Další varování před účinky sítě 5G. 215 vědců podalo výzvu k zastavení této aktivity!
10. srpna 2019 Redakce AC24 Ze světa 49846 26
Robert Becker, dvakrát nominovaný na Nobelovu cenu za výzkumy působení elektrických a magnetických polí na léčení zlomenin, psal v roce 1991 v knize „Křižující proudy“ o práci Abrahama Liboffa, který zastavil elektromagnetickým zářením proces dělení buňky ve chvíli, kdy se obě buňky oddělovaly.

 

 
 
 
 

Těžko hledat přesvědčivější důkaz o tom, že celý živý svět je manipulovatelný elektromagnetickým zářením a může jím být ovlivňován ke svému prospěchu i ke své zkáze. Vědci, kteří pracují v tomto oboru si to uvědomují a když se společnosti, budující mobilní telefonní sítě, rozhodly vybudovat sítě páté generace (5G), 215 vědců se rozhodlo vydat výzvu k zastavení této aktivity na Zemi i ve vesmíru.

Reagují tak na to, že vývoj civilizace v posledních desetiletích sleduje na prvním místě finanční zisky a hodnota lidského života se zařazuje až někam pod tento cíl.

V této sérii článků se snažíme přesvědčit české občany a českou vládu, že zavádění sítí mobilních telefonů páté generace, které zdesetinásobí a chvílemi i zestonásobí hladiny elektromagnetického záření v našem životním prostředí může mít tragické následky pro velký počet českých občanů.

V předchozích článcích jsme upozorňovali na to, že v České republice roste prudkým tempem výskyt rakoviny zároveň s přibýváním elektromagnetických vln v atmosféře a že mikrovlny používané pro komunkaci mobilními telefony a ve WiFi sítích mohou vyvolat zvýšenou odolnost bakterií proti antibiotikům (petice). Tentokrát se budeme věnovat účinkům mikrovln na vývoj embryí.

V roce 2010 umístili španělští vědci, pod vedením Alfonsa Balmoriho, nádoby s vajíčky žab na dva měsíce do vzdálenosti asi 140 metrů od 4 antén, instalovaných na výškové budově a vysílajících signály pro mobilní telekomunikaci v mikrovlnných frekvencích od 959,8 Mhz do 2.155 Mhz.

Během dvou měsíců uhynulo 90% pulců, kteří se z vajíček vylíhli a ostatní trpěli špatnou koordinací pohybů a nízkou aktivitou a jejich tělesný růst probíhal asynchronicky. Jen asi polovina reagovala na bouchnutí do stěny akvaria. V kontrolní skupině, umístěné ve Faradayově kleci, kam elektromagnetické zářením nepronikalo, uhynulo jen 4,2% pulců, jejich růst byl normální, koordinace pohybů dobrá a na vnější podněty rychle reagovali.

Španělští vědci ve studii uváděli, že ve vědecké literatuře existuje mnoho výzkumů potvrzujících, že bioelektromagnetické fenomény hrají významnou roli ve vývoji embryí. Jako příklady uváděli pokus, při kterém silná magnetická pole narušila dělení buněk v žabích vejcích a pokusy, při který silná magnetická pole způsobila u obojživelníků vodnatelnost, pokroucení páteře a nedostatečný vývoj jejich mozků a hlavy.

V roce 1982 jiný španělský vědec Jose Delgado (který se proslavil tím, že elektrickými signály do jeho mozku zastavil býka, který na něj útočil) vystavil na 48 hodin oplodněná kuřecí vejce „pulsovaným“ magnetickým polím, která se zapínala buď každou desetinu nebo každou setinu nebo každou tisícinu vteřiny. Při pulsování magnetických polí ve 100 Herzích (každou setinu vteřiny) se u kuřat nezačal vyvíjet mozek a nezačaly se vyvíjet ani srdce a žíly. Při 1000 Herzích se nezačaly vyvíjet žíly. Při intenzitě magnetického pole 1 a 13,9 mikro Tesla docházelo k těmto abnormalitám ve vývoji u 50 -77% kuřecích zárodků. Při pulsech o síle 0,4 mikro Tesla, trvajících dvě miliontiny vteřiny, se abnormality objevily u 83% zárodků. Abnormality se objevily také u 35% zárodků, které těmto pulsům nebyly vystaveny. Pokusy o zopakování tohoto experimentu vedly v řadě případů k podobným výsledkům.

Vystavujeme se nebezpečí, že se zavedením systému 5G, jehož záření má být pulsované, dojde k abnormálnímu vývoji u lidských zárodků? Provádět experimenty na lidech není přijatelné, ale v USA byl proveden průzkum mezi ženami, které používaly elektrické deky, elektrické ohřívání stropů a elektrické vodní postele, které vysílaly elektromagnetické vlny ve frekvenci 60 Hz. U těchto žen byl zaznamenán vyšší počet potratů v topné sezóně, kdy jsou tato zařízení používána, než v době, kdy zůstávají mimo provoz (zde).

Pokud není důkladně prozkoumáno, jaký účinek na vývoj lidských zárodků bude mít elektromagnetické záření, vysílané při fungování mobilní sítě páté generace, riskujeme nejen, že dojde k nepřijatelným experimentům na lidech, ale také, že se jejím zavedením zvýší počet dětí, které se budou rodit s různými defekty nebo které nebudou donošeny. V době, kdy v České republice i ve zbytku civilizovaného světa přibývalo elektromagnetického záření (od roku 1994 do roku 2007) vzrostl počet dětí, u kterých byly ještě před narozením diagnostikovány vady, neslučitelné se životem o víc než 100%.

Petici české vládě za zákaz zavádění technologie 5G před jejím důkladným otestováním můžou čtenáři podepsat zde, mezinárodní petici lze podepsat zde. Dobrý příklad české vládě dalo italské město Trento, které na výzkum účinků radiofrekvenčního záření systému 5G vyčlenilo 30.000 euro.

Kdokoli by se chtěl podílet na úsilí zabránit budování sítě 5G před důkladným prověřením jejích účinků na život v naší zemi, bude vítán, když se ozve na adrese mbabacek@czin.eu. Obzvlášť bychom uvítali, někoho kdo by uměl šířit tyto informace na Facebooku, Twitteru atd.

Za Spolek za zákaz manipulace lidské nervové soustavy radiofrekvenčním zářením Mojmír Babáček, předseda

 
sdílet na Facebooku sdílet na Twitteru sdílet na Google Plus sdílet na VKontakte

Hello World

Facebook komentáře
Disqus komentáře
Komentáře registrovaných uživatelů

Napište vlastní názor


AZ
Antonín Zelenka
10. srpna 2019

 

REZONANČNÉ ÚČINKY A FÁZOVANÉ POLIA

 

Navrhované vlnové dĺžky 5G sú podobné veľkosti hmyzu, čo vytvára škodlivý vibračný účinok známy ako rezonancia na organizmus. Rezonancia je vo fyzike dobre známym javom. Bežným príkladom sú poháre na víno, ktoré sa rozbijú, keď operná hviezda dosiahne tón s vysokým znením C, pričom rozvibrované molekuly vzduchu vibrujú podľa prirodzenej kmitavosti štrukturálnych uzlov hmoty pohárov. Vo všeobecnosti k mechanickej rezonancii dochádza, keď sa frekvencia kmitania zhoduje s prirodzenou frekvenciou systému alebo jeho pod-zložky, a to má za následok zvýšenú intenzitu prídavných vibrácií, pri ktorých sa absorbuje viac energie, čo spôsobuje ďalšie narušenie systému. Pri nízkej spotrebe je tak efekt značne umocnený.

 

Odborníci skúmali tento účinok na štyroch rôznych druhoch hmyzu vystavených elektromagnetickým poliam od 2 do 120 GHz. Poznamenali: „Hmyz vykazuje maximálny absorbovaný vysokofrekvenčný výkon pri vlnových dĺžkach, ktoré sú porovnateľné s ich veľkosťou tela - mohlo by to viesť k zmenám v správaní hmyzu, fyziológii a morfológii v priebehu času v dôsledku zvýšenia telesných teplôt z dielektrického zahrievania. . podobne ako je tomu s počasím, vďaka radiačnému smogu.. "

 

Okrem toho je do týchto 5G systémov začlenená novšia technológia, ktorá sa predtým používala v armáde na včasné varovanie pri raketových radarových systémoch a ktorá sa nazýva fázované polia. Tieto výkonné polia „riadiacich alebo vyhľadávacích lúčov“ skenujú zaradenie sem a tam z veže, aby sa ľahšie spojili s pohybom jednotlivca alebo jednotlivosti, aby sa dalo zistiť zariadenie podobne ako u raketových systémov typu - akýkoľvek - povrch-vzduch. Používajú sa aj v staniciach AM a FM vysielačov a sú plánované pre automobilové senzory a satelity. Aký vplyv bude mať toto zvýšenie výkonu a hustoty žiarenia u prostredia na náš užitočný hmyz a všeobecne, opeľovače?

 

„Pri prechode cez takéto elektromagnetické polia si včely už nemusia pamätať na svoju cestu, nemusia už lietať v správnom smere a môžu sa stať neschopnými vrátiť sa do svojho úľa. Podobne ako narušený, zmetený, a stratený človek.“

 

BEZPEČNÉ ALTERNATÍVY: OPTICKÉ, INÉ A UKLADANÉ KÁBLE

 

Internet sa stal pre väčšinu ľudí nevyhnutnosťou. Môže byť poskytnutý bezpečnejšie, kvôli a za účelom zníženia vystaveniu sa elektromagnetickému žiareniu. Existujú alternatívy, ako sú optické vlákna a káble, ktoré sú rýchlejšie, odolnejšie voči ohňu, využívajú menej energie a sú z dlhodobého hľadiska lacnejšie. Tradičné medené pevné linky sú v núdzových situáciách spoľahlivé, sú lacné, už postavené a bez rizika spájajú každého. Prečo ich odstrániť? Môžeme mať výhody rýchlejšej, spoľahlivejšej a väčšej súkromnej komunikácie bez ohrozenia verejného zdravia alebo životného prostredia.

 

OCHRANA ŽIVOTA A ROZMANITOSTI ALEBO ODPOJENÝ TICHÝ CINTORÍN?

 

Cintorín je miesto, kde sú pochované alebo inak pochované zvyšky mŕtvych ľudí. Slovo cintorín znamená, že krajina je špecificky označená ako pohrebisko. Komunikačné systémy prírody sa vyvinuli pomocou okamžitých elektromagnetických signálov v súlade so zemou a navzájom. Teraz sú prírodné spoločenstvá nadmerne obťažované umelo vytvoreným umelým elektromagnetickým žiarením, ktorý v kombinácii s inými dobre zavedenými environmentálnymi hrozbami spôsobujú katastrofu.

 

Veda a pozorovania nás varujú, že je nevyhnutný premyslený prístup ku všetkým ľudským činnostiam, aby sa uprednostnila ochrana biodiverzity pred ziskom, inováciou alebo pohodlím. Musíme sa nechať poučiť od prírody, ktorá pôsobí pomaly a úmyselne, aby sa vytvorila zdravá rovnováha. Rýchly posun v technológiách mení našu sociálnu štruktúru a oddeľuje nás od reality, od seba navzájom a od prírodného sveta.

