Obrovské protesty v Katalánsku. Statisíce lidí v ulicích, zrušené lety, barikády a tvrdé zásahy policistů
18. října 2019 Redakce AC24 Ze světa 45510 8
Dnes 18. října odborové organizace vyzvaly ke generální stávce na podporu uvězněných katalánských vůdců. Dnes probíhá čtvrtý den protestů v Katalánsku. Bylo zadrženo přinejmenším 19 lidí. Informoval o tom El Pais s odkazem na regionální orgány Mossos de Escuadra. Nejvíce zadržených bylo v Barceloně. (Foto: Twitter)

 

 
 
 

Masové akce začaly v Katalánsku 14. října po tom, co Nejvyšší soud Španělska vynesl rozsudek dvanácti místním politikům kvůli organizaci referenda o nezávislost.

Protestů se účastní desítky tisíc lidí, budují barikády, zapalují odpadkové koše a auta a také házejí na policisty Molotovovy koktejly.

Policisté používají obušky a gumové projektily. Během prvních třech dnů bylo zraněno kolem 500 lidí.

 
sdílet na Facebooku sdílet na Twitteru sdílet na Google Plus sdílet na VKontakte

Hello World

Facebook komentáře
Disqus komentáře
Komentáře registrovaných uživatelů

Napište vlastní názor


AZ
Antonín Zelenka
18. října 2019

„Akékoľvek rozpory treba riešiť civilizovane. Rusko vždy bolo za taký prístup. Sme pevne presvedčení, že aj najzamotanejšie uzly, či už ide o krízu v Sýrii alebo v Líbyi, na Kórejskom polostrove alebo povedzme na Ukrajine, treba rozmotávať, nie pretínať.

 

Aká krehká môže byť stabilita aj v tom najprosperujúcejšom a prekvitajúcom štáte, to názorne ukazuje situácia v Španielsku. Kto by ešte celkom nedávno mohol očakávať, že diskusia o statuse Katalánska, ktorá prebieha už dávno, vyústi do ostrej politickej krízy?!

 

Stanovisko Ruska je známe. Všetko, čo sa tam deje, je internou záležitosťou Španielska a treba sa s tým vysporiadať v rámci španielskej legislatívy v súlade s demokratickými tradíciami. Vieme, že vedenie štátu podniká kroky v tomto smere.

 

V situácii s Katalánskom sme mali možnosť pozorovať jednohlasné odsúdenie prívržencov nezávislosti zo strany Európskej únie, aj zo strany celého radu ďalších štátov. Viete, v tejto súvislosti si neodpustím poznámku: na to sa malo myslieť už skôr. Vari nikto nevedel o podobných celé stáročia pretrvávajúcich rozporoch vnútri samotnej Európy? Nevedel? Pravdaže vedel. Jednako svojho času v podstate uvítali rozpad celého radu štátov v Európe, ani sa netajili svojou radosťou z toho." vyjadril v jednej časti svojho vystúpenia ruský prezident Vladimír Putin v rámci 14. zasadnutia diskusného klubu Valdai.

 

Keď katalánska vláda vyhlásila-nevyhlásila samostatnosť a vláda v Madride až po dlhom váhaní uplatnila ústavný článok 155, v rámci koncepcie sociálnej bezpečnosti sa upozorňovalo na skutočnosť, že nečinnosťou až do okamihu vyhlásenia nezávislosti sa tak madridská vláda pokúsila uplatniť španielsku ústavu na iný štátny útvar, ktorý už po vyhlásení nezávislosti nebol súčasťou Španielska.

 

Teraz nechajme stranou detaily o (neujasnenosti) neuznanosti Katalánska, pochybnosti o referende atď., ide o postupnosť právnych aktov: najprv akt sebaurčenie Katalánska, až potom uplatnenie moci španielskej vlády podľa španielskeho práva. Španielska vláda vtedy premeškala dôležitý moment.

 

Katalánsko a jeho obyvatelia sa teda právne nachádzali v pochybnom právnom stave, ktorý však umožňoval uznať Katalánsku štátnosť za nezávislú na Španielsku, a tým považovať právne akty španielskej vlády za nelegálne z pohľadu medzinárodného práva.

