EU rozhodla. ČR musí zavést institut strpění cizince
9. října 2019 Redakce AC24 Z domova 14243 3
Česká republika zavede institut strpění cizinců ze třetích zemí na svém území. Reaguje tak na letošní rozhodnutí Soudního dvora EU, podle kterého se i cizinci, který není hoden azylu, musí přiznat práva uprchlíka a není možné ho vyhostit, ač představuje nebezpeční pro stát nebo byl odsouzen pro závažný zločin. (Foto: Pixabay)
 

 
Loading...

Vyplývá to z novely azylového zákona, která byla předložena do připomínkového procesu. Institut strpění už má dlouhodobě ve své legislativě například Německo.

Jednání k vypořádání připomínek se uskuteční dne 11. listopadu 2019 v prostorách ministerstva vnitra, informuje předkladatel návrhu novely azylového zákona.

Kromě zavedení institutu strpění navrhuje ministerstvo vnitra rovněž i novou definici azylanta. Azylantem má být nově nikoli ten, komu byl azyl udělen, ale už ten, kdo o azyl požádal. Postavení azylanta pak bude mít žadatel po celou dobu procesu vyřizování žádosti včetně soudního řízení u Nejvyššího správního soudu v případě odmítnutí azylu.

Nová definice azylanta v §2 azylového zákona má vypadat takto:

Azylantem se rozumí cizinec, kterému bylo doručeno rozhodnutí o udělení azylu, a to po dobu platnosti rozhodnutí o udělení azylu. Azylantem se rozumí dále cizinec, u kterého bylo zahájeno řízení o odnětí azylu, a to do doby nabytí právní moci rozhodnutí ministerstva o odnětí azylu, po dobu běhu lhůty pro podání žaloby podle § 32 nebo kasační stížnosti a po dobu soudního řízení o žalobě a kasační stížnosti proti rozhodnutí ministerstva podle soudního řádu správního.

Návrh rovněž kodifikuje nové důvody neudělení azylu. V §15, odst. 3 navrhovatel zákona rozšiřuje důvody, pro které nelze azyl udělit o tyto dva důvody: c) existují oprávněné důvody považovat cizince za nebezpečí pro bezpečnost státu, ve kterém se nachází, nebo d) cizinec byl pravomocně odsouzen za zvlášť závažný zločin a představuje tak nebezpečí pro společnost.

Oba důvody, pro které nelze udělit zločinci a nebezpečné osobě azyl, se podle návrhu nově stanou důvodem, pro který bude muset stát na svém území takové osoby strpět, pokud o to požádají.

Nově zavedený institut strpění bude podle nového odstavce 8) § 28 vypadat takto:

Cizinec, kterému nelze udělit azyl podle § 15 odst. 3 písm. c) nebo d), a cizinec, kterému byl odňat azyl podle § 17 odst. 1 písm. i) a j), je v případě, že by jinak splňoval důvody pro udělení nebo ponechání azylu, způsobilý k právům uvedeným v článcích 3, 4, 16, 22, 31, 32 a 33 mezinárodní smlouvy22). Tento cizinec je oprávněn požádat o potvrzení o strpění na území podle § 78b, pokud doloží adresu místa hlášeného pobytu na území. Dobu strpění na území stanoví ministerstvo na dobu nezbytně nutnou a je oprávněno dobu strpění na území opakovaně prodlužovat. Ustanovení § 78d odst. 2 až 6 a § 79 odst. 5 se neuplatní.

