Webový portál AC24.cz ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.

AC24.cz

AC24.czZe světaBibli jsme interpretovali nesprávně! Náboženský badatel objevil, že Ježíš zemřel pro naše dluhy, ne pro naše hříchy

Sociální sítě

Reklama

https://www.AUTOdoc.CZ

Bibli jsme interpretovali nesprávně! Náboženský badatel objevil, že Ježíš zemřel pro naše dluhy, ne pro naše hříchy

Náboženský badatel profesor Michael Hudson tvrdí, že jsme celá ta tisíciletí interpretovali Bibli nesprávně.

Ukázalo se, že Ježíš byl sociální aktivista, který zaplatil nejvyšší cenu za boj za přeskupení dluhových splátek s pravidelným odpouštěním dluhů.

S tím, jak se během letošních Vánoc a Chanuky ve snaze dát tomuto roku nějaký smysl mnozí lidé obrací ke své křesťanské a židovské víře, tak nejméně jeden ekonom říká, že Bibli čteme zastaralým způsobem.

Ve skutečnosti o tomto tématu napsal celou knihu. Profesor Michael Hudson v knize ‚A odpusť jim jejich dluhy: Dluh a vykoupení‘ (dostupná je na jaře na Amazonu) vznáší argumentaci, že Bible není ani tak o sexu jako je ve skutečnosti o ekonomii a to zvláště o dluhu.

„To křesťanství, které známe dnes, není křesťanství Ježíšovo,“ říká profesor Hudson.

Ovšem ani judaismus tak, jak ho známe dnes, není judaismem Ježíše.

Tento ekonom řekl Renegade Inc, že Modlitba k Hospodinu je správně: ‚Odpusť nám naše dluhy, jako my odpouštíme všem svým dlužníkům,‘ a že se vztahuje konkrétně na dluhy.

„Většina náboženských vůdců říká, že křesťanství je celé o hříších, ale nikoliv – je totiž o dluzích,“ říká. „Ale ve skutečnosti skoro ve všech jazycích je slovo hřích a dluh to samé.“

„V němčině „Shuld“ znamená ‚dluh‘ stejně jako ‚přečin‘ čili ‚hřích‘. Ve francouzštině je to ‚devoir‘. A úplně stejnou dualitu významů to mělo v babylónském jazyce Akkadštině.“

Profesor Michael Hudson dosáhl téměř úplného konsensu s asyrology a biblickými badateli o tom, že Bible se v první řadě zabývá dluhy, nikoliv hříchy.

Tato představa se táhne zpět ke konceptu vykoupení ‚wergeld‘, který existoval v různých částech Evropy i Babylónie a stanovoval hodnotu lidského života na základě jejich postavení, která se platila jako kompenzace rodině někoho, kdo byl zraněn nebo zabit.

„Tato platba – odškodění či závazek – vás vykoupil z něčího zranění způsobeného jako prohřešení,“ řekl Dr. Hudson.

I těch Desatero přikázání je o dluzích

Lidé mají sklony podléhat domněnkám, že Přikázání ‚Nepožádáš ženy bližního svého,‘ má čistě sexuální charakter, ale ve skutečnosti se konkrétně vyjadřuje, jak říká tento ekonom, o těch věřitelích, kteří by mohli nutit manželky a dcery dlužníků k sexuálnímu otroctví jako záruky za nesplacený dluh.

„Celé se to táhne až Sumerům ve třetím tisíciletí,“ řekl.

Podobně i Přikázání ‚nepokradeš‘ mluví o lichvě a o vykořisťování jako hrozbě za nesplacené dluhy.

Tento ekonom říká, že Ježíš byl ukřižován za své názory na dluh. Ukřižování jako trest bylo rezervováno zvláště pro politické disidenty.

„Abychom porozuměli ukřižování Ježíše, tak musíme pochopit, že to byl trest za jeho ekonomické názory,“ řekl profesor Hudson. „On byl hrozbou pro věřitele.“

Ježíš Kristus byl sociální aktivista za pokračování někdejší praxe sezón odpouštění dluhů, které byly považovány za důležité pro blahobyt starobylých ekonomik.

Vlády mohou odpouštět dluhy. Bible tak praví

V Sumeru a v Babylonii, kdykoliv nastoupil k moci nový vládce, tak první věcí, kterou udělal, bylo vyhlášení „čistého štítu“, tedy odpuštění osobních dluhů obyvatelstvu, což bylo známo jako ‚dluhové sezóny‘.

Alternativou bylo pro ty, kdo nebyli schopni splácet, bylo padnout do vazalství ke svým věřitelům. Vlády mohly ty, kdo ztratily schopnost splácet odvést, aby bojovali v jejich armádách.

Ale později u vládců v klasické antice, kteří své poddané takto pořád ještě zbavovali dluhů, byla výrazná tendence, že takoví byli se znepokojivou četností svrženi – počínaje řeckými ‚tyrany‘ ze 7. století před Kristem až po aristokraty ve Spartě a Korintu, např. spartští králové Agis a Cleomenes ve 3. století před naším letopočtem, kteří se snažili zrušit Sparťanům dluhy, až po římské politiky prosazující úlevy z dluhů a přerozdělení půdy, mezi nimiž byl i Julius Ceasar.