 

V súčasnosti neexistujú žiadne obmedzenia pre „rušivú“ bezdrôtovú technológiu 21. storočia, ani žiadne zmysluplné záruky ochrany života a zdravia, teda základného majetku. Ak nespomalíme a nepopremýšľame o rizikách a výhodách špičkových technológií, povedie nás to potichu k bezdrôtovej tichej neživotnosti, a potom k tichej Zemi?

 

časť 00005 _ PSYCHOLOGICKÁ BIONIKA - CÍP APLIKOVANEJ KONŠTRUKČNEJ TERAPIE.pdf

https://drive.google.com/open?id=1eX8zqZGmBzxZPTitaidErqYAWAZ1JkhM

 


00
EP
Eduard Piovarči
11. srpna 2019
Obávam sa zdravý rozum tu nevyhrá najmä ak sa sledujú aj iné ciele ako rýchly internet
00
AZ
Antonín Zelenka
11. srpna 2019

Všetko, čo musia urobiť, je zvládnuť ich vnímanie, očakávania a predpoklady. Toto sa dá dosiahnuť skôr s veľkou časťou verejnosti, než s jednou osobou.

 

Isté elity boli vždy fascinované myšlienkou hromadného hypnotizmu.

 

Ľudia zaoberajúci sa hypnotizmom rýchlo poukazujú na to, že hypnotizovaný človek nemôže byť nútený urobiť niečo, čo je v rozpore s jeho etickým kódexom, ale toto nie je presne celý príbeh.

 

Hypnotizér navrhuje - indukuje, aby sa subjekt rozhodol nasledovať (alebo odmietol nasledovať) podnet, keď je v tranze, no čo ak však môže byť presvedčený (alebo oklamaný) prostredníctvom hypnózy v presvedčení, že konkrétna činnosť je v ich najlepšom záujme napriek ich morálnemu kódu alebo pocitu sebazáchovy?

 

Asi dve tretiny akejkoľvek danej populácie môžu byť v rôznej miere hypnotizované, okamžite a veľmi ľahko.

 

Znížená informovanosť o periférnej všímavosti tiež pomáha zvýšiť zraniteľnosť subjektu voči hypnóze a výrazne zvyšuje uplatnenia sugescie.

 

Tieto podmienky môžu byť v skutočnosti podporované vo veľkom množstve ľudí naraz.

 

Zoberme si to na chvíľu takto: Aká je denná aktivita, do ktorej je priemerný človek zapojený, a preto sa zameriava na jediný bod v priestore na dlhú dobu a odstraňuje takmer všetky svoje periférne všímavosti - povedomie?

 

Okrem vytvorenia umelej a stálej nízkej dávky dopamínu v ľudskom mozgu, ktorá vedie k závislosti, mobilné telefóny a ďalšie malé elektronické zariadenia v skutočnosti vytvárajú ideálne podmienky pre hypnotizáciu osoby, ktorá ich vytrháva zo všetkého periférneho povedomia a robí z nich veľmi sugestívne ciele tým, ktorí vedia, ako používať skryté metódy.

 

Znovu opakujem, hypnotický stav sa môže vyvolať u veľkých skupín ľudí na dlhšiu dobu so správnym dlhodobým stimulom.

 

Hypnotické návrhy trvajú dovtedy, kým subjekty naďalej veria, že návrhy sú správne.

 

Hypnotizmus je v podstate dohoda medzi hypnotizérom a osobami, ktoré sú hypnotizované, že konkrétna viera je pravdivá (aj keď nie je).

 

V prípade, že sa obeť stane obeťou útoku, možno bude chcieť uveriť, že sa traumatická udalosť nestala, a preto ju možno prostredníctvom hypnózy presvedčiť, aby na ňu zabudla.

 

V prípade skupiny ľudí by hypnotizér musel identifikovať myšlienku alebo strach - či hnev alebo znechutenie, ktorú všetci zdieľajú a ktorej chcú veriť, že je skutočná, a potom ich využiť.

 

Myslím si, že niektoré z politických aplikácií sú zrejmé.

 

Falošná ľavá / pravá paradigma je dokonalou petriho miskou na získanie alebo výrobu súhlasu más, ktoré majú byť hypnotizované.

 

Chcú veriť, že ich tím, ku ktorému sa dobrovoľne pripojili, je tým správnym a že vedenie tohto tímu má v centre pozornosti ich najlepšie záujmy.

 

Chcú veriť, že konanie ich strany prostredníctvom právnych predpisov alebo priamych prostriedkov je vždy racionálne a morálne zdravé.

 

A aj keď vedúci predstavitelia ich strany robia veci, ktoré sú úplne v rozpore s presvedčením a morálkou ľudí, ktorí tvoria stranu, títo ľudia stále chcú veriť, že za týmito rozhodnutiami musí byť nejaký logický dôvod, ktorý ešte neurobili prijatým, teda uchopiť a či pochopiť.

 

Okrem toho je hrozba „druhej strany“ alebo tímu stále stimulom vo forme strachu.

 

Keď sa ľudia boja alebo sú nadmerne zameraní na vonkajšiu hrozbu, stávajú sa opäť viac viditeľnými, aby mohli byť označení ako cieľ k programovaniu ich chovania sa.

 

Preto sa bežné politické diskusie zameriavajú menej na pochopenie hrozby („Ako“ a „Prečo“) a viac na pretrvávanie hrozby.

 

Pochopením nepriateľa (alebo falošného nepriateľa) sa dá vyhodnotiť hrozba, a strach sa zníži, aj keď je hrozba skutočná.

 

Bez pochopenia strach iba stúpa. Politické sily sa nám usilujú neustále pripomínať, že existujú hrozby bez toho, aby nám umožnili využívať výhody kontextu vecí a záležitostí.

 

Nechcú, aby sme mali hlboké znalosti o mechanizmoch, ktoré sú za hrozbami.

 

Hovorí sa nám, že náš systém funguje osobitným spôsobom, ktorý sa zdá byť logický, ale dáva nám zmysel iba vtedy, ak chceme veriť, že systém funguje tak, ako sme sa ho učili.

 

Musíme mať slepú vieru, že to, čo sme pôvodne povedali sami sebe na základe toho čo nás naučili, bolo úplne pravdivé.

 

V prípade informácií a hlásaní by niektorí ľudia nevyšetrovali o čo ide, pretože je pohodlnejšie uveriť lži, alebo možno preto, že budú odmenení za to, že idú spolu - v súlade so súčasným stavom.

 

Až keď sa staneme ochotní obetovať pohodlie, keď prestaneme chcieť akceptovať všetko, čo sa hovorí, za nominálnu hodnotu a začneme spochybňovať „realitu“, ktorá sa nám podáva, až potom stratí svoju moc masová hypnóza, ktorú sme kedysi ovplyvnili v nevedomosti.

 

Skutočná kontrola mysle nie je o mučení a sile, ide o ticho vyvolané prijatie ...

 

Môžeme svoj súhlas hypnotistov kedykoľvek odstrániť, ale musíme byť ochotní prestať ignorovať určité skutočnosti.

 

Ešte sa k téme vrátime.


00
EP
Eduard Piovarči
12. srpna 2019
A čo navrhujete?
00
AZ
Antonín Zelenka
12. srpna 2019

Dobrá otázka.

 

Človek v ríši divov, to je ako človek oproti hypnóze. Dajme tomu, že sme vo sne, teda snívame. Postretneme vo sne nejaké nepohodlie, dajme tomu. Špecificky to môže byť aj strach alebo obmedzenie, či zamedzenie. Všeobecnejšie sa môže jednať o prekážku, alebo niečo, čo môžeme popísať, že nám koná naprieky, napríklad nepriateľstvo, proste chytiť sa do siete.

 

Väčšina od nepohodlia uteká, alebo sa snaží s nepohodlím bojovať. V prvom prípade zdrhá, opúšťa sa, špekuluje o úniku, snaží sa zmiznúť, snaží sa dostať z dosahu nepohodlia. V druhom prípade ide do ringu, zúčastňuje sa rôznych inkvizičných procesov, špekuluje o taktikách, spisuje veľdielo – kladivo na čarodejnice, a podobne, proste sa snaží v dosahu nepohodlia niečo nejako dajako kutiť, dostať sa zo siete.

 

Samozrejme, existuje aj ďalšia možnosť.

 

Skúsme si spomenúť, čo hovorí o veciach a záležitostiach…

 

.. člověka studujícího Koncepci sociální bezpečnosti to absolutně…  

Nu, jak bych to vyjádřil. Prostě všechno je to jinak. Existují dvě formy sociální organizace společnosti.

Je to banda, kde je ta moc na konci pušky nebo stát, tedy subkultura samořízení společnosti záležitostí celospolečenského významu i lokálních záležitostí. Stát je systémem pro přežití národa, aniž by přišel o svou kulturní identitu. To znamená o svou kulturní svébytnost.

Jak to těm úřadům máte dávat najevo? ...A co znamená dát státním úřadům najevo svůj nesouhlas?

Musíte si uvědomovat, že každé řízení se vždy pojí s dosahováním něčích zájmů. Takže vy prostřednictvím mítinku dáte úřadům najevo svůj nesouhlas. A co?  

Jaký to bude mít význam?  

Ti úředníci jsou začleněni do určitého systému řízení, do procesu řízení a realizují tento řídicí úkol. Tak co vyřešíte svým nesouhlasem prostřednictvím mítinku z hlediska těchto lidí? ...Nu co?

 

Francouzský parlament přijal zákon, na jehož základě se ruší ustanovení, že v rodině je otec a matka a místo toho to bude rodič číslo jedna a rodič číslo dvě.

Proti tomuto zákonu k parlamentu vyšlo demonstrovat milión Francouzů. Celý milión! A vyřešili tím něco? ...Ne, teď je ve Francii rodič číslo jedna a dva. Cožpak vůbec někdy někde nějaký mítink něco pozitivního lidem přinesl? ...Ne.

 

Mítink vždy pozitivně něco vyřeší jen těm, kteří ho zorganizovali. A v jaké míře se daný mítink shoduje se zájmy státu a v jaké ne, je samozřejmě oddělenou otázkou. Dá se říci, že když se za našeho majdanu na Bolotném náměstí díky Sergeji Jervandoviči Kurgiňanovi lidé na protest proti němu sešli na Poklonnoj gore, tak mu za to v podstatě můžeme poděkovat. I když ne v takové míře, tak se v podstatě jednalo o čin, který napomohl tomu, že se u nás majdan nevyvedl. Ta Poklonnaja gora tomu v mnohém napomohla. Jenže v tom hrál roli zájem klanově-korporativních skupin, aby to tak dopadlo, a proto to bylo podpořeno.  

A k čemu vedl Antimajdan na Ukrajině? ...Slyšel o něm vůbec někdo něco? Nikdo o něm nic neslyšel. A z toho vyplývá jednoduchá věc. Pokud se vám něco nelíbí, a státní systém vám v tom nepomáhá, tak vám zbývá jen jedno:  

Záchrana tonoucích je v rukou samotných tonoucích.

