Webový portál AC24.cz ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.

AC24.cz

AC24.czZe světaKontrola mysli a Nový světový řád

Sociální sítě

Reklama

Kontrola mysli a Nový světový řád

28. listopadu 1953 ve 2 h ráno proskočil zavřeným oknem hotelu Statler v New York City muž a zabil se pádem z 10. patra. Byl identifikován jako Frank Olson bakteriolog u Výzkumného střediska US Army ve Fort Derick v Marylandu. Vypadl z pokoje, který sdílel s dalším vědcem Robertem Lashbrookem. Prohlásili to za sebevraždu.

O dvaadvacet let později v roce 1975 tehdejší ředitel CIA William Colby odtajnil dokumenty, které zápletku tohoto případu změnily. Vyšlo najevo, že Olson byl ve skutečnosti ve Fort Derick skrytým operativcem CIA a že týden před svou smrtí popíjel Cointreau na schůzce vysoce postavených s vědci probíhající v Deep Creek Lodge na marylandském venkově.

To Cointreau bylo střihnuto silnou dávkou LSD, kterou do toho přidal jeho šéf ze CIA Sidney Gottlieb. Pak jej poslali s Lashbrookem do New Yorku, ten byl také u CIA, aby navštívil psychiatra, protože to LSD u něj vyvolalo psychózu.

Rovněž vyšlo najevo, že Olson byl součástí přísně tajného programu CIA známého jako Project MK-ULTRA, který zkoumal použití chemikálií a drog k účelům kontroly mysli a také bakteriálních působků k provádění skrytých vražd. Olson pracoval na způsobech, jak nasadit antrax ve formě aerosolu a využít jej jako zbraně. Nové důkazy, které vyšly na světlo, díky neustálému úsilí Olsonova syna Erica, učinily z toho prohlášení za sebevraždu vysoce podezřelou záležitost.

Ukázalo se, že Olson byl britským zpravodajstvím označen za bezpečnostní riziko poté, kdy v létě rok před tím na výletě v Německu v rozčilení svědčil o experimentech na lidech. Eric Olson teď věří, že jeho otec byl udrogován a pak zavražděn, aby se zajistilo, že neodhalí tajemství projektu MK-ULTRA. Po těch odhaleních z roku 1975 musela vláda cítit o něco větší než jen malou vinu za tuto aféru, protože Olsonově rodině se dostalo 17 minutové audience u prezidenta USA Forda, který se jim omluvil, a přiznali jim odškodnění v částce 750 000 dolarů.

 

Kontrola lidského chování

Program MK-ULTRA byl zřízen 13. dubna 1953 ředitelem CIA Allenem Dullesem ostentativně proto, aby se působilo proti technikám vymývání mozků u amerických zajatců, kteří byli během Korejské války zadržováni Severní Koreou, a ke kopírování těchto technik na nepřátelských zajatcích, např. vytvořením „Mandžuských kandidátů“. Tohle bylo tvrzení použité k získání financování pro tento projekt. Nicméně Program pro válečné zajatce s vymytými mozky byl jen vrcholkem ledovce a CIA sponzorované experimenty se pod pláštíkem MK-ULTRA odvažovaly daleko a široce do oblastí Kontroly mysli, které měly jen máloco společného s metodami výslechů, pokud vůbec něco.

Colbyho odhalení byla součástí rozsáhlého vyšetřování CIA „Komisí o aktivitách CIA uvnitř Spojených států“ v lednu 1975, které předsedal vice-president Nelson Rockefeller. Následná Zpráva presidentovi z června 1975 říká: „Ten drogový program byl součástí většího programu CIA ke studiu možných prostředků ke kontrole lidského chování. Další studie zkoumaly účinek radiace, elektrických šoků, psychologie, psychiatrie, sociologie a různých obtěžování.“Ač měl ten program havarijní start s Olsonovou aférou, rychle se vzpamatoval a stal se zastřešujícím projektem se 149 sub-projekty. Celkový vůdčí princip byl výstižně uveden ve vnitřním memorandu CIA datovaném do ledna 1952: „Jsme schopni získat nad jednotlivcem kontrolu až do té míry, že bude konat dle našich podnětů i proti své vůli a i proti základním zákonům přírody, jako je pud sebezáchovy?“

