Webový portál AC24.cz ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.

AC24.cz

AC24.czZe světaMuslimové v Pákistánu upalují zaživa nevěřící ženy a děti, neexistuje zákon, který by ochránil nemuslimy

Sociální sítě

Reklama

https://www.AUTOdoc.CZ

Muslimové v Pákistánu upalují zaživa nevěřící ženy a děti, neexistuje zákon, který by ochránil nemuslimy

V Pákistánu muslimové pálí domovy nemuslimů, pálí jejich modlitebny, pálí jejich svaté knihy a dokonce upalují zaživa jejich ženy a děti - a neexistuje přitom žádný zákon nebo trest, který by těmto zločinům zabránil a ochránil nemuslimy.

Nemuslimské ženy a děti jsou znásilňovány a násilně nuceny konvertovat k islámu. Toto je považováno za náboženskou povinnost k potěšení Alláha, boha islámu. Tito extremisté se považují za "Alláhovy vojáky".

Dokonce i v případě, že se křesťanům "rouhání" neprokáže, mohou být stále ještě zavražděni rozzlobeným davem nebo zemřít v policejní vazbě. Nemuslimové mohou být také snadno odsouzeni soudem k smrti: i jediné obvinění nemuslima muslimem stačí k tomu, aby byl nemuslim "uznán" vinným.

 

Čelní představitelé křesťanů a organizace, zejména papež, dosud nedokázali pronásledovaným křesťanům poskytnout žádnou naději. Zveřejnění tiskové zprávy nebo zaslání protestní nóty nestačí. Papež skutečně musí přijít svým ovečkám na pomoc, a formulovat strategii ochrany těchto pronásledovaných lidí před nenávistí islámského světa.

Podle oficiálních výsledků sčítání lidu z roku 2017 má Pákistánská islámská republika 207,74 milionů obyvatel.

Obyvatelstvo země je z 96,28 % tvořeno muslimy a zbývajících 3,72 % tvoří křesťané, baháisté, buddhisté, hinduisté, Ahmadi muslimové, džinisté, Kalašové, Pársové a sikhové, kteří představují nemuslimskou menšinu Pákistánců.

Náboženské menšiny na území dnešního Pákistánu tvořily v době rozdělení Indie v roce 1947 téměř 23 % populace Pákistánu. Od té doby se však jejich počty nezvýšily a jejich relativní podíl na celkové populaci klesl na současných 3,72 %. Když tedy vzrostl v Pákistánu počet muslimů, proč nevzrostl také počet nemuslimů?

Těchto 23 % populace představuje miliony lidí. Kam tyto miliony lidí zmizely?

Podle stejného sčítání lidu vzrostla celková populace Pákistánu od roku 1998 do roku 2017 o 57 %. Dá se tedy předpokládat, že nemuslimské menšiny by měly růst stejnou měrou. Místo toho však jejich počet nebezpečně poklesl.

Například hinduisté, kterých v roce 1951 bylo 12.9 %, dnes tvoří pouhých 1.6 % populace.

Tato čísla odhalují situaci menšin v Pákistánu.

Pokud jste v Pákistánu nemuslim, tak čelíte ve svém každodenním životě diskriminaci, nedostatku náboženských svobod, fyzickým a psychologickým mukám a nezbývá vám, než to akceptovat.

Je běžně slyšet, že některá dívka z křesťanské, hinduistické nebo jiné menšinové komunity byla znásilněna a zavražděna, nebo že byla násilně přinucena konvertovat k islámu. Člověk může být zavražděn davem za údajné rouhání. Někteří nemuslimští muži, ženy nebo děti jsou odsouzeni k smrti za údajné rouhání, kterého se nikdy nedopustili.

Muslimové pálí jejich domovy, pálí jejich modlitebny, pálí jejich svaté knihy, dokonce upalují zaživa jejich ženy a děti - a neexistuje přitom žádný zákon nebo trest, který by zabránil těmto zločinům a ochránil nemuslimy. Neexistuje nikdo, kdo by hájil jejich zájmy. Podle islámských doktrín má nemuslim hodnotu špíny, která musí být odstraněna ze země.

71 let od vzniku Pákistánu není autorovi tohoto článku znám ani jeden případ, kdy by byl někdo potrestán za vraždu, upálení nebo znásilnění nemuslimského muže, ženy nebo dítěte, nebo za spálení jejich modliteben, jejich domů nebo jejich svatých knih.

Nenávist k nemuslimům je součástí školní výuky. Nenávist se učí ve vzdělávacích institucích na všech úrovních. Děti jsou v raném věku instruovány, že křesťané, židé a hinduisté jsou nejhoršími stvořeními a nepřáteli islámu, takže muslim musí vyrůst a bojovat proti nevěřícím.

Tato nenávist je tak hluboce zakořeněná, že nemuslim se nesmí napít vody z veřejného zdroje nebo se dokonce najíst v restauraci, pokud ostatní hosté vědí, kdo je: Muslimové si myslí, že nemuslimové jsou nečistí nedotknutelní (páriové) a prokletím země. Lidé mohou být zavražděni jen proto, že se dotkli sklenice vody (viz zde a zde).