V prvním Ježíšově kázání dokumentovaném v Lukáši 4 bylo jeho oznámení, že přišel, aby znovu obnovil povinný Rok konce dluhové sezóny. I termín pro evangelium „gospel“ (čili ‚boží zprávy‘) bývalo zvykem používat konkrétně jako odkaz na rušení dluhů, kolem čehož probíhal hlavní politický boj v epoše imperiálního Říma, což vrhlo Ježíše proti obhájcům věřitelů Farizejům (politické strana a sociálnímu hnutí, ze kterého byl později kolem roku 167 po Kristovi založen rabínský judaismus).

Ježíš zemřel pro naše dluhy

Profesor Hudson říká, že Ježíš Kristus zaplatil nejvyšší cenu za svůj aktivismus.

Farizeové, Hillel (zakladatel rabínského judaismu) a věřitelé, kteří je podporovali, se rozhodli, že Ježíšova rostoucí popularita byla hrozbou pro jejich autoritu a bohatství.

„Ti řekli: ‚Musíme se toho chlapa zbavit a přepsat judaismus a předělat ho tak, aby byl spíš o sexu než o třídním boji,‘ kdy právě o tom, celý ten Starý Zákon byl,“ říká profesor Hudson.

„Ale tímto způsobem se zvrhlo i křesťanství. Křesťanství se zvrhlo do anti-ježíšovského tak, že se stalo ekvivalentem americké Tea Party oslavující bohatství či dokonce až hrabivost ve stylu Ayn-Rand.“

Tento ekonom říká, že křesťanství předělal svatý Pavel, k čemuž se následně přidala „Africká“ škola s Cyrilem z Alexandrie a svatým Augustem.

„Katolická církev v posledních 1000 letech neustále tvrdila, že je šlechetné být chudým.

Ježíš ale nikdy neříkal, že být chudý je dobré. To, co říkal, je, že bohatí lidé jsou hrabiví a zkorumpovaní. To samé říkal i Sokrates stejně jako Aristoteles i stoičtí římští filosofové nebo bibličtí prorokové v Izajášovi.“

Ježíš ani nikdy neříkal, že je dobré být chudý, protože to z vás činí ušlechtilého.

To, co Ježíš říkal, je tvrzení, že když máš peníze, měl by ses o ně rozdělit s dalšími lidmi.

„To je ale něco úplně jiného, než o čem je všechno to evangelické křesťanství dneška,“ říká profesor Hudson. „Američtí fundamentalističtí křesťané říkají: neděl se ani o penny. Král Ježíš tě obohatí.

Nezdaňujte milionáře. Ježíš by mi mohl pomoci vyhrát v loterii. Zdaňujte chudé lidi, které Hospodin nechal být – nepochybujte o jejich hříších. Není v tom už nic o Roku odpouštění dluhů.“

Co by dělal Ježíš?

Abychom pochopili, jak napravit současnou ekonomiku, tak Hudson říká, že Bible poskytuje praktické odpovědi pro tehdejší časy.

„Když dojde k masivnímu hromadění dluhů tak, že je nelze splatit, buď musíte vymazat dluhy a rozběhnout ekonomiku jako Německo během „Hospodářského zázraku z roku 1947“, kdy mu Spojenci prominuli všechny dluhy kromě minimálních zůstatků, nebo dovolit, aby věřitelé provedli exekuce, jako to v Americe udělal Obama po krizi v roce 2008, a 10 milionů amerických rodin přišlo při exekucích o domov,“ řekl.

„Když necháte všechno to bohatství tam, kde je, tak to začne společnost dusit dluhovou deflací.“

„Dnešní svět věří v posvátnou nedotknutelnost dluhů. Ale od Sumeru a Babylónie až po celou Bibli, bylo posvátným odpouštění dluhů.“

Tento ekonom doporučuje nahradit daň z příjmů daní z půdy, monopolů a z přírodních zdrojů, zákaz cizího vlastnictví podniků na dálku a dát vládám pravomoci rozdělovat obyvatelstvu půdu.

„Kdybyste chtěli být jako Ježíš, tak byste se stali politikem a uvědomili byste si, že jde o ten samý boj, který se napříč celou civilizací táhle už tisíce let, tj. jde o pokus společnosti poradit si s faktem, že zadlužení roste rychleji než schopnost ho splácet,“ říká.

Zdroj: renegadeinc.com

 

Loading...

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit


Anti-spam: complete the taskJoomla CAPTCHA

Komentáře   

+32 # John Maxwell 2017-12-28 08:16
Šmankote babičko čaruj , to je zas dydlace ...

