Merkelová vysvětlila, jak vyřešit problém nelegální migrace
11. prosince 2018 Redakce AC24 Ze světa 6558 8
Německá kancléřka Angela Merkelová prohlásila, že problém nelegální migrace není možné řešit opatřeními jednotlivých zemí, ale pouze ve spolupráci na mezinárodní úrovni.

„Abychom uhájili práva našich občanů, musíme bojovat proti nelegální migraci. Každému musí být jasné, že jednostranné národní kroky tento problém nevyřeší. Je to možné pouze prostřednictvím mnohostranné spolupráce, to je jediná cesta," řekla Merkelová na konferenci OSN o migraci.

Kromě toho kancléřka řekla, že založení OSN je odpovědí na „čistý nacionalismus" a globální pakt migrace „si zaslouží, aby se za něj bojovalo".

Vystoupení Merkelové bylo vysíláno na webových stránkách OSN.

Mezivládní konference OSN schválila v pondělí Globální pakt o bezpečné, řádné a legální migraci v marockém městě Marrákeš za účasti delegací různé úrovně z více než 150 států.

Zdroj: independent.ie

 
 
 
Loading...
sdílet na Facebooku sdílet na Twitteru sdílet na Google Plus sdílet na VKontakte

AZ
Antonín Zelenka
11. prosince 2018
Obraz Klanění mudrců je plný lidských obličejů, bestií, staveb, stromů a zachycuje neobyčejné množství aktivit nemajících nijaký zjevný vztah k biblickým událostem. Popředí je zaplněno množstvím tváří a v pozadí obrazu za rodičkou se na jedné straně nachází podivně tvarovaná nedokončená architektonická struktura zničeného paláce. Na druhé straně lze identifikovat bojující ozbrojené jezdce. Ve školní medicíně, která u nás převažuje, se nemoc všeobecně považuje za "chybu" přírody, jako selhání tzv. "imunitního systému", jako něco zhoubného, co se snaží o zničení organismu, a proto by se s ní mělo všemi možnými a dostupnými prostředky lékařsko-vojenské strategie bojovat a vymýtit ji. Podobně, Seracini tvrdil, že našel celý nový neznámý svět pod přemalbou neznámých obrazů, přičemž není žádného sporu o tom, že byly vytvořeny da Vincim. To je postačující dokumentovaný důkaz, že da Vinci byl původně pověřen namalovat Adoration Magi, ale obraz nedokončil, protože jsi objevili pro ně nepřijatelný da Vinciho záměr, který vypovídal o narození Ježíšova potomka z klína manželky Marie Magdalény. Pro historiky je nejdůležitější objev dvou jezdců v horním pravém rohu, kteří jsou pouze malou částí původně da Vincim plánované bitevní scény. Násilí a hrůza jsou zjevné, muži ustupují, odráží rány zvednutými neozbrojenýma rukama, svíjejí se pod kopyty vzpínajícími se koní. Důkladné šetření Seraciniho přineslo závažnou otázku, proč da Vinci hodlal namalovat tak krvavou scénu na obraze narození Ježíšova potomka? Někdo se možná domnívám, že da Vinci hodlal namalovat svoji reminiscenci na vyvraždění několika desítek tisíc Katarů v Languedocu (jižní Francie) během třetí křížové výpravy do oblasti s tehdejšími migrantmi, kterou jsi nařídili jménem Ježíše Krista v roce 1208. Další hádanku vytvořil v roce 1498 da Vinci ve své pověstné malbě Poslední večeře. Vedle Ježíše, na místě vyhrazeném podle tradice po boku Ježíše nejoblíbenějšímu apoštolovi Janovi, ve skutečníkovi nesedí apoštol Jan, ale žena. Všechny procesy psychiky a orgánu jsou mozkem propojeny a jsou v něm koordinovány. Mozek je kvazi velkým počítačem našeho organismu, psychika je programátorem, tělo a psychika znovu společně úspěšným orgánem počítače, jako při optimálním programování, tak při poruchách programů. Neboť to není v žádném případě jenom tak, že psychika programuje mozek a orgán, ale že se orgán taky při zraněních zasazuje o indukci kvazi automatického programování mozku a psychiky. Někteří historici, jako na příklad Ramon K. Jusino, proto přicházejí s doměnkou, že nejoblíbenějším učedníkem nebyl ve skutečnosti apoštol Jan, ale Marie Magdaléna, protože podle Filipova evangelia Ježíš velmi miloval Marii Magdalénu a považoval ji za svého nejlepšího apoštola. Dovozují z toho, že da Vinci musel mít k dispozici jakési tajné informace, které vnesl