Webový portál AC24.cz ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.

AC24.cz

AC24.czZe světaPoslední rozhovor s Nikolou Teslou. Neuvěřitelné informace, které berou dech

Sociální sítě

Reklama

https://www.AUTOdoc.CZ

Poslední rozhovor s Nikolou Teslou. Neuvěřitelné informace, které berou dech

Poslední rozhovor novináře Johna Smithe s Nikoly Tesly údajně zrealizovaný v roce 1899 (Uvedené datum ze zdroje článku neodpovídá skutečnosti - pozn. red.), uvedený ve zkrácené podobě:

Tesla: Ano, udělal jsem několik velmi důležitých objevů a přesto jsem utrpěl porážku. Nedosáhl jsem té velikosti, kterou jsem mohl dosáhnout.

John: Co to znamená?

Chtěl jsem osvětlit celou Zemi. Elektrické energie je dost pro vytvoření druhého Slunce. Světlo se otáčí kolem rovníku, jako prstenec kolem Saturnu. Lidstvo není připraveno k velikosti a dobru. V Colorado Springs jsem osvětloval zem elektrickou energií. Je možné také získávat i jiné druhy energie, takového jako je pozitivní mentální energie, která se nachází v hudbě Bacha nebo Mozarta nebo ve verších velkých básníků.

Samotná Zem obsahuje energii Radosti, Míru a Lásky. Jejich projevy jsou banální: květ rostoucí z půdy, jídlo, které získáváme a vše, co znamená pro člověka vlast. Já jsem strávil roky hledáním způsobu, jak tuto energii přimět silnější ovlivňovat lidi. Krásu a vůni růží je možné využívat pro lékařské účely a sluneční paprsky jako potravinu. Život má nekonečnou řadu forem a povinností vědce je nacházet ho v každé formě hmoty. Zde jsou tři věci podstatné a všechno, co jsem dělal - hledal jsem je. Vím, že jejich nenajdu, ale nevzdám se svého hledání.

Co jsou to za věci?

První problém - jídlo. Jak může vesmírná nebo pozemská energie nakrmit hladových na Zemi? Jakým "vínem" lze napojit všech žíznivých tak, aby se mohli radovat v srdci a chápat, že oni jsou Bohové?

Další problém - zničit sílu zla a trápení, ve kterém probíhá lidský život! Někdy zlo a trápení vznikají jako epidemie v hlubinách vesmíru. V tomto století se nemoc rozšířila ze Země do vesmíru.

A za třetí - existuje ve vesmíru přebytek světla? Já jsem objevil hvězdu, která podle všech astronomických a matematických zákonů mohla zmizet, ale nic se nemění. Hvězda se nachází v galaxii. Její světlo má takovou hustotu, že pokud ho stlačíme, tak se vejde do formy menší než je jablko, ale bude těžší než naše Slunce.

Religia a filozofie učí, že člověk se může stát Kristem, Buddhou. Já se snažím dokázat ještě divočejší a téměř nedosažitelné. Vesmír je vytvořen tak, že každá bytost se rodí Kristem, Buddhou.

Já vím, že gravitace je klíčem ke všemu, co potřebujete, abyste létali a já mám v úmyslu nejen vytvářet létající stroje, ale naučit člověka znovu získat své vlastní křídla. Snažím se probudit energii obsaženou ve vzduchu. Tam jsou hlavní zdroje energie. To, co se považuje za prázdný prostor, je pouze projev neprobuzené hmoty. Prázdný prostor neexistuje na této planetě, ani ve vesmíru. Černé díry, o kterých říkají vědci, jsou nejsilnější zdroje energie a života.

Na okno vašeho pokoje v hotelu, na 33 patře každé ráno přilétají ptáci...

Člověk by se měl chovat přívětivě zejména k ptákům. Vzhledem k jejich křídla, protože někdy měl i člověk křídla, reálná a viditelná.

Vaši fanoušci si stěžují, že útočíte na relativitu. Vaše prohlášení, že hmota nemá energii, je přinejmenším podivná. Pokud je vše nasycené energií, tak kde je?

Nejprve byla energie a až potom se objevila hmota.

Pan Tesla, to je ekvivalentní tomu, jako kdybyste řekli, že vás porodil otec...

To je ono. Jak je to se zrozením vesmíru? Hmota je vytvořena z primární a věčné energie, kterou známe jako světlo. Bylo světlo a z něho se objevila hvězda, planety, člověk a všechno na Zemi a ve vesmíru. Hmota je odraz nekonečných forem světla, protože energie je mnohem starší než hmota.

