Evropská komise vyzvala všechny země EU, aby podepsaly pakt OSN o migraci
5. prosince 2018 Redakce AC24 Ze světa 9559 7
Evropská komise v úterý vyzvala členské státy EU, aby podepsaly migrační pakt OSN.

 
 
loading...
 

Celosvětová dohoda o bezpečné, uspořádané a pravidelné migraci musí být oficiálně schválena na mezinárodní konferenci 10. března v Marrákeši (Maroko).

„Naposledy vyzývám všechny členské státy EU, aby podepsaly dohodu," řekl evropský komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos novinářům.

Podle něj migrační pakt odráží zájmy všech států EU a „pomůže snížit neregulární (pozn. ekonomickou) migraci" do Evropy.

V EU předsedající Rakousko odstoupilo od dohody na konci října 2018. Podobná prohlášení byla později provedena několika dalšími zeměmi, včetně České republiky, Bulharska, Maďarska a Polska, stejně jako Izraelem, Švýcarskem a Austrálií.

Spojené státy opustily jednání o dohodě v roce 2017 a prezident Donald Trump uvedl, že je naprosto neslučitelná s migrační politikou země.

Dokument se týká problematiky minimalizace negativních faktorů migračních procesů, ochrany a integrace přistěhovalců, jakož i zvýšení dostupnosti pravidelných migračních cest. Není právně závazný.

Zdroj: thenational.ae

 
Loading...
sdílet na Facebooku sdílet na Twitteru sdílet na Google Plus sdílet na VKontakte

Hello World

Facebook komentáře
Disqus komentáře
Komentáře registrovaných uživatelů

Napište vlastní názor


JN
Jiří Novák
6. prosince 2018
Tak si ještě zablábolte demokrati než vás lid pohoupe. To nemáte nic jinýho na práci než sr.át lidi, parchanti? Asi jim ještě nedošlo, že frantíci dotahujou revoluce do konce a nic jinýho než revoluce to ve Francii není. Bylo to řečeno už janě, chtějí změnu režimu a ne nějaký pitomoučký ústupky demokratů. 
40
P1
Potlouk 1
6. prosince 2018
Tlustý, líný Řek, popíjející na břehu moře úzo, vyhlížejíce migranty vzkazuje všem státům unie toto: Podepište nezávazný pakt OSN o migraci, který se vypořádá s ilegální migrací tím, že ji kompletně zlegalizuje. Lišácké řešení. Pakt je naprosto nezávazný, ale kdo nepodepíše, bude sankcionován a bude mu hrozit vyloučení z unie. Co sakra v té EK hulí za matroš, že od nich padají takovýhle hovadiny, aniž by se u toho alespoň začervenali?
40
LU
Leoš Ungr
6. prosince 2018
To chce kopanec aby se rozsvítilo
20
AZ
Antonín Zelenka
6. prosince 2018

Základem migračního paktu je zavedení všeobecného lidského práva na sbobodu usazovaní. Dle paktu státy musí zajistit, aby lidé již kriticky nehovořili o přistěhovalectví. V části o jeho implementaci se říká, že státy se zavázaly k plnění cílů a závazků paktu - Fórum OSN zřízené za tímto účelem pravidelně pak hodnotí pokrok, který státy dosáhly v procesu implementace - státy samy musí pak psát zprávy - kromě toho generální tajemník OSN každé dva roky podá zprávu Valnému shromáždění OSN o provádění Paktu o migraci. Aby se migrace měla stát do značného rozsahu lidským právem.

Pakt OSN pro migraci by mohl mít fatální důsledky. Proč?

