Jan Campbell: Bez krve to nepůjde
18. prosince 2018 Redakce AC24 Ze světa 9380 2
Závěrečná fáze probíhající mediální a psychologické války, která vždy byla předehrou k válečnému konfliktu, rovněž proběhne formou aktivních vojenských operací, píše ve svém novém příspěvku expert na světovou politiku, Rusko a Čínu Jan Campbell. Z Číny se stává mediální velmoc, kdežto Rusko se svým Sputnikem a RT nadále zůstává trpaslíkem, dodává.

 
 
loading...
 

Vím, že mluvením, ani psaním rýži neuvařím, a nenajím se. Přesto jsem se rozhodl krátce reagovat na několik podnětů čtenářů. Mají jedno společné téma a jednu společnou otázku: Může dojít s pomocí informační války ke změně systému bez krve?

Co se týče informační války, dovoluji si tvrdit, že jsme již dále. Proč? Útočné informační akce v západních médiích mají převážně americký původ a obsah nejenom proto, že USA jsou pořád ještě největším producentem zpráv na světě. Ale i proto, že Evropa a Ruská federace nejsou schopné konkurovat v mediální oblasti s USA. A ČLR? Ta bude nehledě na to, co nás čeká, a co nás nemine, dále pracovat na realizaci konceptu společnosti světové jednoty. Co tím mám na mysli? Krátké představení znaku 一 (jedna), (yī), napoví:

V čínské kultuře má tento znak hluboký smysl, neboť představuje pohled starých Číňanů na náš vesmír. Mnozí z nás slyšeli slovo Tao nebo Taiji nebo, že před tím, než vznikl vesmír, vládl chaos a nekonečno. Znak (yī) 一 (vodorovná čára) naznačoval, že vesmír vznikl v jednom momentě. Ve stejnou chvíli vznikly i protichůdné síly jing a jang. Vše ve vesmíru se vyvinulo ze vzájemného působení jingu a jangu a je věčné. Proto symbol 一 označuje také jednotu nebo celek. V tomto smyslu interpretuji hlavní myšlenku politiky prezidenta Si. Tím ale vysvětlení nekončí.

Zajímavou a důležitou lingvistickou charakteristikou je, že každý čínský překlad obsahuje nejenom zvuk jako anglické nebo jiné slovo všeobecně známých jazyků, ale také naznačuje jeho význam. To znamená, že poté, co se vytvoří znak, budují a vyvíjejí se jeho významy a rozšiřují se v průběhu dějin. Abecední jazyky, jako angličtina a čeština musí konstantně vytvářet nová slova tak, aby vyhovovala potřebám změn ve společnosti. Na rozdíl od nich jsou běžné čínské znaky používány již více než dva tisíce let beze změny. To je neocenitelná výhoda, kterou využil Mao, kterou využívám i já v sérii lekcí Vědecká diplomacie ve spojení s potřebou komunikace, kontroly a monitoringu, vše v době absence nedůvěry, konkurence bez pravidel a lineárního rozvoje nových technologií, včetně přírodě podobných a kvantových. Výhoda spočívá v tom, co praví čínské přísloví: světem vládne obraz a symbol.

Ruská federace je mediální trpaslík ve srovnání s USA a ČLR. Právě proto, že je mediálním trpaslíkem (RT, Sputnik včetně) je označován Západem jako mohutný propagandistický stroj, který prý může rozkolébat, a po té rozvrátit naší společnost, ba i civilizaci. Rozkolébat stát má však podmínku: stát musí být připraven (zevnitř) k rozkolébání. Rozvrátit společnost, nebo dokonce civilizaci, má také své podmínky. Jednou z nich je suverenita. Té se vzdává každý člen EU více méně dobrovolně, a EU jako celek pod tlakem USA, zatím bez boje. Dočasně tomu bylo i s RF, dalším na řadě byla ČLR. Dnes lze dokázat, že politika ČLR a RF má mimo jiné za jeden z hlavních cílů ochranu vlastní kultury. USA efektivně používají tzv. měkkou sílu. Tu mimo jiné tvoří i masová (globalizovaná) kultura jako prostředek k prosazení svých mocenských zájmů. Tím jsem identifikoval další válečné pole a také rozdíl mezi informační a psychologickou válkou: Kulturní suverenita.

Ať se nám to líbí, nebo ne, my se nacházíme nejenom v informační válce, ale již v pokročilém stádiu přípravy psychologické války. Ne bílé, ale černé. Jak skončí tato válka? Název příspěvku odpovídá jasně: Bez krve to nepůjde. Proč?

Jestliže do rozpadu socialistického bloku byla informační válka založena převážně na rozdílu ideologií a lákání občanů, založeném na klamu s použitím mýtů, jakým je štěstí, konzum a svoboda na Západě, to dnes je tomu jinak. Existuje stále ideologický prvek, ale lákání odpadá. Informační válku vedou technici s pomocí nových technologií, včetně UI, ne ideologové. Psychologickou válku vedou jiní specialisté. Protože hlavním cílem západního snažení je omezení, ideálně vyloučení ruské informace, alternativního vidění a propagandy ze západního mediálního prostoru. K vytvoření takového vakua v Rusku a ČLR nestačí znalost IT technologií. Proto je již dnes král nahý.

Jestliže v 70. a na začátku 80. let bylo zaměstnáno v propagandě SSSR pouze několik stovek profesionálů, to v USA to bylo tenkrát přes 20 tisíc profesionálů. SSSR používal mnoho různých prostředků pro šíření propagandy, často efektivně, u svého hlavního oponenta USA, ne. Jako příklad nechť slouží rádiové vysílání na krátkých vlnách. Efektivita tohoto vysílání do USA byla kolem nuly. Proč? Protože v USA nebylo rozšířeno používání rádia s příjmem na krátkých vlnách a odborníci v rozhlasu to nevěděli. Zatímco sovětské propagandě tak byly vystaveny především ryby v oceánu, efektivita Svobodné Evropy, Hlasu Ameriky apod. v Evropě byla vysoká. Díky i krystalovým přijímačům, které jsme si stavěli sami a doma.

Dnes USA investují ohromné finanční prostředky na informační, propagandistickou a psychologickou válku. RF nemá prostředky, a také žádné efektivní, ekologické a ekonomické instituty ochrany vnitřního života společnosti. To málo mediálních institutů v zahraničí (RT a Sputnik) nemůže konkurovat kvantitou ani kvalitou. Proto i dnes dominují v ruských médiích americká témata a obsahy. Obě ve spojení s vlastnictvím medií představují těžko řiditelné riziko pro vládu. Nevylučuji, i pro Kreml. Jaká je situace v ČLR?

ČLR má více než 170 kanceláří Xinhua ve světě. Do roku 2020 jich bude o 30 více. China Global Television Network (CGTN), odnož China Central Television (CCTV) je odpovědná za zahraniční vysílání. Kromě centrály v Pekingu, udržuje CGTN dvě velké filiálky: ve Washington (CGTN America) a v Nairobi (CGTN Africa). Ty jsou podporovány menšími společnostmi na Blízkém Východě, v Asijsko — Pacifickém regionu, RF, Evropě a Latinské Americe. Jim napomáhá dalších 63 kanceláří rozmístěných v jiných částech světa.

