Čaputová: Trvám na sankcích vůči Rusku. Ne návratu kompetencí národním státům, jsem zastánce další integrace
17. června 2019 Redakce AC24 Ze světa 134379 13
Nová prezidentka SR Zuzana Čaputová chce byť hlavou štátu všetkých občanov, mať konštruktívny dialóg s vládou a byť aktívnou vo vnútornej politike. Slovensko podľa nej trpí korupciou, má deficity vo vymožiteľnosti práva a existujú prepojenia finančných a kriminálnych skupín na politické špičky. (Foto: Wikimedia)

 

 
 
 
 

Prezidentka deklaruje, že si pred tým nebude zakrývať oči. Je za hodnotovo demokratické smerovanie Slovenska a EÚ považuje za prirodzený priestor Slovákov. Povedala to v rozhovore v rámci multimediálneho projektu TASR Osobnosti: tváre, myšlienky.

Aké budú vaše prvé kroky v Prezidentskom paláci?

Prvý týždeň v úrade ma čaká prvá zahraničná cesta, ktorá povedie do susedného Česka, čo považujem za dobrú tradíciu. Bude dôležité nadviazať na dobré vzťahy našich dvoch krajín. Určite sa stretnem so všetkými zamestnancami prezidentskej kancelárie, aby som ich osobne spoznala a začala s nimi dobrú a konštruktívnu spoluprácu. V prvom týždni plánujem aj stretnutie s predsedom parlamentu a premiérom a vymenovanie nového člena Súdnej rady SR, keďže jednému z nominantov skončilo funkčné obdobie.

Je niečo, v čom chcete nadviazať na predchodcov? V čom sa chcete, naopak, odlíšiť?

V mnohých dobrých zvykoch predchádzajúcich prezidentov budem rada pokračovať. Napríklad pán prezident Andrej Kiska priniesol do výkonu mandátu autenticitu a ľudskosť, na ktorú rada nadviažem. Zároveň prirodzene reprezentujem iný životný príbeh, na ktorý sú naviazané aj témy, ktorým chcem venovať zvýšenú pozornosť. Nielen v prezidentskom úrade, ale aj v politike celkovo, mi napríklad chýba riešenie otázok súvisiacich so životným prostredím. Je to jedna z tém, ktorej budem venovať zvýšenú pozornosť.

Aká bude hlavná agenda? A čo konkrétne v týchto oblastiach chcete robiť?

Moja agenda bude vychádzať primárne z troch pilierov, na ktorých som mala postavenú kampaň – spravodlivosť pre všetkých, dôstojný život pre seniorov a oblasť ochrany životného prostredia.

Aké konkrétne kroky chcete realizovať pre seniorov, životné prostredie či spravodlivosť, vzhľadom k tomu, že právomoci prezidenta nie sú výkonné, ale viac reprezentatívne?

Verím, že som dala dokopy dobrý tím odborníkov na všetky spomínané oblasti, vrátane sociálnej. Ako prezidentka budem, v možnostiach mojich právomocí, podporovať zásadnejšie zmeny v týchto oblastiach. Budem v dialógu s vládou aj občianskym sektorom a budem hľadať priestor pre systémové zmeny a zmeny v prístupoch, ako týmto výzvam čeliť. Chcem otvorene hovoriť napríklad o klimatickej kríze a pripomínať tento problém pri tvorbe politík. V sociálnej oblasti pôjde o snahu riešiť problémy s dlhodobou starostlivosťou o seniorov. Budem sa zasadzovať aj za systematické zmeny v oblasti justície a justičných orgánov. Výzvou bude napríklad to, aby sme prijali dôležité zmeny týkajúce sa voľby generálneho prokurátora, a tiež zmeny týkajúce sa prokuratúry ako systému, ktoré by prispeli k jej väčšej samostatnosti a transparentnosti. Dôležitou témou je aj nezávislosť policajnej inšpekcie, ale aj opatrenia týkajúce sa slovenského súdnictva.