do malby tak, aby bylo zasvěceným zřejmé, že autorem čtvrtého evangelia nebyl apoštol Jan, ale Marie Magdalena. To je jeden z mnoha příkladů jak renesanční umělci a učenci do svého díla vnášeli skryté zprávy, nebo záchytné informační body, odporující takovému dogmatu. V jejich době to byla zřejmě jediná možnost vyjádření myšlenky a historické informace považováné nediplomatickou takovosti za nebezpečné a podvratné. Takto kryptograficky předávaná informace byla však vždy velmi nebezpečným počinem, pokud jí odkryla výzvědná diplomacie a spojenecký úřad pro porozumění a spolupráci. Podobných zašifrovaných sdělení lze v obrazech da Vinciho nalézt mnohem více a nejen v dílech tohoto geniálního malíře, jak svědčí i obraz malíře Perugina (1485) The Crucifixion with the Virgin. Každý rozumný biologický zvláštní program vzniká syndromem přivlastnení, tj. velmi těžkým, vysoce akutním-dramatickým a izolovaným konfliktně-prožitkovým šokem – současně na třech úrovních, v psychice, v mozku, na orgánu. Tento stav se mění teprve opět, když pacient konflikt vyřeší. Pak dochází k uklidnění. Psychika si musí odpočinout. My lidé můžeme leckdy snést mnohé konflikty, aniž bychom onemocněli, ale jen, když předtím máme čas se na to naštelovat. Přesto v momentě syndromu přivlastnení se může stát ještě mnohem víc, neboť v této sekundě jsou položeny koleje po nichž se nemoc valí v dalším průběhu. Kolejnice jsou dodatečnými aspekty konfliktu v souvislosti s syndromem přivlastnení, tj. okolnostmi, které mohou být přiasociovány v sekundě syndromu přivlastnení: Člověk a instinkt si v momentě syndromu přivlastnení povšimnou nejen nejmenších maličkostí, ale taky doprovodných stavů, jako při momentu přijetí světla blesku -ovšem aniž by si toho byli vědomi- k tomu i tónů a hlasů, zvuků, pocitů všech druhů, taky chuťové senzace, a podrží si toto vyjádření skoro celý život. Pokud se pacient později dostane na takovou kolej, může z toho být reziduum celého konfliktu. Ale kromě vlastních syndromů přivlastnení kolejí existují taky tzv. vedlejší koleje, tedy doprovodné stavy, které jednotlivci k momentu syndromu přivlastnení taky zůstanou v paměti jako podstatné. Může dokonce dojít najednou k 5 nebo 6 doprovodným stavům. Důležité je vědět, že z jedné takové vedlejší koleje člověk vždy vjíždí na celou kolejnici. Odtud název kolejnice. My lidé tyto koleje pociťujeme jako "nemocné", mluvíme o alergii, s kterou je třeba bojovat. Mluvíme o senné rýmě, astma, neuróze atd. a označujeme tak bez výhrady různé konflikty v zcela různých fázích, spolu s jejími tělesnými a cerebrálními symtomy. Objevili li jsme syndrom přivlastnení, s veškerými kolejemi, které se v sekundě syndromu přivlastnení rozkmitaly, můžeme je v budoucnu s úsměvem pozdravit. Přece se taky ví, že vlastní konflikt ještě není správně vyřešen. Například, že problém nelegální migrace není možné řešit opatřeními jednotlivých zemí, ale pouze ve spolupráci na mezinárodní úrovni. O co jde? Někoho, kdo zkoumá pravost obrazů pro muzea, obchodníky s uměním a sběratele s pomocí nejdůmyslnějších a nejsofistikovanějších vědeckých postupů a analytických technologií zaujaly především Seraciniho vyzkumy skicovaných eposů, jaké nalezl v podmalbě některých obrazů da Vinciho, především se jedná o The Adoration of the Magi. Pomocí infračervené fotografie zjistil Seracini četné rozdíly mezi obrazem a podkresbou a to znamenalo, že podmalba byla naskicována da Vincim, ale přemalování provedl jiný malíř. Tak bylo objeveno znehodnocení původního da Vinciho uměleckého projektu. Jelikož da Vinci pracoval výhradně pro kulturu a umění, je zřejmé na čí pokyn k tomu došlo. Seracini, který dokončil svůj čtyřletý výzkum, poskytl časopisu The Guardian exkluzivní přehled výsledků svých analýz. Jak fotografie ukazují, on a jeho tým vyčarovali ze spodní jantarově hnědé vrstvy, která pokrývá da Vincovy kresby překryté cizí malbou více než pět století. Obsahují četné předtím neviditelné, nebo