 

CGTN je jedinou TV společností na světě, která vysílá v 6 oficiálních jazycích OSN (Arabština, Čínština, Angličtina, Francouzština, Ruština a Španělština). China Radio International, které má 27 studií ve světě, vysílá ve 38 jazycích přibližně 400 hodin denně. Přidám-li k tomu China Daily, Global Times a People's Daily, vše v angličtině, nemůže být pochyb o označení ruských medií, trpaslíkem. Pomalu a jistě trpaslíkem budou i západní média, včetně USA. Protože nebudou peníze, ani lidi. Kolik investuje ČLR do médií, jejich rozšiřování a do lidí, nevím. Jedna zpráva z roku 2009 nám dovoluje si udělat představu: 45 miliard juanů bylo vyčleněno na rozvoj mediální strategie Going-out. Tím jsem se dostal k jednomu z bodů, ze kterého je vidět nebezpečí hrozící médiím USA a EU. Nebezpečí vyplývá z přibližování se podobné situaci, do které se dostal svého času SSSR. A také k několika z hlavních prvků černé psychologické války: Nedat uslyšet hlas z Ruska a ČLR, nehlásat nic pozitivního (výlučně negativní zprávy ze společnosti), diskreditace a démonizace vůdců RF a ČRL, a v neposlední řadě, připravit společnost na život v trvalém strachu.

Jak bojovat v černé psychologické válce, nebudu popisovat, není to předmětem příspěvku. Připomínám pouze zřejmě již i vůdcům vědomou potřebu ČLR a RF: představuje ji zefektivnění práce formou alternativních interpretací profesionály znajících prostředí adresáta, rozšiřování informace prostředky nejevícími se částí státních institucí, a v neposlední řadě plné uvědomění si komplexity tzv. měkké síly, role big data, UI, personalizovaných zpráv apod., o kterých jsem psal v příspěvku Nic nového.

Jak velice si přeji, aby nedošlo ke krveprolití v závěrečné fázi různých krizí, informační a psychologické války, tak velice se obávám, že psychologická válka, která byla doposud v historii vždy předzvěstí vojenského konfliktu, bude mít pokračování s krveprolitím. Ani čas nehraje pro mírové řešení. Motto vestfálského míru Pax optima rerum — Mír je ta nejlepší věc, již dlouho neplatí. Že rovný rovnému nemůže poroučet, tj. princip suverenity, je z módy a skutečnost, že rány, jež působí slova, víc bolí než bodnutí meče, si neuvědomujeme.

Proto ČLR začala praktikovat v aféře Huawei princip Par pari respondere — rovné oplácet rovným. Podobně to dělá Izrael. Protože RF nevyléčila starou nemoc — moc je připsaná jedné straně, přičemž ji druhá vykonává, koná tak, jak koná, a jak vidno i na příkladu Marii Butinové. V nerovném informačním boji na poli psychologické války, nedojde-li k ukončení provokací v našem blízkém sousedství podporovaných nezodpovědnými vůdci, bude RF přinucena v rámci svého přežití a záchrany kulturní suverenity použít sílu. Jakou a kdy, nevím. Vím ale, že bledá smrt klepe stejně na krčmy chudých i na věže králů. Nikdo by si proto neměl dělat naděje, že se může ukrýt v krytu a přežije.

Jan Campbell

 
 
sdílet na Facebooku sdílet na Twitteru sdílet na Google Plus sdílet na VKontakte

Hello World

Facebook komentáře
Disqus komentáře
Komentáře registrovaných uživatelů

Napište vlastní názor


AZ
Antonín Zelenka
18. prosince 2018

Šeptající a mlčící experiment sedmi živlů dávající nám život a sílu

 

Jak bojovat v černé psychologické válce, budu popisovat, je to předmětem příspěvku. Vím, že mluvením, ani psaním rýži neuvařím, a nenajím se. Mají jedno společné téma a jednu společnou otázku: Může dojít s pomocí informační války ke změně systému bez krve?

 

Tato klíčová slova a fráze jsou reprezentanty zcela konkrétních frekvencí. Tyto frekvence lze následně modulovat, a to jak na akustické, tak i světelné bázi. Tento proces je pak základem pozitivního ovlivnění buněčného metabolismu, který nám umožňuje dokonce i opravit genetické vady. Použitím výše uvedené metody, která postupem času procházela celou řadu úprav a vylepšení, dosáhla vědecká skupina vedená dr. Garjajevem zcela radikálních výsledků. Například se jim podařilo bez jakéhokoliv invazivního zásahu přeprogramovat buňky žabího embrya na embryo mloka.

 

Ještě před deseti lety by něco podobného bylo považováno buď za zcela nemožné, nebo za zázrak. Výsledky výzkumu také poskytly vědecké vysvětlení, proč má například hypnóza tak silný vliv na lidské vědomí i organismus.

 

Káníphánáth uvítal Górakhnátha, a když se oba usadili, vybídl svého hosta:

„Prosím, představte se!“ A aby se jim lépe hovořilo, nabízel: „Manga jsou teď velmi sladká. Já nějaká hned natrhám a přinesu, máte-li je rád.“

„Nedělejte si starosti,“ řekl Górakh, „mne hlad netrápí, snad později.“

„Udělám to rád, mangovníků je tu dost a plody právě dozrávají, stačí říci žákům kolem, ať jich něco sčešou a přinesou.“

„Proč je s tím obtěžovat?“ ptal se Górakh.

„Tak dobře,“ praví na to Káníphá, „dáme jim pokoj. Já je utrhnu právě tady a nikoho nikam nebudu honit.“

A hodil na ty stromy popel prosycený mantrou „samočinná zbraň“ (vibhaktástra). To způsobuje, že zralé plody padají z větví dolů. Ještě jednou si pohrál s popelem a odhodil ho s mantrou „přitažlivá zbraň“ (ákaršanástra), a když se k nim ovoce samo o sobě přikutálelo, začali ho ochutnávat.

Když ho měli doslova plné břicho, stále ho ještě bylo dost. Górakh poznamenal:

„Sluší se vrátit na strom ovoce, které zbylo. Ovoce mu zůstane, a tak nebude hnít.“

Káníphá se hlasitě zasmál a podivil se:

„Jak podivná to řeč! Plody ze stromu utržené přece nelze vrátit zpět tam, kde rostly!“

Górakhnáth však se k tomu vyjádřil s rozhodností:

„Žák učitele, který není dokonalý, zůstane takový, jako jeho učitel. Kdyby, bratře, tvůj učitel dosáhl dokonalosti, naučil by ji i tebe.“

Již je tomu pár let dozadu, co se ruským vědcům jako prvním na světě podařilo komplexně přeprogramovat lidskou DNA, a to prostřednictvím specifických verbálních výrazů a frekvence. Genetici jsou tak konečně schopni vysvětlit jevy, které dříve byly považovány za tajemné a v podstatě i nemožné. Jevy, které byly klasickou vědou zcela odmítány.

