EU se obává, že ve světě zvítězí zákon džungle
4. prosince 2018 Redakce AC24 Ze světa 97419 21
Šéfka evropské diplomacie Federica Mogheriniová vyslovila obavy, že kvůli popírání důležitých mezinárodních dohod o bezpečnosti může ve světě zvítězit zákon džungle nad prioritou práva.
 
 
loading...

„Obávám se, že dnes musíme uznat, že se nový světový pořádek dosud neuplatnil. Ještě horší je, že existuje reálné nebezpečí toho, že zákon džungle nahradí prioritu práva. Nyní se zpochybňují ty samé mezinárodní smlouvy, které zastavily studenou válku," cituje diplomatická služba EU prohlášení Mogheriniové, které učinila na Harvardské Kennedyho škole mezinárodních vztahů.

Podle jejích slov místo budování nového pořádku musíme dnes vynakládat obrovskou část naší energie na to, abychom zabránili demontáži nyní platných pravidel.

Mogheriniová podotýká, že chceme-li zachovat mnohastranný systém, musíme investovat do jeho reformování.

„Myslím si, že k podobným změnám může dojít jen v případě, když budou Evropa a Amerika spolupracovat. Jiná cesta nevede, chceme-li se pokusit o formování nějakého pořádku ve světě," prohlásila Mogheriniová.

Zmínila se také o událostech v Kerčském průlivu, kde 25. listopadu porušily tři lodi ukrajinského vojenského námořnictva státní hranici Ruska a pluly z Černého moře do Kerčského průlivu. Manévrovaly nebezpečně a nepodřídily se zákonným požadavkům ruských úřadů.

Ukrajinské lodi se 24 námořníky byly zadrženy, tři ukrajinští námořníci byli zraněni, hospitalizováni. Po incidentu bylo proti nim zahájeno trestní stíhání v případu nezákonného překročení státní hranice.

Zdroj: europa.eu

 
 
Loading...
sdílet na Facebooku sdílet na Twitteru sdílet na Google Plus sdílet na VKontakte

Hello World

Facebook komentáře
Disqus komentáře
Komentáře registrovaných uživatelů

Napište vlastní názor


LU
Leoš Ungr
4. prosince 2018
Formování pořádku ve světě to jako ovládat vše živé na planetě nejsme ovce pořádek si dělejte doma
40
AZ
Antonín Zelenka
4. prosince 2018
"V současnosti stojíme před bezpříkladným zlomem v lidské historii. V posledních letech se utvořily dvě verze dávné historie. Jedné budeme říkat „alternativní“, na tu druhou se budeme odvolávat jako na „oficiální“. První se zabývá úvahami nad různými anomáliemi. Druhá se pokouší obhájit názor, že neexistují žádné sporné otázky a prakticky všechno už je vysvětleno. Jednu chvíli, možná ještě tak před lety, to vypadalo, že mezi oběma tábory probíhá jakýsi neformální dialog. Zastánci „oficiální“ historie zaujímají ke všem otázkám stále sílící politický a ideologický přístup. Teď už nepředkládají jen prohlášení o historických „pravdách“, ale veřejně odsuzují a ostouzejí každého, kdo se odváží vzdorovat jejich oficialitě. V této souvislosti chceme nabídnout několik příkladů dokazujících, že „učenci“ ovládající vysokoškolské a akademické instituce jednoduše odmítají myslet ...", prohlásila naše fantastická minulost. Lze jen souhlasit, jak Mogheriniová podotýká, že chceme-li zachovat mnohastranný systém, musíme investovat do jeho reformování. „Obávám se, že dnes musíme uznat, že se nový světový pořádek dosud neuplatnil. Ještě horší je, že existuje reálné nebezpečí toho, že zákon džungle nahradí prioritu práva. Nyní se zpochybňují ty samé mezinárodní smlouvy, které zastavily studenou válku," cituje diplomatická služba EU prohlášení Mogheriniové, které učinila na Harvardské Kennedyho škole mezinárodních vztahů. Ptám se, „Co je největším dobrem pro lidstvo?” Diplomat jednou řekl: „Všichni kterí mně tvoří říkají, že nesmrtelný element je tím nejvyšším.” To nejvyšší znamená „největší dobro pro lidstvo”. V mezinárodním jazyce etiky je to známo pod latinským pojmem summum bonum, nejvyšší dobro, ta nejlepší a nejvyšší věc dosažitelná lidskou bytostí v tomto životě. Studenti diplomacie jsou si zajedno v tom, že je-li v diplomacii nějaké summum bonum, pak to musí být samotná elementární nesmrtelnost. Zeptá-li se vás tedy nějaký cizinec, co je summum bonum diplomacie, měli byste mu odpovědět: „Všichni kterí mně tvoří říkají, že nesmrtelný element je tím nejvyšším.” V Diplomatické době se inteligentní lidé nikdy neptali na nic jiného než na zásady a základní principy. Nechtěli slyšet žádná zdlouhavá vysvětlování. To má mimo jiné tu výhodu, že to šetří čas. Takže takhle to dnes udělám: položím tématickou otázku a pak na ni odpovím v rámci základních principů. Tímto způsobem dostanete podstatné informace o velkém množství témat, faktů, které vám poslouží jako dobrý obecný podklad. Budete-li mít tyto základní vědomosti, přinese vám to prospěch do budoucna; pomůže vám to při studiu a při porozumění jiným řečníkům. Co cituje diplomatická služba EU v prohlášení Mogheriniové, které učinila na Harvardské Kennedyho škole mezinárodních vztahů? Setkání úzce omezeného, zato však intenzivně jasného individuálního vědomí s nesmírně rozsáhlým kolektivním nevědomím je nebezpečné, protože nevědomí má na vědomí vysloveně rozkladný účinek. Zájem o tento účinek patří dokonce podle výkladu diplomacie ke zvláštnostem přirozeně jednotící spolupráce. Říká se tam: „Každá dílčí myšlenka nabývá tvaru a stává se viditelnou v barvě a formě. Úhrnná síla zobrazením zanechává stopy.“ Ať už tato odpověď souhlasí či nesouhlasí s tím, co jste si sami mysleli, věnujte jí, prosím, velkou pozornost. Můžeme odpovědět mnoha jinými způsoby, ale když nám tedy nějaký člověk z Diplomacie položí tuto otázku, můžeme odpovědět: „Zobrazení elementární nesmrtelnosti neučilo ničemu jinému než posunutím podmíněnost a jeho ukončení.” Všechno je zapříčiněné a podmíněné. Vše se odehrává v důsledku příčin a podmínek, podle jistých zákonitostí. Řečeno: „Všichni kterí mně tvoří učí toto: Každá věc vzniká z příčiny. Musíme znát příčinu té věci a ustání příčiny té věci.” Tento princip Uskutočněné Diplomacie je svou povahou vědecký, a můžeme říci, že principy diplomacie se shodují s principy vědy. Je tedy pochopitelné, proč se poukazuje na obrazec „ochranného kruhu“. Má zamezit „rozplývání proudění“ a chránit jednotu vědomí proti rozbití nevědomím. Nadto se diplomatické pojetí pokouší rozkladný účinek nevědomí oslabit tím, že označuje „myšlenkové útvary“ nebo „dílčí myšlenky“ za „prázdné barvy a formy“, a tím je co nejvíce zbavuje síly. Když to budete dál cvičit na vlastním těle, uzdravíte se z konstruktivní nemoci a zbavíte se únavy jednotícího materiálu. Ale nejen to, i konstruktivní síla tím vzroste, a ti, kteří před lety ještě pochybovali, budou tleskat, neboť zakusí velkolepé věci a velikou radost. Dýchání diplomatického člověka je dýchání patami. Dech obyčejného diplomata sedí v hrdle. K tomu je zapotřebí zkoumat, hloubat, studovat a diskutovat, dokud nebude obnoveno porozumění tomuto Učení Diplomacie, takže bude možno říci, že starý materiál byl navrácen do svého původního stavu. „Myslím si, že k podobným změnám může dojít jen v případě, když budou Evropa a Amerika spolupracovat. Jiná cesta nevede, chceme-li se pokusit o formování nějakého pořádku ve světě," prohlásila Mogheriniová. Zmínila se také o událostech v Kerčském průlivu, kde 25. listopadu porušily tři lodi ukrajinského vojenského námořnictva státní hranici Ruska a pluly z Černého moře do Kerčského průlivu. Manévrovaly nebezpečně a nepodřídily se zákonným požadavkům ruských úřadů.
02
V2
Vaclav 2
5. prosince 2018
blá blí blá...co to tady máte za dimplomovou práci? ani nalevo ani napravo...
30
JJ
Jiri Jiri
4. prosince 2018
Blebleble... 3,14ča, už jí to nikdo nežere cheeky
20
EB
Eda Beda
4. prosince 2018