Jedným z hlavných hesiel vašej kampane bol “návrat dôvery a spravodlivosti”. Akým spôsobom to chcete dosiahnuť?

Práve vyššie spomínaným prístupom. Verím, že vďaka postupným zmenám sa postupne vráti ľuďom viera v spravodlivosť. Dôvera je do veľkej miery závislá od kvalitných ľudí, ktorí danú profesiu vykonávajú. Zjednodušene povedané, je to najmä o ľuďoch. Ale kvalitným ľuďom môže dopomôcť aj dobré nastavenie systému, sú to spojené nádoby.

V kampani ste avizovali aj okamžité zmeny v Policajnom zbore SR a súdnictve. Ako sa dajú dosiahnuť z pozície prezidentky?

Okamžité zmeny v policajnom zbore a súdnictve som nesľubovala, lebo na to prezident nemá právomoci. Sľubovala som, že chcem iniciovať a prispieť k dobrým systémovým zmenám v týchto orgánoch. Zároveň tam, kde má prezident menovaciu právomoc, som sľubovala, že nevymenujem osoby, ktoré by nespĺňali odborné alebo osobnostné kritériá. Toto, samozrejme, platí.

Tím spolupracovníkov už máte kompletný?

Môj tím je nateraz kompletný, avšak nevylučujem, že budeme konzultovať jednotlivé otázky z iných oblastí aj s ďalšími odborníkmi.

Ako chcete pôsobiť na domácej scéne? Chcete byť arbiter alebo len nestranný pozorovateľ, ktorý občas na niečo upozorní?

Chcem byť aktívnou vo vnútornej politike v tom, že sa budem snažiť hľadať konštruktívne riešenia naprieč sektorom politických aktérov. Ľudia si žiadajú zmenu, čo vnímam aj ako zmenu vo vzťahoch v politike, no zároveň si zachovávam jasnosť postojov, lebo verím, že aj jasný a pomenovaný nesúhlas v názoroch je súčasťou konštruktívneho dialógu.

Ako zabezpečíte, aby ste boli nadstranícka prezidentka, keďže ste vzišli z politickej strany?

Myslím si, že je to viac o osobnom nastavení, než o tom, či niekto prišiel z politickej strany. Náš právny poriadok dokonca umožňuje, aby bol prezident nielen straníkom, ale dokonca predsedom politickej strany. Ja som sa rozhodla z hnutia Progresívne Slovensko vystúpiť, lebo si myslím, že je to tak pre moje pôsobenie lepšie. Budem závislá len od svojich postojov, hodnôt a tém, s ktorými som kandidovala a pre ktoré mi ľudia dali dôveru.

Aké vzťahy chcete mať s vládou? Doterajšie medzi súčasnou vládnou koalíciou a prezidentom Andrejom Kiskom boli napäté…

Začala som tým, čím budem aj pokračovať, že sa budem snažiť o konštruktívny dialóg s vládou. Zároveň si neplánujem zakrývať oči alebo ustúpiť zo svojich postojov. Budem o nich naďalej úprimne a otvorene komunikovať. Nebudem viesť osobné spory, ktorých súčasťou som sa nestala ani počas kampane. Budem sa sústreďovať na vecnú stránku problémov. Toto je moja ponuka. Verím, že otvorená komunikácia môže byť súčasťou konštruktívneho dialógu.

Budete mať dvere otvorené pre ktorúkoľvek politickú stranu, bez ohľadu na jej ideológiu?

Budem sa snažiť byť prezidentkou všetkých občanov a občianok Slovenska. Budem sa snažiť o dialóg s nimi. Pri niektorých politických predstaviteľoch, ktorí popierajú historické fakty alebo univerzálne ľudské práva pre všetkých, priestor na spoluprácu nevidím. Zároveň ale otvorene hovorím, že si myslím, že ich úplná ignorancia a izolácia sa javí ako nefunkčná, a preto musíme hľadať nové formy. Nie je to len výzvou pre mňa alebo pre nás na Slovensku. Pred otázkou, ako sa vysporiadať s rastúcim extrémizmom, stojí celá Európa.

