„Zastavte Matovičovo šílenství!“ Fico vyzval Čaputovou, aby odvolala celoplošné testování na Slovensku
31. října 2020 Redakce AC24 Ze světa neprehlednete videa 7662 1
Celoplošné testování u našich nejbližších sousedů se pomalu, ale jistě blíží. A společně se samotným testováním přichází i velká kritika. Například bývalý premiér Robert Fico ve svém videu na sociální síti vyzývá prezidentku, aby testování odvolala. (Foto: Youtube)

 

 
 
 

Testování označil Fico ve videu za „nesmysl“, který má v plánu zrealizovat Matovič a jeho lidé. Vyzval, aby podávala média o této události relevantní informace. Podle jeho mínění je tato akce nesmyslná, nepřipravená a jedná se jen o „kšeft“ s testy, který udělala vláda Igora Matoviče.

Fico pokračuje dále s tím, že při vyhlášení nouzového stavu bylo vyčleněno 1500 vojáků Ozbrojených sil SR, na celoplošné testování bylo vyčleněno dalších 8000. Podle jeho mínění je toto nasazení vojáků v rozporu s Ústavou Slovenské republiky.

„Ústavní zákon o bezpečnosti státu v takové situaci, jako je například nouzový stav, říká, že to je jen prezidentka SR, která může na návrh vlády nařídit použití vojáků. Ptám se, kde je návrh vlády a kde je rozhodnutí prezidentky SR, že vojáci byli nasazeni podle čl. 5 úst. zákona o bezpečnosti státu. Není ani takové usnesení vlády a není ani takové rozhodnutí prezidentky,“ uvedl Fico.

Dodal, že nasazení mnoha vojáků na zítřejším plošném testování je protiústavní. „Proto kdybych byl dnes prezidentem SR, bych toto šílenství zastavil. Protože to jen prezident může říct, že tam vojáci zítra mohou být, nebo ne,“ řekl.

 
sdílet na Facebooku sdílet na Twitteru sdílet na Google Plus sdílet na VKontakte

Hello World

Facebook komentáře
Disqus komentáře
Komentáře registrovaných uživatelů

Napište vlastní názor


LF
Larry Fistingfield
31. října 2020

Občané Slovenské Republiky slyšte rozsudek NEJVYŠŠÍHO SOUDU jménem REPUBLIKY!

NEJVYŠŠÍ SOUD SLOVENSKÉ REPUBLIKY projednal případ Igor Matovič a vláda Slovenské Republiky (dále jen SR) versus OBČANÉ SLOVENSKÉ REPUBLIKY a ROZHODL TAKTO:

IGOR MATOVIČ A VLÁDA SR NAPLNILI SKUTKOVOU PODSTATU A BYLI SHLEDÁNI VINNÝMI Z TRESTNÝCH ČINŮ :

1, TRESTNÉHO ČINU VLASTIZRADY A ZLOČINNÉHO SPOLČENÍ S CIZÍ  NADNÁRODNÍ A GLOBALISTICKOU MOCÍ, tím že    neochránila životy OBČANŮ SR uzavřením pracovišt´ a obchodních řetězců NA DOBU 30 DNÍ za podmínek    60% výplaty mzdy, NEPONECHALA OTEVŘENÉ JEN DISKONTNÍ PRODEJNY POTRAVIN, neposkytla VČASNOU A DOSTATEČNOU PODPORU  SLOVENSKÝM ZAMĚSTNAVATELŮM, OHROZILA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ OBČANŮ SR ZEJMÉNA V DOBĚ OHROŽENÍ, ŽE UPŘEDNOSTNILA FINANČNÍ ZÁJEM NADNÁRODNÍCH A GLOBALISTICKÝCH SKUPIN NAD ŽIVOTY OBČANŮ SR, JEJICHŽ HLASY BYLA ZVOLENA,