Sranda jak se zde manipuluje, ukrajinské lodě porušili hranice ruska:) Není to tak, že rusko porušilo vše dané a ukradli ukrajině jejich uzemí což celý demokratický svět odsoudil?

Zrovna češi by na tohle vzhledem k historii a roku 1938 měli být velice pozorní.


02
JM
John Maxwell *
5. prosince 2018

"rusko porušilo vše dané a ukradli ukrajině jejich uzemí" no jistě jak jinak , u referenda o připojení K RF byly pozorovatelé ze všech západních států a stejně ho rusko ukradlo ... Jedno je 100% jistý Krym už zůstane navěky RF ....

To je stejné jako Ti co mají jediný argument proč nemají "rádi" rusko vjezd "vojsk varšavské smlouvy" (ruska ?) na územi Československa ,oni to byli jenom rusové ? nebo ukrajinci ? nebo všehochuť ? ... Asi tak, chce to si zjistit informace , proč k tomu vůbec došlo ...


30
EB
Eda Beda
5. prosince 2018

Krásně jsi to nevědomě popsal:) Rusko si prostě vzalo to co si myslelo, že je jeho když ho samostatný stát Ukrajina nechtěl poslouchat. To se přesně stalo. Rusko si násilím vzalo to co chtělo bez ohledu na právo Ukrajinské i mezinárodní. A proto se rusko nemůže řadit mezi normální státy.

 

Referendum po ozbrojeném napadení odporujícím zákonům země ve které se děje je bezcenné a nemůže věc legalizovat.


01
EB
Eda Beda
5. prosince 2018

Psal jjsem o roce 1938

V roce 1968 nás napadlo rusko, že k tomu využilo další země kde měla loutkové vlády na tou nic nemění.

Země západního světa anektaci Krymu považují za nelegální a právem.


02
JP
jaja paja
5. prosince 2018

Eda Beda,

lehce zvlastni obyvatelé Krymu si v referendu odhlasovali téměř jednohlasně připojení k Rusku. 

Což je s souladu s rezolucí OSN: Rezoluce Valného shromáždění OSN ze dne 16. prosince 1952 zdůraznila, že právo na sebeurčení je předpokladem pro plné uplatnění základních lidských práv.

zdroj zde:  https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vo_n%C3%A1rod%C5%AF_na_sebeur%C4%8Den%C3%AD

 

Na druhé straně žádné referendum neproběhlo v případě KOSOVA, kdy bylo toto území prostě vytrženo z území Srbska kam historicky patří. A světe div se kdopak to tam má druhou největší základnu v Evropě? 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Camp_Bondsteel

A opravdu vím o čem mluvím dokonce mne Srbové provedli  po místech kam dopadaly humanitární tomahawky. Prospělo by Vám místo tlachání studovat historii a tím nemyslím jenom historii z učebnic které psali momentální vítězové.

V tomto případě (napadení Jugoslávie)  šlo pouze o to nasunout se blíže k ruské hranici s další základnou.

Nedělejte ze sebe hlupce, protože národy nezapomínají nehledě na aktuální politické proudy.


40
JM
John Maxwell *
5. prosince 2018

jaja paja ...

Asi tak , Krym udělal moc dobře , by dopadly jako v Oděse kde je upálili zaživa šmejdi fašounský za dohledu západních "režisérů Euromaidanu" EU s UssA ...


20
V2
Vaclav 2
5. prosince 2018

béďo...

nějak jste zaslepen...nějak vám nedochází skutečnosti po světě, spíše je nechcete vidět...


