Masivní sluneční erupce způsobí škodu ve výši 2 bilionů dolarů, tak zní předpověď Saxo Bank
7. prosince 2018 Redakce AC24 Ze světa 9543 1
Dánská banka Saxo Bank zase překvapila šokující předpovědí, která je málo pravděpodobná, ale přesto ji nelze zcela vyloučit. Takovou prognózu Saxo Bank publikuje každý prosinec. Informuje o tom portál RT.com.

 
 
loading...
 

Podle finanční instituce v Kodani se nadcházející rok na Zemi přiřítí sluneční erupce třídy X, která vyvolá absolutní chaos po celém světě.

Bankovní analytici se domnívají, že 25. cyklus erupční aktivity Slunce začne v roce 2019 a na západní polokouli proběhne sluneční bouře, která zničí většinu družic a povede k neuvěřitelnému chaosu v dopravní a elektrické infrastruktuře, které jsou závislé na GPS.

Zpráva upozorňuje na to, že vzplanutí bude mít vysokou cenu. Může způsobit finanční škody ve výši minimálně 2 biliony dolarů. Což je však o 20 % méně než nejnepříznivější scénář potenciálních finančních rizik způsobených slunečními bouřemi, který byl zveřejněn v roce 2013.

Přestože banka předpokládá, že předpověď je třeba vzít s rezervou, Saxo Bank má občas pravdu. V loňském roce dánská banka správně předpovídala kolaps společnosti Bitcoin.

Zdroj: sott.net

 
 
