Webový portál AC24.cz ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.

AC24.cz

AC24.czZe světaProfesor Rainer Mausfeld: Strach mocenských elit z národa (zvládání demokracie skrze techniky měkké síly)

Sociální sítě

Reklama

https://www.AUTOdoc.CZ

Profesor Rainer Mausfeld: Strach mocenských elit z národa (zvládání demokracie skrze techniky měkké síly)

Proč vůbec jsou z lidí, z národů dělány ovce? A k čemu je potřeba pastýř, a k čemu pastýř potřebuje ovčáckého psa, aby udržel stádo ovcí ve správném kurzu?

Je vidět, že tato metafora je již od samého začátku prosáklá ideologií. Již u Platona existují první pochyby o tom, zdali má pastýř skutečně na srdci dobro ovcí, nebo zdali nepřemýšlí o zisku. Zdali má pastýř při pasení ovcí na srdci to nejlepší pro ovce, nebo prodej. Tato metafora odhaluje pravdu, již se pokoušejí skrýt — to, že pastýř nemá povinnosti vůči ovcím, ale vůči vlastníkovi stáda.

O tom ale v metafoře není vůbec hovořeno. To znamená, že tato metafora vede k tomu, že národ je vyobrazen jako nedospělý. Národ je ideologická konstrukce. Protikladem nedospělého národa je vůdčí elita. A právě tento protiklad (nedospělý národ a vůdčí elita) je základem naší současné představy o demokracii.

Čím je demokracie tak zajímavá? Freedomhouse, nezisková organizace, která se naprosto nezištně cítí být ve službách demokracie, říká, že ze 195 států jsou 125 demokracie v tom smyslu, že se jedná o volební demokracie. Když se zeptáme, co dělá demokracii tak zajímavou, existují dvě perspektivy. Jedna perspektiva je zespoda — čím je pro nás demokracie atraktivní? Pro nás je demokracie atraktivní tím, že od narození máme v sobě vrozenou koncepci útlaku a svobody. Chceme se cítit autonomně a nechceme být podčiněni vůli někoho jiného. To je ten bod, jenž dělá demokracii atraktivní. To již konstatoval Ethienne de La Boetie v roce 1549. Říká, že se nerodíme jenom s vlastnictvím naší svobody, ale rodíme se i s touhou bránit ji. Noam Chomsky to ještě jednou zopakoval z pohledu kognitivní vědy, řekl: „Máme vrozený instinkt pro svobodu."

To dělá demokracii zajímavou pro nás! Čím je demokracie zajímavá při pohledu shora? Ničím! Jelikož demokracie znamená omezovat mocenské požadavky vládnoucích, na tom přirozeně nemají vůbec žádný zájem. Z toho vyplývá napětí mezi naší přirozenou představou — chceme cítit svobodně a společensky autonomně — a požadavkem vládnoucích stabilizovat svůj status. Toto napětí se v historii často vybíjelo ve formě revolucí. To je historický, napjatý vztah, s nímž vládnoucí lidé neustále bojují.

Jak to můžete vyřešit, když nechcete žádné krvavé revoluce? Tím, že lidské požadavky svobody uspokojíte náhražkou: iluzí demokracie! Jak můžete vytvořit iluzi demokracie? Zaprvé, potřebujete ideologii ospravedlňující to, proč nedospělý národ potřebuje vedení. Zadruhé, musíme demokracii tak vyprázdnit, ideu demokracie tak vyprázdnit, že se omezí jen na akt voleb. Zatřetí, potřebujeme neustálý management demokracie.

Budeme pozorně sledovat, jak spolu komunikuje o těchto problémech elita, neboť když mezi sebou o těchto problémech mluví elita, mluví často otevřeněji, než když hovoří k lidu. Hned se podíváme na to, jaké zahraničně-politické výhody v demokracii, přesněji řečeno v demokratické rétorice, vidí poradce Henryho Kissingera.

„Pro hegemoniální zájmy je „demokracie" zajímavá proto, že demokratická rétorika nám pomáhá překonat propast mezi našimi fundamentálními geopolitickými a strategickými zájmy a nezbytností zahalit naše bezpečnostní zájmy do morálních slov." Proč je tohle potřeba? Protože my máme naše vrozené požadavky na svobodu, které musejí být uspokojeny. Národ potřebuje iluzi demokracie, jinak existuje riziko revoluce. „Demokratická agenda vytváří, krátce řečeno, jakýsi plášť legitimity pro naše základní strategické cíle" (Howard Wiarda (1990). The Democratic Revolution i Latin America, New York, s. 270. Jedná se o vedoucího poradce (1983-1984) Kissingerovi komise pro Centrální Ameriku). Toto je oficiálně řečeno, to nám ušetří celé hodiny analýz, elity nám dobrovolně říkají, o co jde!

Pokud je to tak, že demokracie je jen rétorická legitimace, tak si toho národ někdy musí všimnout, že se jedná pouze o rétoriku. V západní Evropě si 56% lidí myslí, že základní myšlenka demokracie není naplněna („Řekl byste, že vaše země je řízena na základě vůle lidí?" — Gallup 2015).

Zajímavé ale je, pokud se nyní podíváme na jiné průzkumy veřejného mínění, (…) tak uvidíme, že 68% lidí by opět volilo ty parlamentní strany (v Německu), jež jsou odpovědné za současnou situaci. To je překvapivé. Neboť to nebyly ovce, nebylo to stádo, byli to pastýři, kdo zničili sociální stát, kdo dali 50 miliard euro veřejných peněz do záchrany bank, kdo buduje stát plný sledování, kdo tlačí na militarizaci Evropy, kdo rozšiřuje NATO a tak dále. Je zajímavé, že to vypadá, že většině obyvatel všechny tyto věci nevadí.

Vypadá to, jako by pastýři dělali všechno ku prospěchu stáda. Lid je spokojený se svými pastýři. Nespokojenost ovšem existuje, a to u elity! Elita je nespokojena. Joachim Gauck (bývalý prezident Německa) říká: „Elity vůbec nejsou problém, obyvatelstvo (národ) je v tomto okamžiku ten problém." (Joachim Gauck, 19. července 2016)

Dodejme, aby nevznikly nedorozumění — Gauck nepatří k elitě držící moc, Gauck je jen personál elity držící moc. Ovšem ten tón, jenž je zde, prochází i těmi magazíny a publikacemi, kde spolu komunikují elity držící moc. Uveďme příklad z velmi vlivného časopisu Foreign Policy, ten říká: „Je čas, aby elity povstali proti masám ignorantů." (Foreign Policy, 28. června 2016. Autor článku James Traub) To je jedinečné, jelikož máme za sebou již minimálně čtyři desetiletí stále agresivnějšího třídního boje směřovaného ze shora, a nyní elity rozdmýchávají revoltu proti lidu.

Já se ptám, jak to může vypadat? Já nemám příliš představu. Možná budou organizovat úterní demonstrace, kde se elita bude scházet, aby demonstrovala proti lidu. Já nevím, co to znamená. Zajímavé je, že elity jsou zneklidněné už jen tím, že se stávají terčem kritiky, byť jen málo. Ale fakt, že se stávají terčem kritiky, je natolik zneklidňuje, že i na mnoha dalších místech nacházíte podobná vyjádření — elity musejí konečně zahájit odvetný úder.

To je paradox, národ je se svojí vládnoucí elitou spokojen, elity ovšem nejsou spokojeny s národem. To je paradox, ten musíme vysvětlit, vrátíme se tedy úplně na začátek a podíváme se, jak k této situaci došlo.

Ve všech společnostech, kromě těch nejprimitivnějších, nacházíme konfrontaci malé skupiny vládnoucích s velkou skupinou ovládaných. Přirozený cíl těch vládnoucích je vždy zajištění své moci! K tomu mohou použít díky lidské přirozenosti dvě cesty. První cesta je vykonávání psychické moci skrze produkci ideologií, ovládání názorů ve společnosti, afektivní manipulaci a podobné — takzvaně svázat mysl řetězy. Druhá cesta je ta, že ten silnější si dělá, co chce, přičemž ten slabší to musí trpět. Této druhé cestě se dnes říká reálná politika (realpolitik). K tomu existuje velmi známé dílo od Thúkydida, takzvaný dialog Melosu (Melierdialog). Thúkydidés popisuje Peloponéskou válku, vztahy mezi Spartou a Athénami. Athény byly tehdy na vrcholu moci, také na vrcholu svého kulturního rozvoje. Athény měly vnitropoliticky demokracii a zahraničněpoliticky prováděly agresivní hegemoniální politiku, utlačovaly všechny okolní městské státy a přinutily je vstoupit do takového tehdejšího NATO. A Melos byl jeden malinký ostrov kdesi, který byl 700 let neutrální. Lidé z Melosu chtěli Athéňanům říci, že by rádi zůstali neutrální, že nemají skoro žádnou armádu — nic neděláme, jen si přejeme zůstat neutrální. Athéňané, jež měli jakousi Trumanovu doktrínu, řekli, že nebudou trpět žádné neutrální státy ve své blízkosti a postavili Melos před volbu — vazal nebo zničení. Lidé z Melosu řekli: Jsme již 700 let neutrální, přejeme si i nadále zůstat neutrální. Na základě toho Athény celé obyvatelstvo vyvraždily.

Melos v tomto dialogu říkal, že musí existovat právo a morální kritéria. Athéňané proti tomu argumentovali slovy: Právo existuje jen mezi stejně silnými. Právo může platit jen mezi stejně silnými. Když je někdo slabší, tak ten silnější si dělá, co chce, a ten slabší trpí to, co musí.

Impéria neznají žádné morální kategorie! To platí už od antiky, to platí dodnes!

Techniky vládnutí tedy můžeme rozdělit na to, co dnes nazýváme hard power (tvrdá síla): vojenská moc, ekonomické násilí, sociální a ekonomické ožebračování,… — to jsou všechno metody Hard power. Hard power (tvrdá síla) má tu nevýhodu, že v nás vzbuzuje přirozený odpor, tvrdá síla se nám nelíbí, tvrdou sílu nemáme rádi, neboť máme jistou morální citlivost. Utlačování se nám nelíbí, ať už je vykonáváno vůči nám či vůči druhým.

Použití tvrdé síly sebou nese náklady pro ty, kdo vládnou. Z toho důvodu se vládci již od samého začátku pokoušeli tuhle morální citlivost zneškodnit. Jak můžeme vyvinout techniky vládnutí, jež vzbuzují méně odporu!? Těmto technikám dnes říkáme soft power (měkká síla), do nich patří: média, školy, humanitární nadace, think tanky, manipulace názorů a afektů (emocí), techniky vytváření politické letargie, vytváření falešné identity, vytváření nejistoty a strachu,… Soft power má tu výhodu, že je díky desetiletím zdokonalování vytvořena tak, že překonává (obchází) náš psychický imunitní systém. To přesně vyjádřil jeden z nejvlivnějších výzkumníků komunikace a teoretik propagandy Harold D. Lasswell: Ovládání názorů je „levnější než násilí, podplácení nebo jiné možné ovládací techniky" (Harold D. Lasswell (1930). Encyclopedia of the Social Sciences).

Ekonomické důvody tedy hovoří ve prospěch toho využívat soft power (měkkou sílu) a nadále zdokonalovat její techniky! O tom psal i jeden velmi vlivný politolog, člen mnoha think tanků Joseph S. Nye Jr., napsal knihu Soft Power (Joseph S. Nye, Jr. Soft Power. 2004). V ní ukazuje, že budoucnost moci leží v měkké síle, jelikož pouze soft power umí překonat imunitní systém odporu lidí. (…) C. Wright Mills si již v šedesátých letech všiml, že „otevřená veřejná rozprava patřící k demokracii byla nahrazena otevřenou psychologickou válkou" (Charles Wright Mills. The Power Elite. 1956). V této situaci se v současnosti nacházíme.