Nemuslimové, zejména křesťané a hinduisté, prožívají peklo na zemi. Nemuslimské ženy a dívky jsou znásilňovány a násilně nuceny konvertovat k islámu. Toto je považováno za náboženskou povinnost k potěšení Alláha, boha islámu.

Situace menšin v Pákistánu se navíc zhoršuje - zhoršení naznačuje, že v Pákistánu vzkvétá nejhorší náboženský extremismus. Tato situace byla nedávno potvrzena zprávami Pew Research Center a Open Doors USA.

Jejich zprávy uvádějí, že Pákistán je čtvrtou nejnebezpečnější zemí pro křesťany na světě, po Severní Koreji, Somálsku a Afghánistánu.

Stěžejním problémem je to, že média a mezinárodní společenství, zdá se, zcela ignorují skutečnost, že nemuslimové v Pákistánu jsou těžce pronásledováni místní společností, vládou a zejména zákony o rouhání, které jsou nesmírně nespravedlivé.

Mnoho muslimských fundamentalistických duchovních, politiků a dokonce i soudců Nejvyššího soudu často říká - veřejně ve státní televizi - že Pákistán byl vytvořen "muslimy a pouze pro muslimy" a že pro nevěřící v něm není místo.

8. srpna 2017 předseda pákistánského Nejvyššího soudu Mian Saqib Nisar v projevu pro Multan Bar Council, radu právníků a soudců, zdůraznil, že nenáviděl hinduisty tak moc, že dokonce nechtěl jména nemuslimů ani vyslovit. Jeho řeč byla vysílána živě téměř všemi televizními stanicemi, a ani jedna televize neměla s jeho slovy problém. Pouze několik komentářů na Facebooku označilo názory pana Nisara za nepřístojné pro osobu, která zastává jednu z nejvyšších funkcí v zemi. Jakou spravedlnost tedy můžete očekávat?

Pan Nisar také odmítl dovolit paní Asii Bibi, křesťanské matce pěti dětí, která strávila deset let v cele smrti za rouhání, předběžné slyšení u soudu ve věci konečného odvolání jejího rozsudku smrti, vyneseného v důsledku soudního procesu, který byl hodnocen jako "nespravedlivý". Rita Panahi komentovala případ paní Bibi v australském Herald Sun následovně:

Paní Bibi pracovala na poli v úmorném vedru a byla požádána, aby přinesla vodu ze studny. Následně byla obviněna, že se dopustila údajného rouhání tím, že se napila vody z nádoby. Jiná vesničanka, která měla s Bibi konflikt, tvrdila, že Bibi "znečistila" nádobu a zdroj vody svýma nečistýma křesťanskýma rukama. Bibi byla obviněna ze "znečištění vody". "Výjimečně", vysvětlila Bibi, ve svých pamětech: 'Rouhání: odsouzena k smrti za hrnek vody', "jsem se rozhodla bránit se a neustoupit. Řekla jsem: 'Myslím si, že Ježíš by měl jiný názor než Mohamed.'" Ta žena jí odpověděla: "Jak se odvažuješ zpochybňovat Proroka, ty špinavé zvíře?"... "Dříve než dorazila policie, tak Bibi a její rodina čelili rozezlenému davu...". Mnoho obviněných z rouhání v Pákistánu nemá takové štěstí, jsou totiž zavražděni dříve, než jsou formálně obviněni."

Podle jiné zprávy:

"Mulláhové ji chtějí mrtvou. Vyhlásili odměnu od 10 000 do 500 000 pákistánských rupií (od 60 do 3 200 britských liber) pro toho, kdo zabije Asii Bibi. Mulláhové dokonce prohlásili, že pokud ji soud osvobodí, tak oni zajistí, že bude trest smrti vykonán."

Asia Bibi a dvě z jejích pěti dětí na snímku pořízeném před jejím uvězněním v roce 2010 za "rouhání".

Zákony o rouhání jsou velkým problémem pro menšiny, zejména pro křesťany. Tyto zákony jsou zneužívány k vyřešení problémů, jako jsou osobní záště, a to i v případě drobných sporů týkajících se peněz, pozemků nebo dokonce i dětských hádek. Dav nečeká na výsledky soudního procesu, dav vraždí lidi na místě. Upálí je zaživa, zničí jejich domy a modlitebny – to neplatí jen pro obviněného člověka, ale kolektivně i pro ostatní členy jeho komunity.

Ústava Pákistánské islámské republiky jasně ukazuje, že nemuslimové jsou občany třetí třídy, kterým je zakázáno ucházet se o nejvyšší správní funkce ve vládě (viz příloha). Každý důstojník musí před svým jmenováním povinně složit přísahu, že je muslim. Pro nemuslimy jsou vyhrazeny pouze podřadné a ponižující profese, jako je čištění odpadních stok. Noviny a další informační zdroje u určitých zaměstnání inzerují, že o ně mohou projevit zájem pouze nemuslimové.

Podle islámského práva šaría není dovoleno nemuslimskému muži si vzít za manželku muslimskou ženu. Nemuslim také nemá dovoleno svědčit u soudu proti muslimovi, protože jeho svědectví nebo tvrzení je považováno za nespolehlivé a zaujaté. Nemuslim se nemůže odvolat proti muslimovi před Federálním šariátským soudem. Pokud existuje soudní případ proti nemuslimovi, tak ten nemá dovoleno najmout si nemuslimského právníka. Účastníky soudního procesu mohou být pouze muslimští právníci a soudci.