10
EB
Eda Beda
6. prosince 2018
20 let jsem viděl co tu rusové dělali. Zničili přírodu, ničili lidské osudy a zničili i morálku mnohým jak je zde vidět.
01
AZ
Antonín Zelenka
8. prosince 2018
Mnozí lidé si kladli otázku, “Jak se to mohlo stát?” Jestliže zjišťujete jaká pravda se skrývá za mnoha událostmi nedávné historie, najdete některé překvapující souvislosti. Jak jednou zjistíte, že ty samé řídíci “souhlasné” skupiny jsou za mnoha našimi dnešními problémy, nemělo by pro vás být překvapením, že existují určitá propojení, protože jsou zde zahrnuti pořád stejní lidé. Nic vážného, jen trochu přidat pravdivosti a vážnosti celému příběhu. Podvod spáchaný na veřejnosti v souvislosti s ekologickým zdravím je charakteristický pro celé období vlády marxisté-trockisté, mající za cíl rozprodej a ekologické zničení vlasti. Píše se rok 1968. Situace je nyní mnohem horší, přátelé! Invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa (Vstup spojeneckých vojsk, Operace Dunaj, Okupace Československa) byl vojenský vpád vojsk pěti zemí vlády marxisté-trockisté Varšavské smlouvy v čele se Sovětským svazem (SSSR pod vedením vlády marxisté-trockisté) na žádost konzervativního křídla "Komunistické" strany Československa (infiltrace otevřeně kolaborantské vlády marxisté-trockisté), který se uskutečnil 21. srpna 1968. Spontánní odpor proti okupaci de facto v očích světové veřejnosti zdiskreditoval socialismus typu marxisté-trockisté. Čím tehdejší ČSSR „zradilo revoluci“? Plán zákulisních plánovačů světových dějin byl následující. V Rusku se odehraje marxistická-trockistická revoluce; Rusko exportuje revoluci do celého světa a samo poslouží jako jateční maso, v procesu zanikne; výsledek: globální marxistický-trockistický pseudosocialismus = ekootrokářství, a Rusko neutralizováno jako faktor. Cíl  československého pokusu o reformu socialismu – tzv. pražského jara byl vybudovat skutečný sociální stát v jedné zemi a likvidace vlády marxisté-trockisté, namísto exportu revoluce. Snaha potlačit reformní proces v Československu - Státní vlajka Československa zbrocená krví. Kurátoři zákulisí plánovačů projektu dějin se snaží zlikvidovat lidské a sociální Rusko mnoho staletí, jako hlavní překážku realizace plánu nastolení globálního ekootrokářského systému, a je jim zcela jedno, jakou vnější podobu bude tento systém mít – zda marxistickou-trockistickou nebo „demokratickou“. Jeden kurátoř zákulisí plánovačů projektu dějin si nejpozději na počátku 19. století uvědomil nutnost likvidace buržoazně-liberálního projektu, na němž „jel“ Západ, kvůli hrozbě vyčerpání biosféry a nesmyslného plýtvání zdroji v závodech ve spotřebě. Zapouští tedy do společnosti informační modul „ekomarxismus“, který má s prodlevou několika generací tento problém řešit světovou ekomarxistickou revolucí a nastolením systému, mnohem šetrnějšímu k biosféře Země, kde měli být vládnoucí „revoluční kádry“ podle principu „zamezením přístupu ke skutečnému (a ne fingování) vzdělání nemajetným vrstvám kde se řeší najednou mnoho cílů „permanentní revoluce“ - nevymkne se kontrole a nezačne realizovat vlastní konceptuální moc, jdoucí proti zájmům "plánovačů projektu dějin metodou „kulturní spolupráce“, na základě prestiže a atraktivity, nikoli silou - všichni jsou si formálně rovni, někteří jsou si v praxi rovnější“. Cituji: "... bolo treba trpezlivosť, vytrvalosť počas šiestich dekád k vyhnaniu agentov vlády marxisto-trockistov z vedúcich pozícií v Rusku. A táto skúsenosť ich poznačila definitívne, a zanechala ich s jasným názorom čo platí a čo neplatí pri zaobchádzaní s ľuďmi ako sú marxisti-trockisti a kryptofundamentalisti. A taktiež vedia, že hocijaké rýchle a radikálne zmeny otvárajú dvere revolúcii - a kde je revolúcia, tam sú aj marxistickotrockistický-kryprofundamentalistický agenti aby toho využili. Uvádzajú liberalizačné zmeny v Rusku postupne, krok za krokom. Keď už zašli takto ďaleko, nechcú sa pohybovať prirýchlo a tým riskovať to, že by toto všetko mohlo byť stratené a zvrátené späť. Ešte k tomu, viditeľné zmeny nastávajú...  Organizujú ľudskú činnosť do kompletnej schémy nevyhnutnej k pokroku skoro v každej sfére. Ešte k tomu aj robia možnosť tvarovať a vytvárať ekonomiku a rôzne druhy ľudskej činnosti za hranice ďaleko prekračujúce rovinu čistého prežitia. Toto vytvára možnosť pre spoločnosť podporovať umenie a iné rôzne pokroky civilizácie, ktorá sa týmto ďalej obohacuje." Ale přátelé, "naši vládci" se stali oběťmi mezery ve zpravodajství, kterou sami před lety vytvořili, protože Rusové dobře chápou důležitost momentu překvapení, včetně technologického překvapení. Díky znovuzrození Ruska (čemuž v roce 1999 nikdo nevěřil a jakýkoliv analytik by se tehdy vysmál tvrzení, že Rusko dnes bude tam, kde je) je zákulisí plánovačů projektu dějin nucen zbrzdit proces vytváření islámského „evropského chalífátu“ (likvidace buržoazního projektu cestou biologické likvidace a vyhynutí jeho stoupenců) a znovu improvizovat, přizpůsobovat se nové situaci, kdy Rusko realizuje svou globální koncepci a globální politiku, jdoucí proti plánům plánovačů projektu dějin. Odpis USA se také nedaří tak jak má, dochází k fázovému (časovému) posunu, kurátoř zákulisí plánovačů projektu dějin je nucen vynakládat energii na neutralizaci snah regionální elity USA vyvolat 3. světovou válku a udržet si tak svůj status. Pokud ve „neutralizaci snah vyvolat 3. světovou válku - plánovaná a programovaná nukleární válka byla detailně naplánována a oni nechtěli, aby tento plán byl zmařen veřejnou připraveností k neutralizaci snah vyvolat 3. světovou válku“ regionální „elita“ USA přehraje „kulturní spolupráce“ a zvítězí kryprofundamentalistisčí agenti, je pro USA plánovaná občanská válka. "Teoreticky nemáme ani žádné prostředky, jak proti nim bojovat, protože naši tajní vládci od roku 1962 nechtějí dovolit, aby nějaké obranné prostředky byly vyvinuty." Něco z projektu dějin, "Plošina č.1 se vznáší 672 mil nad místem v Atlantickém oceánu zhruba 170 mil východně od Charlestonu, Jižní Karolína. Č. 2 je 821 mil nad místem v Pacifiku 256 mil jihozápadně od Los Angeles, Kalifornie. Č. 3 se vznáší 784 mil nad místem asi 42 mil západně od oblasti zvané Four Corners zahrnující Utah, Colorado, Arizonu a Nové Mexiko. Č. 4 je 821 mil přímo nad místem, kde se stýkají hranice států Idaho, Montana a Kanada. Č. 5 se vznáší 597 mil nad místem které je asi 50 mil východo-severovýchodně od Denveru, Colorado. Č. 6 je 560 mil nad Illinois nad zhruba 80 mil jihozápadně od Chicaga a 50 mil východně od Peorie. Č. 7 je ve stejné výšce, 560 mil, nad místem ležícím asi 10 mil severozápadně od Morgantownu, Západní Virginie, a na jihozápadní hranici Pennsylvanie. První čtyři plošiny jsou s lidskou posádkou, ostatní tři, vypuštěné později, jsou dosud dálkově řízeny než budou osazeny posádkou, která tam bude dopravena elektrogravitačním vozidlem. Levitující kosmické plošiny nad Spojenými státy a na dalších místech, vyzbrojené nejen částicovými-paprskovými zbraněmi - inteligentní systém nespoléhá na konvenční radiaci jako je infračervené záření nebo radar – místo toho je založena na detekci skutečné atomové signatury cíle a běžné techniky rušení na PRF ("Psychoenergetic Range Finding" - schopnosti přesně zamířit) nemají žádný vliv.." Paradoxně, jediná šance USA na světlou budoucnost (relativně, v porovnání s ostatními variantami) je americká obdoba „perestrojky“ a spolupráce Rusko-USA na zcela jiných principech než dnes, mimo rámce "všichni jsou si formálně rovni, někteří jsou si v praxi rovnější". Konec konců, každý věděl, že Neil Armstrong, když udělal první šlápotu na cestě porozumění a spolupráce, pronesl tato slavná slova: "Toto je jeden malý krok pro člověka, ale obrovský skok pro lidstvo." Můžeme si tedy všimnout, že rozšíření liberálně-buržoazního projektu do celého světa nikdy nebylo záměrem zákulisí plánovačů projektu dějin, je to z hlediska zákulisí plánovačů projektu dějin selhání, chyba řízení - podle jeho záměrů měl zmizet nejpozději v první čtvrtině 20. století globální kryptomarxistickou revolucí. Píše se rok "1968?"
00
PA
Piovarči Aragonit
4. prosince 2018

Nyní se zpochybňují ty samé mezinárodní smlouvy, které zastavily studenou válku,"

Studenú vojnu ropútali prevratom na Ukrajine práve USA!!