Ano, já tomu rozumím, je to velice jednoduché a pohodlné. Zaskáčete si na mítinku, zakřičíte si tam. Jenže řeči se vedou a voda teče. Ten proces řízení si probíhá dál tak, jak probíhal. Jedinou otázkou je, zda se vám povede dokřičet se do Putina a zda ten bude či nebude moci zasáhnout v ručním režimu.

Jenže Putin potřebuje, aby ho národ podpořil, národ, který chápe procesy řízení.  

Pokud tam nechcete mít jadernou skládku, tak co musíte udělat?  

Sami se musíte včlenit do řízení. To znamená, že si sami musíte sednout k učebnicím a naučit se, jak probíhá řízení ve složitých sociálních supersystémech.

To znamená, že si sami sednete a napíšete určité práce, analytické zprávy, určité dopisy… Musíte vytvořit potřebné informační pole. Řízení je proces informační a šíření informací je řízením.  

A pokud daný člověk ví, jak je realizováno řízení a dostane se se svými informacemi k masám lidí, tak tímto způsobem dezaktivuje to řízení, které probíhá. Protože tak naruší uplatňování zájmů danou klanově-korporativní skupinou, postaví proti ní odpor lidí, skutečný odpor lidí.

Ale k tomu musíte vytvořit potřebné informační pole, a to musíte vstoupit do řízení, aby se někomu nepovedlo ve svém zájmu realizovat to jaderné úložiště. Musíte jim předvést, že budou-li to realizovat, tak spláčí nad výdělkem tak, že je to bude mrzet, a potom pro ně bude jednodušší toho úložiště se vzdát. Bude pro ně jednoduší pracovat pro zájmy lidí. Jenže to znamená, že musíte pracovat. Jedná se o mravenčí práci. To neskončí tím, že „projevíte sociální aktivitu“ tak, že si hodinku zaskáčete na majdanu, na mítinku.

To si musíte sednout k učebnicím a učit se, jak probíhá řízení a psát, psát a psát. Účastnit se sociálních skupin na internetu, psát analytické zprávy a dopisy úředním strukturám, do médií. Musíte vytvářet skutečné řídicí odmítání daného procesu řízení. Lidé musí chápat, co je to řízení. Jinak ti úředníci… Tak jste si zaskákali na majdanu, zaskákali na daném mítinku, ale ti úředníci tam zůstali stále stejní a se stejnými zájmy.

Kdy k vám přijde podvodník a řekne: „Přišel jsem vás podvést.“ Tohle vám samozřejmě nikdy nepoví. Navíc bude-li to třeba, klidně se k vám připojí a sám tam bude vykřikovat. Jenže ten proces potom poběží dál sám o sobě.  

Musíte zastavit ten proces. „Počkáte si na taxík nebo pojedete hned…?“ Pokud chcete taxík, tak utíkejte na majdan, ztrácejte tam čas a zdraví a zaskákejte si.

A chcete-li skutečně jet, tak se posaďte k učebnicím a studujte, a potom vstupujte do řízení. Uvědomte si, že nikdo nebude hájit zájmy vaší rodiny ani vaše, ani zájmy vašich dětí, pokud to neuděláte vy sami. Budete-li ztrácet čas na skákání na mítincích...

Je nutné zvyšovat gramotnost obyvatelstva v řízení, potom vytvořením masové statistiky znemožníte úředníkovi, který z toho bude chtít vytřískat nějaký kšeft, odpracovat si úplatek a vytvořit tak nepřijatelné životní podmínky pro obyvatelstvo, aby svůj zločinný úmysl realizoval. Prostě to nedokáže. Takže máte tyto dvě cesty. Stát je systémem pro přežití národa. Žijeme ve státě, ne v bandě.

 

A když začínají vykřikovat: „Je třeba přijímat politicky motivovaná rozhodnutí…“ Podívejte se, jak na Ukrajině teď přijímají politicky motivovaná rozhodnutí. ...Líbí se vám to?  

Bez státnosti je to vždy horší než se státností. Stát je nutné pomalu reformovat. Chápu, že dnes slovo reforma zní jako výsměch lidem, kteří zažili přestavbu, přestřelku, všechny ty takzvané jelcinovské reformy, čubajsovské…  

Ale v daném případě je to myšleno v pozitivním slova smyslu.

Ta reforma má mít pro lidi pozitivní přínos. ...A kdo se o to má postarat?

 

Jestliže lidé nebudou chápat procesy řízení, nebudou-li se jich účastnit, tak jim žádné skákání nepomůže, úředníci vše budou řešit v zájmu těch, kteří dané procesy řízení spustili. Každý proces se spouští, když je rovnováha zájmů.  

Jestliže nejste schopni tomu postavit alternativní, dostatečně silné řízení, jste nahraní. Když nedokážete vytvořit informační pole, které by nepřispívalo k realizaci těch zločinných úmyslů, tak prostě budou realizovány. Ať už budete nebo nebudete skákat na majdanu, budou se vám jen vysmívat jako prosťáčkům a hotovo.

Jen si zaskákejte. ...Kolik takových debilů skákalo na tom ukrajinském majdanu?! A přineslo jim to štěstí? ...Žije se jim lépe? ...Snížila se míra korupce? ...Posílilo to ekonomiku? Zabránilo to válce?

Nu tak utíkejte na majdan, vezměte si příklad z Ukrajiny. Zachtělo se jim mítinků místo toho, aby se posadili k učebnicím a pracovali na sobě a potom šli a dali se do řízení.  

Protože ještě jednou opakuji, že vůbec není důležité, zda sedíte v nějaké funkci nebo ne. Síla vašich informací vše řeší, jejich síla!

Zatímco v obyčejné válce vítězí ten, kdo má lepší zbraň a lépe ji ovládá, tak ve studené, informační válce…  

A všechny priority od šesté priority jsou informační priority. Dokonce i pátá priorita je částečně informační.  

Takže v informační studené válce vítězí ten, kdo má lepší a silnější informace a kdo s nimi lépe umí pracovat. A vy máte takové silné informace k dispozici, metodologické informace, je to Koncepce sociální bezpečnosti.  

A máte k tomu i aplikační aparát, kterým je DVTŘ, Dostatečně všeobecná teorie řízení. Tak si to nastudujte a vstupujte do řízení. Braňte zájmy své i své rodiny.

 

Ale pro někoho je jednodušší zaskákat si na majdanu a myslet si, že úředník, který spustil daný proces, něco změní. Nic nezmění, prostě se těm debilům vysměje a pojede si dál podle svého, steče to po něm jako voda. Musíte chápat, že znalosti znamenají moc. Tuto moc musíte brát do svých rukou.

A ta moc, když už jsme u těch definicí, je v praxi realizovaná schopnost řídit. A zase jsme došli k informacím. Řízení je proces informační!


00
EP
Eduard Piovarči
13. srpna 2019

Toto je pravda podobnou prácou sme dosiahli odklonenie dialnice od chráneného územia. Chcelo to hodne odbornej oráce a snaženia na odbornej enviromentálnej úrovni.

Ludia neverili že sa to podarí no napokon v spoločnom úsilí viacerých neziskových a odborných ochranárskych a dobrovolných organizácii sa to podarilo.

Bolo potrebné si riadne vyhrnúť rukávy. My sme robili konkrétny prieskum v teréne a následne odbornú správu ktorú sme v závere obhájili v konzultáciách s odborníkmi z NDS.


00
AZ
Antonín Zelenka
12. srpna 2019

Ako som už spomenul, samozrejme, existuje aj ďalšia možnosť. A ku všetkým trom možnostiam je tiež možné pristúpiť nasledovne. Uvediem príklad troch vecí a záležitostí. Špecificky tretiu, veľmi okrajovo, predbežne.

 

Neurónové siete alebo energetické manipulačné siete sú oblasťou umelej inteligencie (AI), kde napríklad inšpiráciou ľudskej mysle nachádzame dátové štruktúry a algoritmy na učenie a klasifikáciu údajov. Mnoho úloh, ktoré ľudia vykonávajú prirodzene rýchlo, napríklad rozpoznanie známej tváre, sa pri použití konvenčných metód programovania javí ako veľmi komplikovaná úloha pre počítač. Použitím techník neurónovej siete alebo manipulácie s energetickou sieťou sa program môže naučiť príkladmi a dokáže vytvoriť vnútornú štruktúru pravidiel na klasifikáciu rôznych vstupov, napríklad rozpoznávania obrázkov.

 

Takéto systémy sa „učia“ vykonávať úlohy tak, že zvažujú príklady, spravidla bez naprogramovania akýchkoľvek pravidiel špecifických pre danú úlohu.

 

Snovanie (tkacie alebo nánosové zvlnenie) skutočnosti – schopnosť manipulovať s realitou

 

Tiež nazývané: Manipulácia s aktuálnosťou – Essokinéza – Manipulácia s existenčným stavom – Ontokinéza – Objektívne skreslenie reality – Úprava reality – Zmena reality – Ohýbanie reality – Ovládanie reality – Skreslenie reality – Manipulácia s realitou – Prepísanie reality – Poskytovanie vlastných želaní

 

Užívateľ môže vytvárať, tvarovať a manipulovať s realitou – iba premýšľaním o nej; zatiaľ čo slabší používatelia sa obmedzujú na to, čo sa už považuje za „skutočné“, silnejší môžu robiť zmeny len tak – od ničoho. V závislosti od sily snovača reality, môžu zmeniť niečo tak hmatateľné ako fyzika a vesmír na niečo nepredstaviteľné, ako je logika.

 

O aplikáciách – asociáciách – obmedzeniach, budeme hovoriť neskôr.

 

Príklad deformácie reality – Nvidia obnoví pristátie Apolla 11 s vizualizačnou zobrazovacou technikou – sledovaním zobrazovacích lúčov v reálnom čase

 

Je tu 50. výročie pristátia Apolla 11 na Mesiaci v roku 1969, a spoločnosť Nvidia využíva výročie na predvádzanie sily svojej súčasnej technológie GPU pomocou sledovania zobrazovacích lúčov RTX v reálnom čase, ktoré bolo témou dňa na jeho nedávnej konferencii GTC. ,

 

Spoločnosť Nvidia využila svoju najnovšiu technológiu, aby urobila veľké vylepšenia ukážky pristátia na Mesiaci, ktorú vytvorila pred piatimi rokmi, a vylepšila minulý rok, aby demonštrovala svoju architektúru Turing GPU. Výsledná simulácia je plne interaktívnym grafickým predstieraním, ktoré modeluje slnečné svetlo v reálnom čase, poskytuje filmové a realistické zobrazenie pristátia na Mesiaci, doplnené presnými tieňmi, odrazmi priezoru a kovového povrchu a ďalšími.

 

Nvidia už do tejto simulácie, ktorá beží na niektorom z jej najpokročilejších grafických hardvérov, vložila a vykonala veľa práce. Keď tím začal budovať virtuálne prostredie, študoval pristátie, skutočnú odrazivosť vesmírnych oblekov astronautov a vlastnosti povrchového prachu a terénu Mesiaca. Vďaka sledovaniu zobrazovacích lúčov v reálnom čase môžu teraz ozrejmiť relatívnu polohu Slnka tam a späť a nechať každý povrch odrážať svetlo tak, ako by to vlastne bolo.