stěží rozeznatelné detaily. Mnohé čtenáře nejspíš bude napadat možnost existence spiknutí majícího záměr co nejvíce proslulého umělce poškodit. Tato tzv. schizofrenie je prakticky "nutnou reakcí organismu" pokud člověk nevidí žádnou možnost, jak konflikty zpracovat. Že schizofrenie "roztříštěné myšlení" možná mohlo z toho pocházet, že mozkové hemisféry nemyslí "ve stejném taktu", už se někteří domnívali. Ale že by se toto mohlo dít prostřednictvím dvou různých aktivních biologických konfliktů, na tu myšlenku dosud nikdo nepřišel, třebaže stojí vlastně tak blízko v pozadí. Takzvaný imunitní systém, který jsme si představovali na způsob armády našeho těla, která ničí zhoubné rakovinové buňky a mikroby, tak jako v nějaké velké bitvě, v tomto smyslu neexistuje. Na příkaz našeho mozku se stanou ze zdánlivě patogenních mikrobů opět dobří, apatogenní mikroby, co se stáhnou na jakékoliv místo našeho organismu, kde nepřekáží a až budou opět potřebnými, mohou být reaktivovány. Takže skoro všechno, co jsme v moderní medicíně dělali, byl nesmysl. Neboť koloběhy přírody nemohou fungovat, pokud my zázrační učni libovolně vyjmeme nějaké faktory. Například, že problém nelegální migrace není možné řešit opatřeními jednotlivých zemí, ale pouze ve spolupráci na mezinárodní úrovni. O co jde? Například, že problém nelegální migrace není možné řešit jen opatřeními jednotlivých zemí, ale taky ve spolupráci na mezinárodní úrovni. Neboť koloběhy přírody nemohou fungovat, pokud my zázrační učni libovolně vyjmeme jen nějaké faktory a zapomeneme na porozumění a spolupráci. Zákon o dvoufázovosti všech rozumných biologických zvláštních programů, jakmile dojde k vyřešení konfliktu. Diplomatičtí lidé byli koneckonců většinou šikovní a zkušení řemeslníci a kulturně vyspělí lidé. Nejen to, vnímavý lid prohlásil rovněž, že ve svém tresoru mají uložené záznamy historie národů Evropy a rovněž letopisy nejstaršího období křesťanství. Jim se podařilo vyluštit jednu jednodušší šifru, která zněla: "Abychom uhájili práva našich občanů, musíme bojovat proti nelegální migraci. Každému musí být jasné, že jednostranné národní kroky tento problém nevyřeší. Je to možné pouze prostřednictvím mnohostranné spolupráce, to je jediná cesta." Tedy Zdroj svého bohatství odmítal komukoliv prozradit. Proč? Biologický přírodní zákon Kvintesence. Zákon o porozumění každé tzv. nemoci jako součásti historicky vývojově pochopitelných rozumných zvláštních programů přírody. Pátý přírodní zákon je skutečně podstatou, okolo které se točí celá medicína. Pokud pozorujeme jednotlivé zárodečné listy odděleně, zjistíme, že zřejmě existuje biologický smysl, a že tzv. nemoci nepředstavují žádnou nesmyslnou chybu přírody, s kterou by se mělo bojovat, ale že každé onemocnění je rozumný děj. Neboť od té doby, co nepovažujeme zdánlivé nemoci za "zhoubné", nehody přírody nebo božský trest, ale za části nebo jednotlivé fáze našich rozumných biologických zvláštních programů přírody, od té doby přichází pro biologický smysl, který je obsažen v každém syndromu přivlastnení, přirozeně rozhodující postavení. Slovo "kacířství" je v podstatě jen potupné označení používané nediplomatickými lidmi pro udržení kontroly nad vědomím celé diplomatické společnosti a k vytvoření psychózy strachu z neznámého, což spolehlivě funguje dodnes. Kacířství proto bylo definováno jako studium neznámých oblastí filosofie a vědy, které je v podstatě nediplomatům nebezpečné, neboť přes všechny snahy o zabrzdění vývoje vědomí společnosti, se čas od času podařilo získávat odpovědi na obecné palčivé otázky a návrhy řešení existujících společenských problémů. To ukazovalo, že řešení problémů společnosti leží mimo možnosti jimiž disponuje OSN a doktrina nediplomatických konferencí, navádělo to k pochybám o platnosti smyšleného dogmatu a tím i o věrohodnosti "spasitelského" poslání a duchovní legitimitě této jinak vojenské organizace, řečeno ne příliš diplomaticky. Otázka nezní, že