„Je lepší vyjednávat deset let než jeden den válčit.“ Lavrov popsal problémy v mezinárodních vztazích
20. září 2019 Redakce AC24 Ze světa 452136 3
Proces formování globálního polycentristického světového řádu není zvrátitelný. Píše o tom v předvečer zahájení 74. schůzky Valného shromáždění OSN ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. (Foto: GoR)

 
 
loading...
 

Prosazování „rovnosti totalitarismů“

Na začátku svého článku „Svět na rozcestí a systém mezinárodních vztahů budoucnosti“ Lavrov poznamenává, že nosnou konstrukcí světového řádu, který vznikl po vítězství nad fašismem, je OSN a její Charta. Systém, ve kterém centrální roli hraje tato mezinárodní organizace, je podle ruského ministra „pojistnou sítí“ zajištující mírový rozvoj lidstva.

„Nadále jsou vyžadované během válečných let získané zkušenosti deideologizované spolupráce států s různými sociálně-ekonomickými a politickými systémy,“ píše Lavrov.

Ministr dodává, že některé vlivné síly na Západě to úmyslně ignorují. Poznamenává také, že jsou aktivnější ti, kteří také chtějí vymazat roli Sovětského svazu v porážce fašismu a přivlastnit si vítězství.

„Z tohoto hlediska je jasně patrná podstata koncepce ‚rovnosti totalitarismů‘. Jejím cílem není pouze omezit příspěvek SSSR k vítězství, ale také retrospektivně připravit naši zemi o její specifickou roli architekta a ručitele poválečného světového řádu, pak ji onálepkovat ‚revizionistickou silou‘, která ohrožuje blahobyt takzvaného ‚svobodného světa‘,“ píše.

Unipolární model selhal

Podle Lavrova dnešní změny v uspořádání světa svědčí o tom, že pokusy o vytvoření unipolárního modelu mezinárodních vztahů  nebyly úspěšné – roste poptávka po spravedlivějším a inkluzivnějším systému. 

„Noví velcí hráči se stabilní ekonomickou základnou se snaží aktivněji ovlivňovat regionální a globální procesy a spravedlivě požadují smysluplnější účast ve schvalování klíčových rozhodnutí,“ sdělil Lavrov.

Uvádí také, že žádost většiny států o spravedlivější systém mezinárodních vztahů, kde jsou ve skutečnosti dodržovány principy Charty OSN, naráží na úsilí zachovat pořadí, v němž by globalizace byla prospěšná jen pro úzkou skupinu zemí a nadnárodních společností.

O liberálních hodnotách a bajonetech

„Rétorika na téma ‚liberalismu‘, ‚demokracie‘ a ‚lidská práva‘ je doprovázena prosazováním přístupů založených na nerovnosti, nespravedlnosti a sobectví, víře ve vlastní mimořádnost,“ říká ruský ministr zahraničí.

„Liberalismus ve svém zdravém a nepřekrouceném chápání byl tradičně důležitou součástí světového, včetně ruského, politického myšlení. Mnohočetnost vývojových modelů však neumožňuje říci, že západní ‚koš‘ liberálních hodnot nemá alternativu. A samozřejmě tyto hodnoty nelze nést ‚na bajonetech‘ - bez respektování historie států, jejich kulturního a politického ‚kódu‘. O tom svědčí statistika smutku a ničení v důsledku ‚liberálního‘ bombardování,“ sdělil svůj názor ministr.

O revizionismu

Ruský ministr zahraničí si myslí, že v dnešní době Západ ztrácí výhradní právo na vytváření globální agendy a kvůli tomu prosazuje takzvanou koncepci „světového řádu založeného na pravidlech“. Jde však podle Lavrova o pokus uzurpovat proces rozhodování v klíčových otázkách prostřednictvím nahrazení legitimních mezinárodních právních nástrojů úzkými formáty, kde se vytváří alternativní, nekonsensuální metody řešení různých mezinárodních otázek.

Jako jeden z příkladu ministr uvádí manipulace ze strany USA a jejich spojenců s procedurami Organizace pro zákaz chemických zbraní, kdy se podařilo zmocnit technického sekretariátu této organizace k určení odpovědných za používání chemických zbraní v Sýrii, což se stalo přímým zásahem do pravomocí Rady bezpečnosti OSN.