sdílet na Facebooku sdílet na Twitteru sdílet na Google Plus sdílet na VKontakte

Hello World

Facebook komentáře
Disqus komentáře
Komentáře registrovaných uživatelů

Napište vlastní názor


AZ
Antonín Zelenka
7. prosince 2018
Událost se odehrála 7. srpna 1972. Naše pozorování přineslo poznatky převyšující vše, k čemu jsme při dosavadních výzkumech vůbec kdy dospěli. "Byly pozorovány jedny z nejintenzívnějších slunečních bouří jaké byly dosud zaznamenány". "Srpnová rána zaznamenala hrozný zmatek na slunci, které vytvořilo čtyři mohutné ohnivé pochodně mezi srpnem 2. a 7.srpnem. Ohnivé pochodně ze 7. srpna způsobily, že rentgenové senzory byly již mimo stupnici... ". Po šesti měsících někdo, který tuto událost přesně předpověděl, vyvolal celosvětové vědecké setkání k diskusím o implikacích této události. Popisy události byly zveřejněny ve všech významnějších vědeckých časopisech světa a v mnoha významných novinách, ale vědci nevěděli co si s tím počít. Kdyby rodiče nezasáhli, sluneční erupce by nás všechny rozhodně zabila. Naše Slunce se chystalo k expanzi v obrovském rudém pulsu, který měl podle propočtů dosahovat až po oběžnou dráhu Jupitera. Tento puls by trval přibližně 1.000 let, načež by se Slunce opět vrátilo do normální velikosti. Teprve nedávno se začalo otevřeně hovořit o jedné události, tak nepravděpodobně podivné a vědecky nevysvětlitelné, že by mohla být skvělým námětem pro povídku žánru sci-fi. Tato událost se odehrála v létě roku 1972, aniž ji kdokoliv na Zemi zaznamenal. Stalo se to, že 7. srpna 1972 doslova explodovala na Slunci obrovská protuberance, která podle výpočtů měla ožehnout Zemi mohutným mrakem žhavé sluneční plazmy. Teoreticky měla být Země na popel spálenou planetou se vším lidstvem, jak se již stalo přibližně před 12.000 roky, leč lidstvo i se Zemi přežilo bez sebemenší úhony a opět nikdo není schopen vysvětlit komu vlastně vděčí za svoji záchranu? Byla zima roku 1972. Tehdy se sešli zástupci 144.000 civilizací různých ras z různých oblastí Galaxie a z dalších dimenzí. Uprostřed ledna 1972 jich přijelo asi 80.000. Velmi intenzivně jednali o hrozícím rudém pulsu Slunce a asi 79.900 z těchto civilizací došlo k závěru, že neexistuje žádný použitelný způsob záchrany lidstva a není žádná naděje na jeho přežití. Tím zasedání skončilo a oni se vrátili domů, protože nevměšování byla jejich politikou a Země se svým lidstvem nepředstavuje pro Vesmír nijak významnou civilizaci. Dalších asi sto civilizací, v čele s "rodiči", se rozhodlo zůstat a lidstvo i Zemi zachránit. Situace byla neobyčejně složitá v tom, že "rodiče" museli vytvořit kolem Země obrovský ochranný energetický štít (pole Síla), aniž by si toho povšiml jediný člověk na Zemi. Udělali to takovým způsobem, že lidstvo ani netušilo, že bylo zachráněno před záhubou. Rodiče museli též urychlit naši evoluci abychom v budoucnu sami dokázali chránit Zemi obdobným energetickým štítem. Byl srpen 1972. Jediné čeho si vlády velmocí povšimly, byla hlášení výzvědných agentur o vyřazení špionážních drůžic pohybujících se na vysoko položených orbitálních drahách kolem Země. Veškerá elektronika těchto drůžic se speciálními ochrannými štíty, byla doslova spálena na prach. Slunečný vítr, který má průměrnou rychlost 500 km/sec., dosahoval rychlost 2,5 milionů mil za hodinu a to po dobu tří dnů, pak jeho rychlost klesla na 1,5 milionu mil za hodinu a tento stav trval třicet dnů. Je to považováno za nemožné, přesto se stalo. Popisy události byly zveřejněny ve všech významnějších vědeckých časopisech světa a v mnoha významných novinách, ale vědci nevěděli co si s tím počít. Tvrdili, že existence umělých objektů je možná a uvedené informace jsou ještě studovány a výsledky budou úředně zveřejněné později. Přítomní novináři se podivovali, proč bylo se zveřejněním těchto senzačních materiálů tak dlouho otáleno - aktivita přátelské mimozemské civilizace se projevila nenadále v těsné blízkosti Země. Leč tento objev byl ihned zařazen mezi tajemství, protože byl natolik neuvěřitelný, že vznikly obavy z možného otřesu existující politické a sociální struktury mnoha vyspělých států. Bylo zde mnoho problémů, protože práce byly velmi obtížné a přístroje nepracovaly správně. První etapa průzkumu se prováděla metodou „dálkového zkoumání“, kterou měli velmi dobře propracovanou a používali ji ke špionáži zařízení ke kterým nebyl možný přístup - k průzkumu žádaného cíle. Ten byl v té době teprve ve zkušebním provozu a prováděly se na něm některé změny. "To, co jsme mohli my nabídnout byla technická způsobilost a technologické odborná znalost konstruování ve které všechno zmizí, nikdo k