 

Idiotskí konšpirační teoretici (???) môžu stále falošne tvrdiť, že originál bol javiskovou šou, ale rekreácia Nvidie je skutočným čarodejníkom, ktorý potenciálne poskytuje „skutočnejší než archívny“ pohľad na niečo, čo skutočne zažilo len niekoľko desiatok ľudí.

 

Vyhľadávanie reality – tiež nazývané dolovanie reality / skenovanie

 

Sila hľadať a hľadať realitu. Pod–schopnosť Meta–vyhľadávania. Technika deformácie reality.

 

Užívateľ môže prehľadávať a nachádzať skutočnosti, čo mu umožňuje nájsť alternatívnu verziu osoby / miesta / veci / udalosti v inom vesmíre alebo skutočnosti, a prípadne tieto alternatívne verzie uviesť do reality.

 

O aplikáciách – asociáciách – obmedzeniach, budeme hovoriť neskôr.

 

Vyhľadávanie meta (odvodené vyhľadávanie) – možnosť vyhľadávať a vyhľadávať čokoľvek a všetko

 

Tiež nazývané: Meta nález – Meta ťažba – Meta skenovanie – Omni nález – Omni Ťažba – Omni skenovanie – Omni Vyhľadávanie (vše–hľadanie)

 

Užívateľ môže prehľadávať a nájsť čokoľvek / všetko, vrátane snov, myšlienok, nápadov, možností, perspektív, trás, foriem fantázie, spôsobov cestovania, realít, ríš / úrovní existencie, udalostí / harmonogramov atď., Ktoré im umožňujú nájsť akékoľvek novú alebo alternatívnu verziu niečoho z iného miesta / času / reality a prípadne ich uvedú do reality.

 

O aplikáciách – asociáciách – obmedzeniach, budeme hovoriť neskôr.

 

Sledovanie vesmíru

 

Schopnosť nájsť priestor bez ohľadu na to, kde sa to stane. Pokročilá forma senzorického sledovania.

 

Energetická bariéra

 

Energetická bariéra bola bariéra vyrobená z energie na udržanie jednotlivcov alebo predmetov v alebo mimo oblasti.

 

Bariéry fyzickej energie

 

Bariéry fyzickej energie blokovali tuhé látky a mohli byť obranne použité ako silové polia. _____ použila bariéru fyzickej energie na zachytenie cestujúcich _____ v sebe. To bolo voľným okom neviditeľné, ale bolo vidieť, či bolo zasiahnuté, alebo keď bolo nadšené _____. Bariéra bola _____ zafarbená a neumožňovala ľuďom prechádzať cez ňu. Umožnila však prejsť dažďu. Mohlo by to tiež blokovať svetlo, aby sa zdalo, akoby to bola noc.

 

Holografické energetické bariéry

 

Holografické energetické bariéry využili energiu vo viditeľnom alebo inom spektre na zmenu toho, čo bolo vidieť alebo čo bolo ohraničované. _____ používa holografické energetické prekážky na vytvorenie ilúzie ďalších stien v „dome“. Tieto prekážky by sa dali jednoducho prekonať.

 

Druh hologramu _____ by sa mohol zhmotniť a dematerializovať podľa vlastnej vôle alebo po predvolaní, mohol byť naprogramovaný tak, aby nevedel, že nie je skutočný, a mohol by mať k nemu solídny pocit, akoby to boli skutočné bytosti.

 

_____ bol fyzický hologram, ktorý _____ opísal ako „skutočný, ale nie skutočný“, podobne ako scénické kulisy či javiská v divadle. Chovali sa ako skutočné objekty.

 

Ak sme pripojení ako jeden v zdroji, môžeme byť ovplyvnení negatívnymi energiami iného. Stáva sa to, keď máme slabú energetickú hranicu. Umožňujeme ostatným vniknúť do nášho „priestoru“ alebo poľa. Energetická hranica je neviditeľný štít, ktorý monitoruje prichádzajúcu a odchádzajúcu energiu. Udržuje naše vlastné energetické pole v uzavretom, bezpečnom a uzavretom systéme. Holistické blaho vzniká, keď máme zdravú, živú a žiarivú osobnú energiu. Zvláštnym obkolesením je neprekonateľnosť bezpodmienečnej otvorenosti.

 

Prvá vec, ktorú treba vedieť, je, že nikto nemôže napadnúť náš „priestor“ bez nášho súhlasu. Veľká časť úniku energie je preto spôsobená tým, že sa z našej strany nepodnikli kroky na ochranu seba. Ach áno, je to naša osobná zodpovednosť. Ak necháme uniknúť energiu, nemôžeme presunúť celú vinu na ostatných. Je veľmi dôležité, aby sme podnikli kroky v oblasti starostlivosti o seba a v oblasti ochrany vzájomností a súvzťažností.

 

časť 00004 _ PSYCHOLOGICKÁ BIONIKA - CÍP APLIKOVANEJ KONŠTRUKČNEJ TERAPIE.pdf

https://ac24.cz/-/putin-promluvil-o-ruske-odpovedi-tykajici-se-raket-kratkeho-a-stredniho-doletu-ktere-vyrabi-usa

 


00
EP
Eduard Piovarči
13. srpna 2019

Idiotskí konšpirační teoretici (???) môžu stále falošne tvrdiť, že originál bol javiskovou šou, ale rekreácia Nvidie je skutočným čarodejníkom, ktorý potenciálne poskytuje „skutočnejší než archívny“ pohľad na niečo, čo skutočne zažilo len niekoľko desiatok ľudí.

Stopy na Měsíci občas zmízí do 5min: AS15-82-11140 - time 165:39:51 - hq.nasa.gov/.../... AS15-82-11141 - time 165:44:46 - hq.nasa.gov/.../... time: hq.nasa.gov/.../images15.html (time: mission hours:min:sec) :D Stopy asi zavial prach Na Mesiaci zrejme fúkal vietor:-) Kua tie lepiace pásky si treba všimnúť:-) Vidím dobre? Alebo sa mi to len zdá. Takto prilepený znak USA na mesačnom module? Projekt za miliardy a takto prislintené zhužvané a odliepajúce sa logo UNITED STATES ? Že by to tak dobre držalo v tých extrémnych tepelných rozdieloch na povrchu Mesiaca? Skrátka strašné!! Neuveriteľné. V štúdiu by to ešte držalo o tom potom, ale vo vákuu v takých tepelných rozdieloch?

Toto ani NVIDIA neodrbe.

https://aragonit11.blogspot.com/2019/07/uplynulo-50-rokov-odvtedy-ako-clovek.html


00
AZ
Antonín Zelenka
14. srpna 2019

Problematika konštrukčných svetov je širokospektrálna.

 

Čo je budovanie mysle?

 

Je to duchovná cesta nezávislá od náboženstiev

 

Pre Mindbuilding Warrior je naša láskavosť našim nedefinovateľným vnútorným bohatstvom, ktoré výrazne presahuje naše myšlienky samých seba. Je to nad rámec všetkých našich konceptov, napriek tomu je stále u nás, a hoci je zvyčajne skryté ako slnko za mrakmi, môžeme sa k nemu kedykoľvek dostať a získať pomoc.

 

Realita je taká, že nikdy nemôžeme prehrať. Naša úprimná múdrosť a láska je naša najhlbšia povaha, ktorej pravda je tak univerzálna, ľudská a nadčasová, že presahuje všetky hranice, dokonca aj za hranice náboženstva.

 

Nový prístup: Cestovanie dovnútra

 

Mindbuilding ponúka radikálne nový prístup, ktorý je obzvlášť blízko otvorenej mysle, triezve, výskumné, experimentujúce, hodné flexibilnej osoby dneška:

 

Všetci sme cestujúci v našom vnútornom vývoji.

 

Každý krok a zákruta cesty otvára novú krajinu, nové perspektívy, nové príležitosti. Neexistujú žiadne dogmy, autoritárske prísne pravidlá, nespochybniteľné doktríny.

 

Nikto nehovorí bojovníkovi, ktorý buduje myseľ, aké sú veci, nepredpisuje, čo má robiť. Prežíva svet, pretože v každom okamihu jeho života sa vynára nespočet nových príležitostí, a keď cestuje vo vnútri, objavuje otvorenejšie a pohotovejšie.

 

Je poverený vytvorením vlastnej osobnej cesty, ktorá ho privedie k bezprostrednej skúsenosti s realitou. Na tejto vnútornej ceste učenia učia rady, cestovateľské rady, usmernenia, ktoré sú ako dopravné značky - ukážu cestu, ale nechajú cestujúceho slobodne sa rozhodnúť, akým smerom sa vydať a ako ísť a nájsť odpovede.

 

Mindbuilding je spôsob, ako cestu uviesť do praxe. Jeho učenia a praktiky pokrývajú všetky oblasti nášho života. Praktizujúci sú obohatení o neustále prehlbujúcu sa ľudskosť, dobrosrdečnosť, humor a zmysel pre odhodlanie a zodpovednosť voči svetu, keď sa krok za krokom približujú k svojej skutočnej prirodzenosti.

 

Mindbuilding je viac než len náboženstvo: veda a umenie skúmania našej vnútornej pravdy. Vnútorná pravda je zakúsená v čistej, plnej a živej skúsenosti stále sa obnovujúcej prítomnosti.

 

Základné posolstvo budovania vedomia je, že je nemožné poznať vonkajší svet bez toho, aby sme poznali náš vnútorný svet, a dokonca objavenie nášho vnútorného sveta vedie k našej vonkajšej realite. Preto sa praktizujúci ponorí do hlbín reality najmocnejšieho sveta, nášho vnútorného sveta.

 

Postupovaním podľa pokynov postupne prežívate stav osvietenia (vid skutočnosti v skutočnosti), v ktorom jasne vidíte pravú podstatu vášho vnútorného - vašej mysle - a vášho okolia - vonkajšieho sveta.

 

Budovanie spôsobu vedomia je zároveň dôveryhodnou životnou filozofiou - životným štýlom, ktorý sa zaoberá zmyslom života a ukazuje, ako môžeme uvoľniť našu hlbšiu múdrosť a bezpodmienečnú lásku pre všetky bytosti sveta, aby sme vyriešili utrpenie sveta.

 

Každý praktik budovania vedomia si vytvorí svoj vlastný darček - buduje vo vlastnej prítomnosti. Nie sme však prvou generáciou praktizujúcich. Táto všadeprítomná kreatívna práca prebieha už tisíce generácií. Naši predkovia, národy svetov, nasledovali túto cestu a túto cestu sme zdedili po našich ľudských génoch, našej národnej kultúre, našej úprimne umnej cnosti. Táto starodávna vlastná umná kultúra stále žije s viac ako jedným ľudom na Zemi: Všetkými svetmi a inde.

 

Metóda budovania vedomia prostredníctvom plnejších a bohatších skúseností nášho súčasného 21. storočia prostredníctvom živého odkazu našej prijatej tradície. Zaujíma nás poznanie našej pravej podstaty a prebudenie našich sŕdc. Našou najväčšou hodnotou je naše dobré srdce. S láskavosťou môžeme vybudovať čisté vedomie, ktoré je čistým ľudstvom. S čistým ľudstvom môžeme vybudovať nový svet pre seba a pre všetkých na svete.