Lavrov také upozorňuje na to, že revizionizmus některých států se projevuje i v oblasti strategické stability. V této souvislostí mluví o podkopávání ze strany Washingtonu dohod o protiraketové obraně či omezení jaderných zbraní.

„Nyní ve Spojených státech vidíme alarmující známky zahájení mediální kampaně s cílem připravit půdu pro konečné odmítnutí smlouvy o úplném zákazu jaderných zkoušek (USA CTBT neratifikovaly), což zpochybňuje budoucnost tohoto dokumentu, který je pro mezinárodní mír a bezpečnost nejdůležitější. Washington zahájil realizaci plánů rozmístění zbraní ve vesmíru a odmítl návrhy dohodnout se o komplexním moratoriu takové činnosti,“ sdělil Lavrov.

Jako další příklady ministr uvádí jednostranné odstoupení USA od jaderné dohody s Íránem, odmítnutí plnění rezolucí Rady bezpečnosti OSN ohledně urovnání konfliktu mezi Izraelem a Palestinou. Připomenul také zavedení ze strany USA protekcionistických bariér, sankcí, zneužívání postavení dolaru, zajištění konkurenčních výhod netrhovými způsoby, extrateritoriální uplatňování vnitrostátních právních předpisů USA, a to i ve vztahu k nejbližším spojencům. Sdělil také, že Washington hodlá zarazit klín mezi Moskvu a Peking a podkopat mnohostranné struktury regionální integrace rozvíjející se mimo americkou kontrolu v Eurasii či asijsko-tichomořském regionu.

„Co máme za následek? V politice - rozviklávání mezinárodního právního základu, růst nestability a neudržitelnosti, chaotická fragmentace globálního prostoru, prohlubování nedůvěry mezi účastníky mezinárodního života. V oblasti bezpečnosti - stírání hranice mezi silovými a nesilovými metodami dosažení cílů zahraniční politiky, militarizace mezinárodních vztahů, zvyšování role jaderných zbraní v doktrinálních dokumentech USA, snižování prahu možného použití, vznik nových ohnisek ozbrojených konfliktů, přetrvávání globální teroristické hrozby, militarizace kyberprostoru. V globální ekonomice - zvýšená volatilita, zpřísnění bojů o trhy, energetické zásoby a dopravní trasy pro ně, obchodní války, rozviklávání mnohostranného obchodního systému. Přidáme sem prudký nárůst migračních procesů, prohloubení štvanice lidu a mezináboženské nenávisti. Opravdu potřebujeme takový ‚světový řád založený na pravidlech‘?“ ptá se Lavrov.

Jednání jsou lepší

Podle Lavrova je ve společném zájmu zajistit, aby se multipolarita v mezinárodních vztazích nespoléhala jenom na vyvážení sil, jako v 19. či první polovině 20. století. Říká, že je třeba brát v úvahu přístupy a obavy všech účastníků mezinárodní komunikace, což přispěje ke stabilní a bezpečné budoucnosti.
„Zda bude další formování multipolárního světa probíhat prostřednictvím spolupráce a harmonizace zájmů nebo prostřednictvím konfrontace a soupeření, záleží na nás všech. Pokud jde o Rusko, budeme i nadále prosazovat pozitivní, sjednocující agendu zaměřenou na vymazání starých a zabránění vzniku nových dělících linií,“ napsal.

Na závěr Lavrov citoval bývalého ministra zahraničí SSSR Andreje Gromyka, který jednou sdělil, že „je lepší vyjednávat deset let než jeden den válčit“.

Zdroj: snews.com

 
 
sdílet na Facebooku sdílet na Twitteru sdílet na Google Plus sdílet na VKontakte

Hello World

Facebook komentáře
Disqus komentáře
Komentáře registrovaných uživatelů

Napište vlastní názor


RK
Rudolf Kavan
20. září 2019

"Jako jeden z příkladu ministr uvádí manipulace ze strany USA a jejich spojenců s procedurami Organizace pro zákaz chemických zbraní, kdy se podařilo zmocnit technického sekretariátu této organizace"

Uniklý dokument Organizace pro zákaz chemických zbraní o Dúmě https://voxpopuliblog.cz/unikly-dokument-organizace-pro-zakaz-chemickych-zbrani-o-dume/

 


00
IB
Isabell Beveridge
21. září 2019

Komentář byl odstraněn z důvodu nevhodného obsahu.