Ten drogový program přišel pod záštitou Chemické divize štábu technických služeb a vedl jej v letech 1951 až 1956 Sydney Gotlieb. Gottieb byl vysoce inteligentní excentrik, který pil kozí mléko, užíval si folkového tance a na své farmě u Washingtonu pěstoval vánoční stromečky.Tato Agentura financovala výzkumné programy LSD v hlavních medicínských centrech a na universitách včetně Boston Psychopathic, Mt. Sinai Hospital na Columbia University, na University of Illinois Medical School, University of Oklahoma a dalších. Tohle financování probíhalo utajeně přes nadaci Josiah Macy Foundation a Geschickter Fund for Medical Research ve Washingtonu D.C. CIA tvrdila, že to utajení bylo nezbytné, aby se to ukrylo před Rusy, ale jak už jsme viděli, bylo to součástí daleko většího projektu k poučení o tom, jak obecně kontrolovat lidského chování, takže to není věrohodné.

Gottlieb řekl Dr. Haroldu Abramsonovi z Mt. Sinai (který byl zrovna náhodou i tím psychiatrem, kterého měl navštívit Olson!), že chce „operačně využitelné materiály o: a) Rušení paměti; b) Zhanobení aberantním chováním; c) Pozměnění sexuálních vzorů; d) Vytažení informací; e) Sugestibilitě; f) Vytváření závislostí.“ Tohle vypadá na dost hluboké záležitosti, než aby šlo jen o špionážní hru. Ve skutečnosti měli strach z reakce veřejnosti a odsouzení v Kongresu, zvláště když charta CIA nedovolovala domácí operace a určitě zakazoval experimenty na US občanech.

Bezcitnost těchto výzkumů lze nejlépe ukázat na CIA financované práci Dr. Harrise Isbella ředitele Výzkumného centra pro vznik závislostí v Lexingotnu v Kentucky. Na drogách závislé vězně, což byli většinou černoši, podněcovali, aby se stali dobrovolníky při výzkumu LSD výměnou za tvrdé drogy podle své volby nebo přerušení trestu. Ve většině případů jim dávali čistý morfin nebo heroin. Jendou držel Isbell sedm mužů na LSD po 77 po sobě následujících dnů. Mnozí další na tom byli tak až po 42 dnů.

Co se týče rozsahu využití LSD John Marks ve své průlomové knize Pátrání po Mandžuském kandidátovi: CIA a kontrola mysli o nedávno zesnulém spisovateli Hunteru S. Thomsonovi říká, že „vyděsil své čtenáře zmínkami o drogových dýcháncích na LSD trvajících řadu dní, během nichž Thomson cítil, jak se mu na slunci vyvařuje mozek, jeho nervy se kroutily kolem ohromných zátaras z ostnatého drátu a jeho zbývající schopnosti se zredukovaly na dědictví po plazích předcích.“ Nedávný film The Rum Diary s Johnem Deeppem v hlavní roli založený na autobiografické knize Huntera S. Thomsona předvádí přehrání imaginací při jeho LSD dobrodružstvích.

 

CIA se obrací ke kontra-kultuře

Gottlieb nespokojený s universitním výzkumem rekrutoval agenta z newyorských narkotik George Whitea, aby LSD potajmu distribuoval do „podsvětí lidem na hraně“. White operoval přes bezpečné domy v Greenwich Village, Haight-Ashbury a v Marin County, kde dával dávky prostitutkám, pasákům, drogově závislým a dalším lidem „na hraně“ a pak pozoroval výsledky, jež hlásil Gottliebovi.

John Marks říká, že to byli lidé, „kteří byli bezmocní, aby mohli usilovat o jakoukoliv odvetu, kdyby zjistili, co jim CIA dělá. Navíc to byli nepravděpodobní vynašeci, takoví lidé žili ve světě, kde bezděčné dávkování drogou … bylo stejně rizikem povolání.“

Nakonec to White začal náhodně dělat v celém New Yorku a v San Franciscu. Co se týče výsledků, říká Marks: „Vědci z MKULTRA toho ze své snahy využít LSD jako zázračnou zbraň proti myslím svých soků dostávali málo, kromě zkázy, podfuků a zklamání.“ Pokračovali ovšem s tím programem 10 let až do roku 1963.