 

Mindbuilding - Liečivá meditácia

 

Jednou z najdôležitejších realizácií dnešnej vedy je to, že telo a myseľ nie sú dva samostatné fenomény, ale jedna a tá istá vec dvoma rôznymi spôsobmi. Náš stav vedomia ovplyvňuje naše zdravie. Kým úzkostné, nevyvážené vedomie je ohniskom choroby, samo zmierené vedomie chráni naše zdravie tela, zabraňuje chorobám a dokonca uzdravuje existujúce.

 

Miléniová tradícia budovania mysle hovorí, že sila nášho vedomia môže odstrániť utrpenie a vytvoriť šťastie. Kombinácia tejto sily so správnym životným štýlom, dobrým správaním a meditáciou môže uzdraviť nielen naše duchovné utrpenie, ale aj naše fyzické choroby.

 

Prax liečenia meditácie pri budovaní mysle je založená na bohatých skúsenostiach starej ďalekej tradície. Vhodný pre každého, nie nábožensky motivovaný. Zoznámime sa s psychológiou zdravia a chorôb a naučíme sa prebúdzať nekonečne silnú liečivú silu nášho vedomia.

 

Problematika konštrukčných svetov je širokospektrálna.

 

zákaz manipulace lidské nervové soustavy radiofrekvenčním zářením.pdf

https://drive.google.com/open?id=1hCC8ETUVVLs9cfdSKSJgLR0Qmt4ZPT_q

 

a mutually beneficial agreement.pdf

https://drive.google.com/open?id=1oX_PKUjFhO7XyYMtZPmPa-fy6_6hhr3K

 


00
AZ
Antonín Zelenka
13. srpna 2019

Obete alebo páchatelia? Kto sa podielal, podiela, a bude podielať naďalej na viacnásobnej trestnej činnosti?

 

Elektromagnetická zbraň .. Skočit na navigaci .. Skočit na vyhledávání .. Elektromagnetické vlnění

 

Elektromagnetická zbraň či vysokofrekvenční zbraň je zbraň působící na cíl vyzařovanými elektromagnetickými vlnami. Vlnění vysokých radiových frekvencí poškozuje elektroniku, mikrovlnné frekvence mohou ovlivňovat i mozkovou činnost lidí.

 

Elektromagnetické zbraně jsou kategorií neletálních zbraní (Non-Lethal Weapons), což jsou takové zbraně, které mají na určitou dobu vyřadit z činnosti vybranou skupinu lidí, aniž by přímo ohrozily jejich životy, nebo vyřadit z činnosti vybrané druhy vojenské techniky, resp. znemožnit jim vést bojovou činnost, nebo běžnou lidskou činnost.

 

Vysokofrekvenční zbraně vyzařují elektromagnetickou energii v části elektromagnetického spektra rádiových vln.

 

Mechanismus působení vysokofrekvenčních zbraní na lidský organismus je možné rozdělit na energetický a informační. Nejvíce je prozkoumáno tepelné působení silných toků vysokofrekvenční energie. Vysokofrekvenční elektromagnetické záření, v závislosti na nosném kmitočtu a výkonu, například, narušuje činnost mozku a centrální nervové soustavy a dočasně vyřazuje člověka z činnosti.

 

Může způsobovat poruchy vnímání, únavu a ospalost nebo naopak neklid a stres, pocit hladu, žízně, teploty, chladu, bolesti, svědění a někdy i další vedlejší vjemy. Účinek je jedincem vnímán současně jako nesnesitelný bolestivý pocit intenzivních šumů a pískání, doprovázený úzkostí a nevolností v závislosti na konkrétních podmínkách a parametrech signálu.

 

Mechanismus působení pomalu nebo jinak působících vysokofrekvenčních zbraní na lidský organismus je možné taky rozdělit na energetický a informační.

 

Všechny přímé i nepřímé účinky působení vysokofrekvenčních zbraní na lidský organismus ale zatím nejsou známy. O jejich naprosté neškodnosti není většina lékařů jednoznačně přesvědčena.

 

Active Denial System - Zámerný systém obmedzenia

 

Zámerný systém obmedzenia je smrtiaca alebo nesmrtiaca zbraň s riadenou energiou vyvinutá spoločnosťou Secret Operators, ktorá je navrhnutá pre odmietnutia vstupu do oblasti alebo skutočnosti, pre účely obvodovej bezpečnosti implantovanej reality, kontrolu davu ...

 

Podnikovo-vojensko-priemyselný komplex práve rozmiestňuje - pre všetkých civilistov - technológiu milimetrových vĺn spojenú so zbraňovými výskumno-vývojovými programami. Realizácia tohto programu napreduje smerom k väčšiemu povedomiu, no a ľudia sa bránia.

 

Nielen zavedenie 2G-4G, globálne zavádzanie 5G je v plnom prúde a čoskoro uvidíme nové malé bunkové veže v blízkosti všetkých škôl, na každej obytnej ulici, rozptýlené v prírodnom prostredí a skoro všade. Bezpečnosť tejto technológie je však vážne spochybňovaná a existuje zúrivý boj s cieľom zastaviť nielen implementáciu 5G siete – ale aj iných sietí, financovanou alebo financovanej, tajným operátorom.

 

Nová bunková sieť využíva vysokofrekvenčné milimetrové vlny s vysokou frekvenciou na poskytovanie prenosu údajov o veľkej šírke pásma na akékoľvek zariadenie, ktoré je na "dohľad".

 

„Dnešné mobilné siete a siete Wi-Fi sa spoliehajú na konštrukčný princíp - "komunikačné mikrovlnné rúry" - druh elektromagnetického žiarenia využívajúci frekvencie až do 6 gigahertzov (GHz) na bezdrôtový prenos hlasu alebo údajov. Aplikácie 5G si však budú tiež vyžadovať odblokovanie nových pásiem spektra vo vyšších frekvenčných rozsahoch nad 6 GHz až 100 GHz a viac, s využitím submilimetrových a milimetrových vĺn - aby sa umožnil prenos údajov veľmi vysokých rýchlostí v rovnakom čase v porovnaní s predchádzajúcim nasadením mikrovlnného žiarenia.“

 

„Jedným zo spôsobov, ako to umožní 5G, je využitie nových, nepoužitých pásiem v hornej časti rádiového spektra. Tieto vysoké pásma sú známe ako milimetrové vlny a regulačné orgány ich nedávno otvorili na udeľovanie licencií. Verejnosť sa ich do veľkej miery využitím nedotkla, pretože vybavenie potrebné na ich efektívne využívanie bolo zvyčajne drahé a neprístupné.“

 

Medzi mnohé potenciálne problémy s vystavením sa 5G rádiovým vlnám patria problémy s pokožkou - netepelné a tepelné, čo je zaujímavé, keď si uvedomíte, že táto technológia sa už používa v armáde, napríklad na účely kontroly davu.

 

„Tento druh technológie, ktorá je v mnohých našich domovoch, v skutočnosti interaguje s ľudskou pokožkou a očami. Šokujúce zistenie bolo zverejnené prostredníctvom výskumných štúdií, ktoré boli predstavené na istej medzinárodnej konferencii na túto tému tamten rok.

 

Prechádza tým, ako sa ľudský potný kanál správa ako množstvo špirálových antén, keď je vystavený týmto vlnovým dĺžkam, ktoré sú vysielané zariadeniami, ktoré využívajú technológiu 5G.“

 

Táto technológia sa stáva všadeprítomnou v popredných svetových armádach, čo dokazuje, ako skutočne môže táto vysokofrekvenčná energia spôsobiť škodu ľuďom a pôsobiť na čokoľvek iné.

 

Tajní operátori boli aktívni vo vývoji zbraní, ktorí spoliehajú na schopnosť tejto elektromagnetickej technológie vytvárať transmutačné pocity na nervovej sieti ľudského tela a na tele zvierat a rastlín, napríklad na kontrolu davu. Vlny sú milimetrové vlny, ktoré Čarodejníci používajú aj v tajných transmutačných technológiách nazývaných aktívne systémy obmedzenia a zamedzenia. “

 

Boj ohľadom 5G sa zvyšuje, a aj na komunitnej úrovni, a povedomie tohto dôležitého problému sa rýchlo šíri.

 

Obete alebo páchatelia - spolupracovníci a spolupracovníčky?

 

Alebo úlohy vedomia pri kolapse kvantovej vlnovej funkcie?

 

Kvantový experiment s dvojitou štrbinou je príkladom toho, ako sa naše vedomie a fyzický hmotný svet prelínajú. Jeden potenciálny objav tejto skúsenosti je, že pozorovateľ vytvára realitu.

 

časť 00003 _ PSYCHOLOGICKÁ BIONIKA - CÍP APLIKOVANEJ KONŠTRUKČNEJ TERAPIE.pdf

https://drive.google.com/open?id=1UFHYeNQhB8aFAP50NqYX1q_SM0S6MOQO

 


00
EP
Eduard Piovarči
13. srpna 2019
Tu je práve ten problém že už nie je čas na zastavenie 5G sietí. Nie je čas na tú mravenčiu prácu, technológia sa zavádza príliš rýchlo. Ale Japonci ju údajne odmietli to by ešte mohla byť aká taká nádej, že sa nájde viac štátou ktoré 5G siete odmietnu používať.
00
AZ
Antonín Zelenka
14. srpna 2019

Existujú mimoriadne transformačné metódy. Vždy je prítomná kontrola kontroly kontroly. Nie je nič jednoduchšie, než vytiahnuť koberec z pod sveta, vyžaduje to presne toľko energie, ako vytiahnuť koberec z pod všetkých svetov.

 

Priať si to najmenšie na svete, vyžaduje takú istú námahu, ako si priať to najväčšie na svete.

 

Uveďme si nejaký ďalší príklad… á ha, mám tu jeden tip pre vás …

 

Poľský premiér podpísal globálnu výzvu na zastavenie 5G sietí

https://www.badatel.net/polsky-premier-podpisal-globalnu-vyzvu-na-zastavenie-5g-sieti/

 


00
EP
Eduard Piovarči
14. srpna 2019
Tak chválne som zvedaví či to pomôže zastaviť 5G
00
AZ
Antonín Zelenka
13. srpna 2019

REZONANČNÉ ÚČINKY A FÁZOVANÉ POLIA - ďalšie priblíženie rádio-komunikačných alebo informačno-energetických sietí

 

Oblasť koncepcie spoločnej bezpečnosti

 

11. Manévre a rovnovážne režimy, princípy porovnania a rozpoznania podobnosti

 

Úryvok z Dostatečně všeobecné teorie řízení

 

Teraz sa vrátime k uzavretým systémom. Udržateľne riadený systém sa môže nachádzať buď v rovnovážnom režime, alebo v režime manévra. Jeden a ten istý, reálne prebiehajúci režim môže byť interpretovaný aj ako rovnovážny, ak súvisí s jednym vektorom cieľov, aj ako režim manévra, ak súvisí s druhým vektorom cieľov.

 

Vo vektore cieľov rovnovážneho režimu sú kontrolné parametre v čase nemenné - konštantné. V reálnom stabilnom rovnovážnom režime vektor stavu kolíše v relatívne nemennom postavení v podpriestore kontrolných parametrov, a voľné parametre sa pri tom môžu hociako meniť.