Jsou čtyři zákony Stvoření. První: nedosažitelnost zdroje, plánu, který je nemožné chápat myslí, nebo změřit matematicky. Podle tohoto plánu se skládá celý vesmír. Druhý zákon: šíření tmy, která je skutečnou podstatou světla, z nedosažitelnosti a její transformace na světlo. Třetí zákon: nezbytnost světla se stává hmotou světla. Čtvrtý zákon: neexistuje žádný začátek, ani konec.

Ve svém nepřátelství k teorii relativity zacházíte až tak daleko, že přednášíte lekce proti její tvůrce na své narozeniny...

Pamatujte si, že to není zakřivený prostor, ale lidská mysl nedokáže pochopit nekonečno a věčnost! Pokud by byla relativita správně pochopena tvůrcům teorie, tak by získal nesmrtelnost, i fyzickou, pokud by si to přál. Já jsem část světla a to je hudba. Světlo naplňuje mých šest smyslů: já vidím, slyším, cítím, cítím vůni, dotýkám se a myslím. Můj šestý smysl je myšlení. Částice světla, to jsou zapsány noty. Úder blesku může být celá sonáta. Tisíce blesků, celý koncert. Pro tento koncert jsem vytvořil kulový blesk, který lze slyšet na zledovatělých vrcholech Himálaje.

Co se týče pythagorejců a matematiků, vědec nemůže a nesmí do nich zasahovat. Čísla a rovnice jsou jen symboly, které vyjadřují hudbu sfér. Pokud by Einstein slyšel tyto zvuky, tak by nevymyslel teorii relativity. Takové zvuky jsou poselství mysli o tom, že život má smysl, že vesmír existuje v dokonalé harmonii a jeho krása je příčinou a důsledkem stvoření. Taková hudba je věčný koloběh hvězdné oblohy.

Dokonce i nejmenší hvězda má kompletní strukturu a také je součástí hvězdné symfonie. Srdeční tep člověka je část symfonie Země. Newton věděl, že tajemství spočívá v geometrickém uspořádání a pohybu nebeských těles. Byl si vědom existence nejvyššího zákona vesmíru. Zakřivený prostor, to je chaos a ne hudba. Einstein je posel doby zvuku a zuřivosti.

Pane Tesla a vy slyšíte tuto hudbu?

Slyším ji po celou dobu. Moje duchovní ucho je tak velké jako nebe, které vidíme nad sebou. A fyzické ucho zesiluje radarem. Podle teorie relativity se dvě rovnoběžné čáry budou protínat v nekonečnu. To znamená, že zakřivení Einsteina se bude narovnávat. Jednou vytvořený zvuk bude trvat věčně. Může zmizet pro člověka, ale bude nadále existovat v tichosti, které je největší silou člověka.

Nemám nic proti samotnému Einsteinovi. Je to člověk, který udělal mnoho dobrých věcí a některé se staly součástí hudby. Napíšu mu a pokusím se mu objasnit, že éter existuje a jeho částice jsou to, co udržuje vesmír v harmonii a život ve věčnosti.

Často vzpomínáte sílu vizualizace.

Rád bych poděkoval vizualizaci za všechny mé objevy. Události mého života a moje vynálezy reálně stojí před mýma očima viděno jako každý jednotlivý případ nebo věc. V mládí jsem se děsil, nevěda co je to, ale později jsem se naučil používat tuto sílu jako výjimečný talent a dar. Poháněl jsem ho a chránil. Také jsem přes vizualizaci upravoval většinu svých vynálezů a dokončoval jejich mentální vizualizací řešení složitých matematických rovnic. Za tento dar jsem dostal titul nejvyššího Lámy v Tibetu.

Můj zrak a uši jsou perfektní a troufám si říci, že více než u ostatních lidí. Slyším hrom na vzdálenost 250 km a vidím v nebi barvy, které nemohou vidět jiní lidé. Takové zaostření zraku a sluchu jsem získal ještě jako dítě. Později jsem je rozvíjel vědomě.

Naši čtenáři by chtěli vědět o vaší filozofii.

Život je rytmus, který je třeba pochopit. Já cítím rytmus, naladit se na něj a vyhovím mu. On projevuje svou vděčnost a dává mi poznání. Vše živé je spojeno hlubokou a nádhernou interakcí mezi člověkem a hvězdami, sluncem a amébami, srdcem a rotací nekonečného počtu světů. Takové vazby jsou nezničitelné, ale mohou být poslušné, klidné a mohou vytvářet nové a různé vazby ve světě bez narušení starých. Poznání přichází z vesmíru, naše vidění, to je dokonalé rozvíjení. Máme dvě oči: pozemské a duchovní. Doporučuje se, aby se staly jedním.