Menšiny v Pákistánu a dalších islámských státech procházejí každý den peklem. Jak by při tom všem mohli uvažovat ještě o rouhání?

Dokonce i v případě, že se křesťanům rouhání neprokáže, mohou být stále ještě zavražděni rozzlobeným davem nebo zemřít v policejní vazbě. Nemuslimové mohou být také snadno odsouzeni soudem k smrti: i jediné obvinění nemuslima muslimem stačí k tomu, aby byl nemuslim "uznán" vinným.

Pákistánské vládní úřady nezajistily náboženským menšinám bezpečí. To je jeden z důvodů, proč náboženské menšiny, zejména křesťané a hinduisté, prchají z Pákistánu.

Orgány země mají obvykle podpořit a pomoci pronásledovaným lidem. V Pákistánu místo toho vládní instituce poskytují finanční prostředky pouze fundamentalistům a skupinám obyvatelstva, kteří se zabývají pronásledováním nemuslimů: tito pravověrní se považují za "Alláhovy" vojáky.

Například madrasa Haqania je rodištěm Talibanu a terorismu v regionu. Je známá také jako "Univerzita džihádu". Její studenti stojí v čele skupin, které se podílely na pumových útocích na kostely.

Nemuslimové obětovali Pákistánu mnoho. Na oplátku jsou za denního světla vražděni na veřejnosti, a nikoho to nezajímá. Jejich vrazi jsou oslavováni jako hrdinové, a to nejen širokou veřejností. Politici a soudci těmto vrahům u soudů líbají ruce a vzdávají jim čest.

Hájit svá práva nebo práva někoho jiného s sebou nese sebevražedné riziko. Můžete čelit obvinění z rouhání, být chladnokrevně zavražděn, nebo "zmizet". Zneužívání pákistánských zákonů o rouhání kritizoval například guvernér provincie Pandžáb pan Salmaan Taseer. Za to byl v roce 2011 zavražděn svým vlastním tělesným strážcem. Rashid Rehman byl právník, který přijal obhajobu obžalovaného z rouhání. Byl zastřelen dvěma muži, kteří vstoupili do jeho kanceláře a vydávali se za klienty.

Křesťanské organizace, zejména papež a Vatikán, nedokázali pronásledovaným křesťanům poskytnout žádnou naději.

Zveřejnění tiskové zprávy nebo zaslání nóty není dost. Papež skutečně musí přijít svým ovečkám na pomoc a formulovat strategii ochrany těchto pronásledovaných lidí v islámském světě. Všimli jsme si, že papež pilně vydává prohlášení za účelem zalíbení se islámu a radí Evropě, aby otevřela své brány muslimským radikálům.

Papež ignoruje, že tito muslimové pronásledují křesťany, kteří žijí v jejich zemích. Když se nemuslimové pokoušejí o útěk do Evropy, tak je tito muslimové vyhodí z lodí přes palubu a utopí je v moři. Mezitím naši křesťanští bratři zvou muslimy, aby přišli do Evropy a napadali nás, znásilňovali naše dcery a podřezávali nám krky. Je to to, co si Vatikán a Západní svět skutečně přejí?

Pan Rahat John Austin je pákistánský právník a spisovatel, který v Pákistánské islámské republice bojuje za právní stát, spravedlnost a rovnocennou distribuci práv ve prospěch zranitelných a znevýhodněných vrstev společnosti, zejména žen a menšin. Jeho první kniha "Obchodování s lidmi v Pákistánu" byla financována American High Commission a Mezinárodní organizací pro migraci (IOM) v roce 2012. Jeho druhá kniha "Stát Drákuly" o pákistánské ústavě a zákonech o rouhání byla vydána v roce 2017.

PŘÍLOHA: O ústavě Pákistánské islámské republiky

Preambule ústavy z roku 1973:

"Zatímco suverenita nad celým Vesmírem patří pouze samotnému Všemohoucímu Alláhovi, tak autorita, kterou se mají řídit lidé v Pákistánu, v mezích předepsaných Alláhem, je posvátná důvěra. A vzhledem k tomu, že vůlí lidu v Pákistánu je nastolení řádu...

Ve kterém budou mít muslimové možnost uspořádat svůj život v individuální i společenské sféře života v souladu s učením a požadavky islámu tak, jak je stanoveno ve svatém koránu a sunně...

Ve kterém musí být zásady demokracie, svobody, rovnosti, tolerance a sociální spravedlnost, jak je formulována islámem, plně dodržovány."

Článek 1 ústavy z roku 1973: Islámský stát a území

(1) Pákistán je federativní republika, která se nazývá Pákistánská islámská republika, dále jen Pákistán.

Článek 2 ústavy z roku 1973: Islám je státním náboženstvím.

Článek 2 ústavy stanoví:

"Islám je státním náboženstvím Pákistánu..." a

Článek 2A stanoví:

"kde se plně dodržují zásady demokracie, svobody, rovnosti, tolerance a sociální spravedlnosti tak, jak je formulováno islámem, a ty budou plně následovány."