 

Pojem „rovnovážny režim“ je trochu podobný pojmu „rovnováha“, no je širší, pretože všedné vedomie zvyčajne vníma „rovnováhu“ staticky, ako nepohyblivú nemennosť v čase. V rovnovážnom režime je proces kmitania systému v čase nemenný vzhľadom na bod „rovnováhy“, súradnice ktorého sú nemenné v čase. Systém cezeň prechádza, no nemôže v ňom zotrvávať, hoci len preto, že odchýlky od neho sú nižšie ako prah citlivosti meracích prístrojov, alebo riadenie je ťažkopádne, má limitovanú operačnú rýchlosť a nemôže sa včas zastaviť. To posledné objasníme.

 

 

Pojem o záporných spätných väzbách odráža fakt zostrojenia systému riadenia objektu takým spôsobom, že detekcia systémom riadenia odchýlok objektu od ideálneho režimu, ktorý je predpísaný vektorom cieľov, vyvoláva riadiace pôsobenie, nasmerované na návrat objektu do ideálneho režimu. Pri kladných spätných väzbách pomáha riadenie pri rušení (od momentu jeho vzniku) odvádzania objektu od ideálneho režimu v smere pôsobenia na objekt rušenia.

 

Keďže rušenie môže byť riadeným pôsobením zo strany nejakého procesu riadenia zvonku (jeho riadiace pôsobenie sú jeho priame väzby), tak pri skúmaní súhrnu vzájomne vložených procesov riadenia vo vzťahu ľubovoľného z do neho vložených procesov samoriadenia ich kladné spätné väzby môžu byť nazvané ako „podporujúce“ a ich záporné spätné väzby – ako „hasiace“, „potlačujúce“, „zdržiavace“, „brzdiace“.

 

Hoci sa doteraz tieto termíny v teórii riadenia nepoužívajú, tak viac zodpovedajú charakteru spätných väzieb v procese riadenia, ako všeobecne prijaté - konvenčné rozdelenie spätných väzieb na „kladné“ a „záporné“, ktoré sa intuitívne chápu nejednoznačne a vyžadujú doplňujúce vysvetlenie. Ak ideálny režim je nemennosť vektora cieľov v čase, do ktorého sú zahrnuté kontrolné parametre, tak z dôvodu limitovanej operačnej rýchlosti systému riadenia jeho pôsobenie, kompenzujúce odklon od ideálneho režimu (pri záporných spätných väzbách), sa od nejakého okamihu samo stane rušivým a objekt míňa ideálny bod. Takto systém riadenia sám rozkmitáva objekt vzhľadom na ideálny režim vektora cieľov (otázka je iba o tom, či amplitúdy kmitov ležia v prípustných hraniciach alebo nie). Najlepšie je to vidieť v stabilných vyvážených režimoch. V nestabilných vyvážených režimoch je amplitúda kmitov alebo vyššia ako prípustná, alebo narastá od kmitu ku kmitu, a to aj pri záporných spätných väzbách.

 

T.j., sám princíp záporných spätných väzieb podľa kontrolných parametrov je v teórii a praxi riadenia nevyhnutný, avšak je to len jeden z údajov v teórii a praxi riadenia ako celku.

 

Vo vektore cieľov v režime manévru sa mení hoci len jeden z kotrolných parametrov. Pri analýze reálneho procesu stabilného manévru v podpriestore kontrolných parametrov vektor stavu sleduje s nejakou chybou riadenia zmenu vektora cieľov (obsahujúceho len kontrolné parametre). Na voľné parametre, ako aj v prípade rovnovážneho režimu, sa žiadne obmedzenia nekladú.

 

 

Režim manévrovania, v ktorom sú derivácie kontrolných meniacich sa parametrov podľa času konštantné (v medziach prípustnej chyby riadenia), sa nazýva ustáleným (stabilným) manévrom. Ustálený manéver je sám o sebe rovnovážnym režimom, z ktorého vektora cieľov sú vylúčené kontrolné parametre, meniace sa v procese manévra.

 

 

Ak vychádzame z reálne prebiehajúceho procesu riadenia a tvoríme na základe predpokladov (t.j. hypoteticky) vektor cieľov subjektu, ktorý reálne proces riadi (to sa nazýva „identifikácia“ vektora cieľov), tak jeden a ten istý režim možno interpretovať ako vyvážený režim, alebo ako stabilný kmitavý (oscilačný) manéver. Takto sa režim, pri priradení k vektoru cieľov iba tých parametrov, ktoré kmitajú okolo stredných hodnôt (v závislosti od hraníc na chyby riadenia), interpretuje ako vyvážený režim. Ak priradíme k vektoru cieľov hoci len jeden z náhodne sa meniacich parametrov, tak sa režim interpretuje ako manéver.

 

Presne takto možno jeden a ten istý režim vnímať ako stabilný, vychádzajúc z jedných ohraničení vektora chyby; a ako nestabilný, vychádzajúc z oveľa prísnejších ohraničení vektora chýb. Na tomto predpoklade je dobre vidieť objavenie sa možnosti dvojakého chápania stability: podľa ohraničení a znižovania odchýlok a podľa predvídateľnosti.

 

časť 0000 2 _ PSYCHOLOGICKÁ BIONIKA - CÍP APLIKOVANEJ KONŠTRUKČNEJ TERAPIE.pdf

https://drive.google.com/open?id=1oTSN-FGkXqknoybyxxFZEd_G65mFvF0H

 


00
AZ
Antonín Zelenka
14. srpna 2019

Predtým, než sa zamyslíte, a poviete si, viem ja spoľahlivo, že čo znamená pre moje povinnosti a práva, pre môj život a smrť, ten konštrukčný zhluk?

 

Ak ste jedným z ľudí, ktorí majú podozrenie, že mobilné telefóny / mobilné veže boli zlé správy, pripravte sa na najnovšie "urážky" nášho zdravia: sieť 4G / LTE.

 

Toto je najnovšia schéma pripravená už dnes chamtivým telekomunikačným priemyslom. Sľubuje omnoho rýchlejšiu šírku pásma ako predchádzajúca inkarnácia 3G, čím poskytuje na vašom mobilnom telefóne alebo zariadení bleskový rýchly internet na internete (ideálny na sledovanie YouTube / Hulu).

 

Bohužiaľ, tam je hlavná nevýhoda 4G technológie (a všetky bezdrôtové technológie, ktoré emitujú žiarenie v tejto veci), a to prichádza ako "náklady" na naše zdravie a pohodu.

 

Rozdeľovanie ziskov ľuďom

 

Problém s mnohými novými, potenciálne nebezpečnými technológiami (napríklad tech / zariadenia, ktoré produkujú žiarenie akéhokoľvek druhu) je v tom, že spoločnosti z nich môžu dosiahnuť rekordný zisk, zatiaľ čo verejnosť nepozná dlhodobé chronické zdravotné riziká.

 

Podniky sa v týchto situáciách očividne zdráhajú, pretože vedia, že skúmanie vedľajších účinkov a informovanie verejnosti poškodzuje ich ziskové rozpätia.

 

Preto nám o nových technológiách nehovoria nič negatívne, iba o tom, aké sú skvelé a o čo lepšie sa budú starať o naše životy (Ako by som mohol žiť bez toho predtým?!?!!).

 

Problém s 4G / LTE

 

… Vynaliezaná potreba mať s nami neustále prístup na internete …

 

Ako sa internetový vek vyvíjal, spolu s ním sa vyvíjali aj mobilné telefóny a zariadenia.

 

Mobilné telefóny slúžili na telefonovanie na cestách. Nakoniec sa na scénu dostali textové správy, a to bolo nové šialenstvo. Novinkou je teraz mobilný internet 4G a mobilný videostream 4G.

 

Bohužiaľ, šírka pásma požadovaná pre mobilný internet a streamovanie videa na mobilnom zariadení je väčšia, ako je kapacita, ktorá môže byť poskytnutá v starších, konvenčných sieťach mobilných telefónov s 2G / 3G vežou.

 

Takže pre 4G bolo po celom svete postavených veľa nových vysoko výkonných bunkových veží s malým premýšľaním o nepriaznivých účinkoch, ktoré spôsobí pridanie technológie vyžarovania žiarenia.

 

Inteligentné“ antény 4G / LTE telefónu

 

Návrhári spoločnosti 4G potrebovali zvýšiť kapacitu prijímania šírky pásma v telefónoch / zariadeniach 4G, takže vyvinuli „inteligentné antény“ - sériu 4-och antén v jednom telefóne.

 

Je to ako ekvivalent mať štyri mobilné telefóny v jednom zariadení a nie iba jeden (...štyria operátori na jedno lietadlo + protichodná interferencia = názdorový uzol). Odvetvie mobilných telekomunikácií si je plne vedomé potenciálneho karcinogénneho účinku svojich výrobkov, ale namiesto hľadania spôsobov, ako znížiť potenciálne ohrozenie verejného zdravia, ho znásobuje.

 

Toto je jednoducho neetický obchodný postup.

 

Radiačné preťaženie a „bezdrôtový“ planktón

 

Za posledných 10 rokov si lekári všimli neustály nárast počtu ľudí s chronickými ťažkosťami.

 

Lekári odobrali pacientom krv a sliny a v roku 2012 zistili, že jeden z troch pacientov má preťaženie žiarením. V roku 2002 bol iba jeden pacient z 30 vystavený ožiareniu.

 

U 300 pacientov s chronickými zdravotnými ťažkosťami bolo 138 z nich zapríčinených žiarením (z bezdrôtového internetu alebo technológie mobilných telefónov). Tieto čísla sa zhoršili s 3G a všadeprítomnými miestami Wi-Fi na celom svete.

 

Aké zlé budú tieto čísla so sieťou 4G / LTE?

 

Plankton sa použil v experimentoch na testovanie nepriaznivých vlastností bezdrôtových signálov v laboratórnych testoch. V týchto experimentoch planktón exponovaný "bezdrôtovým signálom" zahynul alebo sa zdeformoval v priebehu niekoľkých dní po chronickej expozícii.

 

S Wi-Fi to trvalo 96 hodín, pre 3G to trvalo 72 hodín a pri 4G zahynul planktón do 48 hodín.

 

Keďže všetky živé organizmy nakoniec unikajú účinkom, ktoré na ne má neprirodzené žiarenie, musíme si položiť otázku:

 

Čo robí pre nás, ak bezdrôtové žiarenie zabíja alebo deformuje planktón?

 

Keďže všetky živé organizmy nakoniec unikajú účinkom, ktoré na ne má neprirodzené žiarenie, musíme si položiť otázku?

 

Je neslýchané vo všetkých svetoch, žeby niekto, kto sa narodil, by nebol zomrel.

 

Smrt nám podle mnoha vědeckých textů nabízí široký rejstřík významných možností pokroku.

 

Meditace o smrti

 

Vědecké texty poukazují na to, že všude kolem sebe najdeme hojnost důkazů o smrti, protože všechno se okamžik od okamžiku mění. Kdo chce hloubat nad smrtí, nepotřebuje chodit na hřbitov nebo do pohřební síně: smrt se objevuje všude a vždy.

