Kamerový záznam před vypuknutím požáru v Notre-Dame poukazuje na podivný záblesk
19. dubna 2019 Redakce AC24 Ze světa 283054 2
Webkamera z místa Viewsurf natáčela v 17:05 15. dubna siluetu Notre-Dame de Paris, kde v daný moment je vidět záblesk světla. (Foto: Twitter)

 
 
loading...
 

Video v horší kvalitě ukazuje v osmé a dvacáté třetí vteřině bílé tečky, které teoreticky můžou představovat jiskry.

Viewsurf je francouzský web, které nabízí pohledy webkamer v několika městech ve Francii. Jedna z kamer filmuje katedrálu Notre Dame a každou hodinu vydává jedno minutové video.

Můžeme skutečně vidět, že se na střeše katedrály pohybovala v 17:05 silueta. Dále není nikdo viditelný v 18:05. V čase 19:05 nevidíme nic, kromě plamenů a kouře.

Krizový manažer najatý společností provádějící opravy uvedl, že 12 pracovníků pracovalo v tento den na výstavbě lešení u Notre Dame a že „poslední pracovník opustil stránku, po vypnutí elektřiny v 17:50. Střechu opustili kolem 17:20.“

Mohlo se jednat o jiskry či o odrazy?

 
 
sdílet na Facebooku sdílet na Twitteru sdílet na Google Plus sdílet na VKontakte

Hello World

Facebook komentáře
Disqus komentáře
Komentáře registrovaných uživatelů

Napište vlastní názor


AZ
Antonín Zelenka
20. dubna 2019

TEROR A PENIAZE? Nie, Teror v zmysle vplývania na psychiku obyvateľa prostredníctvom naháňania Strachu.

 

Osvojil si svet a predovšetkým národy Európy lekcie Druhej svetovej vojny, ktorú rozpútal nacizmus? Politická situácia dnes v najrôznejších krajinách obsahuje obnovu nacistických myšlienok. Tieto strašné procesy možno pozorovať na Ukrajine, v Poľsku, v Nórsku, Nemecku, Grécku, na Blízkom východe. No mnohí ľudia doteraz nerozlišujú pojmy nacizmus a fašizmus. Medzi nimi existuje principiálny rozdiel, a v čom menovite spočíva? Na to je potrebné pochopiť, čo je základom týchto pojmov, a následne aj javov, ktoré opisujú.

 

Osvojil si svet a predovšetkým úplne všetky (bez výnimky) bezpečnostné a spravodajské služby civilizovanej skutočne ľudskej spoločnosti svedomia a vedomia, lekcie Druhej svetovej vojny, ktorú rozpútal nacizmus?  

V súčasnom svete nemá nikto absolútnu a garantovanú ochranu: ani prezident, ani minister, ani poslanec, ani biznismen, ani obyčajný pracujúci, ani kurátori «svetového zákulisia». Otázka je len v cene: koľko stojí «objednávka» na tú ktorú osobu? Koľko ale naozaj, v skutočnosti, stála Vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej?

 

Teror bol vždy drahý, a likvidácia obyčajného človeka je v cenníku teroristickej internacionály najlacnejšou položkou. Preto, aby bolo možné veľa, a najmä bezpečne na terore «zarobiť», je potrebné, aby pri teroristickom čine utrpelo pokiaľ možno čo najviac obyčajných ľudí. Pretože čím je ich viac, tým je väčší reklamno-zastrašujúci účinok ani nie tak samotného teroru, ako informácie o terore, valiacej sa na dav z obrazoviek TV a iných médií. A iniciátorom a vykonávateľom teroristických činov zaplatia z «fondu pre svetovú revolúciu» tým viac, čím väčší účinok vyvinú médiá na dav. Veď skutočný počet obetí teroru je mnohonásobne nižší, ako počet obetí dopravných nehôd a obyčajného bežného opilstva a alkoholizmu. Ale to je — súčasť každodenného života, prameniaca zo slabošstva, a preto strašiť obyvateľa touto pre všetkých obvyklou každodennou rutinou je možné, ale nemá to ten efekt.

 

Teror v zmysle vplývania na psychiku obyvateľa prostredníctvom naháňania strachu, — aj na úrovni radových vykonávateľov, aj na úrovni jeho organizátorov, — má za cieľ prejaviť «krutú» politickú vôľu a tak pripraviť dav k stavu, pri ktorom bude samotný dav žiadať nastolenie poriadku — t.j. diktatúru.

