Koronavirus: Centrální banky vynakládají miliardy – šílenství, které může způsobit hyperinflaci
21. března 2020 Redakce AC24 Ze světa 17280 3
Nehledě na obrovské částky, které vyčleňují centrální banky včetně Fedu a ECB, zůstává situace na trzích nejednoznačná. Copak jsou centrální banky bezmocné před krizí, která zasáhla světovou ekonomiku? (Foto: Flickr)

Loading...
 
 
 
loading...

Philippe Herlin, ekonom a autor článku na webových stránkách Or.fr., sdělil Sputniku svou vizi této situace.

„Centrální banky se ocitly ve slepé uličce. Už nemohou hrát se sazbami, a proto začínají nakupovat aktiva nebo státní dluhy, mj. v rámci politiky kvantitativního zmírnění, aby měly peněžní prostředky. Krize je ale tak silná, že to nepomáhá. Je třeba chápat, že před epidemií koronaviru už byla důvěra k centrálním bankám značně podkopána. Investoři pochopili, že banky s jejich nevelkými nebo dokonce zápornými sazbami se dostaly do slepé uličky, a že mají teď ruce spoutané. Všichni zasvěcení věděli, že podobná situace může vést v případě krize k výbuchu. A došlo k tomu za situace s koronavirem, který je skutečnou ‚černou labutí‘,“ podotkl ekonom.

Podle názoru Philippa Herlina rezervovaná reakce trhů jen potvrzuje „ztrátu důvěry k centrálním bankám“, což je podle jeho slov „velmi špatné“, protože vede ke „ztrátě důvěry k měně“.

Julien Rolland, odborník na obligace ve společnosti Aviva Investors, ujišťuje, že „ECB potvrzuje převzetí odpovědnosti ohledně úrovně sazeb a zdůrazňuje, že bude i nadále podnikat jiná opatření, a že její možnosti nemají meze“. Jsou tedy tato opatření teprve začátek?

„To je šílenství. Podle mého názoru, abychom krizi zvládli, musíme jednat nikoli na této úrovni, ale na úrovni vlád. Ty na to mimochodem dost dobře stačí, dokonce když musejí hodně improvizovat. Opatření podniknutá ve Francii, v Německu a v USA jdou správným směrem: posunují se termíny zaplacení daní a poskytuje se pomoc podnikům, které by mohly zbankrotovat. Cílem těchto opatření je pomoci společnostem, které zastavily svou činnost nebo mají nedostatek oběžných prostředků, těm, kterým se blíží termín zaplacení daní, nebo těm, kteří musí splácet úvěry, aby vydrželi několik měsíců, dokud krize trvá, bude-li ovšem všechno dobré. Opakuji: jedině na této úrovni je třeba jednat,“ vysvětluje Philippe Herlin.

Když vhazují centrální banky peněžní prostředky, tak podle názoru ekonoma vzniká nebezpečí toho, že se ceny vymknou kontrole. To je právě to, co nám hrozí, soudí odborník. Mnozí odborníci si kladou otázku, kdy se vrátí hyperinflace.

„Prozkoumal jsem několik historických příkladů, mj. i ten neznámější z nich – Výmarskou republiku. Tehdy byla skutečně spuštěna tiskárna, výchozím bodem však byla okupace Porúří, průmyslového střediska Německa, francouzskou armádou ve 20. letech minulého století kvůli nezaplacení reparací. Přivedlo to ke stávkám dělníků, a tedy i k zastavení průmyslové výroby v tomto regionu, což pobídlo německou vládu, která chtěla vlasteneckou stávku podpořit, k zapojení tiskárny, aby mohla platit mzdy. Tedy nebyla tam jenom tiskárna, ale také pokles výroby. Myslím si, že obojí je třeba ke spuštění hyperinflace,“ podotýká Herlin.