Objev mohl být uskutečněn díky tomu, že se ruští vědci odvážili vkročit na území, které bylo až do nedávna považováno za velké tabu a kde západní vědci měli dokonce zakázáno provádět jakýkoliv výzkum (to platilo zhruba do roku 1998). Jak mnozí tuší, ve hře je tzv. „nekódující část lidské DNA“. Po celou dobu byla veškerá studia zaměřena výhradně a pouze na 10% celkové kapacity naší DNA, která bývá označována jako „kódující DNA“. Je zodpovědná například za stavbu bílkovin.

Skupina ruských vědců v čele s biofyzikem a molekulárním biologem Peterem Garjajevem byla přesvědčena o tom, že „zbylých“ 90% lidské DNA (nekódující část) musí obsahovat nesmírně cenné informace a pro nás zatím neznámý potenciál.

Velmi záhy jmenovaná skupina ruských vědců zjistila, že k plnému pochopení pravého účelu nekódující DNA budou potřebovat lingvisty. Tato skutečnost může být pro laického čtenáře velmi překvapující, neboť profese lingvisty na první pohled jen stěží může souviset s problematikou lidské genetiky. Jenomže opak je pravdou. Takto nastavená spolupráce přinesla velmi zajímavé ovoce. Zjistili se velmi nečekané skutečnosti. Například skutečnost, že náš genetický kód používá pravidla gramatiky a syntaxe takovým způsobem, který je blízký lidskému jazyku.

V očekávání budoucích událostí

Predložené zistené nejasnosti týkajúce sa sovietsko-nemeckých zmlúv, uzavrených v roku 1939, súvisia so skutočnosťami, ktoré stoja za nejasnosťami, čo znamená výraz "Die Dritte Macht", týkajúcej sa rozhrania obchodov s hranicami a spoluprácou za účelom plnenia stanovených cieľov súvisiacich z nejasnosťami.

V roce 1931 uskutečnila norská expedice mapování oblasti Země královny Maud, aby tím Norsko ozřejmilo svůj nárok na část antarktického teritoria, ale kartografické práce byly provedeny povrchně a s malou přesností. Přesně tuto oblast zmapovala až následující německá výprava, která se uskutečnila na přelomu roku 1938-1939. Tato výprava pod velením kapitána A.Rischera odjela na lodi MD Schwabenland z Hamburku 17.prosince 1938 a k břehům Antarktidy dorazila 19.ledna 1939, tedy v době vrcholícího antarktického léta. I když se o tom téměř nehovořilo, stálo v pozadí rostoucího zájmu Německa o tento kontinent několik významných událostí, souvisejících jednak s objevitelským přeletem kontinentu R.E.Byrdem v roce 1929, jednak s vytvořením tajné aliance nacistického Německa - někdy v období 1930-1931, kdy v Německu nacisté začali zřetelně krystalizovat v budoucí mocnou politickou sílu Německa, došlo k tajnému navázání kontaktu s takzvanou „Třetí mocností“ (Die Dritte Macht). V souvislosti nejen s připravou „Z-Plan“ a zámořského teritoria III. Říše.

Admirál W.Canaris pro tento účel nabídl svůj dobře organizovaný Abwehr, což bylo ostatními účastníky přijato. Organizací projektu opce a využití této technické pomoci, signovaného pod kódovým označením Z-Plan, pověřil W.Canaris 5.odbor Abwehru. Pátý odbor Abwehru (Abteilung Z) vytvořil řídící organizaci Die Kette, která zahrnovala čelné osobnosti ozbrojených sil, průmyslu, financí a ekonomiky, zástupců a technických ředitelů průmyslových závodů a vedení technické divize SS Schwarze Sonne.

Záměrem bylo vytvoření mocensky silného „železného korzetu" USA-III.Říše-SSSR-Japonsko, který by zájmy "Die Dritte Macht" ochotně uskutečňoval. Proto také Hitler od samého počátku vojenské expanze III. Říše ujišťoval nejen USA o přátelských vztazích mírumilovnosti Německa a skutečně po delší dobu neměl zájem nejen USA vojensky napadnout. Díky tajné podvratné aktivitě moci emisara se události vyvíjely zcela jinak. Potenciální spojenci začali válčit mezi sebou, čímž byl záměr „železného korzetu" v zásadě eliminován. Projekt byl prokazatelně zahájen v roce 1936, ale přípravné práce probíhaly tajně již nejméně tři roky předtím. Je známo, že o kontrolu nad Z-Planem usiloval Himmler se svým RSHA (Reichs sicherheitshauptamt - Říšský bezpečnostní úřad) od samého počátku jeho vzniku, ale plně uspěl až po odstranění W.Canarise v polovině roku 1944, kdy byl Abwehr zrušen a přešel do Himmlerova RSHA. Od tohoto data byl Z-Plan kódovým označením pro „Zukunft Plan".

Kdesi v neobsazené části Francie došlo k tajné schůzce, cílem této schůzky bylo sjednocení s cílem dosáhnout cestou změnu v takovém rozsahu že Hitlera navede k odstoupení od původního záměru uskutečnit plánovanou invazi na Britské ostrovy a přivede jej k přesvědčení, že musí nejprve napadnout a podmanit si svého spojence SSSR a posléze i USA. Tato kolektivní akce byla zřejmě úspěšná, protože těsně před „dnem D" Hitler invazi překvapivě odvolal a soustředil pozornost na „Fall Barbarossa" (útok na SSSR). Ukázalo se, že zmíněný den „D" byl jedním z kritických bodů, ve kterém se vytvořily první podmínky k pozdější porážce nacistického Německa.

Po nástupu A.Hitlera k moci v roce 1933, byla vytvořena velmi tajná, ale i velice pevná aliance "Die Dritte Macht" - nacisté navázali úzký kontakt v roce 1930-1931 (nástup Hitlera k moci v Německu). Když v Německu nacisté s Hitlerem v čele koncem 30. let upevnili svoji moc, byla aliance "Die Dritte Macht" plně funkční. Jisté zdržení představovaly čistky v armádní, hospodářské a politické elitě SSSR, které se skryté síle podařilo výrazně urychlit, když podstrčili prezidentovi E.Benešovi vykonstruované podklady o přípravách na svržení Stalina skupinou jeho odpůrců soustředěnou kolem sovětského maršála Tuchačevského. Beneš tyto zlověstné dokumenty předal diplomatickou cestou Stalinovi, a tím byly odstartovány v SSSR krvavé orgie procesů. Když Stalin zlikvidoval potenciální odpůrce záměrů skryté síly, došlo k uzavření smlouvy o spolupráci a neútočení mezi nacistickým Německem a SSSR, což měl být ve skutečnosti počátek mocné aliance, sahající prakticky od Atlantiku po Pacifik. Připojení Japonského císařství bylo již jen otázkou času. Touto cestou se pokoušeli získat „Hidden Intelligence“ vliv nad nově vzniklou mocnou pozemskou sílou, schopnou uskutečnit jejich záměr, spočívající v připojení k jejich říši s kódovým označením "Die Dritte Macht Gesselschaft".