Je ironií, že CIA celkem dost mezinárodně ovládala trh s LSD, když skupovala veškerou produkci od Sandoz a Eli Lilly, rozšíření této drogy do kontra-kultury proběhlo přes tuto Agenturu. Timothy Leary, Ken Kesey, Allen Ginsburg a Tom Wolfe byli ti první „obrácení“ díky CIA a to je příběh o tom, jak se „květinové děti“ staly psychodelitické.

Ale experimenty s LSD byly mnohem úspěšnější, že si Marks uvědomil. Pečlivě zaznamenaly přesné účinky na chemii mozku a na šest oblastí, které zajímaly Gottlieba: narušování paměti, aberantní chování, změnu sexuálních vzorců, vytahování informací, sugestibilitu a vytváření závislostí. To se evidentně ukázalo, když LSD začali používat jako doplněk při hypnotických a elektronických experimentech.

 

Přestavení vzorů v mozku

Snad nejnotoročtěji známý a nejnekalejší sub-projekt MK-ULTRA prováděli v Allan Memorial Institute v Montrealu v Kanadě pod řízením Dr. Donalda Ewen Camerona, Američana z Alabany v New Yorku. Cameron byl vycvičen v Royal Mental Hospital v Glasgow ve Skotsku pod vedením eugenika sira Davida Handersona a založil kanadskou Světové federace pro mentální zdraví. V různých dobách býval zvolen presidentem Kanadské, Americké a Světové asociace psychiatrů. Jinými slovy Cameron nebyl žádným renegátem, nýbrž osobou osudově spjatou a schvalovanou světových psychiatrickým establišmentem.

CIA od Camerona chtěla, aby „zbavil mozek vzoru“, který obsahuje, aby se stal receptivním k nastavení vzoru nového. David Remnick v článku ve Washington Post z 28. července 1985 tvrdil: „V srdci laboratoře byla Zamřížovaná místnost … Subjekt nedobrovolně násilím přikurtovali k židli, jeho hlava se leskla elektrodami a přenašeči. Jakýkoliv odpor se střetl s paralyzující dávkou kurare. Mozkové vlny subjektu se přenášely do blízké přijímací místnosti nacpané analyzátory hlasu, záznamníky a signálovými přijímači provázanými dohromady… Systematické anihilace čili ‚zbavení vzorce‘ v subjektově mysli a paměti bylo dosahováno pomocí předávkování LSD, spánku na barbiturátech po 65 dnů v přikurtování a šoky ECT, kdy 75-krát byla doporučená dávka. Psychické vedení opakovaných poselství z magnetofonu po 16 hodin denně pak tu vyprázdněnou mysl naprogramovalo. Křehcí pacienti odkázaní do Allan Memorial, aby jim pomohli, byli tudíž přetvořeni na rozedrané trosky leč tvárné jak medúzy.“

Ve své eseji ‚Britská psychiatrie: Od eugeniky k vraždám‘ Anton Chaitkin uvádí: „Pacienti přišli o veškeré vzpomínky nebo jejich část a někteří ztratili schopnost kontrolovat funkce svého těla a mluvit. Přinejmenším jedna pacientka byla redukována do téměř vegetativního stadia; pak jí nechal Cameron chirurgicky odstranit kognitivní centra, přičemž ji udržoval naživu. Někteří ze subjektů byli v této instituci umístěni trvale jako beznadějně zbláznění.“CIA tyto horory financovala přes prostředníka zvaného „Společnost pro zkoumání lidské ekologie“. K dalším podporovatelům Allanova Institutu patřila Rockefellerova nadace, Geschickterova nadace a kanadská vláda.

O Cameronově práci píše Wikipedia: „Naomi Klein ve své knizce Šoková doktrína uvádí, že Cameronův výzkum a jeho přínos k projektu MKULTRA ve skutečnosti nebyl o kontrole mysli a vymývání mozku, nýbrž o ‚konstrukci na vědě založeného systému k vytažení informací z „odporujících zdrojů“. Jinými slovy ‚mučení‘. A s citací z Alfreda W. McCoye dále říká, že ‚Odhlédneme-li od bizarních excesů Cameronovy experimenty stavící na předchozích průlomech Donalda O. Hebba postavily vědecké základy pro dvou-fázovou metodu psychologického mučení CIA.“ Tato metoda byla kodifikována v neblaze proslulém „Kontrarozvědném manuálu k vyšetřování KUBARK“ vydaném CIA v červenci 1963 a ve Výcvikovém manuálu k vytěžení lidských zdrojů – 1983, který byl využíván ve výcvikových kurzech CIA v latinskoamerických zemích asi do roku 1987. Tyto manuály popisují metody psychologického mučení jako daleko silnější než fyzické mučení při vytahování informací z „odporujících zdrojů“.

