Další výzkumy: Počty obětí akce CIA 11. září stále rostou. Nalezeny izotopy vodíku a stroncium
8. května 2019 Redakce AC24 Ze světa 66253 11
Nebudu zde rozepisovat okolnosti tohoto monstrózního podvodu, to jsem udělal již v roce 2014. Nebudeme se pouštět do žádných větších akcí, jak praví (ne)smělému Koudelkovi trenér v kultovním československém filmu.

 
 
loading...
 

K této akci přidám jen několik fotografií, které snad netřeba komentovat.

( k obrázku: WTC 1 - 2, MILION TUN OCELI PROMĚNĚN NA PYROKLASTICKÝ PROUD A  JEMNÝ, DUSIVÝ,  PRACH )

Začnu odkazem na oficiální zpravodajství, aby mě snad nějaký Koudelka neobvinil z dezinformace - ZDEZDEZDE a mnohé další ).

Podle dalších informací je však situace ještě daleko horší, než nás postupně a opatrně informovala média hlavního proudu, protože rakovinou a vážnými imunologickými nebo respiračními potížemi onemocnělo přes 30 000 obyvatel Manhattanu. Souvislost s níže uvedenými nálezy je zřejmá.

Dr. Ed Ward je autorem zprávy o přítomnosti izotopu vodíku - tritia v prostoru WTC v New Yorku po 11. září 2001. Sepsal ji na základě analýz vzorků vody odebraných v odpadním kanále pracovníky Národní laboratoře Ernesta Orlanda Lawrence v Berkeley. První vzorek z 13. září 2001 vykázal hodnotu 0,174 nCi/l (nano curie na litr) vody, ale další vzorek od budovy 6 měl již hodnotu podstatně vyšší - 3,53 nCi/l a to i přesto, že byl odebrán až 21. září, tedy s odstupem 10 dnů po ředění 16-ti miliony litrů vody, kdy tři dny hustě pršelo, a po omývání konstrukcí 120-ti milióny litrů vody a dalšími litry z mlhy nad spáleništěm, která vznikla ihned po kolapsu obou věží. Hodnota tritia od budovy 6 je 27krát vyšší, než jaká je přirozená úroveň (0,13 nCi/l). Přímo na zbořeništi obou věží byl naměřen údaj dokonce 20krát vyšší. Nebyl dodržen ani časový postup při odběrech. Oznámení o aktivitě tritia bylo uváděno třikrát a vždy se zcela odlišnými odchylkami (0,074; 0,74; 74), což svědčí buď o velmi nekvalitní práci nebo o úmyslu. Tato veřejně přístupná zpráva byla údajně vypracovaná pro potřeby vlády USA. Průzkum sponzorovaly Národní ústavy zdraví (National Institutes of Health). Práce Národní laboratoře (dohlíželi prof. Steven Jones s dr. Wardem) byla postoupena Konferenci americké národní chemické společnosti (American Chemical Society National Meeting), která 7.4 - 11.4 2001 potvrdila, že v prostorách WTC byla po 11. září 2001 naměřena zvýšená hodnota tritia, druhého izotopu vodíku - 3,53 nCi/litr vody!

(WTC - 7 rovněž na "prášek")

Zmiňované tritium je plynný, bezbarvý a radioaktivní izotop vodíku, jehož jediný gram obsahuje 104 curie (jednotka radioaktivity). Jediné curie je aktivita zářiče, kdy dochází k 3,7x10 miliard rozpadů za sekundu. Zvýšená radioaktivita narušuje odesílání signálu bolesti v lidském těle do mozku. Dr. Ward uvádí ve WTC 48 000 curie. Paprsky alfa v délce 1 mikrometru ohrožují lidské tělo pouze slabým ozářením, porušením oděvu, ale vdechnutím způsobují rakovinu plicního laloku, šedý zákal, leukémii, neurosvalové dysfunkce, nestálost genů, poškození buněk s náchylností k většímu poškození od jiných chemikálií. Dr. Cahill dokázal svými výzkumy po 11. září, že nejjemnější částečky alfa paprsků mohou procházet filtry záchranářů, kteří je většinou ani neměli.

