„Viděl jsem čerstvou mrtvolu mimozemšťana.“ Ufolog promluvil o tom, jak mimozemšťané kontrolují Zemi
29. května 2019 Redakce AC24 Ze světa 40094 9
Rozumné síly mimozemského původu již v průběhu mnoha staletí upoutávají pozornost vědců. Proč vojáci vyvolávají kontakty s mimozemšťany a jsou pozemšťané připraveni na střet s mimozemským rozumem? Sputnik.Polska se pokusil tyto otázky vyjasnit se známým ruským ufologem, spisovatelem a cestovatelem Nikolajem Subbotinem.
 

 
Loading...

Nikolaj Subbotin je zakladatelem Ruské ufologické výzkumné stanice RUFORS – www.rufors.ru. Je také účastníkem a organizátorem četných ufologických a vědeckých výprav v Permské a Sverdlovské oblasti, Ťan-šanu a Egyptu, mj. na místa předpokládaných katastrof UFO.

Kontrolují nás odedávna

„Pozorování anomálních objektů začalo už za Egyptské říše, kdy faraón Ramesse II. spolu se svou suitou spatřil objekt, který prolétával nad jeho armádou. Šli dobývat jedno město a vidinu pokládali za dobré znamení. Ramesse II. rozkázal, aby o tom byl udělán zápis na zdi jeho paláce. Když se zahloubáme do dějin, zjistíme, že od 17. a 18. století byly podobné objekty také pozorovány, státní služby se pokoušely zjistit jejich původ, protože nejen létaly, ale také přistávaly na Zemi. Vládcové chtěli pochopit, kdo nás vlastně kontroluje, jak s nimi můžeme komunikovat a jestli od nich můžeme získat vědomosti, které poslouží bezpečnosti státu,“ říká Subbotin.

Podle něj se v minulosti mnohé státy věnovaly výzkumu fenoménu UFO, přičemž patřičné programy byly v rámci vojenských výzkumů. Nic divného na tom není. Každý objekt, který se objeví ve vzdušném prostoru té či oné země, je především narušitelem. „Úkolem systémů národní bezpečnosti – protivzdušné obrany a vojensko-leteckých sil – je zjistit, co je to za objekt a jestli není výzvědným letounem domnělého nepřítele. Když se to nijak nepotvrdí, vznikají další otázky. Co s ním máme dělat a jaké cíle sleduje tento vojenský přístroj,“ vysvětluje ruský ufolog.

Sovětští vojáci ufony provokovali

Sami vojáci se mohou ze své strany pokusit získat náskok a vědomě vyvolávají podobné kontakty. Jak vysvětluje Subbotin, poprvé vyzkoušeli podobnou technologii Američané, pak byla úspěšně propracována v Sovětském svazu. Ve filmu „Blízká setkání třetího druhu“ režisér Spielberg přibližně ukázal, jak se to mohlo dělat. Zařizovaly se velké uzavřené vojenské plošiny, na nichž byly instalovány výkonné světlomety, které svítily do nebe, na toto světelné lákadlo přilétaly periodicky podivné objekty, které vojáci zaznamenávali. Za pomoci světelných paprsků a radiových vln v širokém pásmu se s nimi pokoušeli navázat kontakt, nic z toho ale nebylo. „K nejzajímavějšímu kontaktu došlo za podpory speciální vojenské jednotky č. 10003 zřízené pro výzkum možnosti vojenského použití paranormálních jevů pod velením generála Alexeje Savina. Tato jednotka se zabývala mimořádně zajímavými technologiemi, jako je například příprava vojenských senzibilů, kteří se pokoušeli plnit vojenské úkoly v rozvědce a naučit se získávat informace z prostoru. V důsledku těchto experimentů se spojila se skupinou vojáků jistá informační struktura a nabídla přímý kontakt, který se také podařilo uskutečnit nedaleko Moskvy v polovině 80. let. Přistála tam loď a došlo k určité komunikaci za účasti vojáků, senzibilů a ‚soudruhů‘, kteří k nám přiletěli,“ tvrdí ufolog.

Redakční poznámka: Vojenská jednotka č. 10003 existovala v letech 1989 až 2003 (kdy byla reorganizována). Komise pro boj s pseudovědou při Prezídiu RAN (Ruské akademie věd) nejednou prohlásila, že považuje činnost této struktury za vyloženě protivědeckou.

K úspěchu ve vojenských technologiích přispějí… mimozemšťané?