 

Orwellovská noční můra

Jak lze očekávat, ty technologie, co jsou teď k dispozici pro kontrolu mysli, přemístily své zaostření z této kapitoly do míst, proti nimž svět George Orwella s jeho vše-dohledem vypadá skoro idylicky. Samozřejmě, je pravda, že rok 1984 byl před 28 lety. Ale už dávno před tím v roce 1970 US kongresman James Scheur mohl říci: „V důsledku pokroucení medicínských, vojensko-kosmických a průmyslových výzkumů teď zažíváme proces vývoje zařízení a produktů schopných kontrolovat násilné davy i bez zranění. Dovedeme zklidnit, zabránit, imobilizovat, obtěžovat, šokovat, psychicky rozhodit, omámit, uvést do nevolnosti, zmrazit, dočasně oslepit, ohlušit či jen totálně vyděsit k pominutí kohokoliv, koho policie potřebuje řádně kontrolovat a zkrotit.“

Stručný přehled některých z nejděsivějších produktů, o nichž je známo, že jsou v arzenálu tajnůstkářských agentur s písmenkovými jmény, vztyčených proti Honzovi H. Veřejnosti jsou taková zařízení jako Neurofon, co si v roce 1968 patentoval Dr. Patrick Fnanagan. Ten převádí zvuk do elektrických impulsů, které lze vysílat i ze satelitů. Když se to zaměří na jedince, tyto impulsy vstupují přímo do mozku, kde se zvuk znovu sestaví a vypadá to jako hlasy uvnitř hlavy, které lze vnímat, že pochází od Boha či telepatických mimozemšťanů, či všelijak jinak. Nebo tyto zvuky mohou pocházet z vypnuté televize či rádia. Prostřednictvím software tato zařízení dovedou napodobit hlas kohokoliv a přeložit ho do jakéhokoliv jazyka.

Panuje přesvědčení, že CIA, DIA, NSA a kol. využívají Neurofonů, aby předávaly hrozby a propagandu zvoleným cílům nebo jen jako soužení někomu, koho nemají rády. Člověk si dovede představit ty možnosti. Mohlo by to snad vysvětlit i některá zabití „psychopaty“, kteří říkají, že jim instrukce dával Bůh, takových jako Mark David Chapman, David Berkowitz nebo Sirhan Sirhan? Pokud byli před tím vytipováni pomocí sofistikovaných osobních hodnocení a poupraveni pomocí LSD či hypnózy, tak takové hlasy mohou snadno vychýlit rovnováhu a přesvědčit je k zabíjení.Všichni jsme slyšeli o „Myšlenkové policii“ a smáli se tomu, protože to vypadá tak nemožně. No, směšní jsme při tom fóru my. Technologie skenování mozku je teď už dost pokročilá. V roce 1974 se Lawrenci Pinneo, neurofyziolog a inženýr elektroniky z Stanfordského výzkumného institutu povedlo korelovat vzory mozkových vln z EEG se specifickými slovy. V roce 1994 byly vzory mozkových vln u 40 subjektů oficiálně korelovány jak s vyslovenými slovy, tak s potichu myšlenými na University of Missouri. Věří se, že zpravodajské agentury USA teď už mají slovníky mozkových vln u více než 60 000 slov a u nejčastěji používaných jazyků.

Mozkové vlny vytváří kolem hlavy magnetické pole (auru), které má každá osoba unikátní, s identifikovatelnou elektromagnetickou signaturou, kterou lze zviditelnit pomocí Kirlianových fotografií, a tato pole lze monitorovat i satelity. Přeloženými výsledky se pak krmí na zemi super-počítače rychlostí až 20 gigabytů za sekundu. Poselství z neurofonů lze pak směrovat na vybrané jedince na základě jejich myšlenek. Věří se, že asi tak jeden člověk z milionu po celém světě je teď monitorován pravidelně. Jak ta čísla rostou, a to růst určitě budou, zahrnou se do toho nejvzdělanější a nejdůležitější lidé po světě a Nového světového řádu (New Wordl Order) bude nakonec dosaženo.