To sebou přináší problém, že elity mají k dispozici obrovské think tanky, univerzity a kdo ví co ještě — sociální vědy a psychologie právě slouží ke zkoumání měkké síly, což vede k tomu, že vládnoucí elity mají k dispozici mnohem více znalostí o našich psychologických dispozicích, o našem duchu, o našem psychickém imunitním systému než my sami. Ne o hodně, ale o nekonečně mnoho více. My opravdu nemůžeme změřit, v jakém poměru jsou znalosti, jež mají elity potenciálně k dispozici oproti nám. My si přirozeného stavu našeho vědomí nejsme vědomi, ono prostě funguje, my vůbec nevíme, jak funguje, neznáme jeho vlastnosti. Elity ovšem o tom mají potenciální znalosti. Například na Wikipedii se můžeme podívat, na čem závisí naše rozhodovací chování — v tomto případě našli psychologové stovky zajímavých vlastností, jež všechny ani neznáme, přičemž je možné je experimentálně velmi přesně prozkoumat a ty se potom skvěle hodí pro manipulaci s lidmi. To znamená, že elity vědí přesně, jak mohou naše rozhodování manipulovat, my však ani nevíme, jaké znalosti přitom elita používá.

Hlavně v USA vděčí psychologie a sociální vědy za svůj rozkvět předně tomu, že se nacházejí ve službách výzkumu technik měkké síly. To je jedna z velmi málo známých věcí. Uveďme si pro příklad citát z roku 1949!: „Sociální vědy se stále více a více stávají instrumentem kontroly mas, čímž se stávají další hrozbou pro demokracii." (Robert S. Lynd (1949). The Science of Inhuman Relations. The New Republic, 121, 22-25.) To znamená, že my, prostí lidé, máme relativně špatné karty v ruce, když ve stejné míře nebudeme zjišťovat, jaká slabá místa jsou pro tyto techniky soft power využívány.

Chceme-li dát naší společenské situaci smysl, je důležité dát jí nějaký rámec. Rámec, s nímž naši společenskou a sociální zkušenost navzájem provážeme nějakým smyslem. Základním aspektem měkké síly je najít rámec, který bude pro lidi přesvědčivý a bude je směřovat správným směrem. Jak by mohl takový rámec vypadat? Rámec vypadá tak, že lidstvo rozdělíme do dvou kategorií. První, existují lidé, jež jsou od narození stvořeni pro vládnutí. Druhá, existují lidé, jež jsou od narození stvořeni, aby sloužili. Existují tedy pastýři od narození a ovce od narození. Toto rozdělení se nachází již velmi explicitně u Aristotela. Nyní si musíme dát jen záležet na tom, aby toto rozdělení bylo tak přivedeno do života, aby mu lidé sami věřili. Ti, kdo toto rozdělení přivedli na svět, sami sebe označují za elitu, což je velmi povedený šachový tah.

S tímto rozdělením na kategorie nyní vzniká úplně nová koncepce národa. Fridrich II. napsal Voltairovi: „… prostý lid hnije neustále v bahně svých předsudků." Další člověk ve stejné době napsal: „Jsou dost blbí na to, aby se s otevřenýma očima nechávali od jiných podvádět." To je národ! Voltaire s bolestí konstatuje, že pojem „národ" je zcela nově chápán. V tomto čase, okolo roku 1850, se odehrává posun toho, co vlastně národ je. Voltaire říká: „Podle toho, jak o tom lidé nyní hovoří, je lidem míněna přirozeně elita. Národ jsou zvířata uvnitř lidského pokolení (animaux au-desous de l'homme)".

Ještě jednou si to ujasníme. Národ (lid) je ideologická konstrukce. Elita je také ideologická konstrukce. Nyní to celé musíme jen naplnit, abychom mohli naši metaforu s ovcemi postavit na pseudo-vědecké základy. Základy, které jsou i pro ovce (národ) tak přesvědčivé, že to jako ideologii přebírají a jsou připraveni volit své pastýře, své vlastní řezníky! A to je něco, co se táhne skrze celou literaturu: národ je iracionální, infantilní, národ je náladový, národ není přístupný racionálním argumentům („ignorance and stupidity of the masses", Harold Lasswell), hledí jen na vlastní krátkodobý zájem („great beast", Walter Lippmann). Elity oproti tomu jsou inteligentní, vzdělané, racionální („the responsible man", Walter Lippmann), mají „dostatek moudrosti, aby rozpoznaly společné dobro pro společnost a dostatek mravní čistoty k tomu, aby ho sledovaly" (Hamilton and Madison, 1788).

Máme tedy dvě třídy lidí, což je ideologický fundament pro naši metaforu stáda (lid) a pastýře (elita). Díky tomu máme tu nejdůležitější základní ideologii, ideologické ospravedlnění, s jehož pomocí je možné zajistit, že postavení vládnoucích — a hlavně majetkově bohatých — nebude ani v demokracii ohroženo! Všechny následující koncepce demokracie budují ideologii přesně na tomhle základě!

Fridrich II. platí jako monarcha osvícenství, ten osvícenství považoval za fascinující, nechtěl ho ale zavést až příliš daleko, brát ho příliš vážně. Proto v roce 1780 zadal svým elitním vědcům Berlínské akademie úkol, aby dokázali, zdali je užitečné obelhávat národ. Z 42 prací byly 2/3 proti — národ by se neměl obelhávat. Zbylá třetina k jeho radosti říkala, že když se národu říká pravda, tak z toho ve výsledku budou jen revoluce a chaos — proto je dobré národ pro jeho vlastní dobro obelhávat.

Tehdy to bylo 66% proti obelhávání národa, 33% pro obelhávání. Dnes žijeme v časech radikálního anti-osvícenství. Pokud bychom dnes udělali hlasování, tak by podle mého odhadu dopadlo takto: 1% proti obelhávání národa, 99% pro obelhávání národa. Dnes je to samozřejmé, patří to k práci médií a politiků — musíte lhát! Jean Claude Juncker, jenž má občas zvláštní chvilky, kdy nekontroluje, co říká, prohlásil: „Když je to vážné, musíte lhát." (Jean-Claude Juncker, 2011) V politice je to přirozeně neustále vážné, takže lež patří k práci!

Pro pastýře by bylo ještě jednodušší, kdyby nepotřebovali vůbec lhát — kdyby nepotřebovali vůbec lhát, jelikož národ již více nemá vůbec žádný zájem o pravdu, protože lid je tak apatický a zdětinštělý, že je mu jedno, co mu vyprávějí! Tento fakt byl relativně rychle rozpoznán intelektuálními přisluhovači elity, což je přirozeně Ta ideální situace, neboť nejúčinější manipulace naší mysli míří na to, zablokovat naši mysl, úplně zablokovala naše mentální kapacity! Zablokovat naši schopnost vytvářet pro sebe přesvědčení, k tomu jsou vyvinuty velmi pěkné triky, například konzumní společnost, infantilizace a podobně. To je bod, jehož si všimla již Hannah Arendtová, říkala: „Cíl totalitárního systému není o tom, vytvářet jisté přesvědčení, že ty musíš věřit tomu a tomu. Ne! Cílem je připravit národ o schopnost vybudovat si vůbec nějaké přesvědčení!" To je nejvyšší cíl manipulace mysli.

Přesně to si přejí elity — apatii národa. Známý a vlivný sociolog Robert Michels říká, že ten rozhodující a nejcennější element demokracie je vytvoření politické elity pro konkurenční boj o hlasy hlavně pasivních voličů (Robert Michels, 1911). To je téma, které ve 20. letech bylo v celé literatuře o demokracii — to nejdůležitější je, jak dosáhnout apatie volícího národa! Jiný příklad je od Lea Strausse, to je jeden z nejvlivnějších filozofů reálné politiky, domácí filozof amerických neoconů. Říká: „ Co se týče mas, je jeden z nejdůležitějších předpokladů pro bezproblémové fungování demokracie volební apatie, to znamená nepřítomnost ducha veřejnosti." Pokračuje: „Solí (nezbytností) moderní demokracie jsou ti občané, kteří nečtou nic jiného než sportovní stránky a komixy." (Strauss, L. Liberalism Ancient and Modern, University of Chicago Press. 1995. s. 5) Elity se nebojí ničeho více než plnohodnotného občana! A dělají vše, aby podkopaly růst plnohodnotných občanů!

Abych s tím mohl nějak zacházet, budu tomu říkat „otrávení mysli". Jejím cílem je ochromit náš přirozený mentální imunitní systém proti manipulaci. To se může odehrát dvěma způsoby. 1) Afektivně — skrze vytváření nenávisti, například proti azylantům, Putinovi,… Vtip je pořád v tom samém, totiž energii národa přejícího si změnu namířit na falešné cíle, nedovolit této energii mířit na skutečná centra moci! To se dá dělat neustále dokolečka. Harold D. Lasswell v roce 1927 prohlásil: „Nesmí existovat žádná pochybnost o tom, na koho má směřovat nenávist veřejnosti." To je úkolem médií. Nenávist musí být vytvářena, nenávist musí být směrována, o nenávist musí být pečováno, jelikož nenávist se stará o to, že existují zástupné cíle, a opravdová centra moci nejsou ve středu pozornosti! Jako další můžeme jmenovat strach ze zhoršení vlastní sociální situace… Strach má tu výhodu, že naprosto blokuje myšlení. To je rovněž žádané!

2) Kognitivně. K tomuto patří obrovské spektrum orwellovských falešných slov, s nimiž se politika a média za pomoci řeči snaží ovládnout naše myšlení. Příklady falešných slov: volný obchod, protestní voliči, záchranný deštník, terorismus, humanitární intervence, kolaterální škody (collateral demage), kritici globalizace a další.

V tomto případě využívají tu vlastnost, že se od přírody kloníme k jistým pověrám slov — myslíme si, že pokud existuje slovo, tak k němu existuje i jednání, které mu koresponduje. To vede k tomu, že když narazíme na nějaké slovo například v novinách, tak využíváme tato slova naivně k tomu, abychom s nimi organizovali naše myšlení. Jakmile ale použijete nějaké slovo, kupujete s tím i všechnu tu ideologickou manipulaci, která v něm vězí, ale vy si to neuvědomíte. Je velmi složité přistupovat ke každému slovu tak, že má ideologické premisy, historické stereotypy, ideologický obsah. Jakmile na nějaké slovo narazíte, musíte ho s láskou rozvázat jako poštovní balíček a zjistit, co v něm všechno je. V momentě, kdy slovo použijete, jste ztraceni. Proto jsou všechna tato falešná slova tak úspěšná: jakmile je máme, organizují naše myšlení.