Vesmír je živý ve všech projevech jako myslící zvíře. Kámen, to je myslící a rozumná bytost, stejné jako rostlina, divoké zvíře a člověk. Zářící hvězda prosí, aby se na ni podívali. A pokud bychom nebyli tak zaujatí sebou, pochopili bychom její jazyk a poselství. Dýchání, oči a uši člověka by měly podřizovat dýchání, očím a uším vesmíru.

Pane Tesla a co pro vás znamená elektrický proud?

Všechno je elektřina. Na počátku bylo světlo, nevyčerpatelný zdroj, z něhož se oddělila hmota a rozdělila se do všech forem prezentovaných ve vesmíru a na Zemi, se všemi aspekty života. Pravá tvář světla je tma, pouze my ji nevidíme. Je to velká milost darovaná člověku a jiným tvorům. Jedna z částic tmy obsahuje světelnou, tepelnou, jadernou, chemickou a mechanickou neidentifikovatelnou energii, která má schopnost otáčet Zemí na oběžné dráze. Je to opravdu páka Archiméda.

Pane Tesla a nejste příliš neobjektivní k elektřině?

Elektřina jsem já, nebo když chcete, já jsem elektřina v lidské podobě. Pan Smith, vy jste také elektřina, jen si to neuvědomujete.

Můžete si pustit přes vaše tělo elektrický proud o napětí jeden milión voltů?

Představte si zahradníka, na jehož napadají rostliny. Samozřejmě, to je naprostý nesmysl. Tělo a mozek člověka jsou vyrobeny z velkého množství energie, velká část mě je elektřina. Individuální energie je v každém a tvoří lidské "já" nebo duši. U jiných tvorů to tak není: duše rostliny, to je duše minerálů a zvířat. Fungování a smrt mozku se projevuje světlem. V mládí jsem měl oči černé a nyní modré. Postupem času se napětí mozku zvyšuje a proto se oči jakoby vybarví. Bílá barva je barva nebes.

Jednoho rána si na mé okno sedla bílá holubice, kterou jsem obvykle krmil. Chtěla mě informovat, že umírá. A z jejích očí vycházely proudy světla. Nikdy jsem v očích žádného tvora neviděl tolik světla, jak bylo v očích holubice.

Pracovníci vašeho laboratoře hovoří o záblescích světla, ohni a blescích, které vznikají, když se zlobíte, nebo riskujete.

To je psychický výboj, nebo varování být na pozoru. Světlo je vždy na mé straně. Víte, jak jsem objevil točivé magnetické pole a indukční motor, který mě proslavil v 26 letech? Jednoho letního večera v Budapešti jsem já a můj přítel sledovali západ slunce. Tisíce světel se točilo a vytvářely stovky barevných odstínů. Vzpomněl jsem si na Fausta a citoval jsem ho a náhle, jako v mlze, jsem uviděl točivé magnetické pole a indukční motor. Viděl jsem je na Slunci!

Pro vás je věda a poezie jedno a totéž?

Každý člověk má dvě oči. Williama Blaka učili, že vesmír se zrodil z představivosti a ona se zachová a bude existovat tak dlouho, dokud na Zemi nezmizí poslední člověk. Představivost je kolo, jehož prostřednictvím mohou astronomové shromáždit hvězdy všech galaxií. Je to tvůrčí energie identická energii světla.

To znamená, že představivost je reálnější než sám život?

Představivost rodí život. Já jsem se živil svým učením, naučil jsem se kontrolovat emoce, sny, vize. Vždy se mi dařilo, poháněný svým nadšením. A celý svůj život jsem prožil v extázi. To je zdroj mého štěstí. Představivost byla zdrojem mého štěstí. Všechny tyto roky mi pomáhala vyrovnat se s prací, jejíž by stačilo na pět životů.

 

Loading...

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit


Anti-spam: complete the taskJoomla CAPTCHA

Komentáře   

+42 # Jiri Novak 2017-07-15 20:10
„Amerik a – není tak silný stát, abychom ji posuzovali jako nepřítele Ruska“, - Kadyrov zareagoval na rusofobní politiku Washingtonu. 15.07.17
Kadyrov nazval nesmyslem tvrzení o mučení gayů v Čečně. V odpověď na prosbu novináře, aby okomentoval informaci o mučení homosexuálů, se vedoucí představitel republiky rozesmál a řekl, že v Čečně žádní gayové nejsou.