Tritium s poločasem rozpadu 12,32 roku se v přírodě vyskytuje vzácně. Je produkováno kosmickým zářením a v horních vrstvách atmosféry se slučuje s kyslíkem a na zemský povrch se dostává s dešťovou vodou, ovšem jen ve velmi malé koncentraci. Více tritia se vyrábí v reaktorech CANDU bombardováním lithia-6 [ 6Li(n, a) 3H] s neutrony. Vzniká také jako vedlejší produkt v těžkovodním reaktoru pohybem moderátoru, když neutrony dopadnou na přítomné deuterium. Tritium může být shromážďováno a převáženo jako plyn a kovový vodík (např. titan) uzavřený v křemičité schránce (hydratovaný hliníkový silikát s jednotnou velikostí mezer v krystalické struktuře). Transportován je v ocelovém válci bez mikroskopických vad s limitem obsahu do 5,6 x 107 Gbq (1,5 Mci) tritiového plynu, je konstruován tak, aby odolal dodatečnému stupňování tlaku vyvíjenému rozkladem beta částic.

Už jen samotný výskyt izotopu vodíku - tritia je důkazem o použití vodíkové mikronukleární nálože. Vzniká v takovém množství pouze výbuchem a také v reaktorech. Jako rozbuška se používá plutonium obklopené deuteriem. Zapalovačem bývá klasická konvenční výbušnina (u WTC červená rtuť). Prof. Steven Jones, americký fyzik a filozof, vedl výzkum na lineárním urychlovači ve Stanfordu na Cornellově univerzitě a v Los Alamos fyziku lehkých elementárních částic. Měl zhodnotit vliv vysokých teplot na fyzické změny materiálů a ocelových podpěrných sloupů na WTC. Dohlížel s dr. Wardem na odběry vzorků a na jejich vyhodnocování. Dokázal, že byly použity termitové nálože. V okolí věží i v okolních domech našel v prachu milimetrové manganové kuličky vytvořené obrovskou teplotou. Je zakladatelem společnosti "Vědci pro pravdu a spravedlnost o 11. září" (Scholars for 9/11 Truth & Justice). Tým fyziků z univerzity Brighama Younga (Brigham Young University, BYU), zjistil, že v troskách dosahovala teplota 1093°C po celých pět následujících dnů po zřícení budov. Na místě identifikoval přítomnost termátu a prokázal perforaci a síru na ocelových sloupech. Této skupině i profesoru Jonesovi byl nabídnut grant, jestliže zanechají výzkumů na WTC. Všichni odmítli a své poznatky zveřejnili. V místech hlouběji pod areálem WTC se pohybovala teplota, krátce po explozích,  v řádu desítek tisíc stupňu celsia. Proto zde vznikl tzv. skelet.

TISÍCE METRŮ KUBICKÝCH ,,SOPEČNÉHO" SKELETU HLUBOKO POD AREÁLEM WTC (teploty nad 10 000 °C)

Dr. Thomas Cahill, profesor atmosférické fyziky, poukázal na totální přeměnu trosek WTC pomocí penetrace suterénů chlorovou emulzí. Po mikronukleárním výbuchu vznikl působením vysoké teploty dioxin, který po tři měsíce působil na trosky budov. Cahill dokládá, že byly po celou dobu velice horké a mohly by zapálit papír. Dr. Levin tvrdí, že po dobu prvních tří měsíců byl ze spáleniště slyšet neurčitý pohyb a zvuk! Jen připomenu, že požár, resp. extrémní žár,  hluboko pod povrchem trosek WTC trval 100 dní a podle hasičů to byl nejdelší požár v historii.

Snad nám struktury, ovládající USA, neupálí Koudelku, že nemá zdejší kraj ( a hlavně názory obyvatelstva) pod kontrolou.