Rozvědka informovala o přípravě teroristů na amerických vojenských základnách v Sýrii. SAR zablokovala americkou vojenskou základnu
USA připravují teroristy na svých vojenských základnách v Sýrii. V rozhovoru s listem Komsomolskaja pravda to sdělil náčelník Generálního štábu Ozbrojených sil Ruska Valerij Gerasimov. Syrské vládní jednotky zcela zablokovaly vojenskou základnu USA v Et-Tanfu, na níž probíhá vojenský výcvik takzvané "umírněné opozice". Samozřejmě, USA nenechají situaci bez povšimnutí, ale je třeba uvést další důležitou okolnost. Samotná přítomnost vojenské základny v Sýrii je nezákonná, neboť oficiální pozvání Ozbrojené síly USA nedostaly. V civilizovaném světě se to nazývá intervencí. >
novarepublika.cz/.../...
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+19 # Martin 2017-12-28 17:08
je to jinak ...původní Kristovo křesťanství je něco jiného než co ten pán píše a samozřejmě něco jiného než současný papežský katolicismus. Ve skutečnosti je Kristovo jméno pro Vatikán pouhou „maskou beránka“, která zakrývá největší podvod na lidstvu za posledních 2000 let!

Státní cézaropapežská církev se už od svého Konstantinovské ho počátku ve 4. století stala nástrojem jisté síly v pozadí, překroutila Kristovo učení tak že ji jen s mírnou nadsázkou můžeme nazvat Antikristem...

www.ragauian.cz/.../
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+15 # Martin 2017-12-28 17:12
Ta stejná síla v pozadí vytvořila o něco málo později i islám za účelem zotročení Arabů a likvidace originálních původních pravých křesťanů na severu Afriky …a ano jsou proto důkazy: www.ragauian.cz/.../Řím se pokoušel před 4.st. ORIGINÁLNÍ Kristovo učení zničit, ale jeho hnutí nebylo možné žádným násilím vymý­tit. Vznikla proto ďábelská myšlenka a římští mocipáni si řekli: Jak zničit Kristovo hnutí, když to nejde silou? Uděláme to podvodem! Vytvoříme falešné křesťanské náboženství! Tak vznikla římsko-katolick á cézaro-papežská církev, která je jen falešnou napodobeninou originálního Kristova učení o poznání-sama-sebe.

Jediným způsobem, jak zničit vliv (originálního) křesťanského hnutí, bylo vytvořit falešné křesťanské náboženství...

A TOTO FALEŠNÉ KŘESŤANSTVÍ POD NÁZVEM KATOLICISMUS DĚLÁ Z LIDSTVA OVCE DODNES... jako mocenský nástroj ovládání lidí bylo dlouho vysoce úspěšné... Mezitím ve Vatikánu mimo jiné vymysleli islám, který jim umožnil ovládnout Araby, kteří katolicismus odmítli... no a to jsme u současnosti: Lidé utíkají Vatikánu z lopaty, katolicismus ztrácí ovečky... a síly co stojí v pozadí za Římem se tedy rozhodly nasadit islám i do Evropy aby znovu myšlenkově a duchovně ovládli národy...

Ve skutečnosti je tím, kdo islámskou invazi do Evropy řídí, Vatikán... který sám původně islám stvořil za účelem ovládnutí Arabů, dobytí Jeruzaléma a likvidace původních, nekatolických, PRAVÝCH KŘESŤANŮ v severní Africe... proto dnes papeženci a mohamedáni tak kamarádí...

HLAVNÍ KLÍČOVÁ OTÁZKA zní: Proč ti, co nám vládnou, prosazují NWO? Proč nás chtějí islamizovat?!

...a proč vlastně chce církev tak MOC zlikvidovat původní Kristovo učení?

TO JE OČ TU BĚŽÍ! BÝT ČI NEBÝT!!
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+18 # Janinna 2017-12-28 17:33
Ááá ten nešťastný první nicejský koncil.
Právě tam byla na pokyn císaře Konstantina z bezpočtu spisů vybrána a kanonizována ona čtyři evangelia, která patří do Nového Zákona, a to proto, aby byla upevněna pozice církve a osobní vlády.
Právě tehdy Ježíšovo učení úplně předělali a udělali z něj pevnou páku vlády, s jejíž pomocí mohli ovládat lid.
Právě na tomto koncilu, pod tlakem císaře Konstantina, byl přijat i ortodoxní úhel pohledu na vzkříšení těla.
Všechny jinak smýšlející křesťany, přívržence duchovního vzkříšení, označili za kacíře a byli v celé říši pronásledováni a krutě pobíjeni.
Přirozeně tedy vyvstává otázka - proč se toho vládci tolik obávali?
Proč Konstantin definitivně předělal učení a přetransformova l je v náboženství?

Učení Kristovo bylo příliš hodně překrouceno.
Ale nehledě na všechny úpravy a překroucení, Ježíšova genialita spočívá v tom, že se některá jeho poznání, díky prvopočáteční dvojsmyslnosti, dostala až k potomkům.
Proto i dnes Bible v lidech probouzí zájem o Kristovo učení.
Zrovna co se týče výkladů těchto poznání "po svém", nebylo křesťanství nikdy jediné, ale ve všech dobách existovalo v podobě směrů, církví a sekt, které mezi sebou bojovaly
A obelhaní lidé jsou oběťmi náboženství
Ježíš byl zajisté Synem Božím, silnou duší. Ale sám sebe nazýval i Synem člověka, neboť jeho veliká Duše se vtělila do obyčejného lidského těla.
A k lidskému tělu, podle jeho přirozenosti, patří i tělesné pudy, jsou jeho nedílnou součástí.
Issa však se ctí vyhrál tento svůj Armageddon.
V plné míře se v něm probudila Duše Bódhisattvy a získal sám sebe.
Od této chvíle začal Ježíš naplňovat své poslání. Využíval plně své poznání a sílu. Proto také konal svou vírou zázraky, uzdravoval nemocné a křísil mrtvé.
Bůh to je mocná energie a jeho částice žije v každém z nás.