Ramzan Kadyrov řekl, že v Čečně nejsou žádní homosexuálové. Oznámil to v interwiew novinářům americké televize HBO, úryvek byl zveřejněn na portálu Youtube.

Na žádost novináře, aby se vyjádřil k tvrzením o mučení homosexuálů v Čečně, se Kadyrov rozesmál a a odpověděl: „To je nesmysl, takoví lidé u nás nejsou. Nejsou u nás gayové.“ „Jestli jsou, taksi je vezměte do Kanady. Chvála Alláhovi, co nejdál od nás.“, - dodal.

Kadyrov také považuje současnou politiku USA za namířenou proti Rusku a jeho vládě. „Amerika vede politiku proti Rusku, proti vládě státu. Oni vědí, že jsem jedním z těch, kdo je připraven položit za Rusko život a že mám dobrou armádu, která je schopna útočit i bránit, - řekl. – Uvidíme, jak to dopadne.“

Na otázku, zda považuje USA za nepřítele Ruska, Kadyrov odpověděl: „Amerika není tak silný stát, abychom ji posuzovali jako nepřítele Ruska. My jsme silný stát, jaderná mocnost.“ – o tom informoval TASS.
zdroj: liganews.net/.../...
dostupné video v článku zde: liganews.net/.../...
Video twitter.com/.../...
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+20 # Lucif 2017-07-15 22:24
Citace:
Amerika není tak silný stát, abychom ji posuzovali jako nepřítele Ruska
Dobre im to dal :). Keď sa to dozvie McCain, tak si cvrkne od zlosti do gatí.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+11 # Jarin G. 2017-07-15 23:10
Ahoj Jirko. Já doplním ze [...]u česky:
Hlava Čečenské republiky Ramzan Kadyrov upřesnil svůj výrok o jaderných raketách,
cz.[...]news.com/.../...
P.S.: dole v diskuzi je zajímavé video o muzeu raket.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+10 # Věra Štimová 2017-07-15 20:54
Prosím rozlišujme dobré a zlé myšlenky. Ty zlé jsou většinou první. Program na podlost je rychlejší než mozek.Jinak ta Teslova tma, nyní vědci nazývaná temná energie, je vlastně jemné neutrinové pole. Proto se světlo šíří po vlnoplochách, proto každý foton se šíří jako zdroj dalšího vlnění. Tato vlastnost stojatého neutrinového pole, umožňuje šíření světla všemi směry konstantní rychlostí. Pokud cítíte nejsilnější energii a tou je láska, bývá k vám dopravována skrz čočky hvězd a planet. Podle toho, kde se Země zrovna nachází, vzhledem ke středu vesmíru, odkud láska proudí. Pokud je málo lásky, převažuje chaos jak v lidech, tak ve vesmíru. Energie je jenom vlastně jedna a jejím ponížením vznikly planety a vše ostatní. Život je nejvyšší forma energie, proto chaos zvaný fotr, chce obsadit planetu tak, že ten život vybije, aby ho měl. Na to máme jak NATO, tak zbraně. Hurá do sebe a doufám, že ten Armagedon bude příjemný. Stačí obejmout Otce, Matku, svoje děti no a láska manželská a milenecká, ta bude proudit jako nejvyšší Bůh z objetí těch, kteří tímto způsobem potírají, byť nevědomky zlo ve všech podobách.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+13 # peter1. 2017-07-15 21:06
Niečo mi tu nesedí
V roku 1899 sa Tesla vyjadrovať k teórii relativity, ktorú Mileva Marič pod Einstenovím menom uverejnila až v r. 1905. Je známe že sa M. Marič priatelila s N. Teslom, tak podľa tohto je Tesla prapôvodcom myšlienok na ktorých "klzal" Albert Einstein - jeho plagiátorstvo je všeobecne známe -
To dieťa je zaostalé