Někdy v období vymezeném přibližně obsazením Čech a Moravy a zahájením války s Polskem, došlo k podivné změně v mentálním vzorci Hitlerovy osobnosti. Hitlerovy schopnosti (předvídavost, schopnost ovládání davu přebíráním jeho egregoru, schopnost mentálního ovlivnění svých spolupracovníků aj.) se pojednou jakoby vytratily, což bylo doprovázeno i změnou Hitlerových denních zvyklostí. Hitler se najednou vymyká z vlivu Karotechie. Když RSHA převzal oblast působení bývalého Abwehru, připojil k nově vzniklému konglomerátu ještě jedno vlastní velmi tajné oddělení, známé pod signaturou Karotechia - oddělením SS „Abteilung zur Ůberprůfung der Sogenannten Geheimwissenschaften" - Oddělení pro výzkum tajných věd. Svévolně mění tajné strategické záměry, které původně počítaly se spojenectvím s Polskem a SSSR. Spojenectví je odvrhnuto a nahrazeno strategickým záměrem oba spojence vojensky porazit a zničit. Porážka Polska byla předem dána jako důsledek drtivé technické a početní převahy Wehrmachtu, ale strategický plán Fall Barbarossa (útok na SSSR) představoval naprostou atrofii Hitlerových schopností, neboť Hitler (pokud ještě byl skutečným Hitlerem), připravující se již na přehlídku jednotek vítězného Wehrmachtu na Rudém náměstí v Moskvě, byl událostmi postaven před faktické zhroucení německého útoku na Moskvu a první těžkou porážkou mrazy zdecimované elitní 10. armády Wehrmachtu u Stalingradu. Lze vysvětlit, proč od určité doby Hitler ztrácí schopnost předvídat průběh událostí, a jako vůdce i stratég kráčí od jedné porážky ke druhé, současně jeho nejbližší pozorují i změnu návyků a jisté odlišnosti v chování. Jen málo odborníků ví, že již v roce 1938 zkonstruoval K.Zuse binární komputer Z1 a jeho nejnovější verze Z3 pocházející z roku 1943 byla v projekčním oddělení balistických raket v Doře používána k propočítávání parametrů dráhy V2, ale i balistických vícestupňových raket (A10/A9) pro útok na Manhattan a průmyslová centra USA na východním pobřeží. V Německu však byl již v roce 1941 vyvinut i další funkční binární počítač Hollerith. Pro komputery němečtí odborníci vyvinuli i první verzi komputerového jazyka nezbytného pro programování.

Zároveň se zjistilo, že i samotná struktura DNA v režimu alkalických párů funguje podle pravidel gramatiky a syntaxe. Závěr těchto objevů je vskutku ohromující. Ukazuje se totiž, že všechny lidské jazyky jsou velmi specifickou verbalizací naší DNA. Ovšem nejúžasnější objev na vědce teprve čekal. Prokázalo se totiž, že život a kvalitu DNA lze upravit prostřednictvím specifických slov a frází (manter).

Výsledky výzkumu také poskytly vědecké vysvětlení, proč má například hypnóza tak silný vliv na lidské vědomí i organismus. Naše DNA je naprogramována takovým způsobem, aby ze své podstaty reagovala na slova. V podstatě všechny formy sugesce jsou založeny především na tomto fenoménu. Ruští vědci jsou také schopni vysvětlit, proč tato specifická metoda nefunguje se stejným úspěchem u každého člověka, který by jí používal. Jde o to, že správná a efektivní „komunikace“ s DNA vyžaduje správně nastavenou frekvenci v rámci vnitřního komunikačního mostu.

Mnohé v tomto ohledu souvisí s frekvencí lidského vědomí. Ruští vědci jsou přesvědčeni o tom, že tak, jak bude narůstat frekvence lidského vědomí, nebude již zapotřebí akustických nebo světelných zesilovačů a lidé si spontánně vystačí s vlastními slovy a myšlenkami. Ruští vědci pracující v Garjajevově týmu také objevili genetický základ intuice, resp. „hyperkomunikačního procesu“, který je základem mystického osvícení nebo situace, kdy člověk z externího zdroje náhle obdrží důležité informace.

V naší době se tento jev stal poměrně hodně vzácným. Vědci zjistili, že hyperkomunikačnímu přenosu brání především stres, úzkost a tzv. mozková hyperaktivita, což jsou symptomy, které jsou v současné společnosti velmi rozšířené. U některých zvířat, jako jsou například mravenci, existuje pevně stanovená aktivní hyperkomunikační síť. Nevím, zda jste například věděli, že když je mravenčí královna fyzicky odstraněna z kolonie a přesunuta na jiné i velmi vzdálené místo, všichni mravenci v kolonii fungují, pracují a budují podle stanoveného plánu.

Nicméně v okamžiku, kdy je mravenčí královna zabita, veškerá potřebná aktivita v mraveništi ustává, a to nejdéle do 80 až 100 vteřin po úmrtí mravenčí královny. Na základě této skutečnosti jsou vědci přesvědčeni o tom, že pokud je mravenčí královna na živu má přístup k vědomé matrici všech členů mravenčí kolonie. Nyní několik vědeckých týmů pracuje na metodologii, jak reaktivovat hyperkomunikační přenos informací na lidské úrovni. Pokud by se to podařilo, objevily by se zcela nové a velmi efektivní možnosti výuky ryze na mentální úrovni, kde by vzdálenost a zřejmě i čas nehrály vůbec žádnou roli.

Pro pochopení některých aspektů

I nejskvělejší zbraně jsou pouhé nástroje utrpení. Nejsou vhodným prostředím Šlechetného, neboť On je použije, jen není-li jiného vyhnutí.

Antarktida je pátým kontinentem Země a ze satelitu se skutečně jeví jako bílý kontinent. Sama existence tohoto světadílu je velkou záhadou. Prokazatelně byla objevena teprve 17.ledna 1821 ruskou výzkumnou výpravou vedenou F.F.Bellinghausem, ale německý zájem o Antarktidu se začíná projevovat již od roku 1873, kdy Německá společnost pro polární výzkum vystrojila loď Gronland a pověřila E.Dallmana zmapováním přístupových cest k Antarktidě. Tato výprava objevila ostrovy Kaiser Wilhelma a Bismarkovu antarktickou cestu vedoucí kolem ostrovů Biscone. Ve 20.století se s německými antarktickými expedicemi doslova roztrhl pytel. V roce 1910 zkoumá Antarktidu výprava na lodi Deutschland vedená W.Filchnerem, která se opakuje v roce 1922, ale již v roce 1925 byla vyslána antarktická výprava vedená A. Merzem na speciálně konstruované lodi Meteor.