Další třída slov jsou ponižující pojmy: spiklenecká teorie, antiamerikanismus, populismus a další. Tyto pojmy mají velmi proradnou logiku — v nich se spojují dvě věci. Kritiku, která směřuje na centrum moci, spojují s věcmi, jimiž lidé pohrdají, jež jsou považovány za patologické. Spojujete tyto dvě věci, díky tomu vytváříte myšlenkovou zakázanou zónu. Díky tomu blokujete ta témata, která míří na centrum moci. Tyto pojmy fungují jako injekce jedu! Říkají, že o dané téma se není možné zajímat, a kdo se o dané téma zajímat bude, může to dělat jen za tu cenu, že bude v nemilosti médií. To je skvělý trik, kdy témata, která elity považují za nebezpečná, jsou za pomoci této techniky zneškodňována, jsou definována jako myšlenkové zakázané zóny. (…)

Několik slov k excepcionalismu. To je domácí ideologie USA. Excepcionalismu říká, že USA jsou díky své historii, díky své kultuře, díky moci Pentagonu, tak jedinečné, a sice ne tak jedinečné jako například Dánsko, Německo či Řecko, USA jsou jedinečně jedinečné. USA jsou tak jedinečné, že musejí dodržovat mezinárodní smlouvy, nehledě na to, že je podepsali, jen v tom případě, když je shledávají užitečnými. To je explicitně řečeno: USA se necítí být vázány mezinárodními smlouvami a USA také nemohou být posuzovány s pomocí těch morálních kritérií, s nimiž posuzují ostatní. Podle ideologie excepcionalismu nemohou USA provádět žádné válečné zločiny. Také nemohou vraždit žádné civilisty, to stejně dělají jen Rusové. To znamená, excepcionalismu je osvobozuje od všeho svazujícího, od rovnosti před zákonem či morálními kategoriemi.

Excepcionalismu je morální a intelektuální patologie! Neexistuje ovšem žádná patologie, v níž by neexistovali intelektuálové, jež by jí nedávali základ. A tak i u excepcionalismu existují intelektuálové říkající: „To, co pro USA potřebujeme, je odmítnutí principu morálního ekvivalentu — nemůže být žádný morální ekvivalent při hodnocení USA vůči jiným státům, jelikož zločiny o mnoho lepších nejsou to samé, jako zločiny o mnoho horších!" Díky tomu, že USA jsou o mnoho lepší, nemůžeme jejich činy posuzovat stejně jako činy jiných států. USA odmítají princip morální ekvivalence. Zajímavé je, že tehdejší hlavní prokurátor v Norimberském procesu Robert Jackson řekl: „Právní principy, jež byly vytvořeny v Norimberku, platí pro celou budoucnost, i USA se jim musejí podvolit a budou hodnoceny podle stejných právnických principů!" Noam Chomsky k tomuto poznamenal, že podle těchto norimberských právních principů by musel viset každý americký poválečný prezident. Excepcionalismus je v USA velké téma, kterého si naše média vůbec nevšímají.

Nyní, po té mentální otravě, která má zablokovat naši mentální kapacitu vybudovat si nějaké přesvědčení, přejdeme na manipulaci názorů a indoktrinaci. Budeme rozlišovat dvě věci:

1) aktuální indoktrinaci, což je ta, která se odehrává nyní na základě každodenního zpravodajství. To všechno známe: učinit některá fakta „neviditelná", vyvolávat strach, vytvářet názory společnosti. To jsou média.

2) hlubokou indoktrinaci. To je dlouhodobý proces, který nám má naočkovat celý světonázor, porozumění světu. Zde jsou dělány neviditelnými celé možnosti myšlení, celé světonázory. To je mnohem ambicioznější cíl: „zneviditelnit" kompletní možnosti uspořádání myšlení. Mechanismy provádění hluboké indoktrinace jsou veškeré sociální instance: školy, média, kultura a zábavní průmysl a další.

Začneme s aktuální indoktrinací. Jistě znáte velkou lež žurnalistiky o tom, že média nám zprostředkovávají vyvážený obraz společenské a politické situace. Tento postulát je už po dobu více než sta let TAK INTENZIVNĚ VYVRACOVÁN, i v empirických studiích, že to vyžaduje naprosto enormní ztrátu kontaktu s realitou, abychom mohli o médiích takto přemýšlet! Pro ilustraci si vezmeme jedno velmi pěkné kritérium německé Spolkové centrály pro politické vzdělávání (Budeszentrale für politische Bildung), ta nám dává státem certifikované pravidlo pro rozlišování mezi propagandou a zprávami: „Charakteristické pro propagandu je, že nepředstavuje různé stránky nějakého tématu a smíchává názor a informace." (Charakteristisch für Propaganda ist, dass sie die verschiedenen Seiten einer Thematik nicht darlegt und Meinung und Information vermischt.) Podle tohoto státem certifikovaného kritéria je 90% našich masových médií propaganda!

Přejdeme k hluboké indoktrinaci. Ta prostupuje všechny sociální instance, školy, média, kulturu a zábavní průmysl,… Zajímavé je, že se hodně zabýváme propagandou a manipulací mysli — médii, na něž je upíráno mnoho pozornosti. Ale školy jako hlavní indoktrinátoři jsou nějak mimo pozornost! Školy jsou pro hlubokou indoktrinaci mnohem důležitější instance. Povinná školní docházka nebyla zavedena k tomu, aby vychovala svéprávné občany. Povinná školní docházka byla zavedena explicitně pro to, aby vychovala poslušné občany a zbožné choditele do kostelů! Jak je možné, že jsme tuhle kapitolu ohledně školy zapomněli a nadále v sobě nosíme, že škola má vychovat svéprávné, plnohodnotné občany?!

Projděme si příklad od Bertranda Russella ze 20. let minulého století. Ten říká: „(…) Vzdělávací systémy nebyly vytvořeny, aby zprostředkovávali skutečné vědění, nýbrž k tomu, aby se národ stal poddajný vůči vůli vládnoucích. Bez rafinovaného systému oklamávání ve školách by bylo nemožné uchovávat iluzi demokracie.

(…) není žádané, aby normální občan samostatně myslel kvůli přesvědčení, že se samostatně myslícími lidmi je těžké manipulovat.

Jen elity mají myslet, zbytek má poslouchat či následovat vůdce jako stádo ovcí." (Bertrand Russell (1922). Free Thought And Official Propaganda. New York: Watts)

To jsou věci, které úplně unikají pozornosti — jak moc školy, ale také univerzity, slouží této hluboké indoktrinaci. Chci dát dva příklady:

Prvním bude myšlenka „dobrotivé impérium". Tato myšlenka byla hlavně v Evropě po druhé světové válce velmi systematicky usazována. Říká, že existují impéria, která nejen že provozují reálnou politiku (realpolitik), ale že existují morálně dobrá impéria, jež jsou agenty morálky a jejichž jednání funguje na principu dobré vůle. To je samozřejmě historicky naprostá absurdita! To je jako byste tvrdili, že existují lvy-vegetariáni! Musíme se podívat, jak bylo této hluboké indoktrinace dosaženo.

Council on Foreign Relations, nejmocnější privátní organizace, která vůbec existuje (Laurence Shoup (2015). Wall Street's Think Tank), říká: „Musíme mít takovou zahraniční politiku, která bude podporována osvícenou veřejností doma a přesvědčí lidi za hranicemi, že naše motivy jsou dobré." (Lester Markel (1949). Public Opinion and Foreing Policy. Council on Foreing Relations) K tomu musí být vyvinut „informačně-propagandisticko-kulturní program" (Tamtéž). To je rok 1949. O rok později jsme měli v Evropě a v Německu CIA Kongres pro kulturní svobodu. To byl propagandistický program CIA, který nám až do morku kostí vštípil americký pohled na svět. Na základě jeho působení jsme byli přesvědčeni, že existují dobrotivá impéria.

Podíváme se na to, jak o tomto tématu spolu hovoří elita. Charles Krauthammer: „My nejsme jen tak nějaký hegemon. My jsme jedinečně dobrotivé impérium. To není pouhá gratulace sobě samému; to je fakt…" (Charles Krauthammer, 2001. Podle Financial Times „nejvlivnější komentátor v Americe")

Joseph S. Nye: „Od starého Říma se žádný národ netyčil tak vysoko nad ostatními." (Joseph s. Nye (2002). The Paradox of American Power. Oxford University Press)

Robert Kagan, manžel Victorie „Fuck the EU" Nulandové: „Unikátní vlastnosti americké globální dominance… Moc… o mnoho větší než jakou kdy měl jakýkoli národ od dob Římského impéria." (Robert Kagan (1998). The Benevolent Empire. Foreing Policy)

Pokud tato vyjádření již považujete za naprostou ztrátu kontaktu s realitou, tak následující se vám bude obzvláště líbit. Hillary Clintonová o USA: „the greatest country that has ever been created on the face of the Earth for all of history (nejskvělejší země, která kdy byla na Zemi za celou historii vytvořena)." (Hillary Clinton, 25. července 2016)

Zde vidíme, že referenční bod pro USA je vždy Řím. Podíváme se, zdali jsou nějaké dobové zprávy o tom, co ve skutečnosti byla ta Římská říše, když je to ideální představa Spojených států o tom, jací jsme a jací si přejeme být:

„…člověk zbytečně touží uniknout jejich pýše díky poslušnosti a podrobení se.

Jako loupežníci světa šmejdí nyní po moři poté, co jim, ničitelům všeho, došli státy.

Je-li jejich nepřítel bohatý, tak jsou chamtiví, je-li chudý, jsou ve své touze po moci nenasytní.

… odvláčení lidí, krveprolití a loupež označují prolhaným výrazem Impérium, a kde vytvoří poušť, tam to nazývají Mírem." — říká Tacitus (Tacitus, Agricola, 30).

Čím je to vše poháněné? To popsal již v roce 1948 George F. Kennan (hlavní stratég Ministerstva zahraničí USA): „My vlastníme asi 50% bohatství tohoto světa, tvoříme ale jen 6,3% jeho obyvatelstva…. Náš skutečný úkol do budoucna je vytvořit takovou formu vztahů, která nám umožní tyto rozdíly ve vlastnictví bohatství bez větších hrozeb pro naši národní bezpečnost zachovat.

Abychom toho dosáhly, budeme muset zavrhnout veškeré sentimentality a snílkování." (Memo PPS23 z 28. února 1948, odtajněno 17. června 1974)

Pro čtenáře z lidu zní tato prozaická formulace neškodně. My všichni se musíme vzdát některých sentimentalit. Pro příslušníka elity tato formulace, již jsme si právě uvedli, ale znamená: násilí, násilí a zase jen násilí! Musíme udržet tyto rozdíly v bohatství — násilí je k tomu ten odpovídající instrument.

Když se podíváte na tu situaci dnes, tak se ještě mnohem extrémněji vyostřila. Proto abychom tuhle situaci udrželi, musíme se vzdát sentimentality a snílkování, proto potřebujeme militarizovat EU, proto je „bezpečnost" Německa (České republiky) bráněna až v Afghánistánu, proto potřebujeme rozšiřovat NATO — to je vše je podle té samé logiky, o které hovoří Kennan.

George Friedman řekl: „Spojené státy mají fundamentální zájmy, kontrolují všechny oceány světa, to žádná velmoc nikdy nedokázala. Díky tomu my můžeme provádět invaze, ale oni nemůžou provést invazi k nám, a to je velmi pěkná věc." (George Friedman (STRATFOR), 5. dubna 2015, Chicago Council on Global Affairs)

(…) To znamená, že hluboká indoktrinace dobrotivým impériem je v nás tak hluboko zakořeněna, že ji není možné opravit díky faktům, není korigovatelná skrze fakta! Když pravidelně čtete Spiegel, FAZ a Süddeutsche Zeitung (mainstream) a pak se podíváte na mapu, kde jsou umístěné americké základny, tak uvidíte, jak agresivně se Rusko přiblížilo k těmto americkým základnám!

Na tomto bodě je vidět slogan a recept na úspěch kapitalismu, který vždy zněl a zní: „Žádná válka také není žádné řešení!"