Toto je vyjadrenie lekára Paulínu, matke malého Alberta - auria.sk/.../... - zaujímavá je aj diskusia pod článkom
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+16 # Lucif 2017-07-15 22:30
Nesedí, pretože celý ten článok je len ďalší hoax. Podobný tomu letu 513 zo včera. V 1899 dával Tesla posledný rozhovor a potom 44 rokov s nikým nehovoril, však. Nehovoriac o tom že tie hatlaniny sú výplodom zhuleného jedinca ktorý zároveň fachčil na kreku. Tesla takto nehovoril. NSA si zase robí čiarky..
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+20 # Janinna 2017-07-15 23:09
Dobře jste to Lucife napsal.
Je ale pravda, že Tesla věřil ve Stvořitele, živý vesmír a duchovno.
Připomnělo mi to staré oriánské vidění tvoření:
"Vakuum je univerzální banka informací.
V oriánské čili i ruské tradici ho nazývají Rodem nebeským.
Svarog (probuzené vakuum), rodí prvotní plazmu.
Proto Svaroga považují za kováře všeho materiálního.
Samargl Svarožič organizuje a strukturuje plazmu, zrozenou Svarogem. Odtud je i jeho název -organizující sám sebe.
Strebog, neboli rychlý paprsek světla, buduje proudy plazmy v závislosti na jejich frekvenci.
Jeho vědomí pokračuje v tom, co začal jeho otec Svarog.
A čím se zabývá Lada?
Jejím úkolem je vytvořit z různého vzájemně spojené.
Odsud pochází i slovo lad - spolupráce, vzájemné pochopení, konsolidace.
Základním stavitelem atomárních a molekulárních struktur je matička Lada.
Bez ní nic nejde. Prvé atomy Vesmíru, atomy vodíku se budují z plazmových polí s její pomocí.
Planety se rodí z hvězd. A z nich se rozbíhají na své oběžné dráhy podle zákonů nebeské mechaniky.
Hvězdný svět Vesmíru řídí vědomí Chorse, Daždboga, Kupaly či Jarily. V podstatě je to jedno a totéž.
Síly Velese planety zařizují, tvoří na nich předpoklady uvědomělého biologického života.
Vědomí Peruna uchovává svět hutné hmoty.
Perun je potenciál gravitačních polí všech projevů reality.
Hmota se může rodit či se vyvíjet, nebo se znovu svinout do vakua, tj, změnit se v informace".
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+10 # Lucif 2017-07-16 21:43
No o tom žiadna, Tesla mal určitý náhľad do vecí, ktoré ešte ani dnešná veda plne nechápe. On by to ale nikdy takto nepodal. Osobne môj obľúbený Teslov výrok je tento:

Citace:
Condensation of the primary substance is going on continuously, this being in a measure proved, for I have established by experiments which admit of no doubt that the sun and other celestial bodies steadily increase in mass and energy and ultimately must explode, reverting to the primary substance.
Nicola Tesla, New York Herald Tribune, 18.08.1935

Experimentálne dokázal že Slnko a iné nebeské telesá (a tým myslí aj Zem!) sa neustále zväčšujú vďaka "kondenzácii primárnej substancie", a musia nakoniec explodovať za uvolnenia primárnej substancie. Z dnešných družicových pozorovaní vieme že Zem sa zväčšuje v obvode rýchlosťou asi 19cm ročne...

Inak súhlas s Árijskými védami. V našom jazyku ich už nemôžeme plne pochopiť, pretože nie je obrazový, ako bola Bukvica a pred ňou Charuna. Všetko bolo totiž písané tak, že hĺbková informácia sa objavila až keď text čítal zasvätený, a pre nezasväteného (alebo niekoho u koho ten obraz nebol "v okruhu jeho pojmov") to bola iná informácia, ktorá však tiež dávala zmysel, ale len ten ktorý bol rovný jeho "úrovni chápania sveta".
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+1 # Dědouch11 2017-07-17 11:50
+++
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+4 # Jirka Mahi 2017-07-16 09:44
Lucif- jako netvrdím že članek bez uvedeného zdroja je ok. Ale: pokud napíšeš že že je to poslední rozhovor N.T. a pak s nikym nehovoril,šíríš HOAX. Hned v uvodu je psané : "Poslední rozhovor novináře Johna Smithe s Nikoly Tesly" - nikdo tam nepíše poslední rozhovor N.Tesly, po J.Smithovi udělal jistě další rozhovory. Cely rozhovor těžko povedat,jak som pisal nema zdroj a něktoré info je zavadzajuce
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+3 # Lucif 2017-07-16 21:22
Prejdi si Teslove poznámky z Colorado Springs, kde pracoval práve v rokoch 1899-1900. On nikdy nevyplodil vetu, ktorá by nedávala logický zmysel. Toto nie je jeho štýl. Toto sú hatlaniny opitej čarodejnice z Hornej Dolnej.

