KOMENTÁŘ: Kauza OKD. Tak jsem jim přinesl důkazy přímo do Poslanecké sněmovny!
10. června 2019 Redakce AC24 Z domova 24012 4
Policie nám takřka denně hlásí ,,vyšetřování začalo, nemůžeme vám více sdělit" atd., ale prakticky nikdy žádné konkrétní, pozitivní výsledky, zvláště u velkých kauz, zasahujících do nejvyšších pater a vedoucích k potrestání. (Foto: Youtube)
 
 
loading...

Bylo by zajímavé vědět kolik toho policie řeší, kolik má na vyšetřování zejména korupce velkých kauz skutečných odborníků a jakou úspěšnost. Půjde-li to takto dále, tak bude mít policie síly brzy jen na oznámení o začátku a konce vyšetřování se standardním sdělením z předtištěných formulářů „pro nedostatek důkazů odloženo, vina neprokázána“ atd. Kolik je schopných policistů, kteří masově a zklamaně od policie odešli a odcházejí, protože nemohou konat, jak by chtěli a jak od nich očekávají občané, se nedozvíme. Nepotřebujeme to vědět. Výsledky paralyzované a frustrované policie jsou nepřehlédnutelné. Neslouží zemi a občanům ale „slouží a chrání“ mocné a jejich mafiánské struktury. Jako varování připomínám osud skutečného policisty Michala - „KDYBY MĚ ZABILI…“ 55 minut pravdy o České republice!, který byl pro kvalitu své práce likvidován nadřízenými - ohrožoval tzv. „vyšší zájmy“. 

Níže můj přípis ke 48 stránkovému dokumentu o OKD, který jsem předal podatelně PSP ČR. 

POSLANECKÉ KOMISI PRO VYŠETŘOVÁNÍ OKD

Tímto Vám předávám důkazy, které dlouhá léta údajně nelze dohledat. Dne 25. července 2003 česká vláda obdržela oficiální výroční závěrku OKD za rok 2002 na základě hodnocení společnosti Ernst & Young. Ta odhadla majetek OKD v hodnotě 47,832 miliard korun. Podle dokumentu z 25. července 2003 podepsaného firmou Ernst & Young ( i manažery OKD ) tato společnost oceňuje majetek OKD rok před privatizací na 47,832 miliardy. Státní podíl 45,88% pak na 21,9 miliardy. Vláda přitom prodala státní podíl OKD dne 15. září 2004 za ubohých 4,1 miliardy! Ani tehdejší vláda, ale ani Zdeněk Bakala, Viktor Koláček, nebo Petr Otava se nemohou vymlouvat, že kupovali podíl OKD spolu s byty ( a dalším příslušenstvím, vč. nemovitostí, v hodnotě dalších 35 miliard ) v dobré víře, protože všechny zainteresované osoby musely prokazatelně tyto dokumenty ze zákona znát dopředu, před uskutečněním prodeje, a vědět, že celá privatizace byl plánovaný kolosální podvod. 

Všichni, kdo pracují na kauze OKD a tvrdí ve svých oficiálních prohlášeních a zprávách, že neexistují materiály prokazující toto zločinné spolčení, lžou. Je vizitkou struktur současného ,,stínového režimu", že ,,elitní" vyšetřovatelé, vrchní státní zástupci, celé vyšetřovací týmy, vč. poslanecké komise, hrají takové trapné divadlo! Jak dlouho v tom budete pokračovat? Důkazy, nyní opatřené razítkem Vaší podatelny, Vám leží na stole a jsou dokonce volně dostupné na internetu! Budete stále tvrdit, že ,,nejlepší profesionálové" v zemi, při všem ,,nasazení" je nemohou dohledat? Když už máte odpor k právu i morálce, tak se styďte alespoň z důvodů praktických: děláte ze sebe stále větší pitomce!