Pozadí kontaktů Němců s „Die Dritte Macht“ bylo dlouho předmětem krajního utajení a dodnes je veřejnosti z neznámých důvodů nepřístupná většina originálních dokumentů, jako je tomu v případě „Sonderkommanda H“ (Hexenkommanda), stejně jako je tomu v případě archivu SS divize Technische Gruppe Schwarze Sonne, především odborů zabývajících se výzkumy a vývojem, jako SS-E-IV a SS-E-V, přestože je Spojenci po roce 1995 odtajnili a předali Německu.

„Nekonečným oceánom plávajú lode na ceste k Zámienke, kde záblesky zbraní Skrytých noc menia v deň“.

Pozadí navázání kontaktů Němců s „Die Dritte Macht“ je sice stále ještě zahalena téměř neproniknutelnou rouškou tajemství, přesto některé informace ven pronikly a umožňují nahlédnout do pozadí zrodu německého nacismu ze zcela nového a dosud opomíjeného zorného úhlu.

V období poválečného chaosu a sociální desintegrace německé společnosti, které byly důsledkem prohrané I. světové války, hledala určitá část vlastenecky zaměřené německé inteligence cestu, která by jejich vlast vyvedla z všeobecného marasmu. Přijmout alternativu bezohledného dravého kapitalismu vítězů pro ně nebylo akceptovatelné, proto svoji pozornost zaměřili do těžko srozumitelné oblasti, neboť jen tam bylo možno objevit nové možnosti. Tento těžko srozumitelný intelektuální nacionalismus ještě sám o sobě neměl v sobě zárodek nacismu, ten do něj zanesli až politikové opření o lůzu, dnes bychom hovořili o etablování zločineckých mafií v politických kruzích.

Pro pochopení některých aspektů pozadí prudkého rozvoje nacismu a globálního zaměření aktivit III. Říše, je nezbytné uvést dostupné informace o této „Die Dritte Macht“, která stála v pozadí událostí II. světové války a tak fascinovala A.Hitlera a mnoho vysoce postavených nacistů.

Přes obdržené detailní podklady, trvaly Němcům intenzivní vědecké a konstruktérské práce více než tři roky, než mohly být zahájeny testy produktů tohoto projektu. O ránné fázi zkoumání této „anderen Technik“ nebo „anderen Wissenschaft“ měl Dr. W. 0. Schumann, člen společnosti „Berchtesgaden Gesselschaft“, přednášku na TH-Mnichov (záznam byl uložen v Reichdeutsche SS-Geheimarchiv).

„Hidden Intelligence“ byla „šedou eminenci“ („Goethic Necronomicron Abteilung der SS“), kterou Hitler označoval jako „třetí sílu“ („Hexenkommando Abteilung zur Uberprufung der Sogenannten Geheimwissenschaften“), stojící za Hitlerem, rozvojem nacismu v Německu a zahájením II. světové války.

„Hidden Intelligence“ měli eminentní zájem prostřednictvím Hitlera, nacistů a nakonec i Osy, získat kontrolu nad celou Zemí, rozšířili kontakty s Německem jak to jen bylo možné. Byl tu ale jeden problém. Proto Hitler nařídil počátkem roku 1941 zahájit nečekanou a pro Spojence strategicky nepochopitelnou pouštní operaci Theseus, jejímž cílem, jak se později ukázalo, nebyl ani Suezský průplav, ba ani ropná oblast Arabského zálivu, ale ovládnutí území Egypta kolem Káhiry. Koncem března 1941 byl v Libii vysazen Rommelův Africký sbor a ten 21. června 1942 dosáhl hranice Egypta, ale tam byl Brity zastaven a postupně vytlačován zpět do Tunisu. Neúspěch Afrického sboru však Hitlera neuvedl do rozpaků, protože v ohni války tajně žhavil další želízko a tím byla anexe norské části Antarktidy.

Jedním z rozhodujících záměru Z-Planu bylo obsazení norské částí Antarktidy (Země královny Maud) a donucení Norska k souhlasu s připojením tohoto území k III. Říši. S tímto záměrem souvisel bezprostředně i záměr obsazení území Egypta kolem Káhiry. Tento záměr mělo splnit válečné tažení Afřika-korpsu, jemuž velel generál (pozdější polní maršál) Rommel. Toto tažení brzy narazilo na houževnatý odpor Britů a Hitlerovy naděje na bleskové obsazení Egypta byly ztraceny. Mezitím se však Němcům podařilo obsadit a anektovat bez větších problémů Zemi královny Maud v Antarktidě a najít co hledali. Jelikož vzdálená a obtížně přístupná Antarktida byla pro záměry Z-Planu nesporně výhodnější než Egypt, ztratil Hitler o tento strategický cíl zájem a Afrikakorps ponechal svému osudu, přičemž počítal s tím, že na sebe po delší dobu bude vázat značné síly Spojenců, které by se jinak vylodily na jihu Evropy. Tyto informace objasňují pozadí jedné ze strategických záhad II. světové války, s níž si vojenští historici marně lámali tak dlouho hlavi - totiž jaký strategický cíl sledoval Hitler tak problematickou a nákladnou operací, jakou byla anabáze Afrikakorpsu v severní Africe?

Rischerova expedice prováděla soustavné letecké snímkování celé oblasti Země královny Maud o ploše přibližně 600 000 km2. Zúčastnily se ho dva létající čluny Passat a Boreas, vybavené speciálními kamerami Zeiss RMK 38, které vytvořily více než 11 000 leteckých snímků. Německá výprava zmapovala celkem asi 20% celé plochy kontinentu a Němci zpochybnili norské nároky tím, že mapy vytvořené norskou expedicí byly nepřesné, místy zavádějící a zakreslovaly jen malé území při Pobřeží princezny Marthy a princezny Astrid. V polovině února expedice končí a vrací se do Hamburku. V roce 1931 uskutečnila norská expedice mapování oblasti Země královny Maud, aby tím Norsko ozřejmilo svůj nárok na část antarktického teritoria, ale kartografické práce byly provedeny povrchně a s malou přesností. Přesně tuto oblast zmapovala až následující německá výprava, která se uskutečnila na přelomu roku 1938-1939. Tato výprava pod velením kapitána A.Rischera odjela na lodi MD Schwabenland z Hamburku 17.prosince 1938 a k břehům Antarktidy dorazila 19.ledna 1939, tedy v době vrcholícího antarktického léta.

Zároveň se prokázalo, že lidská DNA je schopna produkovat ohromné množství miniaturních „červích děr“ na molekulární úrovni společně s jevem, který je znám jako „Einstein-Rosenův most“. To by potvrzovalo možnost přenosu informací mimo prostor a čas na kvantové úrovni, ke kterému dochází mimo naše fyzické vědomí. Pokud by se nám podařilo vědomě aktivovat tento proces na úrovni fyzického vědomí, mohli bychom použít naši DNA k přenosu a příjmu informací v napojení na datovou síť Vesmíru zcela vědomě.