A ak niekto uvedie že ide o "posledný rozhovor s osobnosťou XY", tak mi uveď jediný príklad kde tým nejaký novinár myslí seba, akože je to posledný rozhovor ktorý spravil nejaký novinár. Koho zaujíma nejaký novinár? No a ak by ti to nestačilo, tak sa pozri na tú fotku, a keď budeš tvrdiť že foto je len ilustračné, tak už si daj facku :)..
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+2 # Piovarči 2017-07-17 02:36
Lucif je to jasné je to niečo ako Hoax, čiastočná mystifikácia. Napr. pojem čierna diera vtedy ešte nebol známy. Tesla znesie veľa:-)

Ale rozhodne to bol vizionár

Títo chlapci boli géniovia

Pocta Nikolovi Teslovi v Prahe

Predpoveď Nikolu Teslu sa vyplnila po 100 rokoch

sklenicescitaty.cz/.../...
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # pesimista 2017-07-15 21:56
"Poslední rozhovor novináře Johna Smithe s Nikoly Tesly údajně zrealizovaný v roce 1899, uvedený ve zkrácené podobě:"

-s Nikolou Teslou* (vy dobra cech)
- v roce 1899 mel 43let...tzn tezko to mohl byt jeho posledni rozhovor...(mat e uz na zacatku nesrovnalosti )
-bude zjevne podobne jako clanek o tom "ztracenem" letadle

uz ta prvni veta udejne z ust Pana Tesly je s*acka jak nevim co (resp. 2 vety)

Pan Nikola Tesla sam prohlasoval "Stojim na ramenech velikanu" myslel tim fyziky a matematiky atd... proste nemusel zacinat od píky.

jinak to ze si novinari cucaji nekdy z prstu informace a predevsim rozhovory neni tajemstvim ...

sam jeden slavny clovek rikal, ze mu jednou volal novinar ci redaktor nejakeho casopisu s tim, ze s nim chce udelat rozhovor a kdyz ten slavny odmitnul. tak mu prej rekl...cituju "tak my si ho vymyslime" a ostatni slavne osobnosti prikyvovali (bylo to v poradu "aj mudry sa schybi" ci tak nejak

a jinak je zajimave, ze kdysi vsichni na Pana Nikolu Teslu s*ali a pote co umrel najednou o nem vsichni pisou a zejmena s*acky!!! JE TO NEHORAZNA KRIVDA!!!! A PROC?! PROTOZE SE UZ NEMUZE BRANIT!!!! ten jiste skace salta v hrobe...je to ubohe...a lidi si o nem vymysleji p*coviny jen kvili zisku ci aby byli zajimavi !!! atd...smutne debilni doba !!!

jinak koukam na posledni slovo v clanku "Loading..." wtf?! nemeli by jste tam radeji dat zdroj techto s*acek?!

jinak ja povazuju za pravdive texty predevsim ty od soudu (tam by totiz meli zapisovat pravdu) a tam bylo krasne videt jak se Pan Tesla krasne racionalne a logicky vyjadruje a stira tak vsechny s*acky okolo (lidi) doporucuju... a soudil se s radoby vynalezcema kteri mu kradli vynalezi a nekteri dostali za to i nobelovku ...zatim co tesla nikdy zadnou nedostal LOL!!! pokrytci zas*ani (zku*veni lidi)

a jinak na sklonku zivota uz byl bohuzel kapanek senilni...;/ zejmena v te dobe je dobre brat lidi kapanek s rezervou

sorry ze ty s*acky cist nebudu ale nechci si kazit vedomosti o nem, ktere jsem nabral cca 15let z5 a kterym verim mnohem vic ...nez tomu co se objevuje posledni dobou...(ktere nahravaji ruznym lharum ...radoby "duchovnim" lidem)
-navic to muze hatit postup lidi kteri se budou snazit jit v jeho stopach...dnesn i zkreslene informace maji dle me predevsim tenhle ucel (ti nahore si totiz uvedomuji, ze to co dokazal on muze i nekdo jiny a evidentne to neni v jejich zajmu)