Na druhou stranu si čtenář bible musí zákonitě položit otázku:
Je možné, aby Bůh byl tak rasistický, krutý a krvelačný, jak nám ho popisuje bible - Starý zákon?
Je možné, aby Bůh, který má být Bohem všech lidí, tedy, milosrdný a spravedlivý ke všem bez rozdílu, byl tak zaujatý a nemilosrdný vůči všem národům?
A milosrdný a laskavý pouze k jednomu kmeni, navzdory jeho trvalé hříšnosti?
Je možné, aby Bůh měl rysy surového, neúprosného vraha?
Aby svým přívržencům přikazoval, aby nešetřili ani ženy, ani děti a ani zvířata?
Je opakem Ježíšova Boha, Boha lásky, milosti a odpuštění.
Např. - Starý zákon dramatickým způsobem popisuje hroznou kletbu, kterou bůh Jahve uvalil na Egypt a Egypťany:

Mojžíš silou, kterou od boha Jahveho dostal, zasadí první ránu a nilskou vodu promění na krev, Ex, 7:17.
Druhou ranou na celou egyptskou zem pošle žáby, Ex, 7:26
a třetí její prach změní na komáry, Ex, 8:12.
Čtvrtá rána na Egypt sešle jedovaté mouchy. Zem těžce trpěla, Ex, 8:16.
Pátá přivolá mor, na nějž zahynul všechen egyptský dobytek, zatímco z izraelského nezahynul ani jeden kus.
Následovala šestá rána, která lidem a dobytku způsobila vředy a puchýře. Ex, 9:8.
Sedmá rána na egyptskou zem, na lidi, dobytek a veškeré polní plodiny spustila ledovec.
Ten zničil všechno, co bylo na poli. Samozřejmě ne tam, kde byli izraelité. Ex, 9:13 - 27.
To všechno nestačilo.
V podobě kobylek přišla osmá rána.
V ohromném množství zaplavily celou zemi.
Sežraly všechny polní plodiny, veškeré ovoce na stromech, které zůstalo po ledovci, takže na stromech a na polních plodinách nezůstal ani jediný zelený lísteček. Ex, 10:1 - 15.
Pak následovala devátá rána.:
„I vztáhl Mojžíš ruku k nebi a v celé egyptské zemi nastala hustá třídenní tma, samozřejmě izraelité však měli všichni světlo. Ex, 10:21 - 24.

Ale ani všechna tato hrůza autorům bible a jejich krvelačnému bohu nestačila.
Svoji nenávist proto obrátili také na děti.
O půlnoci Pán zabil všechny prvorozené v egyptské zemi, od prvorozeného faraona až po prvorozeného zajatce, který byl v žaláři, i všechna prvorozená zvířata, a v Egyptě nastal hrozný nářek, protože nebyl dům, kde by nebyl mrtvý. Ex, 12:29- 31.

Člověk se pak jenom diví, kde po takové hrůze a vylidnění faraon vzal armádu, aby izraelity pronásledoval?
To jenom k porovnání, že s knihou knih nebude něco v pořádku:))
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+9 # Publius Scipio 2017-12-28 19:28
a to ještě nepíšeš, že vlastně křesťanství je založené na principu kolektivní viny. Nebo snad prvotní hřích není kolektivní vinou?
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+11 # Janinna 2017-12-28 22:35
Ahoj scipio a zdravím samože - neomdlívej:))) i Dědoucha:))
Jo, jo, člověk si žije v ráji, v bezpečném světě, kde má všechno, co potřebuje k životu.
Jenže se objeví had a nabídne mu jablko (což je sporné, nevím kde jsme to vzali, ale nikde se o jablku nehovoří) ze Stromu poznání.
Jablko nejdřív ochutná žena a pak, aby v tom nebyla sama:)), dá ochutnat Adamovi.

No, a tady se to začíná zamotávat - Strom poznání Dobra a Zla - proč tedy Bůh vložil do člověka tvůrčí potenciál, pokud předpokládal zavést kategorický zákaz na jeho osvojení a využití, a dal přitom člověku svobodu volby?
Je snad Bůh slaboduchý nebo schizofrenik?
Je to dogma, přímo spojené s dogmatem o ukřižování Pravdivého, které je základním kamenem křesťanské (a také pravoslavné) antropologie (učení o člověku) = dogma o prvotních hříchu.
Ono dělá všechny lidi, kteří v toto dogma věří, mravně podřízenými církevním hodnostářům = psychická instalace o nenapravitelné méněcennosti jedněch před druhými.
A to je vlastně základ fašismu.