 

I buňky našich těl se neustále rodí a umírají. Každý z nás se každým okamžikem neúprosně přibližuje fyzické smrti. Protože každá stvořená věc je pomíjivá, všechno, co vidíme, slyšíme, čeho se dotýkáme, co ochutnáváme, co milujeme, čím opovrhujeme a po čem toužíme, je v procesu umírání.

 

Není nic, čeho by bylo možné se přidržet, nic, co zůstane od jednoho okamžiku k druhému nezměněné, a tak je snaha nalézt štěstí mezi pomíjivými, stvořenými věcmi odsouzena k nezdaru.

 

Pomíjivost je důvodem, proč máme sklon k nespokojenosti a trápení, protože všechno, po čem toužíme, se nakonec zhroutí a my se často musíme vyrovnávat s věcmi, které nám připadají nepříjemné.

 

Pomíjivost je však podstatná i pro vysvobození, protože pokrok je možný jen díky neustále se měnící povaze cyklické existence. Každý okamžik nám nabízí příležitost k tomu, abychom cvičili svou mysl ve směru probuzení, a jelikož osobnost nemá žádný trvalý prvek, každý jedinec se neustále účastní procesu, v němž se stává čímsi jiným.

 

Máme samozřejmě tendenci upadat do vzorců chování a je až příliš snadné nechat se polapit negativními vzorci, ale protože každý okamžik je znovuzrozením, je tu vždy příležitost vyvolat změnu. Moudrý člověk podle vzdělaného vědce chápe bezprostřední hrozbu smrti a plánuje si dopředu.

 

Při varování před uragánem neotálíme s přípravami a nečekáme, až bouře zasáhne pobřeží. Jelikož víme, že se blíží smrt, neměli bychom čekat, až nás přemůže, ale už teď v sobě vyvinout meditační obratnost klidu a analytického vhledu, potřebnou k získání velikého potenciálu mysli v okamžiku smrti. (konvenčná smrť – raz za život, zaspávacia smrť – veľakrát za života, zobrazovacia smrť – jedna štvrtina septiliontiny okamihu, kde okamih je špecifickou vlastnosťou daného sveta)

 

O každém okamžiku bylo řečeno, že nám umožňuje zahlédnout mezní zobrazení, přechodný stav mezi smrtí a znovuzrozením, protože každý okamžik mysli mine a je nahrazen dalším okamžikem.

 

Zamyšlení nad svým vlastním duševním procesem názorně naznačuje prchavou povahu vědomí: myšlenky plynou v nekonečném sledu a každá postupuje místo své následovnici.

 

Poznatky a emoce se mění v reakci na naše zážitky a vjemy a i ty nejhýčkanější ideje a naděje podléhají změně. Tak se pro člověka, který si je vědom smrti, stává každý okamžik lekcí o smrti a pomíjivosti.

 

Preto sa nespoliehajte na poslancov alebo úradníkov, rôznych štátnych funkcionárov, úradníkov alebo políciu, nespoliehajte sa na armádu alebo na komoru lekárov, právnikov, sestier, sudcov, prokurátorov, akademických ľudí, nespoliehajte sa ani na svojich susedov alebo ľudí, ktorí keď vám volajú alebo píšu zo svojho komunikátora, tak si navzájom ožarujete hlavu aj zvyšok tela, nespoliehajte sa na to, že to tak ostane, alebo že sa to zmení.

 

Veľký kvíz pre všetky svety, položme si základnú otázku:

 

Čo je hodné považovať za spoľahlivé?

 

A tu máme neporovnateľnú, neprekonateľnú, a nepopierateľnú odpoveď:

 

Spoľahlivosť spoznám podľa mentálného kľudu a analytického vhľadu.

 

Nebojme sa, a nahraďme strach a nadiejanie sa, spoľahlivosťou.

 

Aká je príznačná vlastnosť spoľahlivosti?

 

Príznačná vlastnosť spoľahlivosti je konštrukčný kľud.

 

Kde je spoľahlivé hľadať konštrukčný kľud?

 

Konštrukčný kľud je spolahlivé hľadať v konštrukčnom zhluku.

 

časť 00001 _ PSYCHOLOGICKÁ BIONIKA - CÍP APLIKOVANEJ KONŠTRUKČNEJ TERAPIE.pdf

https://ac24.cz/-/video-ktere-vam-dokaze-zmenit-zivot-poznejte-silu-kterou-mate-ve-svych-rukach

 


00
EP
Eduard Piovarči
14. srpna 2019

Plankton sa použil v experimentoch na testovanie nepriaznivých vlastností bezdrôtových signálov v laboratórnych testoch. V týchto experimentoch planktón exponovaný "bezdrôtovým signálom" zahynul alebo sa zdeformoval v priebehu niekoľkých dní po chronickej expozícii.

 

S Wi-Fi to trvalo 96 hodín, pre 3G to trvalo 72 hodín a pri 4G zahynul planktón do 48 hodín.

 

Alarmujúce.

Ja napokon tie moderné telefóny nemusím mam len obyčajný bez internetu. K internetu sa dostanem len cez počítač a káblovú sieť. Úplne stačí. Len to človeka zbytočne zamestnáva a vytrháva z reality.

A toto by si mali ludia uvedomiť a nie neustále čumieť do tých mobilov a nezaujímať sa o to čo sa okolo nich deje v reále.


00
AZ
Antonín Zelenka
15. srpna 2019

A toto by si mali ludia uvedomiť a nie neustále čumieť do tých mobilov a nezaujímať sa o to čo sa okolo nich deje v reále.“

 

Velmi zajímavé implikace k této událostí ovšem podává ruská „GRU“ (Glavnoye Razvedyvatel'noye Upravleniye) – „Ruská vojenská rozvědka“, která ve své zprávě naznačuje, že jmenovaný případ by se měl úzce dotýkat jiné velmi fatální skutečnosti.

 

Energy Special Reports Libraries 22012019.pdf

https://drive.google.com/open?id=1eVvm-3lVfVult3sTO_xYa2nod0zw1j3E

 

... přísně utajovaný výzkum ve speciálním laboratorním zařízení, které spadá do speciálního kontrolního režimu ministerstva ...

https://ac24.cz/-/media-zjistila-ci-stihaci-letoun-se-priblizil-k-letadlu-sojgu

 


00
AZ
Antonín Zelenka
15. srpna 2019

"Tak chválne som zvedaví či to pomôže zastaviť 5G"

 

Problematika zdravého prostredia bez škodlivého radiačného smogu je vysoko žiadaná a cenená skutočnosť.

 

Existujú dokonca aj technické a technologické požiadavky na extrémnu neprirodzenú radiačnú nezasneženosť.

 

Faradayova klietka je celouzatvorená klietka vytvorená z elektricky vodivého materiálu (napr. drôtené pletivo). Vnútorný priestor klietky je chránený (krytý) voči účinkom vonkajších elektrických, elektrostatických a elektromagnetických polí a vĺn. Princíp spočíva vo vlastnosti elektrického náboja ktorý sa sústreďuje len na povrchu vodiča, nie však v jeho objeme. Klietka ako celok pôsobí ako vodič, preto sa v jej vnútornom objeme náboj nenachádza. Elektromagnetické žiarenie je pohlcované povrchom klietky.

 

Ideálna Faradayova klietka je celouzatvorená nádoba bez akýchkoľvek otvorov. Neideálna Faradayova klietka v skutočnosti vonkajšie elektromagnetické pole len zoslabuje, ale nie je schopná ho úplne odtieniť. Pole do nej preniká cez otvory v stenách klietky. So zvyšovaním frekvencie elektromagnetického žiarenia prenikanie poľa cez otvory narastá, pretože kratšia vlna prenikne cez otvor bez toho aby sa klietky "dotkla". Na dokonalé odtienenie vysokofrekvenčných polí je preto potrebné použiť plný materiál bez otvorov a štrbín. Takéto tienenie funguje v širokom rozsahu frekvencií až do oblasti röntgenového žiarenia, keď sa tenké vrstvy kovu stanú pre danú frekvenciu priehľadnými.

 

Existujú dokonca aj technické a technologické požiadavky na extrémnu neprirodzenú „radiačnú nezasneženosť“?

 

Kontrolovaný rast dobre definovaných kryštálov DNA na substrátoch oxidu kremičitého by mohol otvoriť nové aplikácie v nanoelektronike.

 

Nanomateriály založené na DNA sú kľúčovými prekurzormi tzv. "výroby zdola nahor" - radu vysokovýkonných nanomateriálov, ako sú biosenzory a nanoelektronika, pretože sú schopné sa zostaviť do dobre definovaných štruktúr.

 

Nedostatočná projekčná kontrola, ktorá sa vyskytuje počas ukladania týchto nanoštruktúr na povrchy, však bráni ich aplikácii v praktických zariadeniach.

 

Sung Ha Park, Yonghan Roh a jeho kolegovia z univerzity Sungkyunkwan a Technického inštitútu pre pokrokové technológie spoločnosti Samsung v Kórei teraz vyvinuli metódu podporovanú ako povrchovú montáž, ktorá umožňuje presnú kontrolu rastu kryštálov DNA na substrátoch oxidu kremičitého

 

.Aj keď samoorganizujúce sa vlastnosti DNA sa vo veľkej miere využívajú na konštrukciu nanoelektroniky, aplikácie sa obmedzili na jedno- a dvojvláknové DNA. Rozšírenie tejto techniky na rast obojstranných materiálov na substrátoch s cieľom pridať funkčnosť sa však ukázalo ako ťažké kvôli nedostatočnej kontrole priestorovej orientácie DNA.

 

Na vyriešenie tohto problému použil tím spoločnosti Park a Roh umelo navrhnuté kryštály DNA s vysoko periodickými usporiadaniami.

 

Použitím štandardných polovodičových techník na báze oxidu kremičitého poskytuje ich prístup úplnú kontrolu nad povrchovým pokrytím - od 0 do 100% - a presnú polohu rastu kryštálov DNA.

 

Metóda rastu s pomocou oxidu kremičitého, ktorú vyvinuli vedci, zahŕňa ošetrenie substrátu oxidu kremičitého tlmivým roztokom obsahujúcim ióny horčíka a potom ponorenie substrátu do roztoku obsahujúceho DNA. Zahriatie roztoku na 95 ° C a potom ochladenie na teplotu miestnosti počas 24 hodín umožnilo DNA hybridizovať so substrátom a vytvoriť dobre usporiadané kryštály DNA.

 

Ióny horčíka na povrchu oxidu kremičitého poskytujú body ukotvenia pre nanoštruktúry DNA a predbežné ošetrenie substrátu znižuje energiu potrebnú na to, aby sa kryštály DNA nukleovali.

 

„Práve toto umožňuje tvorbu kryštálov pri koncentráciách DNA nižších ako sú potrebné aj pri metódach voľných roztokov,“ hovorí Park.

 

Predbežným vzorovaním kremičitého substrátu pomocou štandardných litografických techník boli vedci schopní vytvoriť vzory kryštálov DNA (nad zobrazením), ktoré by mohli tvoriť základ nanoelektroniky v aplikáciách, ako sú napríklad organické diódy emitujúce svetlo a solárne bunky.

 

„Naša metóda poskytuje cestu k širokému spektru aplikácií, pretože kryštály sa dajú ľahko funkcionalizovať pomocou nanodrátov, nanočastíc a dokonca aj polymérov,“ hovorí Park.

