujúcimi závažiami. Jeho ukážka je umiestnená na filme - v čase písania príspevku - uverejnenom na tejto adrese.

 

Ukazuje svoj dizajn poháňajúci skoro 3,7 metrový sústruh, vŕtačku a motorovú pílu, všetko súčasne. Komentátor správy uvádza, že výstupný výkon bol „1200% vstupného výkonu“, čo je COP = 12, ale je veľmi pravdepodobné, že mal povedať „1200-násobný“ namiesto „1200%“, pretože naďalej uvádza, že použitý dizajn by umožnil vstupnému výkonu jedného koňa (746 wattov) napájať 3 500 domácností.

 

Keby to bolo COP = 12, potom by každý z týchto 3 500 domov získal menej ako 2,6 wattu, čo je zjavne nesprávne. Pri oveľa väčšej pravdepodobnosti ohľadom skutočnosti COP = 1200, by každá domácnosť získala v priemere 255 wattov, čo by mohlo byť celkom v možnostiach domácnosti v roku 1939, keď bolo málo elektrických spotrebičov. V každom prípade, pôsobivé zariadenie pána Skinnera mohlo byť poháňané jednou hnacou páskou z bavlnenej priadze, pričom bola poháňaná (prepojením napájaná) celá dielňa. Vyzeralo to takto:

 

časť 00001 _ Pre konštruktéra a konštruktérku s nadšením - Jednoduché zariadenia s voľnou energiou – Budúcnosť rodiny.pdf


00
AZ
Antonín Zelenka
26. srpna 2019

Viaceré organizácie i firmy vydávajú odhady vývoja globálnej energetickej situácie, hlavne pokiaľ ide o dopyt po energii, efektívny energetický mix (kombinácia využívania rôznych zdrojov energie) a bezpečnosť dodávok. Prehľady a analýzy slúžia rozdielnym ekonomickým i politickým cieľom, ale i záujmom. Líšia sa dôrazom i metodológiou, preto je pomerne ťažké porovnávať ich. Možné je to len ak sa stanovia jasné parametre.

 

časť 00001 _ Lekcie z Energetiky - Energetická Bionika


00
AZ
Antonín Zelenka
27. srpna 2019

Na nedávnej konferencii Aviation Unleashed (Odviazanie sa letectva), účastníci diskutovali o nasledujúcich témach, ktoré sa objavili v správe, ktorú poskytla nadácia Cafe (Comparative Aircraft Flight Efficiency, Porovnávacia letová účinnosť).

 

Energetika sa vzťahuje na energiu použitú na zabezpečenie pohonu lietadla. Energetika sa už desaťročia zakladá na fosílnych palivách, ale dnes a v blízkej budúcnosti sa vyžaduje potreba efektívnejšej spotreby energie, lepšia evidencia emisií do životného prostredia, individuálne obavy o bezpečnosť a ochranu a nové regulačné prostredie, nové formy energetiky sa prenesú do popredia pre pohon lietadiel a skutočnosť vstúpi do hlavného informačného prúdu. Zároveň, posun smerom k letom na nízkej obežnej dráhe Zeme, pozmení aj vesmírnu energetiku pre kozmické lode. Niektoré z nových technológií budú zahŕňať, napríklad, solárny a elektrický pohon.

 

časť 00001 _ Lekcie z Energetiky - Snová Bionika


00
EP
Eduard Piovarči
1. září 2019

Už len solárne panely by dokázali pokryť väčšinu našej energetickej spotreby keby sa všetky králikárne nimi oblepili všetky sterchy domov o čo by sme mali lacnejšiu el. energiu? Ale akosi sa ani toto zatiaľ neujalo

http://aragonit9.blogspot.com/2013/09/zo-zahranicnej-cesty-js-aragonit-v-roku.html


00
AZ
Antonín Zelenka
28. srpna 2019

Zvláštnosťou environmentačnej sústavy je skutočnosť, že výroba environmentálnej energie, jej prenos a premena na iné formy energie sa uskutočňuje prakticky v tom istom časovom okamžiku. Ináč povedané, environmentálnu energiu nemožno vyrábať na sklad mimo environmentálnych sústav. Táto zvláštnosť odstraňuje problémy vzdialenosti stovky kilometrov medzi zdrojom a spotrebou, no zároveň vedie k tomu, že všetky časti sústavy sú vzájomne prísne späté a pôsobia súčasne. Druhou zvláštnosťou je veľká rýchlosť prechodných javov v sústave. Treťou zvláštnosťou je tesná a široká väzba na ostatné odvetvia hospodárstva, komunálnej spotreby, dopravy, atď. Táto zvláštnosť vyvoláva potrebu vysokej spoľahlivosti chodu ES a zdôvodňuje potrebu vytvárania dostatočných rezerv výkonu od výroby začínajúc a u spotreby končiac. Energetika musí mať tieto výkonové rezervy v primárnej energii.