Džunglu zo sveta urobili Amíci, všetkých vydierajú ukladajú sankcie a vymáhajú si predaj svojich zbraní silou v celom svete. Na čo sa tá nána potom sťažuje na Rusko ktoré hájilo svoje hranice a zadržalo narušiteľov?

Už si sťažuje aj Trum:-)

Trump: Závody ve zbrojení se vymkly kontrole. Chci o tom mluvit s Ruskem a Čínou

 / U.S. Navy / Anthony Flynn

16:39 03.12.2018(aktualizováno 16:41 03.12.2018) Získat krátkou URL

V pondělí americký prezident Donald Trump prohlásil, že chce projednat s lídry Ruska a Číny závody ve zbrojení, které se podle něj vymkly kontrole. Již dříve si Trump pochvaloval svou schůzku s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem, se kterým jednal o obchodu.

Putin prozradil obsah jednání s Trumpem na G20 (VIDEO)

„Jsem si jist, že někdy v budoucnu prezident Si Ťin-pching a já, spolu s ruským prezidentem Putinem, začneme jednat o smysluplném ukončení rozsáhlého a nekontrolovatelného závodu ve zbrojení," napsal Trump na Twitteru. „USA letos utratí 716 miliard dolarů! Šílené!" dodal chudák Trump ako keby ho ten USA vojenský rozpočet strašne ťažil:-)

 

USA sa začínajú báť že budú rýchlo prestrielané. Rusko a Čína vyvíjajú nové technológie a zbrane lacnejšie a dokonca rýchlejšie ako USA. Preto chce Trump hamovať závody v zbrojení preto že to USA jednoducho už nezvládajú USA letos utratí 716 miliárd dolarú Šílené! dodal zhrozene Trump

vse-ubegali-v-panike-okrem

Ruský hrdina seržant špeciálnych síl Andrew Timoshenkov, bráni civilistov v Sýrii proti ISIL samovražednému útoku

https://inforuss.info/provokatsiya-ne-proshla/

 

Béďa

Krym sa pripojil k Rusku rozhodnutím ľudu -referendom. Krym daroval Ukrajine Chruščov ešte keď Ukrajina parila k Rusku a plným právom sa tento dar Ruska opäť vrátil Rusku keďže na Ukrajine sa uskutočnil nezákonný puč a Ukrajina sa stala zo dňa na deň protiruskou tak jej tento dar bol oprávnene odňatý. Krym pre Rusko vybojovala Katarína Veľká z Turkom ak nepoznáš históriu tak si ju preštuduj.

Na Kryme chceli USA vybudovať svoju námornú základňu a Ruská základňa mala byť Ukrajinou vypovbedaná. Rusko si len zobralo čo mu dávno právom patrilo Éda Béďa

Takto je to.

https://aragonit11.blogspot.com/2018/11/blog-post_21.html


30
EB
Eda Beda
5. prosince 2018

Krásně jsi to nevědomě popsal:) Rusko si prostě vzalo to co si myslelo, že je jeho když ho samostatný stát Ukrajina nechtěl poslouchat. To se přesně stalo. Rusko si násilím vzalo to co chtělo bez ohledu na právo Ukrajinské i mezinárodní. A proto se rusko nemůže řadit mezi normální státy.

 

Referendum po ozbrojeném napadení odporujícím zákonům země ve které se děje je bezcenné a nemůže věc legalizovat.


00
PA
Piovarči Aragonit
5. prosince 2018

Zabudol si na to že na Ukrajine bol uskutočnený nezákonný štátny prevrat financovaný USA napriek garanciám Nemecka že prebehnú riadne volby bola vláda zvrhnutá

Keďže sa USA neriadili v tejto veci zákonmi nezaväzovalo to ani druhú stranu. Skrátka zákony džungle začali vo svete takto po svojom uplatňovať práve USA.

Aké požičaj také vráť. Ukrajinci a USA dostali čo im patrilo. Krym bol a je opäť Ruský a ľudia to potvrdili referendom. Že sa vám to nepáči je vaša vec ale nemáte právo tvrdiť že referendum je neplatné a že vôla ludu nenexistuje. Ukrajina už jedno referendum na Kryme neuznala a Ruská armáda tam vtedy nebola. Pre USA žiadne medzinárodné zákony neplatia nasáčkovali sa takto do vojny vo Vietname, nasáčkovali sa do Sýrie bez akéhokoľvek mandátu. A bez akéhokoľvek mandátu prepadli Irak. Kto je tu väčší agresor ako sú USA?


20
EB
Eda Beda
7. prosince 2018

Sranda, prostěě jsi jen zas potvrdil jak to rusko miluješ. Že jim dokážeš odpustit to, že když je někdo neposlouchá tak si to vemou silou.

Co když si usmyslí, že čechy jim taky jeden čas patřili a znovu přijedou s tanky? Budeš na ně mávat a milovat je?


00
JM
John Maxwell *
5. prosince 2018
Hehe , Mogheriniová ... Mogheriniová ... to už je zoualost co po tobě páníšek chce ,takhle veřejně kvičet, že ztrácí vliv a kontrolu a až se propadne dolar jako, že se propadne už nebude Émerica first a páníšek se začne zbavovat užitečných idiotů tak jako tomu bylo vždy .... tak jedna rada nakonec  ...hlidej si záda laugh
10
AZ
Antonín Zelenka
5. prosince 2018

„V Kerčském průlivu, 25. listopadu porušily tři lodi ukrajinského vojenského námořnictva státní hranici Ruska a pluly z Černého moře do Kerčského průlivu. Manévrovaly nebezpečně a nepodřídily se zákonným požadavkům ruských úřadů." cituje diplomatická služba EU prohlášení Mogheriniové, které učinila na Harvardské Kennedyho škole mezinárodních vztahů.

Podle jejích slov místo budování nového pořádku musíme dnes vynakládat obrovskou část naší energie na to, abychom zabránili demontáži nyní platných pravidel.

Proto bylo proti nim zahájeno trestní stíhání v případu nezákonného překročení státní hranice.

„Putin vytáhl bílý list a nakreslil moře, úžinu a začal vysvětlovat prezidentovi trajektorii ukrajinských lodí, nejprve v neutrálních vodách a pak v teritoriálních. Vysvětlil přesně, kudy proplouvaly. Dostal čas, aby vysvětlil svou verzi událostí. Trvalo to asi 10 minut," řekl jeden z poradců Emmanuela Macrona.

Ukrajina se pokusila zatáhnout Německo do války, prohlásil bývalý ministr zahraničí SRN Sigmar Gabriel v interview pro televizi N-TV.

Šéfka evropské diplomacie Federica Mogheriniová vyslovila obavy, že kvůli popírání důležitých mezinárodních dohod o bezpečnosti může ve světě zvítězit zákon džungle nad prioritou práva.