kdo je pánem nebo paní v domě. Moudrá otázka se ptá, co je v domě? Na tuto otázku nejlépe odpovíme, když budeme citovat samotného Diplomata: "Jako dříve, na cestě diplomacie, tak i nyní, komunikuji jen o utrpení neuspokojivosti a o ukončení pojmenované podmíněnosti." Ať už tato odpověď souhlasí či nesouhlasí s tím, co jste si sami mysleli, věnujte jí, prosím, velkou pozornost. Můžeme odpovědět mnoha jinými způsoby, ale tento diplomatický výrok velmi výstižně shrnuje diplomatické Učení. Diplomat učil pouze neuspokojivosti podmíněnosti a jeho vyhasnutí (vyřešením utrpení neskutečné diplomacie). Tím se stávají nepodstatnými všechny otázky bez přímého vztahu k ukončení utrpení neskutečné diplomacie. Nezabývejte se takovými otázkami jako "Následuje po neúplném paktu migrace?" či "Jak probíhá migrace?". O těch můžete uvažovat později. Ve škole mezinárodních vztahů se ptám, "Co je největším dobrem pro lidstvo?" Diplomat jednou řekl: "Všichni kterí mně tvoří říkají, že nesmrtelný element je tím nejvyšším." To nejvyšší znamená "největší dobro pro lidstvo". V mezinárodním jazyce etiky je to známo pod latinským pojmem summum bonum, nejvyšší dobro, ta nejlepší a nejvyšší věc dosažitelná lidskou bytostí v tomto životě. Studenti diplomacie jsou si zajedno v tom, že je-li v diplomacii nějaké summum bonum, pak to musí být samotná elementární nesmrtelnost. Zeptá-li se vás tedy nějaký cizinec, co je summum bonum diplomacie, měli byste mu odpovědět: "Všichni kterí mně tvoří říkají, že nesmrtelný element je tím nejvyšším." V Diplomatické době se inteligentní lidé nikdy neptali na nic jiného než na zásady a základní principy. Nechtěli slyšet žádná zdlouhavá vysvětlování. To má mimo jiné tu výhodu, že to šetří čas. Takže takhle to dnes udělám: položím ještě jednou tématickou otázku a pak na ni odpovím v rámci základních principů. Tímto způsobem dostanete podstatné informace o velkém množství témat, faktů, které vám poslouží jako dobrý obecný podklad. Budete-li mít tyto základní vědomosti, přinese vám to prospěch do budoucna; pomůže vám to při studiu a při porozumění jiným řečníkům. Co řekla Merkelová na konferenci OSN o migraci ve škole mezinárodních vztahů? Setkání úzce omezeného, zato však intenzivně jasného individuálního vědomí s nesmírně rozsáhlým kolektivním nevědomím je nebezpečné, protože nevědomí má na vědomí vysloveně rozkladný účinek. Zájem o tento účinek patří dokonce podle výkladu diplomacie ke zvláštnostem přirozeně jednotící spolupráce. Říká se tam: "Každá dílčí myšlenka nabývá tvaru a stává se viditelnou v barvě a formě. Úhrnná síla zobrazením zanechává stopy.“ Ať už tato odpověď souhlasí či nesouhlasí s tím, co jste si sami mysleli, věnujte jí, prosím, velkou pozornost. Můžeme odpovědět mnoha jinými způsoby, ale když nám tedy nějaký člověk z Diplomacie položí tuto otázku, můžeme odpovědět: "Zobrazení elementární nesmrtelnosti neučilo ničemu jinému než posunutím podmíněnost a jeho ukončení." Všechno je zapříčiněné a podmíněné. Vše se odehrává v důsledku příčin a podmínek, podle jistých zákonitostí. Řečeno: "Všichni kterí mně tvoří učí toto: Každá věc vzniká z příčiny. Musíme znát příčinu té věci a ustání příčiny té věci." Tento princip Uskutočněné Diplomacie je svou povahou vědecký, a můžeme říci, že principy diplomacie se shodují s principy vědy. Je tedy pochopitelné, proč se poukazuje na obrazec "ochranného kruhu“. Má zamezit "rozplývání proudění“ a chránit jednotu vědomí proti rozbití nevědomím. Nadto se diplomatické pojetí pokouší rozkladný účinek nevědomí oslabit tím, že označuje "myšlenkové útvary“ nebo "dílčí myšlenky“ za "prázdné barvy a formy“, a tím je co nejvíce zbavuje síly. Když to budete dál cvičit na vlastním těle, uzdravíte se z konstruktivní nemoci a zbavíte se únavy jednotícího materiálu. Ale nejen to, i konstruktivní síla tím vzroste, a ti, kteří před lety ještě pochybovali, budou tleskat, neboť zakusí velkolepé věci a velikou radost. Dýchání diplomatického