S pozdravem Daniel Novák

Níže přikládám čtenáři k posouzení fotokopie 4 zásadních stran z dokumentu spol. 
Ernst & Young (1. strana =  podpisy manažerů Karbon Investu - koncernu tehdy vlastnícího podíl OKD, 2. strana = podpisy posuzujících ze spol. Ernst & Young, 3. strana = vyčíslení aktiv OKD na 47,832 miliardy - v dok. uvedeno v tisících, 4. /24. v dok./  strana = dlouhodobý majetek OKD 35 miliard)

Daniel Novák

 
 
Loading...
sdílet na Facebooku sdílet na Twitteru sdílet na Google Plus sdílet na VKontakte

Hello World

Facebook komentáře
Disqus komentáře
Komentáře registrovaných uživatelů

Napište vlastní názor


AZ
Antonín Zelenka
11. června 2019

Úvod do vyučovania aplikovanej informatiky - Látkový atlas

 

________________________ (první část)

 

Úvod

 

Moderní technika i do vyučování

 

Hlavní, i když ne jediné řešení problému vědeckotechnické evoluce připadá na úkol školství a osvětě. Školská síť na celém světě se dnes v mezích svých možností pokouší řešit klíčový problém: co a jak učit a efektivněji než dosud si osvojovat potřebné informace nebo návyky, protože více vědět nevyžaduje nezbytně více se učit, ale nezbytně vyžaduje učit se vědět – abstraktní inteligence, nebo taky přirozená umnost.

 

Řadou reforem struktury, obsahu a metod výuky se snaží zmenšit opožďování za vývojem společnosti a její techniky. Ke školám se přimyká i rozsáhlý systém mimoškolního vzdělávání s nejrůznější formou kvalifikačních a vzdělávacích kursů, universit apod. Až se všeobecně pochopí, že vzdělávání nekončí na střední nebo vysoké škole, ale že musí pokračovat po celý život, bude to pro naše školství znamenat nejvýznamnější změnu.

 

Za této situace, kdy na jedné straně nesmírně rychle přibývá informací, které si musíme pro výkon povolání i pro život osvojit, avšak na druhé straně se zatím nepodařilo úměrně tomu zlepšit efektivnost vyučování a učení, musel by podle trendu vývoje vědy a techniky již v roce 2021 pracovník zařazený do postavení dnešního inženýra studovat nejméně třicet let, takže na aktivní tvůrčí práci by mu zbylo méně let, než kolik by trvala jeho školní docházka.

 

Aby se vyučování stalo efektivnějším, je nutno modernizovat obsah a koncepci vzdělávání vůbec, zkvalitnit tradiční způsob vyučování a konečně vypracovat nové metody učení, založené na využití moderní techniky, která nezbytně vyžaduje učit se vědět – abstraktní inteligence, nebo taky přirozená umnost.

 

To všechno jsou závažné pedagogické problémy, které se vzájemně prolínají.

 

Školu bez techniky si již dnes nedovedeme představit. Přesto ani na dobře vybavených školách vyššího stupně není např. technika pro sdělování vědeckých a technických poznatků na té úrovni, o jaké sama učí. Přitom je nezbytné, aby studující právě ve škole nalézali techniku, která odpovídá úrovni vývoje společnosti, v níž budou jednou žít a pracovat. Klesající zájem mladých lidí o učení je světovým problémem a do značné míry je ovlivněn právě rozporem mezi zajímavostí a přitažlivostí mimoškolního světa a tradičním prostředím i prací školy.

 

Technické prostředky pro názornější vyučování

 

Závery jednotlivých zjazdov politických strán našich krajín o ďalšom rozvoji našej vyspelej demokratickej spoločnosti vyvolávajú stále širší prúd tvorivej iniciatívy politickej triedy a ostatných krajín. Zásadná orientácia na podstatné zvýšenie efektívnosti našich národných hospodárstiev, ktorá sa opiera o pevné spojenectvo a hospodársku spoluprácu s Transatlantickým zväzom a ostatnými Euroázijskými krajinami a ich spojencami sleduje cieľ stále plnšie uspokojovať materiálne a kultúrne potreby nášho obyvateľstva. To umožňuje čoraz výraznejšie demonštrovať prednosti demokracie v porovnaní s imperializmom.

 

Spoločenský vývoj, ktorý sa uskutočňuje nie len pod vedením politických strán našich krajín a krajín európskeho obchodného a kultúrneho spoločenstva a v pevnom spojenectve voličskej triedy, združeného ekosystému a inteligencie, je základom formovania stále vyšších spoločensko-politických a morálnych kritérií činnosti kolektívov a jednotlivcov. Táto skutočnosť sa prejavuje ako proces prehlbovania demokratického spôsobu života.