 

A ustanovenie globálnej fašistickej diktatúry je konečným historickým cieľom kurátorov medzinárodného terorizmu. Potom bude obyvateľovi navrhnuté, rešpektujúc «práva človeka», žiť v novom poriadku, preto aby «mohol žrať», no v podstate — pracovať na tie ciele, ktoré mu nenáleží poznať (z pohľadu pohlavárov projektu).

 

To, že v XXI. storočí vystupuje svetová internacionála pod zelenými zástavami (pripomenieme predponu «pseudo») «ideologického fundamentalizmu», a nie pod červenými zástavami marxizmu, ako to bolo na konci XIX. a v priebehu väčšej časti XX. storočia, nemá význam. Idey «ideologického fundamentalizmu», ktoré kamuflujú falošné ciele ľudstva, «pracujú» dobre len vtedy, keď sa opierajú o veľké peniaze. Preto, aby si «samovražedné atentátničky» alebo «samovražední atentátnici» navliekli opasky alebo tašky s tritolom, a spáchali hriech samovraždy, zaťažený vraždou v podstate rovnakých ako sú oni – obyčajných ľudí, bolo potrebné najskôr zabiť ich mužov, ženy, matky, bratov a otcov, aby stratili zmysel života, tradičný pre ich kultúru. A aby ich všetkých pozabíjali, najskôr im bolo potrebné dať do rúk zbrane, inak by ich nebolo prečo zabíjať. A aby zobrali zbrane do rúk, bolo potrebné zaviesť do ich pohľadu na svet falošné ciele typu: boja za nezávislosť; boja za «ideologický štát», atď. Ale obyčajný pracujúci, ktorý žije od výplaty k výplate, nemá peniaze ani na pištoľ, nieto na automat s nábojmi, «stinger», pancierové vozy a inú vojenskú techniku. Preto sa táto vojenská technika nemôže v rukách obyvateľa ocitnúť len tak: niekto na to všetko musel dať veľké peniaze.

 

A «samovražední atentátnici» v metre, v autobusoch a dopravných lietadlách (vrátane «software a hardware atentátnici, management included») sú len posledným ohnivkom v krvavej reťazi:

«najskôr — pre dav tajné ciele zákulisne riadiacej menšiny, potom — iluzórne idey, určené všetkým nespokojným v dave, potom — reálne peniaze, ďalej za získané peniaze — zbrane, potom — bojovníci «odboja», a len na samom konci reťaze — teroristi a teroristky a obete teroru». A v tejto reťazi sú jedným z hlavných ohniviek, na ktorom sa drží celá reťaz teroristickej internacionály, peniaze. Na to, aby sa mladík z robotníckej rodiny v dôsledku tejto reťaze smrti zmenil na teroristu, je potrebné veľa, veľmi veľa peňazí. A pretože, ako hovoril hlavný vedúci prestavby «proces sa rozbehol…»,

 

tak dnes je pre jeho zastavenie potrebné predovšetkým zastaviť peňažný tok, ktorý živí teror, aby bolo možné vo viac menej pokojných podmienkach viesť rozhovory o zmysle života.

 

Po teroristických útokoch dávajú jeden cez druhého odporúčania ohľadom toho, čo je potrebné robiť pre zastavenie teroru. A hoci mnohí ľudia na niečo aj prídu, no neuvedomia si v plnej miere: každá, dokonca aj tá najväčšia a najbrutálnejšia vojna sa v súčasnom technokratickom svete končí, len čo sa skončí jej financovanie.

 

No znamená to, že teroristická internacionála skončí svoju existenciu? — Nie! Peniaze — sú nevyhnutným predpokladom, no nie dostatočným, pretože aj tých, čo na teror dávajú peniaze, aj tých, čo obetujú seba a iných v teroristických akciách, hoci sa to zdá zvláštne, mnoho spája. A pre pochopenie toho, čo je dostatočným predpokladom pre zastavenie teroru, je potrebné nazrieť do duchovného sveta niektorých «významných historikov», činnosť ktorých, podľa veľmi presného vyjadrenia, len vytvorí izoláciu na kábli histórie, no prúdu histórie prekážať nebude.