zalohovano...mazte a pomoci ctrl +v to tu budete mit z5 :D i kdybych mel menit ip s*aci (a dokonce jsem napsal vse co minule myslim ;) ) at uz vam vadilo cokoliv mate to tu zase smejdi
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+14 # peterpeter 2017-07-15 22:13
A ZDROJ???? ja som nasiel tento rozhovor v anglictine a nic o budhovi tam nebolo. Toho budhu ste si tam preco dopisali? Mi chcete nahovorit ze v krestanskej europe alebo v USA na prelome storoci Nikola Tesla uznaval budhu? to si robite srandu!!! Nic nie je horsie ako prekrutene slova na klamstva
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+4 # maximon 2017-07-15 22:17
fake.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+3 # Pokémon 2017-07-16 00:06
Tady dnes není nic, za co by stálo reagovat. Tudíž nijak reagovat nebudu.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+4 # .lak 2017-07-16 01:19
To neřeš. Dovedu být taky úplně dutej, vakuovje.
www.youtube.com/.../
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+5 # Ruda pařan 2017-07-16 01:19
Tohle je jasny fake, mluvi se tu o teorii relativity a vecech jako cerny diry, ktere v te dobe nikdo neznal ani Tesla.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+5 # Věra Štimová 2017-07-16 01:48
To, co je publikováno, jako Teslův rozhovor je nesmysl, jako to, že je nyní zván Budha do Vatikánu, aby se vyjádřil k oteplování v jistých vodách tak, že praskl i ledovec. Dají se najít zajímavé články tamní doby jak s ním, tak o něm. To, že tehdy bylo v Evropě křesťanství normální, budhizmus se nosil přece jinde, je jenom potvrzení toho, co Tesla žil. Žádný velký majetek, ukradené vynálezy a pátrání příbuzných po jeho smrti po Teslově pozůstalosti. Bylo jim však řečeno, že jeho vynálezy jsou zabaveny, protože jsou snad nebezpečné, to už si nepamatuju, jak to vysvětlili. Každopádně z Teslových vynálezů vyšel geoinženýring, který je tajný, protože se jedná o HARP systémy a vibrace pomocí specielních cívek, schopných destrukce a zemětřesení v určitém okruhu jejich působení. Ty díry v zemi, propasti na dálnicích, zmizené domy v rozestouplých trhlinách, jsou vlastně zkoušky Teslových vynálezů. Zase chaos místo harmonie. Tesla mluvil opravdu o hudbě, lahodný zvuk, jakým je melodická hudba a zpěv, je vlastně také typ energie, která má mnoho proměn podle zákonů fyziky. I houba je vlastně ponížená forma energie až na stabilní úroveň houby. Jako jsou excitované, čili vybuzené stavy atomů nestabilní, jsou nestabilní i poměry v té duchovní, čili energetické rovině, pokud počítáme i s živou energií naší existence. Ta má mnoho stabilních úrovní a jejich výrazem je úroveň odpovídající zvířeti, hmyzu, rostlině, člověku. Převedeno do řeči fyzikálního pojetí hmoty a energie jako celku, to znamená i energie života, pak frekvence jednotlivých zvířat jsou stabilní, pokud jsou ta zvířata tak zvaně čistá, bez příměsi krve jiných zvířat. Pak je jejich frekvence v harmonii s ostatními živými druhy na planetě a celá planeta tak má harmonii. Pokud ale dojde k tomu, že rostlina, zvíře nebo člověk je zrůda, pak jeho frekvence je disharmonická a jejich chování je chaotické. Souznění jak rodin, tak rostliné a živočišné říše s planetou je vlastně tím dokonalým rájem na Zemi, kde není nic nedokonalého, co by tento poklid, harmonii, rušilo. V momentě, kdy chaos vytvářeli padlí andělé v počátcích existence Země s Adamem a Evou, a snažili si vyrobit tělo, takže vznikaly různé zrůdy, dobře popsané ve Starých pověstech řeckých, harmonie celé zeměkoule zmizela. Fyzikálně se to projevilo snížením frekvence celé planety a disharmonií. To znamená, že se Země, kde rostla obrovská květena, žili zde ohromná zvířata a konaly se zde války titánů, obry nevyjímaje, ochladila a zmenšila a s ní vše, co bylo dříve větší. Dráhy jednotlivých elektronů kolem jader prvků ztratily svou vyší stabilní frekvenci a spadly na nižší stabilní úroveň. To se projevilo skokově, Noe by mohl vyprávět. To, co planetě hrozí nyní, je imploze. Mrkněte se na to, co to znamená a můžete odhadnout i na základě vašich zjištění, o kolik se energie planety zase poníží a jaká bude její velikost a teplota. Tohle se stalo na jednom Měsíci zvaném Europa. Byla na něm voda, teď je tam pouze led. Mohl tam být dříve život, vodní svět. Jestli je pod tím ledem život. Možná nějaká améba tam žije. Čeká nás Armagedon a pokud každý z nás pochopí zákony fyziky naší planety jak v rovině viditelné, tak neviditelné, pak se bude chovat přesně tak, jak Matka Moudrost řekne. Jinak je možné, že Armagedon nepřežije. Ostatní se zachovají tak, aby Země byla obnovená v harmonii s ostatními planetami a vesmírem jako takovým. To znamená žádný chaos, mír a pořádek. Lásky dostatek, euforie a proto i hodně dětí. Fotr chaos půjde zažalovat nejspíš i OSN za to, že ho poslali na úroveň trepky a z této úrovně toho moc nenamluví. Padlý anděl může být rád, že jednobuněčný živočich je ještě živý, a proto nestraší jako Smrt v kobkách svých zplozenců. Církev taky tím svým proklínáním padlých andělů nikomu neprospěla. Jednak je z ní to, co je a jednak ponížila energii i padlým andělům, takže se chovají jak program s podprogramy na hříchy. Jak se to projevuje ? Především otázkou reagující na myšlenku před ní. "Jáák projevuje ?? Až vyslovíte tyhle naivní otázky začínající slovem jáák ? ? ?, jste na stopě programu na hříchy, který máme v hlavách. Avizovaný Duch nesvatý kecá zrovna do života a pak ty sprosté výrazy pubertálních dětí snadno pochopíte. Stejně jako jejich lenost, lži, krádeže a závislosti. Projevy toho, který zradil Život. Tak ho nemá, ale dostane ho na úrovni jednobuněčného živočicha, jinak by pořád byl slyšet ústy pubertálních dětí, ústy opilců, lhářů, narkomanů a prostitutek.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+1 # necital-som-to 2017-07-16 02:11
necital som tvoj komentar je prilis dlhy
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # Pepa z Depa 2017-07-16 21:01
Cituji necital-som-to:
necital som tvoj komentar je prilis dlhy