Případy kontaktů s podobnými objekty byly popsány v rámci tajného sovětského výzkumného programu z let 1978 až 1991 Síťka, který existoval ve dvou variantách – síťka AV (Akademie věd) a síťka MO (Ministerstva obrany). Jak však vysvětluje Subbotin, asi 100 dokumentárních svědectví bylo prodáno jistými osobami americkému novináři Georgi Knappovi. „Tento příběh byl dobře popsán tím spíše, že sám Knapp o tom natočil několik pořadů a napsal knihu. Zaprvé získat podobné dokumenty je pro každého novináře senzací. Zadruhé existuje možnost využití získaných údajů na úrovni státu v obranných technologiích. Každý kvalifikovaný inženýr, když uvidí jisté technické nuance, může učinit revoluční objevy, které pak umožní vytvoření nových létajících přístrojů a objevení nových fyzikálních zásad a zákonů. Knapp plnil nejspíše právě vojenskou objednávku,“ předpokládá Rus.

Podle jeho slov ve výzkumu anomálních objektů dosáhly stejných úspěchů dvě supervelmoci – SSSR a USA. „Tyto výzkumy jsou i nadále kontrolovány státem. Jen teď už není kolem toho takový rozruch, jaký byl dříve. Po 70 letech speciální vojenské služby, které se tím měly zabývat, zjistily, že fenomén přístrojů neznámého původu skutečně existuje. Není ale dosud známo, jak s nimi máme pracovat a komunikovat. Nevylučují, že komunikace nyní probíhá. Před 10 lety jsem byl poradcem v jednom vojenském projektu a dozvěděl jsem se, že vojáci opravdu vyvolávali kontakty a navazovali je. Nemůžeme ale mluvit ani o kladném, ani o záporném výsledku. Je zřejmé, že tyto ‚neznámé rozumné síly‘, jak jim říkal Konstantin Ciolkovskij (pozn. ruský a sovětský vynálezce a zakladatel teoretické kosmonautiky), se nám ukazují a periodicky se pokoušejí nějak zasahovat do našich záležitostí, kontakty ale odmítají,“ říká v závěru Subbotin.

Mimozemští „bohové“ proti třetí světové válce

Jak se domnívá ruský ufolog, neznámé bytosti hrají role pozorovatelů a vědců. Stejně jako postavy sci-fi povídky bratří Strugackých „Je těžké být bohem“ zkoumají naši civilizaci, pokoušejí se mírně odvrátit jakési války a konflikty a zaměřit rozvoj společnosti na mírové, duchovní a jiné cíle. Mimozemšťané se však nechtějí přímo ohlásit. „Přímý kontakt může způsobit to, co se stalo s předkolumbovskou civilizací v Americe. Jinými slovy větší civilizace může úmyslně nebo neúmyslně pohltit tu menší,“ vysvětluje Subbotin.

Při všem zájmu lidstva o síly mimozemského původu se nedá předpovědět, jaké bude toto setkání ve skutečnosti. Stačí si vzpomenout na světoznámou rozhlasovou hru z roku 1938 „Válka světů“ na námět stejnojmenného románu Herberta Wellse. „Bylo to uděláno tak pravděpodobně, že několik tisíc Američanů to považovalo za reálnou reportáž z místa události a začaly spěšně balit věci a utíkat z domů. Pak vypukl grandiózní skandál, i když v průběhu vysílání bylo několikrát řečeno, že jde o rozhlasovou dramatizaci románu. Mimochodem brzy poté se Ministerstvo obrany USA věnovalo rozboru toho, co bude s lidstvem v případě, když se podobný kontakt uskuteční. Kalifornská univerzita ze své strany uspořádala mezi Američany hromadný průzkum s cílem zjištění, jak budou přijímat kontakt s jiným rozumem. Ukázalo se, že lidé budou vylekáni a že ve skutečnosti kontaktovat nechtějí,“ říká ruský ufolog.
Na rozdíl od ufologů vědci popírají existenci jiného života v rámci naší sluneční soustavy. A přitom usilovně vyhledávají exoplanety (mimo sluneční soustavu) a napočítali jich už přes sto. Rozumný život ve vesmíru nepopírají ani někteří kosmonauti, i když kosmonaut je profese, která je ufologii velmi vzdálená. „Mám přátele kosmonauty. Jedni z nich říkají, že tam něco viděli, jiní zase, že ne. Když kosmonauti něco viděli, nechtějí pokazit pověst vědců,“ vysvětluje ufolog. A dodává, že sám v rámci své výzkumné práce viděl čerstvou mrtvolu mimozemšťana. „Bylo to něco jako mimozemský trpaslík z Kyštymu Aljošeňka. Detaily budou ale zbytečné,“ poznamenal.