 

Veškeré „přírodní“ katastrofy posledních let („lesní“ požáry, záplavy, sesuvy, zemětřesení, tsunami, jaderné katastrofy atd.) proběhly pod taktovkou geoinženýrských klimateroristických zbraní. Vědci - geoinženýři – klimateroristé ovládající meteorologické /klimatické zbraně jsou zde nástrojem elit, které tyto katastrofy záměrně organizují za účelem dosažení různých svých cílů, a neexistuje žádný zločin, před kterým by se zastavily. Existují o tom veškeré důkazy, o nichž však oficiální média nikdy nebudou informovat, dokud jsou ovládána oněmi elitami. Budou o nich co nejdéle mlčet, a když to už nepůjde, tak se důkazy a jejich nositele budou snažit všemi prostředky diskreditovat. Ale obyčejní lidé přesto díky nejen internetu tyto informace hojně sdílejí, a jeví se, že důvěryhodnost „oficiálních“ médií za poslední rok - dva skokově poklesla a stále klesá.

 

Dnes je už napísané dostatočné množstvo analytických materiálov, venovaných analýze «medzinárodného terorizmu». V tejto práci sa nebudeme venovať rozboru takých otázok, ako napríklad súčasná právna veda definuje termín «medzinárodný terorizmus», ale ponúkneme pohľad na pseudo- politický fundamentalizmus, ktorý je podľa nášho názoru veľmi vzdialený od hodnotového systému samotného demokratického spoločenského zriadenia, preto aj pripájame predponu «pseudo». Cieľom komentáru k článku nie je rozdúchať emócie, ani poskytnúť podrobné inštrukcie pripravené na použitie, kto, čo, a ako má robiť, ale pomôcť profesionálom - riadiacim pracovníkom, predovšetkým vypracovať adekvátnu predstavu o tomto jave. «Egoisti a despotickí vládcovia využili ... ciele. Pod rôznymi zámienkami a cestou vopred dohodnutých sprisahaní odstraňovali istinných vykladačov ..., tých, ktorí sa oboznámili s istinou, získanou … (…) Oni položili základ k prekrúteniu ....

 

A veci dospeli k tomu, že človek sa až hanbí o tom hovoriť. A čím viac sa tieto základy šírili, tým viac vznikalo rôznych prekrútení a skreslení, až ... v jeho plnom rozlíšení na zdokonalenie ľudstva a zjednotenie nielen ..., ale celej ľudskej rodiny, s tým, aby priviedol ľudstvo do stavu, ktorý má dosiahnuť, „spasiť tohto nositeľa božských vlastností od satana a despotických vládcov“, ustanoviť vo svete spravodlivosť a predať moc do rúk nehriešnych duchovných ľudí, aby ju títo odovzdali ľuďom toho hodným; bol zo života vytlačený, akoby ani nebol určený pre Ponaučenie.

Veci dospeli k tomu, že v rukách predajnej moci a nemravných ..., ktorí boli horší než despotickí vládcovia, sa ... používal ako nástroj pre zavádzanie násilia, krutosti a korupcie, ospravedlňovania utlačovateľov a nepriateľov ....

Bohužiaľ, v rukách nepriateľov chystajúcich sprisahania a v rukách neskúsených priateľov sa ...ľudská spoločnosť jednotlivcov... povolaná určovať osudy, nevyužívala a nevyužíva nikde, okrem „cintorínov a smútočných hostín“. To, čo bolo povolané byť prostriedkom zjednotenia ľudskej spoločnosti jednotlivcov a celého ľudstva a malo sa stať vyobrazením nášho života, sa premenilo na nástroj rozkolu alebo celkom odišlo z každodenného života»

 