V roku 2020 budú parlamentné voľby. Budete sa držať pravidla, že víťaz volieb má právo prvý zostavovať vládu, alebo poveríte rovno toho, kto vám prinesie koaličnú väčšinu a dohodu?

Budem rešpektovať tradíciu a ako prvého poverím víťaza volieb, ak bude mať reálnu šancu zabezpečiť väčšinu v parlamente.

Budete presadzovať úradnícku vládu, ak by nastal po voľbách pat pri zostavovaní vlády?

Bude záležať od konkrétnej situácie. Budem sa snažiť o zabezpečenie riadneho chodu ústavných orgánov štandardným spôsobom.

Ako chcete presvedčiť ľudí, aby nevolili extrém a protieurópske sily?

Už počas kampane som spomínala, že v rovine diagnostiky problémov na Slovensku si viem predstaviť zhodu aj s mnohými ľuďmi, ktorí sú voličmi radikálnych strán. Rozumiem tomu, kde pramení aj ich frustrácia. Napríklad v otázke vymožiteľnosti práva, spravodlivosti a veľkých ekonomických a regionálnych rozdielov. Nezhodujeme sa ale v rovine riešení. Ako prezidentka budem aj pre týchto ľudí reprezentovať pozitívnu víziu toho, ako sa dajú veci zlepšiť, hoci ide o dlhú a náročnú cestu. Potrebujem si získať aj ich dôveru na to, aby sme sa vydali na cestu konštruktívnej politiky. Len tak dokážeme zabrániť tomu, aby stále viac ľudí volilo extrémne a skratkovité riešenia.

Máte v pláne zúčastňovať sa na rokovaní vlády a parlamentu?

Rešpektujem deľbu moci. Napríklad možnosť prehovoriť v parlamente budem využívať v rozsahu, v akom ju využívali predošlí prezidenti, alebo v prípade konkrétnych situácií, ktoré si to budú vyžadovať. Nevylučujem to napríklad v prípade prerokúvania zákonov, ktoré považujem za kľúčové.

Traja najvyšší ústavní činitelia SR sa v roku 2017 spoločne prihlásili k proeurópskej a proatlantickej zahranično-politickej orientácii Slovenska. Prihlásite sa k nej aj vy?

Považujem to za jeden z najpozitívnejších momentov v tomto volebnom období v zahraničnej politike, že k tejto dohode došlo. Jednoznačne sa k nej hlásim.

Ako chcete pristupovať k zahraničnej politike? Budete sa orientovať len na Západ, alebo chcete budovať vzťahy aj na ostatné svetové strany? Aký je váš postoj k vzťahom s Ruskom?

Som jednoznačne za hodnotovo demokratické smerovanie Slovenska. Sme súčasťou EÚ, ktorá je naším prirodzeným priestorom. Máme sa snažiť byť jeho aktívnou súčasťou a brať zaň zodpovednosť. Rusko je dôležitým svetovým hráčom a nemôžeme ho ignorovať. Podľa môjho názoru je nevyhnutné, aby sme s ním mali konštruktívny dialóg. Lebo ak spolu nehovoríme, nemôžem diskutovať o tom, na čo máme rozdielne názory. V mojom svete má dialóg dôležité miesto. Podporujme preto aj aktivity EÚ v tomto smere. Ale tiež sa úplne stotožňujem so sankciami a som za ich zotrvanie. Je však legitímne baviť sa o spolupráci v oblastiach, ktoré majú priamy dopad na občanov Ruskej federácie. Ľudia by nemali trpieť za chyby, ktoré robia ich politickí predstavitelia.