Daniel Novák

 
 
sdílet na Facebooku sdílet na Twitteru sdílet na Google Plus sdílet na VKontakte

Hello World

Facebook komentáře
Disqus komentáře
Komentáře registrovaných uživatelů

Napište vlastní názor


EP
Eduard Piovarči
8. května 2019

Buzz Aldrin

Dôkazy sú nesporné čo ty na to ako obhájca tohoto podvodu storočia

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Tavenina pod budovami WTC

Podle dalších informací je však situace ještě daleko horší, než nás postupně a opatrně informovala média hlavního proudu, protože rakovinou a vážnými imunologickými nebo respiračními potížemi onemocnělo přes 30 000 obyvatel Manhattanu. Souvislost s níže uvedenými nálezy je zřejmá.

Súvisiaci obrázok

Už toto samotné je dostatočne vypovedajúce

Súvisiaci obrázok

Tavenina v troskách budov WTC ich dokonale usvedčila

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Tavenina pod budovami WTC

Aká sila pod Manhatanom tu miešala polotekutú horninu?

Aká sila tu prúdila čo vytrorilo tento výrovitý reliéf? Hornina ako keby tu bola v plastickom stave. Výrili tu žeravé plynové častice? Toto neurobila voda toto nebol slap ako tvrdí podplatená veda  Táto hornina bola myxovaná v plastickom stave žeravými plynmi pod veľkým tlakom    

 Súvisiaci obrázok

Následkem uvolněné energie nukleárneho výbuchu zde navíc působily i velmi vysoké teploty a exotické sloučeniny. Sprška, které se snesla na dolní Manhattan obsahovala – mimo jiné – kyselinu dusičnou a vypařující se kov. Kyselina dusičná nemůže vzniknout ,,jen tak“ při pádu budovy.

Tato kyselina působí při styku s kovem okamžitě korozi. 1200 aut v okolí mělo rozleptanou karoserii, vypařené kotouče, rozteklá skla apod. – část z nich přitom nebyla zasažena ani plamenným hořením.  Na záběrech z blízkosti (neostrých, neboť kameraman utíkal pryč) je vidět, jak z rozžhavené konstrukce stoupá pára.

Viac tu pod fotografiami:

https://aragonit11.blogspot.com/2018/09/akcia-na-jazere-rizena-demolice-wtc-11.html

https://aragonit11.blogspot.com/2019/01/normal-0-21-false-false-false.html

https://aragonit11.blogspot.com/2018/09/sobota-20.html


40
CC
Corgoň Corgoň
9. května 2019

30 případů majora Zemana - 11. září

https://www.youtube.com/watch?v=fxLmIBlAoJc


10
LB
little boy
9. května 2019

Buzz sa nemohol dostaviť, lebo oslavuje výročie bombardovania Srbska spolu s Madeleine, ale odkazuje, že všetko je v úplnom poriadku, aj keby to tak nebolo.

A že tí, ktorí tomu nerozumejú, musia ešte dlho dospievať k porozumeniu skutočnej americkej demokracii.

Zároveň ma poprosil, či by som mu nekúpil jedny americké piškótky, rád si ich pred spaním máča do mlieka s javorovým sirupom.


20
EP
Eduard Piovarči
9. května 2019

Buzz už k tomu nemá čo dodať

Veda ho totiž usvedčila s podpory tých čo skrývali a zamlčovali pravdu o tejto udalosti. často krát je aj veda zapredana za šinavý peniaz.

Súvisiaci obrázok

Tá pekelná fontána  triskala ako sopka pekne do široka. Takú inplozívnu  a zároverň explozívnu energiu táto výšková budova nemohla mať ani náhodou.

Súvisiaci obrázok

Tá nápadná podoba na podzemnú nuke explóziu je priam šialená....

Pravda o 9/11: Dôkaz vysokoenergetických materiálov v Troskách zrútených veži World Trade Center!!!

 

Vzdušné Viditeľné/Infračervený Zobrazovací Spektrometer (AVIRIS) diaľkové snímanie údajov (vľavo a vpravo) ukazujú, distribúcia a intenzita tepelného hot spots (teplé farby) v oblasti World Trade Center (WTC) päť dní po 9/11/01. Červeno-prerušovaný obdĺžnik prekrývajúcim pred 9/11 satelitná fotografia WTC veže v pravom dolnom zodpovedá biele prerušované obdĺžniky na AVRIS obrázkoch.