„Postupujeme k tomu, co se stalo ve Venezuele. Narazili jsme na pokles výroby vyvolaný opatřeními pro zadržování epidemie, a poté bude následovat hospodářský pokles. Neměli bychom si myslet, že to dokážeme překonat za pár týdnů. Spustí-li centrální banky tiskárnu, inflace se může podle mého názoru vrátit. Povede to k mimořádně těžké situaci, protože vymknou-li se ceny kontrole, úrokové sazby se automaticky zvýší. A ve světě, kde mají státy a hospodářské subjekty tak velké dluhy… to bude katastrofa,“ řekl v závěru ekonom.

Zdroj: snews.combloomberg.com

 
 
Loading...
 
sdílet na Facebooku sdílet na Twitteru sdílet na Google Plus sdílet na VKontakte

Hello World

Facebook komentáře
Disqus komentáře
Komentáře registrovaných uživatelů

Napište vlastní názor


AZ
Antonín Zelenka
21. března 2020

Agenda ID2020

 

Planéty sa rodia do protoplanetárnych diskov, ale väčšina diskov, ktoré poznáme obiehajú nekombinované hviezdy, a majú typický tvar, zatiaľ čo binárne hviezdy môžu okolo nich deformovať disky, čo má za následok podivné polohy v porovnaní s ich hostiteľskými hviezdami.

 

Kto je skutočným víťazom paniky Coronavirus Trhu?

 

Slnečné svetlo je ďalším dôležitým faktorom spôsobujúcim deaktiváciu vírusov pôsobením UV žiarenia.

 

Mimoriadne ľahká menová politika Európskej centrálnej banky môže byť hnacou silou bubliniek aktív, ktoré môžu následne vyvolať budúce krízy, čím poskytuje nezvyčajne silné varovanie pred rizikami ultranízkych sadzieb.

 

ECB od roku 2014 udržiava sadzby v negatívnom teritóriu, aby podporila rast, ale rastúci počet odborníkov vrátane niektorých tvorcov politiky ECB varuje, že nízke úrokové sadzby by mohli dlhodobo podnietiť finančnú nestabilitu, čo by ohrozilo rast a bankový sektor.

 

Ostražitosť je obzvlášť opodstatnená vzhľadom na niektoré príznaky, že menová politika podporuje zvýšené riskovanie a prispieva k zvýšenej inflácii cien aktív a nerovnosti príjmov.

 

Sprísnenie menovej politiky s cieľom ochladiť ceny aktív by znížilo pravdepodobnosť a závažnosť finančných kríz, ale prichádza za cenu inflácie pod cieľovou hodnotou (tam teraz stojí).

 

Je to kompromis, ktorý musí byť starostlivo vyvážený, berúc do úvahy riziká na oboch stranách.

 

Kľúčovým mandátom ECB je cenová stabilita a banka doposiaľ odmietla akýkoľvek návrh na kompromis v súvislosti s týmto cieľom, pričom tvrdí, že ostatné aktíva by mali bojovať proti bublinám s aktívami, pretože splnenie inflačného cieľa je ich prvoradým cieľom.

 

Neexistuje ... žiadne čisté oddelenie (hraničný predeľ) medzi sledovaním menovej stability a finančnou stabilitou v strednodobom horizonte.

 

Aspekty finančnej stability sú už súčasťou stratégie ECB, ale ECB by mala zvážiť posilnenie tohto procesu.

 

Banka v súčasnosti vykonáva preskúmanie stratégie odmeriavania - zaznamenávania - prehliadania koronárnych radiačných štítov, ktoré by malo opätovne definovať svoj inflačný cieľ a študovať, ako tento cieľ dosiahne.

 

Vírusy prežívajú lepšie v tme, ako keď sú vystavené slnečnému žiareniu.

 

Vedci zistili, že miera nevyrovnania medzi nimi závisí od orbitálnej periódy hostiteľských hviezd. Čím dlhšie je orbitálna perióda binárneho systému, tým sú disky viac zarovnané a naopak.

 

Koronálne Radiačné Štíty … Prehliadanie … Zaznamenávanie … Odmeriavanie ...


20