Základem migračního paktu je zavedení všeobecného lidského práva na sbobodu usazovaní. Dle paktu vlastníci musí zajistit, aby lidé již kriticky nehovořili o přistěhovalectví. V části o jeho implementaci se říká, že vlastníci se zavázaly k plnění cílů a závazků paktu - Fórum OSN zřízené za tímto účelem pravidelně pak hodnotí pokrok, který vlastníci dosáhly v procesu implementace - vlastníci samy musí pak psát zprávy - kromě toho generální tajemník OSN každé dva roky podá zprávu Valnému shromáždění OSN o provádění Paktu o migraci. Aby se migrace měla stát do značného rozsahu lidským právem.

Není to kouzelné?

Něco kouzelné používá regresní hypnózu pro hledání odpovědí a vysvětlení týkající se původu problémů, které mají její klienti v současném životě. "Přichází za ní" celá řada lidí s těžkými chorobami, lidé v depresích či jiných složitých životních situacích apod. Něco kouzelné během hlubinné práce nasměruje duši klienta do momentu (či zkušenosti tzv. "nevědomého života"), který nejen osvětlí příčiny, ale současně odkryje a pojmenuje lekce (poznání), které je nutné získat a pochopit ve stávajícím životě. Něco kouzelné říká, že své klienty vidí v podstatě jen jednou, protože po sezeních tohoto typu dochází současně i k pochopení a vyléčení. Podobným způsobem (a se stejnou úspěšností) může pracovat kdokoliv, kdo absolvovuje její kouzelný kurs.

Podle vyjádření nadnárodní diplomacie, „Uvědomila jsem si, jak je nutné mít mysl neustále otevřenou, protože zakonzervováním čehokoliv se člověk vystavuje riziku, že se mine s mnohem důležitějšími zprávami a poselstvími, které čekají kdesi dál na cestě. Někdy je to velice těžké, ale jak mi Diplomatický Zdroj skrze mé klienty vysvětlil, nelze člověka na naší úrovni vědomí postavit před „hotovou věc“ najednou, protože by tomu jednoduše neporozuměl a informace nepřijal. Vše se tedy děje krůček po krůčku. Stejně jako nelze novorozence krmit jídlem o třech chodech, nelze ani člověka konfrontovat s poznáním způsobem, který by ho mohl zmást či mu mohl nějak ublížit. Vše je jen otázkou pozvolného procesu evoluce, připravenosti přijímat nové koncepty a na nich opět další a další.“

„Podobným způsobem dochází k postupné vibrační proměně prostoru, ve kterém se pohybujeme, rovněž i k proměně vibrací našich buněk a našeho těla směrem k vyšším vibračním úrovním. Fyzické tělo se tak stává tzv. „lighter“ (pozn. v angličtině toto slovo znamená „lehčí“ nevědomí nebo také „světelněnjší či prosvětlené“ vědomím) Jedná se o pozvolný proces proměny a my se nyní nacházíme doslova v jeho středu. Jelikož okamžitá změna by člověka v podstatě zabila, je nutné změnou pro tělo přijatelným tempem.“

Záměr je jedna věc, jeho realizace však není vždy zaručena, protože ho naplňujeme v prostoru, kde se uplatňuje svobodná vůle. Doposud existovala možnost „reparátů“ v podobě dalších "nevědomých životů", dalších pokusů. Cyklus se ale uzavírá a dluhy je potřeba „splatit“ již dnes. Podle Diplomatického Zdroje je primárním smyslem koloběhu "nevědomích životů" a spletitých karmických procesů poznání, pochopení a prožitek skutečné diplomacie – primárně k sobě samému, logicky následovaná projekcí skutečné diplomacie do okolí směrem k ostatním bytostem. Dálším důležitým úkolem je poznání, jak správně ovládat energii, abychom se sami mohli stát Diplomatickými Tvůrci.