 

V rámci 14. zasadnutia diskusného klubu Valdai ruský prezident Vladimír Putin pokračoval, "Načo bolo treba tak bez rozmyslu iba na základe aktuálnej politickej konjunktúry a chúťok vyhovieť - poviem to otvorene - "staršiemu bratovi" z Washingtonu a bezvýhradne podporiť odčlenenie Kosova, provokujúc tak podobné procesy v ďalších regiónoch Európy, ba aj na celom svete?

 

Pripomeniem, že keď napríklad Krym rovnakým spôsobom vyhlásil svoju nezávislosť a potom sa na základe referenda pripojil k Rusku, to sa už z nejakých dôvodov nestretlo s takým priaznivým ohlasom. A teraz nech sa páči, máme tu Katalánsko. V inom regióne zasa Kurdistan. A to ešte nemusí byť vyčerpávajúci zoznam. Vyvstáva otázka: čo budeme robiť, aký postoj máme k tomu zaujať?

 

Vyzerá to tak, že podľa niektorých našich kolegov na jednej strane existujú "správni" bojovníci za nezávislosť a slobodu, a na druhej strane sú "separatisti", ktorí nemôžu bojovať za svoje práva, a to ani pomocou demokratických mechanizmov.

 

Celý čas hovoríme, že podobné dvojaké štandardy (a tu máme ukážkový príklad dvojakých štandardov) v sebe skrývajú obrovské nebezpečenstvo pre stabilný rozvoj Európy a iných kontinentov, pre napredovanie integračných procesov vo svete.

 

Svojho času nás apologétovia globalizácie presviedčali o tom, že zaručenou ochranou pred konfliktmi a geopolitickým súperením bude všeobecná ekonomická previazanosť. Žiaľ, nestalo sa tak, ba čo viac, charakter rozporov sa skomplikoval, sú mnohovrstevné a nelineárne.

 

Áno, vzájomná previazanosť, to je uzemňujúci a stabilizujúci faktor. Ale zároveň môžeme vidieť čoraz viac príkladov, keď politika hrubo zasahuje do hospodárskych, trhových vzťahov. Len nedávno hovorili, že to nie je možné, že je to kontraproduktívne a že to neslobodno pripustiť. Teraz tí, čo tak hovorili, to všetko sami robia. Niektorí sa dokonca ani netaja tým, že používajú politické zámienky a dôvody, aby si presadili svoje čisto komerčné záujmy. Tak je nedávny balík sankcií, ktorý bol prijatý americkým kongresom, otvorene zameraný na vytlačenie Ruska z európskych trhov - jeho cieľom je donútiť Európu prejsť na americký skvapalnený plyn. Ale však ho ani nie je toľko, koľko by bolo treba.

 

Pokúšajú sa nám hádzať polená pod nohy pri budovaní nových prepravných trás, "Južného" a "Severného" prúdu, a to napriek tomu, že diverzifikácia logistiky je ekonomicky efektívna, pre Európu výhodná a slúži na upevnenie jej bezpečnosti.

 

Opakujem, že každý štát má samozrejme svoje politické, ekonomické a ďalšie záujmy. Problém je len v tom, akými prostriedkami ich obhajuje a presadzuje.

 

V súčasnom svete nie je možné dosiahnuť strategickú výhru na úkor iných. Podobná politika, založená na sebavedomí, egoizme, nárokovaní si vlastnej výnimočnosti, neprinesie ani úctu, ani skutočnú veľkosť, ale naopak nutne vyvolá prirodzený a spravodlivý nesúhlas a odpor. Výsledkom bude ďalšie stupňovanie napätia a rozporov namiesto toho, aby sme spolu skúsili vybudovať trvalo udržateľný, stabilný svetový poriadok a odpovedať na tie technologické, ekologické, klimatické a humanitárne výzvy, s ktorými sa dnes potýka celé ľudstvo."

 

Vystúpenie ruského prezidenta Vladimira Putina v rámci 14. zasadnutia diskusného klubu Valdai.