Článek 31 Role vlády pro podporu islámského způsobu života:

Článek 31 se zabývá konkrétními kroky, které "budou podniknuty", aby se pákistánští muslimové mohli chovat, jak popisuje článek 31 "islámský způsob života". Pouze prostřednictvím takových ustanovení ústavy může být čl. 2 dána účinná forma.

Článek 41 ústavy z roku 1973: Prezident

(2) Jedině osoba muslimského vyznání starší 45 let je způsobilá kandidovat na funkci prezidenta a poslance Národního shromáždění.

Článek 41, stanovuje kvalifikační podmínky pro volbu do funkce prezidenta Pákistánu a také uvádí (v nikoliv nejisté míře), že k tomu, aby byl kandidát kvalifikován, musí být muslim.

Třetí článek ústavy, který obsahuje text přísahy, která musí být vyslovena prezidentem před vstupem do úřadu, konkrétně v příslušné části stanoví, že kandidát potvrdí, že je muslim a že věří v jednotu Alláha, svatého koránu a že Prorok Mohamed (pbuh) byl posledním z Proroků Alláha.

Ústava je tedy výslovně diskriminační a vylučuje jakéhokoliv člena menšinové společnosti Pákistánu z funkce úřadu prezidenta Pákistánu.

Podle článku 41 je pouze muslim kvalifikován k tomu, aby byl zvolen prezidentem. V případě volby předsedy vlády původně takové náboženské omezení neexistovalo.

Článek 91: Předseda vlády musí být muslim.

Původní jazyk ústavy z roku 1973 byl nahrazen Nařízením prezidenta č. 14 z roku 1985 (P.O. No. 14 of 1985), podle něhož "po volbě mluvčího Parlamentu a jeho zástupce, Národní Shromáždění přistoupí, s vyloučením jakékoliv jiné agendy a bez debaty, k volbě jednoho ze svých muslimských členů do funkce předsedy vlády."

Článek 91 ústavy z roku 1973: Vláda

(1) Vláda ministrů, vedená předsedou vlády, bude pomáhat a radit prezidentovi ve výkonu jeho funkcí.

(2), (3) Po volbě mluvčího Parlamentu a jeho zástupce Národní shromáždění, s vyloučením jakékoliv jiné agendy, zvolí bez rozpravy jednoho ze svých muslimských členů za předsedu vlády.

Na základě článku 91 je pákistánské Národní shromáždění omezeno na volbu pouze jednoho z jeho muslimských členů za předsedu vlády Pákistánu. Třetí část ústavy, která obsahuje text přísahy, kterou musí přednést předseda vlády před vstupem do úřadu, konkrétně v příslušné části stanoví, že kandidát musí potvrdit, že je muslim a že věří v jednotu Alláha, svatého koránu a že Prorok Mohamed (pbuh) byl posledním z proroků Alláhových.

Ústava je tedy výslovně diskriminační a vylučuje, aby jakýkoli člen pákistánské menšinové komunity zastával funkci předsedy vlády Pákistánu.

Z prostého přečtení článků 41 a 91 a přísah určených jednotlivým úřadům obsažených ve třetí části ústavy jasně vyplývá, že členům menšinových komunit bylo odepřeno právo držet vysoké ústavní funkce prezidenta a předsedy vlády Pákistánu.

Články 62 a 63:

Články 62 a 63 byly do ústavy doplněny prezidentem Ziou a byly později chráněny prostřednictvím osmé změny ústavy (Nařízení prezidenta č. 14 z roku 1985).

Kromě jiných kvalifikačních požadavků na členství v Parlamentu, musí mít kandidát "dobrý charakter a nesmí být obecně znám jako osoba, která porušuje islámské příkazy".

Také musí mít dostatečné znalosti islámské víry a být praktikující muslim, který se "vyvaruje hlavních hříchů". Musí být "moudrý, rozvážný, spravedlivý a čestný, a nikoliv amorální". Nemuslimové musí mít "dobrou morální pověst".

Článek 203C ústavy z roku 1973: Federální šariátský soud

Všichni soudci Federálního šariátského soudu musí být podle článku 203C muslimové.

(1) Soudní dvůr se skládá z nejvýše osmi muslimských [soudců], včetně [hlavního soudce], kterého jmenuje prezident.

Článek 203E ústavy z roku 1973:

Účastník jakéhokoli řízení před soudem podle paragrafu 1 článku 203D může být zastupován advokátem, který je muslimem a byl zapsán jako advokát Nejvyššího soudu po dobu nejméně pěti let, nebo jako obhájce Nejvyššího soudu, nebo jako právní poradce vybraný účastníkem řízení ze skupiny soudců, které soud za tímto účelem vede.

Článek 203E kapitola 4

Výslovně stanoví, že advokát, který zastupuje žalobce u Federálního šariátského soudu, musí být muslim.

Článek 227 ústavy z roku 1973: Ustanovení týkající se svatého koránu a sunny

Všechny stávající zákony se uvedou do souladu s příkazy islámu, jak jsou stanoveny ve svatém koránu a sunně, v této části označované jako soudní příkazy islámu a nesmí být přijat žádný zákon, který odporuje takovým soudním příkazům.