člověka je dýchání patami. Dech obyčejného diplomata sedí v hrdle. K tomu je zapotřebí zkoumat, hloubat, studovat a diskutovat, dokud nebude obnoveno porozumění tomuto Učení Diplomacie, takže bude možno říci, že starý materiál byl navrácen do svého původního stavu. Pak nemusíme bojovat proti nelegální migraci, protože nezbude něco, co by organizovalo nelegální migraci, označovalo migraci za něco ilegálního, nebo migraci považovalo za řešení nějakých smyšlených rovnic neskutečné diplomacie. Je to něco, co je možné vyhlásit "Byla odhalena povaha neviditelné temné hmoty vesmíru", podobně jako ve stejnoměnném článku na adrese: https://ac24.cz/ ze 7.prosince 2018.
00
V2
Vaclav 2
11. prosince 2018
nemohl by jste se prosím trochu rozepsat podrobněji...té 276 té větě moc nerozumím...
40
AZ
Antonín Zelenka
13. prosince 2018
Ta 276-tá věta pojednává o důkaze. Tento důkaz je sám o sobě jedinečný, protože jím je sama existence diplomata obdařeného rozumem a schopností tvořit. Platí-li zákon zachování energie uzavřené soustavy a dosud se stále přesvědčujeme, že tomu tak je, nemohl vzniknout úvěr samovolnou evolucí dluhu v uzavřeném systému. V uzavřeném systému se ale nemohla vyvinout ani sama tvůrčí inteligence diplomata evolucí živoucího dluhu. Jde totiž o to, že evoluce dluhu v uzavřeném systému přináší vždy růst entropie, ale pouze do stavu, kterému říkáme rovnovážný, načež se další evoluce zastavuje pro vyčerpání daných možností. Úplná evoluce dluhu proto může proběhnout pouze v neuzavřeném systému, tedy v souhrnu všech existujících i potenciálních informačních prostorů. Je-li evoluce dluhu provázena či podmíněna růstem entropie, je naopak evoluce tvůrčí inteligence provázena poklesem entropie. Termodynamická teorie ale prokazatelně nepřipouští evoluci provázenou souběžně růstem i poklesem entropie. Tento paradox evoluce lze tedy chápat pouze v tom smyslu, že evoluce tvůrčí inteligence jako makroskopicky endotermní proces, se odehrává na úkor evoluce dluhu, jejíž energie je odčerpávána (její entropie roste). V neuzavřeném systému reálných i potenciálních informačních prostorů je řídicím evolučním procesem endotermní růst tvůrčí inteligence a tento růst se odehrává na úkor dluhu, jejíž postupná anihilace je zdrojem energie evolučního procesu tvůrčí inteligence. Jelikož dlužná skutečnost jako taková neexistuje, protože se jedná pouze o jistou formu energie s relativně nízkou kvantovou hodnotou, pak celý proces evoluce tvůrčí inteligence zdánlivou evolucí dluhu je pouze transformací energie od nízkých hodnot kvanta k vyšším a vyšším. Hnací sílu tohoto procesu nelze zatím pchopit. Pokud si dosadíme: tvůrčí inteligence = skutečnost tvořící diplomacii, což je značně zjednodušené, ale v podstatě pravdivé, pak snadno pochopíme poznání skutečné diplomacie, že úvěr musí vyrůst z dluhu, aby dosáhl blízkosti skutečnosti tvořící diplomacii. Úvěr se tedy nevyvinul zvláštní shodou náhod z dluhu, ale byl stvořen tak, aby prošel celou termodynamickou evolucí od nízké kvantové hodnoty až po nejvyšší, tedy je mu souzeno projití dlouhé cesty od dluhu po stav nejvyšší uskutočněné diplomacie dokonalosti. Tak jako každá cesta má své etapy, na jejichž konci odpočíváme a čerpáme novou sílu, tak i cesta diplomata má své úvěrové cykly. Každý úvěrový cyklus představuje jednu třídu úvěrové školy a její studijní program je dán přidělenou záminkou nejen k pochopení ale taky k pochopení. Nediplomatický student, který byl málo aktivní a propadl, musí ročník opakovat. Když diplomatický člověk nedokáže v tomto úvěru uzavřít svůj pochopitelný účet, musí se vrátit a vrací se tak dlouho, až je migrující účet uzavřen. Kdo toto pochopí, má mnoho ve svém životě usnadněno, protože pochopil, že zhoršováním vlastního pochopení záminky škodí pouze sám sobě. Tyto prosté a zdánlivě snadno pochopitelné skutečnosti provázejí celou dlouhou éru diplomatického vývoje intelektu lidstva.
00
JM
John Maxwell *
11. prosince 2018