00
V2
Vaclav 2
19. října 2019

pane Zelenka - bravo... konečně jste vyprodukoval něco k věci, dobré postřehy...

V.


00
RK
Rudolf Kavan
19. října 2019

Katalanci by meli studovat metody Kosovske Osvobozenecke Armady.

Rudolf Kavan

 


00
EP
Eduard Piovarči
20. října 2019
00
AZ
Antonín Zelenka
19. října 2019

Bola sformovaná určitá ideológia zameraná na rozpad Španielska a do kľúčových pozícií tak v Katalánsku, tak aj v Španielsku boli dosadení úradníci s určitým zmýšľaním. Aby teda mohlo dôjsť k nejakému posunu, je potrebné týchto úradníkov odstraňovať a dosadzovať tam iných. Lenže je tam kádrový nedostatok. Títo úradníci boli vyberaní veľmi dlho pre túto konkrétnu úlohu. Zostáva len jedna cesta. Prostredníctvom kompromitujúcich materiálov tlačiť na týchto úradníkov a organizovať procesy, ktoré budú blokovať sám proces oddelenia.

 

V pláne bol absolútny rozpad Španielska, aby mohol vzniknúť európsky náboženský precedens. A ako bola celá tá vec organizovaná? Všetko bolo zorganizované takým spôsobom, aby sa rozmnožili protestné vrstvy obyvateľstva, aby sa tá vrstva obyvateľov, ktorá bude pre oddelenie od Španielska, maximálne zväčšila. Príliš málo ľudí totiž bolo pre to oddelenie. A preto to referendum bolo zorganizované tak, aby bola vytvorená ilúzia masovosti.

 

A ako to bolo ďalej? K tomu rokovania a jednania polície. Nestačí, že sa ukázalo, že tam bolo plno rôznych mystifikácií, fotografie, ktoré boli nafotené inokedy, pri iných akciách. Tam totiž polícia koná dosť tvrdo, vždy koná dosť tvrdo, aj teraz tá polícia plnila niečie rozkazy a zástupca centrálneho riadenia zo strany Madridu v Katalánsku sa za konanie polície oficiálne ospravedlnil. Nič vám to nepripomína?

 

Ľudia sú rozostavaní na svojich miestach, algoritmy boli spustené a jednoducho sa to zastaviť nedá. A tá masovosť je schopná tie procesy iba pribrzdiť, pretože ľudia na kľúčových pozíciách v konaní budú ďalej pracovať na oddelení Katalánska, pretože im to bolo vštepené, bezštruktúrne.

 

Aby sa ten proces zastavil, treba tých ľudí vymeniť a založiť iné algoritmy. Aj keď všetky nástroje svojvoľného konštruktora sa aj tak snažia ten proces pribrzdiť, to oddeľovanie Katalánska. Ale ako to reálne dopadne, nie je v tomto prípade v súčasnosti známe. A nie je to známe preto, že podla vyčleneného procesného konštruktora už v Španielsku prišiel o svoje konanie inštruktora a obnoviť ho je veľmi, veľmi zložité.

 

Aká je teda situácia? Procesný konštruktor je preťažený. A to preťaženie vzniklo v dôsledku napätia medzi emitentom formálne účtovnej energetiky a relatívnej prírodne ťažobnej energetiky a vďaka tomu v mnohom pustil zo svojich rúk procesy riadenia v Katalánsku. V Katalánsku tie procesy aj naďalej bežia smerom k vytváraniu separatistického prostredia, pretože to separatistické hnutie tam nebolo silné, a bolo potrebné ho vytvoriť a vytvoriť zástancu pre odtrhnutie.

 

Všade sú rozmiestnení ľudia orientovaní na realizáciu plánu zlikvidovať štát, na jeho rozpad, na separatizmus, na jeho oslabenie pred následným vpádom migračných prúdov, ktoré ten štát mali zmiesť, mali vytvoriť nové národy, nové jazyky a nové štáty, ktoré mali fungovať v rámci európskeho - ideou - duševného plánu pod vedením preneseného procesu riadenia.