Výsledky získané ruskými vědci byly tak revolučního charakteru, že nezadržitelně spustily vznik dalších vědeckých skupin a pracovišť i na jiných místech světa (USA, Kanada, Holandsko, Německo, Austrálie atp.). V současné době všechna tato pracoviště mezi sebou aktivně komunikují a postupně dochází k sjednocení výzkumu, kdy se jednotlivá pracoviště soustřeďují na zcela konkrétní dílčí problematiku. Tento trend je úžasnou výzvou a nadějí směrem do budoucna. Měli bychom doufat, že všechny tyto objevy budou využity konstruktivním způsobem pro dobro nás všech na této planetě.

 

Pozvání na shlédnutí filmu

 

1997 — Discourse on the Heart Sutra Through the Manifestation Of Classical Qigong Practice

 

1997 — Prejav Srdcovej sútry skrz prejavenie tradičného cvičenia Čchi-kung

 

Demonstrace síly chi · Srdce sútra · Láma Dondrup Dorje

 

Display of chi force · Heart Sutra · Lama Dondrup Dorje

 

Během šestého mezinárodního festivalu čínského vnitřního umění, který se konal v Newcastle-upon-Tyne v Anglii v říjnu 1997, Láma Dondrup Dorje v programu, který se nazýval Pojednání o fyzické manifestaci „Zvyčajne nesprávne pochopené skutočnosti, ktoré správne vysvetloval zmysel“ klasického textu Srdcová sútra dokonalé moudrosti, demonstroval, jak je energie kultivována skrze praxi klasického qi-kong /či-kungu/. Srdcová sútra dokonalé moudrosti vysvětluje, proč je prázdnota pravou podstatou všech jevů. Podle učení - Správne pochopené skutočnosti, ktoré správne vysvetľoval Analytik - je pochopení této prázdnoty (kon v čínštině, tom pa nyi v tibetštině) silou, která zapříčiní zánik veškeré formy lidského utrpení. Film, který právě uvidíte, stručně pojednává o původním programu Lámy Dandrup Dorjeho, který trval přes hodinu a čtyřicet minut.

 

Titulky / Subtitles

 

„Zvyčajne nesprávne pochopené skutočnosti, ktoré správne vysvetloval“ text Srdcová sútra je projevem - Správne pochopené skutočnosti, ktoré správne vysvetľoval Analytik. Většina věcí, které vykonáváme, je motivována dynamikou soupeření. Dynamika soupeření neexistuje pouze mezi lidmi, kteří se nemají rádi. Nachází se také mezi manžely, bratry a sestrami, ve všech úrovních společnosti. Soupeření ve fotbale: "Můj tým musí být lepší než tvůj." Pokud se tak nestane, začnete pravděpodobně o druhém týmu říkat něco ne zcela nepříjemného. Toto vše souvisí s ulpíváním na věcech, které si představujeme. Když se jedná o takovéto soupeření, pak přestože jsme úspěšní a daří se nám dosahovat toho, po čem toužíme, i tak po chvíli skončíme nešťastní. Řeknete si, "Chci povýšit ve svém zaměstnání", a skutečně se vám to podaří. Nakonec si ale stejně uvědomíte, že přestože jste dosáhli cíle, "Počkej chvíli, nejsem tak šťastný, jak jsem si myslel, že budu." Toto je utrpení. Utrpení také znamená nejistotu. Nevědět, jak se věci vyvinou. Nevědět, jak by měly věci být nebo jaké by mohly být. Znamená to také, že se situace opakuje. Opakující se situace znamená něco, o čem víte, že už se jednou stalo. Ignorujete to, nevšímáte si toho. Příště se vrátí ve větší míře, až to nakonec déle ignorovat nedokážete. Na fyzické úrovni se všeobecně jedná o nemoc. Na úrovni, kdy jednáme s ostatními lidmi, se jedná o moment, kdy jsme nešťastní. Máme pocit, že je třeba situaci dostat pod kontrolu. Dnes se zeptáme člena místního karate klubu Sensei, Simon Crowa, který se karate věnuje již 18 let a který je nositelem 3. stupně černého pásu. Bude mi asistovat tím, co dělá obvykle - dávaním pěstí, kopáním, se vší silou, v plné rychlosti. Může dělat, co chce. Já se budu snažit vysvětlit, co mám na mysli slovem Kong. Kong znamená toto: Pokud si myslíte, že jste nezávislí, to znamená, že jste tak důležití, že se vše točí kolem vás. Máte představu - "Chci být úspěšný, chci být šťastný". Kvůli chci být šťastný musíte trpět. "Nezajímá mě, co se stane s tebou.; Já chci být šťastný." Občas to vidíte na ulici, lidé se k sobě nechovají slušně, chtějí se po někom vozit, chtějí ukázat, že mají v situaci navrch. Soupeření. "Jsem silnější než ty." Pokud neustále a pořád jednáte proti tomu, co opravdu chcete, co opravdu cítíte, nevytváříte utrpení? Tady je dobrý příklad: ve skutečnosti kontrola znamená - chci mu dát ránu, on vykryje, on mi chce dát ránu, já vykryju. Toto je soupeření. Kdokoli je lepší než druhý, toto je soupeření. Já dávám ránu, on se kryje, on dává ránu, já blokuji. Soupeření. To znamená, "Já jsem já, on je někdo jiný. Nejsme spojení." Pokud jste jehlou a tuto jehlu necháte spadnout do sklenice vody, jehla zůstane jehlou a voda vodou. Avšak v Srdcové sútře nejste opravdu skuteční, všechny věci jsou prázdnotou Kong. Co to znamená? Znamená to, že prázdnota je stejná jako plnost, plnost znamená prázdnotu. Kong znamená, že bychom měli být více jako sůl, zrnko soli. Pokud jste zrnkem soli a toto zrnko upustíte do sklenice s vodou, už nejste více zrnkem soli, ale stanete se součástí každého atomu té vody. Nejste pouze zrnko soli a voda. Ne. Stanete se každou částí té vody a každá část vody se stane tou solí. To namená, že on mě udeří, já už nejsem oddělený, ale stanu se jím a protože se stanu tím druhým, mohu si hrát s jeho energií. Jak jste viděli z předcházejícího cvičení, jedná se o první stupeň rozprostření těla, posunutí mysle. Později už není forma vůbec důležitá.

Teď se můžete ptát, co se to vlastně děje. Nechceš to lidem vysvětlit? Poskakuješ tady, protože máš něco v kalhotách? Proč tak nadšeně poskakuješ? Vysvětli jim to.

Simon: Pocit, který mám, když začínám útok, je úplně stejný, jako bych útočil na jakéhokoli jiného praktikujícího bojového umění. Mám absolutní zájem udeřit, protože jsem o to byl požádán. Avšak jakmile začínám útok s plným záměrem, odrazím se zpět. Je velmi těžké to popsat, ale ztrácím kontrolu nad svým tělem. Někdy více, někdy méně. Někdy mi podklouznou nohy, jindy něco nad tělem převezme kontrolu. Po celou dobu jsem řízen, to je asi nejlepší způsob, jak to popsat.