Jak si všiml australský spisovatel Paul Baird: „Nikdo nebude moci ani pomyslet na vyjádření názoru odporujícího těm, které nám bude Nový světový řád vnucovat. Doslova nebudou mít žádné intelektuální vlastnictví, které by jim nešlo ukrást, žádné zápisky, které nelze zcenzurovat, žádné myšlenky, které nelze potlačit (těmi nejinvazivnějšími prostředky útlaku).“ Baird rovněž tvrdí, že vynašeči, co bývali u vojenského zpravodajství, hlásili, že v několika cizích zemích už zkoušeli experimenty s technikami kontroly voličů. Tolik toho dělají pro demokracii.

Další technologie jako bombardování mikrovlnami ke zmatení a dezorientaci personálu v poli, implantáty mikročipů, tiché vysílání akustických podprahových poselství, široká kontrola populace pomocí psychiatrických drog a extrémně přibližující vidění satelitů schopných číst dokumenty uvnitř místností jsou už pokročile vyvinuté a případně už i používané vojenskými zpravodajskými agenturami. To ani nemluvě o monitorování veškerého mluveného a psaného materiálu. V rámci Projektu ECHELON NSA monitoruje všechna volání, faxy, e-maily a datové přenosy computerů přicházející do US, Kanady a několika dalších zemí – i z nich odcházející. Jejich počítače pak pátrají po klíčových slovech a frázích. Cokoliv nebo kdokoliv, co je zajímá, přiláká pozornost agenturních operativců, kteří pak mohou spustit dohledové operace u NSA či jiných zpravodajských agentur.

 

Nově získávané schopnosti

Uzavřeme to husí kůži nahánějícími vizemi od Poradního vědeckého sboru letectva USA. Je to z Vizí nového světa aero-kosmické síly pro 21. století.

„Před polovinou 21. století dojde k virtuální explozi znalostí na poli neurověd. Dosáhneme jasného pochopení toho, jak lidský mozek pracuje, jak opravdu kontroluje různé funkce těla a jak s ním lze manipulovat (v pozitivním i negativním smyslu). Lze předjímat vývoj zdrojů elektromagnetické energie, jejichž výkon půjde pulsovat, tvarovat a zaměřovat, jež půjdou propojit s lidským tělem způsobem, který umožní, aby se zabránilo záměrným svalovým pohybům, kontrolovaly se emoce (a tudíž i akce), vyvolal se spánek, přenesly se sugesce, zasahovalo se jak do krátkodobé, tak dlouhodobé paměti, vytvářely soustavy umělých zážitků a mazaly se soustavy skutečných zážitků. To otevře dveře k vývoji určitých nových schopností, kterých půjde využít v ozbrojeném konfliktu, v teroristických situacích s rukojmími a při výcviku…“

A na základě minulých tajných zneužití těchto záležitostí z MK-ULTRA uvedených výše lze s relativní jistotou předvídat, že těchto schopností bude použito proti civilistům, ať už o tom budou vědět nebo s tím souhlasit nebo ne.

Len Kasten

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: globalresearch.ca

 

Loading...

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit


Anti-spam: complete the taskJoomla CAPTCHA

Komentáře   

+10 # Julius 2012-07-02 11:01
Konečně že už to někdo takhle napsal i Michael Jackson věděl o čem zpívá. Výborný článek!
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+8 # Matěj Rupert 2012-07-02 11:08
Co všechno Bilderberg ovládá?

Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+9 # tomas262 2012-07-02 11:14
Od země, kde se veřejně popravují prezidenti, můžete očekávat úplně cokoliv ... Většina lidí si myslí, že to byla jako nějaká náhoda nebo tak. Ti co ale incident mají chápat (budoucí prezidenti, politici apod), ti pochopili a vzali si ponaučení... zbytek to chápat vlastně ani nemusí
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+9 # dafsonson 2012-07-02 12:43
Cituji Mgr. Pavel Lattner:
Co všechno Bilderberg ovládá?