 

Lenže v Španielsku je to všetko úplne inak. Tam reálne všetko stojí na hrane zlyhania riadenia a oni nevedia čo s tým. Vyriešiť to môže jedine Rusko a to iba z nadnárodnej úrovne, bez zasahovania do vnútorných záležitostí samotného Španielska, ako to tiež Putin povedal, že ide o vnútornú záležitosť Španielska. A vyriešiť to zasahovaním do vnútorných záležitostí Španielska nie je možné. Je len možné navrhnúť pravidlá zjednocujúce štáty prostredníctvom nových princípov na nadnárodnej úrovni, ako to presne Putin vo svojej odpovedi tiež povedal:

 

"Buď to bude takto, alebo to, páni, bude len na vás. To u vás to krachuje, to vy si odskáčete všetky následky."

 

Takže si počkáme na odpoveď. Ako vidíte, tak všetko prebieha veľmi rýchlo, všetko sa to deje veľmi rýchlo a procesný konštruktor v podstate nemá čas ani východisko z tej situácie v Španielsku, pretože akonáhle to tam vzplanie, tak to bude veľmi zlé. Všetko sa zosype, pretože bol rozbehnutý proces na likvidáciu celej Európy. Takže potom bude neskoro.

 

Ten, kto je takto štruktúrne naviazaný na riadiace procesy, ten sa tiež štruktúrne zodpovedá.

 

Práve sme hovorili o referende v Katalánsku, vari to referendum bolo zákonné? Nie.

 

A rozpad ZSSR sa odohral na základe akých jeho zákonov? Žiadnych.

 

Všetko sa to deje podľa princípu, že moc je v praxi realizovaná schopnosť riadiť. Dokážete zrealizovať proces oddelenia? Dokážete, a tak pokojne stáť rozčleníte. Ak to nedokážete, tak ho nerozčleníte. Rovnaké je to tu.

 

Lenže to môžete povedať len vtedy, keď sa nepozeráte na fakty! Ak ste sa nedívali, ako bola realizovaná tá hra o viacerých ťahoch. Veď čo je charakteristické pre príslušníka davu? Pamätáte? Dav je stretávka ľudí, ktorí žijú podľa tradícií a preberajú názory autorít. A čo je najdôležitejšie? Historická pamäť ... Máme na mysli najdôležitejšie v danom prípade, pretože inak sú všetky definície dôležité. Historická pamäť príslušníka davu sa obmedzuje na prítomnosť plus / mínus dva týždne.

 

V sovietskych časoch prakticky všetci vedeli "čítať" sovietskej noviny. A dokázali rozoznať, kde sú napísané tie slová, ktoré povedal ten, čo poskytoval rozhovor, a ktoré slová napísal ten, kto ten rozhovor prispôsoboval ideologickej rovine, kde sú prenášané všetky tie nevyhnutné rituálne veci a to, čo treba povedať.

 

V Katalánsku sa nič nečakaného nedeje. Všetko prebieha tak, ako sme o tom od začiatku hovorili. A pripomenieme, že sme hovorili, že ten proces rozvrátenia Európskej únie, proces rozvrátenia štátov, ktoré sú jeho súčasťou, bol naplánovaný veľmi dlho dopredu, aby mohol vzniknúť európsky ideo-duševný plán.

 

S týmto cieľom boli dosadzovaní potrební ľudia, vytvárané politické aj spoločenské štruktúry, ktoré pracovali s určitou ideológiou, boli financované, bolo v nich vytvárané určité zmýšľanie. No a tým kľúčovým kameňom, od ktorého sa mala začať rúcať stavba Európskej únie, aby na tomto základe mohol byť vybudovaný európsky ideo-duševný plán, z tohto stavebného materiálu, tým kameňom malo byť Španielsko.

 

Ekonomická kríza vzrastá a spoločne s ňou aj separatistické nálady v Katalánsku: "Neustále nás o všetko oberajú! Ako my by sme si mohli žiť! "Opakujeme, že účastník davu nevie a nemá žiadne poňatie, ani to nie je ochotný uznať, že existuje nejaká medzi-sektorová bilancia, že existuje globálne zjednotenie práce, žiadna deľba práce, ale zjednotenie práce, že existujú nielen globálne trhy odbytu, ale aj trhy výroby, a že to všetko je medzi sebou previazané.

