Jak svět reagoval na zprávu expertů o řízené demolici budovy WTC 7? Mlčením...
14. září 2019 Redakce AC24 Ze světa 1254888 7
Na mou prosbu ke čtenářům, aby mi dali vědět, jak v jejich zemích reagovala média na studii vědců z Univerzity Aljaška a Nankigské univerzity, potvrzující, že budova č. 7 Světového obchodního centra v New Yorku padla 11. září 2001 k zemi v důsledku řízené demolice, mi několik odpovědí došlo. (Foto: Youtube)

 
 
loading...
 

Z amerických médií referovala o věci jen místní televizní stanice v aljašském městě Anchorage: ZDE.
Z britských médií zveřejnil zprávu jen deník Express: ZDE.

Čtenáři další mi pak oznámili:

  •  „V Kanadě nezveřejnilo zprávu o nálezu týmu Dr. Kulseye žádné médium“.
  • “ V médiích psaných německy jsem o věci nezaznamenal žádnou zmínku“.
  • “ Žádná zmínka o Kulseyově zprávě v australských médiích. Informace o zprávě lze najít jen na internetu“.

Máme zde tedy omračující informaci expertů o události, která změnila svět – a ta zpráva se vám  zamlčuje.

Potřebujete ještě nějaký další důkaz pro uvědomění si faktu, že žijete v Matrixu, v němž to, co víte, je jedině jen to, co ti, kteří vám vládnou, chtějí, abyste věděli?

Paul Craig Roberts

 
 
sdílet na Facebooku sdílet na Twitteru sdílet na Google Plus sdílet na VKontakte

Hello World

Facebook komentáře
Disqus komentáře
Komentáře registrovaných uživatelů

Napište vlastní názor


EP
Eduard Piovarči
14. září 2019

Všetci sa boja ich moci a tak papagájujú čo im nalinkovali.

Tak velká je ich moc v súčasnosti

Ale údajne sa to už v USA pohlo celé dopredu

http://aragonit9.blogspot.com/2016/07/


10
LB
little boy
14. září 2019

Koho už dnes zaujíma 9/11?

Pamäť národa siaha tak max. 2 týždne dozadu. Dôležitejšie je, či sa dvaja hlavní hrdinova v Hre o tróny už konečne zobrali.


00
VM
Vladimír Molík
15. září 2019
Paměť národů mizí a svět spěje ke zničující globální jaderné válce. Jedině to nastartuje světovou ekonomiku. 
10
AZ
Antonín Zelenka
16. září 2019

Ilúzia je skreslený vnem skutočnosti.

 

Pri ilúzii sú senzorické podnety inak interpretované, napr. chorý človek môže vďaka horúčke hru tieňov na stene vnímať ako hrôzostrašnú postavu, unavený šofér považovať strom pri ceste za stojaceho človeka. Je to klamná predstava, prelud.

 

V závislosti od celkového psychického, najmä citového rozpoloženia a zacielenia človeka sa môže stať, že vzniknuté predstavy úplne zatienia alebo skreslia vnem skutočného predmetu. Neraz si šum krovia zamieňame za nárek a pod. Takéto vnemy skreslené predstavami voláme ilúziami. Príčinou vzniku ilúzií je však veľmi často aj nedostatok a neúplnosť zmyslových dát (napríklad v tme) alebo aj to, že sú to podnety neobvyklého tvaru.

 

„Veľkosť“ pozorovaného objektu môžeme merať ako uhlovú (veľkosť uhla, ktorý od oka zvierajú rozmery zorného poľa, ktoré objekt zaberá) alebo fyzickú (reálna veľkosť, meraná napr. v metroch). Čo sa týka ľudského vnímania, tieto dva pojmy sú značne odlišné. Ak napríklad vidíme dva známe identické predmety vo vzdialenostiach 5 a 10 metrov, vzdialenejší objekt zaberá o polovicu menší zorný uhol, ako bližší predmet, ale zvyčajne ho nevnímame ako polovičnej veľkosti. A obrátene, ak má vzdialenejší objekt rovnakú uhlovú veľkosť, vnímame ho ako väčší. Hlavnou otázkou v súvislosti s ilúziou Mesiaca je, či sa Mesiac na horizonte javí väčší kvôli tomu, že uhlová veľkosť sa zdá väčšia, alebo preto, že sa zdá väčšia jeho fyzická veľkosť; či kombináciou oboch. V súčasnosti v tomto bode neexistuje žiaden jasný spoločný súhlas.