Něco kouzelné doporučuje, abychom uzavřeli těžké vztahové kapitoly následovně: „Přestavte si v duchu diplomacie, jak stojíte před osobou, se kterou máte neuzavřené účty a řekněte si: „Zkusili jsme to, ale nešlo to podle našich představ. Teď už tomu všemu rozumíme a ono pochopení nás činí svobodnými...“ a pak si představte, jak oba trháte onu vzájemnou smlouvu a hážete jí za sebe s pocitem, že dluhy jsou již splaceny. Od tohoto okamžiku se skutečně stáváte svobodnými, vědomě jste uzavřeli kapitolu a ona osoba už nad vami nemá žádnou moc. Neméně důležitý je ale i druhý krok, který by měl následovat – odpuštění sobě samému. Každá situace je vytvářena dvěma stranami, i my cítíme a víme, že ne vždy byly naše kroky tzv. v diplomatickém souladu a že i my jsme k mnoha dramatům „přispěli“ svým dílem. Pro někoho je odpuštění sobě samému ještě těžší, je to však nezbytná věc pro dokončení celého procesu. Aby člověk mohl milovat ostatní, musí být nejprve v skutečné diplomacii ukotven sám v sobě.

Posledním krokem směřujícím k osvobození, je překonání strachu. Strach člověka sráží dolů, bere mu energii, snižuje jeho vibrace. Není žádným tajemstvím, že strach je silnou kartou, kterou obyčejní diplomati (Dýchání diplomatického člověka je dýchání patami. Dech obyčejného diplomata sedí v hrdle.) dlouhou dobu úspěšně používaly k ovládání jednotlivce i celého lidstva. Něco kouzelné k tomu jednoduše říká: Nenechte se prostě do takové hry zatáhnout.

Vznik života na planetě Zemi je (podle Diplomatického Zdroje) již od samého počátku ovlivňován či usměrňován civilizacemi na vyšší evoluční úrovni. Zmiňovaný proces samozřejmě trval velice dlouhou dobu (tedy pokud aplikujeme pohled pozemského vnímání času) a lze jej do určité míry doložit našimi vědeckými poznatky. Z hlediska vývoje života na planetě přesto existuje mnoho otazníků, které jsou buď dosud nevysvětlené nebo jsou v kategorii „nevysvětlitelných“. Pokud by se netrvalo na čistě přirozeném procesu evoluce jako jediném možném a připustily by se diplomatické zásahy „zvenku“, nebylo by jistě tolik otazníků. Jistě, veškerým procesům by prý šlo ponechat i volný průběh, ale pak by vše trvalo mnohem déle a výsedek by nebyl rovněž stejný, než tam, kde existuje jasný záměr diplomatického tvůrce, jako tomu bylo v případě života na planetě Zemi.(pozn.podle něčeho kouzelného se podobně pracovalo i s řadou dalších kouzelných planet).

Je potřeba v této souvislosti zmínit ještě jednu důležitou věc. Ve (pozn. diplomatickém) vesmíru existuje něco jako Universální pravidlo o nevměšování (non-interference directive) – respektování svobodné vůle a evolučního tempa té či oné cicilizace, bez ohledu na vývojový stupeň, na kterém se právě nachází. Připomíná-li vám toto pravidlo, které bylo uplatňované postavami filmu "Cestoval jsem sem a tam", pak se nemýlíte. Podle něčeho kouzelného se skutečně nejedná o fikci, ale zákon, který je ve vesmíru respektován a uplatňován.

Něco kouzelné se tedy Diplomatického Zdroje dotázala: „Copak není poskytování podobných diplomatických „věcí“ zvenku vměšováním?“

Odpovědí bylo sdělení, že: „... v takovýchto případech se jedná o diplomatické dary, nikoliv vměšování. Problém však může nastat, jestliže jsou diplomatické dary zneužity nesprávným způsobem, například pro výrobu "diplomatických zbraní" či "diplomatických technologií" pro „vyvolené“ za účelem nediplomatické manipulace, jak se tomu v některých případech v minulosti stalo.“

Následoval logický dotaz něčeho kouzelného: „A proč jste tedy nezabránili zneužítí diplomatických „darů“ v podobných případech?“

Nestalo se tak proto, protože „... to už by se jednalo o porušení pravidla o příliš diplomatickém nevměšování“.