Nyní se podíváme na nevládní organizace (NGO). Celý svět je potažen sítí nevládních organizací, která funguje jako pojistka. Ty skutečně zčásti dělají humanitární věci, například nezisková organizace Gatese se stará o toalety pro celou Afriku, mnohé další dělají sociální práci, humanitární práci, ale právě ty neziskové organizace, jež jsou zabalené do filantropického obalu, jsou obzvláště dobré nositelky ideologie! Máme celou síť filantropicky zaobalených institucí, jež ale fungují hlavně proto, aby šířily ideologii. Protože tyto nevládní organizace nemají povinnosti vůči těm, komu pomáhají, nýbrž ty mají povinnosti vůči těm, kdo je financuje!

Existuje o tom celá řada studií a my musíme věnovat daleko více pozornosti tomu, jakou ideologickou funkci všechny ty nevládní organizace mají. Ty totiž také slouží k tomu zvládat touhu po změně, jsou to ideální organizace pro management odporu a revolty, jejich úkolem je zakrývat skutečná centra moci a odvádět rozhořčení na falešné cíle!

Obzvlášť dobrotivé je impérium k Rusku. USA v Rusku založily více než 65 000 nevládních organizací (Russian Democracy Act, 2002). Představte si, že Rusko by vytvořilo 10 000, nebo i jen 500 neziskových organizací s chválihodnými cíli v USA, vůbec ne s politickými cíli: proti rasismu, proti korupci a proti politické apatii občanů — Bůh ví, že to jsou smysluplné cíle!

Představa o tom, že USA jsou dobrotivé impérium, je hluboká indoktrinace. Je v nás tak hluboce zakořeněna, že můžeme říci, že se jedná o jednu z neúspěšnějších hlubokých indoktrinací celé historie!, pokud nebudeme hledět na religiózní hluboké indoktrinace.

Nyní si promluvíme o druhém příkladu hluboké indoktrinace: reprezentativní demokracii (též zastupitelská demokracie)!

Je zastupitelská demokracie nejlepší verze demokratického ideálu? Až do poloviny 19. století byla participativní demokracie (vztahující se k antickým Athénám) zatracována jako vláda lůzy, vláda chátry. Proto měli otcové zakladatelé Spojených států Amerických obrovskou antipatii ke všemu, co bylo demokratické. Říkali: „Lidé, který patří země, jí mají vládnout." (John Jay (1745-1829): „People who own the country ought to govern it.") James Madison říkal, že hlavní odpovědností vlády je „ochraňovat minoritu velmi bohatých před většinou" (James Madison (1751-1836), Constitutional Convention 26. června 1787).

Cílem ústavy bylo zachování vlastnických pořádků. Pro slovo demokracie se rozhodli až později, neboť má na nás účinek jako sedativum. Ve skutečnosti chtěli republiku. Republika znamená vláda elit, které mají nějaké povinnosti vůči veřejnému blahu, nechtěli ale žádnou demokracii! Slovo demokracie začali používat až o mnoho později.

Ona kouzelná formule zní: reprezentativní (zastupitelská) demokracie! To je americké slovo, to přišlo na svět až díky otcům zakladatelům Ameriky. Zastupitelská demokracie znamená: 1) garantujeme vládu elity 2) chráníme vlastnické pořádky. Jedná se o řešení problému „demokracie" bez demokracie. Zastupitelská demokracie je magická formule, jež umožnila mít něco označované za demokracii a zároveň garantovat vládu elity a ochraňovat vlastnické poměry.

Od samého začátku je úkolem zastupitelské demokracie chránit před demokracií!

To můžeme podložit. Joseph Schumpeter řekl, že to, co potřebujeme, je minimalistická demokracie = vláda politiků. „Funkční" demokracie se musí omezit na „demokratickou" selekci vládnoucích elit: „Demokratická metoda je takový institucionální pořádek k dosažení politických rozhodnutí, kde jednotlivá rozhodovací centra reflektují konkurenční boj o získání hlasů národa" (Schumpeter, J. A. (1942). Kapitalismu, Sozialismus und Demokratie).

Jediná verze demokracie, která je přípustná, je elitářská demokracie. Zastupitelská demokracie je elitářská demokracie. To bylo od začátku masivně kritizováno všemi, kdo myšlenku demokracie brali vážně! Tato myšlenka reprezentativní demokracie byla všemi politickými mysliteli viděna jako něco, co má sloužit k ochraně před opravdovou demokracií. Hannah Arendtová říkala, že v zastupitelské demokracii se reprodukuje „prastaré rozdělení na vládce a ovládnuté" (Hannah Arendt (1963). Über die Revolution). Toto myšlení prochází celým politickým spektrem, poslechněme si slova německého ústavního soudce: „Jako rozhodovací subjekt není národ brán vážně." (Böckenförde, E. W. (1987). Demokratische Willensbildung und Repräsentation) Dále Manin: „Zastupitelská demokracie představuje „soutěžní oligarchii", kde se volební možnosti omezují na příslušníky elity, kteří již nejsou reprezentativní." (Manin, B. (1997). The Principles of Representative Government. Cambridge University Press) Dále Ingeborg Maus, což je jedna z nejvýznamnějších německých demokratických teoretiček: „… jedná se o faktické znovufeudalisování politického systému." (Ingeborg Maus (2011). Über Volkssouveränität — Elemente einer Demokratietheorie. Suhrkamp) Zastupitelská demokracie není žádná demokracie.

Tato vyjádření najdete po celém spektru. Naše hluboká indoktrinace jde tak daleko, že už ani nejsme schopni myslet na alternativy zastupitelské demokracie! Hluboká indoktrinace znamená eliminovat celé myšlenkové možnosti! I sám The Wall Street Journal píše, že volby, které jsou posledním zbylým demokratickým mikroelementíkem, nejsou ničím více, než divadélkem! (The Wall Street Journal. The Shadow Lawmakers by Ali Soufan. 30. 12. 2014 6:53 p.m. ET. (While the public believes the people they elect to Congress create legislation and policies, their role is increasingly theatrical.))

Ve Wall Street Journálu něco takového ještě může být, v našich (německých) mainstreamových médiích už ne. Nyní je hloupé, že si této situace můžeme všimnout. A teď, kdo je odpovědný za to, že si těchto věcí všímáme? Kdo je odpovědný za to, že v USA je infrastruktura nemocná, že vzdělávání nefunguje, zdravotnictví nefunguje, kdo je za to odpovědný? Rusové! Vnímání toho, že existuje disfunkce západního demokratického systému, za to může Rus! Rusové můžou za to, že vnímáme disfunkci západního demokratického systému, říká The Kremlin Playbook (The Kremlin Playbook. Říjen 2016. Center for Strategic and International Studies (CSIS)).

Zastupitelskou demokracii krásně ohodnotil již ve 20. letech politický umělec Gerd Arntz: „Zajištění provedení procedury „voleb" nemůže být dostatečná legitimace pro moc a vládnutí." Můžete si najít jeho „Volební otočné kolo" (Wahldrehscheibe, 1932) — na něm jsou strany, jež můžeme volit (pořád dokolečka). Nahoře jsou k vidění sociální demokraté a odbory, kteří hrají dvojitou hru, dopředu volají po revoluci a dozadu se kloní před kapitálem. Lidé mohou jen točit tímto kolem (na němž jsou pořád ty samé strany). Jediní, kdo stojí mimo a nepodílejí se na tomto točení volebním kolem, jsou zástupci demokracie rad (republik rad, Rätedemokratie). Ti říkají: „Nehledě na to, koho lidé zvolí, budou podvedeni/zrazeni." To odpovídá tomu, co řekl Benito Mussolini: Volby můžete dělat, všichni můžou volit až do úplného zblbnutí!

Volby jsou ten NEJMÉNĚ zajimavý prvek demokracie. V demokracii se má jednat o účast, o otevřené projednávání témat, přičemž volby jsou vždy jen ultima ratio (poslední instance)! To znamená pro případ, že se lidé nemohou jinak domluvit, může se uvažovat o provedení většinového rozhodnutí.

Existuje mnoho alternativ, což opět ukazuje na míru naší hluboké indoktrinace, jelikož je pravidlem, že tyto alternativy ani neznáme! Participativní demokracie: volby jen jako výsledek veřejného a otevřeného projednávání témat; vládnutí skrze lid, nikoli vládnutí elit lidu. To jsou věci, které jsou v literatuře už stovky let intenzivně diskutovány, jsou vypracované modely demokracie rad (Anton Pannekoek), participativní demokracie (Peter Bachrach, Tom Bottomore, Carole Pateman), deliberativní demokracie (James S. Fishkin, Jürgen Habermas), „inkluzivní demokracie" (Takis Fotopoulos). Existují seriózní modely, jak může být zajištěna účast národa. (…)

Jelikož se jedná o velké téma, řekneme si alespoň o třech kusech literatury k němu: Daniela Dahn (2013), Wir sind der Staat! Warum Volk sein nicht genügt. Tato kniha by měla patřit do povinné četby v sociální a politické sféře. Dále kniha: Ellen Meiksins Wood (2010), Demokratie contra Kapitalismus. Neuer ISP Verlag. Wood je velmi známá a prominentní sociální historička v USA. A pokud si přejete mít obrovskou myšlenkovou mapu od jednoho z nejvlivnějších teoretiků demokracie současnosti: Sheldon Wolin (2004), Politics and Vision. Princeton University Press.

Všechna tato témata z našeho veřejného diskurzu a myšlenek úplně zmizela díky hluboké indoktrinaci, o níž jsme hovořili!

Z pohledu elity má reprezentativní demokracie tu přednost, že vůle národa ke změně se omezuje jen na to volit jiné pastýře, i ti jsou ale pouze personálem vlastníků stáda. Můžeme volit pořád jiné, díky tomu je vůle ke změně absorbována volbou jiných pastýřů, kteří jsou ve světle veřejnosti. Ale ti ve stínu vidět nejsou — skutečná centra moci jsou neviditelná! Opravdová centra moci nejsou viditelná, to je ten skutečný trik reprezentativní demokracie! My volíme v místech, kde nemají volby skoro žádný efekt, neboť volíme ze skupiny velmi pečlivě předvybrané elity. Podívejme se na obraz Josepha Kepplera z roku 1889 s názvem The Bosses of the Senate.

Ve feudalismu to ještě bylo snadné. Tam jsme mohli vidět centra moci. To ovšem opět budí naši přirozenou citlivost, která se poté vybíjí v revoluci či něčem jiném. V iluzi demokracie, v reprezentativní demokracii, již mocenská centra vůbec nevidíme. Ta se pro nás stala neviditelná. To je něco, na čem se hlavně v posledních několika desítkách let systematicky pracovalo: gigantické převedení moci od vlád do rukou velkých koncernů. Skutečná centra moci pro nás již nejsou vůbec dosažitelná a volby se jich vůbec nedotýkají. To znamená, že jsme systematicky vytvářeli mechanismy, skrze které je možné transformovat ekonomickou moc do politické moci! To je ten vtip celého systému: ekonomickou moc transformovat do politické moci. K tomu byly vytvořeni noví hráči — velké koncerny. Velké koncerny jsou ty nejdokonalejší, extrémně totalitární struktury, jež byly vytvořeny člověkem za celou historii! Nemají žádnou povinnost nikomu skládat účty, do těchto struktur není možné nahlédnout a nemají žádnou povinnost transparentnosti vůči národu. Co tady máme, je systematické ustupování státu před organizovanou kriminalitou třídy vlastníků — to jsou mechanismy a program neoliberalismu, neoliberální revoluce prováděné shora.

Nakonec chci s vámi udělat srovnání totalitárních struktur neoliberalismu. Co je pro neoliberalismus typické, to najdeme u jeho zakladatele Friedricha von Hayeka.

— Velmi silně nenávidí rok 1789, jelikož to je symbol sociálního státu a společnosti stojící na rovnosti. 