 

Historicky najznámejšia alternatíva k teórií „zdanlivej vzdialenosti“ je teória „relatívnej veľkosti“. Podľa nej vnímanie veľkosti objektu závisí nielen od jej veľkosti na sietnici, ale aj od veľkostí objektov v bezprostrednom vizuálnom okolí. V prípade ilúzie mesiaca, objekty v blízkosti vychádzajúceho či zapadajúceho mesiaca (teda horizont a objekty na ňom) vyjavujú jemné detaily, ktoré spôsobujú, že Mesiac pôsobí ako veľký. Oproti tomu je Mesiac pri zenite obklopený rozsiahlou plochou prázdnej oblohy, vďaka čomu sa javí menší.

 

Podľa hypotézy „uhla pozorovania“ ilúziu Mesiaca vytvárajú zmeny pozície očí v hlave, sprevádzajúce zmeny vo výške Mesiaca. Toto vysvetlenie, kedysi obľúbené, stratilo podporu.

 

Ilúzia veľkosti mesiaca je optická ilúzia, pri ktorej sa Mesiac blízko horizontu javí väčší, než keď vystúpi vyššie na oblohu. Tento klam sa vyskytuje tiež u Slnka a súhvezdí. Je známy už od staroveku, a bol zaznamenaný rôznymi kultúrami. Vysvetlenie tejto ilúzie je stále diskutabilné.

 

Populárny seriál na AC24CZ _ _ Je potrebná prax, vidieť skrz ilúziu


01
ME
Marcia Espinoza
17. září 2019

Komentář byl odstraněn z důvodu nevhodného obsahu.


00
AZ
Antonín Zelenka
17. září 2019

Početné zdroje zdokumentovali, že na konci druhej svetovej vojny, bola objavená pokladnica Japonskej ríše na Filipínach, zamestnancom generála Charlesa Willoughbyho, ktorý bol šéfom spravodajskej služby generála MacArthura. Potom známy pod menom ako poklad Golden Lily Treasure - toto množstvo bohatstva nazhromaždili Japonci za vyše päťdesiat rokov, keď jeho armáda drancovala juhovýchodnú Áziu a Čínu. Pokladnica bola uložená na Filipínach kvôli japonskej podmorskej blokáde USA. Správy sa líšia, ale verejne dostupné dokumenty naznačujú, že získaný poklad presahoval 280 000 metrických ton zlata, okrem šperkov a diamantov. Po vojne tento zamestnanec Edward Lansdale a Severino Garcia Diaz Santa Romana mučili majora Kojima Kashiiho - vodiča generála Yamashity Tomoyukiho - kým neodhalil a nevytvoril mapu miest zlata.

 

Spoločná operačná koncepcia nepravidelného boja (IW JOC - The Irregular Warfare Joint Operating Concept), verzia 1.0, z 11. septembra 2007, opisuje konvenčnú alebo „tradičnú“ vojnu ako: formu vojny medzi štátmi, ktorá využíva priamu vojenskú konfrontáciu, aby porazila ozbrojené sily protivníka, zničila bojaschopnosť protivníka - výrobná kapacita alebo zabavenie alebo udržanie územia s cieľom vynútiť zmenu vlády alebo politík protivníka. Konvenčné vojenské operácie sa zvyčajne zameriavajú na ozbrojené sily protivníka s cieľom ovplyvniť protivníkovu vládu. Všeobecne sa v ňom predpokladá, že pôvodné obyvateľstvo v operačnej oblasti nie je agresormi a bude akceptovať akýkoľvek politický výsledok, ktorý vynútené vlády uvalia, rozhodnú alebo vyrokujú. Základným vojenským cieľom konvenčných vojenských operácií je minimalizovať zásahy civilistov do týchto operácií.

 

UW je špecifická vojenská operácia a nejde iba o inverziu konvenčnej vojny, ako je definované vyššie. UW môže byť zavedený proti štátnym alebo neštátnym aktérom. Priama alebo nepriama prítomnosť UW sa líši v závislosti od situácie, úrovne boja a podľa času. Aj keď sa zvyčajne snaží zničiť alebo oslabiť protivníkovu vojenskú schopnosť, toto úsilie môže alebo nemusí zahŕňať priamu vojenskú konfrontáciu. Ak UW zahŕňa takúto konfrontáciu, sily sa musia osobitne snažiť o nasadenie iba za okolností výhodných pre odpor alebo povstaleckú silu. Zachytenie a udržanie terénu sa zriedka dosahuje priamo a iba rozhodujúcim spôsobom v dôsledku celkového víťazstva väčšej strategickej kampane. Ťažiskom UW je pákový efekt iných, ktorí sa môžu, ale nemusia, sústrediť na ozbrojené sily protivníka. UW vo všeobecnosti predpokladá, že určitá časť pôvodných populácií - niekedy väčšina tejto populácie - je buď agresormi alebo podporuje činnosť UW. UW sa osobitne zameriava na zvýšenie neochoty určitej časti domorodého obyvateľstva prijať status quo alebo „bez ohľadu na politický výsledok, ktorý vynútené vlády uvalia, rozhodnú alebo vyjednajú.“ Základným vojenským cieľom v UW je zámerné zapojenie a využitie znásobovacej interferencie civilného obyvateľstva v nekonvenčnej operačnej oblasti boja (UWOA - unconventional warfare operational area).