Jakýkoli zákonodárný nebo výkonný orgán nemůže přijmout zákon nebo vyhlásit jakoukoliv vyhlášku nebo nařízení s ohledem na článek 227 ústavy, který jasně zakazuje přijetí zákona, který odporuje soudním příkazům islámu zahrnutých ve svatém koránu a v sunně.

Článek 228 - Rada islámské ideologie

Článek 228 ustavil Radu islámské ideologie s institucionalizovanou rolí dozoru nad legislativou. Federální šariátský soud, založený prezidentem Ziou na principech svatého koránu a sunny.

Článek 203A-J dodatečné pravomoci Šariátského soudu

Článek 203A-J má další pravomoci podobné pravomoci Rady. Podle článku 203D může Šariátský soud prohlásit jakýkoli zákon za neplatný, pokud se předpokládá, že je proti islámským příkazům.

Podle čl. 260 odst. 3 písm. b) osoba patřící do sekty Ahmadi není muslim.

Řada rozhodnutí zdůraznila, že podle změny ústavy si nemohou příslušníci sekty Ahmadi nárokovat práva a uplatňovat na sebe zákony, týkající se muslimů.

Rahat John Austin

 

Loading...

Pro psaní komentářů se musíte přihlásit. Nemáte účet? Zaregistrujte se.

Komentáře   

+38 # Che 2018-03-09 23:27
Tak to se v Evrope mame na co tesit, kdyz nam Erika tato individua vnuti.
+17 # Popo 2018-03-10 00:04
Priatelu prezradím ti tu v tejto veci jedno v celej živej prírode univerzálne platné pravidlo - Len "sráčom" je možné s úspechom vnúcovať...
+31 # Piovarči 2018-03-10 01:41
Islamizmus treba u nás zakázať zákonom tak ako fašizmus a bude pokoj.
Teda aspoň nevidím iné východisko. Je to násilnícka "náboženská" ideológia schopná kedykoľvek a kdekoľvek vraždiť nevinných a inak veriacich či zmýšlajúcich.
Islám možno bravúrne politicky využívať vo vyvolávaní nepokojov a krvavých revolúcií
aragonit9.blogspot.sk/.../...

Poslednú noc, Sýrska Arabská Armády (DSP), Republikánskej Gardy a th 4. Pancierové Divízie oslobodili oblasti Adrawani, v blízkosti Harasta, v westren časti Damasku subrub Východnej Ghouta, podľa pro-vládnych zdrojov.
V rovnakom čase, vládne sily majú tiež neboli schopné zachytiť mesta Misraba, sa nachádza južne od mesta Douma. Toto mesto je jedným z kľúčových militantné silné bodov v centrálnej časti vrecko na zips. DSP a Tiger Síl pokúšali búrka ho 8. Marca a Marca 9, ale dosiahol len malý pokrok v oblasti.

Boj v mestskej zástavbe je obzvlášť ťažký. Ale armáda napriek tomu postupuje každým dňom o ďalšie štvrte o ďalšie dediny.
+34 # Jarin G. 2018-03-10 00:07
Ahoj Che. Podstatný rozdíl mezi nimi a námi je v tom, že my k nim prakticky nelezeme (to nemyslím uSSácké vojenské manýry), pokud tam pobýváme, tak v podstatě respektujeme jejich zvyky, náboženství, kulturu. Kdežto tahle muslimská verbež, a to i z Pákistánu, se cpe k nám do Evropy a nemíní respektovat naše zvyky, tradice, svobodu vyznání apod., prostě nic! A přesto si myslí, že je naší povinnosti se starat o jejich plná nenažraná "břicha" a jejich blahobyt, aniž by cokoliv pro společnost museli odvést, natož pracovat a živit se sami! Naopak se tu roztahují, jak by jim to mělo vše co nejdříve patřit. A blbka Merkelovic & spol., dělají co mohou, aby jim to vše, fakt, patřilo!
+31 # Janinna 2018-03-10 00:54
Už ani nevím odkud tahle slova mám - k tomu Pákistánu a islamizaci obecně:

Islamizace začíná, když je v nějaké zemi dostatek muslimů, kteří začnou prosazovat svá náboženská privilegia.

Takže když je muslimská populace kolem 2% (např. Austrálie) - jsou považováni za mírumilovnou menšinu a ostatní občané v nich nevidí hrozbu.

Do 5% (Dánsko, VB) - začnou vystrkovat růžky a verbují, obrací na svou víru nespokojené z jiných menšin, gangů, ....

Do 10% (Francie, Belgie) - začínají pracovat na tom, aby jim byly tolerovány různé ústupky a privilegia, jako například respektování jejich pravidel vládnutí (šaría) v jejich ghetech, halal potraviny,...
Již zde je shromáždění muslimské populace v ghetech velkým nebezpečím, protože tyto komunity jsou stoprocentně muslimské a žijí v nich podle zákona šaría.
Nejsou tam soudy, ale ani školy.
Do těchto míst policie nevstupuje - to se dovídáme až teď v poslední době s přílivem migrantů. Tato skutečnost se v médiích dříve neozvučovala, i když to je problém dlouhodobý a vůbec ne náhodný a ojedinělý.