„Myslím, že v žádném případě nesmíme dovolit Ukrajině, aby nás zatáhla do války, Ukrajina se o to pokoušela," okomentoval bývalý ministr zahraničí SRN Sigmar Gabriel provokaci Kyjeva v Kerčském průlivu.

„Myslím si, že k podobným změnám může dojít jen v případě, když budou Evropa a Amerika spolupracovat. Jiná cesta nevede, chceme-li se pokusit o formování nějakého pořádku ve světě," prohlásila Mogheriniová.

„Považuji za správné, že se německá kancléřka (Angela Merkelová —pozn. red.) snaží povzbudit strany k normálním vztahům. Bude to ale dost obtížné," dodal v rozhovoru pro N-TV.

Mogheriniová podotýká, že chceme-li zachovat mnohastranný systém, musíme investovat do jeho reformování.

Ruský prezident poznamenal, že v palubních denících měly zadržené lodě zapsaný úkol „nepozorovaně vplout do Kerčského průlivu." Západní lídři nedokázali namítnout nic proti argumentům předloženým na summitu G20 v Argentině.

V říjnu dodal Pentagon asi sto kontejnerů s různými zbraněmi a vybavením do letecké základny Ramstein v Německu, informují stránky základny. Je to největší dodávka střeliva do Evropy od roku 1999, kdy americké letectvo uskutečnilo více než 900 náletů na Jugoslávii.

Podle informace je obsah kontejnerů určen tak, aby poskytoval „rychlou reakci na hrozby agresivních hráčů".

„V Kerčském průlivu, 25. listopadu porušily tři lodi ukrajinského vojenského námořnictva státní hranici Ruska a pluly z Černého moře do Kerčského průlivu. Manévrovaly nebezpečně a nepodřídily se zákonným požadavkům ruských úřadů." cituje diplomatická služba EU prohlášení Mogheriniové, které učinila na Harvardské Kennedyho škole mezinárodních vztahů.

Prezident RF Vladimir Putin zdůraznil, že akce Ukrajiny jsou naplánovanou provokací, a obeznámil lídry G20 s postojem Moskvy v tomto incidentu.

Ukrajinský prezident Petro Porošenko prohlásil, že se v rámci válečného stavu má konat přesun vojenských jednotek k hranici s RF za účelem posílení obrany a také oznámil zahájení vojenských cvičení v pohraničních oblastech.

„Jsem si jist, že někdy v budoucnu prezident Si Ťin-pching a já, spolu s ruským prezidentem Putinem, začneme jednat o smysluplném ukončení rozsáhlého a nekontrolovatelného závodu ve zbrojení," napsal Trump na Twitteru.

Prezident RF Vladimir Putin označil incident v Kerčském průlivu za provokaci a poznamenal, že mezi členy posádky ukrajinských lodí, jež porušily státní hranici RF, byli dva příslušníci ukrajinské bezpečnosti, kteří fakticky řídili tuto speciální operaci.

Moskva nejednou prohlásila, že není stranou vnitřního ukrajinského konfliktu, a přála by si, aby Ukrajina překonala politickou a ekonomickou krizi.

„Myslím si, že k podobným změnám může dojít jen v případě, když budou Evropa a Amerika spolupracovat. Jiná cesta nevede, chceme-li se pokusit o formování nějakého pořádku ve světě," prohlásila Mogheriniová.

Už v Argentině však americký prezident oznámil, že je připraven setkat se s Putinem „včas“.

Setkání obou prezidentů později potvrdil i mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.