 

Field Manual (FM - poľná príručka, polia postupovania), Army Special Operations Forces Unconventional Warfare (Armáda špeciálnych operačných síl pre vedenie nekonvenčnej vojny), vytvára základný kameň doktríny pre špeciálne operačné sily armády (ARSOF - Army special operations forces) v nekonvenčných bojoch (UW - unconventional warfare). Vychádza z poznatkov získaných z historických aj súčasných operácií UW. Zakladá sa tiež na existujúcej dlhodobej doktríne UW špeciálnych ozbrojených síl (SF - Army Special Forces); nedávno vyvinutá doktrína, ako napríklad kontraristencia (COIN - counterinsurgency - proti povstalcom); a vznikajúce pridružené koncepty, ako napríklad nepravidelné vojny (IW - irregular warfare).

 

Od 11. septembra 2001 a od začiatku vojny proti terorizmu (WOT - War on Terrorism) sa existujúce doktríny UW podrobili intenzívnej kontrole a včasnej revízii. Väčšina existujúcich príručiek ARSOF obsahuje najnovšie získané skúsenosti a aktualizované taktiky, techniky a postupy (TTP - tactics, techniques, and procedures) okamžitého užitočnosti pri vedení vojny. Z tohto dôvodu armáda klasifikovala väčšinu týchto revidovaných manuálov. UW zostáva trvalým a účinným prostriedkom bojovania a je uznávané ako ústredné úsilie v rámci WOT. Hoci klasifikácia existujúcej doktríny je obozretná z hľadiska prevádzkovej bezpečnosti, obmedzuje distribúciu konceptov potrebných na efektívne spoločné, interagentné (medzirezortné) a mnohonárodné úsilie. ARSOF a ďalšie publikum vyžadujú nezaradenú koncepčnú príručku užitočnú na pochopenie povahy UW a jej úlohy v národnom uplatňovaní moci. Táto príručka poskytuje nezaradené koncepčné zaobchádzanie (so situáciou - doplniť v príručke prosím).

 

Dôvera (spoločnosť spoločenstva - trust - podnik), ktorú vytvorili, má svoje meno odvodené od nacistického čierneho orla vyrazeného na zlatých tyčiach Tretej ríše. Zlatý prút zabavený z ríše a nevrátený jeho oprávneným majiteľom a ich dedičom bol pôvodným zdrojom financovania tejto dôvery. V priebehu rokov by význam nacistického zlata bledol v porovnaní so zhabaným japonským pokladom. Ako fond rástol, bol až do svojej smrti distribuovaný na súkromných účtoch po celom svete vo viac ako 100 bankách a spravoval ho Generál Earle Cocke, finančný poradca každého prezidenta USA od Trumana po Clintona. Väčšina osôb, ktoré tieto účty kontrolovali, je už dávno mŕtva a pokusy ich dedičov o prístup k týmto účtom sa stretli za podozrivých okolností s obštrukciami, falošným uväznením alebo smrťou. Jedným z príkladov sú dediči Santa Romana. Jednou z takýchto jednotlivcov je pani V. K. Durhamová. Jej manžel, plukovník Russell Herman, ovládal Durhamský Trust. Táto správa sa o chvíľu vráti v zmienkach k ich príbehu.

