Připravte se na šok. Současná kvalita zeleniny v Česku
6. května 2019 Redakce AC24 Z domova 16764 2
Co jsme jedli za socialismu a co jíme dnes? Jaký mají současné potraviny účinek na lidský organismus? Co před námi zůstává skryto a proč? Na otázky odpovídá Martin Hyroš, autor knihy Současná kvalita potravin – skrytá genocida českého národa. (Foto: PDP)
 

 
Loading...

Genocida

Genocidou se rozumí kterýkoli z níže uvedených činů, spáchaných v úmyslu zničit úplně nebo částečně některou národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu jako takovou:

  1. způsobení těžkých tělesných ublížení nebo duševních poruch členům takové skupiny;
  2. úmyslné uvedení kterékoli skupiny do takových životních podmínek, které mají přivodit její úplné nebo částečné fyzické zničení;
  3. opatření směřující k tomu, aby se v takové skupině bránilo rození dětí.

V historii lidstva najdeme spoustu období, kdy lidé neměli co jíst, kdy díky tomu jedli cokoliv, co alespoň zdánlivě mohlo zasytit hlad.

Existuje ovšem pouze jedno období, kdy lidé žijí v relativním blahobytu a přesto vědomě do jídla přimíchávají jedy, které prokazatelně poškozují jejich zdraví. Bohužel v tomto období žijeme posledních 20 let.

Kvalita potravin – jak ji srovnat

Abychom mohli objektivně srovnat a hodnotit kvalitu potravin, musíme jít do minulosti a podívat se na normy, které tuto oblast regulovaly dříve a nyní.

Ovoce a zelenina

U zeleniny a ovoce si musíme dávat pozor zejména na dvě věci. Na dusičnany a pesticidy.

Dusičnany

Co jsou dusičnany?
Dusičnany jsou chemicky soli kyseliny dusičné (např. draselné nebo sodné soli) tvořící přirozenou součást rostlinné i živočišné hmoty (produkty metabolismu).

Možná nebezpečí pro lidský organismus:

Metabolickou přeměnou dusičnanů v lidském těle vznikají dusitany a ty se přeměňují dále na nitrosaminy s kancerogenními (rakovinu vyvolávajícími) účinky. Další nebezpečí představují dusičnany u kojenců.

Vážou se na červené krevní barvivo hemoglobin, které má u malých dětí jinou chemickou strukturu, a blokují tak přenos kyslíku v těle.

To může způsobit dýchací problémy dětí doprovázené modráním tkání – tzv. cyanóza kojenců – až udušením.

Limity na dusičnany za socialismu a dnes

V současné době nás oficiální média informují o tom, že limity dusičnanů „nejsou překračovány.“ Zdálo by se, že vše je v pořádku. Pojďme se podívat, co se skrývá pod pojmem limity „nebyly překročeny“.

Zrušení limitu na dusičnany u většiny ovoce a zeleniny

Zde je přehledně udělána tabulka limitů tak, jak se měnily v čase. Vidíte v ní původní, velmi přísné normy platné za socialismu (sloupec rok 1986), přes částečné uvolnění těchto norem po změně režimu (sloupec rok 2002) až po současnou dobu, kdy jsme v EU, a kdy byly limity většinou zrušeny a u zbytku byly masivně zvednuty (sloupec 2012).

Z tabulky je patrné, že vše je podřízeno co nejvyšším výnosům, tedy masivnímu používání hnojiv.  Jde o peníze, zdraví populace nikoho nezajímá.

Závěr

U většiny ovoce a zeleniny nejsou limity vůbec stanoveny. Limity byly proti roku 1986 několikanásobně zvednuty.

Původní normy platné za socialismu jsou běžně překračovány o stovky procent.

Fakticky se přestaly dusičnany kontrolovat –  za celý rok 2012 se kontrolovalo pouze 99 vzorků zeleniny. Nekontrolují se základní druhy zeleniny, jako jsou papriky a rajčata.