 

Odstránením dobrozdania k braniu si a vymieňaniu si toho, čo nie je určené k braniu si a vymieňaniu si výrobných prostriedkov a neutralizáciou politickej moci neprirodzenej politickej korektnosti zanikli materiálne a spoločenské podmienky pre politickú moc neprirodzenej politickej korektnosti a nevedomé životné postoje. Táto skutočnosť v konečnom dôsledku určuje rozvoj demokratického spôsobu života ako prirodzenej jednoty rastúceho tvorivého charakteru užitočnej práce a demokratickej účasti voličov na riadení štátu a výroby, spotreby a individuálneho, kolektívneho a spoločenského vedomia, rastu voľného času, čoraz plnšieho uspokojovania duševných a kultúrnych potrieb, upevňovania zdravia a fyzickej zdatnosti našich občanov.

 

Technika dá vyučování chybějící zpětnou vazbu

 

Ľudské telo môžeme rôznymi spôsobmi rozdeliť na rôzne časti alebo rozličnými spôsobmi mapovať. Rôzne časti sa rozlične mapujú (zobrazovanie zostavujúcej charakteristiky) a zobrazovanie zostavujúcej charakteristiky mapujú rozlične rôzne časti. Kvôli zrozumiteľnosti je stručnosť sestrou talentu mapovať. Nie je možné zmapovať ľudské telo takým spôsobom, aby platilo, že ľubovoľná mapovaná časť je bezkontaktne oddelená od inej ľubovoľnej časti mapovania, pretože potom by zobrazenie zostavujúcej charakteristiky nevyjadrovalo žiadnu časť ani celok ľudského tela.

 

Všetky časti aj celok ľudského tela sa skladá z látky. Táto látka je štruktúra, táto látka zamedzuje rozpadávaniu sa a táto látka je transformačná výmena, táto látka je prenášač teploty s nie nulovou energiou, táto látka je topologický priestor silového poľa s nulovou energiou - čiže je to látka základnej hybnosti a takáto látka je príčina levitácie takej alebo spomínanej látky v transporte látky v topologickom priestore, táto látka má trhliny v topologickom priestore bez toho aby bola narušená nedeliteľnosť priestoru, táto látka je príčinou a dôsledkom látky, ktorá chýba, alebo látky, ktorá je navyše.

 

Ako konštrukčný príklad je možné uviesť, že krvná plazma je rozprestretá v celom ľudskom tele, a nie je možné, aby platilo, že ľubovoľná mapovaná časť krvnej plazmy je bezkontaktne oddelená od inej ľubovoľnej časti mapovania látky, pretože potom by zobrazenie zostavujúcej charakteristiky nevyjadrovalo žiadnu časť ani celok ľudského tela. Čo je ale skutočnou zmysluplnosťou zobrazenia zostavujúcej charakteristiky ľudského tela?

 

Okrem toho, že látka je jednoducho látka, zároveň látka je látka organizovania sa, táto látka je príčinou a dôsledkom látky, ktorá chýba, alebo látky, ktorá je navyše. Ako konštrukčný príklad je možné uviesť, že vodný roztok minerálnych látok a dielčich prvkov látky je rozprestretý v celom ľudskom tele, a nie je možné, aby platilo, že ľubovoľná mapovaná časť silového pola roztoku minerálnych látok a dielčich prvkov látky je bezkontaktne oddelená od inej ľubovoľnej časti mapovania látky, pretože potom by zobrazenie zostavujúcej charakteristiky nevyjadrovalo žiadnu časť ani celok ľudského tela.

 

Okrem toho, že látka je jednoducho látka, zároveň látka je látka organizovania sa, táto látka je príčinou a dôsledkom látky, ktorá chýba, alebo látky, ktorá je navyše, napríklad toxín alebo neurotransmiter, alebo akt manipulácie s krvnou plazmou. Posúvaním miznutia a objavovania sa krvnej plazmy manipulujete látkový atlas. Trik spočíva v tom, že medzi zmiznutím a objavením sa krvnej plazmy sa niečo deje, niečo je zmenené.