 

A keď vidí, že konečný výsledok tej v podstate spoločnej výroby ... Je to ako keby montážna prevádzka vo fabrike tvrdila, že nepotrebuje kováčsku prevádzku, že nepotrebujú dopravné oddelenie: "To u nás sa vyrába tá produkcia a tak samozrejme máme zarábať viac než všetci ostatní ! "Bez toho aby si vôbec uvedomili, že v tej fabrike, všetky jej prevádzky tvoria jeden funkčný celok. Táto ekonomická kríza by rovnako živila tie separatistické nálady a v potrebnom momente by ich bolo možné aktivovať.

 

Analýza globálneho historického procesu ukazuje, že počas neho prebieha koncentrácia riadenia, a to predovšetkým výrobných síl, ako základu existencie ľudstva v technokratickej civilizácii.


00
AZ
Antonín Zelenka
19. října 2019

Zda bude další formování multipolárního světa probíhat prostřednictvím spolupráce a harmonizace zájmů nebo prostřednictvím konfrontace a soupeření, záleží na nás všech.


00
AZ
Antonín Zelenka
20. října 2019

Krátka správa

 

Nastupujúca prezidentka Európskej centrálnej banky Christine Lagardeová povedala, že centrálne banky najlepšie fungujú v režime nezávislosti a prezident Donald Trump by nemal zasahovať do Federálneho rezervného systému USA.

 

„Stabilita trhu by tu nemala byť predmetom sem tweetu ani tam tweetu,“ uviedla Lagardeová v rozhovore s korešpondentom CBS „60 minút“ Johnom Dickersonom, ktorý bude vysielaný v nedeľu (20.10.2019). Vyžaduje si to premýšľanie a zvažovanie.

 

Lagardeová opísala prácu centrálneho bankovníctva ako „navigáciu lietadla“, pričom tvorcovia politiky musia „všetko sledovať“.

 

Opierajúc sa k Fedu, aby teraz znížila sadzby, by to mohlo byť nevhodné. Keď je miera nezamestnanosti tak nízka - teraz 3,5% v USA - „nechcete príliš zrýchľovať znižovaním úrokových mier, pretože tým riskujete, že ceny začnú stúpať“.

 

Trump neúnavne útočil na Fed za jeho politiku. „Rýchlosť Fedu je príliš vysoká. Sú to ich najhorší nepriatelia, nemajú ani potuchy. Patetické! “Tweetoval 1. októbra.

 

Lagarde poskytla rozhovor CBS minulý mesiac vo svojom dome v Normandii, a v sídle Medzinárodného menového fondu vo Washingtone D.C., podľa náhľadu krátkeho segmentu uvoľneného svojou sieťou.

 

CBS v piatok (18.10.2019) uviedla, že Lagardeová hovorila aj o Trumpovej obchodnej vojne s Čínou a vyzvala svetových vodcov, aby vyriešili svoje odlíšenia.

 

"Moja veľmi, veľmi silná správa pre všetkých tvorcov politiky je, prosím, sadnúť si ako veľkí muži, mnohí muži v týchto miestnostiach, a položiť všetko na stôl, a pokúsiť sa troška po trošku, kúsok po kúsku, aby sme mali istotu," CBS citoval Lagardeovú, ako uviedla vo vydaní relácie.

 

Krátka správa

 

Tento týždeň prišiel americký denník The New York Times (NYT) so šokujúce správou. S odvolaním sa na tvrdenie západných bezpečnostných expertov uvádza, že za podvratnými operáciami v Európe stojí špeciálne vycvičená ruská jednotka.

 

Krátka správa

 

18. októbra odborové organizácie vyzvali na generálny štrajk na podporu uväznených katalánskych vodcov.

 

Súvislosti a súvzťažnosti

 

Ľudstvo sa už nachádza v kvalitatívne novom informačnom stave, rozpúšťajúc davo—„elitárny“ spôsob riadenia spoločnosti na základe ukrytia (hermetizácie) vedomostí a ich prekrútenia s cieľom zotročiť okolitý Svet.


00