Níže naleznete zajímavou stránku, která řeší problematiku klasických potravin, které jsou prakticky chemickými koktejly, aniž bychom o tom věděli.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POZOR!!! Víte, co žvýkáte? ❌ E420 - Sorbitol ❌ Sorbitol je cukerný alkohol bílé barvy vyskytující se jak práškový, tak i v kapalné formě. Používá se také do ústních vod a zubních past. Jeho využití nalezneme i v lékařství, kde se používá k redukci vody v těle a při nitrožilní stravování. Není však příliš vhodný pro malé děti nebo ve větších dávkách; může totiž způsobovat průjmová onemocnění, střevní potíže, nadýmaní nebo plynatost. ❌ E421 - Mannitol ❌ Mannitol je cukerný alkohol. Je to bílá krystalická látka, sladké chuti a bez zápachu. Používá se také jako stabilizátor, rozpouštědlo pro barviva a aromata, zvlhčující látka a plnidlo. Ve větších dávkách může způsobovat průjmová onemocnění, nevolnost, zvracení a nadýmaní. ☢❌ E951 - Aspartam ❌☢ Jedná se o syntetické sladidlo, které je cca 200x sladší než cukr. Používá se ve více než 6000 po celém světě. V těle se rozkládá na 3 látky - fenylalanin, kyselinu asparagovou a methanol. Zvyšuje chuť k jídlu. Aspartam byl poprvé schválen v roce 1974. V tomto roce se objevily první zmínky o možném poškozování mozku (zejména se vznikem rakoviny mozku). Od té doby probíhají diskuze, týkající se jeho závadnosti. Pozor by si měli dávat lidé citliví na tuto látku - po nežádoucích účincích, které u nich Aspartam vyvolal, např. závratě, bolení hlavy, vyrážky, poruchy chování u dětí, by se měli její příští konzumaci vyhýbat. Určitě by se měly potravinám, obsahujícím tuto látku, vyhýbat těhotné a kojící ženy (protože se Aspartam v těle rozkládá na methanol, který není vhodný). Některé studie na hlodavcích uvádějí negativní účinky na jejich nervový systém. V roce 1996 byl, v rámci studie na krysách, dokázán zvýšený výskyt rakoviny mozku. POKRAČOVÁNÍ V KOMENTÁŘI... ❌ #orbit #czechgirl #czechboy #pravda #zdravi

Příspěvek sdílený Pravda o potravinách (@pravdapotraviny),

Martin Hyroš

 

Vážení čtenáří, přispějte na provoz vašeho nezávislého zpravodajství kryptoměnami:

BTC: 1C2tZY29PnRFacscnLf4ghwvUEwoiF7WZD

ETH: 0x5200433e4Ba2e89F1179DB688548Bb5aB2D3b4eC

LTC: LQpFdfXdLmogQzNtL9zZcW4bpuwrgDGhyj

 
 
Loading...
loading...
sdílet na Facebooku sdílet na Twitteru sdílet na Google Plus sdílet na VKontakte

Hello World

Facebook komentáře
Disqus komentáře
Komentáře registrovaných uživatelů

Napište vlastní názor


glossy diamond
6. května 2019
Dobrou chuť, milé děti! Hysterické maminky - zde máte důvod k oprávněnému křičení a k emotivním vystoupením.
10
AZ
Antonín Zelenka
6. května 2019

Byl kvůli tajemstvý „Superpotraviny“ zabitý bývalý šéf pražské kriminálky?

 

Počet lidí v Německu, kteří onemocněli nadbytkem jódu, stále roste, zatímco tito postižení většinou nevědí, že jejich onemocnění vznikají proto, že nesnášejí jód. Trpí extrémní akné, kožními vyrážkami, zánětem spojivek, astmatem, poruchami srdečního rytmu, poruchami spánku, neklidem, depresemi, syndromem neklidných nohou, impotencí a mnoha dalšími chorobnými projevy a zůstávají se svým soužením opuštěni, neboť lékaři a orgány zdravotnictví o nebezpečnosti jódu téměř vůbec neinformují. Většina obyvatel Spolkové republiky Německo je naopak skálopevně přesvědčena o tom, že potraviny, do kterých je uměle přidán jód, jsou zdravé, když se navíc na mnoha z nich skví pečeť jakosti spolkového ministerstva zdraví a jeho slogan: „Zdravější díky jodizované soli“.  

na mnoha z nich skví pečeť jakosti.pdf

https://drive.google.com/open?id=15LD3KE-tZUQEXc4LFHCuu8KwCWjc29Yl

 

 

https://ac24.cz/-/-superpotraviny-marketingovy-tah-na-hranici-podvodu-

 

plus komentář: Byl kvůli tajemstvý „Superpotraviny“ zabitý bývalý šéf pražské kriminálky?


10
glossy diamond
6. května 2019
Dobrou chuť, milé děti! Hysterické maminky - zde máte důvod k oprávněnému křičení a k emotivním vystoupením.
+ 1