00
AZ
Antonín Zelenka
21. září 2019

Takto som bol informovaný, „Prítomnosť rôznych zložiek bezpečnostných zložiek na mieste činu alebo v jeho okruhu bola zámerná, keďže bolo potrebné sledovať retiazky extrémizmu, teroristických aktivít, špionáže, sabotáže, a techniky ultra moderných ekonomických a informačných krádeží v okruhoch kontrolných uzlov v chránených priestoroch zabezpečenia. Je možné potvrdiť, že na tejto skutočnosti bola spolupráca tiež so zahraničnými spravodajskými službami s využitím dispozícií technických a logistických prostriedkov vojenských spravodajských entít v rámci odkrývania obzvlášť závažnej trestnej činnosti naprieč bezpečnostnými zložkami v rámci spolupráce krajín zapojených do disciplinárnych projektov spadajúcich pod modelovú právomoc Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov, aj keď je ďalších päť hlavných orgánov OSN formálno-právne postavených na jej úroveň“.

 

Takto som si nechal vykonať bezpečnostnú charakteristiku signálovej modulácie voči nosnej, „Objednávateľ, poverovateľ, užívateľ, teda priorita prístupu spolupráce na kontakte, súvisí s informačnými skupinami, alebo súvisí s finančnými komunitami, alebo podľa istých priorít v súvislosti s riadením kontaktu pod spoluprácou. Ale akou spoluprácou? Priorita svetonázorová (náklad), chronologická (rozklad), faktografická (sklad), ekonomická (preklad), prostriedky nepriamej likvidácie (príklad).

 

Typickým príkladom zapojených do disciplinárnych projektov spadajúcich pod modelovú právomoc Bezpečnostnej rady OSN je problém riešenia konštrukčného terorizmu postaveného na systéme rukojemníkov v rozsahu možnej genocídy, keďže sa jedná o retiazky extrémizmu, teroristických aktivít, špionáže, sabotáže, a techniky ultra moderných ekonomických a informačných krádeží v okruhoch kontrolných uzlov v chránených priestoroch zabezpečenia.“

 

Takto ma informovali, „Isté šachové hry sa zakladajú na skutočnosti dvoch šachovníc a štyroch hráčov, kde sused protihráča je diagonálny spoluhráč. Pokiaľ sa odoberie figúrka protihráčovi, tak má rovnakú farbu ako figúrky spoluhráča, ktorý sedí vedľa, a nie v diagonále. Ak je hráč na ťahu, potiahne s figúrkou na šachovnici, alebo položí novú figúrku od protihráča, ktorú dostal od spoluhráča, na ľubovoľné voľné políčko šachovnice. Typickým príkladom logickej kontradikcie je skutočnosť, otočenia šachovníc a výmeny strán za účelom signálovej modulácie voči nosnej, takto som bol informovaný“.

 

Takto som si to priblížil, „Pri bezštruktúrnom riadení množina viac-menej jeden druhému podobných samoriadiacich sa elementov, spôsobilých k spolupráci navzájom a s prostredím, pravdepodobnostne predurčene zrodí zo seba uzavreté systémy, zodpovedajúce zadanému vektoru cieľov a množine prípustných vektorov chyby. Ak sa pritom štruktúra vytvorí do začiatku procesu riadenia a jej architektúra i elementárna báza sa v jeho priebehu nemení, tak charakteristiky vektora chyby riadenia sa určujú predovšetkým súladom architektúry štruktúry s vektorom cieľov a množstvom prípustných vektorov chyby riadenia. Z tohto dôvodu uvedený spôsob riadenia nazývame štruktúrnym.“

 

A takto som si to obhliadal, „Fyzické telo prirodzene zažíva zmyslovú realitu. Ak však chceme vizualizovať, musíme použiť príslušné stelesnenie k vizualizujúcej realite - teda energetické telo ako je napríklad snové telo. Takže ak nie sme dobre uzemnení prinajmenšom v tele, ktoré si predstavujeme, alebo ešte lepšie v energetickom tele, nemôžeme vizualizovať jasne spôsobom potrebným pre transformačnú prax. Keďže snové telo je energetické telo, je správnym základom pre transformačnú prax a istým spôsobom i skratka. Avšak aby praktizujúci mohol využiť túto možnosť, potrebuje dosiahnuť bdelé snívanie, teda vedieť, že sníva, keď sníva“.