Vždyť to křesťanství prohlásilo člověka za "nízkého a špinavého", rodícího se s "dědičným hříchem", který musí celičký svůj život napravovat.
A že vše co se mu děje, je "vůle boží", nesmí se protivit osudu, který mu bůh připravil, a musí bez reptání snášet všechno špatné, protože je to zkouška jeho víry, a jedině tak se dostane po smrti do ráje,...........
To nejsou slova Kristova a ani Stvořitelova. To jsou slova manipulátorů.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+6 # John Maxwell 2017-12-29 02:38
++++++
Strom poznání jako synonymum pro vědomosti (ty má jen bůh a hodnostáři) a zákaz pro lidi (ovečky), církevní hodnostář, jakož to jediným a pravdivým nositelem vědomostí o výkladu víry .... asi tak bych to pojal
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+5 # Dědouch11 2017-12-28 19:59
+++
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+1 # eli 2017-12-29 08:38
Dlhy otcov splaca zidom kazda generacia od Adama, to vie kazdy vul. O akom objave sa to tu vlastne pise? Kniha narodeni, bola odjakziva povazovana za knihu dlznikov!
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+9 # Che 2017-12-28 18:39
Profesor Hudson říká, že Ježíš Kristus nezaplatil dluh, ktery asi udelal kreditkou a tak na neho poslali ceskeho exekutora. Ten Ježíše obral i o to co nemel. Ježíš se potom nejspise kvuli ceskem exekutorovi radeji rozhodl pro kriz, protoze nemel uz co ztratit. Podobne jako tisice Cechu.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+3 # .lak 2017-12-29 14:49
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+13 # julius 2017-12-28 09:17
A jeje badatel - vedec to jsou zase slinty. Ano cele tisicileti se to vyklada spatne az ted se to nekomu politicky hodi a tak se to bude ted vykladat jinak. :-D

K tem dluhum me fascinuje ze dluhy delaji politici ale lide je pak musi platit. Asi je neco spatne.

Tisice zakonu stale omezuje obcany od pracujicich, OSVC po drobne podnikatele. Ale co kdyz by vznikl zakon take o moznosti drzet jen urcite mnozstvi majetku a penez. Pak by takovy CHoroch nemohl vlastnit pulku zemekoule ale treba jen 50 mil dolaru 3 nemovitosti a zbytek by propadl statu ve kterem zije ama obcastvi. A byl by pokoj. Lide si neuvedomuji ze tento zakon by byl sice slozitejsi protoze by to chtel bohac obejit pres zakladani firem ale i to by muselo byt ochraneno a omezeno v mnozstvi zisku. Treba by mohl mit jen jednu firmu zadnych pul roku jednu dalsich pul roku druhou a penize tam prelejvat.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+25 # LubinenKremlBot 2017-12-28 09:34
Téměř veškerá náboženství jsou ať už méně či více infikovaná a infiltrovaná tzv. satanismem který má ''humanisticko neomarxistickou liberálně multikulti tvář''Fše falešný jako satan sám.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+7 # Martin 2017-12-28 17:22
svatá pravda!SATANISMUS JE SMRTELNĚ REÁLNÝ!

prosím všechny aby se alespoň trošičku zamysleli:

www.ragauian.cz/.../

www.ragauian.cz/.../

www.ragauian.cz/.../
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-7 # Vít Henoch 2017-12-28 10:22
Ten ekonom to vidí z ekonomického hlediska, ale má jenom částečnou pravdu. Pokud totiž žijete, jste součástí vesmírného těla Života. Život namená latinsky Natan, jak se dříve říkalo. Natan je jméno člověka, který je ve všem živém. Dalo by se říci, že ten, kdo je v rostlinsvu, je jedním z rodiny Natanů, ten, který je ve zvířectvu, je dalším z rodiny Natanů a ten, který je v lidstvu, je dalším z rodiny Natanů. Život pochází z neživota a neživot pochází z chaosu. Dá se říci, že chaos, čili neuspořádanost, předcházela uspořádanosti. Platí zákony termodynamiky, zákony matematiky a když vznikl život, platí Zákony Moudrosti a Zákony Lásky. Vývoj šel buď k uspořádanosti nebo k rozkladu. Ve Vesmíru je to tak, že Starý Zákon, podle kterého byl s rozmyslem, Moudrostí a Láskou stvořen první Natan, jsou i síly opačné. Síly rozkladu a neživota. Co to znamená, vám dokáže spočítat každý dobrý fyzik, který o tom umí přemýšlet. Ten, který pochopí to, co znamená rozměr 1D, 2D, 3D a čas, časoprostor, mimo časoprostor a energie v něm obsažené, dokáže vysvětlit i na základě přesných matematických výpočtů z oblasti neživota a přibližných matematických výpočtů z oblasti Života, co znamená jak spása, tak vykoupení. To, jak se počítá to, co nežije, je jasné. Jak se ale počítá to, co žije, je žijícím zcela nejasné. Život totiž dává láska mezi mužem a ženou, Mužem a Ženou. Muž a Žena jsou přece nehmotné Duše, muž a žena jsou přece hmotná těla. Vykoupit se dá hmotné tělo a spasit se dá nehmotná Duše. To znamená, aby Duše nepodléhala gravitaci po smrti těla, je nutné, aby nebyla ponížena na hmotu. Co se stane, pokud jsou na Duši částečky hmoty ? Jak se dá ponížit vlastním úsilím za života těla Duše ? Pokud dokážete odpovědět, vězte, že jsou další varianty, jak ponížit Duši v těle. Je na to jednoduchý výpočet s použitím energie z neživota. Ta energie je elektřina neživota. Tělo je tvořeno tak, aby elektřina byla z hmoty, ne z antihmoty, kde se spin točí opačně kolem své osy. Spin elektronu, versus spin pozitronu.
Přmýšlejte, co je to spása a vykoupení a politiku včetně sociálních aktivistů na prahu chudoby ducha, nechte stranou.