— Ideologickou základnou neoliberalismu je sociální darwinismus, to znamená zbožňování silných (úspěšných) a pohrdání slabými. 

— Usiluje o vytvoření extrémně hierarchické elitářské oligarchie jako formy organizace společnosti — pohrdá národem, je absolutně anti-demokratický. 

— Druhým ideologickým základem je mýtus o „volném trhu". V neoliberalismu se jednotlivec musí tomuto „trhu" totálně podřídit, podle vzoru: Ty nejsi nic, trh je všechno. 

— Neoliberalismus nemíří pouze na částečné aspekty organizace společnosti, nýbrž na totalitární formování osobností! Chce vytvářet neoliberální subjekty.

Když se na toto podíváme, tak vidíme, že to jsou přesně charakteristiky totalitarismu! Co je prototyp totalitarismu? Prototypem totalitarismu je fašismus. Ten:

— Velmi silně nenávidí rok 1789, jelikož to je symbol sociálního státu a společnosti stojící na rovnosti. 

— Ideologickou základnou neoliberalismu je sociální darwinismus, to znamená zbožňování silných (úspěšných) a pohrdání slabými. 

— Usiluje o vytvoření extrémně hierarchické elitářské oligarchie jako formy organizace společnosti — pohrdá národem, je absolutně anti-demokratický. 

— Druhý ideologický základ: místo mýtu o volném trhu je ve fašismu přítomen mýtus o národu/rase, o etnicky čistém národě. Role individua ve fašismu probíhá podle vzoru: Ty nejsi nic, tvůj národ je všechno. Jedinec se plně podřizuje národu. 

— Fašismus nemíří pouze na částečné aspekty organizace společnosti, nýbrž na totalitární formování osobností!

Jsou i některé další důležité rozdíly, nesmíme to tedy vše házet do jednoho pytle, ale existují zajímavé strukturální podobnosti mezi neoliberalismem a fašismem!

Lidwig von Mises, jeden ze zakladatelů raného neoliberalismu, řekl: „Nemůže být popřeno, že fašismus a všechny podobné diktátorské snahy jsou plné nejlepších úmyslů a že jejich zásah v daném okamžiku zachránil evropskou civilizovanost. Zásluhy, které díky tomu fašismus získal, budou v historii žít na věky." (Ludwig von Mises, Liberalismus, 1927, s. 45) Přívrženci neoliberalismu byli vždy fascinováni fašismem!

Teď se ještě podíváme na to, co znamená rok 1789. To byla idea svéprávného občana, z lidí schopných rozumu udělat rozumné lidi. Nejdůležitější princip přitom byl humanitární univerzalismus, uznání principiální rovnosti všech lidí! Rok 1789 je zlý sen třídy vlastníků.

Anti-osvícenství, se kterým jsme se výše seznámili, je víra v principiální přednost vlastní biologické, sociální, kulturní, religiózní či nacionální skupiny. To znamená rasismus, šovinismus, nacionalismus, excepcionalismus…

V osvícenství šlo o to, aby každý občan měl odpovídající podíl na rozhodování, které se dotýká vlastního společenského života. Tyto ideje jsou ty největší kulturní výdobytky, jichž jsme za více než za 2000 let boje o lidštější společnost dosáhli. Během osvícenství byly velmi pregnantně formulovány. A od té doby byly tyto ideje neustále zlepšovány a nadále rozvíjeny ve všech možných směrech.

Dnes, v časech radikálního anti-osvícenství, byly tyto ideje pro nás prakticky zneviditelněny! Tyto ideje, tyto ideové majáky, s nimiž můžeme naše zkušenosti myšlenkově organizovat a s nimiž můžeme kolektivně a efektivně realizovat naši touhu po změně, pro nás nejsou nadále k dispozici. My nejsme jenom sociálně fragmentováni, my jsme od-politizováni, jsme hnáni do stavu hluboké apatie a rezignace, a byly nám zpřetrhány kořeny od našich nejlepších sociálních ideí v historii!

Proč? Abychom zůstali zmateni a abychom zapomněli na to, za co stojí bojovat! To není žádný náhodný vývoj! To jsou úspěchy desítky let probíhající hluboké indoktrinace! Více než 50 let elitářké demokracie nám ukázaly, kam tato cesta vede — je to cesta ničení. Ničení pospolitosti, ničení ideálu společenství, ničení života po milionech, ničení kulturní a civilizační substance — hlavně ve třetím světě, a ničení našich ekologických základů!

Ti, pro něž je toto ničení výhodné, nemají žádný důvod tuhle cestu ničení měnit! Nutná energie změny může přijít pouze zespodu — od nás. To je náš úkol, to je naše odpovědnost!

Děkuji vám.

Loading...

 

Loading...

Pro psaní komentářů se musíte přihlásit. Nemáte účet? Zaregistrujte se.

Komentáře   

+35 # Lubinen 2017-05-13 09:26
V poslední větě je zakódováno vše , zní to tak jednoduśe a v podstaťě nám to otvíra oči ,kam až jsme se nechali zatlačit.Jediná cesta je otočit proud dějin proti těm ,kteří z nás chtějí zotročit nenávratně ,spojme se 'nenechme se.
0 # Petko Kotov 2017-05-13 12:50
nechali jste se demokracii zatlacit k blahobytu jaky jeste Cesko nezazilo. Porad se to zlepsuje.
Ti neschopni a neuspesni ale zavidi tem sikovnejsim a chteli by jim to sebrat, prerozdelit tak aby neco zbylo i na povl jakym jsou odpurci demokracie a svobody.
Obrazky ovci dal v teto diskuzi presne ukazujou vetsinu zdejsich diskuteru - tupe stado ktere posloucha Putina a jeho Sputnik, ktere veri kazde lzi z Kremlu ale nedokazou se podivat kolem sebe jak je vse uzasne a temer dokonale.
+9 # Popo 2017-05-13 14:36
Cituji Petko Kotov:
Ti neschopni a neuspesni ale zavidi tem sikovnejsim a chteli by jim to sebrat, prerozdelit tak aby neco zbylo i na povl jakym jsou odpurci demokracie a svobody.
Priatelu máš v tom nie malý zmätok. Keďže základným zákonom demokracie (tak ako ju poznáme) je "Čo nie je zakázane je povolené!", demokracia toho so slobodou nemá vela spoločneho...
0 # Popo 2017-05-13 14:40
Pardón repete...
+16 # josh (xy) 2017-05-13 18:07
Vidím, že tě zase vzrušilo jméno Putin.
Jdi si pohonit, nebo si kup v tej emerice nějakého chlapce na noc, kriple.
+5 # Piovarči 2017-05-14 01:07
Peťko Kotov napísal:
Obrazky ovci dal v teto diskuzi presne ukazujou vetsinu zdejsich diskuteru - tupe stado ktere posloucha Putina a jeho Sputnik, ktere veri kazde lzi z Kremlu ale nedokazou se podivat kolem sebe jak je vse uzasne a temer dokonale.

Tak že ako je to okolo nás všetko dokonalé:-) Peťko tak toto je dokonalá paródia na bordel menom "demokracia":-DDDDD

Petík
V USA volají po Marshallově plánu
čo sú USA rozbité vojnou ako západná Eúrópa po Druhej svetovej vojne?
Kongres USA publikoval rezoluci, kde se hovoří o úspěchu Marshallova plánu při obnově Evropy po druhé světové válce. Američtí kongresmeni si myslí, že tento politický kurz země starý 70 let je dnes pro zemi aktuální jako nikdy předtím.

V roce 1947 navrhl tehdejší ministr zahraničních věcí USA George Marshall plán na ekonomickou záchranu Evropy díky tomu, že bude obnovena evropská ekonomika a průmysl a budou se rozvíjet obchodní vztahy s evropskými zeměmi.
Program zanikl ve druhé polovině 60. let.

Odrazu potrebuje USA Marshallov plán? Peťko čo keby si nám to vysvetlil keď že žijeme v tak dokonalom kapitalistickom svete prečo USA potrebujú odrazu záchranu a oživenie Marshallovým plánom?

Prečo potrebuje niečo takmer dokonalé ako je kapitalizmus v USA odrazu záchranu Marshallovým plánom?

JA ŽASNEM kam sa to USA PRESRALI
cz.sputniknews.com/.../...

A vieš vôbec o čo šlo?


Peťko a ako je možné že to zaostalé Rusko opět míří k tomu, aby se stalo světovou obilnicí, kterou bylo do té doby, než v roce 1917 přišli k moci komunisté, píší švýcarské noviny Tages-Anzeiger.

„Země carů v roce 2016 poprvé po desetiletích předstihla USA v exportu pšenice — a v tomto roce sesadí z trůnu Evropskou unii jako největšího exportéra obilovin, podle prognózy Ministerstva zemědělství USA," říkají noviny.
cz.sputniknews.com/.../...
aragonit9.blogspot.sk/.../...
+5 # Vladan74 2017-05-14 15:04
Je zbytocne nieco vysvetlovat "individualite s jeho inteligenciou", "najlepsia a najrozvinutejsi a krajina sveta USA", s dlhom 20 trilionov dolarov - pre neho a jemu podobnym - to je 20 a 12nast nul -
20 000 000 000 000, asi tak sa tam maju dobre - "americky blahobyt" :)))
0 # vierona1 2017-05-17 11:02
ved ale marschalow plan splaca nemecko do dnesnych dni a pod vedenim nemecka budu splacat vsetky staty veurope !
+1 # Piovarči 2017-05-14 01:38
Ako sa Peťkov bicykel v lese integroval Peťko nehľadaj za všetkým Putina pátraj radšej po svojom detskom bicyklíku

Peťko neoprel si tam ten bicykel ty, keď si ešte chodil do osobitnej škôlky?:-DD Hlava zábudlivá:-)

Peťko v tomto domčeku ste vtedy bývali?