Andrej Kiska bol kritizovaný za to, že v zahraničí poškodzuje dobré meno Slovenska a kritizuje vládu vlastnej krajiny. Chcete pokračovať v ním nastolenej komunikácii, alebo chcete ísť cestou budovania pozitívneho obrazu Slovenska v zahraničí a domáce problémy riešiť na domácej pôde?

V prvom rade chcem Slovensko prezentovať ako stabilného a silného partnera s jasným demokratickým a proeurópskym postojom. Vnímam, že prezident Kiska bol terčom kritiky za výroky o mafiánskom štáte. Tento pojem by som ja nepoužívala. Rozumiem ale tomu, z čoho vychádza. Slovensko trpí korupciou, má deficity vo vymožiteľnosti práva, ale aj v prepojeniach finančných a kriminálnych skupín na politické špičky. Pred týmto si určite nebudem zakrývať oči. Budem sa ale snažiť hovoriť o budúcnosti a o tom, ako z toho chceme vyjsť, ako aj o prvých úspechoch, ktoré cítim, že sa dejú.

Ste za užšiu integráciu EÚ, alebo skôr za návrat niektorých kompetencií z Bruselu na národné štáty?

Výhody, ktoré dnes naši občania z členstva v EÚ využívajú, sú výsledkom integrácie. Nie návratu kompetencií národným štátom. Slovensko je v našom regióne najviac integrovaná krajina. Je preto len prirodzené, že som zástancom ďalšej integrácie. Pretože integrácia priniesla viac prosperity, či životného komfortu našim občanom. Som preto aj za užšiu spoluprácu v oblasti bezpečnosti, ochrany hraníc, riešenia migrácie, alebo napríklad v otázke vyšetrovania ekonomických trestných činov.

Ústavný súd SR stále nemá plný počet sudcov, niektorých budete už menovať vy. Ako chcete riešiť situáciu, ak by ani po júnovom hlasovaní neposlal parlament do paláca chýbajúci počet kandidátov a voľba by sa opäť musela opakovať? Andrej Kiska nevymenoval z predchádzajúcej voľby nikoho, čakal na zvyšných. Počkáte aj vy, alebo budete menovať priebežne?

Budem postupovať podľa ústavy a počkám, kým si parlament splní svoju povinnosť a navolí dostatočný počet kandidátov.

Ako prezidentka ste hlavnou veliteľkou Ozbrojených síl SR. Ako chcete v tejto oblasti pôsobiť?

V prvom rade považujem za potrebné, aby si Slovensko v otázke obrany plnilo svoje záväzky, ktoré mu vyplývajú z členstva v NATO. Je dôležité, aby zdroje, ktoré do obrany investujeme, boli vynakladané efektívne, účelne a absolútne transparentne. Slovensko musí byť dôveryhodným partnerom pre zabezpečenie spoločnej obrany krajín NATO.

Zdroj: hs.sk

 
sdílet na Facebooku sdílet na Twitteru sdílet na Google Plus sdílet na VKontakte

Hello World

Facebook komentáře
Disqus komentáře
Komentáře registrovaných uživatelů

Napište vlastní názor


TF
tomas fuk
17. června 2019
je mi vas lito bratri slovaci, ale treba se vzchopite a okamzite vykopete tu zmrdku z uradu.Kdyz ne po dobrem, tak to musite udelat po zlem. Bratri slovaci, mate prezidentku fasistku a nacistku, uvedomujete si to vubec?
30
TF
tomas fuk
17. června 2019
Caputova verejne souhlasi s vypalenim Lidic nacistama, za tohle by mela dostat kulku mezi oci
20
JJ
Jaroslav Jaroslav
17. června 2019
Čaputová je marketingový produkt stvorený za tri mesiace bez politickej, osobnostnej histórie - je nemysliteľné, aby sa takto "známy" človek stal prezidentom - okrem toho ju zvolilo až 23% opr. voličov - a zase menšina prehlasovala väčšinu. ...
40
VC
Vítězslav Crha
17. června 2019
Bratři slováci co to tam máte nalezlého? Pozor ta mrcha Vás opravdu politicky finančně i celostátně zničí, když nebudete nic dělat a pouze přihlížet.Za chvíli tam budete mít 6 milionů islámistů a poteče krev. Na to vám přísahám. Ta svině kope za USA neokons.
30
EP
Eduard Piovarči
18. června 2019