záznamům nemá přístup. Zahrnuje to i záznamy nákupního oddělení a vyúčtování nákupů "strojů a přístrojů" pro tyto projekty, takže nikdo zvenčí nikdy nemůže provést kontrolu výdajů a spočítat skutečné náklady, které musí být nutně obrovské." Je to důvod, proč se hovoří o "projektu 25. cyklu erupční aktivity Slunce", který není ojedinělý. To, co bylo nalezeno na povrchu potenciálních finančních rizik způsobených slunečními bouřemi, který byl zveřejněn v roce 2013, indikovalo, že je mnohem více ještě pohřbeno, kde je vytvářeno rozhraní mezi různými druhy signálů. Lze očekávat, že takové i v globálním měřítku skvěle inscenované do blízkosti aktivních center ve vnitřní části jejich "produkce protuberancí", vyvolají rozsáhlé sociální a náboženské bouře následované všeobecným chaosem. Navíc tyto prvky vědomí musí být transformovány a upraveny tak, aby bylo možno vědomí takového člověka efektivně manipulovat. Při počtech obyvatel Země, odlišnosti kultur a z toho plynoucích odlišných způsobu myšlení, tradic, morálních, národnostních a etických postojů to je prakticky neřešitelný problém i pro vysoce vyspělé agentury. Stačí se podívat na Evropu a její komplex národnostních, sociálních, etických a ostatních tradičních postojů jež se dodnes nepodařilo žádným způsobem trvale potlačit - vnucovat lidem nepřetržitý stres, obavy o život a vyvolávat tak vlny sebevražd, násilí a všeobecného psychologického chaosu - kde skutečným cílem je zbavit se všech významnějších středisek odporu vůči rozhraní mezi různými druhy signálů. Bez již zmíněného „rozhraní“ to prostě nejde. Takové „rozhraní“ buďto v sobě člověk má, nebo si jej musí vytvořit z vlastní vůle, což není nijak jednoduché. Jistá nižší úroveň kontaktu existuje více méně trvale mezi lidským vědomím a vědomím Strážce. Tyto informace poskytují jednotlivým lidem či skupinám informační media, založená na přenosu. Poskytované informace mohou být pravdivé a nezávadné, ale také zavádějící či zcela vylhané, nebo sledují nějaký způsob ovlivnění vědomí člověka jemuž je informace poskytována. Obvykle se tomu říká propaganda. Existuje ale ještě jedna moderní informační technologie, která již leží za hranicí etiky člověka a byla vytvořena jako moderní válečná technologie určená k „neletální“ (neusmrcující) likvidaci či alespoň dočasnému vyřazení nepřítele, nebo nepohodlných skupin obyvatel - indukovaná forma kontroly vědomí a mysli, blokující vnímavost Sílí, proto bývá nazván "mental prison" (duševní vězení). Způsob komunikace se zdroji informací ležícími mimo dosah "informační dimenze", s sebou pochopitelně vleče řadu pochybnosti o pravdivosti, věrohodnosti a spolehlivosti předávaných informací. Lze to připodobnit k situaci, vylučující možnost vstupu diváka do děje probíhajícího na televizní obrazovce. Toto je samozřejmě velice zjednodušený příklad. To mohou pouze lidé, kteří v tom světě žijí. To je možno přirovnat k vědecké knihovně, nebo Internetu, které rovněž nemohou lidem samy aktivně pomáhat, ale lze tam najít potřebné rady a pokyny jak lidské problémy řešit. Tak jako v knihovně, nebo na Internetu musíte vědět jakým způsobem postupovat při hledání informace, musíte rozumět jazyku ve kterém je informace uložena a samozřejmě musíte mít potřebné zkušenosti s ovládáním vyhledávací technologie. Obvyklé je, že lidé s citlivým vnímáním mohou reagovat na různé chaotické toky energií, které u nich vyvolávají různorodé, často zavádějící vjemy a pocity. Tyto energetické proudy mohou mít různý původ a působení, proto první co kontaktér musí ovládat je schopnost napojit se na ten správný tok energie, prostě musí dokázat "vytočit správné telefonní číslo", nebo "zvolit správný informační kanál" a vyladit jej. Je zde ovšem další podmínka tou je ubezpečení, zda je přenos informací navázán se správným a zejména energeticky oprávněným zdrojem informace. Zkušený kontaktér proto nejprve zdroj požádá o prokázání pravdivosti informace a zdroj to musí učinit podle informačního přenosu energie oprávnění vůči rozhraní mezi různými druhy signálů. Pokud kontaktéři nepovažují prokázání pravdy za základní podmínku pravdivého informačního přenosu, obvykle se stávají obětí nekalé manipulace a postupně může být jejich vědomí nasměrování k fanatickému přijímání vnucených nepravdivých informací, což končí v mnoha případech potlačením vlastního vědomí (vymytím mozku) a bezvýhradným vykonáváním jakýchkoliv pokynů přijatých informačními přenosi od nekale působícího změny, jehož rozhraní je přizpůsobené úrovni lidského vnímání... Ovšem největším problémem informačního přenosu je správný a exaktní výklad, popřípadě přepis získané informace.
00