To je to, co mám na mysli, když říkám, že splynete s druhou osobou. Může na mě útočit, ale já ho vítám a přeji si, aby byl mezi námi vztah. Nepřeji si být od něj oddělený, přeji si stát se tím druhým. Pokud se jím stanu, mohu mu pomoci změnit jeho směřování, jednat jinak. Kong. Kong znamená, že hmotný svět, který známe, ten svět klamu, který známe, můžeme se jej dotknout. Udeříš, jsi schopen se toho dotknout a cítit to a současně... Úder. Stejná věc, obrátím jeho energii tím, že se stanu jeho energií a změním ji. Trochu ji pozměním tak, aby sehrál zcela odlišnou situaci. V současné chvíli stále ještě není zraněn. Proč? Energie, kterou používám, se rozšiřuje. Když si však přeji jeho energii změnit... Teď se energie rozšiřuje. Je jako koule uvnitř těla, takže nedochází ke zranění. Já energii zhustím. Je to příjemné? ...Pojď znovu. Nechal se rozhodit znovu. To je důvod, proč se klasické vnitřní umění netýká jen boje. Jedná se o uzdravování, pochopení podstaty věcí. Například, pokud mne chce udeřit, namísto, abych ho tady blokoval, kdokoli, kdo je silnější to zastaví. V tom nejzákladnějším smyslu mu pomáhám dokončit to, ale kontroluji. Není třeba ani tak moc. Použiji malíček. Dá se to udělat mnoha mnoha způsoby, ale když vaše mysl není čistá, váš záměr není čistý, nejste schopni to udělat. Přejete si udělat určitou věc a zatímco váš záměr je udělat konkrétní věc, vaše tělo směřuje jinam. Jak můžete manipulovat s vaší energií? Techniky čikongu jsou o tom, že vaše energie směřuje tam, kde se rozpíná vaše mysl. Jaký je rozdíl mezi použitím energie s dynamikou soupeření ve srovnání s tím, když pracujeme s energií harmonickým způsobem? Když pracujete dynamikou soupeření, vždy vytváříte konflikt. Konflikt znamená, že někdo musí něco dát, někdo musí být lepší než ten druhý. Vlastně tím říkáte: " V tomto bodě musíš zastavit." Teď to udělám trochu jinak. Hodil jsem ho stranou. Můžete také foukat. Nemá to nic společného s tím, co je venku. Vnější forma, prostě ji provedete. Například Taiči. V začátečních fázích musíte mít kontakt. Například dáváte ránu, druhý vykrývá. To musíte zvládnout. Ale za nějakou dobu to nehraje roli. Děláte si, co chcete. Energie neznamená jeden směr, jsou to všechny směry. Takto vás nic nevyruší. A co ti, kteří šikanují? Takoví lidé neexistují. Jsou jen zmatení, to je vše. Proto musíme mít soucit. Teď nepadej, stůj pevně. Nepadej. Připraven? Ne. Řeknu to jasně: zůstaň stát! Ten nejpevnější postoj, jaký znáš. Zůstaň pevně stát. Udělám toto a uvidíme, co se stane. Protože opravdu nezáleží na tom, co dělám. Bojuje se sebou. Děje se tak, protože je jeho energie založena na soupeření. Když vyučuji techniky klasického čikongu, nevyučuji o manipulování s energií. Praktikující bojového umění v Číně se tradičně nevěnují jen studiu bojového umění. Padesát procent svého času tráví studiem klasických textů o etice, chování a dalších padesát procent věnují fyzickému tréninku. V průběhu času přejdou z fyzického cvičení k cvičení nefyzickému. Co to znamená? Například: fyzická práce na začátku... Fyzická práce. Fyzická práce. Fyzická práce. Později nefyzická práce. Toto je čistá přímá energie. Co když s ní začnu v těle točit a budu ji měnit? Nebo chci, aby vyzkoušel jiný druh vzplývavosti? Vyskočil jsi sám? "Absolutně ne." Proč jde nahoru? Protože zatímco se snaží přiblížit, posunu jeho energii tak, že to, co směřovalo dopředu, jde najednou nahoru. A protože šla nahoru, šel nahoru i on. Běž si vzít mikrofon a znovu nám to vysvětli.

Simon: Někdy je těžké to vysvětlit. Opakuje se znovu, že útočím s plným záměrem, zcela rozhodnut udeřit. Znovu je to to, co bylo vyžadováno. Poslední útok mne oslabil více, ztratil jsem v tom okamžiku vůli útočit. Neposkakoval jsem, ale klesal, doslova slábl.

Na začátku manipuluji s jeho energií, splývám s ní a hraji si s ní. A potom, hádejte co? Dále, když se ke mě blíží - pojď ke mně s plným záměrem. Milující laskavost funguje o mnoho lépe. Chce na mě zaútočit a já si řeknu: "Neútoč na mě." Je lepší, pokud jsme k lidem milí. Najednou jeho záměr zmizel, celé jeho tělo stojí na soupeření, na energii, která chce vyrazit ven. Měním to a říkám: "Toto není důležité." Je mnohem příjemnější být otevřený a z toho důvodu ztrácí svůj záměr. Pokud nedokážete upřímně věřit tomu, co říkáte, nejste schopni říkat to, co cítíte v srdci a to se odráží na tom, co říkáte. Pokud váš čin neodpovídá tomu, co máte v mysli, jak si myslíte, že je asi možné žádat vaše tělo, aby s vámi spolupracovalo? Více cvičení a více formy vám nemůže pomoci. Spíše vám to zase dá pocit soupeření: "Jsem teď lepší než dříve. Jsem lepší než to a to." Klasické učení lidem připomíná, "Buď pokorný." Pochopením, že všechny věci jsou Kong, nic není pevné, utrpení ve skutečnosti neexistuje. Existuje, protože mu dáme sílu, aby existovalo. Proč? Vaše tělo funguje tak, aby udrželo dynamiku podpory své existence. To je důvod, proč se v klasickém tréninku nejdříve vyučuje etika a jak se správně chovat a ne fyzické cvičení. Být upřímným prostředkem. Cokoli děláš, dělej svým srdcem a myslí na sto procent. Každé funguje s přirozeností sobě vlastní. Vlastní přirozenost si většina lidí neuvědomuje. Už teď máme podstatu, která je krásná. Většina lidí musí nejdříve jít a nabýt znalost. Musí se naučit další věci, aby si uvědomili, že je to skutečné. Pak najednou pracujete více a více proti sobě samému, aniž byste si to uvědomovovali. Máte pocit, "Potřebuji více znalosti, více schopností, více finančních prostředků." Soupeření. Opět stejná dynamika soupeření. Ve skutečnosti to tak nemusí být. Vždy existuje způsob, jak zajistit, že výsledek bude vítěz-vítěz. On mi dá ránu. Já si nepřeji, aby mě šikanoval, ale není třeba, abych ho také šikanoval. To je rozdíl mezi činem soupeření a činem harmonickým. Harmonie znamená být součástí. Pokud jste zrnkem soli ve vodě, splynete s vodou. Neoddělíte se. Srdcová sútra říká: "Všechny věci jsou Kong, vše je Kong, prázdnota." Protože jsou prázdné, nejsou skutečné. Avšak prázdnota je skutečná. Protože je skutečná, jednoho dne onemocníte. To je také možno změnit. Jednat v souladu s vaší přirozeností je důležité. Pokud ale to, co máte v mysli, neodpovídá tomu, co říkáte, a to, co děláte neodpovídá vaší mysli, jak můžete říct, "Jsem schopen manipulovat s energií a energie se mnou bude spolupracovat." To vytváří konflikt. To je důvod, proč první věc, kterou si v klasickém učení osvojíte, je pochopení správného chování. A také pochopení energie a jak se k ní vztahujete. To například znamená... Strč do mě. Možná mám moc pevný postoj. Možná, když budu stát na jedné noze, bude to jednodušší.

