Přímo neuvěřitelné! Jeden z novějších experimentů potvrzuje, že realita existuje pouze tehdy, když se na ni díváme
21. února 2019 Redakce AC24 Ze světa 134175 5
Podle dobře známé teorie kvantové fyziky chování částic se mění v závislosti na tom, zda je nebo není přítomen pozorovatel, který by částice pozoroval.
 

 
Loading...

Tato hypotéza v podstatě tvrdí, že realita je určitým druhem iluze, která existuje jen tehdy, když se na ni díváme.

V minulosti bylo v oblasti kvantové fyziky provedeno již mnoho experimentů, které ukazují, že to může být opravdu tak.

A teprve nedávno přišli fyzici z Australské národní univerzity (Australian National University) s dalšími důkazy, které stejně potvrzují iluzorní povahu reality.

Tito vědci provedli experiment s opožděnou volbou, který byl několikrát proveden již v minulosti a nyní jen potvrdil, že realita neexistuje, dokud není pozorována, resp. měřena.

Vědci tvrdí, že toto zjištění se vztahuje přinejmenším na atomární škálu. Ještě dodejme, že autorem tohoto experimentu je americký teoretický fyzik John Wheeler.

Vzrušující zjištění

Některé částice, jako jsou např. fotony a elektrony, se chovají jako částice a vlnění zároveň. Vyvstává zde tedy otázka: Jaká je přesná příčina toho, že se foton nebo elektron chová buď jako částice, nebo jako vlnění?

Experiment Johna Wheelera tuto otázku parafrázuje trochu jinak, protože jeho úkolem je zjistit, ve kterém okamžiku se částice „rozhodne“, zda se bude chovat jako částice, nebo jako vlnění.

A výsledky experimentu vědců z Australské národní univerzity, které byly zveřejněny v žurnálu Nature Physics, poukazují na to, že částice je při svém „rozhodování“ ovlivněna způsobem, kterým je měřena.

Toto zjištění je v naprostém souladu s předpoklady kvantové teorie.

„Znovu to dokazuje, že „rozhodování se“ částic je opravdu přímo ovlivněno jejich měřením, resp. pozorováním.

Na kvantové úrovni realita zkrátka neexistuje, pokud se na ni nedíváme,“ vyjádřil se pro tisk vedoucí výzkumu Dr. Andrew Truscott.

Experiment

Experiment Johna Wheelera byl ve své původní podobě poprvé proveden v roce 1978. Při tomto experimentu byly použity světelné paprsky a zrcadla, v nichž se tyto paprsky odrážely.

Avšak vzhledem k tehdejší úrovni použité techniky by bylo moc náročné experiment zopakovat, a proto nebylo možné formulovat nějaké jednoznačnější závěry.

Technika však šla neuvěřitelně dopředu, což znamená, že vědci dnes mají možnost provádět Wheelerův experiment opakovaně a s vysokou úspěšností. Používají při tom atomy hélia, které jsou rozptýleny laserovým světlem.

Tuto metodu použil ve svých experimentech i tým vědců pod vedením Dr. Truscotta. Přesně sto atomů hélia vědci použili na přeměnu do hmotného skupenství, které je ve fyzice známé jako Boseho-Einsteinův kondenzát.

Z tohoto kondenzátu pak vědci postupně „odštěpovali“ jeden atom po druhém, až jim nakonec zůstal jen jeden atom hélia.

Dalším krokem v experimentu bylo použití laserových paprsků, které pronikaly mřížkou se dvěma štěrbinami. Laserové paprsky při průniku štěrbinami mřížky vytvářely na druhé straně mřížkový vzor, jenž přesně odpovídal tvaru mřížky.

Při průletu přes mřížku se jednotlivé atomy rozptylují do různých směrů, podobně jako když paprsky světla pronikají přes klíčovou dírku.

Atom má proto na „výběr“: buď se bude chovat jako částice a proletí jen jednou štěrbinou v mřížce, nebo se bude chovat jako vlnění a proletí oběma štěrbinami.

Aby to atom neměl tak jednoduché, vědci při experimentu použili i generátor náhodných čísel. Ten měl za úkol ještě více zkombinovat možné dráhy, po kterých by se mohl atom hélia pohybovat, čímž vlastně vytvořili ještě druhou, komplikovanější mřížku.

Celý proces probíhá při obrovské rychlosti – druhá mřížka je vygenerována až poté, co atom hélia proletí přes první mřížku.

Výsledným jevem bylo, že přidání druhé mřížky ovlivnilo samotný proces měření. Ukázalo se, že atom pronikl oběma štěrbinami, což znamená, že se choval jako vlnění.

A také, když druhá mřížka při experimentu použita nebyla, měření probíhalo bez problémů a atom pronikl jen jednou štěrbinou. Jinými slovy, v tomto případě se choval jako částice.

Výsledky experimentu a jejich interpretace

Druhá mřížka byla „postavena“ před atom až tehdy, když atom pronikl první mřížkou. Proto by bylo rozumné předpokládat, že při průniku první mřížkou se atom ještě „nerozhodl“, jestli se bude chovat jako částice, nebo jako vlnění.