jsi hold bl-bec .. ty uz radeji nic necti ..asi by jsi se mel jit obesit nebo nebot samotny zivot je vetsinou mnohem delsi a daleko vice slozitejsi ..
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+7 # Vaclav2 2017-07-16 08:47
vážím si samozřejmě Tesly jako technického genia...ale tohle povídání na mě působí jako kdyby byl nafetován, nebo si to někdo zcela vymyslel...blá blá - alespoň tedy mě to nedává vůbec smysl
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+5 # ude 2017-07-16 09:42
a zdroj toho článku nič, čo?
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+3 # Lukas Salamoun 2017-07-16 16:31
Opravdu se Vám vyplatí psát tyhle věci bez udání zdrojů? Uvědomujete si, že akorát zdiskreditujete sami sebe? Začněte více ověřovat co sem píšete. Začínám Vážně uvažovat jestli sem má vůbec smysl chodit.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+1 # Zklamaný 2017-07-16 17:06
Zbytečně ztratíte inteligentní čtenáře.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # Pepa z Depa 2017-07-16 21:07
Cituji Zklamaný:
Zbytečně ztratíte inteligentní čtenáře.

zbytecne jiste ne .. do haj-zlu patri jen sra-cky

takze ...vstavat a jdeme na ne!!!!!!!!!!!!! !
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+5 # Věra Štimová 2017-07-16 19:19
youtu.be/ZsVRalZ-Tn8
Jak vypadá geoinženýring na základě Teslových ukradených vynálezů. Neprodal je, věděl, že to opice zneužijí a zahailujou si. Pak to hodí na Boha a na globální oteplování.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat

Top of Page

Podpořte nás

Podpořit nás můžete zasláním libovolné částky na český účet, nebo v kryptoměnách BTC, BCH, ETH a LTC, či přes PayPal.

Více informací zde

 

Převodem na účet

Podpořit nás můžete zasláním libovolné částky na český účet.

Více informací zde

V kryptoměnách

Podpořit nás můžete pomocí BTC, BCH, ETH a LTC.

Více informací zde

Přes PayPal

Copyright 2018 © AC24, s.r.o. | Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu. | Nezávislé zpravodajství z celého světa aneb Co se jinde nedozvíte |
Máte dotaz? Chcete inzerovat na AC24? Neváhejte nás kontaktovat formou emailu: info@ac24.cz

Provozovatelem serveru AC24.cz je AC24 s.r.o., se sídlem Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 02988186, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 226266. | O projektu | Tiráž | Napsali o nás | Podpořte nás