Cokoli chcete, stanete se tím. A protože se tím stanete, nemá to nic společného se soupeřením. Dojde k tomu, že, "Pojďme se propojit, pokusme se spolu vyjít, pojďme si porozumět." Není to základ vztahů? Vztahy mezi vámi a vaším partnerem, vámi a lidmi, se kterými pracujete, vámi a vašimi sestrami a bratry? Mezi vámi a dokonce i vaším autem a nářadím, které používáte. Pochopení jeho podstaty tak, abychom byli schopni ji použít. Pravda o Kong, která je v Srdcové sútře, je, že vše je prázdnota. Pokud pochopíte, jak odosobnění opravdu jsme, pokud jsme schopni to opravdu prohlédnout, pak byste se povznesli nad všechno utrpení. Cokoli příjde, naučíte se s tím zacházet tím, že nejdříve pochopíte podstatu dané věci. Potom se jí stanete, stanete se součastí její podstaty. Dříve než to uděláte, musíte se naučit být upřímní. Toto musíte rozvinout, aby cokoli, co myslíte a cokoli, co děláte, sobě odpovídalo. Tomu se říká upřímnost. S tím přichází vnitřní vhled, který se jiným slovem označuje moudrost. Ta je nazývána zkušeností. Když toho dosáhnete, můžete se naučit kultivovat. Kultivováním sebe sama můžete potom kultivovat ostatní. Skrze toto splývání a pracování s přirozeností, to je to, čemu se v klasických textech říká "Splývání s nebem a zemí". Už nejste pouhým člověkem, jste součástí všeho. Každý člověk, kterého vidíte, vnímáte jako svou vlastní matku, jako svého vlastního otce, jako svého vlastního bratra, jako svou vlastní sestru, jako někoho, kdo je nejlepším z vašich přátel. Když se tak stane, jak můžete být k ostatním zlí? Jednejte se srdcem. Kong: Pochopení, že cokoli cítíte být důležité dnes, bude zítra pryč. Tímto způsobem, když např. získáte velké jmění, přijměte ho a řekněte si: "Děkuji za to, co mi bylo dáno." Analyzujete to z pohledu nestálosti. To znamená, "Dobrá, teď je to dobré, zítra už to nebude to nejlepší," a výsledkem bude, že už vás to nebude tak vzrušovat. Pokud věci nejdou podle očekávání, "Zranil jsem se, ztratil jsem práci." Analyzujte to s pochopením dynamiky příčiny a následku. To znamená, že cokoli se stane teď, je následkem něčeho, co se stalo předtím. Pokud to tak je, znamená to, že jste za to zodpovědní. Pokud jste za to zodpovědní, řekněte si: "Jsem vděčný za to, že se to stalo, dává mi to možnost očistit zakalení v mém proudu mysle. Výsledkem je, že tomu dovolíte prostoupit vás a to je to, čemu říkáme klasická čikongová cvičení. Nezačínáte nejdříve pracovat s energií, začínáte pracovat s pochopením vlastní přirozenosti, praxí kultivování upřímnosti, kultivování úcty, pokory, vděčnosti. Takovým způsobem budete všechny věci přijímat celým vaším srdcem. Takže ve smyslu fyzického tréninku není forma samotná více než způsob, jak usměrnit mentální aktivitu hrubé mysle a hrubého těla. Pohyb je velmi specifické spojení s tělem. Jaké spojení? Například - chyť mě velmi velmi silně za ruce, nenech mě se pohnout. Pokud se snažím bojovat ve smyslu soupeření, budu mít problém. Mohu s ním pohnout, ale musel bych vynaložit velké úsilí. Splynutí znamená spojení s tělem, spojení s mými kořeny. Uzavřu tělo, otevřu tělo. Místo toho, abych se s ním přetahoval, splynu s ním. Teď se nehýbej, nesmíš se pohnout! Jestli je silný? Pojďte to zkusit, velmi silný. Ale já s ním nebojuji. Říkám: "Zkusme spolu vyjít." Teď říkám, "Pojďme spolu vycházet." A ty se pokusíš pohnout dozadu. V Taiči "an" a "pung".

Ve skutečnosti pokud s ním nebojuješ...

Musíš do mě strčit. Už jsi vyhrál mnoho medailí strkáním do druhých i v Americe. Kam jdeš? Jsi prázdný, nejsi tam, proto tady lítáš. Chceš, aby energie poskakovala, tak skákej. Nechceš skákat tak moc, taky v pořádku.

Popadni to, už jsi začal? Možná mě může současně popadnout za krk. Je to jednodušší? Ale já jsem stále schopen mluvit. Musíš mě popadnout pořádně.

Takže není to tady, není to tam. Všechno je prázdné, všechny věci jsou Kong.

Kong připomíná, že máme být skromní, připomíná, že máme věci přijímat takové, jaké jsou. Pokud je to příjemné, buďte šťastní, pokud to není příliš příjemné, je to také v pořádku. Za vše buďte vděční. Lidé říkají, "Kdo je k tobě více laskavý Ježíš, „Zvyčajne nesprávne pochopené skutočnosti, ktoré správne vysvetloval“ nebo někdo, kdo tě chce zranit, tvůj nepřítel?" Moje odpověď je vždy ten, kdo vám chce ublížit. Skrze takového člověka je mi dovoleno a pobízí mě to k tomu kultivovat více soucitu, více vhledu, více pochopení. Kong je velmi užitečná část k zapamatování. To, co jsem dnes ukázal vás snad bude inspirovat a povzbudí vás, abyste toto pochopení aplikovali. Mám jednu velmi velmi jednoduchou filosofii. Pomáhejte druhým, jak jen můžete a pokud to není možné, alespoň jim neubližujte.

Děkuji, že jste tu byli. Děkuji.

 

Elektromagnetické vlny srdce

 

... Neco o Vědě Reaktorové Technologie ...

Článek s komentářmi "South China Morning Post: Na americký Z-Machine odpoví Čína svým, výkonnějším" ze dne 15.prosince 2018 na adrese https://ac24.cz


00
AZ
Antonín Zelenka
18. prosince 2018

Chi Power Demonstration - Heart Sutra - Lama Dondrup Dorje

 

https://www.youtube.com/watch?v=-8szr8oPrxE

 

Elektromagnetické vlny srdce

 

https://www.youtube.com/watch?v=3ZyaAkthQXw


00