No jasně " Pak nemusíme bojovat proti nelegální migraci, protože nezbude něco, co by organizovalo nelegální migraci, označovalo migraci za něco ilegálního, nebo migraci považovalo za řešení nějakých smyšlených rovnic neskutečné diplomacie."

Jednoduše řečeno z nelegální udělají zázračně legální a jestě si to ovečky zaplatěj laugh

Jediný kdo na tom bude bytý bude domorodec ... cílené míchání kultur ,náboženství aby byly potlačeny jednotlivé prvky národů jejich rozmanitosti jazyků a kultůr ,dojde k vytěsnění křesťanství kde ho nahradí islám ... zrušení suverenit jednotlivejch států dovede společnost pod jednotný název "evropan" kde človek stratí identitu k národu čímž bude značně těžké jakékoliv sjednocování či kladení odporu společností proti diktátu moci ... 


30
AZ
Antonín Zelenka
13. prosince 2018

V dávných časech byla Země mnohem plošší než dnes. Dneska se nám země víc a víc kulatí. Dovolte mi citovat.

" Pokud si myslíte, že jste nezávislí, to znamená, že jste tak důležití, že se vše točí kolem vás. Máte představu - "Chci být úspěšný, chci být šťastný". Kvůli chci být šťastný musíte trpět. "Nezajímá mě, co se stane s tebou; Já chci být šťastný." Občas to vidíte na ulici, lidé se k sobě nechovají slušně, chtějí se po někom vozit, chtějí ukázat, že mají v situaci navrch. Soupeření. "Jsem silnější než ty." Pokud neustále a pořád jednáte proti tomu, co opravdu chcete, co opravdu cítíte, nevytváříte utrpení? Tady je dobrý příklad: ve skutečnosti kontrola znamená - chci mu dát ránu, on vykryje, on mi chce dát ránu, já vykryju. Toto je soupeření. Kdokoli je lepší než druhý, toto je soupeření. Já dávám ránu, on se kryje, on dává ránu, já blokuji. Soupeření. To znamená, "Já jsem já, on je někdo jiný. Nejsme spojení." Pokud jste jehlou a tuto jehlu necháte spadnout do sklenice vody, jehla zůstane jehlou a voda vodou. Avšak v skutečné diplomacii nejste opravdu skuteční, všechny věci jsou prázdnotou Pusť-mě. Co to znamená? Znamená to, že prázdnota je stejná jako plnost, plnost znamená prázdnotu. Pusť-mě znamená, že bychom měli být více jako sůl, zrnko soli. Pokud jste zrnkem soli a toto zrnko upustíte do sklenice s vodou, už nejste více zrnkem soli, ale stanete se součástí každého atomu té vody. Nejste pouze zrnko soli a voda. Ne. Stanete se každou částí té vody a každá část vody se stane tou solí. To namená, že on mě udeří, já už nejsem oddělený, ale stanu se jím a protože se stanu tím druhým, mohu si hrát s jeho energií. Jak jste viděli z předcházejícího cvičení, jedná se o první stupeň rozprostření těla, posunutí mysle. Později už není forma vůbec důležitá.