Nad 10% (Keňa) - zvyšuje se napětí, protesty nemuslimů je uráží - záminka na stížnosti na své podmínky, záminka k nepokojům, zapalování aut, začínají teroristické útoky,...
Napětí ve společnosti raketově stoupá. V poslední době tohle můžeme vidět i v zemích s muslimskou populací do 10% = zrychlování procesů.

20% (Etiopie) - hrůza na každém kroku, vypalování kostelů i synagog, neustálé nepokoje, vraždy, teroristické útoky.

40% (Čad) - teroristické útoky na denním pořádku, sebevražední útočníci, každý bojuje s každým, teror.

Od 60% (Súdán) - začínající genocida, perzekuce všech nemuslimů i nehodících se muslimů, nemuslimská menšina musí platit zvláštní daň, daň uvalenou na nevěřící - džizju, neskrývaný zákon šaría.

Nad 80% ( Pákistán, Bangladéš) a nad 90% (Somálsko, Afgánistán)- vyhánění nevěřících, etnické čistky, násilný džihád, spolčení s nevěřícím je zločin, očekávejte každodenní zastrašování a násilný džihád, téměř všichni jsou muslimové a učí se převážně jen Korán.

Cíl je 100% a pak?.... bude mír. Ale jistěže nebude.
Vždy budou existovat ti nejradikálnější , kterým budou vadit ti ostatní. Konečným cílem islamistů je zavést právo šaría nad celým světem.
+25 # smrťák 2018-03-10 06:22
Ahoj, zdravím tě srdečně.
To co píšeš, je asi logická pravda.
Ale to bychom měli "zprivatizovaný " JEN islám.
A co ostatní TAKZVANĚ "věřící"?

Trochu si zapolemizujeme.
Naši dědové a babičky (nebo naopak) zažili válku a po ní (po kterékoliv) stáli vzorně v pokoře a vážili si čerstvé nabytého, ale křehkého míru. Tak je to ale po každé válce v his-tórii (ten výraz mám od tebe :o). Pracovali, vychovávali válečnou generaci svých potomků, našich rodičů.
To my už jsme byli jiní výlupci. Už jsme znali válku jen z vyprávění a obrázků z koncentráků. Ale pořád to bylo dobré. Nebyly tablety, mobily a my měli spoustu času na učení všeobecného.
Naše děcka už vyrůstaly v relativním blahobytu. Dostali pod stromek po celou dobu kalendářního roku, co si zamanuli. A měli vůbec více volnosti. DÍKY nám.
Úcta k předkům se pomalu vytrácela a nás už se nikdo neptál "jak to bylo". Všechno je přece na internetu. Každý "neomylný" mladý ti udělá několikahodinov ou přednášku o tom, jak SE dělá pořádek v pokoji, jak se správně myje nádobí v myčce. Jak je důležité byt in ve škole, jak jsme si všichni rovni a jak je ten černoch, či arab ve třídě sexy.
My jsme chodili do průvodu akorát s mávátky, nebo na podzim s lampióny na svíčku. Dneska je prostě v těch průvodech větší "sranda", hraje tam hip-hop a né zasraná dechovka, teče chlast a jsou tam "legračně odění neodění". Říkal nám to náš třicetiletý VŠ profesor Hermann Goering přece!! A ty táto mámo dědo babko tomu NEMŮŽETE rozumět!! A co další a další a další generace, správně inkluzivně motivována?

Kde byl islám, když Španělé započali s inkvizicí, která pálila veskrze neviné LIDI na hranicích? Když spolu s anglány, vandaly a spol. vyvražďovali původní obyvatelstvo? Když své choboty nastěhovali např. do dnešního JAR? Kdy si "bílý otec z Washingtónu" uzurpoval právo rozhodovat nad kavalériemi, které Indos vyhnat a které vyvraždit?
Prostě západní Evropa sklízí plody své práce. Žádná islamizace se nekoná. Je to dobrovolná kapitulace dnešních generací. Vždyť v těch průvodech buzerantů jsou VŠICHNI šťastní. A ti co stojí na chodníku jsou šťastní a veselí, jako Večer. A nosí dredy a rapují. (viz Piráti, Feri, Banga, a "didžeridů" v marihuanovém rauši a ještě k tomu ve Sněmovně. Grafitti je dneska výsostné umění. Takže mámo táto babko dědku držte laskavě huby. A nebyloby dobré prodat tu chalupu a prachy si už konečně rozdělit? Vy staří už přece prachy nepotřebujete.
A to jsem ještě nezmínil místní hitlerovce, kteří učí tyto CHYTRÉ děti, že Husité jsou hordy banditů a česká lůza, že Masaryk či Beneš byl kdoví co všechno a že všechno tady vždycky patřilo a patřit zase bude hermánům. Nezmínil jsem rozhádanost rusofilů nad Babišem, Zemanem, Stalinem a převratem 89. Blbí jsme tady MY staří.
A nad tím vším je samože žid.
My z Východní Evropy totiž máme žehlit nacistům (US EU NATO) jejich průsery z historie. A nacisti (US EU NATO) nás přitom nenávidí z hloubi toho, čemu "někteří" říkají duše.
Takže kdoví co je to TÁ islamizace o které píšeš..