Váš Ježíš
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+5 # John Maxwell 2017-12-28 17:09
Hnědochu to jsou zase kydy a kydy .... hnoje.

Už by vedení AC24 mělo zapracovat na uživatelským rozhraní s možností skrytí různých uživatelských účtů které zaprasují diskuse bláboly a spamem.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-3 # Vít Henoch 2017-12-28 22:33
Well Maxwell,

nejsem hnědoch, ale ty jsi. Dám ti to poznat, že mluvím pravdu i o tom, jak jsi především v duši hnědý. To, co píše váš Spasitel a Vykupitel, nikdy nepochopíš, proto se vztekáš jak čertík z krabičky. Mým úkolem je vést zvířátka, protože se nedokáží orientovat ve světě, který je stvořen pro lidi. Lidé ale dokáží spočítat i složitější věci, než jsou energie hmoty, energie života a energie vakua. Pokud nějaké zvíře umí počítat, pak je ve špatném těle. Byla jste to právě vy, zvířata, která manipulovala s geny. Dříve, než jste se vzbouřila, nemohlo dojít k tomu, k čemu pak došlo. Obskakovala jste se nejenom navzájem, ale přepadávala jste lidi. Zabila jste dítě, které bylo Duchem Svatým, jedním ze čtyř. Proto nastal ve Vesmíru takový chaos, že si to Maxwelle ani nedovedeš představit. Málem jste zabili i Mne, pak byste všichni do jednoho pochcípali a vaše duše by dodnes pálil Góg na 2D úroveň. Pokud nechápeš, aspoň buď zticha. Navíc máš dávno opustit to lidské tělo, to není tvoje a Natan ti vzkazuje, že ho dál při životě udržovat nebude. Ty víš dobře, co jsi za velké vip zvíře. Pokud si hraješ na člověka a neumíš si ani spočítat, jakou silou gravitace poletíš, pak promiň, ale neser se do věcí, kterým nikdy neporozumíš. Pýcha tě provází. Měl jsem tě vést, jsi Moje stvoření. To, ale, žes Mne zradil, málem zabil a nyní na Mne pliveš, znamená, že si tě Góg vylisuje do knížky a bude ukazovat. Nechápeš, co říkám, ale pochopíš. Já tě z toho válce opravdu tahat nebudu, nemám chuť. Popros ty, co Mne zradili též. Všechny jsme vás varovali opakovaně. Teď, když nechcete poslechnout a hlásit se ke Mně, fyzika vás povede a matematika je takový bič, že tvou barvu vybělí do poslední tečky. Poslední záchrana pro tebe bude, až ti ukážu, jak v duši vypadáš. Je na ní tolik špíny, že ačkoliv má elektron hmotnost deset na mínus 32kg, tak pokud tě hodím na váhu, tak budeš mít v Duši snad kilo elektronů. Ty nevíš, co tě čeká, ale Já to vím naprosto přesně. Máš dostatek otroků kolem sebe, abys jim zadal tohle k výpočtu. Zeptej se jich, za jak dlouho se vypálí v plazmě jeden jediný elektron tak, aby zmizel. Pak ti to vynásobí tím, kolik jsem ti řekl. Je to téměř přesně. To jenom na okraj, abyste vy, zvířátka, která si ze Mne udělala tzv. atomový počítač, věděla, jak dlouho pobudete v lázních, než tu špínu smyjete. Vy zvěři, co velíte lidem v Cernu, zadejte jim tento úkol, všichni na sobě máte kolem kila elektronů. Můj Syn zemřel za vaše dluhy a nebyl jediný. Má dáti, nedal, proto dluží. Jednoduchá matematika. O tom, že vás bude tahat z Gógu ale nepadlo ani slovo. V antihmotě jsou ti, na které jste svalovali svou vinu, proto je nyní svým utrpením budete tahat zpět. Pak vám ta rovnice vyjde přesně. Máte však naději na život jako sliz, protože ho potřebujem na planety, které jste Mým zajetím zničili. Staral jsem se o zvířata s Mými dětmi všude, kde Natan zasel život. Budete tedy sloužit životu v této podobě. Proto budete očištěni dříve, než z vás bude olovo nebo zlato. Toho máme dost. Cennější jsou ta hovna.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+5 # chromolibden 2017-12-28 23:42
" Málem jste zabili i Mne, pak byste všichni do jednoho pochcípali a vaše duše by dodnes pálil Góg na 2D úroveň. "