I. U.S. Geological Survey (USGS) správa o flyovers stránky World Trade Center (WTC) päť až dvanásť dní po 9/11/01 útoky na záznam Vzduchom Viditeľné/Infračervený Zobrazovací Spektrometer (AVIRIS) diaľkové snímanie údajov (pozri obrázok vyššie).

 AVIRIS je Národné Letectvo a vesmír (NASA) diaľkový nástroj, ktorý meria upwelling spektrálne žiarenie vo viditeľnej škále cez infračervené pripojenie, špeciálne, pre vlnové dĺžky od 0.37 2,5 mikrometre. V reakcii na žiadosti EPA prostredníctvom U.S. Geological Survey (USGS), NASA letel AVIRIS na malom lietadle nad dolnom Manhattane v polovici dňa, Sept. 16 a opäť v Septembri. 23, 2001. Len Sept. 16. výsledky sú znázornené na obrázku vyššie.Tieto sú falošné-farebné obrázky, pričom oranžová a žltá oblasti predstavujú horúce škvrny na povrchu trosiek WTC (a tmavých oblastí, ktoré nie sú vody sú tiene).

http://impactglassman.blogspot.com/2010/09/911-truth-evidence-of-energetic.html

V tabulke pod obrázkom Manhattanu z výšky sú k jednotlivým žltým až oranžovým oblastiam priradené písmená ku ktorým je priradená teplota povrchu trosiek zrútených budov v stupňoch Celzia.

P o piatich až dvanástich dňoch je teplota povrchu trosiek stále veľmi veľmi vysoká od 427 do 747 stupňov Celzia!!!

Teplota neklesala napriek miliónom litrom vody ktorou boli trosky celé dni chladené. Pod troskami podľa svedkov tiekol tekutý kov ako láva celé týždne po páde dvojičiek!!!!

Buzz je nad slnko jasné že dokonca NASA dokázala že pod troskami musela byť obrovská teplota ešte 12 dní po incidente keď potvrch trosiek bol rozpálený na 747 stupňov Celzia.

Šéf New Yorku Guliany musel vedieť o čom hovorí keď verejne prezentoval že pod troskami bolo 2000 stupňové inferno....

Súvisiaci obrázok

Pyroklastický mrak plný smrteľne nebezpečných toxických prvkov tritia, bária, stroncia, thória, cézia, lanthanu a ytria

Pověřená vědecká instituce USGS, zjišťovala následky kolapsu, shromážděním odebraných vzorků 15  cm tlustého prachu z 35 míst Dolního Manhattanu, kam dolétl v obrovském pyroklastickém proudění ve formě aerosolu.

V něm našli mnoho chemických prvků, ale i dost toxických a vzácně se vyskytujících, jako baryum, stroncium, thorium, cesium, lanthanum, ytrium. Rovněž nějaké, pouze se vyskytující v radioaktivní formě po výbuchu.

Nejvíce vypovídající byl odběr ve vzdálenosti 250 metrů na pozemku WTC 01-16.

Zde bylo naměřeno 3,67 gramů barya /kg prachu, 3,08 g stroncia/kg prachu.

Ostatní odběry vykázaly 0,4 až 0,8 gramu barya/kg prachu, stroncia zase méně.

Povolená úroveň je 0,015 gramu barya/kg prachu.

Životu nebezpečná hodnota je již nad 0,4 gramu barya/kg prachu!

Stroncium vytlačuje z kostí a zubů kalcium a tak je zeslabuje až k rakovině, která se na Manhattanu zvýšila po roce 2001 několikanásobně.

Ještě 21 dní po útoku stále hořely požáry a tekla roztavená ocel, řekl 5. října 2001 na Národní konferenci statiků Leslie Robertson, jeden ze stavebních inženýrů WTC. Tiež zomrel na rakovinu.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Tavenina pod budovami WTC

Už jen samotný výskyt izotopu vodíku - tritia je důkazem o použití vodíkové mikronukleární nálože.

Vzniká pouze výbuchem a také v reaktorech. Jako rozbuška se používá plutonium obklopené deuteriem. Zapalovačem bývá klasická konvenční výbušnina (ve WTC červená rtuť). Neutrony vzniknuvší při explozi přemění část deuteria na tritium, čímž se zažehne termonukleární reakce.