A takto vraj dopadla vaša dedina
+16 # Patriarcha_5 2017-05-13 18:35
Souběžně se státní mašinerií existující po mnoho staletí, mašinerií, která je nositelem národní suverenity, existuje na světě nová konstrukce, která je určena k postupnému nahrazení národních států. Tato struktura je nazývána světovou vládou a pilíři této struktury jsou centrální banky. Konstrukce vypadá jako pyramida. V horní části je americký Federální rezervní systém (FED), který produkuje dolar, který si získal status globální měny před 73 roky na mezinárodní konferenci v Bretton Woods.
Další úroveň pyramidy tvoří centrální banky vydávající rezervní měnu. To je především Evropská centrální banka (ECB), Bank of England, Bank of Japan. O jedno patro níže jsou centrální banky, které patří do eurozóny a působí jako jacísi akcionáři ECB (mezi nimi hlavní - Bundesbanka a Bank of France). Zde se nacházejí rovněž centrální banky Kanady, Austrálie, Nového Zélandu a některých skandinávských zemí. Na základně této pyramidy se nachází naprostá většina ostatních centrálních bank světa, které se takovými jeví pouze podle názvu. Ve skutečnosti jsou to “valutové administrativy” , emitující národní peníze tím, že nakoupí americké dolary anebo jinou rezervní měnu.
Ve skutečnosti jsou "národní" peníze jen překreslené dolary FEDu. Celé toto společenství centrálních bank je FEDem, společně s Bankou pro mezinárodní platby (BIS) v Basileji. BIS je jakýsi uzavřený klub centrálních bank, vytvořený ještě v roce 1930 a tento sehrál významnou roli při přípravě a rozpoutání druhé světové války.
Centrální banky mohou mít status organizace veřejné, soukromé nebo smíšené. Forma vlastnictví nemá vliv na jejich "nezávislost". Například FED je soukromá korporace uzavřeného typu. Bank of England a Bank of France byly soukromé, ale později byly znárodněny. Centrální banky Japonska a Itálie jsou organizace se smíšeným vlastnictvím. Centrální banky každoročně rozšiřují škálu svých funkcí a pravomocí. Mnohé z nich se stávají "finančními mega-regulátory ", uzurpujícími si kontrolu nad ekonomikou a přetvářejícími rezorty ekonomického bloku výkonné moci v čistě dekorativní instituce.
Některé akce, které se konají ve světě, lze chápat pouze s ohledem na to, že centrální banky mají imunitu, která je chrání proti všem pokusům státu zasahovat do jejich "zvláštního" postavení.
V celém západním světě se finanční systém stal vykořisťovatele m lidí a přítěží a ztrátou pro ekonomiky. Existují pouze dvě možná řešení. Jedním je rozbít velké banky do menších a do lokálních subjektů, jaké existovaly před koncentrací, kterou deregulace podpořila. Druhým je jejich znárodnění a jejich provozování výlučně v zájmu obecného blaha obyvatel.
Banky jsou v současnosti příliš mocné, aby mohlo být provedeno jedno z těchto řešení. Ale hrabivost, podvádění a sobecké chování finančního systému Západu, podporované a podněcované vládami, by mohlo vést k takovému rozpadu ekonomického života, že myšlenka soukromého finančního systému by se stala v budoucnu tak odpornou a opovrženíhodnou , jako je nacismus dnes.
Celá záležitost se, bohužel, týká i České republiky, jak se lze kulantně dozvědět ze zákona o České národní bance (ČNB je však „na úplném dně“ výše popsané pyramidy): „ČNB je součástí Evropského systému centrálních bank a podílí se na plnění jeho cílů a úkolů. Dále je součástí Evropského systému dohledu nad finančními trhy a spolupracuje s Evropskou radou pro systémová rizika a evropskými orgány dohledu nad finančními trhy.“ A navíc, znáte nějakého guvernéra ČNB, který by byl národností Čech, Moravan nebo Slezan? Neznáte? A divíte se?
+9 # .lak 2017-05-13 19:17
Tak. Jednoduše a prostě sprostě jsou to trumfy loutkářů mamon kapitál ve hře zmar devast úžer maňasů. Tady tedy pádivých otroků pro zisky outsorsizace globálkům kalergiant privilegiant darmošlap.
+13 # Janinna 2017-05-13 21:17
Konečná revoluce pro lidskou svobodu může být vyhrána za jeden den.
Ne bombami, ne hladem, ne masovou otravou, ne elektrošoky, ale několika dobře zvolenými slovy na přesně vybraném místě a čase, které rozsvítí tmu šelmy, trýznící nás celá staletí.

Ano v jednom dni, kdy všichni a všude současně si uvědomí, že právě tato zmijí síť, spotřebovává celou planetu se svou sebezničující, vydírací chamtivosti, že filosofie zisku změnila naši planetu v žalostné popeliště, a politika je zcela v rukách jisté skupiny šílenců s mánií velikášství, kteří řídí na této planetě vše až do posledního dolaru.

To oni nesou přímou odpovědnost za všechny ty nesmyslné genocidy a ničení, a my, ovčí stádo, jsme zodpovědní za to, že celé ty dlouhé roky jsme trpěli jejich ďábelské metody kontroly nad naší myslí.
My, otroci - pouze čísla v účetní knize nějakého bohatého židovského tuláka, spojeného s celosvětovou sítí zlověstných spekulantů, kteří se snaží, aby nás všechny proměnili na polomrtvý zombie, spoutaný složitým peněžním systémem a jejichž hlas nic neznamená při řešení jejich vlastních osudů.
+5 # Piovarči 2017-05-14 00:04
A taký Peťko povie že závidíme šikovným bankstrom ich bohatstvo a sami nie sme ničoho schopní.....
+20 # vjědec123 2017-05-13 09:28
Typický příklad od nás.
.... všeci kradnů. Len ja čerpám…
Žádné hnutí není. Je pouze Babiš a jeho přímo či nepřímo placení zaměstnanci.
Slovy ANO šéfa – debilové.
+15 # vlk samotář 2017-05-13 11:20
Já v tom rozdíl vidím...

Rozdíl je v tom, že ti co berou dotace, okrádají nás legálně přes schválené zákony a pokřivené normy systému, s kterým nemusíme souhlasit a já s ním taky nesouhlasím, ale de-facto jim to nikdo nemůže vyčítat,... a čerpat může každý, když se zapojí do systému a ztratí vlastní páteř....

Zatím co ti, co rozkrádají státní rozpočet přes předražené státní zakázky a mají problém ty prachy potom zlegalizovat, skutečně kradou a okrádají nás všechny, protože oni jsou tam jen od toho, aby právě tomuto zabránili a finance mají hlídat!!

A v tom je ten problém, že takový Kalousek, Sobotka a další mají ty stejné miliardy jako Babiš,..... ale on je má na rozdíl od nich legálně a nemusí je ukrývat v daňových rájích na ostrovech Vanuatu u Rothschilda.

Proto jim vadí, že má legálně vliv a může je odstavit od jejich moci, kterou si tady pracně od převratu budovali.
+10 # Piovarči 2017-05-13 12:43
Pokud je to tak, že demokracie je jen rétorická legitimace, tak si toho národ někdy musí všimnout, že se jedná pouze o rétoriku. V západní Evropě si 56% lidí myslí, že základní myšlenka demokracie není naplněna („Řekl byste, že vaše země je řízena na základě vůle lidí?" — Gallup 2015).

Tak toto je signifikantné a vypovedajúce. Väčšina utrie v tejto všivavej demokracii hubu

Ideologickou základnou neoliberalismu je sociální darwinismus, to znamená zbožňování silných (úspěšných) a pohrdání slabými.
+2 # Popo 2017-05-13 12:54
Priatelu Pio v komečnom dôsledku i v celku je to spravodlivé. Slová boli odjakživa vyslovované len pre hlupákov o ktorých je známe že maju neodolatelne nutkavu potrebu sa zamýšľať nad kdeakým reálne ničím podloženým nezmyslom. I "oni" v e d i a že myslenie (domýšľavosť) je výsadou hlupákov cez ktoré sa im oni dajú ľahko ovládnuť. "Ovocie" nie sú slová ani domnienky, "ovocie" sú činy a tie je možné buď len na vlastné oči vidieť alebo len vlastnou rukou siahnuť si na ne...
+15 # Lubinen 2017-05-13 13:40
Popo ty seš typický úkaz uvědomělé ovečky jejímž snem se vyšplhat po pomyslné pyramydě co nejvýš co by jejich neskonalý obdivovatel.Mys líš si že si navlékáš
zlatý šat a ve skutečnosti se budeš topit ve sračkách ,
neboť tvý páničkové na tebe z vysoka serou.
+7 # Popo 2017-05-13 14:02
Lubinen poznáme sa? Vychádzajúc z toho čo o mne píšeš s velmi velkou pravdepodobnost ou nie. Priatelu prestovšetko nemám ti to a ani tvoju vieru v to čo si si v tejto veci v súvyslosti so mnou práve vymyslel vobec za zlé. Zjavne je to tvoja prirodzená potreba...
+10 # Lubinen 2017-05-13 15:32
Možná sem tě jen správně nepochopil , v takovém případě se ti omlouvám.Asi sem nepochopil co považuješ za spravedlivé.Mě to přišlo že současný systém považuješ za správný.Jestli chceš vyjádři se.
+6 # Popo 2017-05-13 15:48
Bez rozdielu na system, spravodlivosť sa nedá vynútiť žiadným zákonom. Čo zákon to výnimka a tento systém (demokracia) tak ako ho poznáme má až príliš vela výnimiek...
+13 # Lubinen 2017-05-13 16:41
Zakony jsou ušity tak aby si mohly rozsudky kupovat movití Vše se zmítá v amorálních sraćkách jinak se to z mého pohledu ani nedá nazvat.
+13 # Piovarči 2017-05-13 18:35
Nechápem prečo by sa spravodlivosť na istej úrovni nemala dať vynútiť zákonom. Tak potom na čo tie zákony kurva máme?
Keď ja ukradnem pár tisíc tak ma zavrú, ale keď okradne štát nejaký politik aj o miliardy tak prinajhoršom dostane zlatého padáka. Skrátka tu sa nerešpektuje zákon ale sila kapitálu. Kapitál diktuje a určuje aj tvorbu deravých a nefunkčných zákonov, šitých veľkozlodejom na mieru.

Lubienin súhlas ++++++++
+5 # Piovarči 2017-05-13 18:39
Popo

Priatelu Pio v komečnom dôsledku i v celku je to spravodlivé.

No a to sa mi práve nezdá aj keď ty to hodnotíš z toho nadhľadu

Museli by sme potom uznať že Holocaust bol spravodlivým trestom.

Že vraždenie civilistov bolo počas 2 svetovej spravidlivé atď. Že všetko to beštiálne vraždenie bolo spravodlivé.

Že otroctvo černochov bolo spravodlivé...