Podle důvodové zprávy jde o aplikaci judikatury Soudního dvora Evropské unie z letošního roku. „Úpravy v ustanoveních § 15 odst. 3, § 17 odst. 1 a vložení nového odstavce 8 reagují na judikaturu Soudního dvora EU. Konkrétně se jedná o rozsudek Soudního dvora (velkého senátu ze dne 14. května 2019 ve spojených věcech C-391/16, C-77/17 a C-78/17. Podstatou uvedeného rozsudku je výklad ustanovení čl. 14 odst. 4 až 6 kvalifikační směrnice . V rozsudku Soudní dvůr jednoznačně uvádí, že výše uvedená ustanovení kvalifikační směrnice nejsou v rozporu ani s čl. 78 odst. 1 Smlouvy o fungování EU, který stanoví povinnost mít unijní azylovou politiku souladnou s Úmluvou o právním postavení uprchlíků ani s článkem 18 Listiny základních práv Evropské unie, který upravuje právo na azyl. Dochází tak k doplnění již proběhlé transpozice kvalifikační směrnice a doplňuje se stávající provedení tzv. vylučující klauzule v § 15 odst. 3, kde se doplňují dva nové důvody pro vyloučení z možnosti udělit azyl a to i v případě, pokud by dotčená osoba na udělení azylu měla nárok. Konkrétně jde o situace podezření, že dotčený cizinec může být nebezpečný pro stát, kde se nachází nebo byl odsouzen v trestním řízení. Dále dochází v § 17 odst. 1 k precizaci použité formulace tak, aby lépe odpovídala kvalifikační směrnici,“ uvádí se k novým důvodům neudělení azylu.

Podle předmětného rozhodnutí i podle zmíněné kvalifikační směrnice se pak pro tyto osoby zavádí předmětný institut strpění: „Nové ustanovení § 28 odst. 8 pak transponuje odstavec 6 čl. 14 kvalifikační směrnice, který přiznává osobám, které nejsou hodny udělení azylu či jim byl azyl odňat určitá základní práva,“ uvádí ministerstvo vnitra v důvodové zprávě.

Jak vyplývá z předmětného rozsudku, šlo o řízení o předběžné otázce, kterou kromě České republiky položila Belgie celkem ve třech případech, kdy se zločinec odsouzený za závažný zločin, domáhal soudně azylu.  Žádost o zodpovězení předběžné otázky ohledně uvedených případů položilo Soudnímu dvoru EU české ministerstvo vnitra a belgická Rada pro spornou cizineckou agendu.

V České republice jde o případ Čečence, který spáchal před udělením loupež a byl odsouzen na tři roky do vězení. Po udělení azylu spáchal další loupež a dopustil se vydírání. Jako recidivista byl odsouzen k devíti letům. Rozhodnutí, že Česká republika této osobě odnímá azyl, napadl zločinec soudně.

V prvním belgickém  případu Belgii pak jde o případ osoby z Pobřeží slonoviny, která byla odsouzena k čtyřem letům za znásilnění dítěte ve věku mezi čtrnácti a šestnácti lety. Proto této osobě Belgie odmítla přiznat statut uprchlíka. Osoba X se ho domáhá soudně.

V druhém případu Belgie odňala azyl občanovi Konga odsouzenému na 25 let za loupež a zabít s odůvodněním, že „s ohledem na zvlášť závažnou povahu trestných činů, které X spáchal, představuje X nebezpečí pro společnost ve smyslu tohoto ustanovení.“

Soudní dvůr EU (SDEU) v rozhodnutí konstatuje, že ani zločinec nepřestává být uprchlíkem, i když mu stát nepřizná tento statut a může na území pobývat zákonně. Společný azylový systém EU vycházející z Ženevské konvence včetně zásady nevracení uprchlíka do země, kde mu hrozí mučení nebo nelidské zacházení je nutné bezpodmínečně dodržovat, uvádí v rozhodnutí SDEU.

Zdroj: ceska-justice.cz

 

Vážení čtenáří, přispějte na provoz vašeho nezávislého zpravodajství kryptoměnami:

BTC: 1C2tZY29PnRFacscnLf4ghwvUEwoiF7WZD

ETH: 0x5200433e4Ba2e89F1179DB688548Bb5aB2D3b4eC

LTC: LQpFdfXdLmogQzNtL9zZcW4bpuwrgDGhyj

 
 
Loading...
loading...
sdílet na Facebooku sdílet na Twitteru sdílet na Google Plus sdílet na VKontakte

Hello World

Facebook komentáře
Disqus komentáře
Komentáře registrovaných uživatelů

Napište vlastní názor


JM
John Maxwell *
9. října 2019

EU rozhodla   institut strpění cizinců “ není nic jiného než istitut teroristů ,čiže budou tu za každou cenu ať tu prováděj cokoli ...