Podle Dr. Truscotta můžeme tento výsledek interpretovat dvěma způsoby. Tím prvním je, že atom se „rozhoduje“ podle toho, jakou metodu vědci při jeho měření použijí.

A druhým je, že měření, které v experimentu nastane, již ovlivňuje chování fotonu. Nebo trochu jinými slovy, budoucí měření ovlivňuje minulost fotonu.

„Díky tomuto experimentu můžeme vidět, že atom neprochází z místa A do místa B. Atom se začne projevovat buď jako částice, nebo jako vlnění až poté, co byl změřen na konci své dráhy,“ vysvětluje Dr. Truscott.

Vědci se tedy shodují, že tento experiment ještě více potvrzuje opodstatněnost kvantové teorie. Výsledky experimentu jsou novým důkazem, který potvrzuje správnost myšlenky, že realita neexistuje bez pozorovatele.

Pod váhou dalšího výzkumu v oblasti kvantové fyziky a dalších fascinujících důkazů se možná naše chápání skutečnosti jednoho dne zcela změní.

„Jestli vás kvantová mechanika ještě úplně neohromila, to znamená, že jí zatím nerozumíte.“ – Niels Bohr

Zdroj: mv.cz

 

 
 
Loading...
loading...
sdílet na Facebooku sdílet na Twitteru sdílet na Google Plus sdílet na VKontakte

Hello World

Facebook komentáře
Disqus komentáře
Komentáře registrovaných uživatelů

Napište vlastní názor


LB
little boy
21. února 2019
Človek najprv musí pochopiť, že elektrón nie je malá zelená guľôčka. A potom, keď sa oslobodí z vlastnej obmedzenosti, môže postupne začať chápať, že kvantová fyzika je čisté neuveriteľné šialenstvo, na ktorom je vybudovaný celý vesmír.
20
RK
Rudolf Kavan
21. února 2019
Je z toho patrne, ze materialismus, tj. predstava, ze mozek vylucuje myslenky jako zlucnik zluc, nebo ze "vedomi je vlastnosti vysoce organizovane hmoty", je nespravny. Spis se zda, ze nam nekdo nebo neco promita virtualni realitu. Ale ta virtualni realita neni zadna fantasmagorie, naopak v ni konzistentne plati nezmenitelne zakony.
00
S࿘
s0lari ࿘☯࿗
21. února 2019

Rozdiel medzi programátorom a vedcom:

Programátor, ak mu jeho program vypľuje reálne bludy, opraví program. Vedec, ak mu z jeho modelov vyjdu reálne bludy, opraví realitu.

A tak máme tmavú hmotu, Mesiac ktorý tam nie je ked sa nepozeráme, dilatáciu času, svetlo ktoré je vlnou a zároveň časticou a podobné bludy, ktoré vytvorilo niekoľko generácií týchto vedcov.


10
EP
Eduard Piovarči
21. února 2019
Zaujímavé ale toto nás zrejme nezachráni pred ekologickými katastrofami ktoré na seba privolávame nezodpovedným konanim a honbou za ziskom.
10
EP
Eduard Piovarči
21. února 2019

Toto by malo byť omnoho dôležitejšie pre budúcnosť nás a našej planéty.

Palivový článok na slanú vodu je veľmi efektývny no výroba áut s týmto článkom sa napriek snahe dodnes neuskutočnila a to sa o výrobe hovorilu už v roku 2014 a to máme už rok 2019.

Elity kpú túto technológiu pod posteľ...

Auto má tri nádrže – v jednej je kladne nabitý roztok, v druhej záporne nabitý. Roztoky sa odvádzajú do tretej, centrálnej nádrže rozdelenej membránou. Reakcia na membráne vytvára elektrický prúd, ktorý sa ukladá v superkondenzátoroch.

Zdroj: NanoFlowcell

Na tejto technológii nazvanej flow cell (prietokové batérie) kedysi pracovala americká vesmírna agentúra NASA, ale v 70. rokoch výskum zastavila. Výsledky totiž neboli nijako oslnivé, najmä čo sa týka stálosti dodávky energie.

Táto technológia je všestranne použiteľná aj celkovej energetike. V NASA veľmi dobre vedeli prečo oficiálne ukončili výskum týchto technológií. Neboli vhodné pre súčasné použitie kvôli kšeftom s ropou

Tak toto by nás mohlo čiastočne oslobodiť. Tieto články vytvárajúce dostatok energie by sa dali vyrábať a predávať aj do domácnosti

https://www.jet.sk/news/view/auto-ktore-jazdi-na-slanu-vodu

Auto na pohon slanou vodou - Auto Auto na pohon slanou vodou - Auto https://www.alza.sk/hracky/auticko-na-pohon-slanou-vodou-d5121325.htm


10
LB
little boy
21. února 2019
Človek najprv musí pochopiť, že elektrón nie je malá zelená guľôčka. A potom, keď sa oslobodí z vlastnej obmedzenosti, môže postupne začať chápať, že kvantová fyzika je čisté neuveriteľné šialenstvo, na ktorom je vybudovaný celý vesmír.
+ 2