dopustila se obzvláště zavrženíhodného

2, TRESTNÉHO ČINU STÁTNÍHO TERORISMU ŠÍŘENÍM NEMOCI COVID-19

3, TRESTNÉHO ČINU TESTOVACÍ A VAKCINAČNÍ SEGREGACE OBČANŮ SR, dle nařízení vlády SR ze dne 28.10.2020, kdy    doporučila hlavnímu epidemiologovi vydat nařízení, podle kterého občané, co se nenechají testovat a neprokážou    COVID negativitu certifikátem, NESMÍ BÝT VPUŠTĚNI OD 2.11.2020 DO PROVOZOVEN ZAMĚSTNAVATELŮ, VŠECH OBCHODŮ    NEJEN S POTRAVINAMI, ÚŘEDNÍCH PROSTOR, PROSTOR PROSTŘEDKŮ MHD A VEŘEJNÉ DOPRAVY, ČÍMŽ JE JIM ZNEMOŽNĚNO OPATŘIT SI ZÁKLADNÍ ŽIVOTNÍ POTŘEBY, COŽ VEDE K JEJICH NEVYHNUTELNÉ SMRTI, AČKOLIV JE TESTOVÁNÍ DOBROVOLNÉ

4, TRESTNÉHO ČINU PODNĚCOVÁNÍ NENÁVISTI PROTI OSOBĚ A SKUPINĚ OSOB za účelem nezákonného vymáhání POUZE DOBROVOLNÉ ČINNOSTI, KTERÁ MŮŽE BÝT SVOBODNĚ ODMÍTNUTA, tím, že je občanům vyhrožováno propouštěním a jsou propuštěni z práce, vystěhováním z bytu a jsou vystěhováni, jsou testováni na COVID-19 při nesouvisejících lékařských úkonech (porody,    preventivní zdravotní prohlídky apod.), vyvoláváním mediální masové hysterie proti občanům, co se odmítli testovat    a vakcinovat

5, TRESTNÉHO ČINU PORUŠOVÁNÍ OSOBNÍ SVOBODY OBČANŮ SR A ZRUŠENÍ VŠECH ÚSTAVNÍCH PRÁV A SVOBOD, A TO I VČETNĚ TĚCH, KTERÉ JSOU ZAKOTVENY V LISTINĚ ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD CHARTY OSN vydáním totalitního NAŘÍZENÍ VLÁDY SR Z 28.10.2020

6, TRESTNÉHO ČINU POŠKOZOVÁNÍ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ A DOSAHOVÁNÍ NEOPRÁVNĚNÉHO OSOBNÍHO OBOHACENÍ na základě testování občanů testy, jejichž složení není známo, jejichž účinnost je vágní a velmi silně diskutabilní, vakcinace INDEMNÍMI VAKCÍNAMI (VAKCÍNAMI, ZA KTERÉ NENESE JEJÍ VÝROBCE ZODPOVĚDNOST, NA KTERÉ SE NEVZTAHUJÍ ŽALOBY), jejichž účinky jsou zhoubné na organismus příjemce, že NASTÁVÁ okamžitá smrt, smrt do 4 let, nebo těžké zdravotní poškození, ZATÍMCO ZADAVATEL INKASUJE PROVIZI ZA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ A SMRTONOSNÉ VAKCÍNY PLATÍ OBČANÉ SR ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ, ČI HOTOVĚ

7, TRESTNÉHO ČINU ZLOČINU PROTI LIDSKOSTI A ZLOČINU GENOCIDY OBYVATELSTVA SR, protože zavádí taková opatření, které vytvářejí podmínky neslučitelné se životem vedoucí k vyhlazení obyvatelstva viz. bod 3

A ODSUZUJÍ SE K OKAMŽITÉ KONFISKACE MAJETKU VE PROSPĚCH OBĚTÍ NAŘÍZENÍ Z 28.10.2020 A DOŽIVOTNÍMU ODNĚTÍ SVOBODY S VÝKONEM TRESTU V DOLECH KREMNICA, KDE V RÁMCI SOCIALIZAČNÍHO PROCESU BUDOU PRACOVAT PRO BLAHO OBČANŮ SR, PRACÍ ZA JÍDLO MEDITOVAT O PODSTATĚ ŽIVOTA I PRORUBOU SE K PODSTATĚ SVÉ DUŠE.

ROZSUDEK NABÝVÁ OKAMŽITÉ PRÁVNÍ MOCI A NENÍ PROTI NĚMU ODVOLÁNÍ 


00