00
JM
John Maxwell *
5. prosince 2018
A co tak napsat vlastní názor laugh ne jen citace ...
10
AZ
Antonín Zelenka
6. prosince 2018
Je to jev zpravidla spontánní, nastupuje a probíhá sám od sebe. Jeho účinek je překvapivý potud, že téměř vždy vyvolává řešení duševních komplikací a tím uvolnění vnitřní osobnosti z chronických emocionálních a myšlenkových problémů, a navozuje tím bytostnou jednotu, pociťovanou obecně jako „osvobození“. Vědomá vůle nemůže takové symbolické jednoty dosáhnout, poněvadž vědomí je v tomto případě jednou ze stran sporu. Protivníkem je kolektivní nevědomí, které řeči vědomí nerozumí. Proto je třeba „magicky“ působícího symbolu, obsahujícího primitivní analogismus, kterému nevědomí rozumí. Nevědomí lze dosáhnout a vyjádřit jenom pomocí takového symbolu, a proto se také individuace bez symbolu nikdy neobejde. Symbol je na jedné straně primitivním projevem nevědomí, na druhé straně je ideou, která odpovídá nejvyššímu tušení vědomí. Zcela se přitom zapomíná, že důvod, proč lidstvo věří v „daimona“, nemá žádné vnější příčiny; spočívá prostě na naivním vnímání mocného vnitřního působení autonomních dílčích systémů. Toto působení nezrušíme tím, že budeme rozumově kritizovat jeho jméno nebo je označíme za nesprávné. Kolektivní působení neustále trvá, autonomní systémy bez přestání pracují, poněvadž kolísání přechodného vědomí fundamentální strukturu nevědomí neovlivní. Popírají-li se dílčí systémy a domnívá-li se člověk mylně, že je může kritikou jejich pojmenování zrušit, pak již nemůže porozumět jejich působení, které přesto dále trvá, a nemůže je proto již také asimilovat do vědomí. Stávají se tak nevysvětlitelným rušivým faktorem, který pak nakonec člověk hledá někde mimo sebe. Tím dochází k projekci dílčích systémů a zároveň se vytváří nebezpečná situace v tom smyslu, že se rušivé účinky připisují zlé vůli někoho mimo nás, a tu nelze přirozeně najít nikde jinde, než u souseda „de l’autre côté de la rivière“. To vede ke tvorbě kolektivních bludů, vzniku válek, k revolucím, jedním slovem k destruktivním davovým psychózám. Blud je posedlost nevědomým obsahem, který se jako takový neasimiluje do vědomí. A poněvadž vědomí existenci takových obsahů popírá, nemůže je ani asimilovat. Místo aby se chtěl stále ujišťovat, že daimon je iluze, měl by západní člověk opět zakusit realitu této iluze. Měl by se naučit opět uznávat tyto psychické mocnosti a nečekat, až ho jeho nálady, nervozity a bludné myšlenky nejbolestnějším způsobem poučí o tom, že není jediným pánem ve svém domě. Štěpivé tendence jsou skutečné psychické osobnosti obdařené relativní realitou. Jsou reálné tehdy, jestliže nejsou jako reálné uznávány, a jsou tudíž projikovány; jsou relativně reálné, jestliže mají vztah k vědomí (nábožensky řečeno jestliže existuje kult); nereálné však jsou tehdy, jestliže se vědomí začne od svých obsahů uvolňovat. K tomu však dochází jen tehdy, když člověk svůj život prožil tak vyčerpávajícím způsobem a s takovým nasazením, že již neexistují žádné bezpodmínečné životní závazky, a proto již vnitřní převaze nad světem nestojí v cestě žádný požadavek, který by nemohl být bez potíží obětován. V tomto ohledu není nic platno obelhávat sama sebe. Je-li člověk ještě vázán, je ještě posedlý. A jestliže je posedlý, tedy existuje ještě něco silnějšího, co ho ovládá. Porozuměním se uvolňujeme z nadvlády nevědomí. To je v podstatě také účelem pouček čár textu. V takové podobě je vědomí prázdné a není prázdné. Není již naplněno obrazy věcí, nýbrž je v sobě pouze chová. Dříve bezprostředně doléhající plnost světa neztratila sice nic ze své bohatosti a krásy, avšak neovládá již vědomí. Magické nároky věcí ustaly, poněvadž bezprostřední zapředení vědomí do světa se uvolnilo. Nevědomí se již neprojikuje, je tudíž zrušena původní „participation mystique“ s věcmi. Proto již není vědomí naplněno nutkavými úmysly, nýbrž se stává zřením, jak velmi pěkně říká diplomatický text. Abychom tomu porozuměli nebo to vysvětlili, musí náš rozum jít oklikou. Pocitovým zakoušením toho nedosáhneme, protože by nic nebylo dětinštější, než takový duševní stav estetizovat. Jedná se zde o účinek, který velmi dobře znám ze své "lékařské" praxe; je to terapeutický účinek par excellence, o nějž se "svými žáky a pacienty" usiluji, totiž zrušení „participation mystique“. „Nejde o to, že se vyhýbám a nechci s Petrem Alexejevičem mluvit. Jen se nechci nechat zatáhnout do jeho volební kampaně,“ řekl Putin. Protihráč prý obratně využívá provokace k svalování viny na Rusko, aby se pak mohl prezentovat jako úspěšný krizový manažer. Co takto označil, je jednoduše neobyčejně velký zbytek nerozlišenosti mezi subjektem a objektem, která má u nediplomatů ještě takové rozměry, že to Evropanovi, jenž je člověkem vědomí, musí být nutně nápadné. Pokud si rozdíl mezi subjektem a objektem neuvědomíme, převládá nevědomá identita. Nevědomé se potom projikuje do objektu a objekt se introjikuje do subjektu, tzn. psychologizuje se. Pak se zvířata a věci chovají jako lidé, lidé jsou současně zvířaty a vše je oživeno strašidly a bohy. Civilizovaný člověk se ovšem přirozeně domnívá, že je nad tyto věci nebetyčně povznesen. Ale zato je často po celý svůj život identický se svými rodiči, je identický se svými afekty a předsudky a beze studu tvrdí o druhém to, co u sebe samotného nechce vidět. Má totiž také ještě zbytek počáteční nevědomosti, tzn. nerozlišenosti mezi subjektem a objektem. V důsledku této nevědomosti je pod magickým účinkem nesčetných lidí, věcí a okolností, tzn. je jimi bezpodmínečně ovlivňován, je naplněn rušivými obsahy téměř tolik jako nediplomat, a proto potřebuje právě tak mnoho ochranných kouzel. Nepomáhá si však již medicínami, amulety a zvířecími obětmi, nýbrž uklidňujícími medikamenty, neurózami, osvětou, kultem vůle atd. Jestliže se však podaří uznat nevědomé jako spoluurčující veličinu vedle vědomí a žít tak, že se dle možností berou v úvahu vědomé i nevědomé (resp. instinktivní) potřeby, není již těžištěm celé osobnosti "já", které je pouhým středem vědomí, nýbrž virtuální bod mezi vědomím a nevědomím, který by bylo možno označit jako bytostné "Já" (Selbst). Jestliže se toto přeorientování podaří, dostaví se úspěch v podobě zrušení participation mystique a vznikne osobnost, která takříkajíc trpí již jen ve spodních patrech, v horních je však zvláštním způsobem vymaněna ze strastného i radostného dění. Vytvoření a zrození této vyšší osobnosti je to, co sleduje diplomatický text, když mluví o „diplomatickém plodu“, „nezničitělném těle“ nebo o jakémkoli jiném nepomíjivém těle. Tyto výrazy psychologicky symbolizují stanovisko vymaněné z bezpodmínečné emocionální vázanosti a tím uniknuvší absolutním otřesům, tedy vědomí oproštěné od světa. Prezidentská kancelář aktuálně oznámila, že Porošenko nechal nakoupit dva exempláře Mercedesu-Benz S600 Guard. Každý z nich měl vyjít na 750 tisíc dolarů (cca 17,1 milionu korun), tedy ne zrovna levně. Jde ovšem o vůz, který se pyšní 5 až 8 milimetrů tlustými neprůstřelnými pláty oceli instalovanými pod karoserii. V případě dveří lze počítat s keramickými panely, zatímco okna dostala polykarbonátovou vrstvu. Nákup u třícípé hvězdy byl daleko rozsáhlejší, pořízeny byly rovněž dva kusy prodlouženého Mercedesu S560 4Matic. Dále Ukrajinci převzali ještě Mercedesy V250d a V250d Long, poté se přesunuli do showroomu Toyoty, kde byl nakoupeno jeden off-road Land Cruiser a patnáct exemplářů sedanu Camry. To je celkem 22 vozů, z nichž všechny vozy budou předány do konce roku. Prezident se tedy při zemi rozhodně nedržel, přesto mohl zajít ještě dál. Státníci u třícípé hvězdy často nakupují noblesnější verzi Mercedes-Maybach S600 Guard či absolutně vrcholné provedení Pullman Guard. Nicméně v jejich případě výroba jednoho exempláře zabere zhruba rok, což se samozřejmě odráží i na ceně. K ničemu z toho Porošenko nebyl svolný. Porošenko ve středu oznámil, že se představitelé ukrajinského pravoslaví sejdou v sobotu 15. prosince v Istanbulu, aby debatovali o vzniku nové, tzv. autokefální církve. Ta by se měla vyvázat ze závislosti na větší a vlivnější ruské pravoslavné církvi. V pondělí ukrajinští policisté a agenti tajné služby SBU prohledali v Kyjevě, Žytomyru i na dalších místech budovy, patřící třem biskupským úřadům pravoslavné církve. Ruský prezident Vladimir Putin ve středu vysvětlil, proč