Neverím že to takto je.
+1 # Popo 2017-05-13 21:05
Cituji Piovarči:
Nechápem prečo by sa spravodlivosť na istej úrovni nemala dať vynútiť zákonom. Tak potom na čo tie zákony kurva máme?
Priatelu písaným zákonom sa dá vynucovať a vynútiť len trest, ten však so spravodlivosťou toho nemá vela spoločneho. Obete trestných činov (je ich neporovnatelne viac ako tých čo ich páchajú) by ti vedeli z vlastných skúsenosti o tom povedať svoje. Vynutitelnosť práva od istej úrovni je rovnako absurdná ako vynutitelnosť práva závyslá od výšky honoráru zastupujúceho právnika...Cituji Piovarči:
Museli by sme potom uznať že Holocaust bol spravodlivým trestom.
Keď už máš potrebu rozmýšľať nad niečim čoho ty sám si nebol účastným, ber pri tom do úvahy všetky aspekty ktoré sa danej veci priamo dotýkajú. Tak ako vždy tak aj v tomto prípade všetko je ináč... vzdelavaci-institut.info/.../. ..Cituji Piovarči:
Že vraždenie civilistov bolo počas 2 svetovej spravidlivé atď. Že všetko to beštiálne vraždenie bolo spravodlivé.
Neviem nebol som tam no faktom je že náhody neexistujú...
+8 # Piovarči 2017-05-14 00:36
To je jedno či si niekde bol alebo nebol Popo.
Ak by si aj bol pri zhodení jadrovej bomby na Hirošimu asi by si to bol neprežil ak by si bol v blízkosti epicentra.
Podľa toho čo píšeš. Môže ktokoľvek a čokoľvek spáchať kohokoľvek zabiť nikdy nič nebude náhoda to je jasné. Keď šialenci roztrhajú túto planétu na cucky jadrovými zbraňami tiež to nebude náhoda a tiež nebude mať kto čo posúdiť lebo nebude nikoho kto by to prežil. Tak že je to šialenstvo Popo, všetko to násilie čo sa rozpútalo a čo sa deje. Nie je to nič dobré hoci každé zlo môže byť na niečo dobré. Čo dobré by bolo na absolútnom násilnom zničení života na planéte?
Aký zmysel môže mať beštiálne vraždenie nevinných.?
Možno to spravedlňovať formulkou nič nie je náhoda?
Možno to ospravedlňovať tým že nikto nie je nevinný ani tých 6 miliónov Židov ktorých zamordovali fašisti v koncentrákoch?
Alebo na to povieš neviem nebol som tam?
Ak budeš takto ospravedlňovať všetko to nesprávne a nespravodlivé čo sa deje dostaneme sa vôbec z týchto sračiek?
Lebo podľa toho či píšeš je všetko správne a vlastne všetko dovolené a nikomu sa nedeje nič zlé a ak nie nie je to náhoda... a vlastne môžno páchať akékoľvek zlo lebo to nebude náhoda?
Nespeje všetko k tomu aby sme sa poučili a napravili tento svet?
Spravili z neho lepšie miesto pre život?
Nie sme tu práve preto?
Nie je Evolúcia práve o tom?
Pomôže nám k tomu relativizovanie zla?
Neodmietneme ho radšej?
Nezabránime mu?
Nedovolíme radšej aby bolo páchané?
Alebo násilníkom a vrahom radšej nebudeme brániť v ich beštiálnych úchylkách?
+3 # Lubinen 2017-05-14 08:12
Pio přesně tak 1*******
0 # Popo 2017-05-14 11:19
Cituji Piovarči:
To je jedno či si niekde bol alebo nebol Popo...
Éééj bisťu priatelu naozaj pekne si ťa ten systém (žeby "panbožkáry"?) "namotal" - máš v tom nie malý zmätok. Nie sme tu od toho aby sme žili životy tých druhých ale od toho aby sme žili ten svoj. Nespočetne krát overene jest to že klamára ani vyrezávanie jazyka neodradí od klamania, zlodeja ani odtínanie rúk neodradí od kradnutia, vraha ani lámanie na kolese neodradí od vraždenia. Žiť len ten svoj vlasný život, o tom a len o tom je akákolvek (ano ano, aj tá z pohladu písaného práva) evolúcia. Žiť životom tých druhých je ťažkým egoizmom, nie náhodou je tomu tak že ludia týmto "postihnutý" po takmer celý svoj život za iných len zbytočne trpia...
+1 # Piovarči 2017-05-14 22:49
Tu ide o životy nás všetkých preto musia platiť zákony. Ako môžeš žiť len ten svoj vlastný život, keď žiješ zasadený v spoločenstve ľudí.
Ja nežijem sám žijem spolu so svojími priateľmi so svojou rodinou a žijem aj pre nich nie len sám pre seba. Ako horský vodca má človek zodpovednosť keď vedie ľudí čo sa mu zverili do rúk na horskej túre. Musím všetkých doviesť do cieľa výstupu a späť domov. Na takých akciách sa tvoria vzťahy ľudí na spoločnej ceste, spolupatričnosť a entuziasmus tak to voláme - cesta srdca.
Preto človek nemôže byť len egoista preto že má istý podiel zodpovednosti aj voči druhom na spoločnej ceste. Vieš čo je to trampská osada?
Vieš čo je to Kniha lesnej múdrosti?
Poznáš Foglarovky?
Chlapcov od bobrej rieky?
Rychlé šípi?
Vieš čo je to bratstvo a spoločenstvo ktoré sa tvorí v lone prírody vo vysokých horách? Vieš čo tam ľudí tmelí dohromady? Vzájomná pomoc v ťažkých prírodných podmienkách to je spolupatričnosť vzájomná potreba a pomoc jeden druhému na CESTE Životom - divočinou.
Poznáš odkaz zakladateľa skautingu Baden Powella?
Nemá to nič spoločné s dogmamy a viera v niečo čo nás presahuje je tam to spoločné, to čo nachádzame v kráse prírody okolo nás.
Poznaj a chráň. Skaut chráni slabšieho, tak ako to robí skutočný rytier ducha.
Koľko si mal skutočných priateľov?
Máš ich stále?
Pomáhate si vzájomne a nezištne s čistým úmyslom preto že ste na spoločnej ceste životom?
Dobrý kolektív selektuje tých čo klamú podvádzajú. S takými sa na hory nechodí preto že im nemožno dôverovať a nemožno sa na nich spoľahnúť v skutočne ťažkých situáciách.
Aj spolulezca do steny na jednom lane si dobre vyberieš. Nemôžeš ísť tam hore k výšinám s niekym kto na to nemá, na koho sa nemôžeš spolahnúť, ktorému nemôžeš dôverovať.
Mám rád dobrých priateľov.
Tiež medzi nich patríš, aj keď s odlišným názorom na kolektívne zdielanie BRATSTVA, DOBRA a LÁSKY
To utrpenie pre spoločné dobro a vzájomné prežitie radi znesieme. Nie sme predsa zbabelci vyhýbajúci sa zodpovednosti a obtiažam na CESTE.
Aj utrpenie je vecou sebaprekonávani a samozrejme keď má zmysel.
Bez námahy a nutnej dávky utrpenia je každá Veľká Cesta nemožná.
Každé Bratstvo to pozná.
A ja som skaut, horal, pionier priekopník, prvý kolonista idúci k novým horizontom do neznáma...
+1 # Popo 2017-05-15 00:28
Priatelu hoc znieť ti to bude velmi divne, obaja píšeme o tom istom len každý z nás inými slovami...
+1 # Piovarči 2017-05-15 23:49
Som rád že sme sa napokon zhodli:-)
+10 # vlk samotář 2017-05-13 13:40
Sis zase pěkně naběhl na vlastní vidle, že?:-))
+14 # vlk samotář 2017-05-13 13:37
Jo! To určitě!

A proto si zvolili Macrona!:-)))

Ti idioti na západě jsou tak zdegenerovaní v uvažování, že vítají muslimy jako zachránce jejich ekonomiky, aby na ně prý měl jednou kdo dělat! HAHAHA!!

Jediné co muslim udělá kdy v Evropě pro Evropana, tak bude zahrnutí masového hrobu, až je jednou všechny povraždí, protože i vykopání si budou muset udělat sami ..!
+12 # vjědec123 2017-05-13 17:08
Na polích se seje řepka, jednou nás z ní klepne pepka.
Do kotelny zas putuje pšenice, voliči mlčí jak pěnice.
Policie tak jako zločinci, dělají pořádek v ovčinci.
parlamentnilisty.cz/.../...
+17 # .lak 2017-05-13 09:41
Nejlepší pastýř je rozesílatel slouženek nóblesa. A včera dnes a zítra. www.youtube.com/.../
+16 # vlk samotář 2017-05-13 11:25
Zajímavé... že?

Byly to podle západu u nás ty nejhorší roky TOTALITY,... ale v té době u nás vznikaly nejlepší kinematografick á díla, které nám záviděl a dodnes závidí celý svět, protože se na nich učili později vytvářet svou filmovou tvorbu i samotní Amíci taky...
+13 # Dědouch11 2017-05-13 11:38
Ale to není možné, vždyť cééélebrity nesměly za socíku tvořit, byly perzekuované...!
Až po hadráku, se jim otevřely možnosti...
+17 # .lak 2017-05-13 11:58
Sklouznout do plytkosti pornografie a prázdnoty trhu trhů v nicotu pro nic.
+14 # vlk samotář 2017-05-13 13:32
A nebo do úchylných seriálů na NOVĚ, kde už ani scenárista neví, který herec tam kdy koho hrál a nehrál,..... ale důležité je že lidem blbnou mozek a vyrábí z nich vofce pro systém, když sledují ty debilní nekonečné seriály "o hovně", ...od rána do večera!
+15 # vlk samotář 2017-05-13 13:28
Třeba chudák Hanzlík,... ten si stěžoval nejvíc, že se za komančů nemohl rozvíjet tak, jak si představoval.

Až mu to potom v novinách Republika omlátil o hubu Sládek, že si má co stěžovat, když hrál téměř v každém filmu, ... tak raději s ostudou emigroval na mnoho let do Švýcarska..

Tenkrát se měli jak prasata v žitě a dnes dřou bídu!
+16 # vlk samotář 2017-05-13 10:45
Realita světa je taková.

Jednoduchým způsobem se společnost dělí na "chovné" a "tažné".

Tím složitějším na..:

- "vofce" (pracující otroky)

- hlídací "vofčáky" (bezpečnostní složky)

- pasáčky (státní správa, politici)

- ovčáky (globální bankéři a majitelé světa)


- a vlky samotáře ...:-)

Kam patříte vy???
+12 # Piovarči 2017-05-13 11:08
Tigrie sily oslobodili leteckú základňu Jirah

Sýrska armáda Tiger Fores uvoľnila strategickú vojenskú leteckú základňu Jirah od teroristov ISIS v provincii Aleppo.

Sýrske jednotky sú vo vojenskej leteckej základni Jirah:

Vojenská letecká základňa bola poslednou veľkou pevnosťou ISIS na ceste k dôležitému mestu Maskaneh, ktoré sa stalo ISIS, ktoré sa pravdepodobne stane ďalším cieľom vládneho postupu v provincii Aleppo.

A HURÁ NA MASKANECH KLUCI
Peťo drž im palce nech sú tam cobydup. Spolu s Ruským letectvom to tam oslobodia veľmi rýchlo a valia k Raqqe
S Ruskom bude svet slobodnejší

southfront.org/.../
aragonit9.blogspot.sk/.../...
+10 # Jaris 2017-05-13 11:09
Ja jsem vzdycky patrila k tem cernym ovcim. Tim chci rict, ze jsem sla vzdy proti proudu.
+12 # vlk samotář 2017-05-13 11:56
I Andělé někdy na sebe musí vzít podobu vlka, aby mohli sledovat svět z těch nejhorších míst a úhlů pohledu, který by se jim jinak neotevřel, ....věř mi...

Takovým bytostem se říká "auditoři" a pracují výhradně v terénu...
Po smrti jsou z nich nekompromisní soudci těch, kdo to tady ztrpčovali ostatním, místo aby jiným přinášeli radost ze života... a ti hříšníci by se měli bát svých špatných činů nejvíce!

Odpuštění neexistuje! To si vymysleli ti, co páchají zlo, aby sami sebe přesvědčili, že se jim u posledního soudu nic špatného nestane a přesvědčili ke špatným hříchům i ostatní.

OMYL, stane!

Všechno ve vesmíru potřebuje pro svůj pohyb získávat energii, .... třeba i ze zatracených duší, které jsou největším zdrojem energie a v dávných dobách se to vědělo celkem běžně.
Proto ty "rozpálené kotle s vroucím olejem", protože nic jiného to vystihnout přesněji nedokázalo...:

www.youtube.com/.../

-"Stačí ale chvíli pozorování,... a kdo má vytrénovaný cit, ten ty zavržené duše tam cítí a vidí, jak se zmítají v křeči než se definitivně a nenávratně rozplynou v nekonečnu, protože byly špatné."....

Jak pravil můj učitel...

"Život je jen síto, nic víc..!.."+14 # .lak 2017-05-13 13:34
My víme, ňjegdy. Auvuu u ú
www.youtube.com/.../
+12 # vlk samotář 2017-05-13 14:05
+14 # Janinna 2017-05-13 17:19
Ach, Vlku! Už jenom kvůli tobě a těmto krásným slovům stojí za to sem chodit. Díky. Život je jen síto, řečeno vše.
+9 # vlk samotář 2017-05-13 18:51
Trochu bych to upravil....
To o "sítě" mi jednou řekl Matůš Lašut z Turzovky, při jedné z mnoha mých návštěv u něj doma....

www.youtube.com/.../

Můj učitel mi řekl ten zbytek...
+5 # Janinna 2017-05-13 22:04
Ke slovům toho moudrého pána se snad hodí tohle:
www.youtube.com/.../
+5 # vlk samotář 2017-05-14 00:03
Ještě jednu zajímavost k jeho pohřbu.

Když měl pohřeb, tak církev nesvolila k jeho přání, aby byl pochovaný u kostelní zdi, jak si to vždy přál, takže mu vykopali hrob na hřbitově mezi ostatními.