No tí, ktorí takýmto spôsobom zaťahujú ľudí do terorizmu, vytvárajú teror a ospravedlňujú ho, zahaľujúc sa do symbolov ideológie, nasledujú názor autorít - hlúpych alebo len nečestných ideologických teológov, by sa nemali odvolávať na vyššie uvedené alebo iné náboženské texty, pretože tieto texty ležia v inom historicko-politickom kontexte — histórii formovania ľudstva a ľudskej civilizácie. Nacizmus — to je uznanie svojej národnej kultúry ako najlepšej s následným vyhubením iných kultúr a/alebo národov, ktoré ich vybudovali. Nacizmus môže v spoločnosti existovať aj pri monarchii, aj pri republike (typy štátnosti), aj pri otrokárskom zriadení, aj pri feudalizme, aj pri kapitalizme, aj pri socializme (ekonomický systém). Nacizmus môže zasahovať jednotlivé skupiny obyvateľstva, a môže byť rozšírený na celú spoločnosť. Nacizmus, ako modifikácia fašizmu — to je uznanie jedinečnosti vlastnej kultúry a vedomé zničenie iných kultúr, uznaných za menejcenné, ako aj ich nositeľov. Nacizmus je vo svojej podstate najzverskejšou formou prejavu fašizmu. No, ak sa fašistická kultúra samoriadenia spoločnosti buduje tak, aby bolo vylúčené sformovanie osobností novorodencov ako nositeľov nezvratne ľudskej štruktúry psychiky a takto zabrániť ustanoveniu kultúry ľudskosti a jej zodpovedajúcej organizácii života spoločnosti, tak cieľom nacizmu je priame zničenie iných kultúr, a teda aj ich nositeľov. Najrýdzejší nacizmus bol v Nemecku v čase Tretej ríše. A svoju nenávisť nasmeroval na iné «menejcenné národy». Hľa, čo sa hovorilo v predpisoch veliteľa štábu najvyššieho velenia ozbrojených síl... «Demonstranti, „básníci života a vzdoru“ a "literární mluvčí evoluce" musia byť nemilosrdne zničení vojskami v boji alebo pri prenasledovaní. Všetky ostatné útoky nepriateľských civilistov na ozbrojené sily musia byť vojskami na mieste potlačené s použitím najextrémnejších opatrení na zničenie útočníka.

Voči obciam, v ktorých boli ozbrojené sily vystavené zákernému alebo zradnému útoku, musia byť okamžite použité masové násilné opatrenia, ak okolnosti neumožňujú rýchlo zistiť konkrétnych vinníkov.

Začatie vyšetrovania za činy, spáchané vojakmi a obslužným personálom voči nepriateľským civilistom, nie je záväzné ani v prípadoch, ak sú tieto činy zároveň vojenským zločinom alebo priestupkom. Pri odsúdení sa navrhuje mimoriadne kriticky posudzovať hodnovernosť výpovede nepriateľských civilistov». Chápajúc podstatu fašizmu ako systému človeka-nenávidiacej organizácie spoločnosti, v ktorej «elita», zneužívajúc moc, vydáva nepravdovernosť za akoby istinnú pravdovernosť, a pritom je vo svojich zneužitiach podporovaná davom malých ľudí, uvidíme, že v máji 1945 sme neporazili fašizmus, ale jeho modifikáciu — nacizmus, ktorý bol len formou a ideologickou obálkou mnohotvárneho fašizmu, pretože fašizmus, ako spoločenský jav, je ideologicky všežravý. Nezávisle od toho, či si tento fakt uvedomujú samotní fašisti alebo nie, účelom fašizmu je práve zabrániť každému jednotlivcovi stať sa Človekom — nositeľom skutočne ľudskej štruktúry psychiky, keď všetky zložky psychiky harmonicky pracujú na tom, aby jednotlivec žil podľa Svedomia. Podľa svojej podstaty je tento cieľ — «mystický» a vyplýva z mimo sociálnych zdrojov а v rámci spoločnosti sa ako cieľ fašizácie chápe túžba po moci v záujme dosiahnutia parazitického vládnutia klanovo-oligarchických skupín nad spoločnosťou, ktorých môžu predstavovať dediční alebo meniaci sa «vodcovia», «národní lídri», «veľkňazi» a pod. Ako aj celý systém v Prírode, ľudstvo a každý človek ako jeho časť, má potenciál rozvoja. Teda dobro — to je to, čo je orientované na rozvinutie potenciálu rozvoja človeka a ľudstva, a zlo — je to, čo je orientované na bránenie rozvoju tohto potenciálu. Ľudská štruktúra psychiky sa v živote prejavuje v úprimnej snahe vyplniť svoju misiu alebo časť v spoločnom zámere rozvoja ľudstva, ako tento zámer cíti a chápe samotný človek, riadiac sa pritom Svedomím a v každom konkrétnom výbere «dobro — zlo» si vyberá stranu dobra. Ak je osobnosť schopná povzniesť sa nad inštinkty a spoločenské postoje, rozumom vypracovávať nové postoje/algoritmy správania, a má vôľu ich nasledovať, a pritom podriaďuje výber spôsobu správania Svedomiu, vtedy má táto osoba ľudskú štruktúru psychiky, ktorú by mal nadobudnúť každý k začiatku svojej dospelosti v procese rozvoja genetického a psychického programu formovania organizmu druhu Človek rozumný. Fašistická kultúra samoriadenia je vybudovaná tak, aby vylúčila plnú realizáciu ľudského potenciálu a na určitých etapách zastavila formovanie osobností narodených do kvality Človeka s veľkým písmenom, a týmto zároveň zabránila vzniku kultúry ľudskosti a a jej zodpovedajúcej organizácii života spoločnosti. Fašizmus plodia nositelia štruktúry psychiky, fungujúcej podľa princípu «čo chcem, to aj dostanem», a predstavuje kultúru samoriadenia davo-«elitárnej» spoločnosti, ktorá nedozrela do Ľudskosti alebo v jej rámci určitých spoločenských skupín. Dav je podľa definície — «skupina ľudí, žijúcich podľa tradícií a mysliacich podľa autorít», t.j. dav je množina jednotlivcov, žijúcich bez svedomia. A nie je dôležité, či vládnuca oligarchia vystupuje verejne a ceremoniálne, а vyvyšuje sa nad spoločnosťou; alebo sa vyvyšuje štandardne, na verejnosti prezentuje pokoru a službu davu, ktorý nazýva národom; alebo koná v skrytosti, a presvedčuje spoločnosť prostredníctvom svojej periférie o svojej akoby neexistencii, a teda cez «neexistenciu» , — o svojej nečinnosti, v dôsledku čoho sa všetko v živote spoločnosti deje akoby «samo od seba», a nie účelovo, podľa scenáru konceptuálne zdatných kurátorov oligarchie.