od prudkého zhoršení vztahů s Ukrajinou kvůli incidentu v Kerčském průlivu nereaguje na pokusy ukrajinského prezidenta Petra Porošenka navázat telefonický kontakt. Šéf Kremlu se podle vlastních slov nechce zaplétat do Porošenkových „hloupých kombinací“. V posledních letech se stalo velmi aktuálním tzv. "Ruské téma" které je značně používáno v politické aréně. Tisk a televize jsou plné řečí na toto téma, většinou jsou to však řeči matné a rozporuplné. Co je to za tak obrovské tajemství, které je na světě tabu? Proč veškeré informace zatajují, o tom později. Nikdo si nechce kazit vztahy s kolegy a být označen extremistou, přerušovat ustálené mýty. V akademickém prostředí, a to se stává docela často - v případě, že fakta neodpovídají teorii, tím hůře pro fakta. Druhý důvod má nesrovnatelně větší význam, a tím je záležitost geopolitiky. Historie lidské civilizace se objeví v novém a zcela nečekaném světle, a to může zanechat vážné politické důsledky. Uvedu příklad z jednoho výstupů výzvědné agentury, "Pod pojmom genocída sa v súčasnosti rozumie fyzická eliminácia jedného národa druhým z rôznych dôvodov, ktoré môžu byť rasového, národnostného či náboženského charakteru. Svetové média sa maximálne snažia najlepšie zobraziť genocídu spôsobom, ktorému rozumie každý, ako situácie, keď nejaký zlý národ príde o podreže hrdlá všetkým naokolo: deťom, ženám a starým mužom. Istotne, tieto činy sú bezpochyby genocídou, ale toto nie je jediný spôsob ako môžu byť celé národy vyhubené." Díky moderní historii z pilířů evropského vědeckého a politického myšlení se vychází z toho, že západní politici a ideologové se zamýšlejí nad adekvátností politiky vůči Rusku, ve světle otevřených geneticko- historických skutečností. Avšak, pouze zamýšlejí a měnit nic nechtějí. Odtud pramení spiklenecké mlčení kolem Rusko-Europského tématu. Mám důvody se domnívat, že je to vlastně přirozená příprava na smrt, nastupující po polovině života. Smrt je duševně právě tak důležitá jako zrození, a jako toto je integrující součástí života. Co se s uvolněným vědomím děje nakonec, se nesmíme ptát psychologa. Každým teoretickým zaujetím stanoviska by beznadějně překročil hranice své vědecké kompetence. Může jen poukázat na to, že názory diplomatického textu ohledně bezčasovosti oproštěného vědomí souhlasí s náboženským myšlením všech dob a s převládající většinou lidstva, a že proto ten, kdo takto myslet nechce, asi stojí mimo lidský řád a trpí tedy poruchou psychické rovnováhy. Jako "lékař" se proto snažím co možná podporovat přesvědčení o nesmrtelnosti, zvláště u svých starších "pacientů", kde se takové otázky povážlivě aktualizují. Smrt totiž, viděno psychologicky správně, není koncem, nýbrž cílem, a proto, jakmile je překročeno poledne života, začíná žití ke smrti. Na skutečnosti této instinktivní přípravy na cíl ve smrti staví naše europská diplomatická filozofie, a v analogii s cílem první poloviny života, totiž plozením a rozmnožováním za účelem udržení fyzického života, se jako účel duchovní existence klade symbolické zplození a zrození psychického jemného těla („subtle body“), které zajistí kontinuitu uvolněného vědomí. Je to zrození pneumatického člověka, které je Evropanovi odedávna známé, kterého se však snaží dosáhnout prostřednictvím zcela jiných symbolů a magických úkonů, totiž vírou a křesťanským způsobem života. Teprve na základě takového postoje, který se nezříká žádné hodnoty získané v křesťanském vývoji, nýbrž naopak se s křesťanskou láskou a shovívavostí ujímá i toho nejnepatrnějšího ve vlastní přirozenosti, se stane možným vyšší stupeň vědomí a kultury. Tento postoj je v nejpravějším smyslu náboženský, a proto terapeutický, neboť všechna náboženství jsou terapiemi bolestí a poruch duše. Rozvoj západního intelektu a vůle nám propůjčil téměř ďábelskou schopnost takový postoj zdánlivě s úspěchem opičácky napodobit, přes protesty nevědomí. Ale je vždy jen otázkou času, kdy se pak protikladná pozice přesto někde o to nápadněji prosadí. Pohodlným napodobováním se vždy vytváří nejistá situace, kterou může nevědomí kdykoli vrhnout přes palubu. Jistá základna vzniká jen tehdy, jestliže se instinktivní předpoklady nevědomí berou na zřetel stejně jako hlediska vědomí. Že tato nutnost stojí v nejpříkřejším protikladu k západnímu křesťanskému a zvláště protestantskému kultu vědomí, o tom si nelze dělat iluze. Přestože se nové stále zdá být nepřítelem starého, nemůže hlubší snaha o pochopení přejít skutečnost, že bez nejvážnějšího použití zděděných křesťanských hodnot nemůže též vzniknout nic nového. „Světští lidé ztratili kořeny a drželi se vrcholku,“ abych tak charakterizoval ty, kteří nevědí, kde jsou skutečné zdroje utajených sil. Duch Východu vyrostl ze žluté půdy, náš duch může a má vyvstat z půdy naší, a Moskva je součástí Evropy přirozeně. Proto přistupuji k těmto problémům způsobem, kterému byl často vytýkán „psychologismus“. Jestliže tím byla myšlena „psychologie“, lichotilo by mi to, poněvadž je vskutku mým úmyslem odsunout bez milosti stranou metafyzické nároky všech tajných nauk. Podobné tajemné mocenské úmysly slov se totiž špatně snášejí se skutečností našeho hlubokého nevědění, a člověk by měl být natolik skromný, aby si nevědomost přiznal. Chci metafyzicky znějící slova zcela záměrně vyzvednout na denní světlo psychologického porozumění a učinit vše, co mohu, abych veřejnosti zabránil uvěřit v temná mocná slova. Metafyzicky nelze pochopit nic, zato však psychologicky. Proto zbavuji věci jejich metafyzického aspektu, abych je učinil objekty psychologie. Tím z nich mohu vytěžit přinejmenším něco srozumitelného a osvojit si to, a nadto poznávám psychologické podmínky a procesy, které byly předtím zahaleny v symbolech a nepřístupné mému pochopení. Tím však získávám i možnost jít podobnou cestou a učinit podobnou zkušenost, a kdyby se za ní na konci přece skrývalo ještě něco nepředstavitelného a metafyzického, mělo by to takto nejlepší příležitost se projevit. Posměšek „psychologismu“ zasáhne jen blázna, který se domnívá, že má svou duši v kapse. Takových je ovšem víc než dost, poněvadž podceňování duševních věcí je typicky západní předsudek, přestože tu umíme o duši hlásat velká slova. Když používám pojem „autonomní duševní komplex“, má již nediplomatické publikum po ruce předsudek: „nic než duševní komplex“. Odkudpak mají lidé takovou jistotu, že duše není „nic než“? Je to, jako by se vůbec nevědělo nebo neustále zapomínalo, že vůbec vše, co je vědomé, je obraz, a obraz je duše. Účelem mého komentáře je pokus postavit most vnitřního, duševního porozumění mezi Východem a Západem. Základnou každého skutečného dorozumění je člověk, a proto jsem musel hovořit o lidských věcech. To nechť je omluvou toho, že jsem se věnoval jen obecným věcem a nezabýval se speciálně technikou. Technické poučky jsou cenné pro ty, kteří vědí, co je fotografický přístroj nebo benzinový motor; jsou však nesmyslné pro někoho, kdo o takových přístrojích nemá ani tušení. V této situaci se nachází západní člověk, na jehož adresu píši. Proto se mi zdálo být především důležité, abych vyzvedl vzájemný souhlas psychických stavů a symboliky, neboť tyto analogie otevírají přístup k vnitřním prostorům východního ducha, přístup, který od nás nežádá oběť vlastní osobitosti a neohrožuje nás vykořeněním, ale není též jakýmsi intelektuálním teleskopem nebo mikroskopem, zprostředkujícím pohled, jenž se nás v podstatě netýká, poněvadž nás nezasáhne. Je to spíše atmosféra utrpení, hledání a úsilí, společná všem kulturním lidem, je to obrovitý přírodní experiment uvědomění, uložený lidstvu, který spojuje jako společný úkol i nejrozdílnější kultury. Západní vědomí není v žádném případě jediným možným vědomím. Je to spíše historicky podmíněná a geograficky omezená veličina, která reprezentuje jen část lidstva. Rozšíření našeho vědomí nemá být na účet jiných druhů vědomí, nýbrž má nastat vývojem oněch elementů naší psýché, které jsou analogické vlastnostem cizích psých, jako též Východ nemůže postrádat naši techniku, vědu a průmysl. Evropská invaze na Východ byla násilným činem velkého stylu. Zanechala nám — noblesse oblige — závazek, abychom pochopili ducha Východu. To je nám asi třeba více, než nyní tušíme.
00
LU
Leoš Ungr
4. prosince 2018
Formování pořádku ve světě to jako ovládat vše živé na planetě nejsme ovce pořádek si dělejte doma
+ 4