Kdo je trpaslík Aljošeňka?

Podle tvrzení obyvatel osady Kalinovyj u města Kyštymu v Čeljabinské oblasti to všechno začalo v bouřlivé noci na 13. srpna roku 1996. Místní obyvatelka, osamělá důchodkyně Tamara Prosvirinová, která trpěla psychickou poruchou, dostala „telepatický rozkaz“, aby se hned zvedla a šla na hřbitov. Našla tam někoho, kdo na ni volal. Zpoza náhrobku se na ni dívala maličká bytost s obrovskýma očima.

Ten nález byl tak trochu děsivý: buď lidské nemluvně, nebo nevědomá bytost. Hlava jako malá špičatá tykev, místo rtů štěrbinka, tělo pokryté srstkou a na prstech ostré drápky. Bytost žalostně pofňukávala a soucitná stařenka ji vzala a přinesla domů, nakrmila ji a dala jí jméno Aljošeňka. Za nějakou dobu „mimozemšťan“, jehož původ se nedá dosud jednoznačně vysvětlit, zemřel.

Druhá část besedy s ruským ufologem bude zveřejněna v nejbližší době.

Zdroj: snews.com

 

 
 
Loading...
loading...
sdílet na Facebooku sdílet na Twitteru sdílet na Google Plus sdílet na VKontakte

Hello World

Facebook komentáře
Disqus komentáře
Komentáře registrovaných uživatelů

Napište vlastní názor


EP
Eduard Piovarči
30. května 2019

K úspěchu ve vojenských technologiích přispějí… mimozemšťané?

S týmto sa radi vyťahujú hlavne veľmoci by urobili dojem na konkurenciu že robia reinžiniering a sú ďaleko vpredu s vojenskými technológiami.

Začali s tým američania a potom zakontrovali aj rusi:-)

Všetky staré povedačka sa menia na ufo. Niekedy sa u nás na páračkách peria často hovorili zážitky so svetlonosmi ktorí vodili človeka akoby v tranze po močiaroch dnes by to ufológovia pochopili jednoznačne ako prejav vyspelejšej civilizácie:-)

 


10
V2
Vaclav 2
30. května 2019

Edo, vážím si co pro nás děláš, jaké info celkově vyhrabeš... ale tady ti něco nesedí, tady jsi kompletně vedle! Jak píšeš, že se s tímto vytahují velmoci...

Totálně vedle, velmoci se s ničím nevytahují ale v první řadě se to snažili vždy ukrýt a ututlat, a to je do dnes. 

USA od války vynáší vlastní technickou inteligenci do nebes a přitom dvacet let po válce teprve začala technická inteligence pracovat. Za veškerý úspěch by mohli být vděčni za prvé nejchytřejším vědcům po válce, což byli němci, dálší ukradli rusům a polovinu vylákali z mimozemšťanů...

Je to vše postavené na hlavu. U většiny pojednání, vebů a informací vědců, tak jako tady na tom webu. Všichni by rádi uveřejnili a diskutovali o jasných průkazných věcech, ale aby si to nerozházeli tam nebo tam, tak to balí do formulací: "ufologové říkali" nebo ufologové to zkoumali a tvrdí..." 


10
EP
Eduard Piovarči
30. května 2019

Veď ok mám svoj názor:-)

A ty máš Václave tiež svoj názor v názoroch sa môžeme aj rozchádzať a zároveň môžeme spolu vychádzať dobre.

Vlády to ako že utajujú lebo keby to otvorene povedali kto by im veril? Ale keď to akože utajujú musí to byť zaručene pravda. Amerika stiahla mozgy z celého sveta už na začiatku dvadsiateho storočia. Dôkazom je kopec vedcov a patentov registrovaných v USA napríklad srbský rodák Tesla atď. atď.

Od Ufónov sme nič nedostali ani šróbik.