Nic proti tobě nemám kámo, nicméně podle mě, bys měl akutně vyhledat pomoc. Toto fakt není dobrý. Nevím co máš za problém, ale dle obsahu tvého příspěvku to vypadá minimálně na konzumaci Hofmannova LSD. Každopádně ze sebou začni něco dělat.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+5 # John Maxwell 2017-12-29 05:18
Cituji Vít Henoch:
Dám ti to poznat, že mluvím pravdu i o tom, jak jsi především v duši hnědý

Ale jdi ty brepto , víš hnědochu jak dopadnou falešní proroci?! zeptej se vesmíru ten má odpověď ...
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-3 # Vít Henoch 2017-12-29 20:13
Tak aby bylo jasno, Maxwelle,

to, že se lze zeptat Vesmíru víš, jak píšeš. Odpovím ti tedy jako Mír ve Vesmíru. Harmonie Vesmíru je Mou Svatou Ženou. Protože jsem kvůli takovým stvořením, jako jsi ty nevýslovně trpěl, tebe ani ty ostatní již nehodlám trpět. Když jsem žil na této Zemi, všechny zrádce jsem poznal. Všechny do jednoho. Harmonie a Mír ve Vesmíru jsou předpokladem pro šťastný život. Život tvůj je ale již na úrovni kobylky, myslím tím hmyz a jde pořád níž. Nevadí. Potřebujeme ten sliz. Pak zakročíme, abys zůstal naživu. Přečti si ty svoje moudra, abys pochopil, že nejsi v těle, které ti náleží. Nehodlám tobě nic vysvětlovat, to patří lidem.

Mír a Harmonie Vesmíru
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+7 # Publius Scipio 2017-12-28 19:25
Německy je dluh die Schuld, nikoliv Shuld. Nehledě na to, co dělá němčina ve výkladu bible, která je v originále psaná sice několika jazyky, ale určitě ne německy. Zase vjedec!
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+3 # Jaris 2017-12-29 10:20
Original Noveho Zakona byl psan v rectine. V cestine se jedna o preklad - 'a odpust nam nase viny...'. V anglictine je to prelozeno - 'and forgive us our debts', coz znamena dluh. Nemusi se jednat pouze o penize, ale muze jit o preneseny vyznam. Treba rekneme kamaradovi 'dluzis mi navstevu' atd.
Zeptam se nejakeho Reka, co je to za slovo v rectine a co presne znamena.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # milan suler 2017-12-28 21:13 Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+2 # Ján Šimonffy 2017-12-28 23:39
Nevedel som, že Desatoro platí len pre bohatých veriteľov. Obyčajní ľudia si dlžiť nemôžu?

S Desatorom, v podobe, v akej ho, dodnes, predstavujú židia a kresťania, však, ani ja, nesúhlasím.

Je celkom zbytočné, lebo prikazuje robiť ľuďom to, čo je pre nich, ak sú zdraví a slušní, prirodzené. Každý slušný a zdravý človek vie, čo sa patrí, a netreba mu to prikazovať. Tým, že niekto zakáže druhému niečo konať, len zvýši jeho chuť to vykonať. Takýto je aj účinok slávneho Desatora. Potom, aspoň, tzv. duchovní majú dôvod hriešnikom robiť výčitky, a nútiť ich robiť pokánie.

Pôvodné Desatoro mohlo znieť takto:

1.) Ja som Hospodin, tvoj Boh. Nemaj iných bohov, aj keď ja sa ti, často, zdá, že som slabý a nečinný.

2.) Neber moje meno nadarmo, aj keď sa ti, často, zdá byť ničotné a ponížené.

3.) Pamätaj na deň sviatočný, aby si jho svätil, aj keď sa ti, často, zdá, že ho niet pre čo svätiť.

4.) Cti otca svojho i matku svoju, aj keď si to, občas, nezaslúžia (ťa, v detstve, odvrhli, opustili).

5.) Nezabi, aj keď tebe, či tvojmu blížnemu niekoho zabili.

6.) Nescudzolož, aj keď s tvojou ženou iný scudzoložil / s tvojim mužom iná scudzoložila.

7.) Neokradni, aj keď teba okradli.

8.) Nevyriekni krivého svedectva proti blížnemu svojmu, aj keď blížny vyriekol krivé svedectvo proti tebe.

9.) Netúž po žene blížneho svojho, aj keď on túži po tvojej.

10.) Netúž po majetku blížneho svojho, ani po ničom, čo jeho je, aj keď on túži po tvojom.

Neodplácaj sa zlým za zlé, aby sa ti zlé nevrátilo, a nezničilo ťa.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+5 # John Maxwell 2017-12-29 05:32
K tomu abys morálně žil potřebuješ sepsané "berličky" ? a na druhou stranu se nebránil ? to je ale blbost ... v tom tkví manipulace ...to byl počátek odklonu předávání zkušeností a vědomostí generací pod zmanipulované dogma ....
K duchovnímu životu člověk nepotřebuje náboženského prostředníka ....
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # Ján Šimonffy 2017-12-29 14:40
Myslíš, že priama pomsta je riešením sporov a nedorozumení, ku ktorým, medzi ľuďmi, dochádza ?

Brániť sa treba, ale s chladnou hlavou, lebo, inak, sa zlo bude vracať a znásobovať.