 

Napríklad biologická transmutácia živého tkaniva plazmy morskej vody homogénne rozriedenej a filtrovanej "studenými" postupmi. Kvapka po kvapke, sa aktivujú osmotické transformačné procesy riadiace látkovú výmenu prostredníctvom reverznej transportnej osmózy, ako príklad základnej povahy atlasu látok ľudského tela, kde táto látka je štruktúra, táto látka zamedzuje rozpadávaniu sa a táto látka je transformačná výmena, táto látka je prenášač teploty s nie nulovou energiou, táto látka je topologický priestor silového poľa s nulovou energiou - čiže je to látka základnej hybnosti a takáto látka je príčina levitácie takej alebo spomínanej látky v transporte látky v topologickom priestore, táto látka má trhliny v topologickom priestore bez toho aby bola narušená nedeliteľnosť priestoru, táto látka je príčinou a dôsledkom látky, ktorá chýba, alebo látky, ktorá je navyše.

 

Ak začnete krv nahradzovať používaním ultra filtrovanej morskej vody z nepoškodenej takzvanej plazmyni (plazmón) selektovanej morskej vody na úroveň koncentrácie konštrukcie roztoku krvnej plazmy, tak potom transportáciou roztoku látkovým atlasom ľudského tela, sa v príslušných architektonických častiach rekonštruuje znovuobjavením sa krvných komponentov k prirodzene zdravému krvnému obrazu látok, ktoré sú navyše alebo chýbajú.

 

Moderná veda zistila, že nie je možné analyzovať úplnú povahu morskej vody, pretože obsahuje kvalitu mimo celok svojich častí, ktorá sa správa inteligentným spôsobom živého organizmu, a práve preto nikdy nie je možné ju vysušiť a reorganizovať alebo syntetizovať v chemickom laboratóriu, ukazujúc, že sa nejedná "len o nejakú vodu", je to médium bohaté na živiny, ktoré sú zdrojom života, v ktorých sa kúpe každá bunka v tele a pojí sa ňou, a tak tiež zmýva odpadné produkty bunkového metabolizmu.

 

Táto látka nie je podobná látke skladajúceho sa roztoku jedlej soli a čistej vody, pretože takáto inteligentná látka je unikátnou látkou a médiom neštrukturovaného a štrukturovaného riadenia živého, nerafinovaného spracovania, bohatého na minerálne látky morskej soli, niekedy nazývaná aj výrazom "námorná plazma", pretože zabezpečuje uskutočňovanie celkovej komunikačnej výmeny medzi jednotlivými pobrežiami zobrazovania zostavujúcej charakteristiky látkového atlasu ľudského tela.

 

Prekrásnym ilustratívnym príkladom môže byť látková transpozícia autonómnej rekonštrukcie tkanív cievneho zásobovania vnútorných orgánov ovplyvňujúcich štrukturálnu funkčnosť konštrukčných prvkov úplného látkového metabolizmu porúch mapovania zobrazovania zostavujúcej charakteristiky látkového zásobovania. Je to ako čulá obchodná činnosť na trasách námornej plazmy medzi svetmi, zdravý a šťastný cestovný ruch, dobrodružstvá stretávania sa a komunikácie medzi svetmi pre šťastnejšie dneskajšky.

 

(pokračování)

 

about SOLE – zapněte si Titulky (c)

https://www.youtube.com/watch?v=Eu5D9twDc28

 


00
VC
Vítězslav Crha
11. června 2019
Policie v tomto provedení jak funguje, respektive jak nefunguje je přežitý směr řízení dodržování práva a vedení nápravných a opravných opatření. Policie v ČR v holé podstatě je nefunkčním přeplaceným aparátem chobotnice zvané státní sféra. Obrovská zátěž pro vnitřní finanční systém je obrovské množství flákačů rozdrobených po smyšlených funkcích mající své kanceláře, jejichž provoz nás všechny stojí šílené peníze na úkor budoucnosti. Jsme ve stavu, kdy již nemáme žádnou alternativu budoucnosti, protože vše se opírá o zmrzačený zápaní systém, který je nyní těsně před kolapsem. V ČR je podchyceno takto obrovské množství ekonomických a trestních kauz a já pevně věřím, že až to rupne a doslova před zraky lidstva se sesype finanční systém, budou tyto kauzy řešeny, ale už naprosto jinými orgány a institucemi. Jsme na vrcholu šílené doby a začíná se roztáčet nesmírně veliké kolo obratu. Proto jsou ty demonstrace, protože ti, co je zpozadí řídí, vědí, že jsou na konci své cesty. A že nebude kam zdrhnout, protože se to sesype všude. Na teplá místečka a lidové zašívárny nebudou již žádné zdroje a tudíž většina obšlapů, co dnes ztrpčují život občanům nesmyslnou byrokracií, budou bez práce a funkce a nejspíš skončí v base pro krádeže a pod. Na tu chvíli se těším a už je fakt již za dveřmi. Viz ekonomické fórum V.Putina v RF. Je to tam jasně řečeno.
20
KK
Karel Kyticka
13. června 2019
Není někomu divné že se tu na AC24 neřeší nejaktuálnější politické téma - zloděj a lhář BABIŠ ? No ale věřte že to nebude dlouho trvat a bude to muset začít řešit i proruské AC24, chystají se velké věci.
11
AZ
Antonín Zelenka
14. června 2019