.../bilderberg.jpg?w=700&h=603


nemel bys to prosimte v mensim rozliseni? nektere znacky jdou jeste precist.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+5 # FUCK OFF 2012-07-02 17:07
Dafsonson, stačí takhle?

Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+1 # tricodedolphine9 2012-07-02 18:20
Cituji Mgr. Pavel Lattner:
Co všechno Bilderberg ovládá?

.../bilderberg.jpg?w=700&h=603

Pěkná Teslova vortexová antigravitační cívka. Samej trojúhelník. Něco mi to připomíná. A uprostřed všeho je černá díra ve které mizí i světlo.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+2 # tricodedolphine9 2012-07-02 18:34
Cituji Mgr. Ondřej Dvořák:
Dafsonson, stačí takhle?

img641.imageshack.us/.../...

Ano, nyní je již rozlišení v naprostém pořádku, nic nelze přečíst, jen to pro změnu vidím celé dvakrát. No v CIA si s tím operativci snad poradí. Konečně byl hlavní podezřelý jednoznačně identifikován včetně vilného pohledu a výrazem "Všechno Moje".
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # Majk 2012-07-02 23:15
Kdyby to byla pravda, tak mě napadá, proč by USA ještě prováděli nějaké vojenské operace a odstraňovali nepohodlné vládce... ?
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+3 # Jendouch 2012-07-03 01:58
jestli jedina vec z toho je pravda tak FUJ!!! zazit vymivani mozku na lsd bych fakt nechtel!!! ve stavu nejvyssi otevrene mysli a astralniho vedomi byt nicen nejakym bullshitem nejakych nevedomych bytosti, to musi byt TOTALNI PEKLO! pro bezneho cloveka totalne nepredstaviteln e peklo nabyvajici opravdu demonickych rozmeru... nikdy bych nikomu nic takoveho nepral a doufam ze tomu bude co nejdrive konec. nakonec nezbyva nez vzdat hold tem, kteri museli podobne hruzy absolvovat..