Tato forma není závislá na kritickém množství a lze ji téměř do nekonečna zmenšovat. Mohou být velikosti třešně s typickou fúzí energetického vzorku.

Na zbořeništi se našly poloroztavené skleněné obaly. Toto vše je známo od dr.Warda, který tyto informace poskytl vládě, ale také je zveřejnil s označením typu zbraně a domácím původu (USA). [5]

Důkazem je též EMP (elektromagnetický pulz) s Comptonovým efektem na celý dolní Manhattan, což potvrdilo seismické pracoviště Lamont Doherty v Palisades 34 km severně od WTC v NY.

Také Ted Teitmayer prokázal pomocí snímků satelitu Lidar teplotní záblesk a použití mikronukleárního zařízení. Důkazem jsou spálená auta v okolí WTC, ale i zničení celé rozvodné sítě v dolním Manhattanu, což byl problém, který přetrval až do 15. prosince. [6][7]

Súvisiaci obrázok

Kusy roztavenej ocele a betónu jasný dôkaz usvedčujúci domáci establišment z pripravy tejto bohumilej akcie

Zajímavý je souběh nárazů letadel, EMP a pozoruhodná koordinace obou - asi počítačem!

• WTC1 - náraz letadla AAFIT 11 - 8 hod.;46 min.;40 vteřin - Údaj seismografu (mikrovýbuch) - 8 hod.;46 min.;26 vteřin • WTC2 - náraz letadla UAFIT 175 - 9 hod.;03 min.;11 vteřin - Údaj seismografu (mikrovýbuch) - 9 hod.;02 min.;54 vteřin [8]

Dr. Thomas Cahill, profesor atmosférické fyziky, poukázal na totální přeměnu trosek WTC pomocí penetrace suterénů chlorovou emulzí. Po prvním mikronukleárním výbuchu vznikl působením vysoké teploty dioxin, který po tři měsíce působil na trosky budov.

Cahill dokládá, že byly po celou dobu velice horké a mohly by zapálit papír.

Dr. Levin tvrdí, že po dobu prvních tří měsíců byl ze spáleniště slyšet neurčitý pohyb a zvuk! [13]

Nejmenovaný finský vojenský odborník, který se v minulosti podílel na podobném projektu, popsal mnohé nejasnosti kolem toho, co následovalo po použití mikronukleárního zařízení ve WTC 11. září. První výbuch, který byl elektronicky odpálen v nejhlubším suterénu souběžně s leteckým úderem, vyvolal teplotu minimálně 10 milionů °C. Tato energie rožhavila celou konstrukci a zahřála vodu na 25-ti násobek původního objemu. Vzniklá pára postupovala nahoru se rozšiřujícím koridorem a na své cestě drtila vše na částečky o velikosti 70-300 mikronů. (Ještě po pěti letech se na střeše Deutsche Bank našli centimetrové kosti z lidských obětí.) [14]

Koridor stoupající páry pronikl až k vnějšímu okraji věže a začal obrovskou silou, trojnásobně zvýšenou štěpením beta částic, vyvrhovat i to, co do té doby tlak páry rozdrtit nedokázal, přestože počáteční příval neutronů 17,6 MeV, umožněný reakcí červené rtuti, byl obrovský, protože její úder vzedmutím dokáže vyrazit z jader většinu elektronů.

U vnějšího okraje - na úrovni podlaží, jež byly ve stejné chvíli odrhávány termátovými náložemi obsahujícími síru (2500°C během vteřiny) - byly vyvrženy i velké kusy oceli, mezi nimi i jeden 270-tunový kolos, jenž dvojnásobně převyšoval hmotnost Boeingu a letěl vzduchem 120 metrů, než se hluboko zaryl do fasády World Financial Center (WFC).

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Tavenina pod budovami WTC

Části ocelové konstrukce byly buď vyvrženy do vzdálenosti 60 až 175 metrů, nebo byly taveny teplotou převyšující 1585°C (pod troskami vznikala jezera hořící minimálně 5 dní, v tekutém stavu byly 21 dnů). Vyšší teplota přeměnila ocel v páru a potom v déšť.