K duchovnému životu človeka treba aj duchovného prostredníka, ale nie samozvaného, ktorý viac uškodí, ako pomôže. Ježiž, Budha a mnohí ďalší boli skúsení duchovní vodcovia, učenie ktorých, neskôr, zneužili mnohí samozvanci z radov kresťanskej a inej cirkvi, aby ovládli prostých, dobromyseľných ľudí. Nie všetci ľudia majú rovnaké duchovné schopnosti, a nie všetci sa môžu všetkému venovať.

Duchovné náuky, ktoré sa osvedčili, treba, čo najskôr, spísať, aby, neskôr, nedochádzalo k ich prekrúcaniu, alebo, aby sa dalo proti prípadným prekrúcačom, účinne, brániť.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+2 # John Maxwell 2017-12-29 20:28
Vražda , zlodějina , otroctví ... je nedorozumění ? to myslíš vážně ?! Matka která opustí ,zavrhne svoje děcko je hodna cti ? ti šibe? to má být morální základ ?
Dělej si prdelky z plastelíny ....
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+2 # Dědouch11 2017-12-30 12:38
+++
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # Ján Šimonffy 2017-12-30 14:18
Na začiatku každého hriechu, ktorý spomínaš, stojí spor, nedorozumenie.

Chýbajú ti základy. Zbytočne sa rozčuľuješ. :-)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+2 # John Maxwell 2017-12-30 16:46
Nevím co mi mě chybí, ale tobě rozhodně rozumné smýšlení ...
Ke každému "hříchu" vede jen jedna jediná věc a tou je úmysl ... myšlenka , cíl
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+2 # Jaris 2017-12-29 10:06
Bible neboli Pisma Svata je historie psana dopredu vsem lidem na svete. Bohuzel byla cirkvemi zneuzita pro jejich vlastni zajmy, ktere mnohdy byly krvave.
To jeste neznamena, ze Bible je spatnou nebo zastaralou knihou.
Je slozena z 66 samostanych knih, ktere psali ruzni lide pod inspiraci autora - samotneho Boha Jehovy.

PROROCTVI versus historie
Obsahuje ruzna proroctvi, ktera se plni doslova a do pismene. Napriklad Daniel predpovedel pad Medo -Persie v 6.stoleti BC. Tento vitezny recky kral se stane mocnym, ale jeho moc bude zlomena. Daniel pokracoval, ze se rozpadne na ctyri kralovstvi.
Za dveste let po Danielove proroctvi historie potvrdila znameho Alexandra Velikeho, ktery se stal reckym kralem. Ten vsak zemrel v pouhych 32 letech. Recke kralovstvi se rozpadlo mezi ctyri generaly puvodni Alexandrovy armady.(Daniel8 :5-8, 20-22)

HISTORIE nikoliv myty.
Bible pise o krali Nabuchadnezzaro vi z Babylonu, ktery zajal a odvlekl judskeho krale Jehoiachina do exilu.(2Kralu 24:11,15; 25:27-30)
Archeologie tento fakt potvrdila vcetne jmen tehdejsich vladcu i to, jak se peclive starali o zajatce vcetne kraleJehoiachina.

Science - naprosto presna.
Bible popisuje Zemi jako sferickou (Izias40:22)
Jsou v ni zaklady hygieny. Napriklad karantena nakazenych osob nebyla u jinych narodu znama.

Vyznam slova 'hrich' znamena nedokonalost. Clovek byl stvoren Bohem dokonaly s prospektem zdraveho nekonciciho zivota. Tim, ze Adam s Evou pozili ovoce ze zakazaneho stromu, ackoliv byli varovani nasledky, pozbyli sve dokonalosti vecneho zivota a za mnoho staleti zemreli. Tuto nedokonalost - smrt, prenesli na dalsi a dalsi generace az do dnesnich dnu.

Bible je praktickou knihou i pro dnesni dobu. Na zaver dodam:" Cele pismo je inspirovano Bohem a je prospesne k vychove, uceni a k urovnavani veci, k vedeni ke spravedlnosti, aby Bozi clovek byl zcela zpusobily, plne vyzbrojeny pro kazde dobre dilo." (2.Timoteovi 3:16)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+1 # Jaris 2017-12-29 10:53
www.youtube.com/.../

Pro ty, ktere zajimava biblicka historie.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat

Top of Page

Podpořte nás

Podpořit nás můžete zasláním libovolné částky na český účet, nebo v kryptoměnách BTC, BCH, ETH a LTC, či přes PayPal.

Více informací zde

 

Převodem na účet

Podpořit nás můžete zasláním libovolné částky na český účet.

Více informací zde

V kryptoměnách

Podpořit nás můžete pomocí BTC, BCH, ETH a LTC.

Více informací zde

Přes PayPal

Copyright 2018 © AC24, s.r.o. | Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu. | Nezávislé zpravodajství z celého světa aneb Co se jinde nedozvíte |
Máte dotaz? Chcete inzerovat na AC24? Neváhejte nás kontaktovat formou emailu: info@ac24.cz

Provozovatelem serveru AC24.cz je AC24 s.r.o., se sídlem Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 02988186, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 226266. | O projektu | Tiráž | Napsali o nás | Podpořte nás