jinak vyzkouset LSD je jedna z nejlepsich veci co muze clovek ve svem zivote udelat
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+2 # Majk 2012-07-03 04:21
Pánové takhle daleko přece ještě být nemohou... ? Když to domyslíte do důsledků, tak by kohokoliv kdo by se pro ně stal citelnou hrozbou prostě "odpálili" výbojem ze satelitu a udělali z něj slintajícího magora. Tenhle závěr přece nutně podporuje lidskou pasivitu. Článek je podle mě přitažený za vlasy... .
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+4 # FUCK OFF 2012-07-11 16:42
Ten program MKULTRA měl být podle všeho na přelomu 60tých a 70tých let ukončen. Probíhalo i vyšetřování, protože to samozřejmě smrdělo. Vyšetřování se krom jiného účastnili dva kongresmani - bratr zavražděného prezidenta Kennedyho a jeden kongressman s japonskými kořeny. Ten japonec je dodnes členem Obamova týmu.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+1 # zeta 2013-02-22 09:50
nic nového, cpou to do všeho, pořád a víc, chtěj nás [...] protože je přelidněnost
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-2 # Matěj Havran 2013-02-22 10:50
Vážení přátelé nejsem politik, psycholog, sociolog, aktivista, proevropan, proameričan, nejsem ani muslim ani křesťan. Nevlastním ani žádnou nemovitost. Nežiju však standartní život běžného člověka ovce. Rád měním prostředí ve kterém žiji a dá se říct, že za svůj krátký život jsem poznal již mnoho lidí, z různých koutů světa a různých náboženských vyznání a tradic. LSD jsem vyzkoušel za svůj život asi třikrát a uvědomil jsem si, že je to velcie nebezpečná látka a rozhodně to pro mne není ( jak víše někdo uvedl) to nejlepší co jsem za svuj život zažil !!! Je to látka, která může člověka opravdu změnit. Připouštím i možnost, že i na mne to jisté následky zanechalo, ale naštěstí jsem nikdy nepřekročil normu, tudíž jsem se naštěstí nikdy nezbláznil a nemám ani žádné psychozy. Navíc jsem toto riziko podstupoval dobrovolně a do budoucna jsem si jistý, že si již nikdy tuto látku dobrovolně neaplikuji. ( opravdu velice se při tom zasmějete, ale druhý den jste jako tělo bez duše) zkrátka psychotropní látka.
K obsahu článku: Opravdu věřím tomu, že podobné pokusy na lidech byly uskutečněny, ale na druhou stranu všechno špatné je k něčemu dobré a věřte nebo ne. I druhá světová válka se všemi těmi nechutnostmi, neospravedlnote lnosti, krutostmi atd. ( těch negativních přívlastků je opravdu mnoho a nechci je zde dalekosáhle vypisovat, pozůstalí snad prominou) byla nakonec k něčemu dobrá! Smutné ale to tak :-( Vemte si vsechny ty pokusy, které se zcela jiste uskutečnovaly. Díky nim jsme mohli zaznamenat účinky jednotlivých látech na náš organismus a díky těmto ,,experimentům´ ´ jsme v dnešních dnech schopni efektivně vyrábět léky, jídlo apod. opravdu nezbytnost k přežití 7 miliard lidí. Zásadní momenty v hystorii této planety byly hospodářská a průmyslová revoluce, díky nimž jsme se dokázali cca z jedné miliardy obyvatel této planety v té době, vyšplhat až na nynějších více než 7 miliard obyvatel. ( en.wikipedia.org/.../... ) Byl to zásadní moment v hystorii lidstva a díky technologíím, které máme dnes jsme schopni informovat i ty nejzasší kouty světa o tom, jak svět vznikl a že ho opravdu nestvořil někdo kdo 6 dní pracoval a sedmý den odpočíval. :-) Celkově společnost potřebuje k tomu aby správně fungovala informace, které získává z různých zdrojů. Jedinec se často neumí orientovat v informacích, které do jeho hlavy přichází z různých kanálů ( televize, radio, noviny, přátelé, rodiče, různé naukové instituce, internet) Díky temto kanálům jze obyvatelstvo kontrolovat a často i ovládat, ale právě díky internetu, nezávislím agenturám a lidem, kteří například podporují annonymous lze mít ty správné informace. Je otázkou, zda-li již i tyto agentury a instituce nejsou pod vládou tzv. NWO. Pravděpodobně ano. To však nic nemění na tom, že globální vláda může bát i užitečná věc, je-li použita ke správným účelům a ne pouze k nastavení nekonečných limitů přísunu všech možných statků těm, kdo vládnou. Koneckonců z historického hlediska byl vždy panovník tím, kdo se měl nejlépe. Jaká jiná vlastnost, než nenasitnost a oportunismus se v nás skrývá. Každý z nás se chce mít zjednodušeně řečeno ,,lépe než ten druhý´´ . Tato vlastnost je v nás zakořeněna a funguje i mezi ostatními živočišnými druhy na této planetě. Nedá se však opomenot, že životní úroveň lidí na této planetě stále roste a poroste at již globální vláda bude, nebo ne. Chci tím říct, že nám obyčejným lidem, může být zkrátka jedno, kdo kde bude vládnout. Důležité je, abychom meli zdraví, rodinu, přátele, jídlo, bydlení a práci, která nás je schopna uživit. Kdo chce odkazovat na nějakou národní hrdost a samostatnost, tu nechme stranou a nebojme se. Nikdo nám nebude zakazovat jíst knedlo vepřo zelo, stejně tak jako Turkům nikdo nebude zakafovat baklavu, protože je moc sladká! Žijeme všichni na jedné planetě a lišíme se pouze na pohled. Oloupete-li každého z nás, tak pod tou slupkou jsme každý stejný banán, nebo broskev. ( omlouvám se za případné gramatické chyby, nejsem žádný spisovatel )
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+1 # majka 2013-02-23 22:02
a mozno nieje ziadna preludnenost..v ieme velmi malo a mozno vobec nic.bohvie kolko by tato planeta uniesla a niet nenazranych,bol o by pre vsetkych navzdy.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat

Top of Page

Copyright 2017 © AC24, s.r.o. | Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu. | Nezávislé zpravodajství z celého světa aneb Co se jinde nedozvíte |
Máte dotaz? Chcete inzerovat na AC24? Neváhejte nás kontaktovat formou emailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Provozovatelem serveru AC24.cz je AC24 s.r.o., se sídlem Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 02988186, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 226266. | O projektu | Tiráž | Napsali o nás | Podpořte nás