Phil Schneider, inženýr specializovaný na tajné vojenské objekty, geolog a specialista na konvenční výbušniny, měl plnou důvěru vlády a prezidenta USA. Za své mlčení dostal 1 milion dolarů.

Na vojenské základně, kde byl nucen pobývat, si zapamatoval speciální identifikaci zařízení, které potom rozpoznal v suterénu WTC před prvním pokusem o stržení v roce 1993, kam byl také přizván na posouzení.

Protože pomáhal fotografovi zachytit hrozné následky účinků této zbraně, kde ocel byla obnažena a vytažena ven z železobetonu, začal se zajímat o původu a nezákonném monitorování Izraelci z Diamony. Začal upozorňovat veřejnost na následky svými videonahrávkami a fotografiemi, napsal i knihy.

Celých devět měsíců posluchačům sděloval, že armáda je neseriozní, bez kontrol a tím ničí ústavní demokracii. Musel vrátit záruku mlčenlivosti. Pořídil si ochranku, která mu pomohla přežít více než deset pokusů o zabití.

Tím, že takto informoval veřejnost, zabránil FBI ve vraždění záchranářů - případných svědků. Své poznámky se pokusil publikovat, chtěl varovat všechny Američany. Tým bezpečnostních služeb ho usmrtil v lednu 1996. Nikomu již nebylo dovoleno vidět jeho tělo, ani nejbližším příbuzným. [8]


20
EP
Eduard Piovarči
9. května 2019

A tento prešťastný židovský chlapec a čerstvý majiteľ dvojičiek ich ešte stihol poistiť pred teroristickým útokom. Požehnaný a prezieravý to človek.

Súvisiaci obrázok

To sú tí šťastlivci čo zarobia na všetkom, na akomkoľvek ľudskom nešťastí. Majú skrátka nos na peniaze, talent a dar od Boha byť šikovními a z akejkoľvek lumprárne vyviaznuť so zdravou kožou.


20
EP
Eduard Piovarči
9. května 2019

Pyroklastický mrak

Súvisiaci obrázok

a časť jadra budovy ktorá odolávala deštrukčnej sile

Súvisiaci obrázok

Přibližně deset sekund před kolapsem věží zaznamenaly seismografy vzdálené 34 kilometrů severně od Manhattanu otřesy o síle 2,1 a 2,3 Richterova stupně.

Samotný náraz údajných letadel se na přístrojích téměř neukázal, stejně jako dopad trosek nebo“pád“ budovy WTC 7.

Odborníci se shodli, že otřesy byly s největší pravděpodobností způsobeny podzemními výbuchy. Nemohla je však způsobit konvenční trhavina – určitě ne s následujícími efekty. Teorie s termitem (stavbařská a demoliční trhavina), ač byly jeho prvky v troskách také nalezeny, nejsou správné. Můžeme se bavit o jaderném výbuchu o síle od  250  tun TNT až maximálně několika kilotun TNT (Hirošimu zasáhlo 15 kilotun TNT), který se odehrál pod městskou infrastrukturou v hloubce od 70 – 100 metrů. Zní to šíleně? Následující poznatky však vše potvrzují.

Na většině videozáznamů otřesy nenalezneme, až na minimálně jeden (https://www.youtube.com/watch?v=ijdC391veGI) .

Kamera byla zřejmě umístěna na některé z dalších výškových budov v dostatečné vzdálenosti na stativu. Na videozáznamu, zaměřeném na hořící vršek mrakodrapu, jsou vidět silné záchvěvy trvající asi 2 vteřiny.

Pak se stane něco, co lze jen stěží normálně vysvětlit. Po několika sekundách (viz. obrázek) věž přijde asi o 4-6 metrů výšky, aniž by byl viditelný nějaký pohyb v  poškozené oblasti. A okrem toho si všimnite neobvikle veľký výron čierneho dymu, horúceho prúdu ktorý dorazil spod základov budovy až k jeho vrcholu. Najprv poklesáva anténa budovy v dôsledku tavenia jadra budovy v obrovskej teplote ktorú vyvinula jadrová explozia pod základmi budovy.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt WTC a nuke explózia

Tak tento vršok budovy mal rozdrtiť takmer volným pádom celú konštrukciu budovy vrátane jadra...