Žial som Slovák ale je to tragédia táto naša prezidentka. Ale za túto pohromu by si mal spytovať svedomie najmä Marián Kotleba. Bola to jeho kapitálna chyba. Ak sa Slováci nespamätajú v parlamentných volbách a budú brať zámernú démonizáciu SMERU tak ako ju berú dopadneme všetci veľmi zle asi tak ako chudáci Ukrajinci.

Korupcia k nám prišla zo západu pani prezidentka Čaputová.

Vy sama ste boli korumpovaná cenou za tú skládku zahraničnou nadáciou. A ste toho dôkazom. Dostali ste dosť peňazí ako úplatu aby ste poslúchali svojich páničkou.

Takto presne sa korumpuje na západe.

Nám nikto za dobrovolné celoživotné pôsobenie v ochrane prírody nedal žiadne ocenenie ani 175 tísíc Eur ako Vám.

Vás si takto uplatili

Tak tu radšej nič nerozprávajte o korupcii keď vy ste boli sofistikovane korumpiovaná ešte pred zvolením do úradu

https://aragonit11.blogspot.com/2019/06/prva-istrijska-akcia-v-roku-2019-8-az.html

 

 


30
CC
Corgoň Corgoň
18. června 2019

Inaugurácia Čaputovej bola nezákonná a protiústavná, lebo Ústavný súd nerizhodol o Harabimovej sťažnosti.

Ústava SR:

Čl. 129

(2) Ústavný súd rozhoduje o ústavnosti a zákonnosti volieb prezidenta Slovenskej republiky


20
CC
Corgoň Corgoň
18. června 2019

10
RR
radim rulik
18. června 2019
Jak se Slováci stali loutkami a dobytkem pro západní psychopaty a pedofily, Bůh s vámi
10
Bender Rodríguez
18. června 2019

PROGRESÍVNY HYBRID  "LGBT" ideológie 


10
MK
Milan Klusák
19. června 2019
Pioči, ty asi vubec nevíš, že volební kampaň Čaputové delala izraelská agentura.
00
EP
Eduard Piovarči
20. června 2019
Viem a čo má byť veď o to je to pre ňu horšie
00
EP
Eduard Piovarči
21. června 2019

Pani Čaputová

Rusko bude za vodou nielenže raketovo rastú jeho zlaté rezervy a má minimálnu zadĺženosť ale okrem toho že bude dodávať plyn do Európy aj Severným prúdom 2, stane sa aj hlavným dodávateľom plynu do Číny

Tak že vaše jedovaté reči o sankciách voči Rusku vám len zhoršia situáciu.

Čína chce více plynu, Gazprom jde na východ. Co musí dělat Evropa?

© Sputnik / Aleksey Nikolskyi

Byznys

22:28 30.04.2019

Dmitrij Lekuch

Jak oznámil prezident Ruské federace Vladimir Putin na závěrečné tiskové konferenci fóra Jedno pásmo, jedna cesta, čínští soudruzi dost naléhavě požádali Rusko, aby prozkoumalo možnost zvýšení dodávek plynovodem Síla Sibiře.

„Objemy zemního plynu, které Čína potřebuje, tyto objemy rostou. Víc než to, čínští partneři nás nyní žádají, abychom prozkoumali možnost zvýšení dodávek plynovodem Síla Sibiře, který už koncem tohoto roku uvedeme do provozu. Technologické možnosti to umožňují, takže to uděláme,“ řekl ruský prezident novinářům. Putin podotkl, že technické možnosti to umožňují nehledě na dvojnásobný celkový růst dodávek ruského zkapalněného plynu a také na to, že v současné době je právě vstup na globální trhy LNG pro domácí plynové odvětví prioritou.