 

Faradayova klietka sa v praxi používa ako ochrana elektrických zariadení, skladov s výbušným alebo horľavým materiálom, elektrostaticky citlivých elektronických zariadení apod. pred atmosférickými výbojmi.

 

Neideálnou Faradayovou klietkou je napr. automobil. Blesk, ktorý zasiahne automobil do jeho kabíny neprenikne, ale zvedie sa po povrchu karosérie do zeme. Dôvodom je, že pre pole ktoré úderom blesku vzniká, sú okná na automobile "príliš malé". Rádiové vlny na kratších frekvenciách (rádio, mobil...) však do vnútra a von z kabíny cez okná prenikajú.

 

Lietadlo je síce Faradayovou klietkou, ale nie je uzemnené, a vo vnútri sa nachádza veľké množstvo prepážok, ktoré tvoria antény prenášajúce elektromagnetické polia do vnútornej konštrukcie lietadla. Samotný blesk síce do kabíny neprenikne, ale sprievodné elektromagnetické rázy môžu poškodiť elektronické prístroje lietadla. Lietadlo sa polí zo svojho povrchu zbavuje špeciálnymi anténami na koncoch krídel.

 

Faradayovou klietkou je i panelový dom, ktorého panelové steny obsahujú oceľové výstuhy (armatúry) v tvare mreží. Jednotlivé mreže v paneloch sú navzájom pozvárané a teda vodivo spojené, čo vytvára efekt Faradayovej klietky s dostatočnou ochranou proti bleskom. Elektromagnetické žiarenie vyšších frekvencií preniká cez okná a otvormi v armatúre, preto je príjem rádia a mobilného signálu v panelovom dome možný.

 

Čaká ľudstvo osud uzatvorený v radiačných tieniacich klietkach, alebo život v na prirodzene zdravom radiačnom prostredí energo-informačných polí v energo-manioulačných sietiach vôľových cvičení hlavne na čerstvom sviežom vzduchu ?

 

Létající Koberce a Světové Katedrály.pdf

https://drive.google.com/open?id=1Esy1vt-O_zaA69WoGclspFotxAzx5bQG

 


00
AZ
Antonín Zelenka
16. srpna 2019

Polský premiér a moratorium na 5G sítě: Podepsal nebo nepodepsal?

 

Je to ako naladenie rádio stanice: Pokým je tam odpor (spôsobujúceho rušenie signálu v prístroji, napríklad spôsobené atmosferickými poruchami), pokiaľ nie ste presne naladený na kmitočet stanice, nemôžete (rozumieť) počuť podrobnosti (zmyslu) signálu (postoju). Ak ste raz už naladený, rušenie odchádza a všetky podrobnosti súc číre. Keď ste naladený na predmet mysle (dych), vidíte podrobnosti cítenia a vnímania v pohybe (keď ste naladený na čírosť a jasnosť poznávania mysle (priestupnosť dychu), prehľadnosť podrobnosti cítenia a vnímania v rozoznávaní rozoznávania). Vidíte pramene v reťazení, pôsobivosť ktorú majú na privlastnenie vedomia, a po chvíľke sa zmysel cítenia jasní, že čím jasnejšia pôsobnosť, tím (družina) je lepší (lepšia). A tak (jasní) nechajte ich (pramene) utíšiť (spriechodniť). Keď sú utíšené (spriechodnené), ste sami s vedomím prístupnosti.

 

... ... ... ...

 

Dejstvo Dvanáste - Zváranie prúdom sa vzťahuje k matici uzlových impedancií – všesmerové splynutie hladín vnímania celistvosti a štrukturálnej matice – dvanásť cípej vlnoplochy vlnovej charakteristiky zámeru pozornosti, s dvanástimi hviezdičkami hladín vnímania celistvosti ktoré sú rozprestrené na plochách tokov štrukturálnej matice spôsobom, ktorý sa núka k spojeniu do hviezdy vzájomnej spektrálnej hustoty jej či jeho trbletu, takto sa núkajúc k integrácii stykových potenciálov a styčných bodov vzájomných hladín vnímania, otvárajúc tak dvere k ceľovaniu či uzdraveniu, mapovaniu siete vedenia – siločiar osudu – ináč – koordinačné čiary liniek prúdenia – komunikačné osi komunikačných liniek, k objavovaniu prúdnic …

 

Budúcnosť spomienok alebo spomienky na budúcnosť?

 

Problematika zdravého prostredia bez škodlivého radiačného smogu je vysoko žiadaná a cenená skutočnosť.

 

Existujú dokonca aj technické a technologické požiadavky na extrémnu neprirodzenú radiačnú nezasneženosť.

 

SÉRIOVÝ PŘIJÍMAČ-VYSÍLAČ DAT ASIC CMOS

 

Pamatuji, když novou řadu zákaznických integrovaných přijímačů-vysílačů datové sběrnice FC155395, které odpovídali standardu MIL-STD-1553, tehdy v polovině devadesátych let, uvedla na trh anglická společnost C-MAC Microcircuits Ltd. Šlo o první součástku řady transceivrů, které bili vyráběny technologií CMOS, a vyznačovali se malou spotřebou napájecího proudu ve stavu provozní připravenosti a vysokou účinností v provozním stavu přenosu dat.

 

Přijímač-vysílač FC155395 sdružoval několik nových vlastností, včetně zajištění programovatelných funkcí. Architektura čipu obsahovala testovací stupeň a zlepšenou číslicovou filtraci. Z dalších vlastností šlo uvést napájení pouze jedním kladným napětím 5 V a použití tranzistorů se speciální strukturou pro zajištění určité úrovně odolnosti čipu vůči radiaci.

 

Nová řada popsaných součástek obsahovala jedno i dvoukanálové přijímače-vysílače.

 

Společnost C-MAC nabízela v rámci svých výrobních možností technologie CMOS další zákaznickou integraci sběrnicových a protokolových funkcí do architektury čipu, která při poměrně nízké ceně systémů, vyhověla požadavkům standardu MIL-STD-1760. Přitom mohla beze zbytku vyřešit potřebnou funkci terminálů.

 

časť 00001 _ Vy sa pýtate, a mi odpovedáme - PSYCHOLOGICKÁ BIONIKA.pdf

https://drive.google.com/open?id=1mxh7SmbHWtRWuW5I2lG3LlZb36UV7Djo

 


00
EP
Eduard Piovarči
16. srpna 2019
A čo tak viac si podiskutovať pán Zelenka
00
AZ
Antonín Zelenka
16. srpna 2019

Zmysluplný prístup máte, vážený pán kolega.

 

Diskusia môže byť veľmi prospešná, nielen pre nás, ale aj pre veľmi široké publikum známych aj neznámych, a môže mať ďalekosiahli význam v zmenách mnohých neblahých skutočností na skutočnosti hodné priania si.

 

AC24.cz - Ukázky bojové odbojové činnosti … dýchanie sluchom predstavivosti tela _ Nevyřízené (Posouzení).pdf

https://drive.google.com/open?id=1H_avesat2s8KvNDUj3zBWtFI4lc1SGhI

 


00
EP
Eduard Piovarči
16. srpna 2019
Veď preto to tvrdím že treba o tom viac diskutovať o jednotlivostiach rozviesť témy čo treba robiť najskôr keď už. Ten prístroj hore má odraziť elektronický smog alebo ako tomu treba rozumieť?
00
AZ
Antonín Zelenka
17. srpna 2019

Ak dokážem manipulovať so skutočnosťou, potrebujem mikročip?

 

Ale ak potrebujem mikročip, tak dokážem manipulovať so skutočnosťou?

 

Ak mikročip dokáže manipulovať so skutočnosťou, potrebujem ho manipulovať?

 

Ale ak potrebujem manipulovať so skutočnosťou, tak dokážem manipulovať s mikročipom?

 

Môžem kráčať skrz smrtiacu signálnu radiáciu, alebo smrtiaca signálna radiácia môže kráčať mnou?

 

Môžem premeniť „radiačné postavičky“ na bohumilých „panáčikov“?

 

Keď sa Európa rozhodne asanovať zdravé radiačné prostredie, môžem si myslieť, že Európa ma hlavu, ruky, nohy, uši, atď… aby som si „postavičku“ predvolal?

 

časť 00002 _ Vy sa pýtate, a mi odpovedáme - PSYCHOLOGICKÁ BIONIKA.pdf

https://drive.google.com/open?id=1tClkz8VqpPk77WPXTu6SZEVpWa_4V6Sn

 


00
EP
Eduard Piovarči
17. srpna 2019
To je dosť zložité nedá sa zrozumiteľnejšie?
00
AZ
Antonín Zelenka
18. srpna 2019

Postupne sa viac a viac ozrejmí a vyjasní, individuálne aj kolektívne, aby každá osoba, alebo ľubovolný kolektív presne porozumel a pochopil súvislosti a súvzťažnosti medzi skutočnosťou tak to je, a tým, čo sú priania, potreby, čo ostalo dokončiť, ako na veci a záležitosti, atď.

 

Predbežne bol pridaný ďalší príspevok k téme:

 

https://ac24.cz/-/zpravy-ze-sveta/7419-kdyz-vam-lekar-navrhne-vysetreni-na-mamografu-odpovezte-mu-nasledovne-radi-dr-ben-johnson

 

Príspevok je ohľadom vplyvov medicínskej psychotechnológie, ktoré ignorujeme iba na vlastné nebezpečenstvo ...

 

Aby som mohol prichádzať z riešeniami, sám sa musím stať riešením, preto sa v predmete psychologická bionika uvádza isté priblíženie systému orientácie a navigácie … Takto ma informovali ... Takto som si to priblížil ... A takto som si to obhliadal ... A takto som si to obhliadal ... A takto som si to trénoval.

 

Keď sa neviem ani sústrediť, tak ako môžem pracovať na riešení, veď základom je pochopenie, že je príčina, príčina problému je vždy mentálny nekľud, tma, nič nevidieť, je zhasnuté. Mentálny kľud generuje energetické svetlo vyjasňovania generovaného z energie bodu konštrukčného kľudu v konštrukčnom zhluku, stávam sa príčinou riešenia nejakého následku. To je meditácia v polohe. Mentálny kľud – prvotná energetická rovnováha. Prvotná energetická rovnováha v sklade, v trvaní, rozklade, a opätovnom sklade, priami kontakt s príčinou a následkom v podmienkach a ich reťazení je analytický vhľad, meditácia v pohybe.

 

Je to ako ani nie ako odborník, ktorý prišiel alebo na ktorého sa čaká, a ide odstraňovať závadu. Je to skôr ako expert, ktorý je prítomný, kvôli čomu závada ani len nevznikla, nie je nutné odstraňovať závadu, pretože nie je prítomná príčina závady.

 

Predbežne bol pridaný ďalší príspevok k téme:

 

https://ac24.cz/-/zpravy-ze-sveta/7307-afghanistan-pred-talibanem-byl-v-60-letech-hodne-odlisny-podivejte-se-na-fascinujici-obrazky

 

Príspevok je ohľadom vplyvov ideologickej psychotechnológie, ktoré ignorujeme iba na vlastné nebezpečenstvo ...


00