. . .

Pocit, který mám, když začínám útok, je úplně stejný, jako bych útočil na jakéhokoli jiného praktikujícího bojového umění. Mám absolutní zájem udeřit, protože jsem o to byl požádán. Avšak jakmile začínám útok s plným záměrem, odrazím se zpět. Je velmi těžké to popsat, ale ztrácím kontrolu nad svým tělem. Někdy více, někdy méně. Někdy mi podklouznou nohy, jindy něco nad tělem převezme kontrolu. Po celou dobu jsem řízen, to je asi nejlepší způsob, jak to popsat.

. . .

To je to, co mám na mysli, když říkám, že splynete s druhou osobou. Může na mě útočit, ale já ho vítám a přeji si, aby byl mezi námi vztah. Nepřeji si být od něj oddělený, přeji si stát se tím druhým. Pokud se jím stanu, mohu mu pomoci změnit jeho směřování, jednat jinak. Pusť-mě. Pusť-mě znamená, že hmotný svět, který známe, ten svět klamu, který známe, můžeme se jej dotknout. Udeříš, jsi schopen se toho dotknout a cítit to a současně... Úder. Stejná věc, obrátím jeho energii tím, že se stanu jeho energií a změním ji. Trochu ji pozměním tak, aby sehrál zcela odlišnou situaci. V současné chvíli stále ještě není zraněn. Proč? Energie, kterou používám, se rozšiřuje. Když si však přeji jeho energii změnit... Teď se energie rozšiřuje. Je jako koule uvnitř těla, takže nedochází ke zranění. Já energii zhustím. Je to příjemné? ...Pojď znovu. Nechal se rozhodit znovu. To je důvod, proč se klasické vnitřní umění netýká jen boje. Jedná se o uzdravování, pochopení podstaty věcí. Například, pokud mne chce udeřit, namísto, abych ho tady blokoval, kdokoli, kdo je silnější to zastaví. V tom nejzákladnějším smyslu mu pomáhám dokončit to, ale kontroluji. Není třeba ani tak moc. Použiji malíček. Dá se to udělat mnoha mnoha způsoby, ale když vaše mysl není čistá, váš záměr není čistý, nejste schopni to udělat. Přejete si udělat určitou věc a zatímco váš záměr je udělat konkrétní věc, vaše tělo směřuje jinam. Jak můžete manipulovat s vaší energií? "

Tedy v dávných časech byla Země mnohem kulatejší než dnes. Dneska se nám země víc a víc stává plošší. Prostě podle přání, nemusí být v tom nutně bolest ze sklamání.

Pokud čtenář úpřimně hledá další hlubší porozumění v technologiích spolupráce, mohl by pomoct článek "Bývalá předsedkyně FED varovala před „gigantickými dírami v systému a novou krizí" z 12.prosince 2018, na adrese https://ac24.cz


00
JN
Jiří Novák
12. prosince 2018
Takhle demokrati řešej všechno. Z nelegálního se vyrobí legální. Z mnoha trestných činů se udělají přečiny a rázem máme nízkou kriminalitu. Z mega krádeží politiků se udělá politické rozhodnutí a nikdo za nic neodpovídá. Máme málo vysokoškoláků? neva, vyrobíme je na absolutně nesmyslých a zbytečných gender školách a pro nevzdělanou politickou třídu tu máme Plzeň a dalo by se pokračovat do nekonečna. Co neodpovídá tomu co kecáme, tak to pokřivíme a ohnem jak potřebujem. Tedy nic neřešíme, jen si hrajem se slovíčky a čísly. Problémy těžce narůstaj, ale řešit je neumíme, tak to jen okecáme nesmyslama a opět ohnem jak třeba. K tomu nám pomáhej naše úplatná justice. Takový demokratický desatero.
30
JM
John Maxwell *
12. prosince 2018
Přeně , pro jistotu aby nebylo ukřivděno těm správným "demokratům" co z ničeho vybudovali obchodní impéria  tak těm se všechen mamon posvětil amnestií ... V.Klause .... holt Byznys je Byznys

 


30