Podstata fašizmu ako takého nezávisí od toho, ako ho nazývajú, za aké idey sa skrýva, a akými spôsobmi vládne spoločnosti, ale v aktívnej podpore davom «malých ľudí» (pozn. prekl.: použitý výraz predstavuje spodinu spoločnosti) systému zneužívania moci «elitárnou» oligarchiou, ktorá na základe ideového presvedčenia davu samotného: 1. prezentuje nepravdovernosť ako akoby istinnú «pravdovernosť», a na tomto základe, prekrúcajúc chápanie sveta ľuďmi, všetkou jej podriadenou silou pestuje v spoločnosti nepravdovernosť, čím ľuďom bráni dosiahnuť kvalitu Človeka (predstaviteľa biologického druhu homosapiens s realizovaným geneticky podmieneným potenciálom rozvoja osobnosti, psychika ktorého je formovaná v normálnom vzájomnom pomere reflexov, tradícií (automatizmov), zdravého úsudku, intuície); 2. pod rôznymi zámienkami celou jej podriadenou silou utláča všetkých a každého, kto pochybuje o pravdovernosti jej samotnej, a ňou uskutočňovanej politiky, a rovnako potláča aj tých, ktorých z toho podozrieva (občas bez akýchkoľvek reálnych základov a predpokladov). Fašizmus — to je kultúra spoločenského samoriadenia, charakteristická tým, že časť spoločnosti, zaujímajúca dominantné postavenie na základe monopolu na vedomosti a zdroje, potláča sociálny a iný rozvoj ako jednotlivých jedincov, tak aj celých skupín ľudí, a tiež ich možnosti plnohodnotnej účasti v spoločenskom živote. Tento typ samoriadenia je možný len pri spoločenskej organizácii, charakteristickej pre davo-«elitárnu» spoločnosť. «História nie je učiteľka, ale dozorkyňa: Ona neučí nič, len trestá neznalosť lekcií». Aby sme sa naučili žiť v mieri a súlade, musí ľudstvo venovať pozornosť chybám histórie. Mnohí naši spoluobčania za posledných 25—30 rokov (približné obdobie tzv. trhových reforiem) neraz počuli od svojich priateľov, príbuzných, jednoducho známych, ostré negatívne hodnotenie práce riadiacej «elity» stojacej pri moci, s použitím takých slov, ako: darebáci, ničomníci, naničhodníci, dobytok, idioti, zvery, fašisti, s rôznym stupňom emocionálneho náboja, ako na adresu jednotlivých osôb, tak aj celých inštitútov štátnej moci. No ak v krajine, ktorá 9. mája 1945 porazila fašizmus, potomkovia víťazov hodnotia činnosť niektorých orgánov štátnej moci a jej predstaviteľov ako zvieraciu a fašistickú, potom sa nabáda otázka: aký fašizmus sme porazili? Pre väčšinu ľudí je vojna najväčším zlom čo môže byť, ktorému sa treba úplne vyhnúť ak je to možné ... a teraz, ideme priamo do toho aby sme mali vojny. Pre tých čo vládnu národu, vojna je nástroj moci, ktorý je zvlášť používaný. Vojny môžu byť využité k vonkajším prípadom (dôvodom), ako napr. zväčšiť geografickú silu a rozlohu krajiny. Zvlášť dôležité je že, vojna poskytuje perfektnú zámienku pre vládu k zvýšenej kontrole ich vlastných ľudí. Citujúc "národná bezpečnosť" (national security) vláda môže presvedčiť ľud že dokonca veľký typ diktatúry je kvôli ich vlastnému dobru.