Evropská komise dnes v rámci tzv. schválení účetní závěrky vyzvala ESA a dalších 21 členských států EU, aby vrátily celkem ____________ milionů EUR z neoprávněně vynaložených finančních prostředků na provádění společné politiky na poli kosmického výzkumu spolu s NASA. Členské státy odpovídají za vyplácení a kontrolu výdajů v rámci společné politiky Evropské organizace pro výzkum vesmíru (ESROEuropean Space Research Organisation) a Evropské organizace pro vývoj startovacích zařízení (ELDOEuropean Launch Development Organisation), která se stala její součástí pod názvem Evropské centrum výzkumu vesmíru a technologií (ESTEC - European Space Research and Technology Centre). (European Space Agency, ESA; Agence spatiale européenne, ASE) a úkolem Komise je zajistit, aby členské státy tyto finanční prostředky vynakládaly řádně. Tyto peníze se vracejí do rozpočtu Evropské unie, protože nebyla dodržena pravidla EU nebo nebyly použity náležité kontrolní postupy týkající se výdajů na kosmický výzkum. Vzhledem k tomu, že některé členské státy již část těchto peněz vrátily, čistý finanční dopad dnešního rozhodnutí činí přibližně ____________ milionů EUR.

 

Někdo usiluje o další krizi v zemědělství a propouštění tisíců lidí.pdf

https://drive.google.com/open?id=1sHF7I2yI2ZWy2NLJXFe-dklvGhFj7umA

 

dramatické dějiny.pdf

https://drive.google.com/open?id=1YZVYvaHlxZV-PLRKohjbNCbLUUdl6R2m

 

5G Satelity OSN.pdf

https://drive.google.com/open?id=12WauqvDRbxC0wJRIThMlktrhNonrDAbS

 


00
VC
Vítězslav Crha
11. června 2019
Policie v tomto provedení jak funguje, respektive jak nefunguje je přežitý směr řízení dodržování práva a vedení nápravných a opravných opatření. Policie v ČR v holé podstatě je nefunkčním přeplaceným aparátem chobotnice zvané státní sféra. Obrovská zátěž pro vnitřní finanční systém je obrovské množství flákačů rozdrobených po smyšlených funkcích mající své kanceláře, jejichž provoz nás všechny stojí šílené peníze na úkor budoucnosti. Jsme ve stavu, kdy již nemáme žádnou alternativu budoucnosti, protože vše se opírá o zmrzačený zápaní systém, který je nyní těsně před kolapsem. V ČR je podchyceno takto obrovské množství ekonomických a trestních kauz a já pevně věřím, že až to rupne a doslova před zraky lidstva se sesype finanční systém, budou tyto kauzy řešeny, ale už naprosto jinými orgány a institucemi. Jsme na vrcholu šílené doby a začíná se roztáčet nesmírně veliké kolo obratu. Proto jsou ty demonstrace, protože ti, co je zpozadí řídí, vědí, že jsou na konci své cesty. A že nebude kam zdrhnout, protože se to sesype všude. Na teplá místečka a lidové zašívárny nebudou již žádné zdroje a tudíž většina obšlapů, co dnes ztrpčují život občanům nesmyslnou byrokracií, budou bez práce a funkce a nejspíš skončí v base pro krádeže a pod. Na tu chvíli se těším a už je fakt již za dveřmi. Viz ekonomické fórum V.Putina v RF. Je to tam jasně řečeno.
+ 2

KK
Karel Kyticka
13. června 2019
Není někomu divné že se tu na AC24 neřeší nejaktuálnější politické téma - zloděj a lhář BABIŠ ? No ale věřte že to nebude dlouho trvat a bude to muset začít řešit i proruské AC24, chystají se velké věci.
- 1