Súvisiaci obrázok

4 tony vážiaci kus ocele bol vyvrhnutý horizontálne do vzdialenosti 600 ft. to jest cca 190 m


20
EP
Eduard Piovarči
9. května 2019

Tomu sa povie byť v správny čas na správnom mieste

https://www.thoughtco.com/the-wildest-rumors-of-september-11-3298729

 


10
EP
Eduard Piovarči
9. května 2019
20
EP
Eduard Piovarči
11. května 2019

Na Ukrajine vymalované a ľudia dokonale orabovaní

Volodymyr Zelensky se symbolem 666 jako Brenton Tarrant v Christchurch u soudu.

Aby bolo jasno kto za koho kope. Tí istí strojcovia teroru ako Tarrat vládnu ďalej aj na Ukrajine

Ukrajinci budou podojeni o peníze možná ještě jednou, za znárodnění banky hrozí Ukrajině arbitráž

A kdo za to ponese zodpovědnost? No přece zkorumpovaný Petro Porošenko, který byl demokraticky poražen ve volbách kandidátem, který je komediant, hlásá slova proti korupci, ale přitom jeho celá volební kampaň byla řízena a placena z Izraele tunelářem Igorem Kolomojským, který už podojil o peníze ukrajinské občany jednou, když jim vytuneloval úspory z PrivatBank, a jak se zdá, podojí je ještě podruhé skrze odškodnění za znárodnění soukromé banky. Nikdo nenese trestní a hmotnou zodpovědnost, zlost lidu je ukojena tím, že nenáviděný Porošenko prohrál volby a s tučným podílem od Igora Kolomojského za to, že to klaplo, odejde do důchodu ve Švýcarsku. A do křesla prezidenta rozkradené a čerstvě vytunelované Ukrajiny usedne komediant. Jak příznačné. A jak bohužel tragické.

https://aeronet.cz/news/ukrajina-padla-izrael-po-slovensku-dosadil-sveho-prezidenta-i-na-ukrajine-zemi-povede-zid-ktery-vsak-pry-konvertoval-ke-krestanstvi-syna-kirilla-nechal-pokrtit/


10
EP
Eduard Piovarči
14. května 2019

Americký režisér Aaron Russo: Vojna proti terorizmu je podvod, komédia a krutý vtip najvyšších svetovládnych kruhov

Pozrite si video s českými titulkami - interview z roku 2006 s úspešným hollywoodskym režisérom Aaronom Russom, ktorý v roku 2002 kandidoval na guvernéra štátu Nevada. Podáva svedectvo, ako bol verbovaný k spoluúčasti na Novom svetovom poriadku zo strany rodiny Rockefellerovcov a CFR.

http://www.osud.cz/cs/clanek.php?id=6896

11 mesiacov pred útokmi 11.septembra 2001 bol informovaný o pripravovanom vojenskom obsadení Blízkeho Východu, vybudovaní vojenských základní a obsadení ropných polí. K tomuto malo dôjsť pod zámienkou vojny proti terorizmu - vymyslenému nepriateľovi a mal to byť spôsob, ako americká vláda vytvorením atmosféry strachu preberie moc nad vlastným ľudom.

Terorizmus je najlepší nepriateľ, lebo ho nevidno a vojna tak môže pokračovať donekonečna.

Prečo Russo nevstúpil do CFR?

"Pretože neverím v zotročenie ľudí", povedal.

Nato mu právnik Nicholas Rockefeller odpovedal:

"Prečo sa o nich zaujímaš? Veď sú to len sluhovia, len ľudia."

Keď sa Russo opýtal, prečo to robia, keď už majú tak veľa peňazí a tak veľa moci, odpovedal mu:

"Cieľom je, aby bol každý očipovaný. Kontrola nad celou spoločnosťou, aby elita a bankári vládli svetu."

Podľa Nicholasa Rockefellera však väčšina členov CFR nevie o týchto plánoch, oni len veria, že svet bude krajší socialistický.

(Socializmus v americkom ponímaní znamená štátne vlastníctvo všetkého, nie nejaké zdravé sociálne vzťahy - M.R.)