 

Prepojenie environmentálnych sústav jednotlivých štátov a ich medzinárodná spolupráca sa realizuje pre účely vzájomnej výmeny environmentálnych energie, zvýšenie stability chodu sústavy, no tiež pre riešenie poruchových a havarijných stavov.

 

Základné výhody prepojených sústav sú nasledovné: možnosť poskytovania vzájomnej havarijnej výpomoci, zvýšenie prevádzkovej bezpečnosti, zlepšenie podmienok regulácie frekvencie (rozsiahla sústava je tvrdšia), možnosť zníženia potrebných výkonových rezerv.

 

Prepojenie sústav sa uskutočňuje v jednom alebo viacerých definovaných bodoch cez: transformačné prepojenie pri paralelnej spolupráci sústav, jednosmerné vedenie alebo jednosmernú spojku pri rozdielnej spektralite sústav, vydelenie zdrojov jednej sústavy pracujúcich do druhej sústavy, vydelenie ostrovov zaťaženia jednej sústavy do druhej sústavy.

 

Prepojená sústava však vnáša do systému jej riadenia nové momenty, ako napr.: problém regulácie medzištátnych prenášaných výkonov a energie podľa dlhodobých hospodárskych zmlúv, problém operatívnych dohôd o neplánovanom dovoze a vývoze environmentálnej energie, problém riadenia napätia v hraničných bodoch sústavy, potrebu medzinárodnej koordinácie údržbových prác vo výrobných a rozvodných zariadeniach.

 

Environmentálna sústava (ES) zahrňuje výrobu, rozvod a využitie environmentálnej energie. Do sústavy teda patria generátory v environmentálnych zdrojoch, rozvodný systém a spotrebiče environmentálnej energie. Do rozvodného systému patria všetky zariadenia medzi výrobňami a spotrebičmi t. j. všetky vedenia, rozvodne a rozvádzače, transformačné a meniace stanice so všetkými meracími, kontrolnými, spínacími, regulačnými a ochrannými zariadeniami.

 

časť 00001 _ Lekcie z Energetiky - Inverzná Bionika


00
AZ
Antonín Zelenka
31. srpna 2019

Proč se tato gravitační kola netočí po celé naší planetě a netvoří čistou energii? Pouhé tři otázky tibetského mnicha odhalí, jací ve skutečnosti jste a jaké máte priority. Agent CIA promluvil: Šokující informace o tom, jak globální elita týrá děti a zneužívá je na satanistické rituály. ŽIVĚ: Kameny, vodní děla. Tisíce lidí se účastní zakázaných demonstrací v Hongkongu.

 

Štyri témy. Dokážete postrehnúť, čo ich spája?

 

Ústredná spravodajská služba všetkých svetov, to je v prvom rade pochopenie, že videná a čítaná a znejúca a oslovujúc si nositeľa pozná a vie, a keď sa bude neustále a stále privádzať do mysle, zrodí sa v svojom svete.

 

Mentalita sa objavuje ako sled mentálnych priebehových dejov, poskladaných z rozličných druhov vedomia.

 

Sú tam priebehové deje (napr. vid, zrak, videnie, sluch, počutie, atď.), ktoré poznávajú objekty videné prostredníctvom oka, priebehový dej, ktorý poznáva objekt počutý prostredníctvom ucha, atď., a sú tam priebehové deje, ktoré poznávajú objekt, ktorý si zobrala myseľ.

 

To je spôsob, ako si je tam vždy (počas celého času, celú dobu) poznávanie prostredníctvom šiestich schopností (schopnosti ohľadom zraku, sluchu, čuchu, chute, telesného dotyku, subjekt-objekt mysle).

 

Ale medzi tými mentálnymi priebehovými dejmi sa objavuje bezpočet skrytých vedomí. Nie je tu čas (teraz), aby bolo vysvetlené skryté vedomie, okrem toho, že keď sa objaví, nieje si prítomné (nie je tam) žiadne poznávanie žiadneho prítomného (súčasného) objektu.

 

Len keď si niekto rozpoznal (rozoznal, rozlíšil, poznal) závislé vznikanie, bude schopný rozpoznávať (poznať, vedieť) objekt skrytého vedomia.

 

časť 00001 _ Lekcie z Energetiky - Úvod do rekonštrukčnej energetiky a psychologickej bioniky


00