 

Medzi ich funkcie patrí prevod skrytých operačných fondov, financovanie atentátnych tímov, sústreďovanie drog, hazardných hier a ukorisťovanie zbraní; vojenský, civilný, medzinárodný. Americkí vojenskí personál, admirálni a generálni predstavitelia, ako aj úradníci spravodajských služieb, údajne buď „na dôchodku“, alebo „na dovolenke“, prevádzkovali spoločnosť Nugan-Hand a potom pomáhali domácnosti Household a jej početným jednotkám a dcérskym spoločnostiam. Projekt „sledovanie peňazí“ bol realizovaný spoločnosťou Household International údajne za pomoci spoločnosti Systematics, spoločnosť pre bankové počítačové služby, pôvodne dcérskej spoločnosti operácie založenej v Arkansase. Zamerané boli banky tak priateľov, ako aj nepriateľov. (Vince) Foster a jeho posádka - Hillary (Rodham Clinton) a Webster (Hubbell) - používali ako svoje krytie to, že vraj boli údajne „právnici“ pre Systematics .... Úlohu Vincenta a Hillaryho v tejto záležitosti organizačne usporiadala a nad ňou vykonávala dohľad v Chicagu založená advokátska kancelária Hopkins & Sutter ...

 

ITES - Pokynmi načasované energetické signalizovanie


00
EP
Eduard Piovarči
14. září 2019

Všetci sa boja ich moci a tak papagájujú čo im nalinkovali.

Tak velká je ich moc v súčasnosti

Ale údajne sa to už v USA pohlo celé dopredu

http://aragonit9.blogspot.com/2016/07/

+ 1

AZ
Antonín Zelenka
16. září 2019

Ilúzia je skreslený vnem skutočnosti.

 

Pri ilúzii sú senzorické podnety inak interpretované, napr. chorý človek môže vďaka horúčke hru tieňov na stene vnímať ako hrôzostrašnú postavu, unavený šofér považovať strom pri ceste za stojaceho človeka. Je to klamná predstava, prelud.

 

V závislosti od celkového psychického, najmä citového rozpoloženia a zacielenia človeka sa môže stať, že vzniknuté predstavy úplne zatienia alebo skreslia vnem skutočného predmetu. Neraz si šum krovia zamieňame za nárek a pod. Takéto vnemy skreslené predstavami voláme ilúziami. Príčinou vzniku ilúzií je však veľmi často aj nedostatok a neúplnosť zmyslových dát (napríklad v tme) alebo aj to, že sú to podnety neobvyklého tvaru.

 

„Veľkosť“ pozorovaného objektu môžeme merať ako uhlovú (veľkosť uhla, ktorý od oka zvierajú rozmery zorného poľa, ktoré objekt zaberá) alebo fyzickú (reálna veľkosť, meraná napr. v metroch). Čo sa týka ľudského vnímania, tieto dva pojmy sú značne odlišné. Ak napríklad vidíme dva známe identické predmety vo vzdialenostiach 5 a 10 metrov, vzdialenejší objekt zaberá o polovicu menší zorný uhol, ako bližší predmet, ale zvyčajne ho nevnímame ako polovičnej veľkosti. A obrátene, ak má vzdialenejší objekt rovnakú uhlovú veľkosť, vnímame ho ako väčší. Hlavnou otázkou v súvislosti s ilúziou Mesiaca je, či sa Mesiac na horizonte javí väčší kvôli tomu, že uhlová veľkosť sa zdá väčšia, alebo preto, že sa zdá väčšia jeho fyzická veľkosť; či kombináciou oboch. V súčasnosti v tomto bode neexistuje žiaden jasný spoločný súhlas.

 

Historicky najznámejšia alternatíva k teórií „zdanlivej vzdialenosti“ je teória „relatívnej veľkosti“. Podľa nej vnímanie veľkosti objektu závisí nielen od jej veľkosti na sietnici, ale aj od veľkostí objektov v bezprostrednom vizuálnom okolí. V prípade ilúzie mesiaca, objekty v blízkosti vychádzajúceho či zapadajúceho mesiaca (teda horizont a objekty na ňom) vyjavujú jemné detaily, ktoré spôsobujú, že Mesiac pôsobí ako veľký. Oproti tomu je Mesiac pri zenite obklopený rozsiahlou plochou prázdnej oblohy, vďaka čomu sa javí menší.

 

Podľa hypotézy „uhla pozorovania“ ilúziu Mesiaca vytvárajú zmeny pozície očí v hlave, sprevádzajúce zmeny vo výške Mesiaca. Toto vysvetlenie, kedysi obľúbené, stratilo podporu.

 

Ilúzia veľkosti mesiaca je optická ilúzia, pri ktorej sa Mesiac blízko horizontu javí väčší, než keď vystúpi vyššie na oblohu. Tento klam sa vyskytuje tiež u Slnka a súhvezdí. Je známy už od staroveku, a bol zaznamenaný rôznymi kultúrami. Vysvetlenie tejto ilúzie je stále diskutabilné.

 

Populárny seriál na AC24CZ _ _ Je potrebná prax, vidieť skrz ilúziu

- 1