AZ
Antonín Zelenka
4. prosince 2018
"V současnosti stojíme před bezpříkladným zlomem v lidské historii. V posledních letech se utvořily dvě verze dávné historie. Jedné budeme říkat „alternativní“, na tu druhou se budeme odvolávat jako na „oficiální“. První se zabývá úvahami nad různými anomáliemi. Druhá se pokouší obhájit názor, že neexistují žádné sporné otázky a prakticky všechno už je vysvětleno. Jednu chvíli, možná ještě tak před lety, to vypadalo, že mezi oběma tábory probíhá jakýsi neformální dialog. Zastánci „oficiální“ historie zaujímají ke všem otázkám stále sílící politický a ideologický přístup. Teď už nepředkládají jen prohlášení o historických „pravdách“, ale veřejně odsuzují a ostouzejí každého, kdo se odváží vzdorovat jejich oficialitě. V této souvislosti chceme nabídnout několik příkladů dokazujících, že „učenci“ ovládající vysokoškolské a akademické instituce jednoduše odmítají myslet ...", prohlásila naše fantastická minulost. Lze jen souhlasit, jak Mogheriniová podotýká, že chceme-li zachovat mnohastranný systém, musíme investovat do jeho reformování. „Obávám se, že dnes musíme uznat, že se nový světový pořádek dosud neuplatnil. Ještě horší je, že existuje reálné nebezpečí toho, že zákon džungle nahradí prioritu práva. Nyní se zpochybňují ty samé mezinárodní smlouvy, které zastavily studenou válku," cituje diplomatická služba EU prohlášení Mogheriniové, které učinila na Harvardské Kennedyho škole mezinárodních vztahů. Ptám se, „Co je největším dobrem pro lidstvo?” Diplomat jednou řekl: „Všichni kterí mně tvoří říkají, že nesmrtelný element je tím nejvyšším.” To nejvyšší znamená „největší dobro pro lidstvo”. V mezinárodním jazyce etiky je to známo pod latinským pojmem summum bonum, nejvyšší dobro, ta nejlepší a nejvyšší věc dosažitelná lidskou bytostí v tomto životě. Studenti diplomacie jsou si zajedno v tom, že je-li v diplomacii nějaké summum bonum, pak to musí být samotná elementární nesmrtelnost. Zeptá-li se vás tedy nějaký cizinec, co je summum bonum diplomacie, měli byste mu odpovědět: „Všichni kterí mně tvoří říkají, že nesmrtelný element je tím nejvyšším.” V Diplomatické době se inteligentní lidé nikdy neptali na nic jiného než na zásady a základní principy. Nechtěli slyšet žádná zdlouhavá vysvětlování. To má mimo jiné tu výhodu, že to šetří čas. Takže takhle to dnes udělám: položím tématickou otázku a pak na ni odpovím v rámci základních principů. Tímto způsobem dostanete podstatné informace o velkém množství témat, faktů, které vám poslouží jako dobrý obecný podklad. Budete-li mít tyto základní vědomosti, přinese vám to prospěch do budoucna; pomůže vám to při studiu a při porozumění jiným řečníkům. Co cituje diplomatická služba EU v prohlášení Mogheriniové, které učinila na Harvardské Kennedyho škole mezinárodních vztahů? Setkání úzce omezeného, zato však intenzivně jasného individuálního vědomí s nesmírně rozsáhlým kolektivním nevědomím je nebezpečné, protože nevědomí má na vědomí vysloveně rozkladný účinek. Zájem o tento účinek patří dokonce podle výkladu diplomacie ke zvláštnostem přirozeně jednotící spolupráce. Říká se tam: „Každá dílčí myšlenka nabývá tvaru a stává se viditelnou v barvě a formě. Úhrnná síla zobrazením zanechává stopy.“ Ať už tato odpověď souhlasí či nesouhlasí s tím, co jste si sami mysleli, věnujte jí, prosím, velkou pozornost. Můžeme odpovědět mnoha jinými způsoby, ale když nám tedy nějaký člověk z Diplomacie položí tuto otázku, můžeme odpovědět: „Zobrazení elementární nesmrtelnosti neučilo ničemu jinému než posunutím podmíněnost a jeho ukončení.” Všechno je zapříčiněné a podmíněné. Vše se odehrává v důsledku příčin a podmínek, podle jistých zákonitostí. Řečeno: „Všichni kterí mně tvoří učí toto: Každá věc vzniká z příčiny. Musíme znát příčinu té věci a ustání příčiny té věci.” Tento princip Uskutočněné Diplomacie je svou povahou vědecký, a můžeme říci, že principy diplomacie se shodují s principy vědy. Je tedy pochopitelné, proč se poukazuje na obrazec „ochranného kruhu“. Má zamezit „rozplývání proudění“ a chránit jednotu vědomí proti rozbití nevědomím. Nadto se diplomatické pojetí pokouší rozkladný účinek nevědomí oslabit tím, že označuje „myšlenkové útvary“ nebo „dílčí myšlenky“ za „prázdné barvy a formy“, a tím je co nejvíce zbavuje síly. Když to budete dál cvičit na vlastním těle, uzdravíte se z konstruktivní nemoci a zbavíte se únavy jednotícího materiálu. Ale nejen to, i konstruktivní síla tím vzroste, a ti, kteří před lety ještě pochybovali, budou tleskat, neboť zakusí velkolepé věci a velikou radost. Dýchání diplomatického člověka je dýchání patami. Dech obyčejného diplomata sedí v hrdle. K tomu je zapotřebí zkoumat, hloubat, studovat a diskutovat, dokud nebude obnoveno porozumění tomuto Učení Diplomacie, takže bude možno říci, že starý materiál byl navrácen do svého původního stavu. „Myslím si, že k podobným změnám může dojít jen v případě, když budou Evropa a Amerika spolupracovat. Jiná cesta nevede, chceme-li se pokusit o formování nějakého pořádku ve světě," prohlásila Mogheriniová. Zmínila se také o událostech v Kerčském průlivu, kde 25. listopadu porušily tři lodi ukrajinského vojenského námořnictva státní hranici Ruska a pluly z Černého moře do Kerčského průlivu. Manévrovaly nebezpečně a nepodřídily se zákonným požadavkům ruských úřadů.
- 2