Když ale nadešel den pohřbu, - a teď u nechci kecat, jestli to byl místní farář, nebo někdo z diecéze ze Zvolena, kdo o tom rozhodoval, protože si to už tak nepamatuji, dal příkaz, aby mu narychlo vykopali hrob u kostelní zdi, protože měl v noci sen...

A tak pan Lašut byl jediný občan z Turzovky, kdo měl v den svého pohřbu vykopané hroby dva... a odpočívá u stěny kostela, kde se pohřbívají jen církevní hodnostáři...
+16 # senil 2017-05-13 10:50
je potťeba svrhnout tuto elitu. Má s námi naprosto strašné plány. Mluví o tom na svých bilderbergovský ch konferencích.

www.[...]/clanek/90 /jak-vypada-kon ference-bilderb ergovskeho-typu
+16 # vlk samotář 2017-05-13 11:08
Ty plány jim nikdy nemohou vyjít!

To by museli [...] celé lidstvo, včetně svých potomků.

A potom by sami chcípli hladem, protože by se o ně neměl kdo starat!

Spíš bych ale sázel na to, že brzy skončí oni!
Staří už umírají, protože biologické hodiny jsou nekompromisní ke všem bez rozdílu, a ti mladí ať budou proškolení sebelépe, nikdy nedosáhnou jejich kvalit, protože nevyrůstali v jejich době a nemají jejich zážitky a musí bojovat proti zkušenějším bojovníkům a dravcům.
+7 # .lak 2017-05-13 19:37
Zatím jim to vychází s bruselony co by hrobaři plátců.
www.youtube.com/.../
www.youtube.com/.../ 1:38:15
+3 # vlk samotář 2017-05-14 00:30
Zlo nemůže nikdy zvítězit, protože v tu chvíli zahubí i sebe a to nikdy neudělá!
0 # Petko Kotov 2017-05-13 12:54
uz jste vy soudruzi nekolikrat svrhavali, vsechno bylo vsech - a nakonec jste byli radi ze probehl samet misto aby vas lidi rozveseli po stromech.
Nadavate na Havla ktery vas ale zachranil - nebyt jeho slov " nejsme jako oni" tak by na vas lidi poradali hony a posledni co byste zazili by byl prepychovy lync.
+9 # Piovarči 2017-05-13 18:22
No neviem či by nevešali tvojich príbuzných:-DDD Preto že my sme v strane neboli. Ale keď to dnes hodnotíme a porovnávame tak to dopadá žalostne práve pre súdobú "demokraciu"
Komanči zďaleka nenarobili taký Sajgon aký máme v dnešnom svete za kapitalistu demokrata.
+8 # Ignác 2017-05-13 12:53
Dobře to psal i Erich Fromm v knize "Strach ze svobody". Doporučuji. A první vydání bylo již v roce 1941!
+13 # Kirill 2017-05-13 13:39
současná demokracie je jen nástroj kapitálu, jak se udržet u moci. V lepším případě se může jednat o jakousi demokracii, obávám se, že v mnoha případech je to jen iluze o demokracii...
+16 # vjědec123 2017-05-13 14:39
J-elita z Teplic. Allahu Akbar gojímové.
Financujeme stejné struktury, jako v roce 1930.
Těšíte se na naše zisky? Tak je to správné. Váš nosáč od rotaček, z OSN, z kongresu a každé podpindosnické vlády vás zdraví.
Naši zástupci si u vás ohlídají naši "demokracii".+8 # vjědec123 2017-05-13 17:16
Pro mnohé politiky je "tibetsko-islám ský" směr, posvěcený duhovým strýčkem, jedinou alternativou.
A z tohoto se mohou osypat: parlamentnilisty.cz/.../...
+11 # vjědec123 2017-05-13 17:48
A jako perlička. "Naši" vy-volení.


+14 # vlk samotář 2017-05-13 18:54
Ještě na seznamu chybí "krvavá Madla" a ten spolek kolem FEDu,.... a ti, co stojí za řízenou demolicí věží v USA!
+14 # vjědec123 2017-05-13 20:16
Určitě, souhlasím. Ale asi by se sem všechna ta pakáž nevešla. To bychom museli zřídit úplně samostatný web. A tam by byli vyjmenováni "lidé" a jejich činy, aby si o nich každý mohl udělat obrázek, než je opět "zvolí".
Třeba na to také jednou dojde.
+15 # vlk samotář 2017-05-13 19:36
Právě dávají životopisný film o Rothschildovi na Nova Cinema, jak zavinil První světovou válku!

Jmenuje se to - "Sherlock Holmes: Hra stínů"...

... a Rothschildovi tam dali jméno - "profesor Moriarty".


Zase se někomu podařilo protlačit vzkaz lidstvu přes tento film, aby mu otevřel oči...:-)
+16 # vlk samotář 2017-05-13 17:11
Zubatá pleš je dnes na Valtických vinných trzích,..

Tak jsme mu trochu "pobouřili" počasí, aby si toho užil a pochopil, jak ho tady máme rádi.....:-))))))Každý máme své možnosti a kompetence, že ano!....:-)
+11 # Leila 2017-05-13 18:32
V Doksech na jednu trapnou rádoby kavárnu dali nápis "Je suis Bohouš" - málem jsem se počůrala smíchy. To jsou podle mne ty správné ovce!
+9 # vlk samotář 2017-05-13 18:52
:-)))))))
+3 # Dědouch11 2017-05-14 09:44
Na kterou?
Díky.
+3 # Věra Štimová 2017-05-13 20:50
To, co je dnes aktuální, je jenom rozeznání pravdivých a lživých informací. Ti, kteří si denně nechávají vymývat mozek mainstreamem a věří mu, jsou stejně zpracovaní jako ti, co věří Vatikánu. Doufám, že obojích ubylo a snad jednoho dne Franta a televize budou vypnuti kvůli naprostému nezájmu. Celá staletí lidé jenom věřili, aniž by se našel někdo, kdo jim třeba řekl, že pokud se modlí ve jménu tří mužů, tak jim ve Vatikánu jednoho dne bude vládnout Hrdost LBGT a poslední normální muž bude odtamtud vyhnán. Podobně je to s penězi. Pokud lidé budou věřit, že za papírky nebo virtuální číslo si mohou něco pořídit, co někdo vypěstoval nebo vyrobil se značným úsilím, potom budou žít na dluh těch, kteří jim za úsilí v práci ty papírky dali. Ti, co si dnes myslí, že tisknutím peněz vyzráli na ty, kteří je netisknou, brzy zjistí, že jsou obrovskými dlužníky. Ti, co si dnes říkají elita, elitou nejsou. Jsou ve skutečnosti v obrovských dluzích, protože dokázali platit za služby, jídlo a výrobky jenom virtuálními číslicemi v bance. Ta čísla nejsou podložená ničím, proto ani domy a byty, které si lidé koupili za tyto půjčené peníze ve skutečnosti nepatří ani bankám, ani lidem. Lidé ovšem mají možnost banky žalovat za to, že jim půjčily nekryté peníze. Pokud banky nemají opravdové peníze, ale půjčují virtuální peníze, které ve skutečnosti penězi nejsou, potom lidé dostali něco, co nemá žádnou hodnotu, protože to není ničím kryté. Pak nedluží bankám nic. Banky jsou ale těmi, které tyto virtuální peníze musí nyní zaplatit, nikoliv ti, kteří si od nich tak zvaně nic půjčili. Proto ta jejich pyramida je od začátku zcela vylhaná a bankéři, kteří dobře vědí, co půjčují už nyní nemají nic jiného, než dluhy. Všechny ekonomičtí znalci vědí, že se tato obrovská lež jednou zhroutí jak s pádem dolaru, tak s pádem eura. To, co tady bude, bude návrat k tomu, co bylo dříve. Ti, co si něco od bank půjčili, ve skutečnosti jim nic nedluží, protože to není podloženo ničím. Takhle budou všichni tak zvaní dlužníci bank argumentovat a budou mít naprostou PRAVDU. Navíc ani vlády, ani exekutoři ani policie s tím nic nenadělá. Peníze prostě přestanou existovat a ti lidé nedostanou ani korunu za svou práci. Až toto nastane, státy zaniknou, nikdo je nezaplatí, nebude žádná administrativa, nic takového. Co bude, to jediné, co bude, bude práce na vlastní obživě. Krávy, slepice, králíci a vypěstovaná zelenina bude nad zlato ! Přečtěte si varování rozumných ekonomů a pak se podle toho zařiďte.
-2 # Lubinen 2017-05-14 08:17
Věruš 1*******
+11 # kolemjdoucí 2017-05-13 21:43
a copak se stalo s Richardem?
kdepak je?
+9 # Piovarči 2017-05-14 00:05
To by som aj ja rád vedel
+6 # Dědouch11 2017-05-14 09:46
Asi pořád nasranej. Docela mi chybí jeho příspěvky.
+5 # Piovarči 2017-05-14 09:57
Dedouchu nie ste v kontakte?
+4 # Dědouch11 2017-05-14 15:45
Nejsme, bohužel. Mailovku jsme si nevyměnili.
+1 # Piovarči 2017-05-16 00:05
Vidíš a sem tam by sa tie kontakty hodili. Tu je kontakt na mňa keby dačo
jsaragonit5@gmail.com
+5 # Vladimír57 2017-05-14 11:14
Jeho rozbory nebyly špatné.
+6 # lwowan 2017-05-14 14:20
Taky jsem si všiml, jeho komentáře taky neměly chybu.
Snad nezmizel jak mlíkař....
Jinak dost výživný článek a komentáře též.....
-1 # Richard Kalmár 2017-05-14 22:45
Dávno som sem nepísal ale nedá mi to.
Všetkých pozdravujem.
Všetko sa môže stať ako píše autor, keby to chcel Boh. Ale nechce v toto verím, a preto ich kúzlo na mne nefunguje. Aj keď sa Vám to nebude vidieť nevadí: držať sa Boha a Cirkvi je jediná záchrana pred nimi Oni sa totiž držia diabla a to je ich sila proti ktorej je človek bez Božej ochrany stratený. Inak to nie je ani nebude. ten jednotiaci prvok v boji proti nim je Cirkev. Kde je potreba urobiť poriadok je
v Cirkvi aby bola bojaschopá. Žiadny riadny pastier s vlkom asi nevyjednáva.
Keby to bolo takto od zajtra tak sa od zajtra zmení celý svet. Sme ovce či chcete alebo nie a bez pastiera niet jednoty! Existuje dobrý pastier, áno je.
Ježiš Kristus syn Živého Boha. Rozmýšľal som aj nad pápežom, čo Jeho zvolením chce Boh povedať? Jeho úloha je hádam opačná rozdráždiť tradicionalisto v natoľko aby sa chopili moci.
Majte sa dobre.

Top of Page

Podpořte nás

Podpořit nás můžete zasláním libovolné částky na český účet, nebo v kryptoměnách BTC, BCH, ETH a LTC, či přes PayPal.

Více informací zde

 

Převodem na účet

Podpořit nás můžete zasláním libovolné částky na český účet.

Více informací zde

V kryptoměnách

Podpořit nás můžete pomocí BTC, BCH, ETH a LTC.

Více informací zde

Přes PayPal

Copyright 2018 © AC24, s.r.o. | Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu. | Nezávislé zpravodajství z celého světa aneb Co se jinde nedozvíte |
Máte dotaz? Chcete inzerovat na AC24? Neváhejte nás kontaktovat formou emailu: info@ac24.cz

Provozovatelem serveru AC24.cz je AC24 s.r.o., se sídlem Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 02988186, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 226266. | O projektu | Tiráž | Napsali o nás | Podpořte nás