Ten projev prezidenta mi drobátko nevoněl. Když zmínil ty fotbalo-kelímko vé voliče DSSS. Mi jsou samože ukradení, ale oni nejsou příčina, ale následek. A to zatraceně logický.
Ale jak říkám, v PODSTATĚ jsme TADY všichni zajedno.
Víš, že na Tebe trpím, tak to ber jako obyčejný příspěvek. Vl.
P.S. ..jedu na hory..:o)
+25 # .lak 2018-03-10 09:11
No jo no, berou to jako samozřejmost že se nemůže nic stát přitom ale fašismus či kolektivní tyranie bolševiků jenom kvetou (různých politických firem na vlastní profit) akorát si neuvědomují že tito nejsou rozumní a s nimi z důvodů panovačností prostě domluva možná není a s fašismem se musí bojovat stále jak jsem kdysi za totality zaslechl z rádia světe div se od učitelky. Logicky tendence méně životem macerovaným nedávají výstrahu možných věcí příštích a blázniví workoholici s klapkami na očích ani nevidí konsekvence dění a možných švajnerajnů protože svůj díl posedlosti žijí k smrti stejně a navíc je to móda inkluzivního školství - bezvýhradní exoti a i nedotknutelní. Samozřejmě do času kdy většině zkypí krev z výsad formantů. poloprimátů cvičených, tfujtajxl
parlamentnilisty.cz/.../...
nwoo.org/.../...
Skoro mám dojem že společnost utekla hrobníkovi z lopaty opravdu na poslední chvíli. A tedy proti akademikovi nic nemám protože rozumí stahování králíků a nevím co ještě říkal. Nicméně ta rozjížděná mašinka byla bezpečně do horoucích pekel.

Teď obšlehnu to co jsem dal na tadesco a předtím teď tedy ještě motivační bonus pro cucáky co si myslí že je to vo tom až po tom.
www.youtube.com/.../

tadesco.cz/.../
.lak dne 9.3.2018 v 21:11
Váš komentáø èeká na schválení.

Jenom vypíchnu : bránit se negativním následkům. Pjakin je třída.

Víceméně a pořád upozorňuji na funkční nevzdělanost kdy tedy nepochybuji o záměru.

Lidé by měli začít uvažovat a ne přejímat nějaké mustry a cíleně učená klišé. Dnes skutečně hybateli životů jsou velkomožní, tedy jakási renesance feudálů moderní kleroneofeudali smus inkvizice konqisty který ač se mnohdy schovávají za tradiční modely 19. století pravice – levice vodí ovce jako bačové na profit zájmových. V americe prý kongres odmítl označení oligarchát ale jen proto že se to nehodí vzhledem k probíhajícím reáliím. To že si majitelé s korporáty prosazují své vize je již pro mnohé zřetelné ale nastrčí si tam nějakého pinďoura co nikdy nesplní předvolební žvásty. A většina nevědomá principu a podstaty dění se motá v poté v bludech co by kdyby když stávající pravidla korupce a arogance moci to prostě na té platformě a řekněme základu neumožňuje logickými působeními atomizovaných zmatených a využívaných takřka dokonale za účely plánovaných zisků a vězte že peníze to tedy nejsou když si je tisknou ale prostě choutky a vášně těch z diagnózou nezvladatelného panického hladu – budulínci. A potom se můžete divit hororově pohádkovým bláznivinám současných dění politických matlalů kteří jsou maňasy zákulisních zájmů právě takovýchto dárečků. Něco málo k osvětlení současné konqisty inkvizice mocných nemocných panáčků hybatelů životů či zápřahu ostatních.
www.youtube.com/.../
www.youtube.com/.../
www.youtube.com/.../
www.youtube.com/.../
www.youtube.com/.../
ac24.cz/.../... 2018-03-05 11:48
www.youtube.com/.../ time 7:00 / 9:25