Ať jde EU i s EU ss soudním dvorem do prdele !!!


00
EP
Eduard Piovarči
9. října 2019

Stanislav Čoček,,EU rozhodla. ČR musí zavést institut strpění cizince." Soudní dvůr EU (SDEU) v rozhodnutí konstatuje, že ani zločinec nepřestává být uprchlíkem. Zločinec zůstane zločincem. Dopustil se ho jako cizinec tak má být po odpykání trestu okamžitě vyhoštěn.

EU řídí neschopní politici napomáhající zločinu a zločincům.

,,Společný azylový systém EU vycházející z Ženevské konvence včetně zásady nevracení uprchlíka do země, kde mu hrozí mučení nebo nelidské zacházení je nutné bezpodmínečně dodržovat, uvádí v rozhodnutí SDEU".

Zato v EU si může uprchlík v klídku dělat co chce,třeba znásilnovat,vraždit,nelidsky zacházet s Evropany atd. To je opravdu rozklad Evropy politickými pitomci.

 

Tak my tu budeme obhajovať chrániť a kryť  a trpieť i zločincov a vrahov no to je aká zvrhlosť páni konšelé z EU?

Toto sú zákony namierené proti bezpečnosti občanov jednotlivých krajín EU.

TOTO JE ZLOČIN VOČI NÁM VŠETKÝM!

Tých zákonodarcov čo tieto protiľudové zákony napísali treba z Bruseli vyhádzať vidlami na hnojisko, kde patria

 

https://aragonit11.blogspot.com/2019/08/

 


10
EP
Eduard Piovarči
10. října 2019

Ministryně vnitra SR v Bruselu odmítla připojení Slovenska do dobrovolného systému rozmísťování migrantu

 

Ministryně vnitra SR Denisa Saková

© AFP 2019 / Vladimir Simicek

Slovensko

23:49 09.10.2019

 

Ministryně vnitra SR Denisa Saková na zasedání Rady EU pro vnitřní věci v Lucembursku prohlásila, že Slovensko se nepřipojí do dobrovolného systému rozmísťování migrantů zachráněných na moři. Poznamenala, že tato iniciativa má spoustu rizik.

Veľmi dobrý počin kvitujeme a tlieskame pani ministerka

https://cz.sputniknews.com/slovensko/2019100910799876-ministryne-vnitra-sr-v-bruselu-odmitla-pripojeni-slovenska-do-dobrovolneho-systemu-rozmistovani/


00
EP
Eduard Piovarči
9. října 2019

Stanislav Čoček,,EU rozhodla. ČR musí zavést institut strpění cizince." Soudní dvůr EU (SDEU) v rozhodnutí konstatuje, že ani zločinec nepřestává být uprchlíkem. Zločinec zůstane zločincem. Dopustil se ho jako cizinec tak má být po odpykání trestu okamžitě vyhoštěn.

EU řídí neschopní politici napomáhající zločinu a zločincům.

,,Společný azylový systém EU vycházející z Ženevské konvence včetně zásady nevracení uprchlíka do země, kde mu hrozí mučení nebo nelidské zacházení je nutné bezpodmínečně dodržovat, uvádí v rozhodnutí SDEU".

Zato v EU si může uprchlík v klídku dělat co chce,třeba znásilnovat,vraždit,nelidsky zacházet s Evropany atd. To je opravdu rozklad Evropy politickými pitomci.

 

Tak my tu budeme obhajovať chrániť a kryť  a trpieť i zločincov a vrahov no to je aká zvrhlosť páni konšelé z EU?

Toto sú zákony namierené proti bezpečnosti občanov jednotlivých krajín EU.

TOTO JE ZLOČIN VOČI NÁM VŠETKÝM!

Tých zákonodarcov čo tieto protiľudové zákony napísali treba z Bruseli vyhádzať vidlami na hnojisko, kde patria

 

https://aragonit11.blogspot.com/2019/08/

 

+ 1