(A jedna z hláv draka, ktorá bola na smrť zbitá, ožila - Zjavenie Jána - M.R.) Nicholas Rockefeller priznal Russovi, že rodina Rockefellerovcov financovala aj hnutie za práva žien. Prvým cieľom bolo zdanenie mimomanželských vzťahov (?) a druhým - dostať deti do školy v rannom veku. Aby deti mali štát, školu a úradníkov ako svoju rodinu, ktorá ich učí, namiesto rodičov.

Ďalej mu Nicholas Rockefeller prezradil aj plán na zredukovanie počtu obyvateľov zeme na polovicu.

Tiež úvahy o presťahovaní celého štátu Izrael do Arizony, pretože izraelsko-palestínsky konflikt nemajú pod kontrolou.

Nakoniec Aaron Russo povedal o Nicholasovi Rockefellerovi: "Smial sa, cynicky, smial sa. Bolo to akože každý je blbec, môžme si robiť, čo chceme."

Svoje priateľstvo s Nicholasom Rockefellerom potom prerušil, pretože obaja stoja na opačnej strane plota, pretože (asi ako veriaci Žid) považoval za svoje životné poslanie snažiť sa byť čo najlepším človekom, nie byť sluhom takýchto plánov a ľudí ...

Aaron Russo zomrel v auguste 2007 na rakovinu...

http://www.pramen.info/c/1650/americky-reziser-aaron-russo-vojna-proti-terorizmu-je-podvod--komedia-a-kruty-vtip-najvyssich-svetovladnych-kruhov.htm

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Aaron Russo a Film

Jeho posledný film: Amerika - od slobody k fašizmu

https://www.imdb.com/title/tt0772153/videoplayer/vi901120281?ref_=tt_ov_vi

http://video.google.com/videoplay?docid=-1656880303867390173 www.freedomtofascism.com


10
EP
Eduard Piovarči
8. května 2019

Buzz Aldrin

Dôkazy sú nesporné čo ty na to ako obhájca tohoto podvodu storočia

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Tavenina pod budovami WTC

Podle dalších informací je však situace ještě daleko horší, než nás postupně a opatrně informovala média hlavního proudu, protože rakovinou a vážnými imunologickými nebo respiračními potížemi onemocnělo přes 30 000 obyvatel Manhattanu. Souvislost s níže uvedenými nálezy je zřejmá.

Súvisiaci obrázok

Už toto samotné je dostatočne vypovedajúce

Súvisiaci obrázok

Tavenina v troskách budov WTC ich dokonale usvedčila

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Tavenina pod budovami WTC

Aká sila pod Manhatanom tu miešala polotekutú horninu?

Aká sila tu prúdila čo vytrorilo tento výrovitý reliéf? Hornina ako keby tu bola v plastickom stave. Výrili tu žeravé plynové častice? Toto neurobila voda toto nebol slap ako tvrdí podplatená veda  Táto hornina bola myxovaná v plastickom stave žeravými plynmi pod veľkým tlakom    

 Súvisiaci obrázok

Následkem uvolněné energie nukleárneho výbuchu zde navíc působily i velmi vysoké teploty a exotické sloučeniny. Sprška, které se snesla na dolní Manhattan obsahovala – mimo jiné – kyselinu dusičnou a vypařující se kov. Kyselina dusičná nemůže vzniknout ,,jen tak“ při pádu budovy.

Tato kyselina působí při styku s kovem okamžitě korozi. 1200 aut v okolí mělo rozleptanou karoserii, vypařené kotouče, rozteklá skla apod. – část z nich přitom nebyla zasažena ani plamenným hořením.  Na záběrech z blízkosti (neostrých, neboť kameraman utíkal pryč) je vidět, jak z rozžhavené konstrukce stoupá pára.

Viac tu pod fotografiami:

https://aragonit11.blogspot.com/2018/09/akcia-na-jazere-rizena-demolice-wtc-11.html

https://aragonit11.blogspot.com/2019/01/normal-0-21-false-false-false.html

https://aragonit11.blogspot.com/2018/09/sobota-20.html

+ 4