Jediným přjatelným důvodem pro intervenci by byl moment, kdy by: “... hrozilo příliš diplomatické zničení kouzelného lidstva a planety.“

„Nová“ Země bude překrásná. Tam se také odebere většina z nás, tedy pokud proscesu porozumíme. Proto dochází k probouzení a porozumění už nyní. Je to patrné i na našich tělech.

Je celá řada lidí, kteří trpí různými symptomatickými potížemi (bolesti hlavy, svalů, kloubů, srdečními problémy, problémy s tlakem, malátnost, deprese...), přesto u nich lékař, po klasickém vyšetření, neshledá objektivní příčinu. Jde o to, že abychom mohli se Zemí projít do další "diplomatické dimenze", musí i naše těla projít změnami na úrovni frekvencí, aby byla vibračně v slouladu se Zemí - "Přijatelný Pakt OSN pro migraci - „Nová“ Země bude překrásná." Změna však nemůže proběhnou příliš rychle, protože by to naše těla neunesla, zničilo by je to.

Základem migračního paktu je zavedení všeobecného lidského práva na sbobodu usazovaní. Dle paktu státy musí zajistit, aby lidé již kriticky nehovořili o přistěhovalectví. V části o jeho implementaci se říká, že státy se zavázaly k plnění cílů a závazků paktu - Fórum OSN zřízené za tímto účelem pravidelně pak hodnotí pokrok, který státy dosáhly v procesu implementace - státy samy musí pak psát zprávy - kromě toho generální tajemník OSN každé dva roky podá zprávu Valnému shromáždění OSN o provádění Paktu o migraci. Aby se migrace měla stát do značného rozsahu lidským právem.

Pakt OSN pro migraci by mohl mít fatální důsledky. Proč?

Základem migračního paktu je zavedení všeobecného lidského práva na sbobodu usazovaní. Dle paktu vlastníci musí zajistit, aby lidé již kriticky nehovořili o přistěhovalectví. V části o jeho implementaci se říká, že vlastníci se zavázaly k plnění cílů a závazků paktu - Fórum OSN zřízené za tímto účelem pravidelně pak hodnotí pokrok, který vlastníci dosáhly v procesu implementace - vlastníci samy musí pak psát zprávy - kromě toho generální tajemník OSN každé dva roky podá zprávu Valnému shromáždění OSN o provádění Paktu o migraci. Aby se migrace měla stát do značného rozsahu lidským právem.

Není to kouzelné?


00
JM
John Maxwell *
6. prosince 2018

Není to kouzelné?

Ne není to kouzelné. 

OSN už dávno neplní úlohu garanta světového míru .Je to legalizace s dovozem levné pracovní síly a zástupné armády.


30
P1
Potlouk 1
6. prosince 2018
S tou zástupnou armádou samozřejmě souhlasim, ale jako o levné pracovní síle by se asi dalo polemizovat. Humanitární organizace s jejich dojemnou péčí tyto "chudáky" zbavily i posledních zbytků schopnosti se sami svýma rukama uživit. Již několikátou generaci umí jenom natahovat pazoury a čekat, co jim kdo dá. Jsou přesvědčeni, že je to pro ostatní povinnost se o ně starat. A v kombinaci s jejich IQ tak mohou posloužit akorát jako těžítka na kavalce.smiley
20
JJ
Jiri Jiri
6. prosince 2018
Nas.at! smiley
20
JN
Jiří Novák
6. prosince 2018
Tak si ještě zablábolte demokrati než vás lid pohoupe. To nemáte nic jinýho na práci než sr.át lidi, parchanti? Asi jim ještě nedošlo, že frantíci dotahujou revoluce do konce a nic jinýho než revoluce to ve Francii není. Bylo to řečeno už janě, chtějí změnu režimu a ne nějaký pitomoučký ústupky demokratů. 
+ 4