 

Korešpondencia je postavená na komplementarite, čiže ak niečo je poskladané, tak má ťažisko, a práca s ťažiskom je zmyslom akejkoľvek bezpečnosti a rovnováhy, ale aj nepozornosti - sa tiež uvažuje v komplementarite okamžitých zmien ťažiska. Napríklad ohľadom zmien kompetencií zisťovať, či niekto utajil dokumenty v súlade so zámerom alebo nie.

 

Ale o aké ťažisko sa v skutočnosti neustále v politike jedná? Po tomto nasleduje, buď podriadiť sa chodu procesov, prijmúc ich plynutie ako danosť; alebo, prijmúc na seba zodpovednosť, vplývať na ich plynutie v súlade so svojim vektorom cieľov vo vzťahu k celému komplexu čiastkových procesov, opisovaných vektorom stavu. Aby sa vnesenie vlastného vkladu do toku vzájomnej vloženosti procesov stalo nevyhnutnou potrebnou nápomocou, a nie prekážkou, zábranou v činnosti človeka.

 

Keď taká osoba, rodina, spoločnosť, spoločenstvo ľudí, krajina, alebo spoločenstvo krajín, predčí v očakávaní a chápaní inú osobu, rodinu, spoločnosť, spoločenstvo ľudí, krajinu, alebo spoločenstvo krajín, ľubovoľným spôsobom, vytvorí sa spôsob myslenia a jednania, odmietajúc úspešnosť a zdar rozvoja osoby, rodiny, spoločnosti, spoločenstva ľudí, krajiny, alebo spoločenstva krajín. Takáto inklinácia myslenia a jednania k odmietaniu úspešnosti a zdaru rozvoja iných je závisť.

 

Vyhradiť si to, že je neznesiteľné zdielať niekoho hojnosť a bohatstvo, prebývanie a pobúdania, pomery príbuzenstva, prestíž a význam, znalosti a podobne, že je teda neznesiteľné zdielať to s inými je lakota a skúposť, lakomosť a žgrlošstvo, inklinácia k privlastňovaniu sa k nenásytnosti a chtivosti.

 

Vyhradiť si to, že je neznesiteľné, že by aj iný mali mať hojnosť a bohatstvo, boli prestížny a významný, mali znalosti a podobne, je ako niekoho neprajnosť a nevraživosť k úspešnosti a zdaru iných, inklinácia k privlastňovaniu sa k nenásytnosti a chtivosti.

 

Vyhradiť si to, že je neznesiteľné, aby hojnosť a bohatstvo, prestíž a význam, znalosti a podobne, že je teda neznesiteľné aby niektorá osoba, niekoho rodina, niekoho spoločnosť, niekoho spoločenstvo ľudí, niekoho krajina, alebo spoločenstvo krajín niekoho nemohlo byť kritizované, ohrozené, napadnuté, alebo zruinované inými ľuďmi, inými rodinami, inými spoločnosťami, iným spoločenstvom ľudí, inými krajinami, alebo inými spoločenstvami krajín, to je pýcha a vychvaľovanie sa, to je namyslenosť a domýšľavosť, to je nadutosť a arogancia, to je istá a určitá inklinácia k privlastňovaniu sa k nenásytnosti a chtivosti.

 

Základnou príčinou k objaveniu sa spomínaných dvoch inklinácií (závisť a chtivosť) je samoľúbosť a nemať rád iných, zárodok príčiny mnohej kriminálnej, asociálnej a sociopatickej, alebo psychopatickej a protiľudskej činnosti.

 

Je to ako s jedlom, ktoré je medicína, je to ako s jedením, ktorý je liek. Zdravý rozumný človek, ktorý si nabral polievku do lyžičky, si ju vkladá do úst, nie do nosa alebo do oka. Je tam istá dôležitosť, nosný princíp alebo základná priorita.

 

časť 00003 _ Lekcie z Energetiky - Jitro kouzelníků, aneb, jak se to stejně dozvíte


00