 

Politika, ekonomika, a medzinárodné vzťahy (zahŕňajúc vojnu) sú stále používané týmito svetovými frakciami moci vo vzájomnom boji. Ekonomické manipulácie, kryté manévre, špionáž...a.i. sú znakmi tohto boja. ale ako dal jasne najavo výskum a vývoj: "Základný boj je v oblasti duchovna"

 

V dnešných dňoch sa často hovorí o tom že svet žije pod hrozbou Bitky o Armagedon, po prvýkrát v histórii, by mohla byť oživená táto udalosť predpovedaná v Biblii. Je však už menej známe, že určité satanistické sily aktívne plánujú takýto konflikt a snažia sa ho uskutočniť. A chcú pritom použiť svoje tajné zbrane.

 

Zdroj vravel, že udalosti ako tieto, šokujúce pre verejnosť, boli naplánované ďaleko dopredu. Vravel, tieto udalosti sú známymi v istých kruhoch výzvednej služby, a dokonca aj v istých zahraničných obchodných kruhoch. Vďaka týmto kontaktom a týmto vedomostiam zdroj oznamoval verejnosti len to čo už tieto kruhy vedeli.

 

Bol to príbeh medzinárodnej ekonomickej intrigy a finančnej manipulácie, koordinovanej medzinárodnými spoločnosťami, ktoré sa stali mocnejšími ako krajiny v ktorých sa nachádzali. Cieľ: Precízne podkopanie a zničenie menového a výmenného obchodu, ako hlavného ekonomického a politického dobytia pod nálepkou "Nového Imperializmu". Kreščendo následných očakávaných udalostí: Postupujúca ekonomická "stagflácia" (teraz už populárne slovo zavedené zdrojom), prehlbujúci sa sociálny nepokoj, zvyšujúce sa napätie ohľadne migračného kanálu, a viac. Následnosť udalostí počas poslednej dekády až obdivuhodne nasledovala scenár ktorý bol predpovedaný v jeho súhrne reportáží.

 

Celonárodný nárek „poslucháčov“ vyvolal obavy vo vládnych kruhoch tajnej vlády, no o ktorých sa nikdy nehovorilo v médiách ako v televízii alebo v novinách…

 

Je to celkový obraz, ktorý je podstatný k pochopeniu základných síl za súčastnými udalosťami. Hoci isté sily a vývin udalostí v určitých smeroch sa vyvinul odlišne, základné zložky síl sú stále aktívne aj dnes. Porozumenie ako tieto sily viedli v minulosti k určitým udalostiam, je základ k pochopeniu udalostí, ktoré sa odohrávajú v súčasnosti a budú odohrávať v budúcnosti.

 

Žhář z Notre Dame na videu?

Požár katedrály Notre Dame: Historie v pozadí, o níž se nedočtete ani v alternativních médiích:

http://orgo-net.blogspot.com/2018/11/pozary-v-kalifornii-byly-zapaleny.html

 

 


00
EP
Eduard Piovarči
20. dubna 2019
Terorizmus prišiel s biznisom na divokom západe. Tam sú koreňe korporatívneho fašizmu USA
00