www.youtube.com/.../ [chechtot]
Odpovědět
________________________________________
www.youtube.com/.../
+12 # Dědouch11 2018-03-10 10:40
Hluboká pravda a hromada bezvýznamných plusů za ni.
+22 # Piovarči 2018-03-10 12:20
Smrťáku ako vždy bezvadné čitanie od teba. Vďaka a zhoda.
Laku rovnako výborný príspevok aj odkazy.
+10 # Janinna 2018-03-10 14:49
Ahoj:)) ach,...krásnosm utné čtení. Perfektně napsáno.
Podepsala bych každé slovo co jsi napsal:)), tak proč ta jakoby "omluva" na konci?
Jsme zajedno:)
Můj příspěvek bylo jenom holé konstatování současného stavu = následku bez hledání příčiny.
Každý sklidí to co zasel, přes to nejede vlak.
A je hlavně pro budoucí generace velice důležité oživit historickou i rodovou paměť, nepřepisovat historii, ctít, vážit si a převzít moudrost předků, poučit se z chyb a převzít to dobré co bylo - jinak budou odsouzeni k tomu si všechny hrůzy zažít na vlastní kůži. Opět.
A co se týká prezidenta?
No, není dokonalý, to určitě ne, jenže nic lepšího zatím nemáme, nemáme Putina, proto musíme "pracovat" s tím co máme - a při současném stavu věcí být za něj i vděční.
Kde vzít nové kádry?
Co chrlí zdegenerované školství? Vysoké školy, včetně dřív tak proslavené KU, už níž padnout snad ani nemohou - A opět je to o tom kdo řídí.
Naléhavě potřebujeme "Novou školu"!
+17 # Monika 2018-03-10 00:09
A vy jsi opravdu myslíte pokud by USA vojsko začalo válku že by ty katolíky vybírali nebo plošně vše bombardovali ?
+16 # LubinenKremlBot 2018-03-10 05:00
To, že satan nesnese Ježiše Krista není žádná novinka a jelikož stále od dob babylonu vládne satanská černá šlechta s koupenými přisluhovači a vlastizrádci s kterými si vždy vytřou zadel neboť nemají jejich krev .Výsledkem křížení mezi sebou jsou degeneráti ,kterých i u nás je dost , jeden z nich se přičinil ve své době o koncentrák Léty ,tak že tak , inu tento stav jim náramě vyhovuje ale pokud to někteří nechtějí pochopit tak stále platí,, po ovoci pozná te je.,,a odcházení jim jde náramě a mohou v něm pokračovat neboť tady smrdí sórošova močůvka příliš silně a je třeba se jí zbavit co nejdříve neboť se shovává za špinavý ročildovi prachy ,které vlastizrádným naopak voní i když jsou kryty ,,pouze,, potem utrpením a krvý otroků.
+3 # Dědouch11 2018-03-10 10:45
Až na ten "koncentrák"...
+13 # chromolibden 2018-03-10 11:16
Mam takovy dotaz. Proc az na ten koncetrák? Koncetracni nebo chces-li pracovni tabor Lety byl zrizen na zadost Schwarzenbergov a otce. Ktery apeloval na risskou vladu o vytvoreni tohoto tabora a tim poskytnuti jemu levne pracovni sily na udrzbu jeho pozemku a tezbu dreva. Byl zrizen jak na ceske vezne tak na cigany. Casem se z nekterych cechu stala kapa.

Kazdopadne z nej neprofitoval nikdo jiny vic jako degenerovani feudalove.
+6 # LubinenKremlBot 2018-03-10 11:38
Dik Chrom. V podstatě si to rozved a upřesnil.Koncen trák vnímám jako místo koncentrace většího množství lidí na dobu delší než je dovolená a účastníkem svobodně nezvolená . Ne každý koncentrák musel být nutně jako vyhlazovací tábor ale i v pracovním táboře se děli nelidské věci .
+9 # Dědouch11 2018-03-10 12:10
Tak to ten koncentrák nevnímáš moc dobře.
Bavíme se o pracovním táboře Lety, o kterém se dá dohledat mraky informací.
Ano, vyžadovala se tam od lidí práce a to je pro cigoše natolik nelidské, že si prostřednictvím stovek neziskovek a debilních politiků, vymohli pomník.
+11 # Dědouch11 2018-03-10 12:02
Chrome, souhlasím s tím co píšeš. Mám na mysli pouze to, že tzv. "koncentrační tábor" v pravém smyslu slova, to nebyl.
Šlo v podstatě o kriminál nejlehčí "cenové skupiny", kde měli cigoši (nejen-tehdy na začátku, tam byli nespíš menšinou) získat pracovní návyky. Něco jako za socíku kriminál v pražských Holešovicích, kam byli umísťováni vězni za nedbalostní tr. činy a prominenti, které bylo nutné na chvíli zavřít. Odtud v černých montérkách s oranžovým pruhem na zádech a brašnou, se pohybovali volně po Praze, kde v soudních budovách a jinde, opravovali kapající vodovodní kohoutky a pod. Místo OP, měli nějakou průkazku a v určitou hodinu museli být "doma". Od prvního patra výš, neměli ani železné záclony...
P.S. Moc jsem se rozkecal. Jde o to, že mezi koncentrákem a pracovním táborem, je dost zásadní rozdíl.
-2 # balwan 2018-03-10 06:30
+6 # vlk samotář 2018-03-10 20:19
Pakoši jsou nejhorší národ na světě, protože nic už nemůže být horší kombinace, jak cikán muslimem!!!

Top of Page

Podpořte nás

Podpořit nás můžete zasláním libovolné částky na český účet, nebo v kryptoměnách BTC, BCH, ETH a LTC, či přes PayPal.

Více informací zde

 

Převodem na účet

Podpořit nás můžete zasláním libovolné částky na český účet.

Více informací zde

V kryptoměnách

Podpořit nás můžete pomocí BTC, BCH, ETH a LTC.

Více informací zde

Přes PayPal

Copyright 2018 © AC24, s.r.o. | Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu. | Nezávislé zpravodajství z celého světa aneb Co se jinde nedozvíte |
Máte dotaz? Chcete inzerovat na AC24? Neváhejte nás kontaktovat formou emailu: info@ac24.cz

Provozovatelem serveru AC24.cz je AC24 s.r.o., se sídlem Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 02988186, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 226266. | O projektu | Tiráž | Napsali o nás | Podpořte nás