Jadrovú bombu vyvinuli vedci v USA bez pričinenia ufónov

Žiadne zázračné skoky v technológiách sa nekonali

Vo vojne sa zdokonalili tanky lietadlá, ponorky, lode šifrovacie stroje. Enigmu tiež Nemčúri nedostali od Ufónou ani Nemecké raketové technológie a Ruské Kaťuše neboli získané reinžinieringom. Technológie po vojne sa plynulo vyvájali prišli elektrónky a čiernobiela televízia, tranzistory a potom procesory počítačov supravodiče a kozmické technológie sa doteraz potíkajú s problémamy. 50 rokov po prvom ako že pristáti na Mesiaci sme sa tam nedokázali vrátiť a stagnujeme

Americké tomahavky padajú z oblohy a sú zostrelované Sýrskou PVO. USA nedokážu vyhrať žiadnu vojnu napriek ufónskym technológiám ktoré ako že majú?

Máme tu iste do činenia s neznámimy fenoménmi ako sú plazmatické útvary v atmosfére ktoré sa pohybujú ako by ich riadila inteligencia. Niekto nám tu sofistikovane vytvára obrazce v obilí aby nás fascinoval, ale nie sú to cudzie einteligencie. Obrazce vyjadrujú len to čo už poznáme.


10
V2
Vaclav 2
2. června 2019
Jasně...nevím, proč bychom měli vycházet nedobře...k tomu není důvod. Jen mě zaráží, že okolo ET víš jen to co tvrdí vlády a hlavně USA. Ale co to má znamenat dole? Pleteš dohromady Alfa a egyptskou minci z roku tuším 1652...to je podle mne úlet. Co myslíš, že US nedovedou vyhrát války naproti ET technologiím? Samozřejmě žádné zbraňové systémy nikdy nedostali... dostali a možná stěží obkoukali jen naznačené principy a směry technologií. 
00
EP
Eduard Piovarči
2. června 2019

Ono je to celé uletené:-) Okolo ET. Tu si žiadnými ionformáciami len tak nemôžeš byť istý.Vojenský dezinformátori toho navypúšťali mraky.

A časť tách mátoh má pôvod v astrálnom svete. Záhadné sú ake tie palzmativké útvary. A o tej minci mi rozprávaj však je tam zobrazený nejaký mimoň


00
JM
John Maxwell *
30. května 2019

Tak zas nás někdo krmí ...


10
--
- -
30. května 2019

A proto neděleyte ó pičky.

 a kance lóŕu už vůbec error, teda nayn  


00
EP
Eduard Piovarči
30. května 2019

Mimozemšťanou je všade ako maku aj po našich nemocniciach

Tu tiež jeden na jednotke intenzívnej starostlivosti

Súvisiaci obrázok

Je ich tu ako hadov aj jeden z Melmeku:-)

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Mimozemšťania

Už idú utekajme.....

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Mimozemšťania

Jsem zlej a ošklivej....

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Mimozemšťania

Tu sú jednoznačné dôkazy od bývalého agenta CIA....

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Mimozemšťania

A najviac mimoňou po armádnych mraziakoch majú samozrejme USA

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Mimozemšťania

Ale bezkonkurenčne najviac ich má v depozitoch Hollywood

 


01
EP
Eduard Piovarči
30. května 2019

Aj mimoňská stredoveká mena sa našla

Súvisiaci obrázok

To by jeden neveril... čudujú sa aj na Melmeky že oni vtedy mali ešte len kolobežky že to od nich určite nemôže byť.


10
EP
Eduard Piovarči
30. května 2019

K úspěchu ve vojenských technologiích přispějí… mimozemšťané?

S týmto sa radi vyťahujú hlavne veľmoci by urobili dojem na konkurenciu že robia reinžiniering a sú ďaleko vpredu s vojenskými technológiami.

Začali s tým američania a potom zakontrovali aj rusi:-)

Všetky staré povedačka sa menia na ufo. Niekedy sa u nás na páračkách peria často hovorili zážitky so svetlonosmi ktorí vodili človeka akoby v tranze po močiaroch dnes by to ufológovia pochopili jednoznačne ako prejav vyspelejšej civilizácie:-)

 

+ 1

EP
Eduard Piovarči
30. května 2019

Mimozemšťanou je všade ako maku aj po našich nemocniciach

Tu tiež jeden na jednotke intenzívnej starostlivosti

Súvisiaci obrázok

Je ich tu ako hadov aj jeden z Melmeku:-)

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Mimozemšťania

Už idú utekajme.....

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Mimozemšťania

Jsem zlej a ošklivej....

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Mimozemšťania

Tu sú jednoznačné dôkazy od bývalého agenta CIA....

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Mimozemšťania

A najviac mimoňou po armádnych mraziakoch majú samozrejme USA

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Mimozemšťania

Ale bezkonkurenčne najviac ich má v depozitoch Hollywood

 

- 1