Juncker na tiskové konferenci mrskl papíry o zem
17. prosince 2018 Redakce AC24 Ze světa neprehlednete videa 20797 2
Předseda Evropské komise Juncker na začátku tiskové konference hodil s papírovými dokumenty o zem, o důvodu jeho počínání nejsou další informace. Tak mu přejeme nulkové Vánoce!

Níže uvádíme jeho další zdařilé kousky.

 
 

 

 
Loading...
loading...
 
sdílet na Facebooku sdílet na Twitteru sdílet na Google Plus sdílet na VKontakte

Facebook komentáře
Komentáře registrovaných uživatelů

Napište vlastní názor


AZ
Antonín Zelenka
17. prosince 2018

Nestačí mít vzdělání, nestačí mít vysokou duchovnost, v zemi je nutné vytvořit silný filtr, který nedovolí do struktur vlády přijít nelidem, jejichž duchovní úroveň odpovídá jedincům, pro které jsou v životě tím hlavním moc, peníze a požitky. Ti lidé, kteří jsou pro dosažení výše zmíněného schopni prodat všechny i vše. Takovým filtrem se v době "infiltrované demokracie" měla stát nová uvědomelá komunita. Bohužel, uvědomelá komunita jako vůdce neuspěla, nedovolila to tajná válka s "demokratickým fašizmem", a po ní válkou zničená země a předčasná smrt vyhlídek na mír a prosperitu.

Uvědomelá komunita se stáva funkční v případě, že má k dispozici učitele, kteřý jsou Sílou - skutečnost metod a prostředků vůle - konat psychofyzické transformace a transmutace. Když vše řídí zástupci uvědomělích komunit, Učitele, kteřý jsou Sílou je třeba především proto, aby jedince schopni prodat všechny i vše, v potřebný okamžik zbavovali vedení, pokud se neukáží jako ti správní na svém místě. Mistrovský stav je vždy přímo spojen s národem, s prvním vyšším stavem.

Co je pozoruhodné na komunitě je skutečnost, že vychovává lidi, pokud jde o altruismus, lásku člověka ke člověku, ale ne tím směrem, který nám vnucuje vadný systém.

Co nám nabídl systém za posledních tisíc let? Institut divokého, nelidského, dokonce ani nezvířecího egoizmu, takového, který není přirozený žádným savcům, ale hlavně hmyzu. Nabízí se otázka, proč temní potřebovali, aby se člověk stal fakticky nečlověkem. Odpověď je prostá. Aby šlo snadněji ovládat společnost. Pokud je ve společnosti každý sám za sebe a nemyslí na ostatní, už to není společnost. To je řízený, záměrně vytvořený chaos. Málokdo z psychologů nebo psychiatrů ví, že egoizmus je mechanismem, který do základu ničí psychiku člověka.

Věc je v tom, že u egoisty vědomí funguje ne v rovině hledání pravdy, ale v rovině ukájení egoizmu. V ten okamžik se (ne)člověk stává nebezpečný svému okolí. Pro svůj egoizmus může zabíjet, znásilňovat, podle lhát a hlavně zrazovat, protože takoví lidé nikoho nemilují. Nemilují dokonce ani sami sebe, slouží jen svému egoizmu. Egoista dokonce nechápe, že se stává podlým, zdrádcem, vrahem atd., hlavní je, že uspokojil svůj egoizmus. Více takového člověka nezajímá. V prvním stádiu, když se pod vlivem rodinných vztahů a městského prostředí dítě mění na egoistu, je ho ještě možné zachránit, prostřednictvím ponoření do uvědomělích komunitních vztahů, které ho přinutí přemýšlet nejen o sobě, ale i o ostatních. Protože uvědomelá komunita je rodinnou strukturou, která pracuje v rovině výchovy mladého člověka naplno. To znamená, libovolný člověk z uvědomělé komunity může ukázat nevhodně se chovajícímu jeho místo. Proto, mnozí rodiče, kteří žijí ve městech a sami představující hotové egoisty, trpící tímto šílenstvím, musí pochopit, že jejich děti by neměly jít v jejich stopách.

A pomoct jim v tom může jedině Síla uvědomělé komunity - skutečnost metod a prostředků vůle - konat psychofyzické transformace a transmutace. Její zákony a struktura.

O čem to vypovídá? Že právě skrz uvědomělé komunity společnost najde způsob boje s lidským egoizmem, s tím samým, který nám od dětství vnucuje sociopatický tmářský systém. Proto paralelní civilizace musí začít vytvářením takovýchto silových center mravního a etického jednání, kde nemá místo egoistická politická mystika, kde kraluje vědění, jak akademické, tak duchovní. A lidé žijí ne podle zákonů džungle, ale podle zákonů vyšší lidské lásky jeden k druhému.

Pokud vás tedy provází Síla, pak se stane to, že v krátké době budou ze všech politických stran a hnutí přivedeni k řízení země ti lidé, kteří by u řízení měli být, kteří jsou ho hodni.


00
VB
Vladimír Bednár
17. prosince 2018
Chudák. Asi videl pobehovať biele miši,tak ich chcel zabiť tými papiermi. :D :D
10
VB
Vladimír Bednár
17. prosince 2018
Chudák. Asi videl pobehovať biele miši,tak ich chcel zabiť tými papiermi. :D :D
+ 1