Proto novináři zvláště netrpělivě čekali na tiskovou konferenci šéfa Gazpromu Alexeje Millera, který ztělesňuje ruský plynovodní monopol. A Alexej Borisovič, který se zúčastnil mj. také schůzky Vladimira Putina se Si Ťin-pchingem, která se konala v rámci fóra, jejich naděje splnil. Oznámil, když ne změnu, tak alespoň dost radikální posun trendů a kurzů exportní politiky ruského plynového giganta. Máme-li Millerovi věřit, může se Gazprom do roku 2035 stát vůbec hlavním exportérem plynu na čínský trh. „Na pořadu dne je projednání dvou dalších projektů dodávek: z Dálného východu a po západní trase,“ oznámil v průběhu tiskové konference šéf Gazpromu. V případě jejich realizace – a Rusko je už zvyklé na skoro bezvadné plnění svého programu, aspoň pokud jde o „velké projekty“ – se může stát Gazprom pro Čínu skutečně dodavatelem číslo jedna.

Takže sankcie voči rusku Západu v ničom nepomôžu. Rusko nezadržíte:-)


00
EP
Eduard Piovarči
24. června 2019

Čaputová Marketingová Bárbí

Subject: Fwd: Fwd: Fwd: Prezidentka?

Čaputka je fejkový mediální produkt. Vsetko okolo jej osoby je  vymyslene od A až po Z. Naleteli ste profesionalnej podvodničke.

Čaputová nikdy podanie vo veci Pezinskej skládky na Európsky súdny dvor nepripravovala !!!" Dievča, ktoré sa nebálo”, nikdy nebolo súčasťou podania a konania vo veci skládky v Novej jame na Európskomsúdnom dvore v Luxemburgu. Podkladom pre konanie na ESD bol veľmi precízne vypracovaný  materiál, ktorý pripravili pracovníčky Mestského úradu Ing. Eva Popluhárová,  Ľubica Mezeiová a Martina Gaalová v spolupráci so zástupcami právnickej kancelárie G. Lehnert. Pravne zastupovanie pezinskej sklady vykonavala v rozpore so zakonom. V case zastupovania nebola v advokatskej komore, co je trestne.

Za celu mnohoročnu pravnicku prax zinkasovala 1.285,84 Eur za 6 zastupovani.  Jej koncipientská prax je podvod. Jej advokácia je podvod. Jej pravnicka cinnost je podvod. Titul JUDr nikdy neziskala. Jej volebna kampan je podvod / vynalozila 499.438,72 eura. /, kedy Mistrik, ktory na kampan vynalozil viac ako 454.161,51 eura sa nezucastnil ani prveho kola a vzdal sa v prospech Caputovej. Tym padom sa jej naklady vysplhali na skoro 1 milion EUR. Mala neprimeranu podporu v mainstreamovych mediach ako je Markiza, JOJ, TA3, RTVS . Caputova je mediami  z vecera do rana vyrobena marketingova celebrita, co sa cely zivot preprdela za sorosove peniaze. To co sa udialo na Slovensku, kedy za prezidentku SR bola marketingovym podvodom zvolena vymyslena, nastrcena, podpriemerne inteligentna osoba neovladajuca ziaden svetovy jazyk, 2 x rozvedena zena, čo cely život len bezprizorne poflakuje a parazituje z penazi mimovladok a milodarov zo zahranicia je svetovy precedens a unikat, ktory v modernych dejinach EUROPY nema obdobu.

https://aragonit11.blogspot.com/2019/01/normal-0-21-false-false-false.html


00
JJ
Jaroslav Jaroslav
17. června 2019
Čaputová je marketingový produkt stvorený za tri mesiace bez politickej, osobnostnej histórie - je nemysliteľné, aby sa takto "známy" človek stal prezidentom - okrem toho ju zvolilo až 23% opr. voličov - a zase menšina prehlasovala väčšinu. ...
+ 4